Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 123

Stav
Názov
Od
DoDruh
Garant
Pracovisko
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠ
ÚND LDF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
20172018
IGA
A. Dejmal
ÚND LDF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--
IGA
ÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
ÚND LDF
2010--IGA
ÚND LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
20112012IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
P. MocováÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
P. Mocová
ÚND LDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
ÚLDEP LDF
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)
20092009
IGA
ÚND LDF
2012
2012
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010
IGAP. Horáček
ÚND LDF
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013--IGAÚND LDF
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
ÚND LDF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RP
ÚND LDF
Arboristické standardy
2011
--
Interný
J. Kolařík
ÚND LDF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014OPP. KrálÚND LDF
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
2013
2015IGA
ÚND LDF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGA
ÚND LDF
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
2019
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Development of innovated particle board with imprinted density2014
2014
IGAÚND LDF
1999
2004
VZ
P. HoráčekÚND LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
2014
2014
IGAJ. TippnerÚND LDF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)2008
2011
GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)20202021IGAÚND LDF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
ÚND LDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev
2011
--
IGAV. GrycÚND LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)20202021IGAM. Trcala
ÚND LDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--
IGA
ÚND LDF
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)20162019
IGA
P. Čermák
ÚND LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--
MK
ÚND LDF
2012
2012
IGA
ÚND LDF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--
IGAÚND LDF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)2006
2008
GAČR
ÚND LDF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
20192020IGAZ. Paschová
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
20192020
IGA
ÚND LDF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)2020
2021
IGAJ. TippnerÚND LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OPÚOLM LDF
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGA
ÚND LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
20182019
IGA
ÚND LDF
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)
2003
2003
FRVŠ
ÚND LDF
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
InýÚND LDF
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
20082008
IGA
ÚND LDF
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )
2016
2017
IGA
ÚND LDF
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů2012
2012
IGA
L. Praus
ÚND LDF
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020
--
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS
2018
--
Iný
J. Tippner
ÚND LDF
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
20052006FRVŠP. Koňas
ÚND LDF
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
2012
2012
IGAÚND LDF
Modifikované vlastnosti dřeva plantážově pěstovaného hybridu topolu (LDF_VP_2017015)20172018IGAP. KrálÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres
2014
2014
IGA
ÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)
2014
2014
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)
2010
2010
IGA
ÚND LDF
nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010IGAÚND LDF
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)
2012
2015
Iný
ÚND LDF
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien20162017
IGA
P. KrálÚND LDF
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
20142017TAČRJ. TippnerÚND LDF
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)
2019
2022
IGA
ÚND LDF
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
20162016
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )2015
2015
IGA
ÚND LDF
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015--IGAÚND LDF
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů
2014
--
IGAJ. TippnerÚND LDF
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGAP. Koňas
ÚND LDF
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)
2018
2019
IGA
M. Trcala
ÚND LDF
Numerický model kontinuálního lisování
2008
2008
IGAÚND LDF
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva20142014IGAÚND LDF
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)
2018
--
TAČR
P. Pařil
ÚND LDF
OPVK Akademie2012
2015
OP
ÚHÚL LDF
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin20132013IGA
ÚND LDF
2011
2011
IGAP. KoňasÚND LDF
Pokročilé konstrukční prvky na bázi dřeva a kompozitů pro objekty občanské výstavby
2020
2020
TAČR
ÚND LDF
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)
2018
2020
GAČRM. RybníčekÚND LDF
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických
2018
2019
TAČRK. Krontorád
ÚND LDF
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)2014
2014
IGAJ. TippnerÚND LDF
20152016InýÚOLM LDF
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)2013
2017
GAČR
ÚND LDF
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko
2015
--
IGA
ÚND LDF
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)
2012
2013FRVŠP. Horáček
LDF
Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)2005
2005
FRVŠ
M. RybníčekÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast jihozápadní Ukrajiny
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska
20142014
IGA
ÚND LDF
Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)20082010GAČRÚND LDF
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken
2013
2013
IGA
ÚND LDF
Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny
2018--IGAP. Král
ÚND LDF
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva
2008
--
IGA
T. KolářÚND LDF
Strukturální změny v lisovaném bukovém dřevě (LDF_VP_2018039)
2018
2019
IGAA. Dejmal
ÚND LDF
TAČR Epsilon "Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje" TH02010978 (2017 - 2020)
2017--TAČRJ. Tippner
ÚND LDF
Teoretické a experimentální zjišťování rozložení teplotního pole při ohřevu dřeva (26/2012)
2012
2012
IGAP. HoráčekÚND LDF
Tyčové prvky skeletu dřevostavby s využitím tvrdého dřeva.
2019
2021
TAČR
P. Mocová
ÚND LDF
Validation of a finite element model of marimba bars
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě (P405/11/1729)
2011
2014
GAČR
ÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020
IGA
M. TrcalaÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)
2019
2020IGA
ÚND LDF
Vliv broušení povrchu jemnými brusnými papíry na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2019
--IGAÚND LDF
Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)
2013
2013IGAÚND LDF
Vliv faktorů na tepelnou vodivost izolačních materiálů na bázi dřeva (25/2013)
2013
2013IGAJ. TippnerÚND LDF
Vliv hydrolýzy polysacharidů bukového dřeva na permanentní fixaci slisovaného tvaru
2016
2017
IGA
ÚND LDF
Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů20182020GAČRJ. Hruška
ÚND LDF
Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)
2013
2013IGAÚND LDF
Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)
2014
--
IGA
ÚND LDF
Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)
2014
2014
IGA
H. VavrčíkÚND LDF
Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému
2015
2015
IGA
L. Praus
ÚND LDF
Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2018
--
IGAÚND LDF
Vliv působení povětrnostních vlivů na změny hydrofobnosti povrchu dřevěného šindele ošetřeného různými typy povrchových úprav
2020
--IGAÚND LDF
Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚND LDF
Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)
2012
2015
OP
P. Horáček
ÚND LDF
Využití alometrických modelů pro hodnocení vitality dřevin
20162016
IGA
ÚND LDF
Využití digitální korelace obrazu pro stanovení podélných smykových modulů pružnosti při krutové zkoušce dřeva
2015
--
IGA
ÚND LDF
Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)
2018
--
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Vývoj metodiky pro rutinní chromatogradfické stanovení formaldehydu s využitím techniky: headspace v lepidlech a kompozitních materiálech v návaznbosti na aplikační pouižití pro výrobu lepených materiálů na bázi dřeva (LDF_VT_2015_018)
2015
2016IGAP. KrálÚND LDF
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )
2015
2015
IGA
ÚN LDF
Vývoj technologického postupu a výrobního zařízení procesu modifikace dřeva. (FR-TI1/405)
2009
2011
InýA. Dejmal
ÚND LDF
2010
2010IGA
ÚND LDF
Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)
2007
2007
FRVŠ
ÚND LDF
Wood and wood-based composite, materials for sustainable future - numerical modeling and optimization.
2009
2010
InýÚND LDF
2007--IGAL. Wondráček
ÚND LDF
Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)2014
2014
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
3D konečně-prvková analýza dřevěných spojů s využitím elasto-plastického materiálového modelu
2015
--
IGA
ÚND LDFLegenda:
Aktívne stavy:podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený