Ústav managementu (PEF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 69

Stav
Název
OdDoDruh
Garant
Pracoviště
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚMA PEF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů2013
2016
Jiný
S. Formánková
ÚMA PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011VZPEF
      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)
2005
2011
TS VZ
P. Žufan
ÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZ
ÚMA PEF
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
2014
2015
Zahr. vzd.S. FormánkováÚMA PEF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
20182018
Jiný
ÚMA PEF
Česko-slovenské přeshraniční mobility
20152015
MMR
ÚMA PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice
2014
2016
GAČR
S. Formánková
ÚMA PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V4
20152016
Jiný
ÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
Jiný
ÚMA PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
20152015
IGA
ÚMA PEF
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
2002
2002
Jiný
P. Tomšík
ÚMA PEF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006
GAČR
ÚMA PEF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)
2015
--
GAČRK. Ryglová
ÚMO PEF
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020
--
Interní
S. FormánkováÚMA PEF
Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce
2010
2010
FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)2001
2001
FRVŠ
P. TomšíkÚMA PEF
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu
2003
2003
FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)1999
1999
FRVŠP. Tomšík
ÚMA PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.
2010
2010
FRVŠJ. DudaÚMA PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)
2000
2000
FRVŠÚMA PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠ
P. Tomšík
ÚMA PEF
Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání
2016
2016JinýS. FormánkováÚMA PEF
Kancelář IGA2013
--
IGAÚMA PEF
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
2017
2018
JinýÚMA PEF
Konkurenceschopnost malých a středních podniků2011
2012
IGAH. Chládková
ÚMA PEF
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava
2010
2010
IGA
ÚMA PEF
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)2004
2004
Jiný
ÚMA PEF
Model integrace společenské odpovědnosti v rámci třetí role vysokých škol (18-07920S)
20182019GAČRS. Formánková
ÚMA PEF
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011
--
IGAA. VálováÚMA PEF
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
19971998NAZVP. TomšíkÚMA PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie2016
2017
Jiný
S. FormánkováÚMA PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2015
2017JinýS. Formánková
ÚMA PEF
Možnosti rozvoje společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů20152015IGAÚMA PEF
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit
2011
--
IGA
J. Stehlíková
ÚMA PEF
Návrh metodiky pro zpracování komplexního systému vedoucího k odhalování a prevenci falšování vín
2015
2018NAZVS. Formánková
ÚMA PEF
2010
2010
FRVŠ
R. Šperková
ÚMA PEF
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014OPS. Formánková
ÚMA PEF
Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu (QF 3276)
2003
2006
NAZV
P. Tomšík
ÚMA PEF
Podnikový management a lobbying
2015
2015V4
ÚMA PEF
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem
2018
2018InterníÚMA PEF
Problémy implementace knowledge managementu do českých podniků
2010
2010
IGA
E. SvobodaÚMA PEF
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)
2003
2004
Jiný
ÚMA PEF
Projektové webové stránky2009--
Interní
ÚIT CP
      Ústav 112
2014--Interní
ÚMA PEF
Role vzdělávacích e-technologií v manažerském rozhodování v podnikovém managementu20102010
IGA
E. Svoboda
ÚMA PEF
Rozvoj poradenství pro rodinné farmy zaměřené na šíření mezinárodního vzdělávání (1412206)
2017
2020
Zahr. vzd.ÚMA PEF
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)
2017
--
IGA
R. KučerováÚMA PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012
IGA
ÚMA PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012
IGA
H. EklováÚMA PEF
Řízení nákladové efektivity preventivních programů
2014
--
IGA
ÚMA PEF
Řízení rizik v zemědělství
2018
2018IGAS. FormánkováÚMA PEF
strategicky managementu a firmy performance2017
2017
IGA
ÚMA PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2010--
IGA
ÚMA PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně
2011
--
IGA
ÚMA PEF
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku
2010
2010
IGA
ÚMA PEF
Studium a cestování
2015
2016
Specifický
ÚMA PEF
Šestá Mezinárodní konference managementu (ICoM 2016)
2016
2016
V4
ÚMA PEF
Trendy podnikové etiky a společenské zodpovědnosti v zemích střední Evropy (IVF)
2013
2014JinýM. LörinczyÚMA PEF
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
2004
2004
FRVŠ
H. ChládkováÚMA PEF
Uspořádání konference Enometrix XXII
2015
2015
JinýS. FormánkováÚMA PEF
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)
2014
2014
Jiný
ÚMA PEF
Vypracování obecné metodiky pro analýzu odvětví zemědělského a potravinářského průmyslu (402/02/P059)2002
2004
GAČR
P. ŽufanÚMA PEF
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)
2010
--
FRVŠ
ÚMA PEF
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)
2004
2004
FRVŠ
R. KučerováÚMA PEF
Vzdělávání manažerů/vlastníků malých a středních podniků ve strategickém managementu (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)
20122015
Zahr. vzd.
ÚMA PEFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený