Ústav techniky (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 45

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
J. Kadlec
ÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019
IGA
ÚT LDF
Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)20062006FRVŠÚT LDF
FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014
MPO
J. NerudaÚT LDF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009
IGA
ÚT LDF
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006
Iný
ÚT LDF
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)
20052011
VZ
ÚEL LDF
      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (DZ 01)2005
--
TS VZ
J. KulhavýÚEL LDF
2006--eTS VZJ. Kulhavý
ÚT LDF
                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006
--
Akt eTS VZ
ÚT LDF
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)
2005
--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚEL LDF
2006
--
Akt eTS VZ
ÚT LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)
20022004GAČRL. AdamčíkÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--
GS LČR
R. Ulrich
ÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.2019
2020
GS LČR
R. UlrichÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
ÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.20192020GS LČRR. UlrichÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)
2019
2020
GS LČR
R. Ulrich
ÚT LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice
20142016Specifický
ÚTOK LDF
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory20162017
IGA
ÚT LDF
Occurrance and spreading of forest fires in relation to the quantities of wood residue in the stands after the harvest (7/2014)
2014
2014
IGAÚT LDF
2008
2010
GS LČR
ÚT LDF
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012
ÚT LDF
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)
2018
2021
TAČR
ÚT LDF
2015
2016
InýÚOLM LDF
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)20162016
IGA
ÚT LDF
Rozvoj technologií těžby a dopravy dříví (71/2013)20132015IGAJ. Neruda
ÚT LDF
Srovnání ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E
2012
--
InýR. UlrichÚT LDF
Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky (23/2012)
2012
2012
IGA
ÚT LDF
Těžebně dopravní systémy a energetika v LH - harmonizace vztahů s pracovním a životním prostředím (19/2010)
2010
2012IGAÚT LDF
Trvale udržitelné hospodaření s dendromasou - Sustainable dendromass supply (OC10041)
2010
2012
Iný
ÚT LDF
Užití těžebně dopravních strojů - aplikace UTEDOS (46/2014)
2014
2014
IGA
ÚT LDF
2019
2022
MPO
ÚT LDF
Víceúčelový vyvětvovací stroj (FW01010178)2020
2023
TAČR
R. UlrichÚT LDF
Vyhodnocení ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--
ÚT LDF
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku (TH02010115)
2017
2020
TAČR
J. NerudaÚT LDF
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)
2017
--
TAČRÚT LDF
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)
2017--
TAČR
J. Neruda
ÚT LDF
Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii
2012
2015
MPO
ÚT LDF
Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství (TA04020087)20142017
TAČR
ÚT LDF
2013
2015
IGA
ÚGT LDF
Výzkum a vývoj progresivních strojů a zařízení k obrábění dřeva (FT-TA/062)
2004
--
MPO
ÚT LDF
Zhutňování vyklizovacích linek vlivem kolových těžebně dopravních systémů (měřené deflektometrem a penetrollogerem) (19/2012)20122012
IGA
R. Klvač
ÚT LDF
Zlepšování vybraných parametrů biologicky odbouratelných olejů (HETG) vhodných pro převodové skříně a hydrostatické mechanismy lesnických strojů (KONTAKT i.č. 63)
2004
2005
InýÚT LDFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájený
vyradenýzamietnutý
zrušený