Ústav techniky (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 42

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
připravovaný Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018SpecifickýJ. KadlecÚT LDF
řešený Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecÚT LDF
obhájený Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)20062006FRVŠZ. KopeckýÚT LDF
řešený ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012--R. UlrichÚT LDF
obhájený FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014MPOJ. NerudaÚT LDF
řešený Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009IGAR. KlvačÚT LDF
připravovaný í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E2012--JinýR. UlrichÚT LDF
obhájený Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)20032006JinýA. SkoupýÚT LDF
řešený Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (DZ 01)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)2006--eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
řešený      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený           Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
řešený                04/03/02 Energetický audit lesnických technologií (04/03/02)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
obhájený Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)20022004GAČRL. AdamčíkÚT LDF
řešený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--GS LČRR. UlrichÚT LDF
připravovaný Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)20192020GS LČRR. UlrichÚT LDF
řešený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--GS LČRR. UlrichÚT LDF
řešený Nedřevní lesní produkty v České republice20142016SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
řešený Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory20162017IGAT. ZemánekÚT LDF
obhájený Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)20082010GS LČRR. UlrichÚT LDF
ukončený Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)20122012R. UlrichÚT LDF
řešený Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)20182021TAČRT. ZemánekÚT LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
obhájený Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)20162016IGAJ. NerudaÚT LDF
obhájený Rozvoj technologií těžby a dopravy dříví (71/2013)20132015IGAJ. NerudaÚT LDF
obhájený Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky (23/2012)20122012IGAJ. NerudaÚT LDF
obhájený Těžebně dopravní systémy a energetika v LH - harmonizace vztahů s pracovním a životním prostředím (19/2010)20102012IGAJ. NerudaÚT LDF
řešený Trvale udržitelné hospodaření s dendromasou (OC10041)20102012JinýR. KlvačÚT LDF
obhájený Užití těžebně dopravních strojů - aplikace UTEDOS (46/2014)20142014IGAJ. NerudaÚT LDF
řešený Víceúčelový modulární systém těžby pařezů a dalších komodit (TRIO 4 č. : FV 40031 )20192022MPOR. UlrichÚT LDF
řešený Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku (TH02010115)20172020TAČRJ. NerudaÚT LDF
řešený Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)2017--TAČRJ. NerudaÚT LDF
řešený Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)2017--TAČRJ. NerudaÚT LDF
obhájený Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii20122015MPOJ. NerudaÚT LDF
obhájený Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství (TA04020087)20142017TAČRJ. NerudaÚT LDF
řešený Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
řešený Výzkum a vývoj progresivních strojů a zařízení k obrábění dřeva (FT-TA/062)2004--MPOM. RousekÚT LDF
ukončený Vznik a šíření požárů v závislosti na potěžebních zbytcích (7/2014)20142014IGAR. KlvačÚT LDF
řešený Zhutňování vyklizovacích linek vlivem kolových těžebně dopravních systémů (měřené deflektometrem a penetrollogerem) (19/2012)20122012IGAR. KlvačÚT LDF
řešený Zlepšování vybraných parametrů biologicky odbouratelných olejů (HETG) vhodných pro převodové skříně a hydrostatické mechanismy lesnických strojů (KONTAKT i.č. 63)20042005JinýM. RousekÚT LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený