Ústav dřevařských technologií (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 24

Stav
NázevOdDoDruh
Garant
Pracoviště
řešený
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--IGA
ÚDT LDF
řešený
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem
20192021IGAL. Hlásková
ÚDT LDF
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)
2012
2012
IGA
J. TippnerÚND LDF
ukončený
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů
2016
2019
IGA
L. HláskováÚDT LDF
ukončený
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna
2006
2006
J. Pejzl
ÚDT LDF
ukončený
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)
2007
2007
ÚDT LDF
řešený
konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovní a divadel (TH02020984)
2018--TAČRK. KrontorádÚDT LDF
řešený
Mechanická dezintegrace tvrdých dřev
2018
--
Jiný
ÚND LDF
řešený2008
--
VZ
ÚDT LDF
řešený Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)20072007IGAJ. Šrajer
ÚDT LDF
ukončený
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)
20132013
IGA
Z. Kopecký
ÚDT LDF
řešený
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)
2010
--
IGAP. KrálÚDT LDF
řešený
Optimalizace spotřeby energie staveb na bázi dřeva se zřetelem na stavebně -- truhlářské výrobky (IGA 56/2013)
2013
--IGAJ. KlepárníkÚDT LDF
připravovaný Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb2015--IGAK. Krontorád
ÚDT LDF
ukončený
Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)
2006
2006
RP
Z. Havířová
ÚDT LDF
řešený
2010
--GS LČRK. JanákÚDT LDF
připravovaný
Současné možnosti vzdělání a možnosti uplatnění práce handicapovaných v oblasti zpracování dřeva na dřevoobráběcích strojích2015--
IGA
ÚDT LDF
řešený Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva (CZ.1.07/2.3.00/20.0269)20122015OPP. Horáček
ÚND LDF
ukončený
Vývoj kompozitních materiálů na bázi lignocelulózových a jiných přírodě blízkých materiálů pro stavebnictví20092009
IGA
ÚDT LDF
ukončený
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )
2015
2015
IGA
ÚN LDF
řešený Výzkum a vývoj nových typů zadlabaných a sedlových interiérových schodišť (IMPULS)2007
2008
J. ChladilÚDT LDF
přijatý
Zhodnocení silových namáhání na jednotlivé prvky v mechanismu dřevěných pil s vodním pohonem a jejich mechanické opotřebení
2017
2017
IGA
ÚDT LDF
řešený
Zpracování technického řešení nízkonákladových rodinných domků na bázi dřeva
2010
2011
AKTION
ÚDT LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený