Ústav podnikové ekonomiky (PEF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 37

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
ukončený Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)20042004IGAP. SyrovátkaÚPE PEF
obhájený Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
obhájený      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaÚPE PEF
obhájený           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZL. GregaÚPE PEF
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011eTS VZJ. JánskýÚPE PEF
ukončený Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)20042004IGAS. MiškolciÚPE PEF
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. JánskýÚPE PEF
řešený Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
řešený Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017JinýM. RašticováÚPHV PEF
řešený Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
řešený Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--IGAS. RiederováÚPE PEF
řešený Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
obhájený Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)20012001FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
řešený Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
ukončený Kvantifikace hodnoty krajinotvorné funkce zemědělství v oblasti Bílé Karpaty s využitím metody kontingentního hodnocení (402/01/D091)2001--GAČRS. MiškolciÚPE PEF
řešený Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice2013--IGAM. BeranováÚPE PEF
řešený Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
řešený Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony20072012I. ŽivělováÚPE PEF
zrušený Možnosti vyjádření vlivu tržní síly na symetrii cenového přenosu v komoditních vertikálách agrobyznysu (GP402/07/P150)20072008GAČRI. LechanováÚPE PEF
ukončený Multimediální podpora výuky drobného podnikání2006--FRVŠJ. ZichováÚPE PEF
obhájený Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti jejího ovlivňování (QF 3278)20032006NAZVI. ŽivělováÚPE PEF
řešený Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
ukončený Pozice a vliv jednotlivých článků výrobkové vertikály výroby piva na cenovou tvorbu v podmínkách České republiky (28/2004)20042004IGAE. SmělíkováÚPE PEF
ukončený Prezentace výsledků kvantifikace environmentálních přínosů zemědělství ČR (26/2004)2004--IGAS. MiškolciÚPE PEF
ukončený Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)20052006FRVŠI. LechanováÚPE PEF
ukončený Úloha podniků nákupu, zásobování a odbytu v souvislosti se vstupem ČR do EU (FRVŠ č. 1297/2003)20032003FRVŠI. LechanováÚPE PEF
řešený Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012--IGAM. BeranováÚPE PEF
řešený Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku2011--IGAM. BeranováÚPE PEF
řešený Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR2014--IGAZ. MotlíčekÚPE PEF
řešený Vliv finalizujících článků na formování agrobyznysu v nové ekonomice (GP402/06/P294)20062007GAČRE. SmělíkováÚPE PEF
řešený Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013--IGAM. BasovníkováÚPE PEF
řešený Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010--IGAS. RiederováÚPE PEF
řešený Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR2014--IGAS. RiederováÚPE PEF
ukončený Výzkum spotřebitelského chování na potravinových trzích v České republice (402/02/P056)2002--GAČRP. SyrovátkaÚPE PEFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený