Ústav techniky (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 45

StavNázevOdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
J. Kadlec
ÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019
IGA
ÚT LDF
20062006FRVŠ
ÚT LDF
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)
2012--R. UlrichÚT LDF
FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"
2012
2014
MPO
J. NerudaÚT LDF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009
IGA
R. Klvač
ÚT LDF
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E
2012--JinýR. Ulrich
ÚT LDF
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006
Jiný
ÚT LDF
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)2005
2011
VZ
J. Kulhavý
ÚEL LDF
      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (DZ 01)
2005
--
TS VZ
ÚEL LDF
           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)
2006
--
eTS VZJ. Kulhavý
ÚT LDF
2006
--
Akt eTS VZ
ÚT LDF
2005
--TS VZÚEL LDF
           Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03)2005
--
eTS VZ
ÚEL LDF
                04/03/02 Energetický audit lesnických technologií (04/03/02)
2006
--
Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)
2002
2004
GAČR
ÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--
GS LČR
R. UlrichÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
ÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
R. Ulrich
ÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
R. UlrichÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)20192020GS LČRÚT LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice
2014
2016
Specifický
ÚTOK LDF
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory2016
2017
IGA
ÚT LDF
Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)
2008
2010
GS LČR
R. UlrichÚT LDF
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012
ÚT LDF
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)
2018
2021
TAČR
ÚT LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. Žid
ÚOLM LDF
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)
2016
2016
IGA
ÚT LDF
Rozvoj technologií těžby a dopravy dříví (71/2013)2013
2015
IGAJ. NerudaÚT LDF
Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozky (23/2012)20122012
IGA
ÚT LDF
Těžebně dopravní systémy a energetika v LH - harmonizace vztahů s pracovním a životním prostředím (19/2010)
2010
2012
IGA
J. NerudaÚT LDF
Trvale udržitelné hospodaření s dendromasou (OC10041)
2010
2012
JinýR. KlvačÚT LDF
Užití těžebně dopravních strojů - aplikace UTEDOS (46/2014)
20142014IGAJ. NerudaÚT LDF
2019
2022MPOR. UlrichÚT LDF
Víceúčelový vyvětvovací stroj (FW01010178)
20202023
TAČR
R. Ulrich
ÚT LDF
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku (TH02010115)
2017
2020
TAČR
ÚT LDF
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)
2017
--
TAČR
J. Neruda
ÚT LDF
Vyvážecí traktorová souprava pro dopravu dříví s hybridním pohonem podvozku. (TH 02010115)2017
--
TAČR
J. NerudaÚT LDF
Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii
2012
2015MPOJ. Neruda
ÚT LDF
Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství (TA04020087)
20142017TAČRÚT LDF
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)
2013
2015
IGA
M. Klimánek
ÚGT LDF
Výzkum a vývoj progresivních strojů a zařízení k obrábění dřeva (FT-TA/062)2004
--
MPOM. RousekÚT LDF
Vznik a šíření požárů v závislosti na potěžebních zbytcích (7/2014)
20142014IGAR. Klvač
ÚT LDF
Zhutňování vyklizovacích linek vlivem kolových těžebně dopravních systémů (měřené deflektometrem a penetrollogerem) (19/2012)
2012
2012
IGA
ÚT LDF
Zlepšování vybraných parametrů biologicky odbouratelných olejů (HETG) vhodných pro převodové skříně a hydrostatické mechanismy lesnických strojů (KONTAKT i.č. 63)
2004
2005
JinýÚT LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýobhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený