Děkanát LDF (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 12

Stav
Názov
OdDoDruh
Garant
Pracovisko
Klastr CREA Hydro&Energy2008--InýJ. Kynický
ÚGP LDF
OPVK Akademie
20122015
OP
K. Drápela
ÚHÚL LDF
Platform for intercultural management (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)
2011
2014OPM. HamanováDLDF LDF
Projektové webové stránky
2009
--
Interný
ÚIT CP
      Ústav 4912012
--
InternýDLDF LDF
2013
--
Interný
P. Novák
DLDF LDF
           Design nábytku2013
--
Interný
P. NovákDLDF LDF
2012
--
Interný
DLDF LDF
2013--
Interný
P. NovákDLDF LDF
2013
--
InternýP. Novák
DLDF LDF
Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)
2008
2008RPM. Čermák
DLDF LDF
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku2008
2009
Iný
J. Kynický
ÚGP LDFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájenýobhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený