Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 62

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkÚLDEP LDF
Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny20182019IGAA. SujováÚLDEP LDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza spotřebitelského chování v segmentu dřevařských výrobků v kontexte zájmu o spotřebu produktů z certifikované dřevné suroviny20172018IGAA. SujováÚLDEP LDF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014IGAV. ValaÚLDEP LDF
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001F. KalousekÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství20112011FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20092009FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)20102011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠR. ŠtorkÚLDEP LDF
Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)20092010FRVŠT. BadalÚLDEP LDF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku20182019IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu20162016IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.20122012D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)20122012Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)20082008JinýR. DudíkÚLDEP LDF
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku20082008NAZVR. DudíkÚLDEP LDF
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky20112014NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků20102013NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků (QH81036)20082009NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků20072007GAČRJ. LenochÚLDEP LDF
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR20092009IGAM. FloraÚLDEP LDF
Multimediální inovace výuky Oceňování lesa20092009FRVŠJ. SeberaÚLDEP LDF
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru2015--NAZVV. ValaÚLDEP LDF
OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii20132013JinýI. ZdráhalÚLDEP LDF
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)20182020NAZVV. KupčákÚLDEP LDF
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 20302015--NAZVV. ValaÚLDEP LDF
Program rozvoje lesního hospodářství Středočeského kraje do roku 203020062006JinýF. KalousekÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"20092009FRVŠR. DudíkÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)20112011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje20072007JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Srovnání českého a německého Národního lesnického programu z pohledu účastníků procesu (DBU)20092010JinýM. UrbanováÚLDEP LDF
Strategie managementu žádoucích adaptačních opatření zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje lesnicko-dřevařského sektoru Jihomoravského kraje20142015OPJ. LenochÚLDEP LDF
Studie o lesním hospodářství na území Zlínského kraje20022002JinýF. KalousekÚLDEP LDF
Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů (QH 71296)2007--NAZVV. KupčákÚLDEP LDF
Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v ČR20032006NAZVV. KupčákÚLDEP LDF
Vytvoření metodiky komplexního hodnocení ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů2017--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Vývoj sedacího nábytku pro nekonveční metody obrábění (LDF_VT_2015008 )20152015IGAJ. TauberÚN LDF
Význam Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lokální ekonomiku20152015IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Zhodnocení plnění cílů lesní pedagogiky (LDF_VP_2015022)20152015IGAV. ValaÚLDEP LDF
Zjištění situace a vývojových trendů u malých lesních podniků v zahraničí20092009JinýR. DudíkÚLDEP LDF
Zlepšit zhodnocování a marketing lesních nedřevních užitků a služeb20102013NAZVJ. MatějíčekÚLDEP LDF
Zpracování analytické studie s využitím auditorských postupů s přiměřeným využitím Mezinárodních auditorských standardů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (421/9510/SV4130221)20132014Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Zvyšování ekonomické efektivnosti lesního hospodářství formou ekonomického zhodnocování vybraných nedřevních produktů, užitků a funkcí lesa lesními majetky v České republice20092009NAZVJ. LenochÚLDEP LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený