Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 31

StavNázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
ukončený Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)20042004IGAJ. DufekÚSO PEF
obhájený
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
J. HoloubekÚSO PEF
obhájený Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013
IGA
L. StřelecÚSO PEF
ukončený
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
20122013
IGA
ÚSO PEF
obhájený
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
B. Minařík
PEF
obhájený      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
ÚPE PEF
obhájený
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
J. DufekÚSO PEF
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
20122012FRVŠ
ÚSO PEF
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
20122012FRVŠÚSO PEF
obhájený E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠÚSO PEF
obhájený Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
ÚSO PEF
obhájený
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
2006
2006
IGAL. Střelec
ÚSO PEF
obhájený Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004
FRVŠÚSO PEF
ukončený
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)
2002
--
FRVŠ
ÚSO PEF
řešený
Neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických ekonomických systémů v zemědělství a přírodních zdrojích (GA13-25897S)
2013
2015
GAČRÚSO PEF
ukončený
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech (GA16-07089S)
2016
2018
GAČR
L. Střelec
ÚSO PEF
obhájený Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)20082009AKTIONL. StřelecÚSO PEF
obhájený
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II - pokračování projektu AKTION Česká republika - Rakousko 51p7 (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
2009
2010
AKTION
ÚSO PEF
řešený Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"2013
--
IGAP. Kolman
ÚSO PEF
podaný
Skóringové modely a míry jejich kvality
20102013
GAČR
M. Řezáč
ÚSO PEF
ukončený Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR (TD-0128)20122013
TAČR
ÚSO PEF
řešený
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)20142016TAČRÚSO PEF
řešený Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)
2015
--TAČRÚSO PEF
řešený
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014
--
IGAD. Nchor
ÚSO PEF
obhájený
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
20112011
IGA
J. JanováÚSO PEF
řešený
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012
--
IGAV. Adamec
ÚSO PEF
řešený Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014
--
IGAÚSO PEF
obhájený
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
2007
2007IGA
ÚSO PEF
ukončený Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů20142015IGA
ÚSO PEF
obhájený Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010IGAJ. JanováÚSO PEF
ukončený
Výzkum hematologických a biochemických papametrů krve a erytrocytů pstruha duhového (525/00/0241)
2000
2002
GAČR
B. MinaříkÚSO PEFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený