Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 123

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycÚND LDF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠ
ÚND LDF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)
2017
2018
IGA
A. DejmalÚND LDF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
ÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
ÚND LDF
2010
--
IGA
ÚND LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)
2011
2012IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020--IGAP. MocováÚND LDF
Analýza skladeb podlah z hlediska požadavků akustiky
2020
--IGAP. Mocová
ÚND LDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
ÚLDEP LDF
20122012
IGA
ÚND LDF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)
2010
2010IGA
ÚND LDF
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--
IGA
ÚND LDF
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)
2002
2002
FRVŠ
H. Vavrčík
ÚND LDF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RP
ÚND LDF
2011
--
Interní
ÚND LDF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)2012
2014
OP
P. KrálÚND LDF
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace
20092010JinýV. Sebera
ÚND LDF
Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)
1999
2004
VZP. HoráčekÚND LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva
20142014IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje
2017
--
TAČR
ÚND LDF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)
2008
2011
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
Enzymatická hydrolýza taninu pomocí Aspergillus niger pro zlepšení trvanlivosti bukového dřeva (LDF_VP_2020046)
2020
2021
IGA
Z. Paschová
ÚND LDF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)
2017
--
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
2011
--
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Experimentální zjištění viskoelastických parametrů dřeva při jednoosém namáhání (LDF_VP_2020031)
20202021IGAM. TrcalaÚND LDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)
2011
--IGA
ÚND LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016
--
MK
ÚND LDF
2012
2012
IGAM. Rybníček
ÚND LDF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015--
IGA
V. GrycÚND LDF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)
2006
2008
GAČR
P. KoňasÚND LDF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--
IGAD. HessÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAZ. Paschová
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
ÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAÚND LDF
Identifikace akustických parametrů dřev pro výrobu hudebních nástrojů (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGA
ÚND LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OP
ÚOLM LDF
Infrastruktura pro full-scale testování konstrukcí moderních dřevostaveb (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGAÚND LDF
Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)
2013
2015
IGA
P. Rademacher
ÚND LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)
2005
2006
FRVŠ
ÚND LDF
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách20182019
IGA
ÚND LDF
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)
20032003FRVŠH. Vavrčík
ÚND LDF
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
Jiný
ÚND LDF
Materiálový útlum dřeva (55/2008)
2008
2008
IGA
P. Koňas
ÚND LDF
Mechanická dezintegrace tvrdých dřev2018--
Jiný
J. TippnerÚND LDF
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )20162017
IGA
P. HoráčekÚND LDF
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
2012
2012
IGA
ÚND LDF
Mechanické a akustické vlastnosti degradovaného dřeva stojících buků (Fagus sylvatica L.) vlivem dřevokazných hub působících bílou hnilobu dřeva2020--
IGA
ÚND LDF
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)
2005
2006
FRVŠ
P. KoňasÚND LDF
Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)
2016
2019
IGA
ÚND LDF
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
2012
2012
IGA
ÚND LDF
2017
2018
IGA
ÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres
2014
2014
IGA
ÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)
2014
2014
IGA
ÚND LDF
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)
2010
2010
IGA
ÚND LDF
nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)2010
2010
IGA
P. HoráčekÚND LDF
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015JinýJ. Tippner
ÚND LDF
Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken
2016
2017
IGA
ÚND LDF
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
20142017TAČRJ. Tippner
ÚND LDF
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)
2019
2022IGAÚND LDF
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016
IGA
ÚND LDF
Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )
20152015IGAR. WimmerÚND LDF
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--
IGA
ÚND LDF
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů
2014
--
IGA
ÚND LDF
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)20052006
IGA
ÚND LDF
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)
2018
2019
IGA
M. TrcalaÚND LDF
Numerický model kontinuálního lisování
20082008
IGA
ÚND LDF
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva
2014
2014IGAA. Dejmal
ÚND LDF
2018
--TAČRP. PařilÚND LDF
OPVK Akademie20122015OPÚHÚL LDF
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin
2013
2013
IGA
L. PrausÚND LDF
Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě (7/2011)2011
2011
IGAÚND LDF
Pokročilé konstrukční prvky na bázi dřeva a kompozitů pro objekty občanské výstavby
2020
2020
TAČRÚND LDF
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)
20182020GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických
2018
2019TAČRK. KrontorádÚND LDF
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)
2014
2014
IGA
ÚND LDF
2015
2016JinýÚOLM LDF
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)2013
2017
GAČRM. Rybníček
ÚND LDF
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015--
IGA
ÚND LDF
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)
2012
2013
FRVŠP. HoráčekLDF
Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)2005
2005
FRVŠÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast jihozápadní Ukrajiny
2020
2021
IGAM. RybníčekÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska
2014
2014
IGAM. RybníčekÚND LDF
Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)
20082010
GAČR
M. Rybníček
ÚND LDF
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken
2013
2013
IGA
ÚND LDF
Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny
2018
--IGAÚND LDF
Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev
2019--
IGA
J. Tippner
ÚND LDF
Stanovení akustických vlastností středoevrospkých druhů dřeva za účelem nahrazení vzácných tropických dřev
2019
2019
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva
2008
--IGAT. KolářÚND LDF
Strukturální změny v lisovaném bukovém dřevě (LDF_VP_2018039)
2018
2019
IGAÚND LDF
Teoretické a experimentální zjišťování rozložení teplotního pole při ohřevu dřeva (26/2012)
20122012IGAP. HoráčekÚND LDF
Tyčové prvky skeletu dřevostavby s využitím tvrdého dřeva.
2019
2021TAČR
ÚND LDF
Validace modelu kláves marimby vytvořeného metodou konečných prvků2020
2021
IGA
ÚND LDF
20112014GAČRÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva
2019
2020IGAM. TrcalaÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva20192020
IGA
M. Trcala
ÚND LDF
Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)
2019
2020IGAP. SuchomelováÚND LDF
Vliv broušení povrchu jemnými brusnými papíry na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2019--IGAP. Král
ÚND LDF
Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)2013
2013
IGA
V. Gryc
ÚND LDF
Vliv faktorů na tepelnou vodivost izolačních materiálů na bázi dřeva (25/2013)
20132013IGAÚND LDF
Vliv hydrolýzy polysacharidů bukového dřeva na permanentní fixaci slisovaného tvaru
2016
2017IGAP. HoráčekÚND LDF
Vliv klimatu a znečištění ovzduší na produktivitu lesů
2018
2020
GAČR
J. Hruška
ÚND LDF
Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)
20132013
IGA
ÚND LDF
Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)
2014--
IGA
ÚND LDF
Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)
2014
2014
IGAH. Vavrčík
ÚND LDF
Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému
20152015
IGA
ÚND LDF
Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem
2018
--
IGA
ÚND LDF
Vliv působení povětrnostních vlivů na změny hydrofobnosti povrchu dřevěného šindele ošetřeného různými typy povrchových úprav
2020
--
IGAJ. Baar
ÚND LDF
Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚND LDF
Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)
2012
2015
OP
P. Horáček
ÚND LDF
Využití alometrických modelů pro hodnocení vitality dřevin
2016
2016IGAP. HoráčekÚND LDF
Využití digitální korelace obrazu pro stanovení podélných smykových modulů pružnosti při krutové zkoušce dřeva2015
--
IGAÚND LDF
Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)
2018
--
IGAJ. Tippner
ÚND LDF
Vývoj metodiky pro rutinní chromatogradfické stanovení formaldehydu s využitím techniky: headspace v lepidlech a kompozitních materiálech v návaznbosti na aplikační pouižití pro výrobu lepených materiálů na bázi dřeva (LDF_VT_2015_018)
2015
2016IGA
ÚND LDF
Vývoj nového typu panelu s nerovnoměrně rozloženou hustotou
2014
2014
IGA
R. WimmerÚND LDF
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )20152015
IGA
ÚN LDF
Vývoj technologického postupu a výrobního zařízení procesu modifikace dřeva. (FR-TI1/405)
2009
2011
JinýA. DejmalÚND LDF
Vztah mezi anatomickou stavbou dřeva a vybranými akustickými vlastnostmi dřeva (IGA 43/2010)20102010IGA
ÚND LDF
Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)20072007
FRVŠ
H. VavrčíkÚND LDF
2007
--IGAÚND LDF
Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)20142014IGAÚND LDF
3D konečně-prvková analýza dřevěných spojů s využitím elasto-plastického materiálového modelu
2015
--IGAJ. TippnerÚND LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený