Department of Geology and Pedology (FFWT) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 75

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..20092010IGAA. KozumplíkováDLM FFWT
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application20092009P. FormánekDGP FFWT
Action plan for Geodiversity protection20192020OtherA. BajerDGP FFWT
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováDGP FFWT
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties2009--V. VranováDGP FFWT
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases20092009IGAP. FormánekDGP FFWT
Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekDGP FFWT
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekDGP FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors20142014Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
carbonatites of metamorohic complexis2012--SpecifickýJ. KynickýDGP FFWT
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)20092015VCJ. KynickýDGP FFWT
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerDGP FFWT
Claster CREA Hydro&Energy2008--OtherJ. KynickýDGP FFWT
Contactless monitoring and spatio-temporally modelling variability of selected differing soil characteristics (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekDGP FFWT
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area20082008InternalA. BajerDGP FFWT
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007OtherP. FormánekDGP FFWT
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.20062006IGAJ. HouškaDGP FFWT
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training20092009InternalA. BajerDGP FFWT
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes2017--IGAJ. KynickýDGP FFWT
Diffusional limitation of proteolysis in soil20132013OtherP. FormánekDGP FFWT
Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)20092009FRVŠP. Pancová ŠimkováDGP FFWT
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.20082011GS LČRP. MaděraDFBDG FFWT
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)20162017IGAV. VranováDGP FFWT
Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)20182019IGAA. BajerDGP FFWT
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest2021--IGAD. JuřičkaDGP FFWT
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots20102012IGAK. RejšekDGP FFWT
Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016--Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
Geodiversity in the city: perception, function, potential (TL02000219)20192021TAČRA. BajerDGP FFWT
Geodiversity perception and evaluation within the context of geoconservation20182019IGAA. BajerDGP FFWT
Geological information of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny - Easy access for students. (1023/4FR228 F6d)20042004FRVŠJ. HouškaDGP FFWT
Influence of historical acid load on podzolization intensity in mountain spruce forest ecosystems (526/09/1702)2008--GAČRJ. HouškaDGP FFWT
Innovation of geological education at the MUAF Brno. (FRVŠ)20032004FRVŠS. JelínekDGP FFWT
Innovation of study programs of the subjects of Geology and Soil Science. (243/2000)20002000FRVŠJ. JandákDGP FFWT
Inovation of exercises for the subject Forest Pedology (2009 2517 F6 a)20092009FRVŠA. BajerDGP FFWT
Microbial and enzymatic activity of soil in carbon forestry (LDF_VP_2017018)20172018IGAJ. VolánekDGP FFWT
Mineralization non-proteogenic amino acids in soil (10/2011)20112011IGAK. RejšekDGP FFWT
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováDLM FFWT
Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)20192021TAČRM. BalkováDGP FFWT
Multimedial presentation and a manual of study materials on teaching geological-pedological route. (2006 1593 F6 d)20062006FRVŠV. HyblerDGP FFWT
Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)20062006FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu2010--FRVŠP. Pancová ŠimkováDGP FFWT
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)20082008FRVŠA. BajerDGP FFWT
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)20072007FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)20092009FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)20052005FRVŠV. VranováDGP FFWT
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýDFES FFWT
New compounds of water-soluble root exudates of Ambrosia artemisiifolia cultivated under different conditions20142016OtherP. FormánekDGP FFWT
New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites20152019OPJ. KynickýDGP FFWT
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014OPA. BajerDGP FFWT
Proto-eneolithic enclosures in Bohemia. Interpretation of their purpose and social meaning (15-02453S)20152017GAČRK. RejšekDGP FFWT
Revitalization of the ecosystem units with the use of ecological principles on the sites with strong antropic influence in the past and extreme sites (QJ1320040)20132017NAZVD. VavříčekDGP FFWT
Scientific research of Mongolia and Central Asia (16072003)20002016Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
School at the quarry20122012OtherL. JánošíkováDGP FFWT
Soil Acidification in Natural Forest Ecosystems out of Range of Local Pollution Sources. Estimating Current Stage and Predicting Future Development. (526/07/1187)2007--GAČRA. KučeraDGP FFWT
Soil micromorphology as an inovation of soil science lectures (2356/2012)20122012FRVŠA. BajerDGP FFWT
Stanovení difúzní limitace proteolýzy v půdě vybraných terestrických ekosystémů (413/9510/SV4130141)20132013Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
Stanovení respirační aktivity půdy za standardních podmínek (413/9510/SV4130441)20132013Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
Stanovení vybraných mikrobiálních charakteristik půd (413/9510/SV4130451)20132013Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
Stanovení základních parametrů vodní bilance zalesněného mikropovodí (IGA 32/2012)20122012IGAM. KlimánekDGT FFWT
Studentská vědecká práce:samostatná analýza paleogeografického vývoje ČR (1350/2003/G4/b)20032003FRVŠV. VranováDGP FFWT
Školení pro Ministerstvo vodních zdrojů v Iráku20082009OtherJ. KynickýDGP FFWT
The development of karsts: Society and soils of the past (21/2005-06)20052006OtherK. RejšekDGP FFWT
The effect of management of mountain meadows on rate of release of total water-soluble carbon, carbohydrates and proteins from plant roots20082008P. FormánekDGP FFWT
The influence of liming of forest soils at the rate of organic matter mineralization through the CO2 flow monitoring under laboratory and field conditions20172018IGAV. VranováDGP FFWT
The phytotoxicity of Norway spruce stands towards soils studied: the interrelationships among root exudates, the organic matter decomposition and nutrient mobilising processes (55/2013)20132015IGAK. RejšekDGP FFWT
Use of the new organic mineral stimulators and natural organic materials for revitalization of the forest ecosystems influenced by biotic and abiotic impacts (TA02020867)20122014TAČRD. VavříčekDGP FFWT
Vliv rostlinných hormonů na proteolitickou aktivitu půd2013--IGAK. RejšekDGP FFWT
Vývoj půd, paleopůd a ekosystémů v kvartéru na vybraných lokalitách území jihovýchodní a jižní Moravy s využitím půdní mikromorfologie a získaných půdních výbrusů pro inovaci výuky pedologie a geologie.20112011FRVŠK. RejšekDGP FFWT
Zhodnocení současného stavu a návrhu nových možností lesnických rekultivací lomu Mokrá2016--Smluvní výzkumH. CihlářováDGP FFWT
Změny chemických a fyzikálních vlastností půd, jejich vlivy na kořenové systémy a odezvy v systémech nadzemních (HS 3OS 137)20042004OtherP. Pancová ŠimkováDGP FFWTKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin process of executionsubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected