Ústav techniky (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 45

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
připravovaný
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
J. KadlecÚT LDF
řešený Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019IGA
ÚT LDF
obhájený
2006
2006
FRVŠ
ÚT LDF
řešený
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--
ÚT LDF
obhájený
2012
2014
MPO
ÚT LDF
řešený
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
20092009
IGA
R. Klvač
ÚT LDF
připravovaný
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E
2012
--
Jiný
R. Ulrich
ÚT LDF
obhájený
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
20032006JinýÚT LDF
řešený
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)2005
2011
VZ
J. KulhavýÚEL LDF
řešený2005--TS VZÚEL LDF
řešený           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)
2006
--eTS VZÚT LDF
řešený                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006
--
Akt eTS VZ
ÚT LDF
řešený
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--
TS VZ
ÚEL LDF
řešený2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/03/02 Energetický audit lesnických technologií (04/03/02)
2006
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)
20022004GAČRL. AdamčíkÚT LDF
řešený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019
--
GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
ukončený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.2019
2020
GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
ÚT LDF
připravovaný
2019
2020
GS LČRR. Ulrich
ÚT LDF
řešený
Nedřevní lesní produkty v České republice
20142016SpecifickýÚTOK LDF
řešený Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory
2016
2017
IGA
ÚT LDF
obhájený
2008
2010
GS LČR
R. Ulrich
ÚT LDF
ukončený
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)2012
2012
ÚT LDF
řešený Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)2018
2021
TAČR
T. ZemánekÚT LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016JinýÚOLM LDF
obhájený
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)
20162016IGAJ. Neruda
ÚT LDF
obhájený
Rozvoj technologií těžby a dopravy dříví (71/2013)
2013
2015
IGA
ÚT LDF
obhájený
Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky (23/2012)
2012
2012
IGA
ÚT LDF
obhájený
Těžebně dopravní systémy a energetika v LH - harmonizace vztahů s pracovním a životním prostředím (19/2010)
2010
2012
IGA
J. Neruda
ÚT LDF
řešený Trvale udržitelné hospodaření s dendromasou (OC10041)2010
2012
Jiný
ÚT LDF
obhájený
Užití těžebně dopravních strojů - aplikace UTEDOS (46/2014)
2014
2014
IGA
J. NerudaÚT LDF
řešený
Víceúčelový modulární systém těžby pařezů a dalších komodit (TRIO 4 č. : FV 40031 )
2019
2022
MPO
ÚT LDF
řešený
Víceúčelový vyvětvovací stroj (FW01010178)
2020
2023
TAČR
ÚT LDF
řešený
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku (TH02010115)
2017
2020
TAČR
ÚT LDF
řešený Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)2017--TAČRJ. NerudaÚT LDF
řešený Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)
2017
--
TAČR
J. Neruda
ÚT LDF
obhájený Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii
2012
2015
MPOJ. NerudaÚT LDF
obhájený
Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství (TA04020087)
2014
2017
TAČRJ. NerudaÚT LDF
řešený
2013
2015
IGA
ÚGT LDF
řešený
Výzkum a vývoj progresivních strojů a zařízení k obrábění dřeva (FT-TA/062)
2004
--
MPO
ÚT LDF
ukončený Vznik a šíření požárů v závislosti na potěžebních zbytcích (7/2014)
2014
2014
IGAÚT LDF
řešený Zhutňování vyklizovacích linek vlivem kolových těžebně dopravních systémů (měřené deflektometrem a penetrollogerem) (19/2012)2012
2012
IGA
ÚT LDF
řešený
2004
2005
Jiný
M. RousekÚT LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutýzrušený
zrušený