Department of Statistics and Operation Analysis (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 31

StateName
From
Until
Type
Supervisor
Department
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGA
DSOA FBE
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací2011
2012
IGA
J. Holoubek
DSOA FBE
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGA
L. StřelecDSOA FBE
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
20122013
IGA
D. Hampel
DSOA FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011
VZ
B. MinaříkFBE
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
L. GregaDBE FBE
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
DSOA FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
20142016TAČRJ. Janová
DSOA FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2015
--
TAČRD. Hampel
DSOA FBE
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)2012
2013
TAČR
DSOA FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012FRVŠDSOA FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekDSOA FBE
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠJ. Holoubek
DSOA FBE
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
20102011
AKTION
DSOA FBE
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
20062006
IGA
DSOA FBE
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004
FRVŠ
DSOA FBE
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)2002--
FRVŠ
DSOA FBE
non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)
2013
2015
GAČR
DSOA FBE
Research on haematological and biochamical parameters of the blood and erytrocytes of the rainbow trout (525/00/0241)
2000
2002
GAČRB. Minařík
DSOA FBE
Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models (GA16-07089S)
2016
2018
GAČR
DSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)
2008
2009
AKTION
L. Střelec
DSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
2009
2010
AKTIONL. StřelecDSOA FBE
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"2013--
IGA
P. KolmanDSOA FBE
Scoring models and measures of their quality
2010
2013
GAČRM. ŘezáčDSOA FBE
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014--IGAD. Nchor
DSOA FBE
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2011
2011
IGA
DSOA FBE
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012
--
IGA
DSOA FBE
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu
2014
--
IGAA. Dobešová
DSOA FBE
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)2007
2007
IGAL. Střelec
DSOA FBE
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015
IGA
DSOA FBE
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGA
DSOA FBEKey:
Active states:accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:cancelled
defended
excluded
not defended
rejected