Department of Landscape Management (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 126

State
NameFromUntil
Type
Supervisor
Department
A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..20092010
IGA
DLM FFWT
Added velue education in water management
2014
2014Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
Aktivní protiabrazní konstrukce2015
2015
IGADLM FFWT
Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny
2013
2013
Internal
P. HlaváčkováDFFPP FFWT
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny2014
2014
IGA
DLM FFWT
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES
2012
2013
Other
DLM FFWT
Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny
2019
--
IGAP. Hrůza
DLM FFWT
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--Other
DLM FFWT
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
2008
2010
GAČR
T. LibosvárDLM FFWT
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
20122013Foreign edu.DLM FFWT
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
DLM FFWT
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)
2015
2018
NAZV
DLM FFWT
Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)
20142014IGA
DLM FFWT
Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )2007
2007
P. HrůzaDLM FFWT
Claster CREA Hydro&Energy2008--
Other
DGP FFWT
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments
2012
--IGADLM FFWT
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016
--
OtherJ. FialováDLM FFWT
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Other
DLM FFWT
European Forestry Education Network Strenghtening
2014
2016
Foreign edu.
J. Fialová
DLM FFWT
Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český les (2807/2005)
2005
2005
FRVŠ
DLM FFWT
Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)
2005
2005
Other
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys2005
2005
Other
I. Vyskot
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
OtherI. VyskotDLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
2005
2005
Other
I. Vyskot
DLM FFWT
Evaluation of SLP ML Křtiny forest road network in the point of view accessibility for disabled (23/2009)
2009
2009
IGAA. Kozumplíková
DLM FFWT
Floods and droughts impact mitigation in condition of Czech republic, aim at water retention landscape and effective utilization of current and newly designed flood protection measures
2015
2018NAZVDLM FFWT
Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors (45/2011)20112011IGADLM FFWT
Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
Other
DFPGM FFWT
Funkční integrace struktur lesních porostů1999
2004
eTS VZ
P. Kupec
DLM FFWT
Historical Forests as Cultural Heritage
2016
2018
Other
J. FialováDLM FFWT
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016--IGA
DLM FFWT
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MK
DLM FFWT
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
OtherJ. Fialová
DLM FFWT
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGA
DLM FFWT
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
DLM FFWT
Influence of diatom microfossils on the shear parameters of clayey soil2014
--
IGA
DLM FFWT
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
OtherJ. FialováDLM FFWT
2009
2010
Other
DLM FFWT
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009
FRVŠP. KupecDLM FFWT
Inovace předmětu Landscape recreology
20122012FRVŠ
DLM FFWT
Integration of construction in Landscape20092010
Foreign edu.
DLM FFWT
Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Other
J. FialováDLM FFWT
Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010OtherJ. Fialová
DLM FFWT
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
1996
--
Other
P. Kupec
DLM FFWT
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
2005
2005
Other
DLM FFWT
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016--
IGA
P. HrůzaDLM FFWT
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012--NAZVP. Kotásková
DLM FFWT
Minimizing losses forest and agricultural land due to erosion and abrasion processes in the landscape
2016
2018
IGA
M. ŠlezingrDLM FFWT
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
20082008
IGA
J. SchneiderDLM FFWT
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"20092009
FRVŠ
J. Fialová
DLM FFWT
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011Other
DLM FFWT
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
2009
2009
IGA
DLM FFWT
Non-wood forest products in the Czech Republic
2014
2016SpecifickýJ. Fialová
DLM FFWT
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Foreign edu.
P. Hrůza
DLM FFWT
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005Akt eTS VZP. KupecDLM FFWT
Ochrana nádrží před zanášením2011
--
Foreign edu.
DLM FFWT
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině
2010
2013
IGA
DLM FFWT
Optimization of the design and realization of low volume roads pavements (TA01020326)
20112014
TAČR
L. Ševelová
DLM FFWT
PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement field (401/2009/A/b)
2008
--
FRVŠ
DLM FFWT
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OP
DLM FFWT
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
--
OP
M. ŠlezingrDLM FFWT
Platforma pro kulturní krajinu
2009--OP
DLM FFWT
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
20002001Other
DLM FFWT
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OPDLM FFWT
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru
2014
2015
OPK. HolušováDFPGM FFWT
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody2010
2010
Internal
J. Fialová
DLM FFWT
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016
--
NAZVL. Koutný
DLM FFWT
2004
2006OtherP. Kupec
DLM FFWT
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
Other
DLM FFWT
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava2004
2004
OtherP. Kupec
DLM FFWT
Posouzení zatopení hotelu Jana
2011
2011
Other
DLM FFWT
Possibility of the biotechnical measures in the landscape20142015Foreign edu.J. Fialová
DLM FFWT
Problematic of anti-erosion and anti-abrasion protection of significantly threatened localities2019
--
IGA
DLM FFWT
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)20042005
Other
DLM FFWT
Project of Stabilization of Banks Using an Armoured Earth Structure
2010
2010
GAČR
J. Fialová
DLM FFWT
Projekt Morava III
2000
2002
Other
DLM FFWT
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006
Other
P. KupecDLM FFWT
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
2006
--OtherP. Kupec
DLM FFWT
Projekt stabilizace břehů nádrží
2010
2010
NAZV
DLM FFWT
2010
--
Internal
DLM FFWT
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)
2009
--
Other
DLM FFWT
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplainf orests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)
2008
2008
Other
P. KupecDLM FFWT
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit2015
2015
Other
J. FialováDLM FFWT
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?2014
2014
Other
J. Fialová
DLM FFWT
Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze2011
--
Internal
M. Šlezingr
DLM FFWT
Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání
2013
2014InternalJ. Fialová
DLM FFWT
Slope stability- confirmation of laboratory testing in situ
2012
2013
IGA
L. ŠevelováDLM FFWT
Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů
1999
--
eTS VZ
DLM FFWT
Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny
2004
2004OtherP. Kupec
DLM FFWT
Stabilizace břehů20102010
Other
DLM FFWT
Stabilizace břehů nádrží jako prvek minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy
2014
2014OtherM. Šlezingr
DLM FFWT
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012
IGADGT FFWT
Stanovení základních složek vodní bilance lesního mikropovodí ÚTĚCHOV
2016
--
IGAJ. Deutscher
DLM FFWT
Strengthening European Landscape and Forestry Management Education Network2015
2018
Foreign edu.J. Fialová
DLM FFWT
Studie řešení hydrologických vztahů pramenných vývěrů a režimu podzemních vod na území školního lesního podniku Masarykův les Křtin2005
2005
FRVŠ
DLM FFWT
Studie současného stavu a návrh opatření v části parku Veselí nad Moravou místně zvané Bažantnice
2009
2009
Other
DLM FFWT
STUDIE SPLAVENINOVÉHO REŽIMU ŘEKY MANDAVY
2012
2012
OtherM. Šlezingr
DLM FFWT
Sustainable management of mixed forests in highland areas -- fluxes of elements and biogeochemical nutrient cycles (LD14018)
2014
2017
Other
DLM FFWT
Sustainable rainwater management in the V4 countries2011--Foreign edu.DLM FFWT
Sustainable rainwater management in the V4 countries20122014
Foreign edu.
J. FialováDLM FFWT
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku
2008
2009
Other
DGP FFWT
tabilization of Bank of Žiluvecký potok2011
--
OtherDLM FFWT
Teaching and Learning in Virtual Learning Environments for Water Management (SK/05/B/F/PP - 177435)20052007Other
DLM FFWT
The Importance of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny for the Local Economy20152015IGADFFPP FFWT
The methodology for the quantification of migration potencials and the multi-criteria analysis of the effectivness of measures to mitigate population fragmentation due to line structures (TA01030412)
2011
2011
TAČR
A. KozumplíkováDLM FFWT
The Optimization of forest Roadways planning and realization Processes.
2010
2013NAZVL. Ševelová
DLM FFWT
The spending of the free time for allergic people2010
2011
OtherJ. Fialová
DLM FFWT
Trails for disabled people in the V4 countries2014
2014
Other
DLM FFWT
Trails for disabled people in the V4 countries
2015
2016OtherJ. Fialová
DLM FFWT
Trails for disabled people in the V4 countries
2015
2015
V4
DLM FFWT
Tvorba multimediálního studijního materiálu "Technologické postupy a materiály uplatňované při realizaci staveb v krajině" (FRVŠ 5/2010)
2010
2010
FRVŠ
DLM FFWT
Tvorba průřezového multimediálního studijního materiálu "Stezky pro handikapované"
2014
2014
RP
J. Fialová
DLM FFWT
Vyhodnocení aktuální újmy celospolečenských funkcí lesů NP Šumava20002000Other
DLM FFWT
Vytvoření multimediální studijní pomůcky "Recreational roads and trails in the landscape" (12/2011)
2011
2011
FRVŠ
J. Fialová
DLM FFWT
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (FRVŠ 121/2010)
2010
2010FRVŠJ. SchneiderDLM FFWT
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
2010
2010
FRVŠ
DLM FFWT
Vytvoření multimediálního studijního materiálu "Revitalizace v krajině"20092009FRVŠDLM FFWT
Využití fluidních popílků pro účelové komunikace se zaměřením na lesní, polní cesty a manipulační plochy (TA03010676)2013
--
TAČRL. Ševelová
DLM FFWT
Vývoj zpřístupnění lesa a využití lesní dopravní sítě v Lednicko-Valtickém areálu
2004
2004
FRVŠP. Kupec
DLM FFWT
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (VaV-SL/8/59/04)20042006OtherDLM FFWT
Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí (SL/8/59/04)
2004
2006
OtherP. Kupec
DLM FFWT
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017
Specifický
J. Fialová
DLM FFWT
Zásady metodického postupu při zpracování návrhů ekologicky vhodné péče o ekosystémy říčních koryt nově vzniklých v důsledku povodní2000
2000
OtherP. KupecDLM FFWT
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (VaV-SE/640/5/03)
2003
2005
OtherP. KupecDLM FFWT
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav
2014
2014
IGA
J. Fialová
DLM FFWT
Zvýšení rekreační atraktivity území s využitím pozemkových úprav
2015
--
IGA
DLM FFWTKey:
Active states:acceptedcompleted
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defendedrejected