Faculty of Horticulture - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 618

State
Name
FromUntilType
Supervisor
Department
...
2007
--
Other
FH
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)
2018
2018
IGA
M. HorákDPTHP FH
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)
2008
2011
NPV II
P. SalašDBPHP FH
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZVJ. RožnovskýDBPHP FH
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
20102014
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)
2009
2010Other
DFG FH
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov
20132013
IGA
DHM FH
2015
2015
IGA
DPDM FH
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed2009
2009
R. Pokluda
DVGF FH
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
20162017
IGA
J. Rožnovský
DBPHP FH
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)2012
2012
Smluvní výzkum
MIGPB FH
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010R. Pokluda
DVGF FH
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015
--IGA
DGLA FH
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)2016
2020
OtherDVV FH
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014--InternalJ. Neugebauerová
DVGF FH
Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)20142014OtherDVGF FH
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)
2015
2017
RP
MIGPB FH
2010
2010
FRVŠUPSRR FA
Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)2012
2015
TAČR
DVGF FH
Biological assessment20052016
Other
ÚPK FH
Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.
2009
2011
NAZVA. Němcová
DPTHP FH
Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit
2007
2007
NAZV
FH
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine
20072007NAZVFH
Care of genetic resources
2007
2007RPJ. Neugebauerová
DVGF FH
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OP
DVGF FH
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. Mateiciucová
DVV FH
Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. PavlačkaFH
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
2008
2012
NAZVDBPHP FH
Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)20062009
NAZV
DHM FH
Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)
20072007GAČR
DPTHP FH
2012
2014
OP
ÚPK FH
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
2011
2015
MKV. Řezníček
DBPHP FH
Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )
2004
2008NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)
2007
--
NAZV
FH
Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.
2007
2007
NAZV
P. Pavloušek
FH
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)
2012
2014
OP
R. PokludaDVGF FH
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005NAZV
MIGPB FH
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)2003--
FRVŠ
K. BaránkováMIGPB FH
Creative systems of growing of plums (QD 1408)
2001
2004NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)
2009
2013
NAZVA. NěmcováDPTHP FH
Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)20012002RPFH
20162020
MK
DGLA FH
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)2010
2013
OtherB. Krška
DFG FH
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA
2005
--
RPDPDM FH
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
2009
2009
RPR. Pokluda
DVGF FH
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016
IGA
T. NečasDFG FH
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGA
P. SalašDBPHP FH
Developing Landscape Architecture Research Teams
2009
2012OPP. Šimek
DPDM FH
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008OPP. Salaš
DBPHP FH
20092012
GAČR
R. Sotolář
DVV FH
Development of a reliable system for detection and quantification of pathogens evoking GTD and GTD survey in the Czech wine regions (COST-LD14051)
2014
--
Other
MIGPB FH
20122015RPDVGF FH
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR2018
2019
TAČRJ. Čechová
MIGPB FH
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)2003
2007
NAZVI. Oukropec
FH
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
20182020
Other
J. Sochor
DVV FH
Development of new nursery practice for production of stone seedlings (QF3221)
2003
2007NAZVB. KrškaDFG FH
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)
2007
2007
FRVŠ
R. Pokluda
FH
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)
20092009
FRVŠ
DVGF FH
Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)
2015
--
RP
J. Balík
DPTHP FH
2007
2007
FRVŠ
DVGF FH
Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)
2014
2017
TAČR
P. PavloušekDVV FH
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009OtherP. ŠimekDOH FH
Drobné sakrálne objekty v krajine
2008
2008
IGA
DGLA FH
2011
2011
IGAÚPK FH
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)20032005GAČR
MIGPB FH
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)
2001
2005
NAZV
M. VachůnFH
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus
2017
2017
IGA
T. KissDFG FH
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings20172017IGADBPHP FH
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
20102010OtherP. SalašDBPHP FH
Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products
2009
2011
NAZV
R. Pokluda
DVGF FH
20062009FRVŠM. PidraMIGPB FH
2007
--
IGA
M. Ewis AbdelazizDVGF FH
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010IGADBPHP FH
Elektronická databáze zahradnických informací20092010
FRVŠ
A. Jezdinský
DVGF FH
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZV
FH
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
20162020OPDHM FH
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)20072007
Foreign edu.
A. SalašováDGLA FH
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)20102010
Foreign edu.
DGLA FH
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)
2007
2007
Foreign edu.J. Daňková
DGLA FH
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 198020092009
Other
A. MagniDGLA FH
EU Access (zahraniční - NL)
20042006OtherR. PokludaDVGF FH
Eurohort (EU Erasmus)
20072007
Other
DVGF FH
Europa Cup Havířov
2011
2011OtherDVGF FH
2008
2012
Other
DPDM FH
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers
2008
2008
IGA
J. BurgováDBPHP FH
Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds
2010
2010IGADVV FH
Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)
2007
2007
FRVŠ
DVGF FH
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--
FRVŠ
DVGF FH
2007
--
FRVŠ
M. Ewis Abdelaziz
DVGF FH
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation2014
2015
Smluvní výzkumP. ŠimekDPDM FH
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)1996
1999
NAZVI. MalýFH
Evaluation of perspective species of perennial energy crops
2010
2010
IGA
P. Zemánek
DHM FH
2017
2017
IGA
DFG FH
Evaluation of the presence and concentration of PPV in plant tissues using rootstocks P.davidiana, Cadaman, Barrier2017
2017
IGAT. NečasDFG FH
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc2007
--
OtherJ. NeugebauerováFH
Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)
20062006FRVŠ
DVGF FH
Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)20082008
FRVŠ
FH
Exploratory research in aplication of mosses on building constructions
20042008
FH
2004
2005
IGA
DGLA FH
Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN
2009
2009
Other
DPDM FH
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
OtherDVGF FH
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014OtherJ. Neugebauerová
DVGF FH
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
20082008OtherJ. Neugebauerová
DVGF FH
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
Other
FH
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
Other
DVGF FH
Extraction of lignans from wood and their use in food supplements with significant biological effects (QJ1210258)
2012
2016
NAZV
DPTHP FH
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
2015
2015
Other
DVGF FH
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
20102010OPDVGF FH
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
Flowers arangement2007
--
DPDM FH
Formation of storability by varieties of apple fruits to the storage diseases (QF 4116)
2004
2007NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPDBPHP FH
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
OtherI. Ondrášek
DFG FH
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášDPTHP FH
Garden-architecture landscape design in the period of totalitarian regimes in the years 1939-1989 in the Czech Republic20182022
MK
R. ZámečníkDPDM FH
Genetical relationships in the genus Adromischus
2013
2013OtherP. Kaššák
DVGF FH
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--
OtherJ. UherDVGF FH
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2009
2009
OtherDVGF FH
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--
FRVŠ
R. PavlačkaDHM FH
Grape juices from given sort of vine with health benefit2009
2013
NAZVJ. Balík
DVV FH
Grapevine rootstocks breeding with genetic resources of grapevine and modern testing methods (QF4141)
20042007
NAZV
FH
20072012OtherV. LázničkaDPDM FH
Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)
2003
2006
OtherS. BočekDBPHP FH
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008
RP
J. BalíkDPTHP FH
Havířov v květech
2011
2011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Herbs (Erasmus+ programme)2015--OtherDVGF FH
Hickory Foundation Student Award2008
2009
Foreign edu.P. Krejčiřík
DPDM FH
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
2010
2010
IGA
DPTHP FH
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015IGAP. Kaššák
DVGF FH
2015
2018
NAZV
DFG FH
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015
IGA
DHM FH
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008IGAJ. Balík
DPTHP FH
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
2006
2006IGADPTHP FH
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012
IGA
ÚPK FH
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--NAZVB. KrškaDFG FH
2009
2009
IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010
IGA
J. Neugebauerová
DVGF FH
2009
2009
IGA
DVGF FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGA
DBPHP FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. Salaš
DBPHP FH
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004
IGA
V. Veverka
DHM FH
2013
2013
IGA
DFG FH
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka
2015
2015
Other
DGLA FH
Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)
2011
--NAZVDBPHP FH
Horticulture in tropics and subtropics (CŽV)
20072011
Other
R. Pokluda
FH
Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT
2009
2009
R. PokludaDVGF FH
2015
2015
IGA
T. Kiss
DFG FH
Chemical content in genus Iris
2013
2014
OtherP. KaššákDVGF FH
Chemicall content in plants from genus Adromischus
2014
2014
IGA
P. KaššákDVGF FH
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012
Smluvní výzkum
DVV FH
Identification and discrimination of the apricot cultivars registred in the Czech Republic by molecular methods (Indentifikace meruněk)2007
2008
IGA
FH
Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZV
DBPHP FH
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020MKA. Salašová
ÚPK FH
2019
2021
NAZVDFG FH
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
OtherDBPHP FH
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
2010
2010
RP
DPTHP FH
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--
InternalR. VlkDBPHP FH
Improvement of vegetables resistance to water stress (NAZV)
2008
2012NAZV
DVGF FH
Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
2010
2013
OP
DBPHP FH
Induction of polyploidization in black leafy culivars of Pelargonium x hortorum ( (65/2006)2006
--
Internal
DVGF FH
Influence different date and concentration biologically active substances Synergin on growth and development, on yield and quality strawberry grown in ecological conditions (IGA)
2008
--
IGA
FH
Influence of grapevine and technology processing on content of chemoprotective polyphenolic substances in wine. (QD1155)20012004
NAZV
M. KyselákováDPTHP FH
20112011
FRVŠ
J. MartinekDPDM FH
Innovation and expansion of educational activities teaching courses FH Mendel University, about lessons learned from a detailed assessment of the quality of medicinal plants
20112011
FRVŠ
Ľ. Rehuš
DVGF FH
Innovation of grower systems of sweet cherries (QD 1047)
2001
2004
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
Innovation of storage technologies with respect to physiological preconditions of kernel fruits (EP9275)
1999
2002
NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Innovation subject winegrowing utilization electrochemical method at material structure wine (1102 /2006)20062006FRVŠJ. VeverkaFH
Innovation technologies for the production of high quality and safe raw materials MASP in the integrated and organic production
20102010
NAZV
J. Neugebauerová
DVGF FH
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014RP
DBPHP FH
2019
2023
NAZV
DFG FH
Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )
2015
2018
NAZV
T. NečasDFG FH
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
2009
2009
FRVŠ
DVGF FH
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech
20092009
FRVŠ
DPTHP FH
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
2014
2014
Internal
DVV FH
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu
2009
2009
FRVŠ
A. SalašováDGLA FH
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--
FRVŠ
DVV FH
Inovace předmětů zelinářství2011
2012
FRVŠDVGF FH
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012
FRVŠP. SalašDBPHP FH
Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě
2001
--FRVŠP. Pavloušek
FH
2012
2014OPR. Pokluda
FH
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015Internal
DBPHP FH
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin2009
2009
FRVŠ
M. Fruhwirt
DPTHP FH
Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)
2010
2010
FRVŠ
DPTHP FH
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)2009
2009
FRVŠ
A. Němcová
DPTHP FH
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
20092009
FRVŠ
DPTHP FH
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)2004
2004
FRVŠDPTHP FH
Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín .2010--FRVŠĽ. Rehuš
DVGF FH
Inovation of growing technologies in integratet vegetable production (IZP06)2007
--
NAZV
DVGF FH
Inovation of intensive growing of peaches and nectarines (EP9313)
1999
2002
NAZV
FH
Inovation of 'Introduction to GIS' subject
20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováDGLA FH
Inovation of practical seminars in course of vegetable sciences (122/2004)2004
2004
FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
2007
2007
FRVŠ
DPTHP FH
Integrated crop management (ICM) of field vegetable crops: improving fertilisation and irrigation under the perspective of social and environmental changes (COST)
2009
2012
Other
R. PokludaDVGF FH
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)2002
2002
RP
AIS REC
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS2002
2002
RPM. Soja
DOH FH
      2003 Integrace Zahradnické fakulty20032003RPM. Soja
DOH FH
International Conference on Horticulture Post-graduate study 2010
2010
2010
IGAP. KaššákDVGF FH
International education stay
2015
2015
AKTION
DVGF FH
International scientific conference Quality of Horticultural Production
2007
--
OtherFH
2014
2014RP
DFG FH
Jednorázové poradenství (OS5120171)
2012
2012
DPTHP FH
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
2013
2013
DPTHP FH
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)
2007
2007NAZVJ. GoliášDPTHP FH
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)
2005
2008
NAZV
DPDM FH
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)
2005
--
NAZV
DPDM FH
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)
2001
2004
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.
2010
2014
NAZVB. KrškaDFG FH
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury
2014
2014IGAZ. Ambrožová
DGLA FH
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)
2010
2012
GAČR
DPTHP FH
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití
2009
2012
GAČR
DPTHP FH
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty
2013
2013IGAR. Pokluda
DVGF FH
Koupaci biotop
2006
2011OtherV. LázničkaDPDM FH
Krajinářská infografika20132013IGAM. Krejčí
DGLA FH
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
2008
2008
DVGF FH
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny2015
2015
Other
DBPHP FH
Kurz zahradnictví20112011
DVGF FH
Kurz zahradnictví tropů a subtropů2008
2008
R. PokludaDVGF FH
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín
2007
--
Other
FH
Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010--
FRVŠ
DHM FH
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)
2005
2005
FRVŠ
L. Radilová
DGLA FH
20112015MKP. KučeraÚPK FH
2013
2017
MK
DPDM FH
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)
2015
2015
IGAP. Híc
DPTHP FH
Le concept environmental dans l'espace public
2010
2010
RP
DGLA FH
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl
2011
2011
NAZVJ. Neugebauerová
DVGF FH
L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe
2008
2008
RP
DGLA FH
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model
2009
2009
Other
DHM FH
Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)
2011
2014
NAZV
S. Boček
DBPHP FH
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004
--RP
DPDM FH
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)2005
2005
RP
DPTHP FH
Management of nature protected area (69 F4 b)
2008
2009
FRVŠV. Láznička
DPDM FH
2012
2012
IGA
ÚPK FH
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)
2020
2021
IGA
MIGPB FH
Marker Assisted Resistance to Sharka (613654)
2013
2015
RP EKDFG FH
Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)
2011
2013
Foreign edu.M. RajnochDPDM FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2009
2011NAZV
DVGF FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)
2008
2008
NAZVR. PokludaDVGF FH
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2007
2007
NAZV
R. PokludaDVGF FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)
2019--
TAČR
A. EichmeierMIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021
TAČRMIGPB FH
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově
2010
2014
NAZVP. Zemánek
DHM FH
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. Pokluda
DVGF FH
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 20152015
2015
IGA
DVGF FH
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011DVGF FH
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010
Other
P. Salaš
DBPHP FH
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)20092009
Other
DBPHP FH
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007
FRVŠ
R. Pavlačka
FH
Model evaluation assortment perennials on instance genus Hemerocallis
20092009
FRVŠ
J. Uher
DVGF FH
Modern technologies of the grape wines production in the context of European viniculture (EP0960996031)1996
1999
NAZV
DPTHP FH
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)
2010
2010
FRVŠ
A. NěmcováDPTHP FH
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)
2000
2004
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)
2002
--
Other
P. PavloušekDVV FH
2017
2017
InternalDFG FH
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)
2000
2004
NAZVP. PavloušekDVV FH
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014
RP
DBPHP FH
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis
20102010IGA
DVGF FH
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
20102010RPR. PokludaDVGF FH
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RP
DBPHP FH
Movement through the designed landscape20092009
Foreign edu.
J. Daňková
DGLA FH
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2009
2009
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Multimedia atlas for rootstock, vine and table variety of grapevine (FRVS F4/d)2005
2007
Akt eTS VZ
R. Sotolář
DVV FH
20042004
FRVŠ
DGLA FH
Multimedia Scriptum "Tropical and Subtropical Vegetables" (307/2005)
2005
2005FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
Multimedial Compact Disc for Training of Fruit Growing (F4d127)
2004
2005
FRVŠ
DFG FH
Multimedial textbook: Perennials for cut flowers. (FRVŠ 2660/2005)20052006FRVŠJ. UherDVGF FH
Multimedial textbook: Perennials production and utilize. (FRVŠ 2613/2007)
2007
2008
FRVŠJ. UherDVGF FH
2004
2005
FRVŠ
DVGF FH
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)
2006
2006
FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
DPDM FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2008
FRVŠ
J. UherDPDM FH
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny2008
2008
FRVŠJ. NeugebauerováDVGF FH
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)20182022OPMIGPB FH
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )
2018
2022
OP
V. AdamMIGPB FH
Nanoparticles of copper and gold as a possible preparation for the removal of undesirable sulfur compounds from wine (IGA - ZF/2018 - AP015 )
2018
2018
IGADVV FH
1994
--
Other
T. NečasDFG FH
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004
--
Other
DVV FH
Natural formulations development for grapevine protection against fungal pathogens (TA04021402)
2014
2017TAČRP. Pavloušek
DVV FH
Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes.
2018
2022MKDPDM FH
New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )
1998
2001
GAČR
P. SalašDBPHP FH
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)
2010
2010
Other
DVGF FH
Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice. (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)
2010
2013
OPP. ŠimekDOH FH
2009
2011
NAZVM. PidraMIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019
--
OtherMIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--
Other
MIGPB FH
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015
Smluvní výzkum
DPDM FH
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
2008
2009
FRVŠDVGF FH
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin
2011
2016NAZVJ. Neugebauerová
DVGF FH
Nutritional composition of vegetables (DČ)
2007
2007
R. PokludaFH
Nutritionally rich foods from new and marginal vegetables and special plants (NOLZ11)20102010
NAZV
J. NeugebauerováDVGF FH
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)
2009
2009
IGA
J. Uher
DVGF FH
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť2009
2009
Other
P. SalašDBPHP FH
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )20102014NAZVA. Němcová
DPTHP FH
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)
2011
2014
NAZV
DPTHP FH
2008
2008
Other
P. Kaššák
DVGF FH
On the way to innovation (ESF 0021)
2005
2007
Other
DVGF FH
One-time consultancy work (OS 515 0151)
2015
2015J. Balík
DPTHP FH
2018
2018
DFG FH
Optimalisation of analytical methods for assessment quality non-alcoholic beverages (131/2004)
2004
2004
FRVŠ
DPTHP FH
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)
2001
--
NAZV
DVGF FH
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)
2008
2012
NAZV
P. ZemánekDHM FH
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)
2010
2013
OP
DPTHP FH
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici
2013
--OPDPTHP FH
Optimalization of jams' textural properties
2014
2014Smluvní výzkumA. Němcová
DPTHP FH
Optimalization of methodology of Identification Prunus rootstocks by SSR
2008
--
J. RaddováFH
Optimalization of methodology of Pruns rootstocks identification by SSR (Metodika)
2007
2007FRVŠ
FH
Optimalization of recovery methods and in vitro propagation for purpose of long-time preservation by cryoconservation of national garlic genotypes (QH71228)20072011
NAZV
B. Křižan
FH
Optimalization of sufficient yield ds cDNA synthesis of complicated plant tissues for resulting analyse of transcriptom by cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )2008
2008
IGA
J. ČechováMIGPB FH
2006
2007
FRVŠ
MIGPB FH
Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)
2003
2003
FRVŠ
DBPHP FH
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)2009
2011
OP
DBPHP FH
Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena
2016
2017
IGA
P. BurgDHM FH
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
2014
2014IGAT. KuťkováMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.2014
2014
IGAMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
2015
2015IGAMENDELU
Ovocný strom v krajině 2009
20092009
Other
P. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2010
20102010OtherDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2011
2011
2011
OtherDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2012
20122012
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2013
2013
2013OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201420142014OtherP. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 20152015
2015
Other
P. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017
Other
DBPHP FH
Pearls of the landscape (Visegrad Fund)
2008
2008
Other
DGLA FH
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)
2008
2008OtherDVGF FH
People and Home – Metamorphoses of the Cultural Landscape
2006
2006
GAČRDGLA FH
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2011
2011GAČRDVGF FH
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha and Thymus2012
--
GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)
2010
2010GAČRDVGF FH
Pěstování slivoní a skladování (2006)
20062006
NAZV
DPTHP FH
Physiological laboratory for horticultural education (905/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
Physiological process and corelation quality component into the dependence of low oxygen and ozone in the cold storage (42p17)
2005
2005
Other
DPTHP FH
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)
2011
2011
FRVŠP. KaššákDVGF FH
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)
20122012RPFH
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)
20142014
Smluvní výzkum
R. PokludaDVGF FH
Polyphenolic compounds of grapes, wines and their antimutagenic and antioxidative properties (GA525/06/1757)2006
2008
GAČRJ. BalíkDPTHP FH
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD2010
2010
IGA
DVV FH
2011
--
IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
Porovnanie rôznych metód kvantifikácie fytoplazmóznej DNA v real-time PCR pre vyhodnotenie aplikácie rôznych chemických prípravkov na elimináciu fytoplazmy ESFY v pletivách marhúľ.2014
2014
IGA
DFG FH
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)
2009
2009
RP
DVGF FH
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
OtherP. SalašDBPHP FH
Possibilities of energy recovery from grape marc of wine production
2014
2014
IGA
DHM FH
Possibilities of phosphate fertilizers production from industrial wastewater (IGA - ZF/2020 - AP010)20202020
IGA
DPTHP FH
Possibilities of pressing oil from seeds of fruit crops2017
2017
IGAP. Zemánek
DHM FH
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OPJ. Balík
DOFE FBE
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018
--SpecifickýD. WilhelmováDGLA FH
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
2019
2022
NAZV
DPTHP FH
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)
2008
2009
FRVŠ
FH
Praedia - Landed Estates of Bohemia, Moravia, and Silesia and their Harmonious Cultural Landscape - Identification and Contemporary Interpretation of Cultural Values
2018
2022
MK
P. KučeraÚPK FH
Preparation and organization of summer school for foreign students (RP 2008)2008
2008
RPR. Pokluda
DVGF FH
Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)
2014
2014Smluvní výzkumH. StředováDLE FA
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava
2008
2008
Other
DVGF FH
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)2011
2012
IGA
M. PejchalDPDM FH
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)20122013IGADPDM FH
PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF WINE BASE partially replace alcohol in alcoholic beverages2014
2014
Smluvní výzkum
M. BaroňDVV FH
Production of energy more valuable biofuels with the addition of grape pomace and seed pomace from the grape seeds2017--
IGA
DHM FH
Production of perennials (FRVŠ 2787/2008)2008
2009
FRVŠ
FH
Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)
2008
2012
NAZV
DBPHP FH
Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)
2011
--
NAZV
V. Řezníček
DBPHP FH
Produkce okrasných rostlin kurz D2
2007
--
FH
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.
2014
2014InternalDGLA FH
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí20092009
OP
P. SalašDBPHP FH
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014IGAJ. DamecDGLA FH
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014
IGADGLA FH
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
2014
2015
Smluvní výzkum
DGLA FH
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
20142015Smluvní výzkumJ. DamecDGLA FH
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)
2011
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
Proposal indicators of quality for system of greenery (8/2013/591)
2013
2014
IGA
DPDM FH
2012
2015
MKA. Salašová
ÚPK FH
Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012
IGA
DGLA FH
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)
20022002
FRVŠ
P. Salaš
DBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
2007
2007FRVŠP. SalašDBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)2005
2005
FRVŠP. SalašDBPHP FH
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc2011
2011
Other
DVGF FH
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc20112011OtherDVGF FH
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc
2010
2010OtherJ. Neugebauerová
DVGF FH
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO2015
2015
NAZV
P. Plíva
DHM FH
Public spaces of small towns
2010
2010IGA
DGLA FH
2006
2007
IGA
MIGPB FH
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2009
2009
OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu
2009
2009IGAR. PokludaDVGF FH
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)20092009
Other
R. Pavlačka
DHM FH
Representation schools on floristic competition Flora Cup 20082008
2008
Other
FH
Representation schools on floristic competition Flora Olomouc 2008
2008
2008Other
FH
Representation schools on floristic competition Victoria regia 2007
2007
--
Other
FH
Representation schools on floristic competition Victoria regia 2008
2008
2008
Other
P. Veselá
FH
Representation university on floristic competition Brněnská růže 2007
2007
2007
Other
FH
Representation university on floristic competition Brněnská růže 2008
2008
2008
Other
FH
Representation University on floristic competition Děčínská kotva 2009
20092009Other
FH
Representation University on floristic competition Flora Cup 2009
2009
2009
Other
FH
Research and development of standard methodic procedures of recovering of fruit trees and grapevines by chemotherapy of in vitro cultures for certification system of healthy status of planting material.20122016
NAZV
E. Ondrušiková
MIGPB FH
Research and development of standard methods of recovering cultivars of fruit trees and grapevine from viruses, phytoplasmas and quarantine pathogens by thermotherapy and in vitro culture for certification system of healthy state of planted material. (1B44051)2004
2008
NAZVB. Křižan
MIGPB FH
2006
2009
NAZVB. Krška
DFG FH
Research, development and productiomn of new product lines wines from Sauvignon blanc with defined benefit type of aroma. (SV5130351)2013
2014
Smluvní výzkumP. Pavloušek
DVV FH
Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)
2011
2014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
2004
2007
NAZV
T. Nečas
DFG FH
Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)
2008
2012
NAZV
DBPHP FH
Restoration and Maintenance of Historical Ladnscape Architekture Projects at the Border of Czech Republic, Austria and Slovakia. (ASO 07-2007)
2007
--Other
FH
1999
2004
VZ
DPDM FH
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů2008
2008
Other
R. PavlačkaDHM FH
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
20172020TAČRP. Salaš
DBPHP FH
Revitalization of underused areas in towns (64/2006)
20062006
IGA
J. Daňková
DGLA FH
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle2013--IGA
DGLA FH
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)
2010
2010
FRVŠP. KaššákDVGF FH
Rozšírenie výuky už existujúcich predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne rozbory rastlín
2010
2010
FRVŠ
DVGF FH
2012
2016
NAZVT. NečasDFG FH
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
2002
2002
FRVŠDBPHP FH
Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku zahradnických oborů (Aa/3106)2011
2011
FRVŠT. Nečas
DFG FH
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
2012
2012
RPR. Pokluda
FH
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)2006
2006
FRVŠJ. Balík
DPTHP FH
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích
2012
2012
FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)
2004
2004
FRVŠ
M. KyselákováDPTHP FH
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)
20102010
FRVŠ
J. BalíkDPTHP FH
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)
2008
2008
FRVŠJ. Goliáš
DPTHP FH
2008
2009
FRVŠT. NečasFH
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)
2006
2006RPDPTHP FH
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)
20062006
FRVŠ
K. PetříkováDVGF FH
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009OPP. SalašDBPHP FH
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)
20112014
NAZV
DPTHP FH
Screening of the content of choosen chemicals in the limniris group irises20122012IGAP. Kaššák
DVGF FH
Screening of the choosen chemical compounds in Iris plant samples2013
2014
Other
DVGF FH
20072007IGAV. Kopřivová
DFG FH
Selection of the inland medicinal and spice plants ecotypes, recommendation of growing technology and introduction to the selected localities (EP7199)1997
2000
NAZVK. Petříková
DVGF FH
Semester grant and grant for short-term stays of the "Aktion" Austria-Czech Republic (CZ to A)
2015
2015
AKTION
P. Kaššák
DVGF FH
Sequencing of genes correlated with the exit of apricot flower buds from endogenous dormancy (5/2009/591)
2009
2009
IGA
MIGPB FH
Sharka Containment (204429)
2008
2012
RP EK
B. KrškaDFG FH
20082012RP EKT. NečasDFG FH
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)
20112011
DPTHP FH
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGA
DHM FH
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015IGAP. ZemánekDHM FH
Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
2008
2009Foreign edu.
DVV FH
Smluvní výzkum "Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podání užitného vzoru. (555/9503/OS5100831)
20102011DPTHP FH
Solving of current problems of integrated production of sweet and sour cherries (101A211)
2010
2014
NAZV
DPTHP FH
Solving of current problems of the sweat and sour cherry cultivation with commercial fruit quality focused on environmental favourable techniques (QJ1210275)20122016NAZVDPTHP FH
Specific Environmental Land-based European Competency Tracker (EQF Select)2009
--
OtherDOH FH
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
DPTHP FH
Specifický výzkum
1999
--SpecifickýD. Smetanová
ÚPK FH
      The evaluation of recreational potential
2011
2012SpecifickýÚPK FH
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)20122013Smluvní výzkumDVGF FH
Stability of resistance to scab (Venturia inaequalis Cke. Wint.) in Apples (GA521/97/0823)
1997
1999
GAČRV. ŘezníčekFH
Stanovení obsahu fenolických látek u vybraných genotypů meruněk20202020IGADFG FH
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
20092010
Other
P. SalašDBPHP FH
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
OtherDBPHP FH
2011
2011
IGA
DFG FH
Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom
2008
2009
IGADVGF FH
Statistická analýza genetických dat (Statgen)
2008
--
Other
FH
20062007
IGA
DGLA FH
Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening
20142014TAČR
DBPHP FH
Stress factors influencing vegetation in an urban environment
2017
2017IGAP. Salaš
DBPHP FH
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)
2012
2013
Smluvní výzkum
R. PokludaDVGF FH
Studies on correlation of anthocyanins, colour parameters and resveratrol in red wines. (GP525/03/P132)
2003
2005
GAČR
J. Balík
DPTHP FH
Studies on the metabolic profile of apples and its dependence on growing and storage conditions (525/08/1135)
2007
2007
GAČR
DPTHP FH
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)2015
2016
IGAJ. SochorDVV FH
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)
1999
2004
VZ
DVGF FH
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)2014
2014
IGA
DVV FH
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.
2008
2008
IGA
DFG FH
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)
2006
2006
IGA
DPTHP FH
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)20062006VZJ. Balík
DPTHP FH
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)
2009
2011
GAČR
J. GoliášDPTHP FH
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)
20162017IGAJ. SochorDVV FH
Studium přírodních prvků lužní krajiny
2009
2012
Internal
FH
Studium stratifikačních metod (221/G4)
20062006FRVŠP. SalašDBPHP FH
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)20072007FRVŠDBPHP FH
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru
2007
2007
IGA
DGLA FH
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)
1993
1995
GAČRDPTHP FH
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
2011
2012OtherDBPHP FH
Study of anhocyanins in Vitis vinifera red grapes and rosé wines (2006)2006
2006
IGA
DPTHP FH
Study of degradation of biopolymers in the composting process
2016
2017
IGA
DHM FH
Study of chimerism of grapevine clones (521/06/P264)
2006--
GAČR
FH
Study of the possibilities of using silver in wine technology (IGA - ZF/2018 - DP008)
2018
2018
IGA
DVV FH
Study of volatiles in the fruits and fermented beverages by chromatographic headspace gas analysis (32/2004)
2004
2004
IGA
DPTHP FH
Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)
2009
--
Other
A. SalašováDGLA FH
Support of presentation skills of landscape architecture's students (3092 /2010)
2010
2010
FRVŠDGLA FH
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)20012004NAZVK. Petříková
DVGF FH
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
2010
2014
NAZVDHM FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně20082008
RP
DBPHP FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
2008
2008
RP
A. NěmcováFH
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (MVTS)
2009
--OtherA. Salašová
DGLA FH
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů
2009
2009
NAZV
DVGF FH
Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)
2011
2013
RPDBPHP FH
Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)2020
2020
Internal
T. Nečas
DFG FH
2015
2015
RP
DFG FH
Technological systems and economy in integrated grapewine and vegetable production (1G46082)
2004
2007
NAZVP. Zemánek
DHM FH
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)20122012J. Balík
DPTHP FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2008
2008
NAZVP. ZemánekDHM FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2010
2012
NAZV
DHM FH
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2011
2011
NAZV
DHM FH
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství2010
2014
NAZV
DHM FH
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2015
2018
NAZV
P. BurgDHM FH
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)
2018
2019
TAČRP. HícDPTHP FH
Technologies and economic efectivens of crops in biological system
2012
2015
NAZVP. Burg
DHM FH
Testing mycorrhizal products in framework of Microfruit project
20102010
R. PokludaDVGF FH
Testing of positive effects of products on the basis of arbuscular mycorrhizal fungi on selected types of green spices
2015
--
IGA
R. PokludaDVGF FH
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
2012
2012
Smluvní výzkumDVGF FH
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)2013
2013
Smluvní výzkumDVGF FH
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGA
DHM FH
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011
P. SalašDBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem20112012Other
DBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009
Other
P. SalašDBPHP FH
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013
IGAM. Baránek
MIGPB FH
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
2011
2012
IGA
MIGPB FH
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině
20112011
R. Pokluda
DVGF FH
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)20112011
J. Balík
DPTHP FH
The effect of alternative organic fertilization on soil fertility, agricultural yield and nutrition value of fruit vegetable and cole crops. (QF 4195)20042007NAZVK. Petříková
DVGF FH
The annuals sortiment studiing model on the example of genus Iris2006
2007
FRVŠP. Kaššák
FH
The classification of the assortment of genus Aster, study of genetic relationship2007
--
IGA
DVGF FH
20162018NAZVI. Ondrášek
DFG FH
The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection
2007
2011
NAZV
S. BočekDBPHP FH
The evaluation of recreational potential2011
2012
IGA
A. Salašová
ÚPK FH
The evaluation of the grape wines quality, their imitations and the harmonization of analytic methods with the regulations of EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZV
DPTHP FH
The increase of the stocked apples quality by the optimization of the stocking system (EP0960996030)1996
1999
NAZV
DPTHP FH
The influence of assimilable nitrogen on grape musts fermentation (IGA)
2007
2007
IGA
FH
The integrated sweet cherries and sour cherries production (1G58071)20052009NAZV
DPTHP FH
The interactive database of pests and diseases of fruit trees (F4d 408)
2006
2006
FRVŠDFG FH
The selection of apricot genotypes resistant to PPV with the fruit market quality. (QI91A032)2009
2013
NAZVB. KrškaDFG FH
The study content vitamin C in dependencies on earliness of varieties (FRVŠ)
2008
--
FRVŠ
Š. KremláčkováFH
The study of biotic and abiotic factors affecting cultivation of plants of genus Brassica L. and Allium L. (LH - KONTAKT II)20152017RP
MIGPB FH
The study of the metabolisms and diffusion in living tissue by using MR imaging and MR spectroscopy and application of these studies in diagnosis (GV309/97/K048)
1997
2002
GAČR
DPTHP FH
The study the of genetic relatedness of selected taxa in subtribu Telephiinae based on sequence similarity in selected regions of the genome
2017
--
IGAO. SotolářováDVGF FH
The transfer of resistence from GM plum cultivar HoneySweet into the cv. Domácí velkoplodá, the evaluation of transgene and non-transgene resistence of plums to the Plum pox virus (QJ1610186)2016
2018
NAZVP. Burg
DFG FH
The use of modern biotechnology techniques to increase production and quality of Brassica L. vegetables across vertical from breeding through cultivation to product storage (QJ1510088)
20152018NAZV
MIGPB FH
Traditional and wild (219/1401/PZ211041)2011--
Foreign edu.
DVGF FH
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)
20102010
Other
DVGF FH
Tree health evaluation instrumental methods (Registrační číslo 11/2011/591)
20112012IGAP. ŠimekDPDM FH
Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation (8/2012/591)2012
2013
IGA
P. ŠimekDPDM FH
20082008FRVŠT. KuťkováFH
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)
2009
--
FRVŠ
J. Skoupil
DHM FH
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)
2010
2011
FRVŠ
J. Daňková
DGLA FH
Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt" (357/2010)
2010
2010
FRVŠDVGF FH
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZV
DBPHP FH
Účinky biologicky aktivních látek izolovaných z vybraných rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy škůdců zemědělských plodin (LH11133)
2011
2014RPDVGF FH
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)
2012
2012
FRVŠ
P. Kaššák
DVGF FH
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)
1999
1999AKTION
DPTHP FH
Update of courses Vegetable production and Greenhouse technologies (1362/2007)
2007
2007FRVŠDVGF FH
Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny2010
2010
IGA
R. Pokluda
DVGF FH
Use of continuous supercritical fluid extraction with carbon dioxide and GC-MS in analysis of alcoholic beverages (GA525/99/1570)
1999
2001
GAČR
J. GoliášDPTHP FH
Utilizing waste from processing grapes in the food industry (IGA - ZF/2016 - DP004)
2016
2017
IGA
J. BalíkDPTHP FH
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách20072007
Other
FH
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty
2007
--
Other
FH
Velká přehlídka floristiky
2007
2007
Other
FH
Verify the effectiveness of biostimulators on the decomposition of the BRO in composting
2017
2017
IGA
P. Zemánek
DHM FH
Verifying the possible use of ITS ( Internal transcribed Spacer) methods to model a group of selected taxa subtrib Telephiinae
2016
--
IGA
DVGF FH
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)
2016
--
OtherJ. Sochor
DVV FH
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)2004
--
RP
M. Rajnoch
DPDM FH
20142016
Other
J. BalíkDPTHP FH
2011
2012
IGAP. PavloušekDVV FH
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)
2011
--IGA
DVV FH
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014IGA
DBPHP FH
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné2007
2007
IGADVV FH
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
20122012IGADBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu2016
2017
TAČR
DBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016
TAČR
DBPHP FH
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012Other
DBPHP FH
Vplyv symbiotických húb Glomus na hospodárske a nutričné parametre vybraných druhov zeleniny pri rôznych dávkach hnojenia.2011
2011
IGA
DVGF FH
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)
2009
2009
IGA
J. Balík
DPTHP FH
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)
20122012
NAZV
DPTHP FH
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva
2010
2010
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)2008
2012
NAZVJ. Goliáš
DPTHP FH
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO
20092009
FRVŠ
M. Pidra
MIGPB FH
20042004
RP
DFG FH
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBPHP FH
20142015
OP
DOH FH
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
20172017IGAP. SalašDBPHP FH
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida2016
2017
IGAP. Salaš
DBPHP FH
20092011NAZVMIGPB FH
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZV
DBPHP FH
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích
2017
2017
IGA
P. BurgDHM FH
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015IGAR. Vlk
DBPHP FH
2012
2012
IGA
A. NěmcováDPTHP FH
20122012
IGA
P. Šnurkovič
DPTHP FH
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (QK1910137)20192023
NAZV
T. Nečas
DFG FH
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
2016
2019
NAZV
DBPHP FH
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)
2017
2020
TAČRJ. BalíkDPTHP FH
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu
2013
2013
DPTHP FH
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)
2013
2013
Smluvní výzkum
DPTHP FH
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
2017
2020
TAČR
DHM FH
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
2007
2007
IGA
DPTHP FH
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)
2019
2021
TAČR
J. ČechováMIGPB FH
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství
2014
2015
Smluvní výzkumMIGPB FH
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)20112012IGAJ. Balík
DPTHP FH
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)
2010
2010
R. PokludaDVGF FH
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech
2015
2018
NAZV
DHM FH
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
20152018
TAČR
DHM FH
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)
2014
2014
Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)2001
2004
NAZV
J. PolákDFG FH
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)1999
2001
GAČR
I. OukropecFH
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin2010
2011
Other
P. Salaš
DBPHP FH
2010
2010
IGA
M. Mészáros
DFG FH
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)
20112014NAZVJ. Goliáš
DPTHP FH
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )
2009
2013
NAZV
DPTHP FH
Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)20032007
NAZV
DBPHP FH
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin20102010Other
DBPHP FH
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)
2009
2012
NAZVDPTHP FH
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
2011
2014
NAZV
P. ZemánekDHM FH
Vzorník barev vína (RP/192/2008)
2008
2009
Other
DPTHP FH
Wine adulteration by aroma concentrates (525/091222)2009
2011
GAČR
DVV FH
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)20132013
OP
DVGF FH
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst
2015
2015
IGA
DGLA FH
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově
2007
2007Other
FH
Zahradní jezírka
2016
--
Other
ÚPK FH
Zahradnický ples Žofín (pomoc pri aranžovaní)
2008
2008OtherP. KaššákDVGF FH
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.2014
2014
Smluvní výzkum
DVGF FH
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model
2009
2009
Other
DHM FH
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)20112011
FRVŠ
DGLA FH
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)20082008
IGA
P. MateiciucováDVV FH
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
2007
2007IGAP. Mateiciucová
DVV FH
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu
2010
2014NAZVDBPHP FH
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení
20132014IGAMIGPB FH
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků
2009
2013
NAZV
M. Rajnoch
DPDM FH
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků
2010
2014
NAZV
DPDM FH
2007
2007
OtherFH
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.
2014
2014
AKTIONB. KrškaDFG FHKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:cancelleddefended
excluded
not defended
rejected