Department of Geology and Pedology (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 76

StateName
From
Until
TypeSupervisorDepartment
2009
2010
IGAA. Kozumplíková
DLM FFWT
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application
20092009
P. FormánekDGP FFWT
Action plan for Geodiversity protection
2019
2020
OtherDGP FFWT
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--IGAA. JanzováDGP FFWT
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties2009
--
V. Vranová
DGP FFWT
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases
2009
2009IGADGP FFWT
Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
DGP FFWT
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012
GS LČR
D. VavříčekDGP FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkumJ. Kynický
DGP FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkum
DGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá
20142014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014
Smluvní výzkum
J. Kynický
DGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors
20142014Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
carbonatites of metamorohic complexis
2012
--
SpecifickýJ. Kynický
DGP FFWT
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)
20092015VC
DGP FFWT
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
DGP FFWT
Claster CREA Hydro&Energy2008--Other
DGP FFWT
2017
--
TAČR
DGP FFWT
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area2008
2008
Internal
A. BajerDGP FFWT
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
OtherP. FormánekDGP FFWT
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.20062006IGADGP FFWT
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training
2009
2009
InternalA. Bajer
DGP FFWT
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes2017
--
IGA
DGP FFWT
Diffusional limitation of proteolysis in soil
2013
2013
OtherDGP FFWT
Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠP. Pancová ŠimkováDGP FFWT
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.
20082011
GS LČR
P. Maděra
DFBDG FFWT
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)
20162017
IGA
V. Vranová
DGP FFWT
Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)2018
2019
IGA
A. BajerDGP FFWT
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest
2021
--
IGA
DGP FFWT
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots
2010
2012
IGA
K. Rejšek
DGP FFWT
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkum
DGP FFWT
Geodiversity in the city: perception, function, potential (TL02000219)
2019
2021
TAČR
DGP FFWT
2018
2019
IGAA. Bajer
DGP FFWT
Geological information of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny - Easy access for students. (1023/4FR228 F6d)2004
2004
FRVŠ
DGP FFWT
Influence of historical acid load on podzolization intensity in mountain spruce forest ecosystems (526/09/1702)
2008
--
GAČR
DGP FFWT
Innovation of geological education at the MUAF Brno. (FRVŠ)
2003
2004FRVŠ
DGP FFWT
Innovation of study programs of the subjects of Geology and Soil Science. (243/2000)
2000
2000
FRVŠ
DGP FFWT
Inovation of exercises for the subject Forest Pedology (2009 2517 F6 a)
2009
2009FRVŠ
DGP FFWT
Laser diffraction analysis methodology and grain size curve analyzis of alluvial soil on the floodplain of the Svitava river
2020
2021
IGA
A. Bajer
DGP FFWT
Microbial and enzymatic activity of soil in carbon forestry (LDF_VP_2017018)
2017
2018
IGA
J. Volánek
DGP FFWT
Mineralization non-proteogenic amino acids in soil (10/2011)20112011IGADGP FFWT
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012
--
NAZVP. Kotásková
DLM FFWT
20192021TAČRDGP FFWT
Multimedial presentation and a manual of study materials on teaching geological-pedological route. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠ
DGP FFWT
2006
2006
FRVŠV. Vranová
DGP FFWT
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010
--
FRVŠ
P. Pancová ŠimkováDGP FFWT
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
2008
2008
FRVŠ
A. Bajer
DGP FFWT
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
2007
2007FRVŠDGP FFWT
Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠ
V. VranováDGP FFWT
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠ
DGP FFWT
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
DFES FFWT
New compounds of water-soluble root exudates of Ambrosia artemisiifolia cultivated under different conditions20142016
Other
DGP FFWT
New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites
20152019
OP
J. Kynický
DGP FFWT
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)
2012
2014
OP
DGP FFWT
Proto-eneolithic enclosures in Bohemia. Interpretation of their purpose and social meaning (15-02453S)2015
2017
GAČRDGP FFWT
Revitalization of the ecosystem units with the use of ecological principles on the sites with strong antropic influence in the past and extreme sites (QJ1320040)
2013
2017
NAZV
D. Vavříček
DGP FFWT
Scientific research of Mongolia and Central Asia (16072003)2000
2016
Smluvní výzkum
DGP FFWT
School at the quarry
2012
2012
OtherL. Jánošíková
DGP FFWT
Soil Acidification in Natural Forest Ecosystems out of Range of Local Pollution Sources. Estimating Current Stage and Predicting Future Development. (526/07/1187)
2007
--
GAČR
DGP FFWT
Soil micromorphology as an inovation of soil science lectures (2356/2012)
2012
2012FRVŠA. Bajer
DGP FFWT
Stanovení difúzní limitace proteolýzy v půdě vybraných terestrických ekosystémů (413/9510/SV4130141)
2013
2013
Smluvní výzkumP. Formánek
DGP FFWT
Stanovení respirační aktivity půdy za standardních podmínek (413/9510/SV4130441)
2013
2013Smluvní výzkumDGP FFWT
Stanovení vybraných mikrobiálních charakteristik půd (413/9510/SV4130451)
2013
2013Smluvní výzkumP. Formánek
DGP FFWT
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)
20122012
IGA
M. KlimánekDGT FFWT
Studentská vědecká práce:samostatná analýza paleogeografického vývoje ČR (1350/2003/G4/b)
2003
2003FRVŠV. Vranová
DGP FFWT
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku20082009
Other
DGP FFWT
The development of karsts: Society and soils of the past (21/2005-06)
2005
2006
OtherDGP FFWT
The effect of management of mountain meadows on rate of release of total water-soluble carbon, carbohydrates and proteins from plant roots2008
2008
P. Formánek
DGP FFWT
The influence of liming of forest soils at the rate of organic matter mineralization through the CO2 flow monitoring under laboratory and field conditions
2017
2018
IGA
V. VranováDGP FFWT
The phytotoxicity of Norway spruce stands towards soils studied: the interrelationships among root exudates, the organic matter decomposition and nutrient mobilising processes (55/2013)
2013
2015
IGA
DGP FFWT
Use of the new organic mineral stimulators and natural organic materials for revitalization of the forest ecosystems influenced by biotic and abiotic impacts (TA02020867)20122014
TAČR
D. VavříčekDGP FFWT
Vliv rostlinných hormonů na proteolitickou aktivitu půd
2013
--
IGAK. Rejšek
DGP FFWT
Vývoj půd, paleopůd a ekosystémů v kvartéru na vybraných lokalitách území jihovýchodní a jižní Moravy s využitím půdní mikromorfologie a získaných půdních výbrusů pro inovaci výuky pedologie a geologie.
2011
2011
FRVŠ
DGP FFWT
Zhodnocení současného stavu a návrhu nových možností lesnických rekultivací lomu Mokrá2016
--
Smluvní výzkum
DGP FFWT
Změny chemických a fyzikálních vlastností půd, jejich vlivy na kořenové systémy a odezvy v systémech nadzemních (HS 3OS 137)
2004
2004OtherDGP FFWTKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected