Faculty of Horticulture - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 613

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
...2007--OtherJ. MartinekFH
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)20182018IGAM. HorákDPTHP FH
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)20082011NPV IIP. SalašDBPHP FH
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýDBPHP FH
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)20092010OtherI. OndrášekDFG FH
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov20132013IGAP. ZemánekDHM FH
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalDPDM FH
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009R. PokludaDVGF FH
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýDBPHP FH
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMIGPB FH
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010R. PokludaDVGF FH
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováDGLA FH
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)20162020OtherJ. SochorDVV FH
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--InternalJ. NeugebauerováDVGF FH
Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)20142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)20152017RPA. EichmeierMIGPB FH
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)20122015TAČRR. PokludaDVGF FH
Biological assessment20052016OtherV. LázničkaÚPK FH
Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.20092011NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit20072007NAZVP. PavloušekFH
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine20072007NAZVP. PavloušekFH
Care of genetic resources20072007RPJ. NeugebauerováDVGF FH
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010OPR. PokludaDVGF FH
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováDVV FH
Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)20062006FRVŠR. PavlačkaFH
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)20082012NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)20062009NAZVP. BurgDHM FH
Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)20072007GAČRJ. BalíkDPTHP FH
Consequences and risks of "The European Landscape Convention" infringement20122014OPŽ. NovotnáÚPK FH
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)20112015MKV. ŘezníčekDBPHP FH
Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )20042008NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)2007--NAZVP. PavloušekFH
Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.20072007NAZVP. PavloušekFH
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)20122014OPR. PokludaDVGF FH
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)20012005NAZVM. PidraMIGPB FH
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)2003--FRVŠK. BaránkováMIGPB FH
Creative systems of growing of plums (QD 1408)20012004NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)20092013NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)20012002RPV. ŘezníčekFH
Czech Garden Art and Lansdcape Architecture in the Context of European Development (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováDGLA FH
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013OtherB. KrškaDFG FH
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--RPP. KučeraDPDM FH
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaDVGF FH
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasDFG FH
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašDBPHP FH
Developing Landscape Architecture Research Teams20092012OPP. ŠimekDPDM FH
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008OPP. SalašDBPHP FH
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR OPTICAL MONITORING OF BIOTIC STRESS AND PHENOLIC COMPOUND IN GRAPEWINE20092012GAČRR. SotolářDVV FH
Development of a reliable system for detection and quantification of pathogens evoking GTD and GTD survey in the Czech wine regions (COST-LD14051)2014--OtherM. BaránekMIGPB FH
Development of crop stress metabolism and genomics methods in Czech Republic and China (LH12196)20122015RPR. PokludaDVGF FH
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR20182019TAČRJ. ČechováMIGPB FH
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)20032007NAZVI. OukropecFH
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)20182020OtherJ. SochorDVV FH
Development of new nursery practice for production of stone seedlings (QF3221)20032007NAZVB. KrškaDFG FH
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaFH
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)20092009FRVŠR. PokludaDVGF FH
Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)2015--RPJ. BalíkDPTHP FH
Development of the laboratory for evaluation of fyziological processes in Horticulture teaching. (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)20142017TAČRP. PavloušekDVV FH
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009OtherP. ŠimekDOH FH
Drobné sakrálne objekty v krajine20082008IGAA. SalašováDGLA FH
Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAV. LázničkaÚPK FH
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)20032005GAČRM. VachůnMIGPB FH
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)20012005NAZVM. VachůnFH
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus20172017IGAT. KissDFG FH
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings20172017IGAP. SalašDBPHP FH
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries20102010OtherP. SalašDBPHP FH
Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products20092011NAZVR. PokludaDVGF FH
EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠM. PidraMIGPB FH
Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)2007--IGAM. Ewis AbdelazizDVGF FH
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašDBPHP FH
Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. JezdinskýDVGF FH
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZVP. ZemánekFH
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues20162020OPP. BurgDHM FH
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)20072007Foreign edu.A. SalašováDGLA FH
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)20102010Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)20072007Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 198020092009OtherA. MagniDGLA FH
EU Access (zahraniční - NL)20042006OtherR. PokludaDVGF FH
Eurohort (EU Erasmus)20072007OtherR. PokludaDVGF FH
Europa Cup Havířov20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
European beaver (Castor fiber) (bv2009)20082012OtherV. LázničkaDPDM FH
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers20082008IGAJ. BurgováDBPHP FH
Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds20102010IGAM. NěničkaDVV FH
Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation20142015Smluvní výzkumP. ŠimekDPDM FH
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)19961999NAZVI. MalýFH
Evaluation of perspective species of perennial energy crops20102010IGAP. ZemánekDHM FH
Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity20172017IGAT. NečasDFG FH
Evaluation of the presence and concentration of PPV in plant tissues using rootstocks P.davidiana, Cadaman, Barrier20172017IGAT. NečasDFG FH
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc2007--OtherJ. NeugebauerováFH
Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)20062006FRVŠR. PokludaDVGF FH
Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)20082008FRVŠR. PokludaFH
Exploratory research in aplication of mosses on building constructions20042008J. MartinekFH
Exploring the Possibilities of Incorporating Developments in Landscape (IGA 30/2004)20042005IGAE. ŽallmannováDGLA FH
Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN20092009OtherJ. MartinekDPDM FH
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008OtherJ. MartinekFH
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Extraction of lignans from wood and their use in food supplements with significant biological effects (QJ1210258)20122016NAZVJ. BalíkDPTHP FH
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 201020102010OPJ. NeugebauerováDVGF FH
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Flowers arangement2007--T. KuťkováDPDM FH
Formation of storability by varieties of apple fruits to the storage diseases (QF 4116)20042007NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPP. SalašDBPHP FH
Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášDPTHP FH
Garden-architecture landscape design in the period of totalitarian regimes in the years 1939-1989 in the Czech Republic20182022MKR. ZámečníkDPDM FH
Genetical relationships in the genus Adromischus20132013OtherP. KaššákDVGF FH
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--OtherJ. UherDVGF FH
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--FRVŠR. PavlačkaDHM FH
Grape juices from given sort of vine with health benefit20092013NAZVJ. BalíkDVV FH
Grapevine rootstocks breeding with genetic resources of grapevine and modern testing methods (QF4141)20042007NAZVP. PavloušekFH
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)20072012OtherV. LázničkaDPDM FH
Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)20032006OtherS. BočekDBPHP FH
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)20062008RPJ. BalíkDPTHP FH
Havířov v květech20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Herbs (Erasmus+ programme)2015--OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Hickory Foundation Student Award20082009Foreign edu.P. KrejčiříkDPDM FH
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)20102010IGAJ. BalíkDPTHP FH
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru20152015IGAP. KaššákDVGF FH
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZVT. NečasDFG FH
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně20152015IGAP. BurgDHM FH
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)20082008IGAJ. BalíkDPTHP FH
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)20062006IGAJ. BalíkDPTHP FH
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova20122012IGAA. SalašováÚPK FH
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--NAZVB. KrškaDFG FH
Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin20092009IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu20102010IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti20092009IGAJ. UherDVGF FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašDBPHP FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. SalašDBPHP FH
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce20042004IGAV. VeverkaDHM FH
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)20132013IGAJ. NečasováDFG FH
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015OtherZ. AmbrožováDGLA FH
Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)2011--NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Horticulture in tropics and subtropics (CŽV)20072011OtherR. PokludaFH
Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT20092009R. PokludaDVGF FH
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.20152015IGAT. KissDFG FH
Chemical content in genus Iris20132014OtherP. KaššákDVGF FH
Chemicall content in plants from genus Adromischus20142014IGAP. KaššákDVGF FH
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňDVV FH
Identification and discrimination of the apricot cultivars registred in the Czech Republic by molecular methods (Indentifikace meruněk)20072008IGAJ. RaddováFH
Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)20072011NAZVS. BočekDBPHP FH
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020MKA. SalašováÚPK FH
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )20192021NAZVT. NečasDFG FH
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006OtherP. SalašDBPHP FH
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label20102010RPA. NěmcováDPTHP FH
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--InternalR. VlkDBPHP FH
Improvement of vegetables resistance to water stress (NAZV)20082012NAZVR. PokludaDVGF FH
Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013OPP. SalašDBPHP FH
Induction of polyploidization in black leafy culivars of Pelargonium x hortorum ( (65/2006)2006--InternalP. JadrnáDVGF FH
Influence different date and concentration biologically active substances Synergin on growth and development, on yield and quality strawberry grown in ecological conditions (IGA)2008--IGAŠ. KremláčkováFH
Influence of grapevine and technology processing on content of chemoprotective polyphenolic substances in wine. (QD1155)20012004NAZVM. KyselákováDPTHP FH
Innovation and development of working compartments for the practicals of specialized courses (1242/2011 A/a)20112011FRVŠJ. MartinekDPDM FH
Innovation and expansion of educational activities teaching courses FH Mendel University, about lessons learned from a detailed assessment of the quality of medicinal plants20112011FRVŠĽ. RehušDVGF FH
Innovation of grower systems of sweet cherries (QD 1047)20012004NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Innovation of storage technologies with respect to physiological preconditions of kernel fruits (EP9275)19992002NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Innovation subject winegrowing utilization electrochemical method at material structure wine (1102 /2006)20062006FRVŠJ. VeverkaFH
Innovation technologies for the production of high quality and safe raw materials MASP in the integrated and organic production20102010NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)20142014RPP. SalašDBPHP FH
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)20192023NAZVT. NečasDFG FH
Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )20152018NAZVT. NečasDFG FH
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)20092009FRVŠR. PokludaDVGF FH
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství20142014InternalM. BaroňDVV FH
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009FRVŠA. SalašováDGLA FH
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--FRVŠP. MateiciucováDVV FH
Inovace předmětů zelinářství20112012FRVŠA. JezdinskýDVGF FH
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠP. SalašDBPHP FH
Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě2001--FRVŠP. PavloušekFH
Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)20122014OPR. PokludaFH
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015InternalR. VlkDBPHP FH
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin20092009FRVŠM. FruhwirtDPTHP FH
Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)20102010FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)20092009FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů20092009FRVŠJ. Joklová KaňováDPTHP FH
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)20042004FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín .2010--FRVŠĽ. RehušDVGF FH
Inovation of growing technologies in integratet vegetable production (IZP06)2007--NAZVK. PetříkováDVGF FH
Inovation of intensive growing of peaches and nectarines (EP9313)19992002NAZVI. OukropecFH
Inovation of 'Introduction to GIS' subject20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováDGLA FH
Inovation of practical seminars in course of vegetable sciences (122/2004)20042004FRVŠR. PokludaDVGF FH
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)20072007FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Integrated crop management (ICM) of field vegetable crops: improving fertilisation and irrigation under the perspective of social and environmental changes (COST)20092012OtherR. PokludaDVGF FH
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REC
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS20022002RPM. SojaDOH FH
      2003 Integrace Zahradnické fakulty20032003RPM. SojaDOH FH
International Conference on Horticulture Post-graduate study 201020102010IGAP. KaššákDVGF FH
International education stay20152015AKTIONP. KaššákDVGF FH
International scientific conference Quality of Horticultural Production2007--OtherJ. MalíkováFH
Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku20142014RPT. NečasDFG FH
Jednorázové poradenství (OS5120171)20122012J. BalíkDPTHP FH
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)20132013J. BalíkDPTHP FH
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)20072007NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)20052008NAZVM. RajnochDPDM FH
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)2005--NAZVM. RajnochDPDM FH
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)20012004NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.20102014NAZVB. KrškaDFG FH
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury20142014IGAZ. AmbrožováDGLA FH
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)20102012GAČRJ. BalíkDPTHP FH
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití20092012GAČRJ. BalíkDPTHP FH
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty20132013IGAR. PokludaDVGF FH
Koupaci biotop20062011OtherV. LázničkaDPDM FH
Krajinářská infografika20132013IGAM. KrejčíDGLA FH
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin20082008T. KuťkováDVGF FH
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny20152015OtherP. SalašDBPHP FH
Kurz zahradnictví20112011R. PokludaDVGF FH
Kurz zahradnictví tropů a subtropů20082008R. PokludaDVGF FH
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín2007--OtherT. KuťkováFH
Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010--FRVŠR. PavlačkaDHM FH
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)20052005FRVŠL. RadilováDGLA FH
Landscape architecture's methods and tools for spatial development (Program NAKI)20112015MKP. KučeraÚPK FH
Landscape Design in the Context of Implementation of the Objectives of the Czech National Revival during the First Czechoslovak Republic20132017MKT. KuťkováDPDM FH
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)20152015IGAP. HícDPTHP FH
Le concept environmental dans l'espace public20102010RPJ. DaňkováDGLA FH
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl20112011NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe20082008RPJ. DaňkováDGLA FH
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model20092009OtherR. PavlačkaDHM FH
Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)20112014NAZVS. BočekDBPHP FH
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)2004--RPM. RajnochDPDM FH
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)20052005RPJ. BalíkDPTHP FH
Management of nature protected area (69 F4 b)20082009FRVŠV. LázničkaDPDM FH
Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)20122012IGAV. LázničkaÚPK FH
Marker Assisted Resistance to Sharka (613654)20132015RP EKB. KrškaDFG FH
Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)20112013Foreign edu.M. RajnochDPDM FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20092011NAZVR. PokludaDVGF FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)20082008NAZVR. PokludaDVGF FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20072007NAZVR. PokludaDVGF FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)2019--TAČRA. EichmeierMIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)20192021TAČRA. EichmeierMIGPB FH
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově20102014NAZVP. ZemánekDHM FH
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)20062006FRVŠR. PokludaDVGF FH
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 201520152015IGAP. KaššákDVGF FH
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny20112011R. PokludaDVGF FH
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)20092010OtherP. SalašDBPHP FH
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)20092009OtherP. SalašDBPHP FH
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)20072007FRVŠR. PavlačkaFH
Model evaluation assortment perennials on instance genus Hemerocallis20092009FRVŠJ. UherDVGF FH
Modern technologies of the grape wines production in the context of European viniculture (EP0960996031)19961999NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)20102010FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)2002--OtherP. PavloušekDVV FH
Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku20172017InternalT. NečasDFG FH
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004NAZVP. PavloušekDVV FH
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014RPP. SalašDBPHP FH
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis20102010IGAP. KaššákDVGF FH
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia20102010RPR. PokludaDVGF FH
Motivační program profesního růstu (74/2/b)20082008RPP. SalašDBPHP FH
Movement through the designed landscape20092009Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20092009IGAP. SalašDBPHP FH
Multimedia atlas for rootstock, vine and table variety of grapevine (FRVS F4/d)20052007Akt eTS VZR. SotolářDVV FH
Multimedia presentation lectures for students of landscape architecture20042004FRVŠP. KostrhunDGLA FH
Multimedia Scriptum "Tropical and Subtropical Vegetables" (307/2005)20052005FRVŠR. PokludaDVGF FH
Multimedial Compact Disc for Training of Fruit Growing (F4d127)20042005FRVŠT. NečasDFG FH
Multimedial textbook: Perennials for cut flowers. (FRVŠ 2660/2005)20052006FRVŠJ. UherDVGF FH
Multimedial textbook: Perennials production and utilize. (FRVŠ 2613/2007)20072008FRVŠJ. UherDVGF FH
Multimedial textbook: Principles of market floriculture (FRVŠ 123/2004)20042005FRVŠJ. UherDVGF FH
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)20062006FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072007J. UherDPDM FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072008FRVŠJ. UherDPDM FH
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny20082008FRVŠJ. NeugebauerováDVGF FH
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)20182022OPA. EichmeierMIGPB FH
Nanoparticles of copper and gold as a possible preparation for the removal of undesirable sulfur compounds from wine (IGA - ZF/2018 - AP015 )20182018IGAJ. SochorDVV FH
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--OtherT. NečasDFG FH
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--OtherP. PavloušekDVV FH
Natural formulations development for grapevine protection against fungal pathogens (TA04021402)20142017TAČRP. PavloušekDVV FH
Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes.20182022MKJ. MartinekDPDM FH
New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )19982001GAČRP. SalašDBPHP FH
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)20102010OtherR. PokludaDVGF FH
Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice. (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)20102013OPP. ŠimekDOH FH
Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)20092011NAZVM. PidraMIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019--OtherM. BaránekMIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2018--OtherM. BaránekMIGPB FH
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR20152015Smluvní výzkumP. ŠimekDPDM FH
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)20082009FRVŠJ. UherDVGF FH
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin20112016NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
Nutritional composition of vegetables (DČ)20072007R. PokludaFH
Nutritionally rich foods from new and marginal vegetables and special plants (NOLZ11)20102010NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)20092009IGAJ. UherDVGF FH
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť20092009OtherP. SalašDBPHP FH
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )20102014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)20112014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Olima - prezentace ZF20082008OtherP. KaššákDVGF FH
On the way to innovation (ESF 0021)20052007OtherR. PokludaDVGF FH
One-time consultancy work (OS 515 0151)20152015J. BalíkDPTHP FH
On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin (245/2018-17230 MZe)20182018T. NečasDFG FH
Optimalisation of analytical methods for assessment quality non-alcoholic beverages (131/2004)20042004FRVŠJ. GoliášDPTHP FH
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)2001--NAZVK. PetříkováDVGF FH
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)20082012NAZVP. ZemánekDHM FH
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)20102013OPP. KučeraDPTHP FH
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici2013--OPP. KučeraDPTHP FH
Optimalization of jams' textural properties20142014Smluvní výzkumA. NěmcováDPTHP FH
Optimalization of methodology of Identification Prunus rootstocks by SSR2008--J. RaddováFH
Optimalization of methodology of Pruns rootstocks identification by SSR (Metodika)20072007FRVŠJ. RaddováFH
Optimalization of recovery methods and in vitro propagation for purpose of long-time preservation by cryoconservation of national garlic genotypes (QH71228)20072011NAZVB. KřižanFH
Optimalization of sufficient yield ds cDNA synthesis of complicated plant tissues for resulting analyse of transcriptom by cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )20082008IGAJ. ČechováMIGPB FH
Optimaliztaion of methodology for detection of viruses by RT-PCR (G4 2149/2006)20062007FRVŠL. BláhováMIGPB FH
Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)20032003FRVŠS. BočekDBPHP FH
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)20092011OPP. SalašDBPHP FH
Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena20162017IGAP. BurgDHM FH
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.20152015IGAT. KuťkováMENDELU
Ovocný strom v krajině 200920092009OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201020102010OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201120112011OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201220122012OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201320132013OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201420142014OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201520152015OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201620162016OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201720172017OtherP. SalašDBPHP FH
Pearls of the landscape (Visegrad Fund)20082008OtherA. SalašováDGLA FH
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)20082008OtherB. KrškaDVGF FH
People and Home – Metamorphoses of the Cultural Landscape20062006GAČRL. RadilováDGLA FH
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha a Thymus20112011GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha and Thymus2012--GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)20102010GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
Pěstování slivoní a skladování (2006)20062006NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Physiological laboratory for horticultural education (905/2006)20062006FRVŠR. PokludaDVGF FH
Physiological process and corelation quality component into the dependence of low oxygen and ozone in the cold storage (42p17)20052005OtherJ. GoliášDPTHP FH
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)20152016OtherP. SalašDBPHP FH
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)20112011FRVŠP. KaššákDVGF FH
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)20122012RPR. PokludaFH
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)20142014Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Polyphenolic compounds of grapes, wines and their antimutagenic and antioxidative properties (GA525/06/1757)20062008GAČRJ. BalíkDPTHP FH
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD20102010IGAP. MateiciucováDVV FH
Porovnanie obsahu silíc a flavonoidov rodu Achillea L. získaného zberom, pestovaného ekologickým a konvenčným spôsobom.2011--IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
Porovnanie rôznych metód kvantifikácie fytoplazmóznej DNA v real-time PCR pre vyhodnotenie aplikácie rôznych chemických prípravkov na elimináciu fytoplazmy ESFY v pletivách marhúľ.20142014IGAT. KissDFG FH
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)20092009RPR. PokludaDVGF FH
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť20112012OtherP. SalašDBPHP FH
Possibilities of energy recovery from grape marc of wine production20142014IGAP. BurgDHM FH
Possibilities of pressing oil from seeds of fruit crops20172017IGAP. ZemánekDHM FH
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDOFE FBE
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury2018--SpecifickýD. WilhelmováDGLA FH
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)20082009FRVŠR. PavlačkaFH
Praedia - Landed Estates of Bohemia, Moravia, and Silesia and their Harmonious Cultural Landscape - Identification and Contemporary Interpretation of Cultural Values20182022MKP. KučeraÚPK FH
Preparation and organization of summer school for foreign students (RP 2008)20082008RPR. PokludaDVGF FH
Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováDLE FA
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava20082008OtherP. KaššákDVGF FH
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)20112012IGAM. PejchalDPDM FH
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)20122013IGAM. PejchalDPDM FH
PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF WINE BASE partially replace alcohol in alcoholic beverages20142014Smluvní výzkumM. BaroňDVV FH
Production of energy more valuable biofuels with the addition of grape pomace and seed pomace from the grape seeds2017--IGAV. MašánDHM FH
Production of perennials (FRVŠ 2787/2008)20082009FRVŠJ. UherFH
Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)20082012NAZVP. SalašDBPHP FH
Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)2011--NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Produkce okrasných rostlin kurz D22007--J. NeugebauerováFH
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.20142014InternalZ. AmbrožováDGLA FH
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí20092009OPP. SalašDBPHP FH
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecDGLA FH
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecDGLA FH
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecDGLA FH
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecDGLA FH
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)20112014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Proposal indicators of quality for system of greenery (8/2013/591)20132014IGAP. ŠimekDPDM FH
Protection and management of historic cultural landscape through Landscape Conservation Areas20122015MKA. SalašováÚPK FH
Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012IGAJ. DamecDGLA FH
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)20022002FRVŠP. SalašDBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)20072007FRVŠP. SalašDBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)20052005FRVŠP. SalašDBPHP FH
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc20102010OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO20152015NAZVP. PlívaDHM FH
Public spaces of small towns20102010IGAD. WilhelmováDGLA FH
Quantitative real time-polymerase chain reaction (QRT-PCR) detection of grapevine fanleaf virus (GFLV) and arabis mosaic virus (ArMV) on garpevine (61/2006)20062007IGAL. BláhováMIGPB FH
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu20092009IGAR. PokludaDVGF FH
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)20092009OtherR. PavlačkaDHM FH
Representation schools on floristic competition Flora Cup 200820082008OtherP. VeseláFH
Representation schools on floristic competition Flora Olomouc 200820082008OtherP. VeseláFH
Representation schools on floristic competition Victoria regia 20072007--OtherP. VeseláFH
Representation schools on floristic competition Victoria regia 200820082008OtherP. VeseláFH
Representation university on floristic competition Brněnská růže 200720072007OtherP. VeseláFH
Representation university on floristic competition Brněnská růže 200820082008OtherP. VeseláFH
Representation University on floristic competition Děčínská kotva 200920092009OtherP. VeseláFH
Representation University on floristic competition Flora Cup 200920092009OtherP. VeseláFH
Research and development of standard methodic procedures of recovering of fruit trees and grapevines by chemotherapy of in vitro cultures for certification system of healthy status of planting material.20122016NAZVE. OndrušikováMIGPB FH
Research and development of standard methods of recovering cultivars of fruit trees and grapevine from viruses, phytoplasmas and quarantine pathogens by thermotherapy and in vitro culture for certification system of healthy state of planted material. (1B44051)20042008NAZVB. KřižanMIGPB FH
Research and innovation of diagnostic procedures for economically significant, controlled and quarantine plant pathogenic organisms for the certification program of fruit trees with emphasis on molecular methods (QG60123)20062009NAZVB. KrškaDFG FH
Research, development and productiomn of new product lines wines from Sauvignon blanc with defined benefit type of aroma. (SV5130351)20132014Smluvní výzkumP. PavloušekDVV FH
Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)20112014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Research of agriculture characteristics the new rootstocks for pome fruit (QF4112)20042007NAZVT. NečasDFG FH
Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)20082012NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Restoration and Maintenance of Historical Ladnscape Architekture Projects at the Border of Czech Republic, Austria and Slovakia. (ASO 07-2007)2007--OtherP. ŠimekFH
Restoration of monuments of landscape architecture and garden art (MSM 435100003)19992004VZM. PejchalDPDM FH
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů20082008OtherR. PavlačkaDHM FH
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem20172020TAČRP. SalašDBPHP FH
Revitalization of underused areas in towns (64/2006)20062006IGAJ. DaňkováDGLA FH
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle2013--IGAJ. DamecDGLA FH
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)20102010FRVŠP. KaššákDVGF FH
Rozšírenie výuky už existujúcich predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne rozbory rastlín20102010FRVŠP. KaššákDVGF FH
Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM. (QJ1210036)20122016NAZVT. NečasDFG FH
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002FRVŠP. SalašDBPHP FH
Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku zahradnických oborů (Aa/3106)20112011FRVŠT. NečasDFG FH
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)20122012RPR. PokludaFH
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)20062006FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích20122012FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)20042004FRVŠM. KyselákováDPTHP FH
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)20102010FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)20082008FRVŠJ. GoliášDPTHP FH
Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin (A/a-1020)20082009FRVŠT. NečasFH
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)20062006RPJ. BalíkDPTHP FH
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)20062006FRVŠK. PetříkováDVGF FH
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví20092009OPP. SalašDBPHP FH
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)20112014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Screening of the content of choosen chemicals in the limniris group irises20122012IGAP. KaššákDVGF FH
Screening of the choosen chemical compounds in Iris plant samples20132014OtherP. KaššákDVGF FH
Selection of optimal methods for DNA isolation in detection of phytoplasma ESFY by nested PCR with using different primers (IGA)20072007IGAV. KopřivováDFG FH
Selection of the inland medicinal and spice plants ecotypes, recommendation of growing technology and introduction to the selected localities (EP7199)19972000NAZVK. PetříkováDVGF FH
Semester grant and grant for short-term stays of the "Aktion" Austria-Czech Republic (CZ to A)20152015AKTIONP. KaššákDVGF FH
Sequencing of genes correlated with the exit of apricot flower buds from endogenous dormancy (5/2009/591)20092009IGAJ. ČechováMIGPB FH
Sharka Containment (204429)20082012RP EKB. KrškaDFG FH
      Sharka Containment (7E08071)20082012RP EKT. NečasDFG FH
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)20112011J. GoliášDPTHP FH
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekDHM FH
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekDHM FH
Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)20082009Foreign edu.P. PavloušekDVV FH
Smluvní výzkum "Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podání užitného vzoru. (555/9503/OS5100831)20102011J. BalíkDPTHP FH
Solving of current problems of integrated production of sweet and sour cherries (101A211)20102014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Solving of current problems of the sweat and sour cherry cultivation with commercial fruit quality focused on environmental favourable techniques (QJ1210275)20122016NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Specific Environmental Land-based European Competency Tracker (EQF Select)2009--OtherA. SalašováDOH FH
Specifický výzkum1999--SpecifickýA. NěmcováDPTHP FH
Specifický výzkum1999--SpecifickýD. SmetanováÚPK FH
      The evaluation of recreational potential20112012SpecifickýA. SalašováÚPK FH
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)20122013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Stability of resistance to scab (Venturia inaequalis Cke. Wint.) in Apples (GA521/97/0823)19971999GAČRV. ŘezníčekFH
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady20092010OtherP. SalašDBPHP FH
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.20092009OtherP. SalašDBPHP FH
Stanovení významnosti synergického účinku viru šárky švestky (PPV) a fytoplazmy evropské žloutenky peckovin (ESFY) v infikovaných stromech broskvoní.20112011IGAJ. HorsákováDFG FH
Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom20082009IGAK. PetříkováDVGF FH
Statistická analýza genetických dat (Statgen)2008--OtherM. VachůnFH
Strategic Environmental Assessment of Planning Documentation and Environmental Indicators (IGA 63/2006)20062007IGAH. Martinková KuchyňkováDGLA FH
Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening20142014TAČRP. SalašDBPHP FH
Stress factors influencing vegetation in an urban environment20172017IGAP. SalašDBPHP FH
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)20122013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Studies on correlation of anthocyanins, colour parameters and resveratrol in red wines. (GP525/03/P132)20032005GAČRJ. BalíkDPTHP FH
Studies on the metabolic profile of apples and its dependence on growing and storage conditions (525/08/1135)20072007GAČRJ. BalíkDPTHP FH
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)20152016IGAJ. SochorDVV FH
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)19992004VZK. PetříkováDVGF FH
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)20142014IGAJ. SochorDVV FH
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.20082008IGAP. ŠtochlováDFG FH
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)20062006IGAJ. BalíkDPTHP FH
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)20062006VZJ. BalíkDPTHP FH
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)20092011GAČRJ. GoliášDPTHP FH
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012OtherP. SalašDBPHP FH
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)20162017IGAJ. SochorDVV FH
Studium přírodních prvků lužní krajiny20092012InternalV. LázničkaFH
Studium stratifikačních metod (221/G4)20062006FRVŠP. SalašDBPHP FH
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)20072007FRVŠP. SalašDBPHP FH
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru20072007IGAA. SalašováDGLA FH
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)19931995GAČRJ. GoliášDPTHP FH
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci20112012OtherJ. BurgováDBPHP FH
Study of anhocyanins in Vitis vinifera red grapes and rosé wines (2006)20062006IGAJ. BalíkDPTHP FH
Study of degradation of biopolymers in the composting process20162017IGAP. ZemánekDHM FH
Study of chimerism of grapevine clones (521/06/P264)2006--GAČRK. BaránkováFH
Study of the possibilities of using silver in wine technology (IGA - ZF/2018 - DP008)20182018IGAJ. SochorDVV FH
Study of volatiles in the fruits and fermented beverages by chromatographic headspace gas analysis (32/2004)20042004IGAJ. GoliášDPTHP FH
Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)2009--OtherA. SalašováDGLA FH
Support of presentation skills of landscape architecture's students (3092 /2010)20102010FRVŠM. FlekalováDGLA FH
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)20012004NAZVK. PetříkováDVGF FH
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru20102014NAZVL. ZemanDHM FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně20082008RPR. PokludaDBPHP FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)20082008RPA. NěmcováFH
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (MVTS)2009--OtherA. SalašováDGLA FH
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů20092009NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)20112013RPV. ŘezníčekDBPHP FH
Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020OtherT. NečasDFG FH
Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici20152015RPT. NečasDFG FH
Technological systems and economy in integrated grapewine and vegetable production (1G46082)20042007NAZVP. ZemánekDHM FH
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)20122012J. BalíkDPTHP FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20082008NAZVP. ZemánekDHM FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20102012NAZVP. ZemánekDHM FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20112011NAZVP. BurgDHM FH
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20102014NAZVP. BurgDHM FH
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgDHM FH
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)20182019TAČRP. HícDPTHP FH
Technologies and economic efectivens of crops in biological system20122015NAZVP. BurgDHM FH
Testing mycorrhizal products in framework of Microfruit project20102010R. PokludaDVGF FH
Testing of positive effects of products on the basis of arbuscular mycorrhizal fungi on selected types of green spices2015--IGAR. PokludaDVGF FH
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)20122012Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. BurgDHM FH
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašDBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem20112012OtherP. SalašDBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.20092009OtherP. SalašDBPHP FH
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.20122013IGAM. BaránekMIGPB FH
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií20112012IGAM. BaránekMIGPB FH
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině20112011R. PokludaDVGF FH
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)20112011J. BalíkDPTHP FH
The effect of alternative organic fertilization on soil fertility, agricultural yield and nutrition value of fruit vegetable and cole crops. (QF 4195)20042007NAZVK. PetříkováDVGF FH
The annuals sortiment studiing model on the example of genus Iris20062007FRVŠP. KaššákFH
The classification of the assortment of genus Aster, study of genetic relationship2007--IGAJ. MalíkováDVGF FH
The creation of new systems of technological measures for the conservation and development of the diversity of agricultural crops and forest trees (QJ1630301)20162018NAZVI. OndrášekDFG FH
The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection20072011NAZVS. BočekDBPHP FH
The evaluation of recreational potential20112012IGAA. SalašováÚPK FH
The evaluation of the grape wines quality, their imitations and the harmonization of analytic methods with the regulations of EU. (EP0960976032)19961997NAZVJ. GoliášDPTHP FH
The increase of the stocked apples quality by the optimization of the stocking system (EP0960996030)19961999NAZVJ. GoliášDPTHP FH
The influence of assimilable nitrogen on grape musts fermentation (IGA)20072007IGAM. BaroňFH
The integrated sweet cherries and sour cherries production (1G58071)20052009NAZVJ. GoliášDPTHP FH
The interactive database of pests and diseases of fruit trees (F4d 408)20062006FRVŠT. NečasDFG FH
The selection of apricot genotypes resistant to PPV with the fruit market quality. (QI91A032)20092013NAZVB. KrškaDFG FH
The study content vitamin C in dependencies on earliness of varieties (FRVŠ)2008--FRVŠŠ. KremláčkováFH
The study of biotic and abiotic factors affecting cultivation of plants of genus Brassica L. and Allium L. (LH - KONTAKT II)20152017RPM. BaránekMIGPB FH
The study of the metabolisms and diffusion in living tissue by using MR imaging and MR spectroscopy and application of these studies in diagnosis (GV309/97/K048)19972002GAČRJ. GoliášDPTHP FH
The study the of genetic relatedness of selected taxa in subtribu Telephiinae based on sequence similarity in selected regions of the genome2017--IGAO. SotolářováDVGF FH
The transfer of resistence from GM plum cultivar HoneySweet into the cv. Domácí velkoplodá, the evaluation of transgene and non-transgene resistence of plums to the Plum pox virus (QJ1610186)20162018NAZVP. BurgDFG FH
The use of modern biotechnology techniques to increase production and quality of Brassica L. vegetables across vertical from breeding through cultivation to product storage (QJ1510088)20152018NAZVM. BaránekMIGPB FH
Traditional and wild (219/1401/PZ211041)2011--Foreign edu.J. NeugebauerováDVGF FH
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)20102010OtherR. PokludaDVGF FH
Tree health evaluation instrumental methods (Registrační číslo 11/2011/591)20112012IGAP. ŠimekDPDM FH
Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation (8/2012/591)20122013IGAP. ŠimekDPDM FH
Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)20082008FRVŠT. KuťkováFH
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)2009--FRVŠJ. SkoupilDHM FH
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)20102011FRVŠJ. DaňkováDGLA FH
Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt" (357/2010)20102010FRVŠR. PokludaDVGF FH
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida20152017NAZVP. SalašDBPHP FH
Účinky biologicky aktivních látek izolovaných z vybraných rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy škůdců zemědělských plodin (LH11133)20112014RPR. PavelaDVGF FH
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)20122012FRVŠP. KaššákDVGF FH
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)19991999AKTIONJ. GoliášDPTHP FH
Update of courses Vegetable production and Greenhouse technologies (1362/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny20102010IGAR. PokludaDVGF FH
Use of continuous supercritical fluid extraction with carbon dioxide and GC-MS in analysis of alcoholic beverages (GA525/99/1570)19992001GAČRJ. GoliášDPTHP FH
Utilizing waste from processing grapes in the food industry (IGA - ZF/2016 - DP004)20162017IGAJ. BalíkDPTHP FH
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách20072007OtherT. KuťkováFH
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty2007--OtherT. KuťkováFH
Velká přehlídka floristiky20072007OtherT. KuťkováFH
Verify the effectiveness of biostimulators on the decomposition of the BRO in composting20172017IGAP. ZemánekDHM FH
Verifying the possible use of ITS ( Internal transcribed Spacer) methods to model a group of selected taxa subtrib Telephiinae2016--IGAO. SotolářováDVGF FH
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)2016--OtherJ. SochorDVV FH
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)2004--RPM. RajnochDPDM FH
Vitivinicultural wastes valorisation for biologically active compounds (COST CZ LD 14038 )20142016OtherJ. BalíkDPTHP FH
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)20112012IGAP. PavloušekDVV FH
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011--IGAP. PavloušekDVV FH
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin20142014IGAP. SalašDBPHP FH
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné20072007IGAP. KremerDVV FH
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.20122012IGAP. SalašDBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu20162017TAČRP. SalašDBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.20162016TAČRR. VlkDBPHP FH
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin20112012OtherP. SalašDBPHP FH
Vplyv symbiotických húb Glomus na hospodárske a nutričné parametre vybraných druhov zeleniny pri rôznych dávkach hnojenia.20112011IGAR. PokludaDVGF FH
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)20092009IGAJ. BalíkDPTHP FH
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)20122012NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva20102010OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)20082012NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO20092009FRVŠM. PidraMIGPB FH
Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)20042004RPB. KrškaDFG FH
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)20032003FRVŠP. SalašDBPHP FH
Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)20142015OPT. NečasDOH FH
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida20172017IGAP. SalašDBPHP FH
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida20162017IGAP. SalašDBPHP FH
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)20092011NAZVB. KřižanMIGPB FH
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní20102014NAZVS. BočekDBPHP FH
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích20172017IGAP. BurgDHM FH
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce20152015IGAR. VlkDBPHP FH
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAA. NěmcováDPTHP FH
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAP. ŠnurkovičDPTHP FH
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (QK1910137)20192023NAZVT. NečasDFG FH
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)20162019NAZVP. SalašDBPHP FH
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)20172020TAČRJ. BalíkDPTHP FH
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu20132013J. BalíkDPTHP FH
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)20132013Smluvní výzkumJ. BalíkDPTHP FH
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech20172020TAČRP. BurgDHM FH
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)20072007IGAJ. BalíkDPTHP FH
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)20192021TAČRJ. ČechováMIGPB FH
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství20142015Smluvní výzkumM. VeteškováMIGPB FH
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)20112012IGAJ. BalíkDPTHP FH
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)20102010R. PokludaDVGF FH
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech20152018NAZVP. ZemánekDHM FH
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod20152018TAČRP. ZemánekDHM FH
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)20142014Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)20012004NAZVJ. PolákDFG FH
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)19992001GAČRI. OukropecFH
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin20102011OtherP. SalašDBPHP FH
Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP20102010IGAM. MészárosDFG FH
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)20142014Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)20112014NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )20092013NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)20032007NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin20102010OtherP. SalašDBPHP FH
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)20092012NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)20112014NAZVP. ZemánekDHM FH
Vzorník barev vína (RP/192/2008)20082009OtherJ. BalíkDPTHP FH
Wine adulteration by aroma concentrates (525/091222)20092011GAČRM. KumštaDVV FH
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)20132013OPJ. NeugebauerováDVGF FH
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst20152015IGAJ. DamecDGLA FH
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově20072007OtherR. PavlačkaFH
Zahradní jezírka2016--OtherV. LázničkaÚPK FH
Zahradnický ples Žofín (pomoc pri aranžovaní)20082008OtherP. KaššákDVGF FH
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.20142014Smluvní výzkumJ. VojtíškováDVGF FH
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model20092009OtherR. PavlačkaDHM FH
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)20112011FRVŠJ. DaňkováDGLA FH
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)20082008IGAP. MateiciucováDVV FH
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně20072007IGAP. MateiciucováDVV FH
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení20132014IGAM. BaránekMIGPB FH
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků20092013NAZVM. RajnochDPDM FH
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků20102014NAZVM. RajnochDPDM FH
3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň20072007OtherR. PavlačkaFH
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.20142014AKTIONB. KrškaDFG FHKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected