Department of Wood Science and Technology (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 112

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalDWS FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekDWS FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekDWS FFWT
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva (50/2010)2010--IGAA. DejmalDWS FFWT
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycDWS FFWT
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerDWS FFWT
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováDWS FFWT
Arboristické standardy2011--InternalJ. KolaříkDWS FFWT
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )20162017IGAP. HoráčekDWS FFWT
Climate and air pollution effects on forest productivity20182020GAČRJ. HruškaDWS FFWT
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)20132015IGAP. RademacherDWS FFWT
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)20112011IGAP. KoňasDWS FFWT
Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use (41/2007)2007--IGAL. WondráčekDWS FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood2019--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood20192019IGAJ. TippnerDWS FFWT
Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood2008--IGAT. KolářDWS FFWT
Development of innovated particle board with imprinted density20142014IGAR. WimmerDWS FFWT
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)20152016IGAP. KrálDWS FFWT
Elasto-plastic material model of wood based composite20142014IGAJ. TippnerDWS FFWT
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)20202021IGAZ. PaschováDWS FFWT
Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)2017--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycDWS FFWT
Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)20182020GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Finite element models of wood drying processes (2838)20052006FRVŠP. KoňasDWS FFWT
Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016OtherT. ŽidDFPGM FFWT
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)20162019IGAP. ČermákDWS FFWT
Heat transfer in wooden construction including an air cavity (19/2014)20142014IGAJ. TippnerDWS FFWT
Historical Wood Utilization - data collection (24/2012)20122012IGAM. RybníčekDWS FFWT
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--MKJ. TippnerDWS FFWT
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGAV. GrycDWS FFWT
Homogenization of material properties of wood for tasks from mechanics and termodynamics (P526563605)20062008GAČRP. KoňasDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--IGAD. HessDWS FFWT
Indicators of trees vitality (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýDFPGM FFWT
Influence of hydrolysis of wood polysaccharides on permanent fixation of compressive deformation of wood20162017IGAP. HoráčekDWS FFWT
Influence of wood surface sanding with fine sandpapers on adhesive bond properties join with pMDI/UF adhesive2019--IGAP. KrálDWS FFWT
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách20182019IGAP. KrálDWS FFWT
Lexicon of chosen tropical woods - multimedial tutorial texts (FRVŠ 1328/2003/F4d)20032003FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)20122013OtherJ. TippnerDWS FFWT
Material damping of wood (55/2008)20082008IGAP. KoňasDWS FFWT
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů20122012IGAL. PrausDWS FFWT
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS2018--OtherJ. TippnerDWS FFWT
Modelling of resonance piano board and analysis of its behaviour by finite element method (3350)20052006FRVŠP. KoňasDWS FFWT
Modified properties of plantation grown hybrid poplar (LDF_VP_2017015)20172018IGAP. KrálDWS FFWT
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)20122012IGAJ. TippnerDWS FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress20142014IGAV. GrycDWS FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress (IGA 42/2014)20142014IGAV. GrycDWS FFWT
Multiphysical computer simulations in selected tasks of wood engineering (IGA 59/2010)20102010IGAP. KoňasDWS FFWT
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015OtherJ. TippnerDWS FFWT
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien20162017IGAP. KrálDWS FFWT
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)20142017TAČRJ. TippnerDWS FFWT
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)20162016IGAJ. TippnerDWS FFWT
Non-linear material model of mechanical behaviour of wood under different moisture and temperature conditions (LDF_TP_2019015)20192022IGAM. BrabecDWS FFWT
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )20152015IGAR. WimmerDWS FFWT
Numerical analysis of the full trusses with the embedded construction joint used in reconstruction of historic building2014--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Numerical simulation of continual pressing20082008IGAP. KoňasDWS FFWT
Numerical simulation of physical fields distribution in piano soundboard (5/2005)20052006IGAP. KoňasDWS FFWT
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Oak standard chronology (2803/2005/G4)20052005FRVŠM. RybníčekDWS FFWT
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)2018--TAČRP. PařilDWS FFWT
Optimization of microwave plasticisation for wood densification purposes20142014IGAA. DejmalDWS FFWT
OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaIFM FFWT
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin20132013IGAL. PrausDWS FFWT
Path to experience (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPP. KrálDWS FFWT
Potential of allometric methods for tree vitality assesment20162016IGAP. HoráčekDWS FFWT
progressive construction and management of drying kilns for hardly dryable woods includung exotic20182019TAČRK. KrontorádDWS FFWT
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015--IGAM. RybníčekDWS FFWT
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)20122013FRVŠP. HoráčekFFWT
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska20142014IGAM. RybníčekDWS FFWT
Shape and topology optimization of structural parts in wood based buildings (8/2011)2011--IGAP. KoňasDWS FFWT
Shear strength of CFRP reinforced 3D profiled timber beam2018--IGAP. KrálDWS FFWT
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken20132013IGAJ. TippnerDWS FFWT
Spring-summer hydroclimate reconstruction of the past millennium for the Czech Republic using oak standard chronology (13-04291S)20132017GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Structural changes in densified beech wood (LDF_VP_2018039)20182019IGAA. DejmalDWS FFWT
TAČR Epsilon "Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje" TH02010978 (2017 - 2020)2017--TAČRJ. TippnerDWS FFWT
The analysis of radial growth in stem of Norway Spruce by means of different methods and in different periods and assesment of effect of climatic conditions in relation to the growth (3/2011)20112012IGAH. VavrčíkDWS FFWT
The development of the technolgical process and production oquipment of wood modification process. (FR-TI1/405)20092011OtherA. DejmalDWS FFWT
The Establishment of an International Research Team for the Development of New Wood-based Materials (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)20122015OPP. HoráčekDWS FFWT
The numerical simulations of water and heat motion in the wood during drying (LDF_VP_2018004)20182019IGAM. TrcalaDWS FFWT
Theoretical and experimental analysis of temperature profiles during hight temperature treatment (26/2012)20122012IGAP. HoráčekDWS FFWT
Utilization of digital image correlation in determining of both longitudinal shear moduli of wood at single torsion test2015--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Variety of factors influencing the thermal conductivity of insulation wood-based fibreboards (25/2013)20132013IGAJ. TippnerDWS FFWT
Veselí nad Moravou - Medieval Castle in alluvial plain (P405/11/1729)20112014GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Viskoelastický materiálový model dřeva20192020IGAM. TrcalaDWS FFWT
Viskoelastický materiálový model dřeva20192020IGAM. TrcalaDWS FFWT
Viskoelastický materiálový model dřeva (LDF_VP_2019001)20192020IGAP. SuchomelováDWS FFWT
Vliv extraktivních látek dřeva Robinia pseudoacacia L. na jeho trvanlivost a zbarvení (76/2013)20132013IGAV. GrycDWS FFWT
Vliv mikrovlnného záření na radiální a tangenciální propustnost dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) (32/2013)20132013IGAJ. TippnerDWS FFWT
Vliv nadmořské výšky a věku porostu na xylogenezi douglasky tisolisté v Jižní Albertě (Kanada) (16/2014)2014--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Vliv napadení Chalara fraxinea Kow. na anatomickou stavbu dřeva Fraxinus sp. (18/2014)20142014IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Vliv obsahu půdního skeletu, smykové pevnosti a dalších půdních parametrů na mechanickou stabilitu kořenového systému20152015IGAL. PrausDWS FFWT
Vliv plasmatické úpravy dřeva na vlastnosti spoje lepeného pMDI/UF lepidlem2018--IGAR. PanáčekDWS FFWT
Vybavení učebny mikroskopickou technikou pro praktickou výuku v předmětech zabývajících se strukturou rostlinných pletiv (FRVŠ 178/2010)20102010FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
Využití tepelné modifikace dřeva při výrobě dřevěného šindele (LDF_VP_2018035)2018--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )20152015IGAJ. TauberIF FFWT
Vztah mezi anatomickou stavbou dřeva a vybranými akustickými vlastnostmi dřeva (IGA 43/2010)20102010IGAV. GrycDWS FFWT
Wood anatomy - multimedial tutorial texts (FRVŠ 65/2002/F4d)20022002FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
Wood Anatomy -- multimediální výukové texty (FRVŠ 1571/2007/F4d)20072007FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
Wood and wood-based composite, materials for sustainable future - numerical modeling and optimization.20092010OtherV. SeberaDWS FFWT
Wood from anthropicly affected forests: properties, use and effects on the inhabited environment (MSM 434100004)19992004VZP. HoráčekDWS FFWT
Zvyšování odolnosti dřeva pomocí přírodních extraktivních látek s ohledem na jejich účinnost, transport a fixaci ve dřevě (36/2014)20142014IGAV. GrycDWS FFWT
3D finite element analysis of wooden joints using elasto-plastic material model2015--IGAJ. TippnerDWS FFWTKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected