Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 121

StavNázev
Od
DoDruhGarant
Pracoviště
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)20092009
IGA
ÚND LDF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998FRVŠÚND LDF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
A. Dejmal
ÚND LDF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
ÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
ÚND LDF
2010--
IGA
ÚND LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012
IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky2020
--
IGAP. MocováÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--IGAP. MocováÚND LDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--GS LČRP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013
--
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
20022002FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019
RP
E. Troppová
ÚND LDF
2011
--
Interní
ÚND LDF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
P. Král
ÚND LDF
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace
2009
2010
Jiný
V. SeberaÚND LDF
1999
2004
VZP. Horáček
ÚND LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
2014
2014
IGA
ÚND LDF
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017
--
TAČRJ. Tippner
ÚND LDF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
2008
2011GAČR
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021
IGAÚND LDF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)2017--
IGA
ÚND LDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev
2011
--
IGA
ÚND LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021
IGA
M. TrcalaÚND LDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--
IGA
P. KoňasÚND LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016
--
MK
ÚND LDF
2012
2012
IGAM. RybníčekÚND LDF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--IGAV. Gryc
ÚND LDF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008
GAČRP. Koňas
ÚND LDF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAZ. Paschová
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
20122015OPÚOLM LDF
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGA
ÚND LDF
Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)
2013
2015
IGAÚND LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)
20052006
FRVŠ
P. KoňasÚND LDF
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
2018
2019IGAP. KrálÚND LDF
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)
2003
2003FRVŠÚND LDF
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
Jiný
ÚND LDF
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
2008
2008
IGA
ÚND LDF
Mechanická dezintegrace tvrdých dřev
2018
--
Jiný
ÚND LDF
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )
2016
2017IGAP. Horáček
ÚND LDF
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
2012
2012
IGA
L. Praus
ÚND LDF
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020
--
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
2005
2006
FRVŠ
P. Koňas
ÚND LDF
Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)2016
2019
IGAP. ČermákÚND LDF
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
2012
2012
IGAÚND LDF
2017
2018
IGAÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres
2014
2014
IGA
V. GrycÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)2014
2014
IGA
ÚND LDF
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)
2010
2010
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)2010
2010
IGA
P. HoráčekÚND LDF
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015JinýJ. TippnerÚND LDF
Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken
20162017IGAP. KrálÚND LDF
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
2014
2017TAČRÚND LDF
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)
2019
2022
IGA
ÚND LDF
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)2016
2016
IGAÚND LDF
Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )
2015
2015IGAR. WimmerÚND LDF
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--
IGA
ÚND LDF
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů2014--
IGA
ÚND LDF
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGAP. Koňas
ÚND LDF
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)2018
2019
IGA
M. TrcalaÚND LDF
Numerický model kontinuálního lisování
2008
2008
IGA
ÚND LDF
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva
2014
2014IGAA. DejmalÚND LDF
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)
2018
--TAČRÚND LDF
OPVK Akademie
2012
2015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin
2013
2013
IGAL. Praus
ÚND LDF
Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě (7/2011)
2011
2011
IGA
ÚND LDF
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)
2018
2020
GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických
2018
2019TAČRK. Krontorád
ÚND LDF
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)
2014
2014
IGA
ÚND LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)2015
2016
Jiný
ÚOLM LDF
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)20132017GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015
--
IGA
ÚND LDF
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)
2012
2013FRVŠ
LDF
Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
ÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast jihozápadní Ukrajiny
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska20142014IGAÚND LDF
Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)
2008
2010
GAČR
ÚND LDF
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken
2013
2013
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny
2018
--
IGA
ÚND LDF
Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev
2019
--
IGA
ÚND LDF
Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev2019
2019
IGAJ. TippnerÚND LDF
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva
2008
--
IGAÚND LDF
Strukturální změny v lisovaném bukovém dřevě (LDF_VP_2018039)2018
2019
IGA
ÚND LDF
Teoretické a experimentální zjišťování rozložení teplotního pole při ohřevu dřeva (26/2012)2012
2012
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
Validace modelu kláves marimby vytvořeného metodou konečných prvků
2020
2021IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě (P405/11/1729)
2011
2014
GAČR
ÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva2019
2020
IGA
ÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020IGAM. TrcalaÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)
20192020IGAP. SuchomelováÚND LDF
Vliv broušení povrchu jemnými brusnými papíry na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem2019
--
IGAP. Král
ÚND LDF
Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)
2013
2013
IGA
ÚND LDF
Vliv faktorů na tepelnou vodivost izolačních materiálů na bázi dřeva (25/2013)
2013
2013
IGAJ. TippnerÚND LDF
Vliv hydrolýzy polysacharidů bukového dřeva na permanentní fixaci slisovaného tvaru
2016
2017IGAÚND LDF
Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů
2018
2020
GAČR
ÚND LDF
Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)
20132013IGAÚND LDF
Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)2014
--
IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)
20142014
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému
20152015
IGA
ÚND LDF
Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2018--
IGA
R. PanáčekÚND LDF
Vliv působení povětrnostních vlivů na změny hydrofobnosti povrchu dřevěného šindele ošetřeného různými typy povrchových úprav2020--IGAJ. BaarÚND LDF
Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)2010
2010
FRVŠ
H. Vavrčík
ÚND LDF
Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)20122015OPP. HoráčekÚND LDF
Využití alometrických modelů pro hodnocení vitality dřevin
20162016
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
Využití digitální korelace obrazu pro stanovení podélných smykových modulů pružnosti při krutové zkoušce dřeva
2015
--IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)
2018
--IGAÚND LDF
Vývoj metodiky pro rutinní chromatogradfické stanovení formaldehydu s využitím techniky: headspace v lepidlech a kompozitních materiálech v návaznbosti na aplikační pouižití pro výrobu lepených materiálů na bázi dřeva (LDF_VT_2015_018)
2015
2016
IGAÚND LDF
Vývoj nového typu panelu s nerovnoměrně rozloženou hustotou2014
2014
IGA
ÚND LDF
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )
2015
2015
IGA
J. Tauber
ÚN LDF
Vývoj technologického postupu a výrobního zařízení procesu modifikace dřeva. (FR-TI1/405)
2009
2011
Jiný
A. DejmalÚND LDF
2010
2010IGAÚND LDF
Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)
2007
2007
FRVŠ
H. VavrčíkÚND LDF
2007
--
IGAL. Wondráček
ÚND LDF
Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)2014
2014
IGA
V. GrycÚND LDF
3D konečně-prvková analýza dřevěných spojů s využitím elasto-plastického materiálového modelu
2015
--IGAJ. Tippner
ÚND LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený