Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 138

State
NameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
20152017OtherDFBDG FFWT
Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)
2013
2016
MK
DFBDG FFWT
Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.20102010IGAP. Maděra
DFBDG FFWT
Comparison of Amur Corktree (Phellodendron amurense Rupr.) production and grow with Cork Oak (Quercus suber L.) (14/2010)2010
2011
IGA
DFBDG FFWT
Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)20182019
IGA
DFBDG FFWT
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation
2016
--
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
Comparison of the stand structure and diversity of the herb layer of active coppice forest in Eastern and Western Europe (LDF_VT_2016014)
2016
2017
IGA
L. ÚradníčekDFBDG FFWT
Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought20112011GAČRDFBDG FFWT
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Other
DFBDG FFWT
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)
2011
--OP
DFBDG FFWT
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)
2019
2021TAČR
DFBDG FFWT
Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016
Other
DFBDG FFWT
Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)
2003
2007
GAČRP. MaděraDFBDG FFWT
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda
2014
2016
Other
P. NěmecDFBDG FFWT
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)20202021
IGA
DFBDG FFWT
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006
IGA
R. Matula
DFBDG FFWT
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)
2019
2020
IGA
DFBDG FFWT
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008FRVŠDFBDG FFWT
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--
IGA
R. Gebauer
DFBDG FFWT
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016IGAR. Gebauer
DFBDG FFWT
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018
IGA
DFBDG FFWT
Ecophysiological response of teak on thinnings
2014
2014
IGA
DFBDG FFWT
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
Other
R. GebauerDFBDG FFWT
Effect of coppice management on biomass production and carbon storage (LDF_VT_2017003)
2017
2018
IGA
DFBDG FFWT
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.20082011
GS LČR
DFBDG FFWT
Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)
20132015Other
DFBDG FFWT
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--IGAR. Gebauer
DFBDG FFWT
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
DFFPP FFWT
Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa20102011
Other
J. Pavliš
DFBDG FFWT
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.
2010
2010
Foreign edu.
DFBDG FFWT
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)
2005
2005
FRVŠR. MarešDFBDG FFWT
Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)
20182019
IGA
DFBDG FFWT
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)
2007
2007OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia
20082010
Other
J. Pavliš
DFBDG FFWT
20102012
Other
A. KusbachDFBDG FFWT
2009
2009
IGA
Z. Hrubý
IFM FFWT
Forestry-landscape course in Mongolia
2019
2019
Foreign edu.
DFBDG FFWT
2015
2016OtherT. Žid
DFPGM FFWT
Genome size and karyotype evolution in Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
R. ŘepkaDFBDG FFWT
Green Roofs and Facades as a Tool for Improvement of Thermal and Water Balance in Industrial Space (TH03030230)
2018
2021
TAČR
DFBDG FFWT
Harmonisation of lowland floodplain forest management as o tool for maitenance of the vascular plant species diversity (QI92A031)
2009
2013
NAZV
DFBDG FFWT
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--OPDFBDG FFWT
http://forest4mongolia-cz.net/ (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)2015
2018
AKTION
A. Kusbach
DFBDG FFWT
Impact of drought effect on hydraulic and mesophyll conductances of coppice and high forest (LDF_VP_2018027)
2018
2019
IGA
DFBDG FFWT
Implementation of holistic management and climate smart agriculture in Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Ethiopia.20162018OtherDFBDG FFWT
Implementation of science and research in education
2012
2015
OP
DFBDG FFWT
Importance of horizontal precipitation for regeneration of Dracaena cinnabari cloud forest of arid tropical zone, Socotra. (LDF_VP_2016019)
2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island
20072007
Other
P. Němec
DFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
20192019IGADFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
J. Čermák
DFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
20192019IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042 )
2019
2019IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
AKTION
J. Čermák
DFBDG FFWT
Indicators of trees vitality (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
2012
2015
OP
L. Jankovský
DFPGM FFWT
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020
TAČR
P. MaděraDFBDG FFWT
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)2019
2021
Other
DFBDG FFWT
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020
--Foreign edu.S. Lvončík
DFBDG FFWT
Management of natural resources in tropic and subtropic - study programmes innovation at FFWT MUAF in Brno (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012
OP
DFBDG FFWT
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004
Akt eTS VZ
DFBDG FFWT
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--IGA
DFBDG FFWT
2009
2010
Other
R. GebauerDFBDG FFWT
20092010OtherR. Gebauer
DFBDG FFWT
Morphologic and genetic variation of several putative Carex hybrids (LDF_VP_2015024 )
2015
--
IGA
DFBDG FFWT
Morphological and Anatomical Study of Dragon Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
2012
2012
IGA
J. PavlišDFBDG FFWT
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)
2012
2012
IGAR. GebauerDFBDG FFWT
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)20082008FRVŠDFBDG FFWT
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
R. PokornýDFES FFWT
Natural regeneration of Nothofagus antarctica after fire in Torres del Paine National Park, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů2008
2008
IGA
DFBDG FFWT
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)2007
--
FRVŠDFBDG FFWT
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--
IGA
DFBDG FFWT
Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023
Other
DFBDG FFWT
Participation of Czech scientists in the SBE experiment
2017
2021
OtherDFBDG FFWT
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)
20152016Foreign edu.DFBDG FFWT
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009
--IGA
DFBDG FFWT
Population analysis of Frankinscence tree (Boswellia sacra, Burseraceae) (SP4181111)
2018
2019
IGAH. HabrováDFBDG FFWT
Projektové webové stránky2009
--
Internal
I. VyskočilDIT CUD
      Ústav 414
2013
--
Internal
P. NovákDFBDG FFWT
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)
2011
--
IGA
DFBDG FFWT
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)
2009--
IGA
D. Volařík
DFBDG FFWT
2019
2022
Other
H. HabrováDFBDG FFWT
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)
2006
2006
RP
DFBDG FFWT
Restoration of coppicing management: a way to diversification of the societal, economic and ecological use of the forest potential in Central Europe (TL02000314)
2019
2022
TAČR
DFBDG FFWT
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)2006
2007
OtherP. Maděra
DFBDG FFWT
2019--
IGA
DFBDG FFWT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019--
IGA
P. Šamonil
DFBDG FFWT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019--
IGA
DFBDG FFWT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
2019
--
IGA
J. JarošDFBDG FFWT
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.
2019
2021
Other
P. NěmecDFBDG FFWT
Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro
2018
2018OtherH. HabrováDFBDG FFWT
Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů
2019
2021
IGA
M. Šenfeldr
DFBDG FFWT
Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí
20132013IGADFBDG FFWT
Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí
20122012AKTIONE. Bednářová
DFBDG FFWT
Spatial Pattern of woody plants in secondary tropical forest (LDF_VP_2015038)
2015
2015IGA
DFBDG FFWT
Srovnání metod terénního mapování a DPZ při monitoringu invazních druhů (LDF_VP_2020054 )
2020
2021
IGA
R. ŘepkaDFBDG FFWT
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
2012
2012IGA
DGT FFWT
Strengthening the cooperation between MENDELU, NMBU and Norwegian Forest and Landscape Institute (NF-CZ07-INP-4-247-2015)2016
2016
OtherDFBDG FFWT
2008
2011GAČR
DFBDG FFWT
Structure comparison of artificial and seminatural mangroves, Guimaras, Philippines (LDF_VP_2020057)
2020
2021
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
Studie hydraulické stavby stromů jako podklad pro stanovení potenciální transpirace (51/2013)
2013
2013
IGA
DFBDG FFWT
Study on diversity of indigenous woody plants and status of soil fertility under the canopies of different exotic plantation forests, in South western Ethiopia (52_2010)2010
2010
IGADFBDG FFWT
Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997 (2/2008)
2008
2008IGA
DFBDG FFWT
Supplementation of complex open field applicable (dendronic) methods and determination of its practical usage for needs of forestry in different sites. (LDF_VP_2017047)
2017
2017
IGA
J. ČermákDFBDG FFWT
Support of practical education and final thesis elaboration on Faculty of Forestry, Royal University of Agriculture,Cambodia
20192019
Foreign edu.
DFBDG FFWT
Support of small-scale farmers and agricultural education on the Soqotra island2012
2014
Foreign edu.H. Habrová
DFBDG FFWT
Support to the Integrated Programme for the Conservation and Development of Socotra Archipelago (UNEP-GEF #5347)
2017
2018
Smluvní výzkum
P. MaděraDFBDG FFWT
Sustainable management of soil, forest and water resources as the
2010
--
Other
DFBDG FFWT
teoretical and practical exchange of experience in agroforestry with respect on natural conservation and sustainable development (EČ PF 171)20142016
Other
P. Haninec
DFBDG FFWT
Testace vlastností korku a produkce korkovníku amurského jako alternativního zdroje korku produkovaného v podmínkách České republiky. (414/9510/SV4130181)
2013
2014
Smluvní výzkum
DFBDG FFWT
The neophytes invasion in the forest and unforest habitats at an example of the National Natural Heritage Skalická Morávka after a chemical eradication
2018
--IGAT. Koutecký
DFBDG FFWT
20082008
IGA
DFBDG FFWT
The population structure of dragon's tree (Dracaena draco subsp. caboverdeana) in Cape Verde Islands (LDF_VP_2018016)
20182019
IGA
H. Habrová
DFBDG FFWT
The red book of woody plants of the Czech Republik, The red book of threatened species of the floodplain forests of the Dolní Morava Biosphere reserve and The red list of threatened species of UFE Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)
2015
2017OtherDFBDG FFWT
The role of the extreme disturbances in the slope dynamics of the natural temperate forests
2019
--IGA
DFBDG FFWT
20172019Other
DFBDG FFWT
Tvorba multimediálních učebních textů pro 5 předmětů z okruhu Všeobecná botanika a Ekofyziologie dřevin (FR470391)
2007
2007
FRVŠ
H. HabrováDFBDG FFWT
Uplatnění korkovníku amurského ve stavebnictví (CZ.1.12/2.2.00/32.01605)
2013
2014
Other
M. DanzerDFBDG FFWT
Utilisation of water resources for sustainable agronomical production in Kembata Tembaro (Etiopie) zone (SV4140171)2014
2017
Smluvní výzkum
P. MaděraDFBDG FFWT
Utilization of genetic information in forest botany, tree physiology, dendrology and geobiocoenology (12/2010)
2010
2012
IGA
DFBDG FFWT
Variabilita půd na různých prostorových škálách v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém pralese (12/2009)
2009
2010
IGA
DFBDG FFWT
Vliv historického využití krajiny na současný stav lesních geobiocenóz
2008
2008
IGA
DFBDG FFWT
Vliv kompetice vzrostlých stromů na mortalitu a růst sazenic čeledi Dipterocarpaceae v nížinném tropickém deštném lese
2016
--
IGA
DFBDG FFWT
Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů (GA103/04/0731)2004
--
GAČR
L. Úradníček
DFBDG FFWT
Vliv stupně degradace tropického deštného lesa na dynamiku dřevin
2013
2013
IGA
M. SvátekDFBDG FFWT
Vliv ztráty hydraulické vodivosti a zásob sacharidů na přežití sazenic s kruhovitě pórovitou stavbou dřeva během periody sucha (LDF_PSV_2018003)
2018
2021
IGA
DFBDG FFWT
Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu2011
2011
IGA
DFBDG FFWT
Vybavení výukové mobilní laboratoře (3118/2011/A/a)20112011FRVŠDFBDG FFWT
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (FRVŠ 125/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. Schneider
DLM FFWT
20132015IGAM. Klimánek
DGT FFWT
Výzkum zdrojů a idikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace
2005
2011
Other
DFBDG FFWT
Začlenění českých vědců do panevropské výzkumné platformy FunDivEUROPE
2021
--
OtherR. MatulaDFBDG FFWT
Zapojení ČR do projektu SAFE
2015
--
Other
DFBDG FFWT
Zapojení ČR do výzkumných aktivit European Forest Institute (EFI)
2012
--Other
DFBDG FFWT
Zhodnocení věkové struktury smrkových populací a ověření expozičního efektu na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku (38/2010)
2010
--
IGAM. ŠenfeldrDFBDG FFWT
Zkvalitnění praktické výuky a výzkumné činnosti na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža
2017
2018
Foreign edu.
DFBDG FFWT
Zlepšení modifikované metody elektrické impedance pro lepší porozumění funkčních a elektrických parametrů půdně-kořenového rozhraní (LDF_VP_2019042)2019
2019
IGA
J. ČermákDFBDG FFWT
Zlepšení příjmů farem malých a středních farmářů prostřednictvím zavedení integrovaného zemědělství" v Západní provincii Zambie
2018
--
Smluvní výzkumP. NěmecDFBDG FFWTKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defended
rejected