Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 121

Stav
Název
OdDo
Druh
Garant
Pracoviště
vyřazený Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGA
ÚND LDF
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠ
ÚND LDF
řešený Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
A. Dejmal
ÚND LDF
řešený
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
obhájený
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
ÚND LDF
řešený Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)
2010
--IGAA. DejmalÚND LDF
obhájený
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
20112012IGAH. VavrčíkÚND LDF
řešený Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky2020--IGAP. Mocová
ÚND LDF
řešený
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--
IGA
ÚND LDF
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015--GS LČR
ÚLDEP LDF
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)
2012
2012
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
řešený Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
řešený
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--
IGA
H. Vavrčík
ÚND LDF
ukončený
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
řešený
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RPÚND LDF
řešený
Arboristické standardy
2011
--InterníJ. Kolařík
ÚND LDF
řešený
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)2012
2014
OP
ÚND LDF
obhájený
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace2009
2010
Jiný
V. SeberaÚND LDF
ukončený Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)
1999
2004
VZ
P. Horáček
ÚND LDF
řešený
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
20142014IGAJ. Tippner
ÚND LDF
řešený
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017
--
TAČRÚND LDF
řešený
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
20082011GAČRÚND LDF
řešený
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021
IGA
ÚND LDF
řešený
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
J. TippnerÚND LDF
řešený
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011
--
IGA
V. GrycÚND LDF
řešený
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
2020
2021IGAM. TrcalaÚND LDF
řešený
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
řešený
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MK
ÚND LDF
řešený Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)2012
2012
IGA
ÚND LDF
řešený
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--
IGAV. Gryc
ÚND LDF
obhájený
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)20062008GAČRÚND LDF
přijatý
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019--
IGA
D. Hess
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAZ. PaschováÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
řešený
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
20192020IGAZ. Paschová
ÚND LDF
řešený
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)20202021
IGA
ÚND LDF
řešený
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015OPÚOLM LDF
řešený
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)2020
2022
IGAR. SlávikÚND LDF
řešený
Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)20132015
IGA
ÚND LDF
obhájený Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
řešený Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách2018
2019
IGA
ÚND LDF
ukončený
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)
2003
2003FRVŠÚND LDF
řešený Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)20122013
Jiný
ÚND LDF
obhájený
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
2008
2008
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
řešený
Mechanická dezintegrace tvrdých dřev
2018--
Jiný
J. TippnerÚND LDF
řešený
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )
2016
2017
IGA
ÚND LDF
přijatý Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
2012
2012
IGA
ÚND LDF
řešený
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva
2020--
IGA
J. TippnerÚND LDF
obhájený
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
řešený
Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)
20162019IGAÚND LDF
ukončený
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
20122012IGAJ. Tippner
ÚND LDF
přijatý
2017
2018
IGA
ÚND LDF
zrušený
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres2014
2014
IGAV. GrycÚND LDF
řešený
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)
2014
2014
IGAÚND LDF
obhájený
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)
2010
2010
IGA
P. KoňasÚND LDF
řešený20102010IGA
ÚND LDF
řešený
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)
2012
2015
Jiný
ÚND LDF
řešený
Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken
2016
2017
IGA
ÚND LDF
řešený
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
2014
2017TAČRJ. Tippner
ÚND LDF
řešený
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)20192022IGAÚND LDF
přijatý
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016
IGAÚND LDF
řešený Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )
2015
2015IGAÚND LDF
přijatý Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015--IGAÚND LDF
řešený
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů
2014--IGA
ÚND LDF
obhájený
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)
2005
2006
IGA
ÚND LDF
řešený
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)
20182019IGAÚND LDF
obhájený
Numerický model kontinuálního lisování
2008
2008
IGA
ÚND LDF
ukončený
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva
2014
2014
IGA
ÚND LDF
řešený Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)
2018
--
TAČR
P. PařilÚND LDF
řešený OPVK Akademie
2012
2015
OP
ÚHÚL LDF
ukončený Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin
2013
2013
IGAL. PrausÚND LDF
obhájený2011
2011
IGAP. Koňas
ÚND LDF
řešený
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)
2018
2020
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
řešený
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických
20182019TAČRK. KrontorádÚND LDF
řešený
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)
2014
2014
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
řešený
2015
2016JinýT. Žid
ÚOLM LDF
řešený Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)2013
2017
GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
řešený
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015--
IGA
ÚND LDF
obhájený
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)
2012
2013FRVŠP. Horáček
LDF
ukončený
Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
M. RybníčekÚND LDF
řešený
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast jihozápadní Ukrajiny
20202021
IGA
ÚND LDF
přijatý
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska
2014
2014IGA
ÚND LDF
řešený Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)2008
2010
GAČR
ÚND LDF
řešený
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken2013
2013
IGA
ÚND LDF
řešený
Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny
2018--IGAÚND LDF
řešený
Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev
2019
--
IGA
ÚND LDF
řešený
Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev
2019
2019
IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva2008
--
IGA
T. Kolář
ÚND LDF
řešený Strukturální změny v lisovaném bukovém dřevě (LDF_VP_2018039)2018
2019
IGAA. Dejmal
ÚND LDF
řešený Teoretické a experimentální zjišťování rozložení teplotního pole při ohřevu dřeva (26/2012)
2012
2012
IGA
P. Horáček
ÚND LDF
řešený Validace modelu kláves marimby vytvořeného metodou konečných prvků
2020
2021
IGA
ÚND LDF
řešený
2011
2014
GAČR
ÚND LDF
řešený
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020IGAM. TrcalaÚND LDF
řešený
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020
IGA
M. Trcala
ÚND LDF
řešený
Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)
2019
2020
IGAÚND LDF
řešený
Vliv broušení povrchu jemnými brusnými papíry na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2019
--
IGA
ÚND LDF
ukončený
Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)
2013
2013
IGAÚND LDF
řešený Vliv faktorů na tepelnou vodivost izolačních materiálů na bázi dřeva (25/2013)2013
2013
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
řešený
Vliv hydrolýzy polysacharidů bukového dřeva na permanentní fixaci slisovaného tvaru
20162017IGAÚND LDF
řešený
Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů
20182020
GAČR
J. HruškaÚND LDF
ukončený Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)
2013
2013
IGA
ÚND LDF
řešený Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)
2014
--IGA
ÚND LDF
řešený
Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)
2014
2014
IGAH. VavrčíkÚND LDF
řešený
Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému
20152015IGA
ÚND LDF
připravovaný Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2018
--
IGA
ÚND LDF
řešený
Vliv působení povětrnostních vlivů na změny hydrofobnosti povrchu dřevěného šindele ošetřeného různými typy povrchových úprav
2020
--IGAÚND LDF
ukončený
Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)
2010
2010FRVŠÚND LDF
řešený
Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)
2012
2015
OP
ÚND LDF
připravovaný
Využití alometrických modelů pro hodnocení vitality dřevin
2016
2016
IGA
P. HoráčekÚND LDF
řešený
Využití digitální korelace obrazu pro stanovení podélných smykových modulů pružnosti při krutové zkoušce dřeva
2015--IGAÚND LDF
řešený
Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)
2018
--
IGAÚND LDF
řešený
Vývoj metodiky pro rutinní chromatogradfické stanovení formaldehydu s využitím techniky: headspace v lepidlech a kompozitních materiálech v návaznbosti na aplikační pouižití pro výrobu lepených materiálů na bázi dřeva (LDF_VT_2015_018)
2015
2016
IGAÚND LDF
ukončený
Vývoj nového typu panelu s nerovnoměrně rozloženou hustotou
2014
2014
IGA
ÚND LDF
ukončený
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )
2015
2015
IGA
J. Tauber
ÚN LDF
podaný
Vývoj technologického postupu a výrobního zařízení procesu modifikace dřeva. (FR-TI1/405)
2009
2011
Jiný
A. DejmalÚND LDF
řešený2010
2010
IGAV. Gryc
ÚND LDF
ukončený
Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)
20072007
FRVŠ
ÚND LDF
řešený2007--IGAL. WondráčekÚND LDF
ukončený Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)
2014
2014
IGA
ÚND LDF
řešený
3D konečně-prvková analýza dřevěných spojů s využitím elasto-plastického materiálového modelu2015
--
IGA
ÚND LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušenýzrušený