Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 131

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017InýR. MatulaÚLBDG LDF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu20102010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006InýJ. PavlišÚLBDG LDF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152016InýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaÚLBDG LDF
Development of forests and the gene pool of local forest tree ecotypes in Mongolia 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)20152018AKTIONA. KusbachÚLBDG LDF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekÚLBDG LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaÚLBDG LDF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy20142014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--GAČRR. ŘepkaÚLBDG LDF
Forest Ecosystem Classification in the Intermountain West (100184)20102012InýA. KusbachÚLBDG LDF
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)20092013NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPP. MaděraÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OPM. SvátekÚLBDG LDF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island20072007InýP. NěmecÚLBDG LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016InýR. GebauerÚLBDG LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka2018--IGAT. KouteckýÚLBDG LDF
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,20112011GAČRJ. ČermákÚLBDG LDF
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku20192019Zahr. vzd.J. ŠebestaÚLBDG LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory20032004Akt eTS VZR. GebauerÚLBDG LDF
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování2018--IGAJ. ŠtykarÚLBDG LDF
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)20092010InýR. GebauerÚLBDG LDF
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)20092010InýR. GebauerÚLBDG LDF
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )2015--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)20122012IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)20082008FRVŠS. TicháÚLBDG LDF
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGAL. ČernušákováÚLBDG LDF
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)2007--FRVŠT. KolářÚLBDG LDF
Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny2022--InýH. HabrováÚLBDG LDF
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra20122014Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)20152016Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)20072007InýJ. PavlišÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie20082010InýJ. PavlišÚLBDG LDF
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža20192019Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009--IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)20182019IGAH. HabrováÚLBDG LDF
Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou2016--IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Projektové webové stránky2009--InternýI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 4142013--InternýP. NovákÚLBDG LDF
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)2011--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)20152015IGAJ. KvasnicaÚLBDG LDF
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)2009--IGAD. VolaříkÚLBDG LDF
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)20062006RPP. MaděraÚLBDG LDF
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)20162017IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Působení českých vědců v experimentu SBE20172021InýM. SvátekÚLBDG LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016InýT. ŽidÚOLM LDF
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)20062007InýP. MaděraÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAJ. JarošÚLBDG LDF
Rozdíly v anatomických elementech nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2019031)20192020IGAJ. UrbanÚLBDG LDF
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20192021InýP. NěmecÚLBDG LDF
Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102010Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102011InýJ. PavlišÚLBDG LDF
Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro20182018InýH. HabrováÚLBDG LDF
Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů20192021IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí20132013IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda20142016InýP. NěmecÚLBDG LDF
Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012AKTIONE. BednářováÚLBDG LDF
Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině (526/03/H036)20032007GAČRP. MaděraÚLBDG LDF
Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě (LDF_VP_2018022)20182019IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Srovnání struktury porostů a diverzity bylinného patra aktivních pařezin východní a západní Evropy (LDF_VT_2016014)20162017IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině (DF13P01OVV015)20132016MKP. MaděraÚLBDG LDF
Strengthening the cooperation between MENDELU, NMBU and Norwegian Forest and Landscape Institute (NF-CZ07-INP-4-247-2015)20162016InýJ. UrbanÚLBDG LDF
Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer (GA526/08/1050)20082011GAČRJ. ČermákÚLBDG LDF
Struktura populace dračince (Dracaena draco subsp. caboverdeana) na Kapverdských ostrovech (LDF_VP_2018016)20182019IGAH. HabrováÚLBDG LDF
Studie hydraulické stavby stromů jako podklad pro stanovení potenciální transpirace (51/2013)20132013IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Study on diversity of indigenous woody plants and status of soil fertility under the canopies of different exotic plantation forests, in South western Ethiopia (52_2010)20102010IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997 (2/2008)20082008IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Support to the Integrated Programme for the Conservation and Development of Socotra Archipelago (UNEP-GEF #5347)20172018Smluvní výzkumP. MaděraÚLBDG LDF
Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření (EČ PF 171)20142016InýP. HaninecÚLBDG LDF
Testace vlastností korku a produkce korkovníku amurského jako alternativního zdroje korku produkovaného v podmínkách České republiky. (414/9510/SV4130181)20132014Smluvní výzkumM. DanzerÚLBDG LDF
The population structure and the population dynamics of Gum and Resin producting tree species in Amhara region, Ethiopia (15_2008)20082008IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky (15/2017/II)20172019InýJ. PavlišÚLBDG LDF
Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie2010--InýJ. PavlišÚLBDG LDF
Tvorba multimediálních učebních textů pro 5 předmětů z okruhu Všeobecná botanika a Ekofyziologie dřevin (FR470391)20072007FRVŠH. HabrováÚLBDG LDF
Uplatnění korkovníku amurského ve stavebnictví (CZ.1.12/2.2.00/32.01605)20132014InýM. DanzerÚLBDG LDF
Variabilita půd na různých prostorových škálách v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém pralese (12/2009)20092010IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Vliv historického využití krajiny na současný stav lesních geobiocenóz20082008IGAA. BučekÚLBDG LDF
Vliv kompetice vzrostlých stromů na mortalitu a růst sazenic čeledi Dipterocarpaceae v nížinném tropickém deštném lese2016--IGAJ. KvasnicaÚLBDG LDF
Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku20082011GS LČRP. MaděraÚLBDG LDF
Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku (LDF_VT_2017003)20172018IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů (GA103/04/0731)2004--GAČRL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Vliv stresu na fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi borovice lesní (COST LD13017)20132015InýJ. UrbanÚLBDG LDF
Vliv stupně degradace tropického deštného lesa na dynamiku dřevin20132013IGAM. SvátekÚLBDG LDF
Vliv vodního stresu na hydraulické a mezofylové vodivosti nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2018027)20182019IGAJ. UrbanÚLBDG LDF
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha (LDF_PSV_2018003)20182021IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu20112011IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Vybavení výukové mobilní laboratoře (3118/2011/A/a)20112011FRVŠJ. ČermákÚLBDG LDF
Vyhodnocení současného stavu lesních porostů - podklad pro nové zalesňování zemědělské půdy (2994/2005)20052005FRVŠR. MarešÚLBDG LDF
Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del Paine (LDF_VP_2018015)20182019IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie (EE2.3.20.0004)2011--OPP. MaděraÚLBDG LDF
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)20152016InýP. MaděraÚLBDG LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)20102010FRVŠJ. SchneiderÚTOK LDF
Vytvoření programového prostředku pro efektivní sběr dat a automatizaci zjištění celkové biomasy u porostů výmladkového původu (TJ02000202)20192021TAČRM. ŠrámekÚLBDG LDF
Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii (12/2010)20102012IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) (SV4140171)20142017Smluvní výzkumP. MaděraÚLBDG LDF
Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
Výzkum zdrojů a idikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace20052011InýT. VrškaÚLBDG LDF
Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra (LDF_VP_2016019)20162017IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE2021--InýR. MatulaÚLBDG LDF
Zapojení ČR do projektu SAFE2015--InýM. SvátekÚLBDG LDF
Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI)2012--InýR. MatulaÚLBDG LDF
Zavedení holistického managementu krajiny a "Climate Smart Agriculture" v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20162018InýP. NěmecÚLBDG LDF
Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru (TH03030230)20182021TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
Zhodnocení věkové struktury smrkových populací a ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku (38/2010)2010--IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža2017--Zahr. vzd.L. EhrenbergerováÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042 )20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019AKTIONJ. ČermákÚLBDG LDF
Zlepšení příjmů farem malých a středních farmářů prostřednictvím zavedení integrovaného zemědělství" v Západní provincii Zambie2018--Smluvní výzkumP. NěmecÚLBDG LDFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený