Faculty of Forestry and Wood Technology - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1330

State
NameFromUntilType
Supervisor
Department
ukončený
- - - (9502/KS470161)
20072007J. Pejzl
DWPT FFWT
zamítnutý A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..
2009
2010
IGA
A. KozumplíkováDLM FFWT
přijatý
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )
20152015
IGA
DFES FFWT
řešený
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )
20202020
IGA
J. Krejza
IFE FFWT
obhájený
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application20092009
DGP FFWT
řešený
Action plan for Geodiversity protection
2019
2020
Other
A. Bajer
DGP FFWT
přijatý
Added velue education in water management
2014
2014
Foreign edu.J. Fialová
DLM FFWT
řešený
Advanced construction elements based on wood and composites for civil engineering objects
2020
2020
TAČRZ. HavířováDWS FFWT
ukončený
Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest
2013
2013IGA
IFM FFWT
ukončený
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)
2001
2004NAZVO. Mauer
DFES FFWT
řešený
Aktivní protiabrazní konstrukce
20152015IGAP. PelikánDLM FFWT
řešený
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)
2015
2017OtherDFBDG FFWT
řešený
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--
Other
IF FFWT
ukončený
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014
TAČR
I. MarkováIFE FFWT
řešený
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EK
IFE FFWT
obhájený
Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny
2013
2013
Internal
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
zamítnutý
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny2014
2014
IGADLM FFWT
řešený
An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)
2004
--
NAZV
E. KulaDFPGM FFWT
ukončený
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES
2012
2013
OtherL. ŠevelováDLM FFWT
řešený
Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade
2019
2021IGAL. HláskováDWPT FFWT
řešený Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGAP. MocováDWS FFWT
řešený Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)
2017
2018IGA
DWS FFWT
ukončený
Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)
20062007FRVŠL. MerklováFFWT
ukončený
2016
2017
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
řešený
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)
2010
2010
IGA
P. HoráčekDWS FFWT
řešený
2010
2010
IGAP. HoráčekDWS FFWT
řešený Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)
2017
2018IGA
DFPGM FFWT
řešený2017
2018
IGAJ. DvořákDFPGM FFWT
obhájený Analysis of socio-economic impacts on business entities in the timber products segment in the context of interest in assessing the benefits and negatives of certified wood raw material.2018
2019
IGA
DFFPP FFWT
přijatý Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGA
R. LongauerFFWT
přijatý
Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny2019
--
IGA
P. Hrůza
DLM FFWT
obhájený2005
2005
IGAM. Jičínský
FFWT
obhájený
2013
2013
D. Šafařík
DFFPP FFWT
obhájený
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019
Smluvní výzkumDFFPP FFWT
řešený Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)
2008
--Other
DLM FFWT
ukončený
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
2018
2018
Smluvní výzkum
V. KupčákDFFPP FFWT
ukončený
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
19981998FRVŠDWS FFWT
obhájený Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
OtherDFFPP FFWT
ukončený Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005
--
OtherV. Kupčák
DFFPP FFWT
řešený
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku
2007
--OtherV. KupčákDFFPP FFWT
obhájený
2008
2008
IGA
FFWT
řešený
20172018
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--IGAZ. Kopecký
DWPT FFWT
řešený
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)
2010
2012
IGA
DFFPP FFWT
řešený
2014
2014
IGA
IFM FFWT
řešený
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--
IGA
H. VavrčíkDWS FFWT
obhájený Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkDWS FFWT
ukončený
2009
2009IGAP. HoráčekFFWT
řešený2010
--
IGAA. Dejmal
DWS FFWT
ukončený
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGA
IFE FFWT
řešený Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014
MMR
J. Suchomel
IFE FFWT
řešený
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)
2015
--IGAFFWT
ukončený Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)
2014
2015
IGA
FFWT
řešený
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
vyřazený
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGA
V. Gryc
DWS FFWT
obhájený
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
2016
2016
Internal
P. HlaváčkováDFFPP FFWT
obhájený Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)
2012
2012
IGA
DWS FFWT
ukončený Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)
2013
2014
IGA
DFFPP FFWT
připravovaný
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
DE FFWT
řešený Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování2016
2019
IGA
J. KadlecDE FFWT
řešený
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013
--
IGA
H. Vavrčík
DWS FFWT
ukončený
2016
2017IGAO. Košulič
DFPGM FFWT
řešený
2017
2019
IGADFPGM FFWT
řešený
Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)
2013
2016
MKP. MaděraDFBDG FFWT
obhájený
Animated Models of mechanism forest and wood technology (F1 d 94/2006)
2006
2006
FRVŠ
DE FFWT
řešený Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)2018
2019
RP
E. TroppováDWS FFWT
řešený
2010
--
IGAP. BruneckýIF FFWT
podaný
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--
IGA
DFFPP FFWT
ukončený Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)
2007
2008
FRVŠ
FFWT
řešený
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--
IGA
FFWT
řešený
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGA
DGP FFWT
řešený
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)
2014
2014
IGA
ÚHÚLAG FFWT
obhájený
Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)20052005
FRVŠ
D. SmítkaFFWT
ukončený
Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining
2016
2019IGA
DWPT FFWT
řešený Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)
2003
--
GS LČR
FFWT
řešený Arba Minch Fruit Value Chain
2020
2023OtherP. Němec
DFBDG FFWT
řešený
Arboristické standardy
2011
--InternalDWS FFWT
řešený Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)
2005
--
GAČR
DFPGM FFWT
řešený
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. Libosvár
DLM FFWT
řešený
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties
2009
--
DGP FFWT
obhájený
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases
20092009
IGA
P. Formánek
DGP FFWT
řešený
Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)2019
--
IGA
O. Mikulka
DFPGM FFWT
přijatý
Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)
20182019
IGA
J. Kamler
DFPGM FFWT
obhájený Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)
2008
2008
IGA
FFWT
řešený
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
20122013
Foreign edu.
DLM FFWT
ukončený
Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar
2014
2014
IGAJ. Kamler
DFPGM FFWT
ukončený
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
P. Kupec
DLM FFWT
řešený
Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)
2003
--OtherJ. KolejkaDGT FFWT
řešený Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGAD. PalovčíkováDFPGM FFWT
řešený
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)
2017
2018IGADFFPP FFWT
řešený
Beams skeleton wooden constructions using hardwood.2019
2021
TAČR
P. Mocová
DWS FFWT
ukončený Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)
2010
2012
RP EK
IFE FFWT
přijatý BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012
--
Other
IFE FFWT
ukončený
BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)
2000
2002
Other
DFPGM FFWT
obhájený
Bezpecny nabytek CSN 91 0100
2005
2006
Other
IF FFWT
ukončený
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005MPO
IF FFWT
obhájený Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)2003
2006
GAČR
DGP FFWT
řešený
Biodiversity and target mamangement of endangered and protected organisms in coppices and coppice-with-standards under system of Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )
2007
2012
OtherL. JankovskýFFWT
řešený
Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.
2010
2010
IGADFBDG FFWT
vyřazený
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)
2015
2018
NAZV
J. MarkováDLM FFWT
řešený Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)
2012
2016
Other
L. Jankovský
DFPGM FFWT
ukončený Biomass - present and future energetic bases
2006
2006
J. PejzlDWPT FFWT
ukončený
Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)
2014
2014
IGA
M. Šlezingr
DLM FFWT
ukončený Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků
2008
2008IGA
FFWT
řešený
Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)
2005
--
IGA
DFPGM FFWT
ukončený
Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )
2007
2007P. Hrůza
DLM FFWT
obhájený Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012
GS LČR
DGP FFWT
ukončený
Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)
20022003
Other
J. KolejkaDGT FFWT
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkum
J. Kynický
DGP FFWT
ukončený
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015
Smluvní výzkum
J. Kynický
DGP FFWT
ukončený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá
2014
2014
Smluvní výzkumDGP FFWT
obhájený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
ukončený
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
20142014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
řešený
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )
20162017IGA
DWS FFWT
obhájený
Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors20142014
Smluvní výzkum
P. Formánek
DGP FFWT
připravovaný
carbonatites of metamorohic complexis2012--
Specifický
J. Kynický
DGP FFWT
řešený Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)2009
2015
VC
J. Kynický
DGP FFWT
řešený
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)
2013
2016
MK
DGP FFWT
řešený Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--
NAZV
E. Klimo
IFE FFWT
podaný
2012
--OtherJ. Suchomel
IFE FFWT
ukončený
Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park
2004
2005Akt eTS VZ
DGT FFWT
podaný
Claster CREA Hydro&Energy
2008
--
Other
DGP FFWT
řešený
Climate and air pollution effects on forest productivity
2018
2020
GAČRDWS FFWT
ukončený
Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)20062009OtherP. Brunecký
TRF FFWT
řešený
Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)
2018
2019
IGA
P. ČechIF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)
2018
2019
InternalP. Čech
IF FFWT
řešený
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )20182019
IGA
P. ČechIF FFWT
ukončený
      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)
2012
2012
SpecifickýP. Čech
IF FFWT
řešený
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)
20132015
IGA
DWS FFWT
zamítnutý
Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR
2007
2008OtherIFE FFWT
řešený Comparison of Amur Corktree (Phellodendron amurense Rupr.) production and grow with Cork Oak (Quercus suber L.) (14/2010)2010
2011
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)
2018
2019
IGADFBDG FFWT
zamítnutý Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand20122016
GAČR
I. MarkováIFE FFWT
ukončený
2005--GS LČRK. Janák
FFWT
řešený
Comparison of modern non-contact methods for forest inventory2018
2018
IGAÚHÚLAG FFWT
řešený
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation
2016
--
IGA
DFBDG FFWT
ukončený
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
2009
2010
OtherDFFPP FFWT
řešený
2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)
2014
2014
IGA
R. PokornýDFES FFWT
řešený Compilation of recent oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine
2020
2021
IGA
DWS FFWT
řešený
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)
2008
2010
GAČR
M. Rybníček
DWS FFWT
řešený Composition and structure taxocenoses of groups psocids (Psocoptera) in forest geobiocenoses Western Carpathians (19/2013)
2013
2014
IGADFPGM FFWT
obhájený Computer lab for teaching of mathematical modelling the physical and biomechanical processes (FRVŠ 398/2008)2008
2008
FRVŠP. Koňas
FFWT
obhájený
Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)2011
2011
IGA
DWS FFWT
obhájený
Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)
2000
2000GAČR
FFWT
zamítnutý Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought
2011
2011
GAČR
DFBDG FFWT
obhájený Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)
2006
2006
IGA
DGT FFWT
ukončený
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Other
J. PavlišDFBDG FFWT
řešený
Construction of 3D voxel model of forest
2016
--
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)
2016
--
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
2017
--
TAČR
K. RejšekDGP FFWT
řešený
2007
2011NAZV
FFWT
řešený
Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)20162017RPDFES FFWT
řešený
Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)
2012
2015OPT. VrškaDFES FFWT
obhájený
2012
2015
TAČR
M. ErnstDFPGM FFWT
řešený
Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects2010
2010
FRVŠ
IF FFWT
přijatý
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)
2011--OP
DFBDG FFWT
řešený
Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems2017
--
IGA
DFFPP FFWT
řešený
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)
2019
2021
TAČR
DFBDG FFWT
řešený
Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016
Other
P. Maděra
DFBDG FFWT
zamítnutý
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
2015
2017
Other
ÚHÚLAG FFWT
ukončený Creation of multimedia learning applications for Forest Protection. (FRVŠ 223/2004)20042004
FRVŠ
DFPGM FFWT
ukončený Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area
2008
2008
Internal
A. Bajer
DGP FFWT
ukončený
2010
2011
Other
IF FFWT
obhájený
Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)
2003
2007
GAČR
P. Maděra
DFBDG FFWT
řešený
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020
RP EK
DFES FFWT
řešený
Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )2007
--
OtherP. ČermákFFWT
ukončený
Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)
2007
2011OtherJ. Kulhavý
IFE FFWT
obhájený
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007
Other
DGP FFWT
ukončený
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK
2010
2011
Other
IF FFWT
řešený
ČSN EN 716-1 - Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use -Part 1: Safety requirements2008
--
OtherJ. Pacovský
IF FFWT
řešený
ČSN EN 716-2Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods2008--
Other
J. Pacovský
IF FFWT
obhájený ČSN 91 3001 - Garden furniture20072008
Other
J. PacovskýIF FFWT
řešený
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu
2019
2021
IGA
Z. PatočkaÚHÚLAG FFWT
řešený
Decomposition in the mountain forest
2007
--
IGA
FFWT
ukončený
Decomposition rate in floodplain forest
2007
2009
IGA
IFE FFWT
ukončený
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.
20062006
IGA
J. Houška
DGP FFWT
řešený
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda
20142016
Other
DFBDG FFWT
ukončený Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training
2009
2009
InternalDGP FFWT
řešený
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)2020
2021
IGA
DFBDG FFWT
obhájený
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka2005
2006
IGADFBDG FFWT
řešený design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)
2018
--
TAČR
K. Krontorád
DWPT FFWT
řešený
Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements
2018
2018
IGA
IF FFWT
řešený
2007
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR
20152017OtherM. Dvořák
DFPGM FFWT
řešený Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019
IGAM. Tomšovský
DFPGM FFWT
řešený
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--IGADWS FFWT
řešený Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
2019
IGA
DWS FFWT
obhájený
Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)
2000
2001
Other
FFWT
řešený
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments
2012
--
IGAM. Kravka
DLM FFWT
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019
IGA
DFES FFWT
řešený
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019
IGA
R. PokornýDFES FFWT
řešený
Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood
2008
--
IGA
T. KolářDWS FFWT
obhájený
2012
2014
MPO
J. NerudaDE FFWT
obhájený Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)
2014
2017TAČRDE FFWT
ukončený Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014
IGA
R. WimmerDWS FFWT
řešený
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)2015
2016
IGAP. Král
DWS FFWT
řešený
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes
2017--
IGA
DGP FFWT
obhájený Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments
2016
2016
Smluvní výzkum
D. Tesařová
IF FFWT
podaný
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016
--
OtherJ. FialováDLM FFWT
zamítnutý Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)2005
2005
GAČR
IFE FFWT
obhájený
2007
2009
GAČR
DM FFWT
obhájený Difference equations and dynamic equations on time scales (GA201/04/0580)2004
2006
GAČRDM FFWT
řešený
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)
2019
2020
IGAJ. UrbanDFBDG FFWT
ukončený
Differential and difference equations on time scales III (GAP201/10/1032)
2010
2014
GAČR
DM FFWT
obhájený
Diffusional limitation of proteolysis in soil
2013
2013
Other
DGP FFWT
obhájený
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)
2008
2008
FRVŠ
A. Buček
DFBDG FFWT
obhájený
Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)
20032003
FRVŠ
M. ErnstDFPGM FFWT
obhájený
2002
2002
FRVŠ
M. ErnstDFPGM FFWT
ukončený Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)
2001
2004
NAZV
IFE FFWT
zamítnutý
DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010GAČR
DFPGM FFWT
ukončený
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Other
DLM FFWT
ukončený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠ
IFE FFWT
obhájený
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)
2004
2004
FRVŠDFPGM FFWT
řešený
Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )
2006
2009
NAZV
FFWT
obhájený Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)20092009
IGA
IF FFWT
ukončený
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )
2015
--
IGA
R. GebauerDFBDG FFWT
řešený
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016
IGAR. Gebauer
DFBDG FFWT
obhájený
Dynamic sitting solution developement within aplication of furniture proceeding technologies - The chair for administrative workplace (IG470441/2102/442)
2007
2008
IGA
IF FFWT
řešený
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013
--
IGAR. Pokorný
DFES FFWT
řešený Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018IGA
DFBDG FFWT
ukončený
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)
2007
2011Other
FFWT
ukončený
Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)
1999
--GAČRP. Kantor
DFES FFWT
obhájený
Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)
2000
2002
GAČR
P. Jelínek
FFWT
obhájený
Ecological Surface Finishing (FI-IM4/220)
2007
2009
MPO
FFWT
ukončený Ecophysiological response of teak on thinnings
2014
2014
IGA
DFBDG FFWT
obhájený Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠ
P. Pancová Šimková
DGP FFWT
řešený
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
OtherR. Gebauer
DFBDG FFWT
řešený
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGADFES FFWT
řešený
Effect of active management intensity on biodiversity of araneofauna in protected areas of lowland forests20192019
IGA
O. Košulič
DFPGM FFWT
řešený
2017
2018
IGA
L. ÚradníčekDFBDG FFWT
řešený
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.
2008
2011
GS LČR
P. Maděra
DFBDG FFWT
přijatý
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)
20142017RPV. Hurt
DFES FFWT
řešený
Effect of soil improvement treatment to the tree stability (LDF_VP_2020020)
2020--
IGA
FFWT
řešený
Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)2013
2015
Other
DFBDG FFWT
řešený
Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)
2013
2014
IGA
DFPGM FFWT
připravovaný
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)
2014
--IGA
DFPGM FFWT
řešený
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)
2016
2017
IGA
DGP FFWT
řešený Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.
2007
--
IGAR. Valová
FFWT
řešený
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013
--
IGADFBDG FFWT
ukončený
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999
--
NAZVP. KantorDFES FFWT
řešený2016
2019
IGA
DFPGM FFWT
obhájený
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek
20012001DFFPP FFWT
obhájený
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGA
DFFPP FFWT
podaný
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
P. Hlaváčková
DFFPP FFWT
zamítnutý
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)
2011
2012
FRVŠDFFPP FFWT
řešený Elasto-plastic material model of wood based composite20142014
IGA
DWS FFWT
obhájený
Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)
2005
2005
IGA
DGT FFWT
zamítnutý
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019
TAČR
DFES FFWT
řešený
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS
2017
2020
GS LČR
K. Houšková
DFES FFWT
ukončený Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGA
I. MarkováIFE FFWT
řešený
Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)
2013
--
IGA
J. Klepárník
DWPT FFWT
ukončený
ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)
20012005Other
IFE FFWT
ukončený
Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa
2010
2011
Other
DFBDG FFWT
přijatý
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.20102010Foreign edu.
DFBDG FFWT
obhájený
Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)
2000
2000
GAČR
M. FloraFFWT
řešený
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)
2008
2011GAČRM. RybníčekDWS FFWT
řešený
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)
20202021IGAZ. PaschováDWS FFWT
obhájený
Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)
2005
2005
FRVŠ
IF FFWT
řešený
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)2018
2019
Other
T. ŽidDFPGM FFWT
řešený Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)
2018
2019
IGAA. BajerDGP FFWT
řešený Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)
2018
2019
IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
řešený
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)
2018
2019IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
zamítnutý
European Forestry Education Network Strenghtening
20142016
Foreign edu.
DLM FFWT
obhájený2007
2009
Other
FFWT
řešený
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)
2007--OtherL. JankovskýFFWT
zamítnutý
Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)
2007
2007
GAČRFFWT
obhájený
2005
2005
FRVŠJ. Fialová
DLM FFWT
ukončený
Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)2001
2004
OtherIFE FFWT
řešený
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)
2005
2005
FRVŠ
DFBDG FFWT
řešený
Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)
2012--
R. Ulrich
DE FFWT
řešený
Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)
2010
--IGAT. MikitaDGT FFWT
řešený
Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)
2005
2005
OtherI. VyskotDLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
20052005
Other
I. VyskotDLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Other
I. VyskotDLM FFWT
řešený
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
2005
2005
Other
DLM FFWT
ukončený2016
2017
IGA
DFPGM FFWT
ukončený
Evaluation of SLP ML Křtiny forest road network in the point of view accessibility for disabled (23/2009)20092009IGADLM FFWT
řešený
Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)
2018
2019
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
zamítnutý Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)
2012
2012
GAČRL. MenšíkIFE FFWT
řešený
Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)
20192020
IGA
J. Kamler
DFPGM FFWT
řešený
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest
2021
--
IGA
D. JuřičkaDGP FFWT
ukončený
Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)2007
2009
OtherJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený
20132014
IGA
O. Holuša
DFPGM FFWT
připravovaný
2014
2014
IGA
D. TesařováIF FFWT
řešený
Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)
2017
--IGAJ. TippnerDWS FFWT
řešený
Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)
20122012
IGA
IF FFWT
ukončený
Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)
2006
2006IGAFFWT
řešený Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011
--
IGADWS FFWT
řešený
Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)20102010IGAE. Kula
DFPGM FFWT
řešený
Extending of multimedia support of data analysis courses - practical examples (FRVŠ 928/2006)2006--FRVŠ
IFM FFWT
řešený
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots
2010
2012
IGAK. RejšekDGP FFWT
řešený Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)
2018
2020GAČRM. Rybníček
DWS FFWT
obhájený
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)
20072007
Other
J. Pavliš
DFBDG FFWT
ukončený Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia
2008
2010
Other
DFBDG FFWT
zamítnutý
Factors Affecting the Occurrence and Distribution of Beetles Bound to Fungi of the Polyporales Order in the Area of Central European Mixed Forests.
2010
2010
GAČR
L. PurchartIFE FFWT
zamítnutý
Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.
2011
2011
GAČR
L. Purchart
IFE FFWT
řešený Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGADFPGM FFWT
obhájený
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015
IGAJ. Neruda
FFWT
ukončený Fauna earthworms (Lumbricidae) forest ecosystems anthropogenically disturbed areas Krušné hory Mts. (11/2009)
2009
2009
IGAE. Kula
DFPGM FFWT
ukončený
Feeding ecology of Eurasian lynx in the Western Carpathians
20132013
IGA
M. Kutal
IFE FFWT
řešený Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)
2017
2018IGADFES FFWT
obhájený
Finite element models of wood drying processes (2838)
2005
2006
FRVŠ
P. KoňasDWS FFWT
vyřazený Floods and droughts impact mitigation in condition of Czech republic, aim at water retention landscape and effective utilization of current and newly designed flood protection measures
2015
2018
NAZVJ. Marková
DLM FFWT
ukončený
Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors (45/2011)
2011
2011
IGA
DLM FFWT
řešený Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw material (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
TS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--eTS VZ
IFE FFWT
ukončený2005
2007
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
ukončený
                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)
2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
ukončený                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)
2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)
2008--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)2009--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                05/02/03 Biomechanika stromu (05/02/03)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)
2010
--Akt eTS VZV. GrycIFE FFWT
řešený
           Subject 3. Properties of wood-based composite materials (05/03)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)
2008
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
           Subject 4. Surface treatment of wood and composite materials. Potential ecological risks of composite materials (05/04)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
ukončený                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)
2005
2007
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)
2008
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
připravovaný
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
2011--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený           Subject 5. Acceptance of wood. Economic evaluation of wood processing (05/05)2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                05/06/05 Mobilní pásová pila2008
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development (DZ 01)2005
--
TS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005--eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 4. Assessing the present methods of forest regeneration and possibilities of alternative procedures (01/04)2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZ
FFWT
řešený
           Subject 5. Protection of the diversity of a special interest region and biodiversity on the level of communities and species (01/05)2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
           Subject 8. Use of geoinformation technologies in landscape planning (01/08)
2005
--
eTS VZIFE FFWT
řešený                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005--Akt eTS VZ
IFE FFWT
ukončený
                01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/02)2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
ukončený
                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýFFWT
řešený                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
ukončený
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )
20072007Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
řešený
           Subject 9. Multicriterial optimization of technology management choosing (01/09)
2006
--
eTS VZ
DE FFWT
řešený
2006
--
Akt eTS VZDE FFWT
řešený                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)2008--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
TS VZ
IFE FFWT
řešený2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)2005--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
           Subject 2. Transformation of spruce monocultures and its economic impacts (02/02)2005--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina (02/03/04)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)2005--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)2006--Akt eTS VZ
FFWT
řešený
           Subject 4. Risks of disintegration of spruce stands in the region of uplands and highlands (02/04)2005--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
FFWT
řešený                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)2005--
Akt eTS VZ
FFWT
řešený
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)
2008--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
           Subject 5. Optimization of production technologies in forest management of uplands (02/05)2005--eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
2008
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený           Subject 6. Function limits of forests in the landscape (02/06)2005--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
                02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesa (02/06/03)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
      Research plan 03: Restoration of mountain forest ecosystems damaged by air pollution (DZ 03)2005--TS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)2005--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený           Subject 4. Forest dynamics and methods of its cultivation and regeneration (03/04)
2005
--eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (03/04/01)
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
           Subject 5. Hydrological efficiency of mountain forests in the view of possible cushioning of high waters and floods (03/05)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
ukončený                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařování (03/06/06)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený
                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
TS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený           Subject 1. Evaluation of the condition of a forest ecosystem as a basis for the formulation of objectives of area protection in the context of integration into the landscape (04/01)
2005
--eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)
2007--Akt eTS VZFFWT
ukončený
2005
2007Akt eTS VZIFE FFWT
ukončený
20052005Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
zrušený
                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)2005
2007
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
řešený           Subject 3. Multiple criteria optimization of the choice of management technology (04/03)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
2006
--
Akt eTS VZ
DE FFWT
řešený
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (04/04/03)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006--Akt eTS VZ
DFPGM FFWT
řešený           Subject 5. Effects of all-society functions of forests (04/05)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
ukončený                04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP (04/05/02)
2005
2007Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
ukončený                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
řešený
           Subject 6. Use of wood in relation to the application of management strategy (04/06)
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
vyřazený
                04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06/01)
2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
vyřazený20052007Akt eTS VZIFE FFWT
řešený
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
ukončený20102012
Other
A. KusbachDFBDG FFWT
řešený Forest geobiocenosis changes evaluation on prof.A.Zlatnik permanent plot after 75 years (Pop Ivan Maramuresh massive- Transcarpathia UKRAINE) (IGA 31/2009)
2009
2009IGAZ. Hrubý
IFM FFWT
řešený
Forest inventory and sustainable forest management in the protected areas in Tusheti20152018
Other
O. Holuša
DFPGM FFWT
ukončený Forest management Jizerské hory Mts (02/2002)
2003
2004
GS LČR
IFE FFWT
řešený
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)
2017--TAČRJ. Neruda
DE FFWT
řešený
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)
2017
--
TAČR
J. NerudaDE FFWT
řešený
Forestry-landscape course in Mongolia
2019
2019
Foreign edu.J. Šebesta
DFBDG FFWT
řešený
Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)
2015
2016
Other
DFPGM FFWT
řešený
      Continuation of bilateral cooperation in research of Norway spruce stands in Mid-Norway (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)
2016
2016
OtherDFPGM FFWT
řešený
      Expanding of knowledge of the team FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)
2015
2015
OtherFFWT
řešený FR-TAF-3072: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. Study of type and non-type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013
Other
IFE FFWT
ukončený
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
DFG FH
řešený
Full-scale experimental cell for testing components of modern wooden buildings (LDF_TP_2020009)
20202022
IGA
R. Slávik
DWS FFWT
obhájený
Functional UV protective coating systems (2A-2TP1/070)20072010MPOD. TesařováFFWT
řešený
Functionality of the Territorial System of Ecological Stability and its Perspective in the Context of Global Climate Change (SS01010174)
2020
2023
TAČR
DFBDG FFWT
řešený
Functionality of the Territorial System of Ecological Stability and its Perspective in the Context of Global Climate Change (SS01010174)
2020
2023
TAČR
B. Jelínek
DFBDG FFWT
ukončený
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. KupecDLM FFWT
řešený
20182021OtherIF FFWT
podaný Furniture bonded joints designed for outdoor use (LDF_VP_2020058)
2020
--IGAIF FFWT
přijatý
Furniture bonded joints in the exterior (LDF_VP_2018003)
2018
--IGAJ. StádníkIF FFWT
řešený
Furniture design with principles of sustainable design by using paper pulp (LDF_VP_2019009)
2019
2019
IGA
IF FFWT
obhájený
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)
20072007
Other
M. Šimek
IF FFWT
ukončený
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004GAČRJ. Kulhavý
IFE FFWT
řešený Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--Smluvní výzkumDGP FFWT
řešený
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005--
Other
J. Čermák
IFE FFWT
přijatý
GB-TAF-2039: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
OtherL. PurchartIFE FFWT
řešený
Genetic databank creation of selected mammal species of the Czech Republic for sustainable transport development20132015
TAČR
DFPGM FFWT
řešený
Genetical and physiological characterization of wood-rotting fungi of genus Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--
GAČRM. TomšovskýFFWT
ukončený
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)
2012
2012
IGADFPGM FFWT
zrušený
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009
OtherM. Ernst
DFPGM FFWT
řešený
Genome size and karyotype evolution in Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
R. ŘepkaDFBDG FFWT
ukončený
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013
IGAT. Mikita
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Geodiversity in the city: perception, function, potential (TL02000219)
2019
2021
TAČR
DGP FFWT
řešený Geodiversity perception and evaluation within the context of geoconservation20182019
IGA
A. BajerDGP FFWT
obhájený Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGA
DGT FFWT
řešený
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)
2015
2015
IGA
K. Drápela
FFWT
ukončený Geological information of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny - Easy access for students. (1023/4FR228 F6d)20042004
FRVŠ
DGP FFWT
ukončený
Geometria stromu (kmeňa, konárov), - stanovenie matematickej závislosti pri vetvení stromu
2013
2014
IGA
P. HoráčekFFWT
obhájený
GPS base station for postprocessing corrections (511 F1 a)
2005
2006
FRVŠDGT FFWT
řešený Green Roofs and Facades as a Tool for Improvement of Thermal and Water Balance in Industrial Space (TH03030230)
2018
2021TAČRP. Maděra
DFBDG FFWT
zamítnutý Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
2015
2017
GAČR
IFE FFWT
zamítnutý
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests
20162018GAČRI. Marková
IFE FFWT
obhájený
Growth response of Quercus robur L. and Fraxinus angustifolia Vahl. to changed conditions of the water regime in the Dyje-Morava floodplain forest (GA526/00/P058)2000
2002
GAČR
P. Maděra
FFWT
ukončený Growth response of trees on climate factors in a beech/fir stand. (GA526/00/D082)
2000
2003
GAČR
IFE FFWT
řešený
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)
2016
2019
IGAP. Čermák
DWS FFWT
řešený
Harmonisation of lowland floodplain forest management as o tool for maitenance of the vascular plant species diversity (QI92A031)
20092013NAZV
DFBDG FFWT
řešený
Harvester prototype with multi-function traction and hybrid drive (TH 03010007)
20182021TAČRT. Zemánek
DE FFWT
obhájený
Harvesting and transport systems and energetics in forestry - the harmonization of relations with environment (19/2010)
2010
2012IGAJ. Neruda
DE FFWT
řešený
Heat transfer in wooden construction including an air cavity (19/2014)20142014
IGA
J. TippnerDWS FFWT
podaný
Historical Forests as Cultural Heritage
2016
2018OtherJ. Fialová
DLM FFWT
řešený Historical Wood Utilization - data collection (24/2012)
2012
2012
IGA
M. Rybníček
DWS FFWT
řešený
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MKJ. TippnerDWS FFWT
řešený Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004
--OtherL. AdamčíkIFE FFWT
řešený
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015
--
IGA
DWS FFWT
řešený
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)2013
2013
Other
IFE FFWT
připravovaný
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGA
P. Kupec
DLM FFWT
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKDLM FFWT
zamítnutý
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
OtherJ. Fialová
DLM FFWT
zamítnutý Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007
GS LČR
J. FialováFFWT
ukončený
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009IGAJ. Schneider
DLM FFWT
řešený
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009
IGA
R. Klvač
DE FFWT
obhájený
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
DGPP FA
podaný
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny
2006
2006FRVŠFFWT
zamítnutý
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
2011
2011
IGA
DLM FFWT
obhájený
Homogenization of material properties of wood for tasks from mechanics and termodynamics (P526563605)
2006
2008GAČRP. KoňasDWS FFWT
řešený
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)
2009--
NAZV
DFES FFWT
řešený Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010
--
OP
DFBDG FFWT
řešený
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017GAČRM. Tomšovský
DFPGM FFWT
řešený http://forest4mongolia-cz.net/ (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)
2015
2018AKTIONA. Kusbach
DFBDG FFWT
ukončený
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR2009
2009
IGA
L. Jankovský
DFPGM FFWT
ukončený
Changes in chemical and physical soil properties, its impact on root systems and reflections in aboveground systems (9093/3 OS 137/471)2003
2003
GS LČR
IFE FFWT
ukončený
Changes of above and bellow parts of trees
2008
2008
IGAJ. Kamler
DFPGM FFWT
řešený Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
DWS FFWT
řešený
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020
IGA
DWS FFWT
řešený
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
DWS FFWT
řešený
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
DWS FFWT
přijatý
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--
IGA
D. HessDWS FFWT
obhájený
Children's beds for hospitals and take caring (FI - IM/229)2005
2006
MPO
IF FFWT
řešený
Chunker optimalization (LDF_VP_2017036)2017
2018
IGA
O. Wassermandl
FFWT
řešený
Identification of acoustic parameters of wood for the construction of musical instruments (LDF_VP_2020013)2020
2021
IGA
DWS FFWT
obhájený
Impact of Accelerated Aging and Ethylene Oxidation on the Physical and Mechanical Vultures of Solid Oak, Beech and Elm Wood2017
2017
Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
řešený
Impact of different types forest management on condition and quality of soils in coppice forests2017
2017
IGA
J. KadavýÚHÚLAG FFWT
řešený
Impact of drought effect on hydraulic and mesophyll conductances of coppice and high forest (LDF_VP_2018027)
2018
2019
IGAJ. Urban
DFBDG FFWT
přijatý
Impact of logging and ecological restoration on biodiversity and functions in tropical forests of southeast Asia
20202022
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Implementation of holistic management and climate smart agriculture in Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Ethiopia.
20162018OtherP. NěmecDFBDG FFWT
řešený
Implementation of science and research in education
2012
2015OPDFBDG FFWT
řešený Importance of horizontal precipitation for regeneration of Dracaena cinnabari cloud forest of arid tropical zone, Socotra. (LDF_VP_2016019)20162017
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
ukončený
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)
2007
2007
Other
FFWT
ukončený
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island
2007
2007
Other
P. NěmecDFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
20192019IGAJ. Čermák
DFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
20192019
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
řešený Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042 )
2019
2019
IGA
DFBDG FFWT
řešený Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)2019
2019
AKTION
J. ČermákDFBDG FFWT
řešený
Improving of height-diameter model based on geographically weighted regression (GWR) on the case of Spanish national forest inventory data (LDF_VP_2016012)
2016
2017
IGA
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Increase ergonomic and user quality of the seating furniture (LF11004)
2011
2013RPH. Maňák
IF FFWT
obhájený
Increase in the profitability of forestry of the Czech Republik through the increase of competitive ability of wood products in foreign and home markets (GA402/98/0538)
1998
2000
GAČR
FFWT
zamítnutý
Increasing economic efectiveness of forestry economy by the means of economic realization of chosen non-wood products, uses and functions of forest by the forest properties in the Czech Republic
2009
2009
NAZV
DFFPP FFWT
řešený Indicators of trees vitality (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)2012
2015
OP
DFPGM FFWT
řešený
Infection biology of Chalara fraxinea and factors influencing fructification of teleomorph Hymenoscyphus pseudoalbidus, originator of Ash dieback (LD13020)2013
2016
Other
L. Jankovský
DFPGM FFWT
podaný
Influence of diatom microfossils on the shear parameters of clayey soil
2014
--
IGAL. Ševelová
DLM FFWT
řešený
Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrology (QK1810415)
2018
2022
NAZV
R. Pokorný
DFES FFWT
podaný
Influence of historical acid load on podzolization intensity in mountain spruce forest ecosystems (526/09/1702)
2008--GAČR
DGP FFWT
řešený Influence of hydrolysis of wood polysaccharides on permanent fixation of compressive deformation of wood
2016
2017
IGA
DWS FFWT
ukončený20112011
IGA
FFWT
řešený
Influence of wood surface sanding with fine sandpapers on adhesive bond properties join with pMDI/UF adhesive
2019
--IGADWS FFWT
řešený
Information system for support research, innovation, product development and furniture quality (MPO ČR FR-TI1/050)
2009
2013
MPO
P. BruneckýIF FFWT
zamítnutý
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)
2015
2017
Other
J. Fialová
DLM FFWT
obhájený
Innovation of geological education at the MUAF Brno. (FRVŠ)20032004FRVŠDGP FFWT
řešený
20192019
Internal
IF FFWT
řešený
2019
2019
Internal
P. ČechIF FFWT
řešený Innovation of study program and support for practical final theses at Faculty of Forestry at Royal University of Agriculture, Cambodia (07/2020/07)
2020
--
Other
DFBDG FFWT
obhájený
Innovation of study programs of the subjects of Geology and Soil Science. (243/2000)
2000
2000
FRVŠ
DGP FFWT
vyřazený
Innovation vouchers in Zlin region (17)2012
2012
Other
D. Tesařová
IF FFWT
řešený
20092010
Other
L. Ševelová
DLM FFWT
řešený
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015
OPFFWT
řešený
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020
TAČR
P. MaděraDFBDG FFWT
zrušený
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
20072008IGA
IFE FFWT
řešený Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny
2009
2009FRVŠP. Kupec
DLM FFWT
ukončený
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)
2010
2010
FRVŠ
J. DvořákDFPGM FFWT
zamítnutý Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství20112011
FRVŠ
J. Lenoch
DFFPP FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2009
2009
FRVŠ
DFFPP FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2010
2010
FRVŠDFFPP FFWT
zamítnutý
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)
2010
2011
FRVŠD. ŠafaříkDFFPP FFWT
podaný
Inovace předmětu Informační technologie
2009
2011
FRVŠ
DFFPP FFWT
zamítnutý
Inovace předmětu Landscape recreology
2012
2012FRVŠJ. Fialová
DLM FFWT
zamítnutý Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠJ. Lenoch
DFFPP FFWT
ukončený
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)
20062006FRVŠFFWT
podaný
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)
2006--
FRVŠ
FFWT
zamítnutý Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení20112011FRVŠM. Ernst
DFPGM FFWT
ukončený
Inovation of upholstered furniture (OS 470811)
2008
2008
IF FFWT
ukončený
Inovation of exercises for the subject Forest Pedology (2009 2517 F6 a)
2009
2009FRVŠA. BajerDGP FFWT
obhájený
Inovation of laboratory practical about molecular genetic metods (3fr1319/2003)
2003
2003
FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
řešený Inovation of the technical and timber processing for foghter competetivenes
2012
--
OPIF FFWT
podaný
Inquiry of presence of potential virus-like agents in genomes of Dothistroma spp. and Lecanosticta acicola20202021IGAL. Botella Sánchez
DFPGM FFWT
přijatý
Instructional materials for 1. and 2. vintage instructional enclosure joiner.
2006
2008
OtherFFWT
řešený
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
2019
2021
Other
M. Danzer
DFBDG FFWT
obhájený
Integration of construction in Landscape
2009
2010
Foreign edu.
DLM FFWT
obhájený Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002
RP
AIS REC
obhájený      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
2002
2002
RP
IF FFWT
obhájený Interiéry ICV Brno
2008
2008OtherM. KovaříkIF FFWT
ukončený
Introduction of broadleaf species for sustainable forest management (QLK5-CT-2002-00851)
2002
2005OtherL. AdamčíkIFE FFWT
ukončený Invention of measuring system for PAR measurements in the surface level of forest stand (1516)20072007
FRVŠ
J. UrbanFFWT
ukončený
20082008
IGA
DFPGM FFWT
připravovaný
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020--Foreign edu.DFBDG FFWT
ukončený Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)
2009
2011
RP EK
I. Marková
IFE FFWT
ukončený
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)
2010
2012
IGA
V. Hurt
DFES FFWT
obhájený
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu
2005
2008GS LČR
DFPGM FFWT
zamítnutý
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
20072007NAZVJ. FialováFFWT
ukončený
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)20052005FRVŠ
FFWT
obhájený
Konference Krajinné inženýrství 2009
20092009
Other
DLM FFWT
ukončený
Konference Rekreace a ochrana přírody
20102010
Other
J. Fialová
DLM FFWT
ukončený Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
2011
2011
IGA
DFPGM FFWT
ukončený
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu
2011
2011
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
1996
--
OtherDLM FFWT
ukončený
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
2005
2005
OtherP. KupecDLM FFWT
obhájený
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu
2016
2016
IGAD. BřezinaDFFPP FFWT
podaný
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
2013
2013
FRVŠ
DGT FFWT
ukončený Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.20102010
RP
DFPGM FFWT
řešený
Large carnivore conservation in long term
2011
--
Other
IFE FFWT
řešený
Laser diffraction analysis methodology and grain size curve analyzis of alluvial soil on the floodplain of the Svitava river20202021
IGA
DGP FFWT
obhájený
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006
Other
DE FFWT
ukončený
Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011
IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
řešený
Leonardo da Vinci
2011
--
Other
P. Kindl
IF FFWT
řešený Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách
2018
2019
IGA
DWS FFWT
ukončený
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)
2006
2006
FRVŠ
K. Kamlerová
IFE FFWT
řešený Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)2014--RP
DFES FFWT
řešený
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016
--
IGA
P. Hrůza
DLM FFWT
řešený
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
20112014NAZV
DFES FFWT
obhájený
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.
2012
2012
D. ŠafaříkDFFPP FFWT
ukončený Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)2012
2012
Smluvní výzkum
DFFPP FFWT
ukončený
Lexicon of chosen tropical woods - multimedial tutorial texts (FRVŠ 1328/2003/F4d)
20032003FRVŠDWS FFWT
řešený Management of natural resources in tropic and subtropic - study programmes innovation at FFWT MUAF in Brno (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012
OPDFBDG FFWT
ukončený
Management optimization of big game management in the Czech Republic. (IBS6093003)
2000
2004OtherJ. FeuereiselDFPGM FFWT
řešený
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)
2005--Akt eTS VZ
DFPGM FFWT
řešený Mangan as influencing factor of food quality of phytophagous insect (LDF_VP_2015023)
2015
2015
IGA
E. Kula
DFPGM FFWT
obhájený
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)
2008
2008
Other
R. DudíkDFFPP FFWT
řešený
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)20122013
Other
DWS FFWT
obhájený
Material damping of wood (55/2008)20082008
IGA
DWS FFWT
připravovaný
MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)
2012
2012
IGA
IF FFWT
ukončený
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
1999
2008Other
FFWT
řešený
Mechanical and acoustic properties of standing beech trees (Fagus sylvatica L.) degraded wood by white rot wood fungi
2020--
IGA
DWS FFWT
přijatý
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
2012
2012
IGA
DWS FFWT
řešený
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS
2018
--
Other
DWS FFWT
ukončený method of age estimation of giant trees on the example of pedunculate oak in dyje and Morava rivers alluvium and Odra river alluvium (FRVS 1368 G4)2007--FRVŠJ. Vítámvásová
FFWT
zamítnutý
Methodology for assessing the economic efficiency of forest property management
20082008
NAZV
DFFPP FFWT
obhájený
Methodology of the special financial analysis of the forest estates (QH81036)
2008
2009
NAZV
DFFPP FFWT
zamítnutý
Methodology of the special financial analysis of the forest estates
2007
2007
GAČR
J. LenochDFFPP FFWT
řešený Methods of early identification, biology, genetic structure, control and distribution of Dothistroma needle blight and other diseases of pines in the Czech Republic (QH81039)2008
2012
L. Jankovský
DFPGM FFWT
obhájený
Metodical bases of functionally integrated forest management (SE/620/2/01)
2001
2003
Other
FFWT
ukončený
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
2004
--
FRVŠFFWT
zamítnutý
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
2010
2013
NAZV
J. Lenoch
DFFPP FFWT
ukončený
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
20122012
IGA
J. SuchomelIFE FFWT
připravovaný
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"
2009
--Other
IF FFWT
obhájený
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004
Akt eTS VZ
DFBDG FFWT
řešený Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva
2008
--VZZ. Havířová
DWPT FFWT
ukončený
Mezinárodní spolupráce při posouzení vodohospodářské účinnosti retenčních opatření v malých povodích na území České republiky a Velké Británie. (63/2010)
2010
2010
IGA
FFWT
řešený
Microbial and enzymatic activity of soil in carbon forestry (LDF_VP_2017018)
20172018
IGA
J. Volánek
DGP FFWT
ukončený
Microclimate of spruce stand of second generation on originally mixed stand site. (526/01/D079)
2001
2004
GAČR
K. Kamlerová
IFE FFWT
řešený
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)20072007IGADWPT FFWT
řešený Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva
2015
--
IGA
A. Dejmal
FFWT
ukončený
Mineralization non-proteogenic amino acids in soil (10/2011)
2011
2011
IGADGP FFWT
podaný
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZV
DLM FFWT
řešený
Minimizing losses forest and agricultural land due to erosion and abrasion processes in the landscape
2016
2018IGADLM FFWT
obhájený
Modelling of resonance piano board and analysis of its behaviour by finite element method (3350)20052006
FRVŠ
DWS FFWT
podaný
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS
2007
--
IGA
M. Koželuh
FFWT
řešený
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--
IGAJ. Štykar
DFBDG FFWT
řešený Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)
2005
--
FRVŠ
IFE FFWT
přijatý Modified properties of plantation grown hybrid poplar (LDF_VP_2017015)
2017
2018
IGA
P. Král
DWS FFWT
ukončený
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
20122012IGAJ. Tippner
DWS FFWT
řešený Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005
--
GAČRJ. Čermák
IFE FFWT
ukončený
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)2005
2011
Akt eTS VZ
IFE FFWT
řešený
Monitoring of visitors to the Singletrail Moravian Karst on special purpose roads Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
2018
2019
IGA
P. Hrůza
FFWT
řešený20092010
Other
DFBDG FFWT
řešený2009
2010
OtherR. GebauerDFBDG FFWT
zrušený Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress2014
2014
IGA
DWS FFWT
řešený
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress (IGA 42/2014)
2014
2014
IGA
V. Gryc
DWS FFWT
řešený
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR
2009
2009
IGA
DFFPP FFWT
řešený
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu
2013
--
IGAM. Tomšovský
DFPGM FFWT
řešený
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
2012
2013OtherM. Tomšovský
DFPGM FFWT
ukončený Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření2008
2009
IGAT. MájekDFPGM FFWT
řešený
Morphologic and genetic variation of several putative Carex hybrids (LDF_VP_2015024 )
2015
--
IGA
DFBDG FFWT
ukončený Morphological and Anatomical Study of Dragon Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)20122012IGAJ. Pavliš
DFBDG FFWT
ukončený Mountain forest ecosystems and their management with the aim to reduce floods (GA526/02/0851)
2002
2004
GAČR
DFES FFWT
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.20192020
GS LČR
DE FFWT
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
DE FFWT
ukončený
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
R. UlrichDE FFWT
řešený
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)20102012IGAIFE FFWT
zamítnutý
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd
2011
2011
NAZV
E. KulaDFPGM FFWT
ukončený Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)2012
2012
IGA
DFBDG FFWT
řešený
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin2013--IGAP. ČermákDFPGM FFWT
ukončený
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)2008
2008
IGA
J. SchneiderDLM FFWT
řešený
2019
2021
TAČR
DGP FFWT
podaný
Multimedia Innovation teaching Valuation of forest2009
2009
FRVŠJ. Sebera
DFFPP FFWT
ukončený
Multimedia support of data analysis teaching ( FRVŠ 227/2004)
2004
--
FRVŠ
IFM FFWT
ukončený
Multimedia support of Dendrometry od Yield Scinece (FRVŠ 1308/2003)
2003
--
FRVŠ
IFM FFWT
ukončený Multimedial presentation and a manual of study materials on teaching geological-pedological route. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠ
V. HyblerDGP FFWT
obhájený
2006
2006
FRVŠ
V. Vranová
DGP FFWT
řešený
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu
2010
--
FRVŠ
P. Pancová Šimková
DGP FFWT
obhájený
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)
2008
2008
FRVŠD. VavříčekFFWT
řešený Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)2008
2008
FRVŠ
S. TicháDFBDG FFWT
řešený
2009
2009
FRVŠ
M. TkadlecováDM FFWT
obhájený Multimediální podpora výuky matematiky na MZLU v Brně (FRVŠ 99/2008)20082008
FRVŠ
DM FFWT
řešený
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)2006
--
IGAL. Kanická
IF FFWT
ukončený
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
2008
2008
FRVŠ
A. Bajer
DGP FFWT
zamítnutý
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
2009
2009FRVŠJ. Fialová
DLM FFWT
ukončený Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)20092009FRVŠDFPGM FFWT
obhájený Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
2007
2007
FRVŠDGP FFWT
obhájený Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)20092009FRVŠV. Vranová
DGP FFWT
obhájený Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠV. VranováDGP FFWT
obhájený Multiphysical computer simulations in selected tasks of wood engineering (IGA 59/2010)
2010
2010
IGA
P. KoňasDWS FFWT
řešený Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat
2016
--
Other
DFPGM FFWT
řešený Multi-purpose branching machine (FW01010178)
2020
2023
TAČRR. Ulrich
DE FFWT
řešený
2019
2022
MPO
DE FFWT
ukončený
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011
Other
M. Šlezingr
DLM FFWT
řešený Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)2013
2015
IGAR. PokornýDFES FFWT
řešený
Natural regeneration of Nothofagus antarctica after fire in Torres del Paine National Park, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
řešený
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)2012
2015
OtherJ. Tippner
DWS FFWT
řešený Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien
2016
2017
IGAP. KrálDWS FFWT
řešený
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)2018--
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
ukončený
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
20082008IGAL. Černušáková
DFBDG FFWT
ukončený Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)
2009
2009
IGA
DLM FFWT
obhájený
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko
20072007Other
FFWT
zamítnutý
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)2012
2012
TAČR
IFE FFWT
ukončený
2008
2008
IGA
FFWT
podaný
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS
2005
--
FRVŠ
DGT FFWT
obhájený
Negative Ions in dwelling environment -- research about impacts of the ions on the human organism and creating of the ions abundant environment for healthy sleeping and relaxation (IG470421/2102/442)
2007
2008IGA
IF FFWT
řešený Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)
2014
2017
TAČR
DWS FFWT
přijatý Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)
2016
2016IGA
DWS FFWT
řešený
Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014
OP
L. ZejdováDGT FFWT
obhájený Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014
OP
DGT FFWT
obhájený
New compounds of water-soluble root exudates of Ambrosia artemisiifolia cultivated under different conditions
2014
2016OtherP. FormánekDGP FFWT
řešený
New generation of the storage furniture (63/13)
2013
2015IGAD. TesařováIF FFWT
přijatý
New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites
2015
2019
OP
J. KynickýDGP FFWT
obhájený
New hardware and software equipment for computer laboratory for selected courses in informatics, statistics and mathematic (772/2006)
20062006FRVŠFFWT
obhájený
2006
2006
FRVŠ
R. Mařík
DM FFWT
ukončený New product development, testing, measurement (FV01614.0015)20162018
OP
JPTI FFWT
řešený
nnovative Qualifications Framework for Development of ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)
2013
2015
Other
IF FFWT
řešený
Non-linear material model of mechanical behaviour of wood under different moisture and temperature conditions (LDF_TP_2019015)
2019
2022
IGA
DWS FFWT
řešený
Non-wood forest products in the Czech Republic
2014
2016SpecifickýJ. FialováDLM FFWT
řešený
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory
2016
2017IGA
DE FFWT
ukončený
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)20132013IGADWPT FFWT
řešený
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )
2015
2015
IGA
R. WimmerDWS FFWT
řešený
Numerical analysis of the full trusses with the embedded construction joint used in reconstruction of historic building2014
--
IGA
DWS FFWT
obhájený Numerical simulation of continual pressing20082008IGADWS FFWT
obhájený
Numerical simulation of physical fields distribution in piano soundboard (5/2005)
20052006
IGA
P. KoňasDWS FFWT
přijatý Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--
IGA
J. TippnerDWS FFWT
ukončený
Oak standard chronology (2803/2005/G4)2005
2005
FRVŠDWS FFWT
ukončený Objectives and ways of the reconstruction of a monocultural spruce forest: evaluation of exemplary areas of "close-to-nature" forest management in the Czech Republic (QD1130)
2001
2004
NAZVDFES FFWT
podaný
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně
2007
--
IGAFFWT
ukončený Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007
--FRVŠT. Kolář
DFBDG FFWT
ukončený
Observations phenological and growing phases in the forest tree species on the influence of climate conditions. (IG460451)
20062007IGAL. Merklová
FFWT
ukončený
Occurrance and spreading of forest fires in relation to the quantities of wood residue in the stands after the harvest (7/2014)
20142014
IGA
R. KlvačDE FFWT
řešený
Occurrence of possible mycoviruses infecting Heterobasidion annosum s.l. in the Czech Republic (LDF_VP_2019034)2019
2020
IGADFPGM FFWT
podaný
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů
2011
--
Foreign edu.
DLM FFWT
ukončený
2004
2005
Akt eTS VZ
P. KupecDLM FFWT
podaný
Ochrana nádrží před zanášením
2011--Foreign edu.M. ŠlezingrDLM FFWT
ukončený Olfactometrické posouzení emisí čalounických materiálů v závislosti na množství emitovaných emisí (43/2011)
2011
2011
IGA
IF FFWT
řešený
Operational sustainable forestry with satellite-based remote sensing
2017
2020RP EKZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
řešený
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)
2013
--
IGA
DFBDG FFWT
ukončený
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)
2012
2012
IGA
DGT FFWT
obhájený Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)2008
2010
GS LČR
DE FFWT
přijatý Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině2010
2013
IGA
M. ŠlezingrDLM FFWT
ukončený
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999
--
GAČR
DFPGM FFWT
řešený
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek2016
2019
GS LČRDFPGM FFWT
ukončený Optimalizace mechanických a tepelně-technických vlastností materiálu z konopí a minerálních pojiv pro využití ve stavebnictví (60/2010)20102010IGA
FFWT
přijatý
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--
NAZV
V. HurtDFES FFWT
ukončený
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
20122012
IGA
DFPGM FFWT
řešený Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)
2010
--IGAP. KrálDWPT FFWT
zamítnutý
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch20082008IGADGT FFWT
řešený Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015
NAZV
IFE FFWT
řešený2018
--
TAČR
DWS FFWT
ukončený
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
2004
2004
FRVŠV. Hurt
DFES FFWT
přijatý
Optimalization of artificial forest regeneration in the Czech republic (QJ1520080)2015
2018
NAZV
DFES FFWT
obhájený Optimalization of digital terrain model in forestry disciplines (IGA 54/2006)20062006IGADGT FFWT
řešený
Optimalization of game management in relation to protection programme. (04/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
P. ČermákDFPGM FFWT
přijatý
Optimising the use of ameliorative and stabilizing tree species in the forests (QJ1530298)
2015
2017NAZVDFES FFWT
ukončený
Optimization of microwave plasticisation for wood densification purposes
2014
2014
IGA
DWS FFWT
ukončený Optimization of the design and realization of low volume roads pavements (TA01020326)20112014TAČRL. Ševelová
DLM FFWT
řešený
OPVK Akademie
2012
2015
OP
IFM FFWT
ukončený
Organization of the international scientific conference "Main tasks of silviculture at the beginning of the 21st century" (IGA č. 18/2004)
2004
2004
IGA
P. KantorDFES FFWT
ukončený Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin2013
2013
IGAL. Praus
DWS FFWT
podaný
Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)
2007
--
FRVŠ
J. PubalFFWT
vyřazený
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě
20082008
IGA
A. Pešlová
DFPGM FFWT
ukončený
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)
1998
1998
FRVŠ
IFE FFWT
ukončený
Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)
2004
--
FRVŠ
A. Bártová
FFWT
řešený
Participace ČR v globální síti GEM
2019
2023
Other
DFBDG FFWT
řešený Participation of Czech scientists in the SBE experiment20172021
Other
DFBDG FFWT
řešený Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko
2017
2019
GS LČR
ÚHÚLAG FFWT
řešený
Path to experience (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)
2012
2014
OP
P. KrálDWS FFWT
podaný
PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement field (401/2009/A/b)
2008
--
FRVŠDLM FFWT
řešený
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011
2013
OP
DLM FFWT
přijatý
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
2011--OPM. Šlezingr
DLM FFWT
řešený Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)2011
2014
NAZV
DFES FFWT
ukončený
Physical testing - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018OPJPTI FFWT
řešený Platform for intercultural management (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)20112014OPM. Hamanová
DOFFW FFWT
řešený2012
2014
OPO. HolušaDFPGM FFWT
řešený
Platform for systems biology and ecology of woody plants (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)
2011
--
OP
P. Čermák
DFPGM FFWT
řešený
Platforma pro kulturní krajinu
2009--OPP. KupecDLM FFWT
řešený
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)
20122014OPA. Bajer
DGP FFWT
obhájený
Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)
2010
2010FRVŠ
DM FFWT
ukončený
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
Other
DLM FFWT
obhájený
20122012
Other
M. ErnstDFPGM FFWT
řešený Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)2015
2016
Foreign edu.DFBDG FFWT
řešený Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)2011
--
OPDLM FFWT
řešený
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014
InternalM. KlimánekDFPGM FFWT
zamítnutý
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii
2013
2013OtherDFFPP FFWT
obhájený Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
2012
2014
OPI. OstřížkováDGT FFWT
podaný
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015
OP
K. HolušováDFPGM FFWT
přijatý Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009
--IGAM. ŠenfeldrDFBDG FFWT
řešený Population analysis of Frankinscence tree (Boswellia sacra, Burseraceae) (SP4181111)2018
2019
IGAH. Habrová
DFBDG FFWT
zamítnutý
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010
Internal
J. Fialová
DLM FFWT
podaný
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech
2016
--
NAZV
L. KoutnýDLM FFWT
ukončený
2004
2006
OtherP. Kupec
DLM FFWT
ukončený
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
OtherDLM FFWT
ukončený
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012
R. Ulrich
DE FFWT
ukončený
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
2004
2004
Other
P. Kupec
DLM FFWT
ukončený Posouzení zatopení hotelu Jana20112011
Other
M. ŠlezingrDLM FFWT
řešený2019
--
GS LČR
R. UlrichDE FFWT
připravovaný
Possibilities of decontamination of harvested bark beetle wood and standing infected trees by electric current (2/219)
2019
2020GS LČRDE FFWT
zamítnutý
Possibility of the biotechnical measures in the landscape2014
2015
Foreign edu.DLM FFWT
připravovaný
Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb2015
--
IGA
K. Krontorád
DWPT FFWT
řešený
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)2018
2020
NAZVV. Kupčák
DFFPP FFWT
připravovaný Potential of allometric methods for tree vitality assesment2016
2016
IGA
DWS FFWT
ukončený Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)2008
2008
IGA
DFPGM FFWT
řešený Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)2006
--
IGAJ. PubalFFWT
řešený
2018
2019IGADFPGM FFWT
ukončený
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
20122012IGA
DFPGM FFWT
řešený
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.
2017
2018
IGA
DFPGM FFWT
řešený
Precaution of Mycosphaerella pini E. Rostrup and observing of bionomy of this species. (3184/2005)
2005
--
FRVŠM. BednářováDFPGM FFWT
řešený
Precipitation-runoff conditions of mountain forests and their possibilities in mitigating ex-treme situations – floods and drought (NAZV 1G57016/2004)
2005
2008
NAZVP. Kantor
DFES FFWT
ukončený
Predatory mites (Acari, Phytoseiidae) influencing the populations of gall mites of birch in Ore Mountains (235/2004)
2004