Faculty of Horticulture - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 624

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
...
2007
--
Other
FH
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)
2018
2018IGAM. HorákDPTHP FH
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)
2008
2011
NPV II
DBPHP FH
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
J. Rožnovský
DBPHP FH
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZV
DBPHP FH
Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)
2009
2010
Other
DFG FH
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov2013
2013
IGA
P. ZemánekDHM FH
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)
2015
2015
IGA
M. PejchalDPDM FH
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
DVGF FH
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGA
DBPHP FH
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012
Smluvní výzkum
MIGPB FH
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
DVGF FH
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015--
IGA
DGLA FH
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)2016
2020
OtherJ. Sochor
DVV FH
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--
Internal
DVGF FH
Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)
2014
2014
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)
2015
2017
RP
MIGPB FH
Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD
20202021TAČRA. EichmeierMIGPB FH
2010
2010
FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)
2012
2015
TAČR
DVGF FH
Biological assessment
2005
2016
Other
V. Láznička
ÚPK FH
Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.
2009
2011
NAZV
A. Němcová
DPTHP FH
Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit
2007
2007
NAZVP. PavloušekFH
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine
2007
2007
NAZV
P. PavloušekFH
Care of genetic resources
2007
2007
RP
J. NeugebauerováDVGF FH
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I2010
2010
OP
DVGF FH
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZVP. Mateiciucová
DVV FH
Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)
2006
2006
FRVŠ
FH
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
20082012
NAZV
DBPHP FH
Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)
2006
2009
NAZV
DHM FH
Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)20072007GAČRDPTHP FH
2012
2014OPŽ. Novotná
ÚPK FH
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)2011
2015
MK
V. ŘezníčekDBPHP FH
Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )20042008NAZVJ. Neugebauerová
DVGF FH
Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)
2007--NAZVFH
Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.
20072007
NAZV
P. Pavloušek
FH
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)
2012
2014
OP
R. PokludaDVGF FH
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005
NAZVM. Pidra
MIGPB FH
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)
2003
--
FRVŠ
K. BaránkováMIGPB FH
Creative systems of growing of plums (QD 1408)
2001
2004
NAZV
J. GoliášDPTHP FH
Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)
2009
2013
NAZV
A. NěmcováDPTHP FH
Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)
2001
2002
RP
FH
2016
2020
MK
DGLA FH
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)2010
2013
Other
DFG FH
2005
--
RPDPDM FH
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
2009
2009
RPDVGF FH
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus2016
2016
IGA
DFG FH
Detection of Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) phages by High Throughtput Sequencing (HTS) (IGA-ZF/2020-DP008)
2020
2020IGA
MIGPB FH
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Developing Landscape Architecture Research Teams
2009
2012
OPDPDM FH
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OP
DBPHP FH
2009
2012
GAČR
R. Sotolář
DVV FH
2014
--
OtherM. Baránek
MIGPB FH
Development of crop stress metabolism and genomics methods in Czech Republic and China (LH12196)2012
2015
RP
DVGF FH
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR
2018
2019
TAČR
MIGPB FH
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)
20032007NAZVFH
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
2018
2020
Other
J. Sochor
DVV FH
Development of new nursery practice for production of stone seedlings (QF3221)2003
2007
NAZV
DFG FH
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)
2007
2007FRVŠR. PokludaFH
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)20092009
FRVŠ
DVGF FH
Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)2015--RPJ. BalíkDPTHP FH
2007
2007
FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)
2014
2017
TAČR
P. PavloušekDVV FH
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
20092009OtherP. Šimek
DOH FH
Drobné sakrálne objekty v krajine
2008
2008
IGA
A. SalašováDGLA FH
20112011
IGA
V. Láznička
ÚPK FH
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)20032005GAČRM. VachůnMIGPB FH
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)
2001
2005
NAZV
M. VachůnFH
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus
2017
2017
IGAT. KissDFG FH
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings20172017
IGA
DBPHP FH
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010
OtherP. Salaš
DBPHP FH
Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products20092011
NAZV
R. Pokluda
DVGF FH
EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)20062009
FRVŠ
M. Pidra
MIGPB FH
Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)
2007
--
IGADVGF FH
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGA
DBPHP FH
Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. Jezdinský
DVGF FH
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZVP. ZemánekFH
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues20162020OPP. Burg
DHM FH
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Foreign edu.
DGLA FH
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)2010
2010
Foreign edu.J. Daňková
DGLA FH
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)
2007
2007
Foreign edu.
DGLA FH
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 1980
2009
2009
Other
DGLA FH
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
Other
R. Pokluda
DVGF FH
Eurohort (EU Erasmus)
20072007
Other
R. PokludaDVGF FH
Europa Cup Havířov
2011
2011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
2008
2012OtherV. LázničkaDPDM FH
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers20082008IGADBPHP FH
Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds
2010
2010
IGADVV FH
Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)20072007
FRVŠ
DVGF FH
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--FRVŠ
DVGF FH
2007--
FRVŠ
M. Ewis Abdelaziz
DVGF FH
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation20142015Smluvní výzkumP. Šimek
DPDM FH
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)
1996
1999NAZVFH
Evaluation of perspective species of perennial energy crops
2010
2010IGADHM FH
20172017IGAT. Nečas
DFG FH
2017
2017
IGA
DFG FH
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc
2007
--
Other
FH
Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)20062006FRVŠDVGF FH
Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)
2008
2008
FRVŠ
R. PokludaFH
Exploratory research in aplication of mosses on building constructions
2004
2008J. MartinekFH
Exploring the Possibilities of Incorporating Developments in Landscape (IGA 30/2004)
2004
2005IGAE. ŽallmannováDGLA FH
Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN
20092009
Other
J. Martinek
DPDM FH
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
OtherFH
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Extraction of lignans from wood and their use in food supplements with significant biological effects (QJ1210258)
2012
2016
NAZVDPTHP FH
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011
Other
DVGF FH
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
2015
2015Other
DVGF FH
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
2010
2010
OPDVGF FH
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Flowers arangement
2007
--T. KuťkováDPDM FH
Formation of storability by varieties of apple fruits to the storage diseases (QF 4116)
20042007NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OPDBPHP FH
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
OtherDFG FH
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)
2013
2014
IGA
DPTHP FH
20182022MK
DPDM FH
Genetical relationships in the genus Adromischus
2013
2013
Other
P. KaššákDVGF FH
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010
--
OtherJ. Uher
DVGF FH
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2009
2009
Other
DVGF FH
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--
FRVŠR. PavlačkaDHM FH
Grape juices from given sort of vine with health benefit20092013
NAZV
DVV FH
Grapevine rootstocks breeding with genetic resources of grapevine and modern testing methods (QF4141)
2004
2007
NAZVFH
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)20072012Other
DPDM FH
Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)
2003
2006
Other
DBPHP FH
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
20062008
RP
J. Balík
DPTHP FH
Havířov v květech
2011
2011
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Herbs (Erasmus+ programme)
2015
--OtherDVGF FH
Hickory Foundation Student Award2008
2009
Foreign edu.P. Krejčiřík
DPDM FH
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)2010
2010
IGA
J. Balík
DPTHP FH
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGA
DVGF FH
2015
2018
NAZV
T. NečasDFG FH
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015
IGA
DHM FH
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGA
J. BalíkDPTHP FH
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
2006
2006IGAJ. Balík
DPTHP FH
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
20122012IGAÚPK FH
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--
NAZVB. Krška
DFG FH
Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin
2009
2009IGA
DVGF FH
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010
IGA
DVGF FH
2009
2009
IGAJ. Uher
DVGF FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
20122012IGAP. Salaš
DBPHP FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011IGADBPHP FH
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004
IGA
V. VeverkaDHM FH
2013
2013
IGA
DFG FH
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka
2015
2015
OtherZ. Ambrožová
DGLA FH
Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)2011
--
NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
Horticulture in tropics and subtropics (CŽV)
2007
2011
Other
FH
Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT2009
2009
DVGF FH
2015
2015
IGADFG FH
Chemical content in genus Iris
2013
2014Other
DVGF FH
Chemicall content in plants from genus Adromischus20142014
IGA
P. Kaššák
DVGF FH
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012Smluvní výzkumDVV FH
Identification and discrimination of the apricot cultivars registred in the Czech Republic by molecular methods (Indentifikace meruněk)
2007
2008
IGA
J. Raddová
FH
Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)20072011NAZVS. Boček
DBPHP FH
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky
20162020
MK
A. SalašováÚPK FH
2019
2021
NAZVT. NečasDFG FH
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006OtherP. SalašDBPHP FH
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label2010
2010
RP
DPTHP FH
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--
Internal
DBPHP FH
Improvement of vegetables resistance to water stress (NAZV)
2008
2012
NAZV
DVGF FH
Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
20102013OPP. SalašDBPHP FH
Induction of polyploidization in black leafy culivars of Pelargonium x hortorum ( (65/2006)
2006
--
Internal
DVGF FH
Influence different date and concentration biologically active substances Synergin on growth and development, on yield and quality strawberry grown in ecological conditions (IGA)
2008--
IGA
FH
Influence of grapevine and technology processing on content of chemoprotective polyphenolic substances in wine. (QD1155)
2001
2004
NAZV
DPTHP FH
2011
2011
FRVŠ
DPDM FH
Innovation and expansion of educational activities teaching courses FH Mendel University, about lessons learned from a detailed assessment of the quality of medicinal plants
2011
2011
FRVŠĽ. Rehuš
DVGF FH
Innovation of grower systems of sweet cherries (QD 1047)2001
2004
NAZV
DPTHP FH
Innovation of storage technologies with respect to physiological preconditions of kernel fruits (EP9275)19992002
NAZV
DPTHP FH
Innovation subject winegrowing utilization electrochemical method at material structure wine (1102 /2006)
20062006FRVŠFH
Innovation technologies for the production of high quality and safe raw materials MASP in the integrated and organic production20102010NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)2014
2014
RP
DBPHP FH
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)
2019
2023NAZV
DFG FH
Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )
2015
2018
NAZVDFG FH
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
2009
2009
FRVŠ
DVGF FH
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech
2009
2009
FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
20142014
Internal
DVV FH
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu2009
2009
FRVŠ
DGLA FH
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010
--
FRVŠ
DVV FH
Inovace předmětů zelinářství
2011
2012
FRVŠ
DVGF FH
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012
FRVŠ
DBPHP FH
2001
--
FRVŠ
P. PavloušekFH
Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)
2012
2014
OPFH
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů2015
2015
Internal
DBPHP FH
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin
2009
2009
FRVŠM. FruhwirtDPTHP FH
Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)
2010
2010
FRVŠ
A. Němcová
DPTHP FH
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)
2009
2009
FRVŠ
DPTHP FH
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
2009
2009
FRVŠ
DPTHP FH
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)
2004
2004
FRVŠ
A. Němcová
DPTHP FH
Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín .
2010
--FRVŠDVGF FH
Inovation of growing technologies in integratet vegetable production (IZP06)
2007
--
NAZV
K. PetříkováDVGF FH
Inovation of intensive growing of peaches and nectarines (EP9313)
1999
2002NAZVFH
Inovation of 'Introduction to GIS' subject
2010
2010
FRVŠ
DGLA FH
Inovation of practical seminars in course of vegetable sciences (122/2004)
2004
2004
FRVŠ
DVGF FH
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
20072007
FRVŠ
DPTHP FH
Integrated crop management (ICM) of field vegetable crops: improving fertilisation and irrigation under the perspective of social and environmental changes (COST)
2009
2012OtherDVGF FH
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)
2002
2002RPM. Šorm
AIS REC
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
2002
2002
RP
M. SojaDOH FH
      2003 Integrace Zahradnické fakulty20032003RPM. SojaDOH FH
International Conference on Horticulture Post-graduate study 2010
2010
2010
IGADVGF FH
International education stay
2015
2015
AKTIONP. Kaššák
DVGF FH
International scientific conference Quality of Horticultural Production
2007
--OtherJ. MalíkováFH
2014
2014
RP
T. NečasDFG FH
Jednorázové poradenství (OS5120171)20122012
DPTHP FH
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
2013
2013J. Balík
DPTHP FH
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)
2007
2007
NAZVDPTHP FH
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)
2005
2008
NAZVM. RajnochDPDM FH
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)
2005
--
NAZV
DPDM FH
20012004
NAZV
DBPHP FH
2010
2014
NAZV
DFG FH
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury
2014
2014
IGAZ. Ambrožová
DGLA FH
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)
2010
2012
GAČRDPTHP FH
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití
2009
2012
GAČR
DPTHP FH
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty2013
2013
IGA
R. PokludaDVGF FH
Koupaci biotop
20062011
Other
DPDM FH
Krajinářská infografika
2013
2013IGAM. KrejčíDGLA FH
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin2008
2008
T. Kuťková
DVGF FH
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
20152015OtherP. SalašDBPHP FH
Kurz zahradnictví
2011
2011
R. Pokluda
DVGF FH
Kurz zahradnictví tropů a subtropů
2008
2008R. Pokluda
DVGF FH
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín
2007
--
Other
FH
Laboratoře GIT a CAD. (2883)
2010
--
FRVŠ
R. Pavlačka
DHM FH
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)20052005FRVŠDGLA FH
Landscape architecture's methods and tools for spatial development (Program NAKI)20112015
MK
ÚPK FH
Landscape Design in the Context of Implementation of the Objectives of the Czech National Revival during the First Czechoslovak Republic
2013
2017MK
DPDM FH
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)2015
2015
IGAP. HícDPTHP FH
Le concept environmental dans l'espace public20102010RPDGLA FH
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl20112011NAZV
DVGF FH
L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe
20082008
RP
DGLA FH
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model
2009
2009
OtherDHM FH
Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)20112014
NAZV
DBPHP FH
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004--
RP
M. Rajnoch
DPDM FH
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)
2005
2005
RP
J. Balík
DPTHP FH
Management of nature protected area (69 F4 b)2008
2009
FRVŠ
V. LázničkaDPDM FH
Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)
2012
2012IGAÚPK FH
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)2020
2021
IGAM. Špetík
MIGPB FH
Marker Assisted Resistance to Sharka (613654)
2013
2015
RP EK
B. Krška
DFG FH
Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)
20112013
Foreign edu.
DPDM FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
20092011NAZVR. Pokluda
DVGF FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)
2008
2008
NAZV
DVGF FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2007
2007NAZV
DVGF FH
Metagenomic survey of vineyard and use of GTD antagonists from Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021TAČRMIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)2019
--
TAČRA. Eichmeier
MIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae
2020
2021
TAČR
A. Eichmeier
MIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
20192021TAČRA. EichmeierMIGPB FH
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově
20102014NAZVDHM FH
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)
2006
2006FRVŠDVGF FH
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 2015
2015
2015
IGA
DVGF FH
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011
DVGF FH
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010
Other
P. SalašDBPHP FH
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009OtherP. SalašDBPHP FH
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007FRVŠFH
Model evaluation assortment perennials on instance genus Hemerocallis
2009
2009FRVŠJ. UherDVGF FH
Modern technologies of the grape wines production in the context of European viniculture (EP0960996031)
1996
1999
NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)
20102010FRVŠA. Němcová
DPTHP FH
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)2000
2004
NAZV
DBPHP FH
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)
2002
--
Other
P. PavloušekDVV FH
Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku20172017
Internal
DFG FH
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)2000
2004
NAZV
P. PavloušekDVV FH
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)2014
2014
RP
DBPHP FH
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis
2010
2010
IGAP. Kaššák
DVGF FH
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
20102010
RP
DVGF FH
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RP
P. SalašDBPHP FH
Movement through the designed landscape
2009
2009Foreign edu.
DGLA FH
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2009
2009
IGA
DBPHP FH
Multidisciplinary research to increase application potential of nanomaterials in agricultural practice (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
V. Adam
MIGPB FH
Multimedia atlas for rootstock, vine and table variety of grapevine (FRVS F4/d)
2005
2007Akt eTS VZR. Sotolář
DVV FH
Multimedia presentation lectures for students of landscape architecture
2004
2004FRVŠ
DGLA FH
Multimedia Scriptum "Tropical and Subtropical Vegetables" (307/2005)
2005
2005
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
Multimedial Compact Disc for Training of Fruit Growing (F4d127)
2004
2005
FRVŠ
DFG FH
Multimedial textbook: Perennials for cut flowers. (FRVŠ 2660/2005)
2005
2006FRVŠ
DVGF FH
Multimedial textbook: Perennials production and utilize. (FRVŠ 2613/2007)
2007
2008
FRVŠ
J. Uher
DVGF FH
20042005
FRVŠ
DVGF FH
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)2006
2006
FRVŠ
DPTHP FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
J. UherDPDM FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
20072008
FRVŠ
J. UherDPDM FH
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny
2008
2008
FRVŠ
J. Neugebauerová
DVGF FH
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
MIGPB FH
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )
2018
2022
OPMIGPB FH
Nanoparticles of copper and gold as a possible preparation for the removal of undesirable sulfur compounds from wine (IGA - ZF/2018 - AP015 )2018
2018
IGADVV FH
1994
--
Other
T. Nečas
DFG FH
2004
--
OtherDVV FH
Natural formulations development for grapevine protection against fungal pathogens (TA04021402)
2014
2017
TAČR
P. Pavloušek
DVV FH
Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes.20182022MKJ. Martinek
DPDM FH
New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )
1998
2001
GAČRP. Salaš
DBPHP FH
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)
2010
2010
Other
DVGF FH
Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice. (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)2010
2013
OP
DOH FH
2009
2011
NAZV
M. PidraMIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2019
--
Other
MIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--
Other
M. Baránek
MIGPB FH
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015
Smluvní výzkum
DPDM FH
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
20082009FRVŠDVGF FH
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin
2011
2016
NAZV
DVGF FH
Nutritional composition of vegetables (DČ)
2007
2007
FH
Nutritionally rich foods from new and marginal vegetables and special plants (NOLZ11)
2010
2010
NAZV
DVGF FH
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)
2009
2009
IGA
J. UherDVGF FH
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
2009
2009Other
DBPHP FH
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )
2010
2014NAZVDPTHP FH
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)
2011
2014
NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Olima - prezentace ZF20082008
Other
P. Kaššák
DVGF FH
On the way to innovation (ESF 0021)
2005
2007
OtherDVGF FH
One-time consultancy work (OS 515 0151)
2015
2015J. Balík
DPTHP FH
2018
2018
T. NečasDFG FH
Optimalisation of analytical methods for assessment quality non-alcoholic beverages (131/2004)2004
2004
FRVŠ
DPTHP FH
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)
2001--
NAZV
K. Petříková
DVGF FH
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)
2008
2012
NAZV
P. ZemánekDHM FH
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)20102013OPP. KučeraDPTHP FH
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici
2013
--
OPP. KučeraDPTHP FH
Optimalization of jams' textural properties
20142014Smluvní výzkum
DPTHP FH
Optimalization of methodology of Identification Prunus rootstocks by SSR2008
--
J. RaddováFH
Optimalization of methodology of Pruns rootstocks identification by SSR (Metodika)2007
2007
FRVŠJ. Raddová
FH
Optimalization of recovery methods and in vitro propagation for purpose of long-time preservation by cryoconservation of national garlic genotypes (QH71228)2007
2011
NAZVB. KřižanFH
Optimalization of sufficient yield ds cDNA synthesis of complicated plant tissues for resulting analyse of transcriptom by cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )
20082008IGAMIGPB FH
20062007
FRVŠ
MIGPB FH
Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)
2003
2003
FRVŠ
S. Boček
DBPHP FH
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
2009
2011
OPP. SalašDBPHP FH
Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumDVGF FH
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena2016
2017
IGA
DHM FH
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014
IGA
T. Kuťková
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
2015
2015IGAMENDELU
Ovocný strom v krajině 2009
20092009OtherP. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2010
2010
2010
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2011
2011
2011
Other
P. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2012
20122012OtherP. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2013
20132013
Other
P. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201420142014
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
OtherDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017
Other
DBPHP FH
Pearls of the landscape (Visegrad Fund)
2008
2008
Other
A. SalašováDGLA FH
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)
20082008OtherDVGF FH
People and Home – Metamorphoses of the Cultural Landscape2006
2006
GAČR
DGLA FH
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha a Thymus20112011GAČRJ. Neugebauerová
DVGF FH
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha and Thymus2012--GAČRDVGF FH
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)
2010
2010
GAČR
DVGF FH
Pěstování slivoní a skladování (2006)
2006
2006
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
Physiological laboratory for horticultural education (905/2006)
2006
2006
FRVŠR. PokludaDVGF FH
Physiological process and corelation quality component into the dependence of low oxygen and ozone in the cold storage (42p17)
2005
2005OtherDPTHP FH
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)2015
2016
OtherP. Salaš
DBPHP FH
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)
2011
2011
FRVŠ
DVGF FH
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)20122012RP
FH
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)
2014
2014
Smluvní výzkum
DVGF FH
Polyphenolic compounds of grapes, wines and their antimutagenic and antioxidative properties (GA525/06/1757)2006
2008
GAČR
DPTHP FH
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD
2010
2010
IGA
DVV FH
2011--IGA
DVGF FH
Porovnanie rôznych metód kvantifikácie fytoplazmóznej DNA v real-time PCR pre vyhodnotenie aplikácie rôznych chemických prípravkov na elimináciu fytoplazmy ESFY v pletivách marhúľ.
2014
2014
IGAT. Kiss
DFG FH
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)20092009
RP
DVGF FH
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
OtherP. SalašDBPHP FH
Possibilities of energy recovery from grape marc of wine production2014
2014
IGA
DHM FH
Possibilities of phosphate fertilizers production from industrial wastewater (IGA - ZF/2020 - AP010)
2020
2020
IGA
DPTHP FH
Possibilities of pressing oil from seeds of fruit crops20172017IGAP. ZemánekDHM FH
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPDOFE FBE
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018
--
Specifický
DGLA FH
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
2019
2022
NAZV
J. Balík
DPTHP FH
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)20082009FRVŠR. PavlačkaFH
Praedia - Landed Estates of Bohemia, Moravia, and Silesia and their Harmonious Cultural Landscape - Identification and Contemporary Interpretation of Cultural Values
2018
2022
MK
P. KučeraÚPK FH
Preparation and organization of summer school for foreign students (RP 2008)
20082008RPR. PokludaDVGF FH
Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)2014
2014
Smluvní výzkum
H. StředováDLE FA
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava
2008
2008
Other
DVGF FH
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)20112012IGA
DPDM FH
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)
2012
2013IGAM. Pejchal
DPDM FH
PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF WINE BASE partially replace alcohol in alcoholic beverages
2014
2014
Smluvní výzkum
DVV FH
Production of energy more valuable biofuels with the addition of grape pomace and seed pomace from the grape seeds
2017--
IGA
DHM FH
Production of perennials (FRVŠ 2787/2008)
2008
2009
FRVŠJ. Uher
FH
Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)
2008
2012NAZVP. Salaš
DBPHP FH
Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)2011
--
NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Produkce okrasných rostlin kurz D2
2007--
FH
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.
2014
2014
Internal
DGLA FH
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009OPDBPHP FH
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
20142014
IGA
J. Damec
DGLA FH
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014IGADGLA FH
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkum
DGLA FH
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky2014
2015
Smluvní výzkumDGLA FH
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)
20112014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Proposal indicators of quality for system of greenery (8/2013/591)2013
2014
IGA
DPDM FH
20202020Smluvní výzkumJ. SedláčekÚPK FH
20122015MKA. Salašová
ÚPK FH
Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny
2011
2012
IGA
DGLA FH
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)20022002
FRVŠ
P. Salaš
DBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
2007
2007
FRVŠP. SalašDBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
2005
2005
FRVŠP. Salaš
DBPHP FH
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc
2011
2011
OtherDVGF FH
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc
2011
2011OtherDVGF FH
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc20102010
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
2015
2015
NAZV
DHM FH
Public spaces of small towns
2010
2010
IGA
DGLA FH
2006
2007IGAMIGPB FH
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2009
2009
Other
DVGF FH
Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu2009
2009
IGA
DVGF FH
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)
2009
2009
OtherR. Pavlačka
DHM FH
Representation schools on floristic competition Flora Cup 20082008
2008
OtherP. VeseláFH
Representation schools on floristic competition Flora Olomouc 20082008
2008
Other
FH
Representation schools on floristic competition Victoria regia 2007
2007
--
OtherFH
Representation schools on floristic competition Victoria regia 200820082008Other
FH
Representation university on floristic competition Brněnská růže 2007
2007
2007
Other
P. Veselá
FH
Representation university on floristic competition Brněnská růže 2008
2008
2008OtherP. Veselá
FH
Representation University on floristic competition Děčínská kotva 2009
2009
2009
OtherFH
Representation University on floristic competition Flora Cup 2009
20092009
Other
P. Veselá
FH
2012
2016
NAZV
E. OndrušikováMIGPB FH
Research and development of standard methods of recovering cultivars of fruit trees and grapevine from viruses, phytoplasmas and quarantine pathogens by thermotherapy and in vitro culture for certification system of healthy state of planted material. (1B44051)
2004
2008NAZVMIGPB FH
Research and innovation of diagnostic procedures for economically significant, controlled and quarantine plant pathogenic organisms for the certification program of fruit trees with emphasis on molecular methods (QG60123)20062009NAZVB. Krška
DFG FH
Research, development and productiomn of new product lines wines from Sauvignon blanc with defined benefit type of aroma. (SV5130351)
2013
2014
Smluvní výzkum
DVV FH
Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)
2011
2014
NAZV
DBPHP FH
Research of agriculture characteristics the new rootstocks for pome fruit (QF4112)20042007
NAZV
T. NečasDFG FH
Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)20082012
NAZV
DBPHP FH
Restoration and Maintenance of Historical Ladnscape Architekture Projects at the Border of Czech Republic, Austria and Slovakia. (ASO 07-2007)2007--OtherP. Šimek
FH
Restoration of monuments of landscape architecture and garden art (MSM 435100003)1999
2004
VZ
DPDM FH
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů
2008
2008
OtherR. PavlačkaDHM FH
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020
TAČR
P. Salaš
DBPHP FH
Revitalization of underused areas in towns (64/2006)
20062006IGADGLA FH
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle
2013--IGAJ. Damec
DGLA FH
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)
2010
2010
FRVŠ
P. Kaššák
DVGF FH
Rozšírenie výuky už existujúcich predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne rozbory rastlín
2010
2010
FRVŠ
DVGF FH
2012
2016
NAZV
DFG FH
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
20022002
FRVŠ
P. SalašDBPHP FH
2011
2011
FRVŠT. NečasDFG FH
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
2012
2012
RP
FH
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. Balík
DPTHP FH
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích2012
2012
FRVŠDPTHP FH
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)
20042004
FRVŠ
DPTHP FH
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)2010
2010
FRVŠ
J. Balík
DPTHP FH
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)20082008FRVŠJ. Goliáš
DPTHP FH
2008
2009
FRVŠFH
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)
2006
2006
RP
J. BalíkDPTHP FH
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)20062006
FRVŠ
DVGF FH
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009OPP. SalašDBPHP FH
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)20112014
NAZV
A. NěmcováDPTHP FH
Screening of the content of choosen chemicals in the limniris group irises
2012
2012IGADVGF FH
Screening of the choosen chemical compounds in Iris plant samples20132014OtherDVGF FH
Selection of optimal methods for DNA isolation in detection of phytoplasma ESFY by nested PCR with using different primers (IGA)
2007
2007
IGA
DFG FH
Selection of the inland medicinal and spice plants ecotypes, recommendation of growing technology and introduction to the selected localities (EP7199)19972000NAZVK. PetříkováDVGF FH
Semester grant and grant for short-term stays of the "Aktion" Austria-Czech Republic (CZ to A)
2015
2015
AKTION
P. Kaššák
DVGF FH
Sequencing of genes correlated with the exit of apricot flower buds from endogenous dormancy (5/2009/591)
2009
2009
IGA
MIGPB FH
2008
2012
RP EKDFG FH
2008
2012
RP EK
DFG FH
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)20112011
J. Goliáš
DPTHP FH
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGA
DHM FH
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGAP. Zemánek
DHM FH
Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
2008
2009Foreign edu.P. Pavloušek
DVV FH
Smluvní výzkum "Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podání užitného vzoru. (555/9503/OS5100831)
2010
2011J. BalíkDPTHP FH
Solving of current problems of integrated production of sweet and sour cherries (101A211)
2010
2014
NAZV
DPTHP FH
2012
2016
NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Specific Environmental Land-based European Competency Tracker (EQF Select)2009--
Other
DOH FH
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
DPTHP FH
Specifický výzkum
1999--
Specifický
ÚPK FH
      The evaluation of recreational potential2011
2012
Specifický
ÚPK FH
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)
2012
2013
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
Stability of resistance to scab (Venturia inaequalis Cke. Wint.) in Apples (GA521/97/0823)
1997
1999
GAČR
V. ŘezníčekFH
Stanovení obsahu fenolických látek u vybraných genotypů meruněk20202020
IGA
DFG FH
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady2009
2010
OtherP. SalašDBPHP FH
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
20092009
Other
DBPHP FH
2011
2011
IGA
DFG FH
2008
2009
IGA
DVGF FH
Statistická analýza genetických dat (Statgen)2008--Other
FH
Strategic Environmental Assessment of Planning Documentation and Environmental Indicators (IGA 63/2006)
2006
2007
IGA
H. Martinková Kuchyňková
DGLA FH
Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening
20142014
TAČR
DBPHP FH
Stress factors influencing vegetation in an urban environment
2017
2017IGADBPHP FH
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)
2012
2013
Smluvní výzkumDVGF FH
Studies on correlation of anthocyanins, colour parameters and resveratrol in red wines. (GP525/03/P132)20032005
GAČR
J. BalíkDPTHP FH
Studies on the metabolic profile of apples and its dependence on growing and storage conditions (525/08/1135)
20072007GAČRJ. Balík
DPTHP FH
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
20152016IGA
DVV FH
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)
1999
2004
VZ
DVGF FH
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)
2014
2014
IGA
J. Sochor
DVV FH
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.
2008
2008IGA
DFG FH
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)
2006
2006
IGA
J. BalíkDPTHP FH
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)2006
2006
VZJ. Balík
DPTHP FH
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)2009
2011
GAČR
J. Goliáš
DPTHP FH
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
20112012
Other
DBPHP FH
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)2016
2017
IGAJ. SochorDVV FH
Studium přírodních prvků lužní krajiny
2009
2012
InternalFH
Studium stratifikačních metod (221/G4)2006
2006
FRVŠDBPHP FH
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007FRVŠDBPHP FH
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru
2007
2007
IGA
DGLA FH
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)
1993
1995GAČRJ. GoliášDPTHP FH
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
2011
2012OtherJ. Burgová
DBPHP FH
Study of anhocyanins in Vitis vinifera red grapes and rosé wines (2006)
2006
2006
IGA
DPTHP FH
Study of degradation of biopolymers in the composting process
2016
2017
IGA
DHM FH
Study of chimerism of grapevine clones (521/06/P264)
2006
--
GAČR
FH
Study of the possibilities of using silver in wine technology (IGA - ZF/2018 - DP008)
20182018
IGA
J. Sochor
DVV FH
Study of volatiles in the fruits and fermented beverages by chromatographic headspace gas analysis (32/2004)
2004
2004
IGA
DPTHP FH
Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)2009
--
Other
DGLA FH
Support of presentation skills of landscape architecture's students (3092 /2010)20102010
FRVŠ
DGLA FH
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)
2001
2004NAZVK. PetříkováDVGF FH
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
2010
2014
NAZV
L. ZemanDHM FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008
RP
DBPHP FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
2008
2008
RPA. Němcová
FH
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (MVTS)
2009
--
Other
DGLA FH
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů20092009
NAZV
J. Neugebauerová
DVGF FH
Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)20112013RPV. ŘezníčekDBPHP FH
Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020InternalDFG FH
Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici2015
2015
RP
T. NečasDFG FH
Technological systems and economy in integrated grapewine and vegetable production (1G46082)
2004
2007
NAZVP. Zemánek
DHM FH
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)2012
2012
J. Balík
DPTHP FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2008
2008
NAZV
DHM FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2010
2012
NAZVDHM FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
20112011
NAZV
DHM FH
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20102014
NAZV
P. Burg
DHM FH
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgDHM FH
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)20182019TAČRDPTHP FH
Technologies and economic efectivens of crops in biological system
2012
2015
NAZVP. Burg
DHM FH
Testing mycorrhizal products in framework of Microfruit project
2010
2010
DVGF FH
Testing of positive effects of products on the basis of arbuscular mycorrhizal fungi on selected types of green spices
2015
--
IGA
DVGF FH
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
20122012
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)
2013
2013
Smluvní výzkum
DVGF FH
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin2010
2010
IGA
DHM FH
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011
DBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
2011
2012OtherP. Salaš
DBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009OtherP. SalašDBPHP FH
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013
IGAM. Baránek
MIGPB FH
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
2011
2012IGA
MIGPB FH
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině
2011
2011
DVGF FH
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)
2011
2011
J. Balík
DPTHP FH
The effect of alternative organic fertilization on soil fertility, agricultural yield and nutrition value of fruit vegetable and cole crops. (QF 4195)
2004
2007NAZVK. PetříkováDVGF FH
The annuals sortiment studiing model on the example of genus Iris
2006
2007
FRVŠ
FH
The classification of the assortment of genus Aster, study of genetic relationship2007--IGADVGF FH
2016
2018
NAZV
DFG FH
The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection20072011NAZVS. Boček
DBPHP FH
The evaluation of recreational potential
2011
2012
IGA
A. SalašováÚPK FH
The evaluation of the grape wines quality, their imitations and the harmonization of analytic methods with the regulations of EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZV
DPTHP FH
The increase of the stocked apples quality by the optimization of the stocking system (EP0960996030)
1996
1999NAZVJ. Goliáš
DPTHP FH
The influence of assimilable nitrogen on grape musts fermentation (IGA)
20072007IGAM. BaroňFH
20052009NAZVJ. GoliášDPTHP FH
The interactive database of pests and diseases of fruit trees (F4d 408)
2006
2006
FRVŠT. Nečas
DFG FH
The selection of apricot genotypes resistant to PPV with the fruit market quality. (QI91A032)20092013NAZV
DFG FH
The study content vitamin C in dependencies on earliness of varieties (FRVŠ)
2008--
FRVŠ
Š. Kremláčková
FH
The study of biotic and abiotic factors affecting cultivation of plants of genus Brassica L. and Allium L. (LH - KONTAKT II)
20152017RPMIGPB FH
The study of the metabolisms and diffusion in living tissue by using MR imaging and MR spectroscopy and application of these studies in diagnosis (GV309/97/K048)
1997
2002GAČRJ. Goliáš
DPTHP FH
The study the of genetic relatedness of selected taxa in subtribu Telephiinae based on sequence similarity in selected regions of the genome
2017
--IGAO. Sotolářová
DVGF FH
2016
2018
NAZV
P. Burg
DFG FH
The use of modern biotechnology techniques to increase production and quality of Brassica L. vegetables across vertical from breeding through cultivation to product storage (QJ1510088)
2015
2018
NAZV
MIGPB FH
Traditional and wild (219/1401/PZ211041)
2011
--
Foreign edu.
DVGF FH
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)
2010
2010
Other
DVGF FH
Tree health evaluation instrumental methods (Registrační číslo 11/2011/591)
2011
2012
IGAP. ŠimekDPDM FH
Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation (8/2012/591)
2012
2013
IGA
DPDM FH
Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)20082008FRVŠT. Kuťková
FH
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)
2009
--
FRVŠ
J. SkoupilDHM FH
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)
2010
2011
FRVŠ
DGLA FH
2010
2010
FRVŠ
DVGF FH
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZV
DBPHP FH
20112014
RP
R. Pavela
DVGF FH
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)
20122012
FRVŠ
DVGF FH
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)
1999
1999
AKTIONJ. Goliáš
DPTHP FH
Update of courses Vegetable production and Greenhouse technologies (1362/2007)20072007FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny
2010
2010
IGAR. Pokluda
DVGF FH
Use of continuous supercritical fluid extraction with carbon dioxide and GC-MS in analysis of alcoholic beverages (GA525/99/1570)
1999
2001
GAČRDPTHP FH
Utilizing waste from processing grapes in the food industry (IGA - ZF/2016 - DP004)2016
2017
IGAJ. BalíkDPTHP FH
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách
2007
2007
Other
FH
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty
2007--OtherT. Kuťková
FH
Velká přehlídka floristiky20072007Other
FH
Verify the effectiveness of biostimulators on the decomposition of the BRO in composting
2017
2017
IGA
DHM FH
Verifying the possible use of ITS ( Internal transcribed Spacer) methods to model a group of selected taxa subtrib Telephiinae
2016
--
IGAO. SotolářováDVGF FH
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)
2016
--
Other
DVV FH
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RP
M. RajnochDPDM FH
20142016Other
DPTHP FH
2011
2012
IGA
DVV FH
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)
2011--
IGA
P. Pavloušek
DVV FH
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014
IGA
P. SalašDBPHP FH
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné
20072007IGADVV FH
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu2016
2017
TAČR
P. SalašDBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016
TAČR
DBPHP FH
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012
Other
DBPHP FH
Vplyv symbiotických húb Glomus na hospodárske a nutričné parametre vybraných druhov zeleniny pri rôznych dávkach hnojenia.
2011
2011
IGAR. PokludaDVGF FH
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)20092009
IGA
DPTHP FH
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)
2012
2012
NAZV
DPTHP FH
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva
2010
2010
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)
2008
2012
NAZV
J. GoliášDPTHP FH
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO
2009
2009
FRVŠ
M. PidraMIGPB FH
2004
2004
RPB. Krška
DFG FH
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠ
P. Salaš
DBPHP FH
Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)
2014
2015
OPT. Nečas
DOH FH
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
DBPHP FH
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida
2016
2017
IGA
DBPHP FH
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)20092011
NAZV
MIGPB FH
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní2010
2014
NAZV
S. Boček
DBPHP FH
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích
2017
2017
IGA
P. BurgDHM FH
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015
IGA
DBPHP FH
20122012
IGA
A. Němcová
DPTHP FH
2012
2012
IGA
DPTHP FH
2019
2023
NAZV
DFG FH
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
20162019
NAZV
DBPHP FH
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)
2017
2020TAČR
DPTHP FH
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu
2013
2013
DPTHP FH
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)20132013Smluvní výzkumJ. BalíkDPTHP FH
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech2017
2020
TAČRP. BurgDHM FH
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
2007
2007
IGA
J. Balík
DPTHP FH
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)
2019
2021
TAČR
J. Čechová
MIGPB FH
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství2014
2015
Smluvní výzkum
MIGPB FH
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)
2011
2012
IGA
J. BalíkDPTHP FH
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)20102010
R. PokludaDVGF FH
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech20152018
NAZV
P. Zemánek
DHM FH
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
2015
2018
TAČR
P. Zemánek
DHM FH
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)2014
2014
Smluvní výzkum
R. PokludaDVGF FH
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)2001
2004
NAZVDFG FH
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)
1999
2001
GAČR
FH
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011
Other
DBPHP FH
20102010IGA
DFG FH
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014Smluvní výzkumR. Pokluda
DVGF FH
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)
2011
2014
NAZV
DPTHP FH
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )
2009
2013
NAZV
DPTHP FH
2003
2007
NAZV
V. Řezníček
DBPHP FH
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010
Other
P. SalašDBPHP FH
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)
2009
2012
NAZV
DPTHP FH
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
20112014
NAZV
P. ZemánekDHM FH
Vzorník barev vína (RP/192/2008)
2008
2009
Other
DPTHP FH
Wine adulteration by aroma concentrates (525/091222)
2009
2011
GAČR
DVV FH
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)
2013
2013
OP
DVGF FH
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst
2015
2015IGAJ. DamecDGLA FH
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově
2007
2007
Other
FH
Zahradní jezírka
2016--OtherV. Láznička
ÚPK FH
Zahradnický ples Žofín (pomoc pri aranžovaní)2008
2008
OtherDVGF FH
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.
2014
2014
Smluvní výzkum
DVGF FH
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model
2009
2009
Other
R. PavlačkaDHM FH
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)
20112011
FRVŠ
DGLA FH
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)
2008
2008
IGAP. Mateiciucová
DVV FH
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
2007
2007IGADVV FH
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu2010
2014
NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení
2013
2014
IGA
M. Baránek
MIGPB FH
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků20092013
NAZV
DPDM FH
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků2010
2014
NAZVM. RajnochDPDM FH
2007
2007
Other
R. PavlačkaFH
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.
2014
2014
AKTION
DFG FHKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defendedexcluded
not defended
rejected