Department of Silviculture (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 57

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýDFES FFWT
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)20012004NAZVO. MauerDFES FFWT
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)20142014IGAR. PokornýDFES FFWT
Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)20162017RPR. PokornýDFES FFWT
Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)20122015OPT. VrškaDFES FFWT
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováDFES FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýDFES FFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorDFES FFWT
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýDFES FFWT
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)20142017RPV. HurtDFES FFWT
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorDFES FFWT
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováDFES FFWT
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováDFES FFWT
Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)20172018IGAI. MarkováDFES FFWT
Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016OtherT. ŽidDFPGM FFWT
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZVP. KantorDFES FFWT
Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrology (QK1810415)20182022NAZVR. PokornýDFES FFWT
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)20102012IGAV. HurtDFES FFWT
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)2014--RPL. DobrovolnýDFES FFWT
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)20112014NAZVP. KantorDFES FFWT
Mountain forest ecosystems and their management with the aim to reduce floods (GA526/02/0851)20022004GAČRP. KantorDFES FFWT
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýDFES FFWT
Objectives and ways of the reconstruction of a monocultural spruce forest: evaluation of exemplary areas of "close-to-nature" forest management in the Czech Republic (QD1130)20012004NAZVV. TesařDFES FFWT
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)2010--NAZVV. HurtDFES FFWT
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)20042004FRVŠV. HurtDFES FFWT
Optimalization of artificial forest regeneration in the Czech republic (QJ1520080)20152018NAZVO. MauerDFES FFWT
Optimising the use of ameliorative and stabilizing tree species in the forests (QJ1530298)20152017NAZVO. MauerDFES FFWT
Organization of the international scientific conference "Main tasks of silviculture at the beginning of the 21st century" (IGA č. 18/2004)20042004IGAP. KantorDFES FFWT
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)20112014NAZVO. MauerDFES FFWT
Precipitation-runoff conditions of mountain forests and their possibilities in mitigating ex-treme situations – floods and drought (NAZV 1G57016/2004)20052008NAZVP. KantorDFES FFWT
Production potential and stability of mixed forest stands in forest altitudinal vegetation zones 2, 3 and 4 as a basis for optimation of target tree species composition (GA526/03/1485)20032005GAČRP. KantorDFES FFWT
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )2015--IGAA. MartiníkDFES FFWT
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottDFES FFWT
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottDFES FFWT
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů20182020NAZVI. MarkováDFES FFWT
Sezónní dynamika absorpčního povrchu kořenového systému dospělých stromů měřená nedestruktivní metodou modifikované elektrické impedance20082011IGAJ. UrbanDFES FFWT
Silvicultural options for mitigation of the Ash Dieback caused by fungus Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)20152018Smluvní výzkumR. LongauerDFES FFWT
Silviculture of pioneer stands - birch on rich sites after allochthonous spruce stands (SP418121)20182020IGAA. MartiníkDFES FFWT
Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepilého (VP_2016007)20162017IGAI. MarkováDFES FFWT
Species-specific response in growth and transpiration of a tree to changing environmental conditions in the floodplain forest (LDF_VP_2016028)20162017IGAR. PokornýDFES FFWT
Species-specific response in tree growth and transpiration to changing environmental conditions in floodplain forest (LDF_VP_2016028)20162017InternalJ. SzatniewskaDFES FFWT
Srovnání tloušťkového přír ůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS. (LDF_VP_2016045)2017--IGAR. KnottDFES FFWT
Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (KUS - QJ1230330)2012--NAZVO. MauerDFES FFWT
Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (QJ1230330)2012--NAZVO. MauerDFES FFWT
Stromové výstavky dubu letního - Quercus robur (L.) a jejich vliv na růst semenáčků20082008IGAO. MauerDFES FFWT
Study of the genetic variation of Common ash (F.excelsior L.) affected by the ash dieback in the Czech Republic20162017IGAR. LongauerDFES FFWT
Světelný režim a absorpce světla ve smrkovém porostu (VP_2016037)20162017InternalI. MarkováDFES FFWT
The Impact of Gaps on Natural Regeneration Dynamics in Temperate Mixed and Tropical Semi-deciduous Forests (LDF_VP_2019015 )20192020IGAM. E. HammondDFES FFWT
The influence of desiccation during handling and heeling in on growth of Norway Spruce (Pice abies(L.) KARST.) and Douglas Fir (Psedostuga menziesii/MIRB./ FRANCO) plants. (IGA 54/2014)20142014IGAD. SychraDFES FFWT
The influence of thinning on water balance of young Norway spruce stands (50/2014)20142014IGAR. PokornýDFES FFWT
The Norway spruce natural regeneration dynamics (Picea abies [L.] Karst) in forest light and leaf area index dependency (LDF_VP_2016017)20162017IGAR. PokornýDFES FFWT
The relation between tree transpiration, stand structure and silvicultural system (36/2015)20152015IGAR. PokornýDFES FFWT
Vývoj kořenového systému vybraných lesních dřevin v imisní oblasti Krušných hor (EP9302)1999--NAZVO. MauerDFES FFWT
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekDGT FFWT
Wood production of Norway spruce stand with different variants of management (66/2013)20132013IGAR. PokornýDFES FFWTKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected