Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 17

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu (22410120061)20142015OPM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě (3/2015)20152015IGAM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov2014--IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
obhájený Exotický turismus v České republice (FRRMS_IGA_2018/001)20182018IGAM. HorákÚJKS FRRMS
ukončený Globální průzkum pití ayahuascy: praktiky, představy a účinky na zdraví a životní pohodu (1545143.3)20182019JinýM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách (FRRMS - IGA - 2016/003)20162016IGAM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU (B-1506)20152015RPM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Inovace kurzu Rozvojová antropologie (IN3200261/1106/317)20202020InterníM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU (13.8)20142014RPM. HorákÚJKS FRRMS
přijatý Místní akční plán - LAP - adaptace na klimatickou změnu v ohrožených oblastech amazonské biodiverzity - krajská památková rezervace Cordillera Escalera - Caynarachi - Lamas - Peru (017-2019010897)20202020JinýM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Proměny genderu jako sociokulturního fenomén (SP3151291)2015--IGAK. KedronÚJKS FRRMS
obhájený Sociokulturní aspekty léčby drogové závislosti (FRRMS_IGA_2017/002)20172017IGAM. HorákÚJKS FRRMS
řešený Spolu za rozvoj Amazonie (2019-1-CZ01-KA108-060643)20192020JinýM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Udržitelné zemědělství a hospodářský růst v rozvojových zemích (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )20152016IGAN. VerterÚJKS FRRMS
řešený Vliv nadměrné konzumace cukru na kognitivní funkce univerzitní studentů20162016IGAE. SapákováÚJKS FRRMS
obhájený Výzkum retence pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui (2/2014)20142014IGAM. HorákÚJKS FRRMS
obhájený Zemědělská výroba, obchod a hospodářský růst v subsaharské Afriky (SSA) země (FRMMS - IGA - 2016/012)20162017IGAN. VerterÚJKS FRRMSLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený