Faculty of Forestry and Wood Technology - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1322

StateNameFromUntil
Type
SupervisorDepartment
ukončený
- - - (9502/KS470161)
2007
2007
DWPT FFWT
zamítnutý A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..
2009
2010IGA
DLM FFWT
přijatý
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
20152015
IGA
R. PokornýDFES FFWT
řešený
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )
2020
2020IGAJ. Krejza
IFE FFWT
obhájený
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application20092009P. Formánek
DGP FFWT
řešený
Action plan for Geodiversity protection
2019
2020
Other
A. BajerDGP FFWT
přijatý Added velue education in water management
2014
2014
Foreign edu.
DLM FFWT
ukončený
Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest
2013
2013IGAM. Kneifl
IFM FFWT
ukončený
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)
2001
2004
NAZV
O. MauerDFES FFWT
řešený
Aktivní protiabrazní konstrukce
20152015
IGA
DLM FFWT
řešený
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017
Other
R. Matula
DFBDG FFWT
řešený "Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--
Other
IF FFWT
ukončený
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
20122014
TAČR
IFE FFWT
řešený
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EK
IFE FFWT
obhájený Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny
2013
2013InternalP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGAJ. Fialová
DLM FFWT
řešený An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)
2004
--
NAZV
DFPGM FFWT
ukončený ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES2012
2013
Other
DLM FFWT
řešený
Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade
2019
2021
IGA
DWPT FFWT
řešený
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement2020
--
IGAP. Mocová
DWS FFWT
řešený Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement2020--IGADWS FFWT
řešený
Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)
20172018
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)
2017
2018IGAA. DejmalDWS FFWT
ukončený
Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)
2006
2007FRVŠ
FFWT
ukončený
2016
2017IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
řešený
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)
2010
2010
IGAP. HoráčekDWS FFWT
řešený2010
2010
IGAP. HoráčekDWS FFWT
řešený Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)2017
2018
IGA
J. Dvořák
DFPGM FFWT
řešený20172018IGAJ. DvořákDFPGM FFWT
obhájený Analysis of socio-economic impacts on business entities in the timber products segment in the context of interest in assessing the benefits and negatives of certified wood raw material.20182019IGA
DFFPP FFWT
přijatý Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015IGAR. Longauer
FFWT
přijatý Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny
2019
--IGAP. HrůzaDLM FFWT
obhájený
2005
2005
IGA
FFWT
obhájený20132013
D. ŠafaříkDFFPP FFWT
obhájený Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019
Smluvní výzkum
DFFPP FFWT
řešený
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--
Other
P. KupecDLM FFWT
ukončený Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. Kupčák
DFFPP FFWT
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
19981998FRVŠH. Vavrčík
DWS FFWT
obhájený
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
Other
V. Kupčák
DFFPP FFWT
ukončený
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005
--
OtherV. Kupčák
DFFPP FFWT
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--
OtherV. Kupčák
DFFPP FFWT
obhájený
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008IGAJ. NerudaFFWT
řešený
2017
2018
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010
--
IGADWPT FFWT
řešený Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkDFFPP FFWT
řešený Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)
2014
2014IGA
IFM FFWT
řešený
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. Vavrčík
DWS FFWT
obhájený
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. Vavrčík
DWS FFWT
ukončený2009
2009
IGAP. HoráčekFFWT
řešený
2010
--
IGA
A. Dejmal
DWS FFWT
ukončený Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGA
IFE FFWT
řešený Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
2013
2014
MMRJ. SuchomelIFE FFWT
řešený Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--IGA
FFWT
ukončený Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)
2014
2015
IGA
FFWT
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
P. HlaváčkováDFFPP FFWT
vyřazený
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGA
DWS FFWT
obhájený Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InternalP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
obhájený2012
2012
IGA
DWS FFWT
ukončený
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014
IGA
V. ValaDFFPP FFWT
připravovaný
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
J. KadlecDE FFWT
řešený
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019
IGA
DE FFWT
řešený
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--IGAH. Vavrčík
DWS FFWT
ukončený
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení2016
2017
IGADFPGM FFWT
řešený
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
2017
2019
IGA
O. KošuličDFPGM FFWT
řešený Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)
2013
2016MKP. MaděraDFBDG FFWT
obhájený Animated Models of mechanism forest and wood technology (F1 d 94/2006)
2006
2006FRVŠZ. Kopecký
DE FFWT
řešený
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)
2018
2019
RP
E. Troppová
DWS FFWT
řešený
2010--
IGA
IF FFWT
podaný
2014--
IGA
DFFPP FFWT
ukončený
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠ
FFWT
řešený Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGAM. Kloiber
FFWT
řešený Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGA
A. JanzováDGP FFWT
řešený
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
20142014
IGA
ÚHÚLAG FFWT
obhájený
Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)
2005
2005FRVŠD. SmítkaFFWT
ukončený
Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining
20162019
IGA
DWPT FFWT
řešený
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--
GS LČR
FFWT
řešený2011
--
InternalDWS FFWT
řešený
Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)
2005
--
GAČR
L. Jankovský
DFPGM FFWT
řešený Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010
GAČR
T. Libosvár
DLM FFWT
řešený
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties
2009--V. VranováDGP FFWT
obhájený
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases
2009
2009
IGA
P. Formánek
DGP FFWT
řešený
Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)
2019
--
IGA
DFPGM FFWT
přijatý Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)20182019
IGA
DFPGM FFWT
obhájený Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)
2008
2008
IGA
FFWT
řešený
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
20122013Foreign edu.DLM FFWT
ukončený
Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar20142014
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
ukončený
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
P. KupecDLM FFWT
řešený
Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)
2003
--
OtherJ. KolejkaDGT FFWT
řešený
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
20172018
IGA
D. PalovčíkováDFPGM FFWT
řešený
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)2017
2018
IGA
DFFPP FFWT
ukončený
Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)
2010
2012
RP EK
I. MarkováIFE FFWT
přijatý
BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012
--
Other
IFE FFWT
ukončený
BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)
2000
2002
Other
E. Kula
DFPGM FFWT
obhájený20052006
Other
J. PacovskýIF FFWT
ukončený
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005MPOIF FFWT
obhájený
Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)
2003
2006
GAČR
DGP FFWT
řešený Biodiversity and target mamangement of endangered and protected organisms in coppices and coppice-with-standards under system of Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )
2007
2012
Other
L. Jankovský
FFWT
řešený Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.
2010
2010
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
vyřazený
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)2015
2018
NAZVJ. MarkováDLM FFWT
řešený Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)
2012
2016
OtherL. JankovskýDFPGM FFWT
ukončený
Biomass - present and future energetic bases
2006
2006
DWPT FFWT
ukončený Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)2014
2014
IGA
DLM FFWT
ukončený
20082008
IGA
P. Horáček
FFWT
řešený
Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGADFPGM FFWT
ukončený
Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )2007
2007
P. HrůzaDLM FFWT
obhájený
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník
2008
2012GS LČRD. Vavříček
DGP FFWT
ukončený
Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
OtherDGT FFWT
ukončený Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkumJ. Kynický
DGP FFWT
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkumJ. Kynický
DGP FFWT
ukončený Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá2014
2014
Smluvní výzkumDGP FFWT
obhájený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
ukončený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumJ. Kynický
DGP FFWT
řešený
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )
2016
2017IGAP. HoráčekDWS FFWT
obhájený Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors20142014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
připravovaný
carbonatites of metamorohic complexis2012
--
Specifický
J. KynickýDGP FFWT
řešený
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)
2009
2015
VCDGP FFWT
řešený
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
DGP FFWT
řešený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005
--
NAZVE. Klimo
IFE FFWT
podaný2012
--
OtherIFE FFWT
ukončený
Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park2004
2005
Akt eTS VZDGT FFWT
podaný Claster CREA Hydro&Energy2008
--
OtherJ. KynickýDGP FFWT
řešený
Climate and air pollution effects on forest productivity
2018
2020
GAČR
DWS FFWT
ukončený
Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)
2006
2009
OtherTRF FFWT
řešený
Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)
2018
2019
IGA
IF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)
2018
2019
Internal
IF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )
20182019IGAIF FFWT
ukončený      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)2012
2012
SpecifickýIF FFWT
řešený
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
20132015IGAP. Rademacher
DWS FFWT
zamítnutý
Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR
2007
2008
Other
IFE FFWT
řešený
Comparison of Amur Corktree (Phellodendron amurense Rupr.) production and grow with Cork Oak (Quercus suber L.) (14/2010)
2010
2011IGA
DFBDG FFWT
řešený
Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)
2018
2019IGA
DFBDG FFWT
zamítnutý
Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand
2012
2016
GAČRIFE FFWT
ukončený Comparison of Electronic and Hand Method of Round-wood Measuring. Proposal of Electronic Measuring and Inspection of Round-wood in Czech Republic (GS LČR - 16)2005--
GS LČR
K. JanákFFWT
řešený
Comparison of modern non-contact methods for forest inventory
20182018IGAT. Mikita
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation
2016
--
IGA
DFBDG FFWT
ukončený
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
20092010
Other
DFFPP FFWT
řešený Comparison of the stand structure and diversity of the herb layer of active coppice forest in Eastern and Western Europe (LDF_VT_2016014)2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)
2014
2014
IGA
DFES FFWT
řešený
Compilation of recent oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine
2020
2021
IGA
M. RybníčekDWS FFWT
řešený
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekDWS FFWT
řešený
2013
2014
IGA
DFPGM FFWT
obhájený Computer lab for teaching of mathematical modelling the physical and biomechanical processes (FRVŠ 398/2008)2008
2008
FRVŠ
FFWT
obhájený Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)
2011
2011
IGAP. KoňasDWS FFWT
obhájený
Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)
20002000
GAČR
J. KoblížekFFWT
zamítnutý Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought
2011
2011
GAČRJ. ČermákDFBDG FFWT
obhájený
Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)
2006
2006
IGA
J. Čepický
DGT FFWT
ukončený
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Other
J. PavlišDFBDG FFWT
řešený
Construction of 3D voxel model of forest
2016
--
IGA
M. Cibulka
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)
2016--
IGA
M. Cibulka
ÚHÚLAG FFWT
řešený
2017
--
TAČRDGP FFWT
řešený Coppice and coppice with standards - a useful alternative of small and middle scale forest management (NAZV QH71161)20072011
NAZV
M. KneiflFFWT
řešený
Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)
2016
2017
RP
DFES FFWT
řešený Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)
2012
2015
OPDFES FFWT
obhájený Creating a genetic database of selected species of mammals in Czech Republic to be used for sustainable transport development (TA02031259)
2012
2015
TAČRM. ErnstDFPGM FFWT
řešený
Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects
2010
2010
FRVŠ
IF FFWT
přijatý
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)
2011--OPP. Maděra
DFBDG FFWT
řešený
Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems
2017
--IGADFFPP FFWT
řešený
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)
20192021
TAČR
DFBDG FFWT
řešený
Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
20152016OtherP. MaděraDFBDG FFWT
zamítnutý
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)20152017Other
ÚHÚLAG FFWT
ukončený
Creation of multimedia learning applications for Forest Protection. (FRVŠ 223/2004)
2004
2004
FRVŠ
P. Čermák
DFPGM FFWT
ukončený
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area
2008
2008InternalA. BajerDGP FFWT
ukončený
2010
2011
Other
IF FFWT
obhájený
Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)2003
2007
GAČRP. Maděra
DFBDG FFWT
řešený
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020
RP EK
I. MarkováDFES FFWT
řešený
Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )
2007
--
Other
FFWT
ukončený
Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)
20072011
Other
J. Kulhavý
IFE FFWT
obhájený CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)2003
2007
Other
P. Formánek
DGP FFWT
ukončený
2010
2011
Other
P. BruneckýIF FFWT
řešený
2008--Other
IF FFWT
řešený
ČSN EN 716-2Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods
2008
--OtherJ. Pacovský
IF FFWT
obhájený20072008
Other
J. PacovskýIF FFWT
řešený
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
20192021
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Decomposition in the mountain forest
2007
--
IGA
S. TruparováFFWT
ukončený Decomposition rate in floodplain forest
2007
2009IGAH. LorencováIFE FFWT
ukončený
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.
20062006IGADGP FFWT
řešený
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda
20142016OtherP. NěmecDFBDG FFWT
ukončený
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training
20092009
Internal
DGP FFWT
řešený
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)
2020
2021
IGAP. MaděraDFBDG FFWT
obhájený Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka
2005
2006
IGA
R. Matula
DFBDG FFWT
řešený
design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)
2018
--
TAČR
K. KrontorádDWPT FFWT
řešený Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements
2018
2018
IGA
M. Šimek
IF FFWT
řešený
2007
--
IGA
L. WondráčekDWS FFWT
řešený
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
2015
2017
Other
M. Dvořák
DFPGM FFWT
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019
IGA
M. TomšovskýDFPGM FFWT
řešený Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGA
J. TippnerDWS FFWT
řešený
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
2019
IGA
DWS FFWT
obhájený
Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)
2000
2001
Other
FFWT
řešený
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments
2012
--
IGA
DLM FFWT
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019
IGA
DFES FFWT
řešený Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood
2008
--
IGA
DWS FFWT
obhájený
2012
2014
MPO
J. NerudaDE FFWT
obhájený
Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)20142017
TAČR
J. NerudaDE FFWT
ukončený
Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014
IGA
R. WimmerDWS FFWT
řešený
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)
2015
2016
IGA
P. KrálDWS FFWT
řešený
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes
2017
--IGAJ. Kynický
DGP FFWT
obhájený
Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments
2016
2016Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
podaný
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016
--
Other
DLM FFWT
zamítnutý
Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)
2005
2005
GAČRR. KnottIFE FFWT
obhájený
2007
2009GAČR
DM FFWT
obhájený
2004
2006GAČR
DM FFWT
řešený
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)
2019
2020
IGA
DFBDG FFWT
ukončený
Differential and difference equations on time scales III (GAP201/10/1032)
2010
2014GAČRDM FFWT
obhájený Diffusional limitation of proteolysis in soil20132013Other
DGP FFWT
obhájený
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
20082008FRVŠA. BučekDFBDG FFWT
obhájený Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)
2003
2003FRVŠM. Ernst
DFPGM FFWT
obhájený
2002
2002
FRVŠ
DFPGM FFWT
ukončený
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZV
IFE FFWT
zamítnutý DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010
GAČR
M. ErnstDFPGM FFWT
ukončený
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Other
P. Kupec
DLM FFWT
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003
FRVŠ
IFE FFWT
obhájený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠ
DFPGM FFWT
řešený Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )2006
2009
NAZV
P. Kantor
FFWT
obhájený Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)20092009IGAM. Šimek
IF FFWT
ukončený Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky2012
2014
IGADFPGM FFWT
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016
IGA
R. GebauerDFBDG FFWT
obhájený
2007
2008
IGA
P. Brunecký
IF FFWT
řešený Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGA
DFES FFWT
řešený
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGA
DFBDG FFWT
ukončený Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)2007
2011
OtherI. Vyskot
FFWT
ukončený Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)
1999
--
GAČR
DFES FFWT
obhájený
Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)
20002002GAČRFFWT
obhájený
Ecological Surface Finishing (FI-IM4/220)20072009
MPO
FFWT
ukončený
Ecophysiological response of teak on thinnings
2014
2014
IGA
DFBDG FFWT
obhájený
Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)
2009
2009FRVŠDGP FFWT
řešený
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
OtherDFBDG FFWT
řešený
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGA
L. Dobrovolný
DFES FFWT
řešený
Effect of active management intensity on biodiversity of araneofauna in protected areas of lowland forests20192019IGAO. KošuličDFPGM FFWT
řešený
2017
2018
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.2008
2011
GS LČR
DFBDG FFWT
přijatý
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)
2014
2017
RP
DFES FFWT
řešený
Effect of soil improvement treatment to the tree stability (LDF_VP_2020020)
2020
--
IGAL. PrausFFWT
řešený Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)2013
2015
Other
DFBDG FFWT
řešený
Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)
2013
2014
IGA
P. Čermák
DFPGM FFWT
připravovaný
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)2014
--
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)
2016
2017
IGA
DGP FFWT
řešený
Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.
2007
--
IGAR. ValováFFWT
řešený
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGA
R. Gebauer
DFBDG FFWT
ukončený
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)
1999
--
NAZVDFES FFWT
řešený
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGADFPGM FFWT
obhájený
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
2001
2001
F. KalousekDFFPP FFWT
obhájený
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGA
DFFPP FFWT
podaný
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--IGA
DFFPP FFWT
zamítnutý Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012
FRVŠ
DFFPP FFWT
řešený
Elasto-plastic material model of wood based composite
2014
2014
IGAJ. TippnerDWS FFWT
obhájený
Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)
2005
2005
IGAV. Židek
DGT FFWT
zamítnutý Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019
TAČR
I. MarkováDFES FFWT
řešený
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
DFES FFWT
ukončený
Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)20132015
IGA
I. MarkováIFE FFWT
řešený
Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)2013
--
IGAJ. KlepárníkDWPT FFWT
ukončený
ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)20012005
Other
J. Kulhavý
IFE FFWT
ukončený
Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa
2010
2011
OtherJ. Pavliš
DFBDG FFWT
přijatý
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.
2010
2010
Foreign edu.
DFBDG FFWT
obhájený
Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)
2000
2000
GAČR
FFWT
řešený Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)
2008
2011GAČRM. RybníčekDWS FFWT
řešený Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)20202021
IGA
Z. Paschová
DWS FFWT
obhájený
Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)20052005FRVŠIF FFWT
řešený
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)
2018
2019Other
DFPGM FFWT
řešený Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)
2018
2019
IGA
DGP FFWT
řešený
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)
20182019
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)
2018
2019
IGA
L. JankovskýDFPGM FFWT
zamítnutý
European Forestry Education Network Strenghtening
20142016
Foreign edu.
DLM FFWT
obhájený
2007
2009
OtherA. Skoupý
FFWT
řešený
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007--Other
FFWT
zamítnutý
Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)
2007
2007GAČR
FFWT
obhájený20052005FRVŠDLM FFWT
ukončený
Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)
2001
2004
OtherL. AdamčíkIFE FFWT
řešený
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)
2005
2005
FRVŠ
DFBDG FFWT
řešený
Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--R. UlrichDE FFWT
řešený Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)2010
--
IGAT. Mikita
DGT FFWT
řešený Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)20052005OtherDLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
20052005OtherI. Vyskot
DLM FFWT
řešený      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec2005
2005
OtherI. VyskotDLM FFWT
řešený      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy20052005
Other
I. Vyskot
DLM FFWT
ukončený
2016
2017
IGA
DFPGM FFWT
ukončený20092009IGAA. Kozumplíková
DLM FFWT
řešený Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)20182019IGAP. Maděra
DFBDG FFWT
zamítnutý Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)
2012
2012
GAČRIFE FFWT
řešený
Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)
2019
2020
IGADFPGM FFWT
řešený
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest
2021
--
IGA
DGP FFWT
ukončený
Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)
2007
2009Other
IFE FFWT
ukončený
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGA
DFPGM FFWT
připravovaný
2014
2014
IGAD. Tesařová
IF FFWT
řešený Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)
2017
--
IGA
J. Tippner
DWS FFWT
řešený
Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)
2012
2012
IGA
IF FFWT
ukončený Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)
2006
2006
IGA
FFWT
řešený
2011
--
IGA
V. GrycDWS FFWT
řešený Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)
2010
2010
IGAE. Kula
DFPGM FFWT
řešený
Extending of multimedia support of data analysis courses - practical examples (FRVŠ 928/2006)
2006
--
FRVŠK. Drápela
IFM FFWT
řešený
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots
2010
2012
IGA
DGP FFWT
řešený
Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)
2018
2020
GAČR
DWS FFWT
obhájený
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)2007
2007
Other
DFBDG FFWT
ukončený
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia20082010OtherJ. Pavliš
DFBDG FFWT
zamítnutý Factors Affecting the Occurrence and Distribution of Beetles Bound to Fungi of the Polyporales Order in the Area of Central European Mixed Forests.
2010
2010
GAČR
L. Purchart
IFE FFWT
zamítnutý
Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.
2011
2011
GAČR
IFE FFWT
řešený
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016
--
IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015
IGA
J. NerudaFFWT
ukončený
Fauna earthworms (Lumbricidae) forest ecosystems anthropogenically disturbed areas Krušné hory Mts. (11/2009)
2009
2009
IGADFPGM FFWT
ukončený Feeding ecology of Eurasian lynx in the Western Carpathians20132013
IGA
IFE FFWT
řešený Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGA
DFES FFWT
obhájený
Finite element models of wood drying processes (2838)
20052006FRVŠP. Koňas
DWS FFWT
vyřazený
Floods and droughts impact mitigation in condition of Czech republic, aim at water retention landscape and effective utilization of current and newly designed flood protection measures
2015
2018
NAZV
J. MarkováDLM FFWT
ukončený
Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors (45/2011)
2011
2011
IGA
P. Kupec
DLM FFWT
řešený
Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw material (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený      Research plan 05: Optimization of processing the wood and wood-based composite material (DZ 05)
2005
--TS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
ukončený
                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
ukončený
                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)
2005
2007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)2008--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)
2009--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)
2010
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
           Subject 3. Properties of wood-based composite materials (05/03)2005--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)
2008--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
           Subject 4. Surface treatment of wood and composite materials. Potential ecological risks of composite materials (05/04)2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
ukončený
                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)20052007
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
připravovaný
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
2011
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
           Subject 6. Cutting and machining (high-speed) of wood and composite materials (05/06)2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojů (05/06/03)2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem (05/06/04)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/06/05 Mobilní pásová pila2008--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 7. Wood elements and structures. Energetic diagnostics of wooden constructions (05/07)
2005
--eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený2005--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
           Subject 8. Constructional joinery products (05/08)2005--eTS VZIFE FFWT
řešený
                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development (DZ 01)2005
--
TS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 2. Evaluation of the effectiveness of revitalization measures and risks of forest decline under conditions of decreased vitality of trees (01/02)2005--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)2005
--
Akt eTS VZ
FFWT
řešený           Subject 5. Protection of the diversity of a special interest region and biodiversity on the level of communities and species (01/05)
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádrže (01/05/05)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)2005--
Akt eTS VZ
FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--eTS VZIFE FFWT
řešený                01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy (01/07/01)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 8. Use of geoinformation technologies in landscape planning (01/08)
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině (01/08/03)2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
ukončený
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
řešený                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
ukončený                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )
2007
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
řešený
2006
--
eTS VZ
DE FFWT
řešený
2006
--
Akt eTS VZJ. KulhavýDE FFWT
řešený
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)
2008
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený      Research plan 02: Principles of management and optimization of the species composition of forests under anthropicly changing conditions of uplands and highlands (DZ 02)2005--TS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
           Subject 2. Transformation of spruce monocultures and its economic impacts (02/02)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby (02/02/01)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýFFWT
řešený                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005--eTS VZ
IFE FFWT
řešený                02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti (02/03/01)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený                02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu (02/03/03)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)
2006--Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
řešený
2005
--
eTS VZIFE FFWT
řešený                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)2005--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)2005--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
řešený
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
      Research plan 03: Restoration of mountain forest ecosystems damaged by air pollution (DZ 03)2005
--
TS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 2. Effectivization of forest management in air-polluted areas by purposeful soil restoration (03/02)
2005
--
eTS VZIFE FFWT
řešený
                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZIFE FFWT
řešený
                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený           Subject 4. Forest dynamics and methods of its cultivation and regeneration (03/04)2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 5. Hydrological efficiency of mountain forests in the view of possible cushioning of high waters and floods (03/05)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený           Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest (03/06)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený                03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký (03/06/02)2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
ukončený                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
      Research plan 04: Management strategy of a region with the special statute of protection (DZ 04)2005
--
TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 1. Evaluation of the condition of a forest ecosystem as a basis for the formulation of objectives of area protection in the context of integration into the landscape (04/01)
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcích (04/01/02)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)
2007
--
Akt eTS VZ
FFWT
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
ukončený
2005
2005
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
zrušený
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/06)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
           Subject 3. Multiple criteria optimization of the choice of management technology (04/03)2005--eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03/01)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2006
--
Akt eTS VZ
DE FFWT
řešený
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)
2008
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
           Subject 4. Aspects of forest protection and wildlife management (04/04)2005--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (04/04/03)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)
2006
--
Akt eTS VZJ. KulhavýDFPGM FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
ukončený
20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený
2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 6. Use of wood in relation to the application of management strategy (04/06)2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
vyřazený2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
vyřazený
                04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystému (04/06/02)
2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
           Subject 7. Economic evaluation of management strategy variants (04/07)2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
ukončený
Forest Ecosystem Classification in the Intermountain West (100184)
2010
2012OtherA. KusbachDFBDG FFWT
řešený
Forest geobiocenosis changes evaluation on prof.A.Zlatnik permanent plot after 75 years (Pop Ivan Maramuresh massive- Transcarpathia UKRAINE) (IGA 31/2009)
2009
2009
IGA
IFM FFWT
řešený
2015
2018OtherO. Holuša
DFPGM FFWT
ukončený
Forest management Jizerské hory Mts (02/2002)
2003
2004
GS LČRJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)
2017
--
TAČR
J. NerudaDE FFWT
řešený
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)
2017--
TAČR
J. Neruda
DE FFWT
řešený
Forestry-landscape course in Mongolia2019
2019
Foreign edu.J. ŠebestaDFBDG FFWT
řešený Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
Other
DFPGM FFWT
řešený      Continuation of bilateral cooperation in research of Norway spruce stands in Mid-Norway (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)2016
2016
OtherDFPGM FFWT
řešený
      Expanding of knowledge of the team FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)
2015
2015
OtherFFWT
řešený
FR-TAF-3072: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. Study of type and non-type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)2013
2013
Other
L. Purchart
IFE FFWT
ukončený Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
OtherDFG FH
řešený
Full-scale experimental cell for testing components of modern wooden buildings (LDF_TP_2020009)
2020
2022
IGAR. SlávikDWS FFWT
obhájený
Functional UV protective coating systems (2A-2TP1/070)
20072010MPOD. TesařováFFWT
ukončený
Funkční integrace struktur lesních porostů
1999
2004
eTS VZP. KupecDLM FFWT
řešený
2018
2021OtherD. TesařováIF FFWT
podaný
Furniture bonded joints designed for outdoor use (LDF_VP_2020058)
2020
--
IGAJ. StádníkIF FFWT
přijatý
Furniture bonded joints in the exterior (LDF_VP_2018003)2018--
IGA
IF FFWT
řešený
Furniture design with principles of sustainable design by using paper pulp (LDF_VP_2019009)20192019IGAIF FFWT
obhájený
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)2007
2007
Other
M. Šimek
IF FFWT
ukončený
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004
GAČR
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016--
Smluvní výzkum
P. FormánekDGP FFWT
řešený
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005
--
Other
J. ČermákIFE FFWT
přijatý
GB-TAF-2039: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
Other
IFE FFWT
řešený
Genetic databank creation of selected mammal species of the Czech Republic for sustainable transport development20132015TAČR
DFPGM FFWT
řešený
Genetical and physiological characterization of wood-rotting fungi of genus Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--GAČR
FFWT
ukončený
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGA
DFPGM FFWT
zrušený
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009OtherDFPGM FFWT
řešený
Genome size and karyotype evolution in Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
DFBDG FFWT
ukončený
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod2013
2013
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Geodiversity in the city: perception, function, potential (TL02000219)
2019
2021
TAČR
A. Bajer
DGP FFWT
řešený20182019
IGA
DGP FFWT
obhájený
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGAM. KlimánekDGT FFWT
řešený
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)
2015
2015
IGAK. Drápela
FFWT
ukončený
Geological information of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny - Easy access for students. (1023/4FR228 F6d)
2004
2004FRVŠJ. Houška
DGP FFWT
ukončený
Geometria stromu (kmeňa, konárov), - stanovenie matematickej závislosti pri vetvení stromu2013
2014
IGA
FFWT
obhájený
GPS base station for postprocessing corrections (511 F1 a)
20052006
FRVŠ
DGT FFWT
řešený
Green Roofs and Facades as a Tool for Improvement of Thermal and Water Balance in Industrial Space (TH03030230)
2018
2021
TAČRDFBDG FFWT
zamítnutý Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
2015
2017
GAČR
IFE FFWT
zamítnutý
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
2016
2018
GAČRIFE FFWT
obhájený
Growth response of Quercus robur L. and Fraxinus angustifolia Vahl. to changed conditions of the water regime in the Dyje-Morava floodplain forest (GA526/00/P058)
2000
2002
GAČRFFWT
ukončený Growth response of trees on climate factors in a beech/fir stand. (GA526/00/D082)
2000
2003GAČR
IFE FFWT
řešený Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)20162019
IGA
P. Čermák
DWS FFWT
řešený Harmonisation of lowland floodplain forest management as o tool for maitenance of the vascular plant species diversity (QI92A031)
2009
2013
NAZV
R. Řepka
DFBDG FFWT
řešený
Harvester prototype with multi-function traction and hybrid drive (TH 03010007)
2018
2021
TAČR
DE FFWT
obhájený
Harvesting and transport systems and energetics in forestry - the harmonization of relations with environment (19/2010)
2010
2012
IGA
J. Neruda
DE FFWT
řešený Heat transfer in wooden construction including an air cavity (19/2014)
2014
2014IGAJ. TippnerDWS FFWT
podaný
Historical Forests as Cultural Heritage2016
2018
Other
DLM FFWT
řešený
2012
2012
IGA
DWS FFWT
řešený
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MK
J. TippnerDWS FFWT
řešený
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--
Other
L. AdamčíkIFE FFWT
řešený
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--
IGA
V. Gryc
DWS FFWT
řešený
2013
2013
Other
L. MenšíkIFE FFWT
připravovaný
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGA
DLM FFWT
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území2012
2012
MK
J. Fialová
DLM FFWT
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
Other
DLM FFWT
zamítnutý
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
2007
2007GS LČRJ. Fialová
FFWT
ukončený
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGA
DLM FFWT
řešený
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)
2009
2009IGADE FFWT
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGADGPP FA
podaný Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006
FRVŠ
FFWT
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011IGAJ. Schneider
DLM FFWT
obhájený
Homogenization of material properties of wood for tasks from mechanics and termodynamics (P526563605)
20062008
GAČR
DWS FFWT
řešený
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009--
NAZV
P. Kantor
DFES FFWT
řešený
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
2010
--
OPP. MaděraDFBDG FFWT
řešený
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017
GAČR
M. Tomšovský
DFPGM FFWT
řešený
http://forest4mongolia-cz.net/ (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)
2015
2018
AKTIONA. Kusbach
DFBDG FFWT
ukončený Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR
2009
2009
IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
ukončený
Changes in chemical and physical soil properties, its impact on root systems and reflections in aboveground systems (9093/3 OS 137/471)
2003
2003
GS LČR
IFE FFWT
ukončený
Changes of above and bellow parts of trees
2008
2008
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
řešený
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
DWS FFWT
řešený
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. PaschováDWS FFWT
řešený Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGAZ. PaschováDWS FFWT
řešený Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
přijatý Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--
IGA
D. HessDWS FFWT
obhájený
Children's beds for hospitals and take caring (FI - IM/229)
2005
2006
MPO
IF FFWT
řešený
Chunker optimalization (LDF_VP_2017036)
2017
2018
IGA
O. Wassermandl
FFWT
řešený
Identification of acoustic parameters of wood for the construction of musical instruments (LDF_VP_2020013)
20202021
IGA
DWS FFWT
obhájený
Impact of Accelerated Aging and Ethylene Oxidation on the Physical and Mechanical Vultures of Solid Oak, Beech and Elm Wood
2017
2017
Smluvní výzkumD. Tesařová
IF FFWT
řešený
Impact of different types forest management on condition and quality of soils in coppice forests
20172017IGAJ. Kadavý
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Impact of drought effect on hydraulic and mesophyll conductances of coppice and high forest (LDF_VP_2018027)20182019IGAJ. UrbanDFBDG FFWT
přijatý
Impact of logging and ecological restoration on biodiversity and functions in tropical forests of southeast Asia20202022IGA
DFPGM FFWT
řešený
Implementation of holistic management and climate smart agriculture in Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Ethiopia.
2016
2018
Other
P. Němec
DFBDG FFWT
řešený Implementation of science and research in education
2012
2015
OPM. SvátekDFBDG FFWT
řešený Importance of horizontal precipitation for regeneration of Dracaena cinnabari cloud forest of arid tropical zone, Socotra. (LDF_VP_2016019)
2016
2017
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
ukončený
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
20072007OtherJ. PavlišFFWT
ukončený
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island
20072007Other
DFBDG FFWT
řešený Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019
IGA
J. Čermák
DFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019IGA
DFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
20192019IGA
DFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042 )
2019
2019
IGA
J. ČermákDFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
AKTION
DFBDG FFWT
řešený
Improving of height-diameter model based on geographically weighted regression (GWR) on the case of Spanish national forest inventory data (LDF_VP_2016012)
2016
2017IGAK. DrápelaÚHÚLAG FFWT
řešený
Increase ergonomic and user quality of the seating furniture (LF11004)
2011
2013
RPH. MaňákIF FFWT
obhájený
Increase in the profitability of forestry of the Czech Republik through the increase of competitive ability of wood products in foreign and home markets (GA402/98/0538)1998
2000
GAČR
FFWT
zamítnutý
Increasing economic efectiveness of forestry economy by the means of economic realization of chosen non-wood products, uses and functions of forest by the forest properties in the Czech Republic2009
2009
NAZV
DFFPP FFWT
řešený
Indicators of trees vitality (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)2012
2015
OPDFPGM FFWT
řešený Infection biology of Chalara fraxinea and factors influencing fructification of teleomorph Hymenoscyphus pseudoalbidus, originator of Ash dieback (LD13020)2013
2016
Other
DFPGM FFWT
podaný
Influence of diatom microfossils on the shear parameters of clayey soil
2014
--IGAL. Ševelová
DLM FFWT
řešený
Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrology (QK1810415)
2018
2022
NAZV
DFES FFWT
podaný
Influence of historical acid load on podzolization intensity in mountain spruce forest ecosystems (526/09/1702)
2008
--
GAČR
DGP FFWT
řešený
Influence of hydrolysis of wood polysaccharides on permanent fixation of compressive deformation of wood
2016
2017IGA
DWS FFWT
ukončený
Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGAP. Horáček
FFWT
řešený
Influence of wood surface sanding with fine sandpapers on adhesive bond properties join with pMDI/UF adhesive
2019
--
IGA
P. Král
DWS FFWT
řešený
2009
2013
MPO
IF FFWT
zamítnutý
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Other
DLM FFWT
obhájený Innovation of geological education at the MUAF Brno. (FRVŠ)20032004FRVŠ
DGP FFWT
řešený
20192019Internal
IF FFWT
řešený
Innovation of practical teaching of subjects dealing with the quality of indoor living and working environment
2019
2019Internal
IF FFWT
obhájený Innovation of study programs of the subjects of Geology and Soil Science. (243/2000)
2000
2000FRVŠJ. Jandák
DGP FFWT
vyřazený
Innovation vouchers in Zlin region (17)2012
2012
Other
IF FFWT
řešený20092010
Other
L. Ševelová
DLM FFWT
řešený
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015
OPFFWT
řešený
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
20172020TAČRP. Maděra
DFBDG FFWT
zrušený
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
20072008
IGA
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009
FRVŠ
DLM FFWT
ukončený Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠ
DFPGM FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství
2011
2011
FRVŠ
DFFPP FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2009
2009
FRVŠJ. LenochDFFPP FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010
FRVŠ
DFFPP FFWT
zamítnutý20102011
FRVŠ
D. Šafařík
DFFPP FFWT
podaný
Inovace předmětu Informační technologie2009
2011
FRVŠR. ŠtorkDFFPP FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Landscape recreology
20122012
FRVŠ
J. Fialová
DLM FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace
2008
2008
FRVŠ
J. Lenoch
DFFPP FFWT
ukončený
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)
2006
2006
FRVŠ
FFWT
podaný
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)
2006
--
FRVŠ
P. Kotásková
FFWT
zamítnutý20112011
FRVŠ
M. Ernst
DFPGM FFWT
ukončený Inovation of upholstered furniture (OS 470811)
2008
2008
P. Brunecký
IF FFWT
ukončený
Inovation of exercises for the subject Forest Pedology (2009 2517 F6 a)20092009
FRVŠ
DGP FFWT
obhájený
Inovation of laboratory practical about molecular genetic metods (3fr1319/2003)
2003
2003FRVŠDFPGM FFWT
řešený
Inovation of the technical and timber processing for foghter competetivenes
2012
--
OP
K. KrontorádIF FFWT
podaný
Inquiry of presence of potential virus-like agents in genomes of Dothistroma spp. and Lecanosticta acicola
2020
2021
IGA
L. Botella Sánchez
DFPGM FFWT
přijatý Instructional materials for 1. and 2. vintage instructional enclosure joiner.20062008
Other
FFWT
řešený Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)20192021OtherM. DanzerDFBDG FFWT
obhájený
Integration of construction in Landscape
20092010Foreign edu.
DLM FFWT
obhájený
2002
2002RP
AIS REC
obhájený
      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
2002
2002
RP
IF FFWT
obhájený
Interiéry ICV Brno
2008
2008
Other
M. KovaříkIF FFWT
ukončený Introduction of broadleaf species for sustainable forest management (QLK5-CT-2002-00851)
2002
2005
Other
L. AdamčíkIFE FFWT
ukončený
Invention of measuring system for PAR measurements in the surface level of forest stand (1516)
2007
2007
FRVŠ
FFWT
ukončený
IV Interantional Chestnut Symposium
2008
2008
IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
připravovaný
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020--Foreign edu.DFBDG FFWT
ukončený Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)20092011
RP EK
I. MarkováIFE FFWT
ukončený
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)
2010
2012
IGA
DFES FFWT
obhájený
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
2005
2008
GS LČR
J. Dvořák
DFPGM FFWT
zamítnutý
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
2007
2007NAZVFFWT
ukončený
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)
2005
2005
FRVŠJ. ZejdaFFWT
obhájený Konference Krajinné inženýrství 2009
2009
2009
Other
DLM FFWT
ukončený Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
OtherDLM FFWT
ukončený
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
2011
2011
IGAJ. Kamler
DFPGM FFWT
ukončený
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu20112011IGADFPGM FFWT
řešený Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
1996
--OtherP. KupecDLM FFWT
ukončený
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 20042005
2005
Other
P. Kupec
DLM FFWT
obhájený
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu2016
2016
IGA
DFFPP FFWT
podaný
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013
FRVŠ
DGT FFWT
ukončený
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RP
DFPGM FFWT
řešený Large carnivore conservation in long term2011--
Other
IFE FFWT
řešený
Laser diffraction analysis methodology and grain size curve analyzis of alluvial soil on the floodplain of the Svitava river20202021
IGA
A. BajerDGP FFWT
obhájený
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006
OtherDE FFWT
ukončený
Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
řešený
Leonardo da Vinci
2011--OtherP. Kindl
IF FFWT
řešený Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
2018
2019
IGA
DWS FFWT
ukončený
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)
2006
2006
FRVŠK. Kamlerová
IFE FFWT
řešený Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014
--
RPL. Dobrovolný
DFES FFWT
řešený LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016
--
IGADLM FFWT
řešený
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
2011
2014
NAZV
P. Kantor
DFES FFWT
obhájený
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
2012
2012
DFFPP FFWT
ukončený
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)
20122012
Smluvní výzkum
D. ŠafaříkDFFPP FFWT
ukončený
Lexicon of chosen tropical woods - multimedial tutorial texts (FRVŠ 1328/2003/F4d)
2003
2003
FRVŠH. Vavrčík
DWS FFWT
řešený
Management of natural resources in tropic and subtropic - study programmes innovation at FFWT MUAF in Brno (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
20092012
OP
P. Maděra
DFBDG FFWT
ukončený
Management optimization of big game management in the Czech Republic. (IBS6093003)
2000
2004
Other
J. Feuereisel
DFPGM FFWT
řešený
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)
2005--
Akt eTS VZ
DFPGM FFWT
řešený
Mangan as influencing factor of food quality of phytophagous insect (LDF_VP_2015023)
20152015IGAE. KulaDFPGM FFWT
obhájený
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)
2008
2008
Other
DFFPP FFWT
řešený
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)
2012
2013
Other
DWS FFWT
obhájený
Material damping of wood (55/2008)
20082008IGAP. Koňas
DWS FFWT
připravovaný
MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)
20122012IGA
IF FFWT
ukončený
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
1999
2008OtherP. Kupec
FFWT
řešený
Mechanical and acoustic properties of standing beech trees (Fagus sylvatica L.) degraded wood by white rot wood fungi
2020
--
IGAJ. Tippner
DWS FFWT
přijatý
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
20122012
IGA
L. PrausDWS FFWT
řešený
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS
2018
--
Other
DWS FFWT
ukončený
method of age estimation of giant trees on the example of pedunculate oak in dyje and Morava rivers alluvium and Odra river alluvium (FRVS 1368 G4)
2007
--
FRVŠJ. Vítámvásová
FFWT
zamítnutý Methodology for assessing the economic efficiency of forest property management
2008
2008
NAZV
R. DudíkDFFPP FFWT
obhájený
2008
2009
NAZVJ. LenochDFFPP FFWT
zamítnutý
Methodology of the special financial analysis of the forest estates
2007
2007
GAČR
DFFPP FFWT
řešený
Methods of early identification, biology, genetic structure, control and distribution of Dothistroma needle blight and other diseases of pines in the Czech Republic (QH81039)
2008
2012
DFPGM FFWT
obhájený Metodical bases of functionally integrated forest management (SE/620/2/01)
2001
2003
OtherI. Vyskot
FFWT
ukončený
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
2004
--
FRVŠ
FFWT
zamítnutý
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
2010
2013NAZVJ. Lenoch
DFFPP FFWT
ukončený
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
2012
2012
IGA
J. Suchomel
IFE FFWT
připravovaný
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"
2009
--
Other
Š. SchneiderIF FFWT
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory2003
2004
Akt eTS VZ
R. Gebauer
DFBDG FFWT
řešený
2008
--
VZZ. Havířová
DWPT FFWT
ukončený
2010
2010
IGAFFWT
řešený
Microbial and enzymatic activity of soil in carbon forestry (LDF_VP_2017018)
2017
2018
IGA
J. Volánek
DGP FFWT
ukončený Microclimate of spruce stand of second generation on originally mixed stand site. (526/01/D079)2001
2004
GAČRK. KamlerováIFE FFWT
řešený
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)
2007
2007IGA
DWPT FFWT
řešený
Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva
2015
--
IGAA. DejmalFFWT
ukončený
Mineralization non-proteogenic amino acids in soil (10/2011)
2011
2011IGA
DGP FFWT
podaný
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZV
DLM FFWT
řešený Minimizing losses forest and agricultural land due to erosion and abrasion processes in the landscape20162018
IGA
DLM FFWT
obhájený Modelling of resonance piano board and analysis of its behaviour by finite element method (3350)
2005
2006
FRVŠP. KoňasDWS FFWT
podaný
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS
2007--
IGA
FFWT
řešený
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--
IGADFBDG FFWT
řešený
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)
2005
--FRVŠIFE FFWT
přijatý20172018IGAP. Král
DWS FFWT
ukončený Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)2012
2012
IGAJ. TippnerDWS FFWT
řešený
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005
--
GAČR
IFE FFWT
ukončený
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelIFE FFWT
řešený
Monitoring of visitors to the Singletrail Moravian Karst on special purpose roads Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny2018
2019
IGA
P. Hrůza
FFWT
řešený
2009
2010
Other
DFBDG FFWT
řešený
2009
2010OtherR. GebauerDFBDG FFWT
zrušený Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress20142014
IGA
V. Gryc
DWS FFWT
řešený
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress (IGA 42/2014)
2014
2014
IGADWS FFWT
řešený Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR20092009
IGA
DFFPP FFWT
řešený Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013
--IGA
DFPGM FFWT
řešený
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
20122013OtherM. TomšovskýDFPGM FFWT
ukončený
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
20082009IGAT. MájekDFPGM FFWT
řešený Morphologic and genetic variation of several putative Carex hybrids (LDF_VP_2015024 )2015
--
IGAJ. Mráček
DFBDG FFWT
ukončený
Morphological and Anatomical Study of Dragon Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
2012
2012
IGAJ. Pavliš
DFBDG FFWT
ukončený
Mountain forest ecosystems and their management with the aim to reduce floods (GA526/02/0851)
2002
2004
GAČRP. Kantor
DFES FFWT
ukončený Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.20192020GS LČRR. UlrichDE FFWT
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020GS LČRDE FFWT
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
20192020
GS LČR
R. UlrichDE FFWT
řešený
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)20102012IGA
IFE FFWT
zamítnutý
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd
2011
2011
NAZV
E. Kula
DFPGM FFWT
ukončený
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)
2012
2012
IGA
R. Gebauer
DFBDG FFWT
řešený
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin
2013
--
IGAP. Čermák
DFPGM FFWT
ukončený
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)2008
2008
IGAJ. SchneiderDLM FFWT
řešený20192021
TAČR
M. BalkováDGP FFWT
podaný Multimedia Innovation teaching Valuation of forest
2009
2009
FRVŠ
DFFPP FFWT
ukončený Multimedia support of data analysis teaching ( FRVŠ 227/2004)2004--
FRVŠ
K. DrápelaIFM FFWT
ukončený
Multimedia support of Dendrometry od Yield Scinece (FRVŠ 1308/2003)
2003
--
FRVŠIFM FFWT
ukončený
Multimedial presentation and a manual of study materials on teaching geological-pedological route. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠ
DGP FFWT
obhájený
2006
2006
FRVŠ
V. VranováDGP FFWT
řešený
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010--
FRVŠ
P. Pancová ŠimkováDGP FFWT
obhájený Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)
2008
2008FRVŠ
FFWT
řešený
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)
2008
2008FRVŠS. Tichá
DFBDG FFWT
řešený
2009
2009
FRVŠ
DM FFWT
obhájený
2008
2008
FRVŠR. MaříkDM FFWT
řešený
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)
2006
--
IGAL. Kanická
IF FFWT
ukončený
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
20082008
FRVŠ
A. BajerDGP FFWT
zamítnutý
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
20092009
FRVŠ
J. Fialová
DLM FFWT
ukončený20092009
FRVŠ
D. Palovčíková
DFPGM FFWT
obhájený
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
2007
2007
FRVŠ
V. VranováDGP FFWT
obhájený Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)2009
2009
FRVŠ
DGP FFWT
obhájený
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
2005
2005FRVŠV. Vranová
DGP FFWT
obhájený Multiphysical computer simulations in selected tasks of wood engineering (IGA 59/2010)20102010IGAP. Koňas
DWS FFWT
řešený
2016--OtherDFPGM FFWT
řešený
Multi-purpose branching machine (FW01010178)
20202023TAČRR. UlrichDE FFWT
řešený Multi-purpose modular system of logging of stumps and other commodities (TRIO 4 č. : FV 40031 )
2019
2022
MPOR. Ulrich
DE FFWT
ukončený Náplavy na řece Melhavě20112011OtherM. ŠlezingrDLM FFWT
řešený
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)
2013
2015IGA
DFES FFWT
řešený
Natural regeneration of Nothofagus antarctica after fire in Torres del Paine National Park, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015OtherJ. TippnerDWS FFWT
řešený
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien
2016
2017
IGA
DWS FFWT
řešený
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)
2018
--
IGA
J. Kamler
DFPGM FFWT
ukončený
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
2008
2008
IGAL. Černušáková
DFBDG FFWT
ukončený Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
2009
2009
IGAP. KupecDLM FFWT
obhájený Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko2007
2007
Other
J. Schneider
FFWT
zamítnutý
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)
2012
2012
TAČR
IFE FFWT
ukončený
2008
2008
IGA
FFWT
podaný Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS2005--FRVŠJ. ČepickýDGT FFWT
obhájený
Negative Ions in dwelling environment -- research about impacts of the ions on the human organism and creating of the ions abundant environment for healthy sleeping and relaxation (IG470421/2102/442)
2007
2008IGAJ. Svoboda
IF FFWT
řešený Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)20142017TAČRDWS FFWT
přijatý
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)2016
2016
IGA
DWS FFWT
řešený
Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014
OP
L. ZejdováDGT FFWT
obhájený
Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014
OP
M. Klimánek
DGT FFWT
obhájený New compounds of water-soluble root exudates of Ambrosia artemisiifolia cultivated under different conditions
2014
2016
OtherDGP FFWT
řešený
New generation of the storage furniture (63/13)2013
2015
IGA
D. Tesařová
IF FFWT
přijatý
New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites
2015
2019
OP
J. KynickýDGP FFWT
obhájený
New hardware and software equipment for computer laboratory for selected courses in informatics, statistics and mathematic (772/2006)
2006
2006
FRVŠ
FFWT
obhájený New methods in teaching mathematics on Faculty of Economics MZLU - multimedia in English speaking classes (FRVŠ18/2006)20062006FRVŠ
DM FFWT
ukončený
New product development, testing, measurement (FV01614.0015)
2016
2018
OP
JPTI FFWT
řešený nnovative Qualifications Framework for Development of ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)
2013
2015
Other
D. Tesařová
IF FFWT
řešený Non-linear material model of mechanical behaviour of wood under different moisture and temperature conditions (LDF_TP_2019015)
2019
2022
IGAM. Brabec
DWS FFWT
řešený
Non-wood forest products in the Czech Republic
2014
2016
SpecifickýDLM FFWT
řešený
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory
2016
2017
IGA
DE FFWT
ukončený Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)2013
2013
IGADWPT FFWT
řešený
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )
2015
2015
IGA
R. Wimmer
DWS FFWT
řešený
Numerical analysis of the full trusses with the embedded construction joint used in reconstruction of historic building
2014
--
IGA
DWS FFWT
obhájený Numerical simulation of continual pressing
2008
2008
IGA
P. Koňas
DWS FFWT
obhájený Numerical simulation of physical fields distribution in piano soundboard (5/2005)2005
2006
IGAP. Koňas
DWS FFWT
přijatý Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015
--
IGAJ. Tippner
DWS FFWT
ukončený Oak standard chronology (2803/2005/G4)
2005
2005
FRVŠ
M. RybníčekDWS FFWT
ukončený
Objectives and ways of the reconstruction of a monocultural spruce forest: evaluation of exemplary areas of "close-to-nature" forest management in the Czech Republic (QD1130)
2001
2004
NAZV
V. TesařDFES FFWT
podaný
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně
2007
--IGAFFWT
ukončený
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--
FRVŠT. KolářDFBDG FFWT
ukončený
Observations phenological and growing phases in the forest tree species on the influence of climate conditions. (IG460451)2006
2007
IGAL. MerklováFFWT
ukončený
Occurrance and spreading of forest fires in relation to the quantities of wood residue in the stands after the harvest (7/2014)
2014
2014
IGA
DE FFWT
řešený
Occurrence of possible mycoviruses infecting Heterobasidion annosum s.l. in the Czech Republic (LDF_VP_2019034)20192020IGA
DFPGM FFWT
podaný
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Foreign edu.
DLM FFWT
ukončený
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech
2004
2005Akt eTS VZP. Kupec
DLM FFWT
podaný
Ochrana nádrží před zanášením2011--
Foreign edu.
M. Šlezingr
DLM FFWT
ukončený
Olfactometrické posouzení emisí čalounických materiálů v závislosti na množství emitovaných emisí (43/2011)
2011
2011
IGAD. Tesařová
IF FFWT
řešený
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--IGADFBDG FFWT
ukončený
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)
2012
2012
IGA
DGT FFWT
obhájený Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)
2008
2010
GS LČR
R. UlrichDE FFWT
přijatý Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině2010
2013
IGAM. Šlezingr
DLM FFWT
ukončený
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999--GAČRJ. Dvořák
DFPGM FFWT
řešený
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek2016
2019
GS LČR
DFPGM FFWT
ukončený
Optimalizace mechanických a tepelně-technických vlastností materiálu z konopí a minerálních pojiv pro využití ve stavebnictví (60/2010)20102010
IGA
FFWT
přijatý
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--
NAZV
V. Hurt
DFES FFWT
ukončený
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
2012
2012
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)
2010--IGAP. KrálDWPT FFWT
zamítnutý
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
2008
2008
IGA
DGT FFWT
řešený
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015
NAZV
IFE FFWT
řešený
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)
2018
--
TAČR
DWS FFWT
ukončený Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
2004
2004FRVŠV. Hurt
DFES FFWT
přijatý
Optimalization of artificial forest regeneration in the Czech republic (QJ1520080)
2015
2018NAZVDFES FFWT
obhájený
Optimalization of digital terrain model in forestry disciplines (IGA 54/2006)
20062006IGAM. Klimánek
DGT FFWT
řešený
Optimalization of game management in relation to protection programme. (04/04/01)
2005
--Akt eTS VZP. Čermák
DFPGM FFWT
přijatý Optimising the use of ameliorative and stabilizing tree species in the forests (QJ1530298)
2015
2017NAZV
DFES FFWT
ukončený
Optimization of microwave plasticisation for wood densification purposes
2014
2014
IGADWS FFWT
ukončený
Optimization of the design and realization of low volume roads pavements (TA01020326)
2011
2014TAČRL. Ševelová
DLM FFWT
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaIFM FFWT
ukončený Organization of the international scientific conference "Main tasks of silviculture at the beginning of the 21st century" (IGA č. 18/2004)2004
2004
IGAP. KantorDFES FFWT
ukončený
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin
2013
2013IGAL. Praus
DWS FFWT
podaný Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)
2007
--
FRVŠJ. Pubal
FFWT
vyřazený
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě
2008
2008
IGAA. PešlováDFPGM FFWT
ukončený
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)
1998
1998
FRVŠK. Kamlerová
IFE FFWT
ukončený Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)
2004
--
FRVŠ
FFWT
řešený
Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023OtherM. SvátekDFBDG FFWT
řešený Participation of Czech scientists in the SBE experiment
2017
2021OtherM. SvátekDFBDG FFWT
řešený
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko
2017
2019
GS LČRÚHÚLAG FFWT
řešený
Path to experience (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
20122014
OP
P. Král
DWS FFWT
podaný
PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement field (401/2009/A/b)
2008
--
FRVŠ
P. KupecDLM FFWT
řešený
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
2013
OPJ. Fialová
DLM FFWT
přijatý
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011
--
OP
DLM FFWT
řešený
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)
2011
2014
NAZV
DFES FFWT
ukončený Physical testing - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)20172018
OP
JPTI FFWT
řešený
Platform for intercultural management (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)
2011
2014
OP
M. HamanováDOFFW FFWT
řešený
2012
2014OPO. Holuša
DFPGM FFWT
řešený
Platform for systems biology and ecology of woody plants (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011
--
OP
P. ČermákDFPGM FFWT
řešený Platforma pro kulturní krajinu
2009
--
OP
P. KupecDLM FFWT
řešený Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)2012
2014
OPDGP FFWT
obhájený
Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)
2010
2010
FRVŠR. MaříkDM FFWT
ukončený
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
Other
DLM FFWT
obhájený
2012
2012OtherM. Ernst
DFPGM FFWT
řešený
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)
2015
2016
Foreign edu.
H. HabrováDFBDG FFWT
řešený
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OP
P. Kupec
DLM FFWT
řešený
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014InternalM. Klimánek
DFPGM FFWT
zamítnutý
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii
2013
2013
Other
DFFPP FFWT
obhájený
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
2012
2014
OP
DGT FFWT
podaný
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru2014
2015
OP
DFPGM FFWT
přijatý
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009
--
IGA
M. ŠenfeldrDFBDG FFWT
řešený
Population analysis of Frankinscence tree (Boswellia sacra, Burseraceae) (SP4181111)
2018
2019
IGAH. HabrováDFBDG FFWT
zamítnutý Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Internal
J. FialováDLM FFWT
podaný Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016
--
NAZVDLM FFWT
ukončený Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)
2004
2006
Other
P. Kupec
DLM FFWT
ukončený
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
OtherDLM FFWT
ukončený
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012
DE FFWT
ukončený
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
20042004OtherP. Kupec
DLM FFWT
ukončený
Posouzení zatopení hotelu Jana
2011
2011
Other
M. ŠlezingrDLM FFWT
řešený
Possibilities of decontamination of extracted bark beetle wood and standing infested trees by electric shock2019--GS LČRDE FFWT
připravovaný Possibilities of decontamination of harvested bark beetle wood and standing infected trees by electric current (2/219)
2019
2020GS LČRR. Ulrich
DE FFWT
zamítnutý
Possibility of the biotechnical measures in the landscape
2014
2015
Foreign edu.J. Fialová
DLM FFWT
připravovaný
Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb2015
--
IGA
DWPT FFWT
řešený Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)20182020
NAZV
DFFPP FFWT
připravovaný Potential of allometric methods for tree vitality assesment
2016
2016
IGA
DWS FFWT
ukončený Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)
2008
2008IGADFPGM FFWT
řešený Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)
2006
--
IGA
J. PubalFFWT
řešený
2018
2019
IGAJ. Kamler
DFPGM FFWT
ukončený
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
2012
2012
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.
2017
2018
IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
řešený Precaution of Mycosphaerella pini E. Rostrup and observing of bionomy of this species. (3184/2005)
2005
--
FRVŠ
DFPGM FFWT
řešený Precipitation-runoff conditions of mountain forests and their possibilities in mitigating ex-treme situations – floods and drought (NAZV 1G57016/2004)
2005
2008
NAZV
P. KantorDFES FFWT
ukončený
Predatory mites (Acari, Phytoseiidae) influencing the populations of gall mites of birch in Ore Mountains (235/2004)
2004
--
FRVŠ
DFPGM FFWT
ukončený
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les
2007
2007
OtherJ. Schneider
FFWT
obhájený
2005
2005
Other
IF FFWT
obhájený
      Překlad normy EN 527-3
2005
2005OtherIF FFWT
obhájený
Preparation of test samples for Matici Slovak
20172017
Smluvní výzkum
D. TesařováIF FFWT
přijatý Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech2007--
Other
M. Kloiber
FFWT
řešený Problematic of anti-erosion and anti-abrasion protection of significantly threatened localities2019
--
IGADLM FFWT
ukončený Problematika kvality vnitřního prostředí dřevostaveb (14/2012)2012
2012
IGA
IF FFWT
zamítnutý
Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice
2007
2007
GS LČR
FFWT
ukončený
2004
2005
Other
P. KupecDLM FFWT
obhájený Processing of hemispherical photos for objectivized estimation of crown cover ( 5/2011)
2011
2011
IGAK. Král
DGT FFWT
obhájený
Production and ecological stability of mixed forest stands under conditions of hilly lands, changing due to anthropogenic activities as a basic for the proposal (GA526/96/0649)
1996
1998
GAČRP. Kantor
FFWT
řešený
Production potential and stability of mixed forest stands in forest altitudinal vegetation zones 2, 3 and 4 as a basis for optimation of target tree species composition (GA526/03/1485)
2003
2005
GAČR
P. Kantor
DFES FFWT
přijatý
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )
2015
--
IGA
DFES FFWT
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGADFES FFWT
obhájený Produkční potenciál borovice vejmutovky2011
2011
IGA
DFES FFWT
podaný
Prognosis of Forestry in the Czech Republic till 20302015
--
NAZV
DFFPP FFWT
obhájený
2006
2006
Other
DFFPP FFWT
řešený
progressive construction and management of drying kilns for hardly dryable woods includung exotic
20182019TAČRK. KrontorádDWS FFWT
obhájený
Project how to evaluate the influence of vegetetive growth to the increase of stability of dam lakes banks (GA103/01/0063)
2001
2003GAČR
FFWT
zamítnutý
Project of Stabilization of Banks Using an Armoured Earth Structure
2010
2010
GAČRJ. Fialová
DLM FFWT
ukončený
Projekt Morava III20002002Other
DLM FFWT
ukončený
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)
2003
2006
OtherDLM FFWT
řešený
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína
2006--
Other
</