Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 138

StavNázovOd
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
20152017
Iný
ÚLBDG LDF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
2010
2010
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006
Iný
J. PavlišÚLBDG LDF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017
Iný
ÚLBDG LDF
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)20202021IGA
ÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006IGAÚLBDG LDF
Development of forests and the gene pool of local forest tree ecotypes in Mongolia 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)
2015
2018AKTIONA. Kusbach
ÚLBDG LDF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
20082008
FRVŠ
A. BučekÚLBDG LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015
--
IGA
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016IGA
ÚLBDG LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)
2013
2015
IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd2016
2018
IGAR. Matula
ÚLBDG LDF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014
IGAP. Maděra
ÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGAÚLDEP LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009--
GAČR
R. ŘepkaÚLBDG LDF
2010
2012
Iný
ÚLBDG LDF
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)
2009
2013
NAZV
ÚLBDG LDF
2009
2009IGAÚHÚL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--
OP
P. MaděraÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
Implementace vědy a výzkumu do výuky
2012
2015
OP
ÚLBDG LDF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island
2007
2007InýÚLBDG LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
20122015OP
ÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
20162016
Iný
R. GebauerÚLBDG LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020
TAČR
ÚLBDG LDF
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
2019
2021
Iný
ÚLBDG LDF
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka
2018
--
IGA
ÚLBDG LDF
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,
20112011
GAČR
J. ČermákÚLBDG LDF
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020
--
Zahr. vzd.
S. Lvončík
ÚLBDG LDF
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
20192019
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
20032004
Akt eTS VZ
ÚLBDG LDF
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--IGAÚLBDG LDF
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)
2009
2010
InýÚLBDG LDF
2009
2010
Iný
ÚLBDG LDF
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )
2015
--IGAÚLBDG LDF
Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
20122012IGAJ. Pavliš
ÚLBDG LDF
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)
20122012
IGA
R. Gebauer
ÚLBDG LDF
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)
2008
2008
FRVŠ
S. TicháÚLBDG LDF
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
20082008
IGA
L. ČernušákováÚLBDG LDF
Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)20192022TAČR
ÚLBDG LDF
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--
FRVŠ
ÚLBDG LDF
Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny
2019
2022
Iný
ÚLBDG LDF
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)
2013
--
IGA
ÚLBDG LDF
Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023
Iný
M. SvátekÚLBDG LDF
Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra20122014
Zahr. vzd.
H. HabrováÚLBDG LDF
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)
2015
2016
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)
2007
2007
Iný
J. PavlišÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
2008
2010
Iný
ÚLBDG LDF
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
2019
2019
Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009
--
IGA
M. ŠenfeldrÚLBDG LDF
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)2018
2019
IGAH. HabrováÚLBDG LDF
Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)
2010
2011
IGA
ÚLBDG LDF
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
2016
--
IGA
ÚLBDG LDF
Projektové webové stránky
2009--InternýI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 414
2013
--
Interný
P. NovákÚLBDG LDF
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)
2011
--
IGA
P. ŠamonilÚLBDG LDF
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)
2015
2015
IGAÚLBDG LDF
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)
2009
--
IGA
D. VolaříkÚLBDG LDF
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)2006
2006
RP
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
ÚLBDG LDF
Působení českých vědců v experimentu SBE
2017
2021
InýM. SvátekÚLBDG LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)2015
2016
Iný
T. ŽidÚOLM LDF
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)
20062007
Iný
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--
IGA
ÚLBDG LDF
2019
--IGAP. Šamonil
ÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--
IGA
ÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGA
ÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019--IGA
ÚLBDG LDF
Rozdíly v anatomických elementech nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2019031)
2019
2020IGA
ÚLBDG LDF
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.
2019
2021
Iný
P. Němec
ÚLBDG LDF
Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie
2010
2010Zahr. vzd.P. Němec
ÚLBDG LDF
Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie
2010
2011
Iný
ÚLBDG LDF
Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro
2018
2018
Iný
ÚLBDG LDF
Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů
2019
2021
IGA
M. Šenfeldr
ÚLBDG LDF
Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí
20132013
IGA
P. Šamonil
ÚLBDG LDF
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda
20142016InýP. NěmecÚLBDG LDF
Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí
2012
2012AKTIONÚLBDG LDF
Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině (526/03/H036)
2003
2007
GAČRÚLBDG LDF
Srovnání metod terénního mapování a DPZ při monitoringu invazních druhů (LDF_VP_2020054 )
2020
2021
IGA
ÚLBDG LDF
Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě (LDF_VP_2018022)
2018
2019IGA
ÚLBDG LDF
2016
2017
IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Srovnání struktury uměle obnovených a polopřirozených mangrovových porostů na filipínském ostrově Guimaras (LDF_VP_2020057)
2020
2021
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině (DF13P01OVV015)
20132016
MK
P. MaděraÚLBDG LDF
Strengthening the cooperation between MENDELU, NMBU and Norwegian Forest and Landscape Institute (NF-CZ07-INP-4-247-2015)20162016
Iný
J. Urban
ÚLBDG LDF
Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer (GA526/08/1050)20082011
GAČR
J. Čermák
ÚLBDG LDF
Struktura populace dračince (Dracaena draco subsp. caboverdeana) na Kapverdských ostrovech (LDF_VP_2018016)
2018
2019
IGA
H. Habrová
ÚLBDG LDF
Studie hydraulické stavby stromů jako podklad pro stanovení potenciální transpirace (51/2013)
2013
2013
IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Study on diversity of indigenous woody plants and status of soil fertility under the canopies of different exotic plantation forests, in South western Ethiopia (52_2010)
2010
2010IGAJ. Pavliš
ÚLBDG LDF
Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997 (2/2008)
2008
2008
IGA
ÚLBDG LDF
Support to the Integrated Programme for the Conservation and Development of Socotra Archipelago (UNEP-GEF #5347)
20172018
Smluvní výzkum
P. MaděraÚLBDG LDF
Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření (EČ PF 171)
2014
2016
InýP. HaninecÚLBDG LDF
Testace vlastností korku a produkce korkovníku amurského jako alternativního zdroje korku produkovaného v podmínkách České republiky. (414/9510/SV4130181)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚLBDG LDF
2008
2008
IGA
ÚLBDG LDF
Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky (15/2017/II)2017
2019
InýÚLBDG LDF
Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie
2010
--
InýJ. Pavliš
ÚLBDG LDF
Tvorba multimediálních učebních textů pro 5 předmětů z okruhu Všeobecná botanika a Ekofyziologie dřevin (FR470391)
2007
2007
FRVŠH. HabrováÚLBDG LDF
Uplatnění korkovníku amurského ve stavebnictví (CZ.1.12/2.2.00/32.01605)
20132014Iný
ÚLBDG LDF
Variabilita půd na různých prostorových škálách v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém pralese (12/2009)
2009
2010IGAP. Šamonil
ÚLBDG LDF
Vliv historického využití krajiny na současný stav lesních geobiocenóz
2008
2008
IGAÚLBDG LDF
Vliv kompetice vzrostlých stromů na mortalitu a růst sazenic čeledi Dipterocarpaceae v nížinném tropickém deštném lese
2016--IGAÚLBDG LDF
Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
20082011
GS LČR
ÚLBDG LDF
Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku (LDF_VT_2017003)2017
2018
IGA
L. Úradníček
ÚLBDG LDF
Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů (GA103/04/0731)
2004
--GAČRL. Úradníček
ÚLBDG LDF
Vliv stresu na fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi borovice lesní (COST LD13017)
2013
2015InýJ. Urban
ÚLBDG LDF
Vliv stupně degradace tropického deštného lesa na dynamiku dřevin
2013
2013
IGA
M. Svátek
ÚLBDG LDF
Vliv vodního stresu na hydraulické a mezofylové vodivosti nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2018027)
2018
2019
IGAÚLBDG LDF
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha (LDF_PSV_2018003)
2018
2021IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu
2011
2011
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
Vybavení výukové mobilní laboratoře (3118/2011/A/a)
2011
2011
FRVŠ
J. Čermák
ÚLBDG LDF
Vyhodnocení současného stavu lesních porostů - podklad pro nové zalesňování zemědělské půdy (2994/2005)
20052005FRVŠR. MarešÚLBDG LDF
Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del Paine (LDF_VP_2018015)
2018
2019
IGA
ÚLBDG LDF
Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie (EE2.3.20.0004)
2011
--
OPP. MaděraÚLBDG LDF
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016InýP. MaděraÚLBDG LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. SchneiderÚTOK LDF
Vytvoření programového prostředku pro efektivní sběr dat a automatizaci zjištění celkové biomasy u porostů výmladkového původu (TJ02000202)
2019
2021
TAČRM. ŠrámekÚLBDG LDF
Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii (12/2010)
2010
2012
IGA
ÚLBDG LDF
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) (SV4140171)
2014
2017
Smluvní výzkumP. MaděraÚLBDG LDF
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)2013
2015
IGAM. Klimánek
ÚGT LDF
Výzkum zdrojů a idikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace
2005
2011
InýT. VrškaÚLBDG LDF
Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra (LDF_VP_2016019)2016
2017
IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE2021
--
InýR. Matula
ÚLBDG LDF
Zapojení ČR do projektu SAFE2015
--
Iný
ÚLBDG LDF
Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI)
2012
--
Iný
R. Matula
ÚLBDG LDF
Zavedení holistického managementu krajiny a "Climate Smart Agriculture" v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.
2016
2018
Iný
ÚLBDG LDF
Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru (TH03030230)20182021
TAČR
ÚLBDG LDF
Zhodnocení věkové struktury smrkových populací a ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku (38/2010)2010
--
IGA
ÚLBDG LDF
Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
2017
2018Zahr. vzd.ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
20192019IGA
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
J. Čermák
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
20192019IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)2019
2019
IGAÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
20192019
IGA
J. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042 )
2019
2019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
AKTION
ÚLBDG LDF
Zlepšení příjmů farem malých a středních farmářů prostřednictvím zavedení integrovaného zemědělství" v Západní provincii Zambie
2018
--Smluvní výzkumP. NěmecÚLBDG LDFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatýpripravovaný
riešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený