Department of Silviculture (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 57

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
2015
2015
IGA
DFES FFWT
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)
2001
2004NAZVO. Mauer
DFES FFWT
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)
2014
2014IGAR. PokornýDFES FFWT
Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)20162017RPR. Pokorný
DFES FFWT
Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)
20122015
OP
DFES FFWT
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováDFES FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
20192019IGA
DFES FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019IGAR. Pokorný
DFES FFWT
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013
--
IGAR. Pokorný
DFES FFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)
1999
--GAČRP. Kantor
DFES FFWT
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGA
DFES FFWT
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)2014
2017
RP
V. HurtDFES FFWT
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--
NAZV
DFES FFWT
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019
TAČRDFES FFWT
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
DFES FFWT
Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGA
I. Marková
DFES FFWT
2015
2016
Other
DFPGM FFWT
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009
--NAZVP. Kantor
DFES FFWT
Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrology (QK1810415)
20182022
NAZV
DFES FFWT
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)2010
2012
IGA
DFES FFWT
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014
--
RP
DFES FFWT
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
2011
2014
NAZVP. KantorDFES FFWT
Mountain forest ecosystems and their management with the aim to reduce floods (GA526/02/0851)
2002
2004
GAČR
DFES FFWT
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)2013
2015
IGA
DFES FFWT
Objectives and ways of the reconstruction of a monocultural spruce forest: evaluation of exemplary areas of "close-to-nature" forest management in the Czech Republic (QD1130)
2001
2004
NAZV
V. TesařDFES FFWT
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--
NAZV
V. HurtDFES FFWT
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
20042004
FRVŠ
V. HurtDFES FFWT
Optimalization of artificial forest regeneration in the Czech republic (QJ1520080)
20152018NAZVO. Mauer
DFES FFWT
Optimising the use of ameliorative and stabilizing tree species in the forests (QJ1530298)20152017
NAZV
O. Mauer
DFES FFWT
Organization of the international scientific conference "Main tasks of silviculture at the beginning of the 21st century" (IGA č. 18/2004)
2004
2004
IGA
P. KantorDFES FFWT
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)20112014
NAZV
O. Mauer
DFES FFWT
Precipitation-runoff conditions of mountain forests and their possibilities in mitigating ex-treme situations – floods and drought (NAZV 1G57016/2004)20052008
NAZV
P. KantorDFES FFWT
Production potential and stability of mixed forest stands in forest altitudinal vegetation zones 2, 3 and 4 as a basis for optimation of target tree species composition (GA526/03/1485)
2003
2005GAČRDFES FFWT
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )
2015
--
IGAA. MartiníkDFES FFWT
Produkční potenciál borovice vejmutovky
2011
2011
IGA
DFES FFWT
Produkční potenciál borovice vejmutovky
2011
2011
IGA
R. KnottDFES FFWT
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů
2018
2020NAZVI. MarkováDFES FFWT
Sezónní dynamika absorpčního povrchu kořenového systému dospělých stromů měřená nedestruktivní metodou modifikované elektrické impedance2008
2011
IGA
DFES FFWT
Silvicultural options for mitigation of the Ash Dieback caused by fungus Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)
2015
2018
Smluvní výzkum
R. Longauer
DFES FFWT
Silviculture of pioneer stands - birch on rich sites after allochthonous spruce stands (SP418121)
2018
2020IGAA. Martiník
DFES FFWT
Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepilého (VP_2016007)
2016
2017
IGA
DFES FFWT
Species-specific response in growth and transpiration of a tree to changing environmental conditions in the floodplain forest (LDF_VP_2016028)
2016
2017
IGA
DFES FFWT
Species-specific response in tree growth and transpiration to changing environmental conditions in floodplain forest (LDF_VP_2016028)
20162017
Internal
J. SzatniewskaDFES FFWT
Srovnání tloušťkového přír ůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS. (LDF_VP_2016045)2017--
IGA
DFES FFWT
Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (KUS - QJ1230330)
2012
--
NAZVO. MauerDFES FFWT
Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (QJ1230330)
2012
--NAZVDFES FFWT
Stromové výstavky dubu letního - Quercus robur (L.) a jejich vliv na růst semenáčků
2008
2008IGADFES FFWT
Study of the genetic variation of Common ash (F.excelsior L.) affected by the ash dieback in the Czech Republic20162017IGADFES FFWT
Světelný režim a absorpce světla ve smrkovém porostu (VP_2016037)
2016
2017
Internal
I. MarkováDFES FFWT
The Impact of Gaps on Natural Regeneration Dynamics in Temperate Mixed and Tropical Semi-deciduous Forests (LDF_VP_2019015 )
2019
2020
IGA
DFES FFWT
The influence of desiccation during handling and heeling in on growth of Norway Spruce (Pice abies(L.) KARST.) and Douglas Fir (Psedostuga menziesii/MIRB./ FRANCO) plants. (IGA 54/2014)20142014IGAD. SychraDFES FFWT
The influence of thinning on water balance of young Norway spruce stands (50/2014)
2014
2014IGAR. PokornýDFES FFWT
The Norway spruce natural regeneration dynamics (Picea abies [L.] Karst) in forest light and leaf area index dependency (LDF_VP_2016017)
2016
2017
IGA
R. Pokorný
DFES FFWT
The relation between tree transpiration, stand structure and silvicultural system (36/2015)
2015
2015
IGA
DFES FFWT
Vývoj kořenového systému vybraných lesních dřevin v imisní oblasti Krušných hor (EP9302)
1999--NAZV
DFES FFWT
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)
2013
2015
IGA
DGT FFWT
Wood production of Norway spruce stand with different variants of management (66/2013)2013
2013
IGADFES FFWTKey:
Active states:
acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected