Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 31

StavNázev
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)2004
2004
IGA
J. Dufek
ÚSO PEF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
20112012IGAJ. Holoubek
ÚSO PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGA
ÚSO PEF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.2012
2013
IGA
ÚSO PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
PEF
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
20052011TS VZL. GregaÚPE PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠ
ÚSO PEF
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011AKTIONL. StřelecÚSO PEF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)2006
2006
IGAL. StřelecÚSO PEF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)20042004
FRVŠ
J. JanováÚSO PEF
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)2002--
FRVŠ
B. Minařík
ÚSO PEF
Neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických ekonomických systémů v zemědělství a přírodních zdrojích (GA13-25897S)
20132015
GAČR
J. JanováÚSO PEF
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech (GA16-07089S)20162018
GAČR
L. Střelec
ÚSO PEF
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)
2008
2009
AKTION
L. StřelecÚSO PEF
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II - pokračování projektu AKTION Česká republika - Rakousko 51p7 (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
20092010AKTIONL. Střelec
ÚSO PEF
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"2013
--
IGA
ÚSO PEF
Skóringové modely a míry jejich kvality
2010
2013GAČR
ÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR (TD-0128)
20122013
TAČR
ÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)2014
2016
TAČRÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)
2015
--
TAČRD. Hampel
ÚSO PEF
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014--IGA
ÚSO PEF
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20112011
IGA
ÚSO PEF
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice2012--
IGA
ÚSO PEF
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu
2014
--
IGAÚSO PEF
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
2007
2007
IGA
ÚSO PEF
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015
IGAV. Klepáč
ÚSO PEF
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGAJ. JanováÚSO PEF
Výzkum hematologických a biochemických papametrů krve a erytrocytů pstruha duhového (525/00/0241)
2000
2002
GAČR
ÚSO PEFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený