Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 121

StavNázov
Od
DoDruhGarantPracovisko
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
20172018IGAA. DejmalÚND LDF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGAÚND LDF
2010
--
IGA
A. DejmalÚND LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012
IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGAÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
ÚND LDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČRÚLDEP LDF
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)20092009IGA
ÚND LDF
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)2012
2012
IGAJ. TippnerÚND LDF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010IGAÚND LDF
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGA
ÚND LDF
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
ÚND LDF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019RPE. TroppováÚND LDF
2011
--
Interný
ÚND LDF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014OPP. Král
ÚND LDF
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
2013
2015
IGA
ÚND LDF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGA
ÚND LDF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
20192019IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014
IGA
R. WimmerÚND LDF
1999
2004
VZP. Horáček
ÚND LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
2014
2014IGAÚND LDF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)2008
2011
GAČR
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
2011
--
IGAV. GrycÚND LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021IGAÚND LDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--
IGA
ÚND LDF
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)
20162019IGAP. Čermák
ÚND LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016
--
MK
ÚND LDF
20122012IGAM. RybníčekÚND LDF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015--
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008
GAČR
ÚND LDF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020
IGA
Z. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
20192020
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OP
L. Jankovský
ÚOLM LDF
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)20202022IGAÚND LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)
2005
2006FRVŠP. Koňas
ÚND LDF
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
2018
2019
IGA
ÚND LDF
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)20032003
FRVŠ
H. VavrčíkÚND LDF
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
InýÚND LDF
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
2008
2008
IGAP. KoňasÚND LDF
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )2016
2017
IGA
ÚND LDF
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
2012
2012
IGAÚND LDF
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020
--
IGA
ÚND LDF
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS
2018
--
InýÚND LDF
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)20052006FRVŠP. Koňas
ÚND LDF
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)20122012
IGA
ÚND LDF
Modifikované vlastnosti dřeva plantážově pěstovaného hybridu topolu (LDF_VP_2017015)
2017
2018IGAP. Král
ÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres
2014
2014
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)20142014
IGA
ÚND LDF
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)
20102010IGA
ÚND LDF
2010
2010
IGA
P. HoráčekÚND LDF
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)
2012
2015
InýJ. TippnerÚND LDF
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien20162017
IGA
ÚND LDF
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)2014
2017
TAČR
J. Tippner
ÚND LDF
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)
2019
2022
IGA
ÚND LDF
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )
2015
2015
IGAÚND LDF
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015--
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů
2014
--
IGA
J. TippnerÚND LDF
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGA
ÚND LDF
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)20182019
IGA
M. Trcala
ÚND LDF
Numerický model kontinuálního lisování
20082008
IGA
ÚND LDF
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva2014
2014
IGA
A. Dejmal
ÚND LDF
2018
--
TAČR
ÚND LDF
OPVK Akademie20122015
OP
ÚHÚL LDF
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin2013
2013
IGA
ÚND LDF
20112011
IGA
ÚND LDF
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)
2018
2020
GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických
2018
2019TAČRK. KrontorádÚND LDF
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)20142014IGA
ÚND LDF
20152016InýT. Žid
ÚOLM LDF
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)2013
2017
GAČR
ÚND LDF
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko
2015
--
IGA
M. Rybníček
ÚND LDF
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)
2012
2013FRVŠLDF
Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)
2005
2005FRVŠÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast jihozápadní Ukrajiny
2020
2021IGA
ÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska
2014
2014
IGAM. Rybníček
ÚND LDF
Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)
2008
2010
GAČRM. RybníčekÚND LDF
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken
2013
2013
IGA
ÚND LDF
Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny
2018
--IGAP. KrálÚND LDF
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva2008
--
IGA
ÚND LDF
Strukturální změny v lisovaném bukovém dřevě (LDF_VP_2018039)
20182019
IGA
A. DejmalÚND LDF
TAČR Epsilon "Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje" TH02010978 (2017 - 2020)
2017
--
TAČR
J. TippnerÚND LDF
Teoretické a experimentální zjišťování rozložení teplotního pole při ohřevu dřeva (26/2012)2012
2012
IGA
P. HoráčekÚND LDF
Validation of a finite element model of marimba bars
2020
2021
IGA
J. TippnerÚND LDF
2011
2014
GAČRM. RybníčekÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020
IGAM. TrcalaÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020
IGAÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)
2019
2020
IGA
P. SuchomelováÚND LDF
Vliv broušení povrchu jemnými brusnými papíry na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2019
--
IGAÚND LDF
Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)
2013
2013
IGA
ÚND LDF
Vliv faktorů na tepelnou vodivost izolačních materiálů na bázi dřeva (25/2013)
2013
2013
IGA
J. TippnerÚND LDF
Vliv hydrolýzy polysacharidů bukového dřeva na permanentní fixaci slisovaného tvaru
2016
2017
IGA
ÚND LDF
Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů
2018
2020
GAČR
J. HruškaÚND LDF
Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)
2013
2013
IGA
ÚND LDF
Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)
2014
--IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)20142014
IGA
ÚND LDF
Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému
2015
2015
IGA
L. Praus
ÚND LDF
Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2018
--IGA
ÚND LDF
Vliv působení povětrnostních vlivů na změny hydrofobnosti povrchu dřevěného šindele ošetřeného různými typy povrchových úprav2020--IGAJ. BaarÚND LDF
Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)
2010
2010
FRVŠ
H. Vavrčík
ÚND LDF
Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)20122015
OP
P. Horáček
ÚND LDF
Využití alometrických modelů pro hodnocení vitality dřevin
2016
2016
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
Využití digitální korelace obrazu pro stanovení podélných smykových modulů pružnosti při krutové zkoušce dřeva
2015
--
IGAÚND LDF
Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)2018--IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Vývoj metodiky pro rutinní chromatogradfické stanovení formaldehydu s využitím techniky: headspace v lepidlech a kompozitních materiálech v návaznbosti na aplikační pouižití pro výrobu lepených materiálů na bázi dřeva (LDF_VT_2015_018)
2015
2016IGA
ÚND LDF
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )
2015
2015
IGA
ÚN LDF
Vývoj technologického postupu a výrobního zařízení procesu modifikace dřeva. (FR-TI1/405)
2009
2011
Iný
A. Dejmal
ÚND LDF
2010
2010
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)
2007
2007
FRVŠ
ÚND LDF
Wood and wood-based composite, materials for sustainable future - numerical modeling and optimization.
2009
2010
Iný
ÚND LDF
Zjišťování pohybu fyzikálních polí v zabudovaném dřevě v občasně obývaném roubeném domě (41/2007)
2007
--
IGA
ÚND LDF
Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)2014
2014
IGAV. Gryc
ÚND LDF
3D konečně-prvková analýza dřevěných spojů s využitím elasto-plastického materiálového modelu
2015
--IGAJ. TippnerÚND LDFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený