Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 138

Stav
Název
Od
Do
DruhGarantPracoviště
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017
Jiný
ÚLBDG LDF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
2010
2010
IGAP. Maděra
ÚLBDG LDF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)2006
2006
Jiný
ÚLBDG LDF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017JinýL. Úradníček
ÚLBDG LDF
Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGAÚLBDG LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. Matula
ÚLBDG LDF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
20082008FRVŠ
ÚLBDG LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)
2017
2017
IGA
ÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015--IGAÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
20162016
IGA
R. GebauerÚLBDG LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGA
ÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd2016
2018
IGAR. Matula
ÚLBDG LDF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
2014
2014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013
--
IGA
R. GebauerÚLBDG LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
P. HlaváčkováÚLDEP LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--GAČRÚLBDG LDF
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)20092013
NAZV
R. ŘepkaÚLBDG LDF
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
2008
2008IGAÚLBDG LDF
2009
2009
IGA
Z. Hrubý
ÚHÚL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010--OP
ÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012
OP
ÚLBDG LDF
Implementace vědy a výzkumu do výuky
2012
2015OPM. Svátek
ÚLBDG LDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OP
L. JankovskýÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
JinýR. Gebauer
ÚLBDG LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020
TAČRP. Maděra
ÚLBDG LDF
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
2019
2021
Jiný
ÚLBDG LDF
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka
2018
--
IGAT. KouteckýÚLBDG LDF
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,
20112011
GAČR
ÚLBDG LDF
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020
--
Zahr. vzd.S. LvončíkÚLBDG LDF
2010
2012
JinýA. KusbachÚLBDG LDF
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku
2019
2019
Zahr. vzd.
J. Šebesta
ÚLBDG LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004
Akt eTS VZ
R. GebauerÚLBDG LDF
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--
IGA
ÚLBDG LDF
2009
2010
Jiný
ÚLBDG LDF
Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)2009
2010
Jiný
ÚLBDG LDF
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )2015--IGAJ. Mráček
ÚLBDG LDF
Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
2012
2012
IGAJ. Pavliš
ÚLBDG LDF
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)
2012
2012IGA
ÚLBDG LDF
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)
2008
2008FRVŠ
ÚLBDG LDF
Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)20192022
TAČR
M. Šrámek
ÚLBDG LDF
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--
FRVŠÚLBDG LDF
2019
2022
JinýÚLBDG LDF
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)
2013
--
IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
Participace ČR v globální síti GEM20192023JinýM. Svátek
ÚLBDG LDF
Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry2007
2007
Jiný
ÚLBDG LDF
2012
2014Zahr. vzd.H. Habrová
ÚLBDG LDF
Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)
2017
2018Smluvní výzkumP. Maděra
ÚLBDG LDF
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)
2015
2016
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)
2007
2007
Jiný
J. Pavliš
ÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie
2008
2010Jiný
ÚLBDG LDF
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
2019
2019
Zahr. vzd.ÚLBDG LDF
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009
--
IGA
ÚLBDG LDF
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)20182019
IGA
ÚLBDG LDF
Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGAL. Úradníček
ÚLBDG LDF
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou2016
--
IGA
ÚLBDG LDF
Projektové webové stránky
2009
--InterníI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 414
2013--InterníÚLBDG LDF
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)
2011
--
IGA
P. ŠamonilÚLBDG LDF
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)20152015IGA
ÚLBDG LDF
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)
2009
--
IGAÚLBDG LDF
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)
2006
2006
RP
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
ÚLBDG LDF
Působení českých vědců v experimentu SBE20172021
Jiný
M. Svátek
ÚLBDG LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
JinýT. ŽidÚOLM LDF
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)
2006
2007
JinýP. MaděraÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
2019
--
IGAP. Šamonil
ÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGA
ÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019
--
IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGA
J. Jaroš
ÚLBDG LDF
Rozdíly v anatomických elementech nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2019031)2019
2020
IGA
J. UrbanÚLBDG LDF
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.
2019
2021
Jiný
ÚLBDG LDF
Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie2010
2010
Zahr. vzd.
ÚLBDG LDF
Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie
20102011
Jiný
J. PavlišÚLBDG LDF
Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro
2018
2018
Jiný
ÚLBDG LDF
Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)2015
2018
AKTION
ÚLBDG LDF
Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů
2019
2021IGAM. Šenfeldr
ÚLBDG LDF
Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí
2013
2013
IGA
P. Šamonil
ÚLBDG LDF
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda
2014
2016JinýP. NěmecÚLBDG LDF
Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí
20122012AKTIONE. BednářováÚLBDG LDF
Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině (526/03/H036)20032007GAČRÚLBDG LDF
Srovnání metod terénního mapování a DPZ při monitoringu invazních druhů (LDF_VP_2020054 )2020
2021
IGA
R. Řepka
ÚLBDG LDF
Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě (LDF_VP_2018022)
2018
2019IGAP. MaděraÚLBDG LDF
2016
2017
IGA
L. Úradníček
ÚLBDG LDF
Srovnání struktury uměle obnovených a polopřirozených mangrovových porostů na filipínském ostrově Guimaras (LDF_VP_2020057)
2020
2021IGAÚLBDG LDF
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012
IGA
ÚGT LDF
Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině (DF13P01OVV015)
2013
2016MKP. MaděraÚLBDG LDF
2008
2011
GAČR
ÚLBDG LDF
Struktura populace dračince (Dracaena draco subsp. caboverdeana) na Kapverdských ostrovech (LDF_VP_2018016)
2018
2019
IGA
H. Habrová
ÚLBDG LDF
20082008IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
Studie hydraulické stavby stromů jako podklad pro stanovení potenciální transpirace (51/2013)
2013
2013
IGAR. GebauerÚLBDG LDF
20102010
IGA
ÚLBDG LDF
Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997 (2/2008)
2008
2008
IGA
P. Maděra
ÚLBDG LDF
Teoretická a praktická výměna zkušeností v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření (EČ PF 171)2014
2016
Jiný
P. Haninec
ÚLBDG LDF
Testace vlastností korku a produkce korkovníku amurského jako alternativního zdroje korku produkovaného v podmínkách České republiky. (414/9510/SV4130181)
2013
2014Smluvní výzkumM. Danzer
ÚLBDG LDF
20172019
Jiný
J. PavlišÚLBDG LDF
Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie
2010--JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
Tvorba multimediálních učebních textů pro 5 předmětů z okruhu Všeobecná botanika a Ekofyziologie dřevin (FR470391)20072007
FRVŠ
ÚLBDG LDF
Upevnění spolupráce mezi Mendelovou univerzitou, NMBU a Norským lesnickým a krajinářským výzkumným ústavem (NF-CZ07-INP-4-247-2015)
2016
2016
JinýJ. UrbanÚLBDG LDF
Uplatnění korkovníku amurského ve stavebnictví (CZ.1.12/2.2.00/32.01605)
20132014
Jiný
M. Danzer
ÚLBDG LDF
Variabilita půd na různých prostorových škálách v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém pralese (12/2009)
2009
2010
IGA
P. ŠamonilÚLBDG LDF
Vliv historického využití krajiny na současný stav lesních geobiocenóz
2008
2008
IGAÚLBDG LDF
Vliv kompetice vzrostlých stromů na mortalitu a růst sazenic čeledi Dipterocarpaceae v nížinném tropickém deštném lese
2016
--
IGA
ÚLBDG LDF
Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
20082011
GS LČR
ÚLBDG LDF
Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku (LDF_VT_2017003)
2017
2018
IGAL. Úradníček
ÚLBDG LDF
Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů (GA103/04/0731)
2004
--
GAČR
L. Úradníček
ÚLBDG LDF
Vliv stresu na fyziologii, anatomii xylému a xylogenezi borovice lesní (COST LD13017)2013
2015
Jiný
ÚLBDG LDF
Vliv stupně degradace tropického deštného lesa na dynamiku dřevin
2013
2013IGAÚLBDG LDF
Vliv vodního stresu na hydraulické a mezofylové vodivosti nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2018027)
2018
2019
IGA
J. Urban
ÚLBDG LDF
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha (LDF_PSV_2018003)
20182021IGAÚLBDG LDF
Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu2011
2011
IGAP. Maděra
ÚLBDG LDF
Vybavení výukové mobilní laboratoře (3118/2011/A/a)
2011
2011
FRVŠ
ÚLBDG LDF
Vyhodnocení současného stavu lesních porostů - podklad pro nové zalesňování zemědělské půdy (2994/2005)
2005
2005
FRVŠR. Mareš
ÚLBDG LDF
Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del Paine (LDF_VP_2018015)2018
2019
IGA
P. MaděraÚLBDG LDF
Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie (EE2.3.20.0004)
2011
--
OP
ÚLBDG LDF
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016
JinýÚLBDG LDF
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
2010
2010FRVŠÚTOK LDF
Vytvoření programového prostředku pro efektivní sběr dat a automatizaci zjištění celkové biomasy u porostů výmladkového původu (TJ02000202)
20192021TAČR
ÚLBDG LDF
Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii (12/2010)
20102012IGAÚLBDG LDF
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) (SV4140171)
2014
2017
Smluvní výzkumÚLBDG LDF
2013
2015
IGA
ÚGT LDF
Výzkum zdrojů a idikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace
2005
2011Jiný
ÚLBDG LDF
Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra (LDF_VP_2016019)
2016
2017
IGA
ÚLBDG LDF
Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE
2021
--
Jiný
ÚLBDG LDF
Zapojení ČR do projektu SAFE
2015
--
Jiný
ÚLBDG LDF
Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI)2012
--
Jiný
R. MatulaÚLBDG LDF
Zavedení holistického managementu krajiny a "Climate Smart Agriculture" v povodí řeky Baso v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.
2016
2018JinýP. Němec
ÚLBDG LDF
Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru (TH03030230)
2018
2021
TAČR
ÚLBDG LDF
Zhodnocení věkové struktury smrkových populací a ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku (38/2010)
2010
--
IGA
M. Šenfeldr
ÚLBDG LDF
Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža20172018Zahr. vzd.L. EhrenbergerováÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
20192019IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042 )20192019IGAJ. Čermák
ÚLBDG LDF
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)
2019
2019AKTIONÚLBDG LDF
Zlepšení příjmů farem malých a středních farmářů prostřednictvím zavedení integrovaného zemědělství" v Západní provincii Zambie2018--
Smluvní výzkum
P. NěmecÚLBDG LDFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený