Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 62

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013Interní
ÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
2013
2013
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice2018
2019
Smluvní výzkum
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
20182018
Smluvní výzkum
V. Kupčák
ÚLDEP LDF
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )2006
2006
JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
Jiný
ÚLDEP LDF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012
IGA
ÚLDEP LDF
2018
2019
IGA
A. SujováÚLDEP LDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
ÚLDEP LDF
20172018
IGA
A. SujováÚLDEP LDF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014
IGA
ÚLDEP LDF
2014
--
IGA
ÚLDEP LDF
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)
2017
2018
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
ÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008
--
IGA
ÚLDEP LDF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012
FRVŠ
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství
2011
2011FRVŠÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20092009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)2010
2011
FRVŠ
D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠ
ÚLDEP LDF
Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)
2009
2010FRVŠT. Badal
ÚLDEP LDF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace
2008
2008
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku20182019
IGA
D. BřezinaÚLDEP LDF
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu20162016IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.2012
2012
ÚLDEP LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚLDEP LDF
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)
2008
2008
Jiný
ÚLDEP LDF
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku
2008
2008
NAZV
ÚLDEP LDF
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky
2011
2014
NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
2010
2013
NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků (QH81036)
2008
2009NAZV
ÚLDEP LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků
2007
2007GAČRJ. Lenoch
ÚLDEP LDF
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR2009
2009
IGA
ÚLDEP LDF
Multimediální inovace výuky Oceňování lesa
2009
2009
FRVŠ
ÚLDEP LDF
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru2015--NAZV
ÚLDEP LDF
OPVK Akademie
2012
2015
OPK. Drápela
ÚHÚL LDF
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii
2013
2013
Jiný
I. ZdráhalÚLDEP LDF
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)20182020NAZVV. Kupčák
ÚLDEP LDF
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 2030
2015
--
NAZV
V. ValaÚLDEP LDF
Program rozvoje lesního hospodářství Středočeského kraje do roku 2030
2006
2006JinýF. Kalousek
ÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"2009
2009
FRVŠR. DudíkÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)
20112011FRVŠ
ÚLDEP LDF
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje
2007
2007
Jiný
ÚLDEP LDF
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014
IGA
J. DvořákÚOLM LDF
Srovnání českého a německého Národního lesnického programu z pohledu účastníků procesu (DBU)
2009
2010
Jiný
ÚLDEP LDF
Strategie managementu žádoucích adaptačních opatření zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje lesnicko-dřevařského sektoru Jihomoravského kraje
2014
2015OPJ. Lenoch
ÚLDEP LDF
Studie o lesním hospodářství na území Zlínského kraje2002
2002
Jiný
F. Kalousek
ÚLDEP LDF
Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů (QH 71296)
2007
--NAZVV. Kupčák
ÚLDEP LDF
2003
2006
NAZVV. KupčákÚLDEP LDF
Vytvoření metodiky komplexního hodnocení ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů2017--
IGA
P. Hlaváčková
ÚLDEP LDF
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )
2015
2015
IGA
J. TauberÚN LDF
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku
20152015IGAÚLDEP LDF
Zhodnocení plnění cílů lesní pedagogiky (LDF_VP_2015022)
20152015
IGA
V. Vala
ÚLDEP LDF
Zjištění situace a vývojových trendů u malých lesních podniků v zahraničí2009
2009
Jiný
ÚLDEP LDF
Zlepšit zhodnocování a marketing lesních nedřevních užitků a služeb
2010
2013
NAZV
ÚLDEP LDF
Zpracování analytické studie s využitím auditorských postupů s přiměřeným využitím Mezinárodních auditorských standardů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (421/9510/SV4130221)
2013
2014Smluvní výzkumÚLDEP LDF
Zvyšování ekonomické efektivnosti lesního hospodářství formou ekonomického zhodnocování vybraných nedřevních produktů, užitků a funkcí lesa lesními majetky v České republice20092009NAZV
ÚLDEP LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovanýřešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený