Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 131

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017JinýR. MatulaÚLBDG LDF
řešený Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu20102010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
ukončený Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152016JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
obhájený Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaÚLBDG LDF
obhájený Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekÚLBDG LDF
ukončený Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
řešený Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaÚLBDG LDF
ukončený Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy20142014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
podaný Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
řešený Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--GAČRR. ŘepkaÚLBDG LDF
řešený Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)20092013NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
ukončený hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGAL. ČernušákováÚLBDG LDF
řešený Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
řešený Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OPM. SvátekÚLBDG LDF
řešený Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
řešený Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka2018--IGAT. KouteckýÚLBDG LDF
zamítnutý Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,20112011GAČRJ. ČermákÚLBDG LDF
ukončený Klasifikace lesních ekosystémů v US Intermountain West (100184)20102012JinýA. KusbachÚLBDG LDF
řešený Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku20192019Zahr. vzd.J. ŠebestaÚLBDG LDF
obhájený Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory20032004Akt eTS VZR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování2018--IGAJ. ŠtykarÚLBDG LDF
řešený Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010JinýR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )2015--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
ukončený Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)20122012IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012IGAR. GebauerÚLBDG LDF
řešený Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)20082008FRVŠS. TicháÚLBDG LDF
ukončený Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)2007--FRVŠT. KolářÚLBDG LDF
řešený Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny2022--JinýH. HabrováÚLBDG LDF
řešený Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
ukončený Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry20072007JinýP. NěmecÚLBDG LDF
ukončený Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra20122014Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
řešený Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)20172018Smluvní výzkumP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)20152016Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
obhájený Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)20072007JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie20082010JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža20192019Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
přijatý Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009--IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
řešený Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)20182019IGAH. HabrováÚLBDG LDF
řešený Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou2016--IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 4142013--InterníP. NovákÚLBDG LDF
řešený Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)2011--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
přijatý Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)20152015IGAJ. KvasnicaÚLBDG LDF
řešený Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)2009--IGAD. VolaříkÚLBDG LDF
připravovaný Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)20062006RPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)20162017IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Působení českých vědců v experimentu SBE20172021JinýM. SvátekÚLBDG LDF
řešený Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
ukončený Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)20062007JinýP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAJ. JarošÚLBDG LDF
řešený Rozdíly v anatomických elementech nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2019031)20192020IGAJ. UrbanÚLBDG LDF
řešený Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20192021JinýP. NěmecÚLBDG LDF
přijatý Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102010Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
ukončený Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102011JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro20182018JinýH. HabrováÚLBDG LDF
řešený Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)20152018AKTIONA. KusbachÚLBDG LDF
řešený Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů20192021IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
ukončený Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí20132013IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda20142016JinýP. NěmecÚLBDG LDF
ukončený Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012AKTIONE. BednářováÚLBDG LDF
obhájený Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině (526/03/H036)20032007GAČRP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě (LDF_VP_2018022)20182019IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Srovnání struktury porostů a diverzity bylinného patra aktivních pařezin východní a západní Evropy (LDF_VT_2016014)20162017IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
ukončený Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
řešený Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině (DF13P01OVV015)20132016MKP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer (GA526/08/1050)20082011GAČRJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Struktura populace dračince (Dracaena draco subsp. caboverdeana) na Kapverdských ostrovech (LDF_VP_2018016)20182019IGAH. HabrováÚLBDG LDF
ukončený Struktura populací a populační dynamika dřevin produkujících gumy a pryskyřice v Amharském regionu, Etiopie (15_2008)20082008IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Studie hydraulické stavby stromů jako podklad pro stanovení potenciální transpirace (51/2013)20132013IGAR. GebauerÚLBDG LDF
ukončený Study on diversity of indigenous woody plants and status of soil fertility under the canopies of different exotic plantation forests, in South western Ethiopia (52_2010)20102010IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997 (2/2008)20082008IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření (EČ PF 171)20142016JinýP. HaninecÚLBDG LDF
ukončený Testace vlastností korku a produkce korkovníku amurského jako alternativního zdroje korku produkovaného v podmínkách České republiky. (414/9510/SV4130181)20132014Smluvní výzkumM. DanzerÚLBDG LDF
řešený Trvale udržitelná produkce potravin v klimatických podmínkách Subsaharské Afriky (15/2017/II)20172019JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
řešený Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie2010--JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
ukončený Tvorba multimediálních učebních textů pro 5 předmětů z okruhu Všeobecná botanika a Ekofyziologie dřevin (FR470391)20072007FRVŠH. HabrováÚLBDG LDF
ukončený Upevnění spolupráce mezi Mendelovou univerzitou, NMBU a Norským lesnickým a krajinářským výzkumným ústavem (NF-CZ07-INP-4-247-2015)20162016JinýJ. UrbanÚLBDG LDF
řešený Uplatnění korkovníku amurského ve stavebnictví (CZ.1.12/2.2.00/32.01605)20132014JinýM. DanzerÚLBDG LDF
ukončený Variabilita půd na různých prostorových škálách v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém pralese (12/2009)20092010IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
řešený Vliv historického využití krajiny na současný stav lesních geobiocenóz20082008IGAA. BučekÚLBDG LDF
přijatý Vliv kompetice vzrostlých stromů na mortalitu a růst sazenic čeledi Dipterocarpaceae v nížinném tropickém deštném lese2016--IGAJ. KvasnicaÚLBDG LDF
řešený Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku20082011GS LČRP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku (LDF_VT_2017003)20172018IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů (GA103/04/0731)2004--GAČRL. ÚradníčekÚLBDG LDF
řešený Vliv stresu na fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi borovice lesní (COST LD13017)20132015JinýJ. UrbanÚLBDG LDF
ukončený Vliv stupně degradace tropického deštného lesa na dynamiku dřevin20132013IGAM. SvátekÚLBDG LDF
řešený Vliv vodního stresu na hydraulické a mezofylové vodivosti nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2018027)20182019IGAJ. UrbanÚLBDG LDF
řešený Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha (LDF_PSV_2018003)20182021IGAR. GebauerÚLBDG LDF
ukončený Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu20112011IGAP. MaděraÚLBDG LDF
ukončený Vybavení výukové mobilní laboratoře (3118/2011/A/a)20112011FRVŠJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Vyhodnocení současného stavu lesních porostů - podklad pro nové zalesňování zemědělské půdy (2994/2005)20052005FRVŠR. MarešÚLBDG LDF
řešený Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del Paine (LDF_VP_2018015)20182019IGAP. MaděraÚLBDG LDF
přijatý Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie (EE2.3.20.0004)2011--OPP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)20152016JinýP. MaděraÚLBDG LDF
obhájený Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)20102010FRVŠJ. SchneiderÚTOK LDF
řešený Vytvoření programového prostředku pro efektivní sběr dat a automatizaci zjištění celkové biomasy u porostů výmladkového původu (TJ02000202)20192021TAČRM. ŠrámekÚLBDG LDF
řešený Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii (12/2010)20102012IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) (SV4140171)20142017Smluvní výzkumP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Vývoj vlastního řešení DPZ prostřednictvím bezpilotního letounu a jeho praktické využití v lesnictví (IGA 68/2013)20132015IGAM. KlimánekÚGT LDF
řešený Výzkum zdrojů a idikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace20052011JinýT. VrškaÚLBDG LDF
řešený Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra (LDF_VP_2016019)20162017IGAP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE2021--JinýR. MatulaÚLBDG LDF
řešený Zapojení ČR do projektu SAFE2015--JinýM. SvátekÚLBDG LDF
řešený Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI)2012--JinýR. MatulaÚLBDG LDF
řešený Zavedení holistického managementu krajiny a "Climate Smart Agriculture" v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20162018JinýP. NěmecÚLBDG LDF
řešený Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru (TH03030230)20182021TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
řešený Zhodnocení věkové struktury smrkových populací a ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku (38/2010)2010--IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
řešený Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža2017--Zahr. vzd.L. EhrenbergerováÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042 )20192019IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)20192019AKTIONJ. ČermákÚLBDG LDF
řešený Zlepšení příjmů farem malých a středních farmářů prostřednictvím zavedení integrovaného zemědělství" v Západní provincii Zambie2018--Smluvní výzkumP. NěmecÚLBDG LDFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený