Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 110

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
vyřazený Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycÚND LDF
ukončený Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalÚND LDF
řešený Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
obhájený Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkÚND LDF
řešený Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)2010--IGAA. DejmalÚND LDF
obhájený Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)20112012IGAH. VavrčíkÚND LDF
řešený Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
řešený Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
ukončený Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)20022002FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováÚND LDF
řešený Arboristické standardy2011--InterníJ. KolaříkÚND LDF
řešený Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPP. KrálÚND LDF
obhájený Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace20092010JinýV. SeberaÚND LDF
ukončený Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)19992004VZP. HoráčekÚND LDF
řešený Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje2017--TAČRJ. TippnerÚND LDF
řešený Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)2017--IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycÚND LDF
řešený Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)2011--IGAP. KoňasÚND LDF
řešený Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--MKJ. TippnerÚND LDF
řešený Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)20122012IGAM. RybníčekÚND LDF
řešený Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGAV. GrycÚND LDF
obhájený Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)20062008GAČRP. KoňasÚND LDF
přijatý Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--IGAD. HessÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
řešený Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAA. OberleÚND LDF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)20132015IGAP. RademacherÚND LDF
obhájený Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)20052006FRVŠP. KoňasÚND LDF
řešený Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách20182019IGAP. KrálÚND LDF
ukončený Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)20032003FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)20122013JinýJ. TippnerÚND LDF
obhájený Materiálový útlum dřeva (55/2008)20082008IGAP. KoňasÚND LDF
řešený Mechanická dezintegrace tvrdých dřev2018--JinýJ. TippnerÚND LDF
řešený MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )20162017IGAP. HoráčekÚND LDF
přijatý Mechanická stabilita kořenových systémů stromů20122012IGAL. PrausÚND LDF
obhájený Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)20052006FRVŠP. KoňasÚND LDF
řešený Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)20162019IGAP. ČermákÚND LDF
ukončený Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
přijatý Modifikované vlastnosti dřeva plantážově pěstovaného hybridu topolu (LDF_VP_2017015)20172018IGAP. KrálÚND LDF
zrušený Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres20142014IGAV. GrycÚND LDF
řešený Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)20142014IGAV. GrycÚND LDF
obhájený Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)20102010IGAP. KoňasÚND LDF
řešený nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
řešený Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015JinýJ. TippnerÚND LDF
řešený Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken20162017IGAP. KrálÚND LDF
řešený Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)20142017TAČRJ. TippnerÚND LDF
řešený Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)20192022IGAM. BrabecÚND LDF
přijatý Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)20162016IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )20152015IGAR. WimmerÚND LDF
přijatý Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015--IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů2014--IGAJ. TippnerÚND LDF
obhájený Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)20052006IGAP. KoňasÚND LDF
řešený Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)20182019IGAM. TrcalaÚND LDF
obhájený Numerický model kontinuálního lisování20082008IGAP. KoňasÚND LDF
ukončený Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva20142014IGAA. DejmalÚND LDF
řešený Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)2018--TAČRP. PařilÚND LDF
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
ukončený Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin20132013IGAL. PrausÚND LDF
obhájený Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě (7/2011)20112011IGAP. KoňasÚND LDF
řešený Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)20182020GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických20182019TAČRK. KrontorádÚND LDF
řešený Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
řešený Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)20132017GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015--IGAM. RybníčekÚND LDF
obhájený Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)20122013FRVŠP. HoráčekLDF
ukončený Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)20052005FRVŠM. RybníčekÚND LDF
přijatý Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska20142014IGAM. RybníčekÚND LDF
řešený Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken20132013IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny2018--IGAP. KrálÚND LDF
řešený Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev2019--IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev20192019IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva2008--IGAT. KolářÚND LDF
řešený Strukturální změny v lisovaném bukovém dřevě (LDF_VP_2018039)20182019IGAA. DejmalÚND LDF
řešený Teoretické a experimentální zjišťování rozložení teplotního pole při ohřevu dřeva (26/2012)20122012IGAP. HoráčekÚND LDF
řešený Veselí nad Moravou - středověký hrad v říční nivě (P405/11/1729)20112014GAČRM. RybníčekÚND LDF
řešený Viskoelastický materiálový model dřeva20192020IGAM. TrcalaÚND LDF
řešený Viskoelastický materiálový model dřeva20192020IGAM. TrcalaÚND LDF
řešený Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)20192020IGAP. SuchomelováÚND LDF
řešený Vliv broušení povrchu jemnými brusnými papíry na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem2019--IGAP. KrálÚND LDF
ukončený Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)20132013IGAV. GrycÚND LDF
řešený Vliv faktorů na tepelnou vodivost izolačních materiálů na bázi dřeva (25/2013)20132013IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Vliv hydrolýzy polysacharidů bukového dřeva na permanentní fixaci slisovaného tvaru20162017IGAP. HoráčekÚND LDF
řešený Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů20182020GAČRJ. HruškaÚND LDF
ukončený Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)20132013IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)2014--IGAH. VavrčíkÚND LDF
řešený Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)20142014IGAH. VavrčíkÚND LDF
řešený Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému20152015IGAL. PrausÚND LDF
připravovaný Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem2018--IGAR. PanáčekÚND LDF
ukončený Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)20102010FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)20122015OPP. HoráčekÚND LDF
připravovaný Využití alometrických modelů pro hodnocení vitality dřevin20162016IGAP. HoráčekÚND LDF
řešený Využití digitální korelace obrazu pro stanovení podélných smykových modulů pružnosti při krutové zkoušce dřeva2015--IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)2018--IGAJ. TippnerÚND LDF
řešený Vývoj metodiky pro rutinní chromatogradfické stanovení formaldehydu s využitím techniky: headspace v lepidlech a kompozitních materiálech v návaznbosti na aplikační pouižití pro výrobu lepených materiálů na bázi dřeva (LDF_VT_2015_018)20152016IGAP. KrálÚND LDF
ukončený Vývoj nového typu panelu s nerovnoměrně rozloženou hustotou20142014IGAR. WimmerÚND LDF
ukončený Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )20152015IGAJ. TauberÚN LDF
podaný Vývoj technologického postupu a výrobního zařízení procesu modifikace dřeva. (FR-TI1/405)20092011JinýA. DejmalÚND LDF
řešený Vztah mezi anatomickou stavbou dřeva a vybranými akustickými vlastnostmi dřeva (IGA 43/2010)20102010IGAV. GrycÚND LDF
ukončený Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)20072007FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
řešený Zjišťování pohybu fyzikálních polí v zabudovaném dřevě v občasně obývaném roubeném domě (41/2007)2007--IGAL. WondráčekÚND LDF
ukončený Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)20142014IGAV. GrycÚND LDF
řešený 3D konečně-prvková analýza dřevěných spojů s využitím elasto-plastického materiálového modelu2015--IGAJ. TippnerÚND LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený