Department of Wood Science and Technology (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 123

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Advanced construction elements based on wood and composites for civil engineering objects
2020
2020
TAČR
DWS FFWT
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement2020
--
IGA
P. MocováDWS FFWT
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020--IGAP. MocováDWS FFWT
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGADWS FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)
20102010IGA
DWS FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)2010
2010
IGA
DWS FFWT
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998FRVŠH. Vavrčík
DWS FFWT
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
H. VavrčíkDWS FFWT
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)2010
2011
IGA
DWS FFWT
2010
--
IGA
A. Dejmal
DWS FFWT
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČRP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)
2009
2009IGA
DWS FFWT
2012
2012
IGA
DWS FFWT
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGADWS FFWT
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
20182019
RP
DWS FFWT
2011
--
InternalJ. Kolařík
DWS FFWT
Beams skeleton wooden constructions using hardwood.
2019
2021
TAČRP. MocováDWS FFWT
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )
2016
2017
IGAP. HoráčekDWS FFWT
Climate and air pollution effects on forest productivity
2018
2020
GAČRJ. Hruška
DWS FFWT
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
2013
2015
IGA
DWS FFWT
Compilation of recent oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine
2020
2021
IGA
M. Rybníček
DWS FFWT
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)
2008
2010
GAČRM. RybníčekDWS FFWT
20112011IGA
DWS FFWT
Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use (41/2007)2007--
IGA
L. Wondráček
DWS FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGA
DWS FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
2019
IGA
DWS FFWT
Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood2008--IGADWS FFWT
Development of innovated particle board with imprinted density2014
2014
IGA
DWS FFWT
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)
2015
2016
IGA
DWS FFWT
Elasto-plastic material model of wood based composite20142014
IGA
DWS FFWT
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)
20082011
GAČR
M. RybníčekDWS FFWT
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)2020
2021
IGADWS FFWT
Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)
2017
--
IGADWS FFWT
2011
--
IGA
V. GrycDWS FFWT
Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)
2018
2020
GAČR
M. RybníčekDWS FFWT
Finite element models of wood drying processes (2838)
2005
2006
FRVŠP. Koňas
DWS FFWT
Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)2015
2016
Other
DFPGM FFWT
Full-scale experimental cell for testing components of modern wooden buildings (LDF_TP_2020009)
20202022
IGA
R. SlávikDWS FFWT
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)
2016
2019
IGAP. ČermákDWS FFWT
Heat transfer in wooden construction including an air cavity (19/2014)
2014
2014IGADWS FFWT
Historical Wood Utilization - data collection (24/2012)20122012
IGA
DWS FFWT
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MK
J. TippnerDWS FFWT
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015--IGADWS FFWT
Homogenization of material properties of wood for tasks from mechanics and termodynamics (P526563605)
2006
2008GAČRDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGADWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGADWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. Paschová
DWS FFWT
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--IGADWS FFWT
Identification of acoustic parameters of wood for the construction of musical instruments (LDF_VP_2020013)2020
2021
IGA
J. Tippner
DWS FFWT
Indicators of trees vitality (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015OPDFPGM FFWT
Influence of hydrolysis of wood polysaccharides on permanent fixation of compressive deformation of wood2016
2017
IGAP. HoráčekDWS FFWT
Influence of wood surface sanding with fine sandpapers on adhesive bond properties join with pMDI/UF adhesive
2019
--
IGA
P. KrálDWS FFWT
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
2018
2019IGA
DWS FFWT
Lexicon of chosen tropical woods - multimedial tutorial texts (FRVŠ 1328/2003/F4d)2003
2003
FRVŠ
H. VavrčíkDWS FFWT
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
Other
J. TippnerDWS FFWT
Material damping of wood (55/2008)
2008
2008IGAP. Koňas
DWS FFWT
Mechanical and acoustic properties of standing beech trees (Fagus sylvatica L.) degraded wood by white rot wood fungi
2020
--
IGA
DWS FFWT
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
20122012IGAL. PrausDWS FFWT
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS
2018
--
Other
DWS FFWT
Modelling of resonance piano board and analysis of its behaviour by finite element method (3350)
2005
2006
FRVŠ
DWS FFWT
Modified properties of plantation grown hybrid poplar (LDF_VP_2017015)2017
2018
IGAP. Král
DWS FFWT
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
2012
2012
IGA
J. TippnerDWS FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress
2014
2014
IGA
DWS FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress (IGA 42/2014)2014
2014
IGA
DWS FFWT
Multiphysical computer simulations in selected tasks of wood engineering (IGA 59/2010)
2010
2010IGA
DWS FFWT
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)
20122015OtherJ. Tippner
DWS FFWT
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien
2016
2017
IGA
P. Král
DWS FFWT
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
2014
2017TAČR
DWS FFWT
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016
IGA
J. Tippner
DWS FFWT
Non-linear material model of mechanical behaviour of wood under different moisture and temperature conditions (LDF_TP_2019015)
2019
2022
IGA
DWS FFWT
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )
2015
2015
IGAR. Wimmer
DWS FFWT
Numerical analysis of the full trusses with the embedded construction joint used in reconstruction of historic building2014--IGA
DWS FFWT
Numerical simulation of continual pressing
2008
2008
IGA
DWS FFWT
Numerical simulation of physical fields distribution in piano soundboard (5/2005)
2005
2006
IGA
P. Koňas
DWS FFWT
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--
IGA
DWS FFWT
Oak standard chronology (2803/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
DWS FFWT
2018
--
TAČRDWS FFWT
Optimization of microwave plasticisation for wood densification purposes
2014
2014
IGADWS FFWT
OPVK Akademie
2012
2015
OP
K. Drápela
IFM FFWT
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin
2013
2013
IGA
DWS FFWT
Path to experience (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
P. Král
DWS FFWT
Potential of allometric methods for tree vitality assesment2016
2016
IGA
DWS FFWT
progressive construction and management of drying kilns for hardly dryable woods includung exotic
2018
2019
TAČR
DWS FFWT
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko
2015
--IGA
DWS FFWT
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)
2012
2013
FRVŠ
P. HoráčekFFWT
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska
2014
2014IGAM. Rybníček
DWS FFWT
Shape and topology optimization of structural parts in wood based buildings (8/2011)2011
--
IGA
P. Koňas
DWS FFWT
Shear strength of CFRP reinforced 3D profiled timber beam
2018
--
IGA
P. KrálDWS FFWT
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken
2013
2013
IGAJ. Tippner
DWS FFWT
Spring-summer hydroclimate reconstruction of the past millennium for the Czech Republic using oak standard chronology (13-04291S)
2013
2017
GAČR
DWS FFWT
Structural changes in densified beech wood (LDF_VP_2018039)
2018
2019
IGA
DWS FFWT
TAČR Epsilon "Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje" TH02010978 (2017 - 2020)
2017
--
TAČR
J. TippnerDWS FFWT
The analysis of radial growth in stem of Norway Spruce by means of different methods and in different periods and assesment of effect of climatic conditions in relation to the growth (3/2011)2011
2012
IGA
H. VavrčíkDWS FFWT
The development of the technolgical process and production oquipment of wood modification process. (FR-TI1/405)
2009
2011OtherDWS FFWT
The Establishment of an International Research Team for the Development of New Wood-based Materials (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)
2012
2015
OP
DWS FFWT
The numerical simulations of water and heat motion in the wood during drying (LDF_VP_2018004)2018
2019
IGA
DWS FFWT
Theoretical and experimental analysis of temperature profiles during hight temperature treatment (26/2012)
2012
2012
IGA
DWS FFWT
Utilization of digital image correlation in determining of both longitudinal shear moduli of wood at single torsion test
2015
--
IGAJ. Tippner
DWS FFWT
Validation of a finite element model of marimba bars
2020
2021
IGAJ. Tippner
DWS FFWT
Variety of factors influencing the thermal conductivity of insulation wood-based fibreboards (25/2013)
2013
2013
IGA
DWS FFWT
2011
2014
GAČR
M. RybníčekDWS FFWT
Viscoelastic parameters of uniaxial loaded wood (LDF_VP_2020031)
2020
2021IGAM. Trcala
DWS FFWT
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020IGA
DWS FFWT
Viskoelastický materiálový model dřeva
20192020IGAM. Trcala
DWS FFWT
Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)
20192020IGAP. SuchomelováDWS FFWT
Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)
2013
2013
IGADWS FFWT
Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)
2013
2013
IGA
J. TippnerDWS FFWT
Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)
2014
--
IGA
DWS FFWT
Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)
2014
2014
IGAH. Vavrčík
DWS FFWT
Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému
2015
2015
IGA
DWS FFWT
Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2018
--
IGA
DWS FFWT
Vliv působení povětrnostních vlivů na změny hydrofobnosti povrchu dřevěného šindele ošetřeného různými typy povrchových úprav
2020
--
IGA
J. BaarDWS FFWT
Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)
2010
2010FRVŠDWS FFWT
Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)
2018
--
IGA
J. TippnerDWS FFWT
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )
2015
2015IGA
IF FFWT
Vztah mezi anatomickou stavbou dřeva a vybranými akustickými vlastnostmi dřeva (IGA 43/2010)
2010
2010
IGA
DWS FFWT
Wood anatomy - multimedial tutorial texts (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
DWS FFWT
Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)2007
2007
FRVŠ
H. VavrčíkDWS FFWT
Wood and wood-based composite, materials for sustainable future - numerical modeling and optimization.
20092010
Other
V. Sebera
DWS FFWT
Wood from anthropicly affected forests: properties, use and effects on the inhabited environment (MSM 434100004)
1999
2004
VZ
DWS FFWT
Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)
2014
2014IGADWS FFWT
3D finite element analysis of wooden joints using elasto-plastic material model
2015
--
IGAJ. TippnerDWS FFWTKey:
Active states:accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected