Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 62

StavNázev
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
obhájený Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny
2013
2013InterníÚLDEP LDF
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
J. Fialová
ÚTOK LDF
obhájený
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)
2013
2013D. ŠafaříkÚLDEP LDF
obhájený
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice2018
2019
Smluvní výzkum
D. Šafařík
ÚLDEP LDF
ukončený
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR2018
2018
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
obhájený Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
Jiný
ÚLDEP LDF
ukončený
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
Jiný
ÚLDEP LDF
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
JinýÚLDEP LDF
řešený
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
2010
2012
IGAR. Dudík
ÚLDEP LDF
obhájený2018
2019
IGAÚLDEP LDF
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený
Analýza spotřebitelského chování v segmentu dřevařských výrobků v kontexte zájmu o spotřebu produktů z certifikované dřevné suroviny
2017
2018
IGA
ÚLDEP LDF
obhájený
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
Interní
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
ukončený
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGAV. Vala
ÚLDEP LDF
podaný
2014
--
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
řešený
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)
2017
2018
IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
obhájený Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001
F. Kalousek
ÚLDEP LDF
obhájený Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGA
J. Lenoch
ÚLDEP LDF
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGAP. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
zamítnutý Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)2011
2012
FRVŠ
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství2011
2011
FRVŠÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2009
2009
FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2010
2010
FRVŠÚLDEP LDF
zamítnutý
2010
2011
FRVŠ
D. Šafařík
ÚLDEP LDF
podaný
Inovace předmětu Informační technologie
2009
2011
FRVŠ
R. ŠtorkÚLDEP LDF
obhájený
Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)
2009
2010
FRVŠ
T. BadalÚLDEP LDF
zamítnutý
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace
2008
2008
FRVŠ
J. Lenoch
ÚLDEP LDF
obhájený
Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku
20182019IGA
ÚLDEP LDF
obhájený
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu
20162016
IGA
D. BřezinaÚLDEP LDF
obhájený
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
2012
2012
D. Šafařík
ÚLDEP LDF
ukončený
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
obhájený Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)
2008
2008JinýR. Dudík
ÚLDEP LDF
zamítnutý Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku
2008
2008
NAZV
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky2011
2014
NAZV
ÚLDEP LDF
zamítnutý Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
2010
2013
NAZV
J. LenochÚLDEP LDF
obhájený
20082009
NAZV
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků
2007
2007GAČRJ. Lenoch
ÚLDEP LDF
řešený
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR
20092009IGAM. FloraÚLDEP LDF
podaný
Multimediální inovace výuky Oceňování lesa
2009
2009
FRVŠ
J. SeberaÚLDEP LDF
podaný
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru2015
--
NAZV
ÚLDEP LDF
řešený
OPVK Akademie
20122015OP
ÚHÚL LDF
zamítnutý
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii2013
2013
JinýÚLDEP LDF
řešený Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)2018
2020
NAZV
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
podaný
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 2030
2015
--
NAZV
V. Vala
ÚLDEP LDF
obhájený
2006
2006
Jiný
F. KalousekÚLDEP LDF
obhájený
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"
2009
2009
FRVŠR. DudíkÚLDEP LDF
obhájený
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)
20112011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
ukončený
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje
20072007
Jiný
V. KupčákÚLDEP LDF
ukončený
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)
2014
2014
IGA
ÚOLM LDF
ukončený
Srovnání českého a německého Národního lesnického programu z pohledu účastníků procesu (DBU)
2009
2010
Jiný
M. Urbanová
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Strategie managementu žádoucích adaptačních opatření zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje lesnicko-dřevařského sektoru Jihomoravského kraje
2014
2015
OP
ÚLDEP LDF
obhájený Studie o lesním hospodářství na území Zlínského kraje2002
2002
Jiný
ÚLDEP LDF
řešený
Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů (QH 71296)
2007
--
NAZV
ÚLDEP LDF
ukončený
Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v ČR
2003
2006
NAZVÚLDEP LDF
řešený Vytvoření metodiky komplexního hodnocení ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů
2017
--
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
ukončený
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )20152015
IGA
J. TauberÚN LDF
obhájený
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku
2015
2015
IGA
ÚLDEP LDF
řešený
Zhodnocení plnění cílů lesní pedagogiky (LDF_VP_2015022)
2015
2015
IGA
ÚLDEP LDF
obhájený
Zjištění situace a vývojových trendů u malých lesních podniků v zahraničí2009
2009
Jiný
R. Dudík
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Zlepšit zhodnocování a marketing lesních nedřevních užitků a služeb20102013NAZVÚLDEP LDF
ukončený Zpracování analytické studie s využitím auditorských postupů s přiměřeným využitím Mezinárodních auditorských standardů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (421/9510/SV4130221)
2013
2014Smluvní výzkumD. Šafařík
ÚLDEP LDF
zamítnutý
Zvyšování ekonomické efektivnosti lesního hospodářství formou ekonomického zhodnocování vybraných nedřevních produktů, užitků a funkcí lesa lesními majetky v České republice
2009
2009
NAZV
ÚLDEP LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatýpřipravovanýpřipravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený