Lesnická a dřevařská fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 1295

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. (526/07/1187)2007--GAČRA. KučeraÚGP LDF
Akční plán pro ochranu geodiverzity20192020JinýA. BajerÚGP LDF
Aktivita kyselé fosfomonoesterázy v půdě horských ekosystémů: vypracování nových metod a jejich aplikace20092009P. FormánekÚGP LDF
Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánÚTOK LDF
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017JinýR. MatulaÚLBDG LDF
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)20122014TAČRI. MarkováÚEL LDF
Alokace uhlíku v půdním profilu pod smrkovým porostem (OC10040)20102012RP EKI. MarkováÚEL LDF
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKI. MarkováÚEL LDF
Alternativní přístupy k hodnocení rekreačního potenciálu v zájmovém území ŠLP ML Křtiny20132013InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováÚTOK LDF
Analysis of efficacy of nano-silver protection solution to fungy (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycÚND LDF
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza a charakteristika mechanických vlastností konstrukčních vrstev polních cest20122013JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--JinýP. KupecÚTOK LDF
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008IGAJ. NerudaLDF
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (FR4606621)20062007FRVŠL. MerklováLDF
Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG LDF
Analýza chemických faktorů ovlivňujících stabilizaci tvaru slisovaného bukového dřeva (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalÚND LDF
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010--IGAZ. KopeckýÚDT LDF
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkÚLDEP LDF
Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku (10/2005)20052005IGAM. JičínskýLDF
Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflÚHÚL LDF
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza pohybu návštěvníků na území ŠLP Masarykův les Křtiny2019--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAP. HoráčekLDF
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva. (50/2010)2010--IGAA. DejmalÚND LDF
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelÚEL LDF
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014MMRJ. SuchomelÚEL LDF
Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého zjišťovaná různými metodami a v různých obdobích a určení vlivu klimatických podmínek na růst (3/2011)20112012IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Analýza role dedicných faktoru ve chrádnutí jasanu vyvolaném Hymenoscyphus pseudoalbidus (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski ) (LDF_VP_2015019 )20152015IGAR. LongauerLDF
Analýza řezných sil z pohledu lomové mechaniky při quasi-ortogonálním CNC frézování a řezání pilovým kotoučem20192021IGAL. HláskováÚDT LDF
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerLDF
Analýza socioekonomických dopadů na podnikatelské subjekty v segmentu dřevařských výrobků v kontextu zájmu o posuzování přínosů a negativ plynoucích z certifikované dřevné suroviny20182019IGAA. SujováÚLDEP LDF
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)20142015IGAK. KrontorádLDF
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza spotřebitelského chování v segmentu dřevařských výrobků v kontexte zájmu o spotřebu produktů z certifikované dřevné suroviny20172018IGAA. SujováÚLDEP LDF
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InterníP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Analýza vybraných kvantitativních znaků jako podklad pro stanovení významu a opodstatněnosti negativní selekce v populacích jelena lesního a jelena siky japonského (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014IGAV. ValaÚLDEP LDF
Analýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018SpecifickýJ. KadlecÚT LDF
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecÚT LDF
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkÚND LDF
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličÚOLM LDF
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličÚOLM LDF
Anatomická stavba dřeva - multimediální výukové texty (FRVŠ 65/2002/F4d)20022002FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
Animované modely mechanismů lesnické a dřevařské techniky (F1 d 94/2006)20062006FRVŠZ. KopeckýÚT LDF
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováÚND LDF
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010--IGAP. BruneckýÚN LDF
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)20072008FRVŠV. DánielLDF
Aplikace progresivních technologií souvisejících s obráběním netradičních materiálů20162019IGAL. HláskováÚDT LDF
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGAM. KloiberLDF
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováÚGP LDF
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003--GS LČRE. KulaLDF
Arboristické standardy2011--InterníJ. KolaříkÚND LDF
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. LibosvárÚTOK LDF
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR)2003--JinýJ. KolejkaÚGT LDF
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
Bariéry podnikání v odvětví lesnictví v České republice (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (SE/830/3/00)20002002JinýE. KulaÚOLM LDF
Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekÚGP LDF
Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006JinýJ. PacovskýÚN LDF
Bezpečné lůžko juniorů s parametry EU (FD - K3/035)20032006MPOP. BruneckýÚN LDF
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)20032005MPOP. BruneckýÚN LDF
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012JinýL. JankovskýLDF
Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu20102010IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Biologicky přístupné aminokyseliny v půdě pod lučními společenstvy Moravskoslezských Beskyd (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekÚGP LDF
BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (LD 12031)20122016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
Biomonitoring těžkých kovů v půdách lužního lesa (IGA 21/2014)20142014IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků20082008IGAP. HoráčekLDF
Bionomie, fytopatologie a rozšíření Mycosphaerella pini E. Rostrup na lokalitě Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum netěžených stěn lomu Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýÚGP LDF
Celostátní seminář Biomasa - současná a budoucí energetická základna20062006J. PejzlÚDT LDF
Celostátní seminář Dřevařský průmysl v ČR - současný a budoucí vývoj průmyslu založeného na bázi dřeva (9502/KS470161)20072007J. PejzlÚDT LDF
Cesty na zkušenou (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPP. KrálÚND LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--NAZVE. KlimoÚEL LDF
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)20012004NAZVV. TesařÚZPL LDF
Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--JinýJ. SuchomelÚEL LDF
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováÚZPL LDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (SP/2D1/93/07 )2007--JinýP. ČermákLDF
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3) (SP/2d1/93/07)20072011JinýJ. KulhavýÚEL LDF
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007JinýP. FormánekÚGP LDF
Časně eneolitická příkopová ohrazení v Čechách. Interpretace jejich účelu a společenského významu. (15-02453S)20152017GAČRK. RejšekÚGP LDF
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny (EHP-CZ02-OV-1-012-2014)20152017JinýL. ÚradníčekÚLBDG LDF
ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek - Všeobecné požadavky20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
ČSN 91 0412 Úložný nábytek - Technické požadavky (UNMZ č. 91/0011/10 )20102011JinýP. BruneckýÚN LDF
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG LDF
Dekompozice v horském lese2007--IGAS. TruparováLDF
Demonstrace půdních vlastností na vybraných plochách ŠLP pro výuku pedologie20092009InterníA. BajerÚGP LDF
Dendroekologická studie v porostech dubu zimního různých pěstebních systémů (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaÚLBDG LDF
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017JinýM. DvořákÚOLM LDF
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" (GA201/04/0580)20042006GAČRR. MaříkÚM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)20072009GAČRR. MaříkÚM LDF
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales'' III (GAP201/10/1032)20102014GAČRR. MaříkÚM LDF
Difůzní limitace proteolýzy v půdě20132013JinýP. FormánekÚGP LDF
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekÚLBDG LDF
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
DNA mikrosatelitní analýzy genetické diverzity v uzavřených populacích a management chovu Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstÚOLM LDF
Dopad různých typů lesnického managementu na kondici a kvalitu půd pařezin20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001JinýP. KupecÚTOK LDF
Doplněni komplexích terénních (dendronických) metod a určeni praktického použiti pro potřeby lesnictví v závislosti na různých stanovištích. (LDF_VP_2017047)20172017IGAJ. ČermákÚLBDG LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠJ. SuchomelÚEL LDF
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Douglaska tisolistá - nejvýznamnější introdukovaná dřevina v polyfunkčním a trvale udržitelném lesním hospodářství (QG60063 )20062009NAZVP. KantorLDF
Draví roztoči (Acari, Phytoseiidae) ovlivňující populace vlnovníků břízy v Krušnohoří (235/2004)2004--FRVŠE. KulaÚOLM LDF
Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (QH72075)20072011NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
Drobní terestričtí savci (Mammalia) ve větších lesních komplexech v intenzivně obhospodařované krajině (526/03/P051)20032005GAČRJ. SuchomelÚEL LDF
Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?20122012GAČRL. PurchartÚEL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
Druhově specifické odezvy v růstu a transpiraci stromu na měnící se podmínky životního prostředí lužního lesa (LDF_VP_2016028)20162017InterníJ. SzatniewskaÚZPL LDF
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Dřeviny České republiky (LP0081)20002001RPL. ÚradníčekLDF
Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů (GC521/07/J039)2007--GAČRL. JankovskýLDF
Dřevo a kompozity na bázi dřeva, materiály pro udržitelnou budoucnost - numerické modelování a optimalizace20092010JinýV. SeberaÚND LDF
Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (MSM 434100004)19992004VZP. HoráčekÚND LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Dynamika odrůstání přirozené obnovy smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst) v závislosti na porostním světle a na indexu listové plochy mateřského porostu (LDF_VP_2016017)20162017IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýÚZPL LDF
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaÚLBDG LDF
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýÚZPL LDF
Efekt směsi na vývoj dřevinného skladby, strukturu a biomasu (LD14063)20142017RPV. HurtÚZPL LDF
Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy20142014IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Ekologická stabilita a produkce smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorÚZPL LDF
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorÚZPL LDF
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů (SP-2d3-56-07)20072011JinýI. VyskotLDF
Ekologické povrchové úpravy (FI-IM4/220)20072009MPOD. TesařováLDF
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001F. KalousekÚLDEP LDF
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochÚLDEP LDF
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováÚLDEP LDF
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Elasto-plastický materiálový model kompozitu na bázi dřeva20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
Elektronické sdílení digitálních prostorových dat na ŠLP "Masarykův les" Křtiny (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekÚGT LDF
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováÚZPL LDF
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováÚZPL LDF
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje2017--TAČRJ. TippnerÚND LDF
Energeticka bilance smrkové monokultury a její vztah k produkčním procesům (IGA LDF 10/2013)20132015IGAI. MarkováÚEL LDF
ENFORS: Evropská síť pro dlouhodobý výzkum lesních ekosystémů a krajiny (COST Action E25)20012005JinýJ. KulhavýÚEL LDF
Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekÚND LDF
ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných forwarderů John Deere E (9510/SV 4120191)2012--R. UlrichÚT LDF
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--JinýL. JankovskýLDF
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
Evoluce karyotypu a velikosti genomu v čeledi Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--GAČRR. ŘepkaÚLBDG LDF
Evropská internetová znalostní síť podporující distanční vzdělávání v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích (SE06//B/F/PP-161030)20072009JinýA. SkoupýLDF
Experimentální a numerická analýza mechanického zatížení větve (2017037)2017--IGAJ. TippnerÚND LDF
Experimentální metody popisu chování prvků hudebních nástrojů (37/2006)20062006IGAJ. TippnerLDF
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycÚND LDF
Experimentální stanovení tuhosti spojů voštinových desek v korpusovém nábytku (16/2012)20122012IGAK. KrontorádÚN LDF
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováÚOLM LDF
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie20152015IGAJ. NerudaLDF
Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.20102010GAČRL. PurchartÚEL LDF
Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.20112011GAČRL. PurchartÚEL LDF
Fauna žížal (Lumbricidae) lesních ekosystémů antropogenně narušené oblasti východního Krušnohoří (11/2009)20092009IGAE. KulaÚOLM LDF
FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)20132013JinýL. PurchartÚEL LDF
FR-TI4/139 "Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii"20122014MPOJ. NerudaÚT LDF
Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. KupecÚTOK LDF
Funkční UV ochranné nátěrové systémy (2A-2TP1/070)20072010MPOD. TesařováLDF
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)20072007JinýM. ŠimekÚN LDF
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)20002004GAČRJ. KulhavýÚEL LDF
Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016--Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
Fyzikální zkoušky - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)20172018OPM. ZapletalZSTV LDF
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005--JinýJ. ČermákÚEL LDF
GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)2012--JinýL. PurchartÚEL LDF
Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis (GP526/06/P017)2006--GAČRM. TomšovskýLDF
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009JinýM. ErnstÚOLM LDF
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál (TL02000219)20192021TAČRA. BajerÚGP LDF
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGAM. KlimánekÚGT LDF
Geograficky vážená regrese aplikovaná na data velkoplošné inventarizace lesů (VP_09_2015)20152015IGAK. DrápelaLDF
Geometrická a topologická optimalizace konstrukčních detailů dřevostaveb (8/2011)2011--IGAP. KoňasÚND LDF
Geometrie stromu (kmene, větví), - stanovení matematické závislosti při větvení stromu20132014IGAP. HoráčekLDF
Harmonizace lesního hospodářství nížinných luhů jako nástroj pro zachování druhové diverzity vyšších rostlin (QI92A031)20092013NAZVR. ŘepkaÚLBDG LDF
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--MKJ. TippnerÚND LDF
Historické lesa jako kulturní dědictví20162018JinýJ. FialováÚTOK LDF
Historické využití dřeva - sběr dat (24/2012)20122012IGAM. RybníčekÚND LDF
Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerÚGP LDF
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)2004--JinýL. AdamčíkÚEL LDF
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGAV. GrycÚND LDF
Hodnocení celospolečenských funkcí lesa na vybrané části území přírodního parku Český les (2807/2005)20052005FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech (P504/12/P492)20122012GAČRL. MenšíkÚEL LDF
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013JinýL. MenšíkÚEL LDF
Hodnocení dynamiky pokalamitního vývoje lesních ekosystémů horských stanovišť prostřednictvím analýzy porostní struktury (526/08/P398)20072007GAČRJ. SchneiderLDF
Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004)20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa I. Tichá a Kôprová dolina20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa II. Lesy rekreační Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
      Hodnocení funkcí a funkční újmy lesních ekosystémů TANAP v důsledku větrné kalamity (2004) - Etapa III. Lesy lázeňské Vyšné Hágy20052005JinýI. VyskotÚTOK LDF
Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EU (SP/2E3/172/07)20072009JinýJ. KulhavýÚEL LDF
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016--IGAP. KupecÚTOK LDF
Hodnocení podmínek vzniku eroze na lesní půdě s využitím metod dálkového průzkumu Země (IGA 3/2005)20052005IGAM. KoželuhÚGT LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20132014JinýJ. FialováÚTOK LDF
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007GS LČRJ. FialováLDF
hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGAL. ČernušákováÚLBDG LDF
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích20092009IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009IGAR. KlvačÚT LDF
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekÚAK AF
Hodnocení vlivu faktorů ovlivňujících lesní vegetační stupňovitost pomocí geoinformačních systémů. (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaÚGT LDF
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006FRVŠI. ČernekLDF
Hodnocení vlivu chronické akumulace vysoce mineralizovaných podzemních vod na chemismus ekosystému a charakter bylinné vegetace lužního lesa2021--IGAD. JuřičkaÚGP LDF
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Hodnocení změn lesních geobiocenóz v masivu Pop Ivan Maramurešský na trvalé výzkumné ploše prof. A. Zlatníka po 75 letech (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýÚHÚL LDF
Homogenizace materiálových vlastností dřeva pro úlohy mechaniky a termodynamiky (P526563605)20062008GAČRP. KoňasÚND LDF
Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní (GA526/02/0851)20022004GAČRP. KantorÚZPL LDF
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZVP. KantorÚZPL LDF
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPP. MaděraÚLBDG LDF
Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraÚLBDG LDF
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)20132017GAČRM. TomšovskýÚOLM LDF
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR20092009IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--IGAD. HessÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováÚND LDF
Chemická modifikace industriálního taninového extraktu (LDF_VP_2019035)20192020IGAA. OberleÚND LDF
í ergonomických charakteristik mezi otočnými a fixními kabinami testovaných harvestorů JOHN DEERE/ E2012--JinýR. UlrichÚT LDF
Identifikace stresu a jeho odezvy v lesních ekosystémech (VS96077)19962000FRVŠE. KlimoLDF
Implementace vědy a výzkumu do výuky20122015OPM. SvátekÚLBDG LDF
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)20072007JinýJ. PavlišLDF
Indikátory vitality dřevin (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýÚOLM LDF
Individuální stáž pracovníka ve vzdělávání (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016JinýR. GebauerÚLBDG LDF
Infekční biologie Chalara fraxinea a faktory ovlivňující fruktifikaci teleomorfy Hymenoscyphus pseudoalbidus jako zdroje infekce nekrózy jasanu (LD13020)20132016JinýL. JankovskýÚOLM LDF
Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGAP. HoráčekLDF
Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku (MPO ČR FR-TI1/050)20092013MPOP. BruneckýÚN LDF
Iniciace interaktivních vzdělávacích metod na nové naučné stezce bez bariér (010TU Z-4/2015)20152017JinýJ. FialováÚTOK LDF
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)20122015OPJ. DvořákLDF
Inovace cvičení předmětu Lesnická pedologie (2009 2517 F6 a)20092009FRVŠA. BajerÚGP LDF
Inovace čalouněného nábytku (OS 470811)20082008P. BruneckýÚN LDF
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraÚLBDG LDF
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa20072008IGAJ. KulhavýÚEL LDF
Inovace laboratorních cvičení o metody molekulární genetiky (3fr1319/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Inovace metod stanovení dimenzačních parametrů vozovek lesních cest.20092010JinýL. ŠevelováÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny (401/2009/A/b)2008--FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny20092009FRVŠP. KupecÚTOK LDF
Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí20192019InterníP. ČechÚN LDF
Inovace praktické výuky předmětů zabývající se problematikou kvality vnitřního obytného a pracovního prostředí20192019InterníP. ČechÚN LDF
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství20112011FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20092009FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)20102011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠR. ŠtorkÚLDEP LDF
Inovace předmětů Informační technologie a Hospodářská informatika (1192/2009/F5/a)20092010FRVŠT. BadalÚLDEP LDF
Inovace předmětu Landscape recreology20122012FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠJ. LenochÚLDEP LDF
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)20062006FRVŠJ. SuchomelLDF
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)2006--FRVŠP. KotáskováLDF
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení20112011FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Inovace studijních programů z předmětů geologie a půdoznalství. (243/2000)20002000FRVŠJ. JandákÚGP LDF
Inovace technického a softwarového vybavení počítačové učebny pro praktickou výuku předmětu Informační technologie, matematických a statistických metod v ekonomii a pro využití počítačových metod při výuce vybraných kapitol matematiky (772/2006)20062006FRVŠR. ŠtorkLDF
Inovace technických a dřevařských disciplin pro vyšší konkurenceschopnost2012--OPK. KrontorádÚN LDF
Inovace výuky geologie na MZLU v Brně. (FRVŠ)20032004FRVŠS. JelínekÚGP LDF
Inovace výuky matematiky v anglickém jazyce na PEF MZLU - multimediální výuka (FRVŠ18/2006)20062006FRVŠR. MaříkÚM LDF
Inovační vouchery ve Zlínském kraji (17)20122012JinýD. TesařováÚN LDF
Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)20132015JinýD. TesařováÚN LDF
Inovovaná koncepce jednoduchého dřevěného okna a vchodových dveří (ROP-Inovační voucher Olomoucký kraj)20132013OPM. ZapletalZSTV LDF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS20022002RPJ. ChladilÚN LDF
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)20192021JinýM. DanzerÚLBDG LDF
Interiéry ICV Brno20082008JinýM. KovaříkÚN LDF
Invadovanost lesních a nelesních biotopů neofyty po plošné aplikaci herbicidu na příkladu Národní Přírodní Památky Skalická Morávka2018--IGAT. KouteckýÚLBDG LDF
IV Interantional Chestnut Symposium20082008IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Jehličnané dřeviny, vodní režim, půda, minerální výživa, měření transpiračního proudu,20112011GAČRJ. ČermákÚLBDG LDF
Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (GA526/00/0273)20002000GAČRJ. KoblížekLDF
Kalibrace vlhkostních čidel na specifické půdní podmínky v místě instalace čidel20142014Smluvní výzkumP. FormánekÚGP LDF
Karbonatity2012--SpecifickýJ. KynickýÚGP LDF
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)2020--Zahr. vzd.S. LvončíkÚLBDG LDF
Klasifikace barevných infračervených leteckých snímků v NP Krkonoše20042005Akt eTS VZV. ŽidekÚGT LDF
Klasifikace lesních ekosystémů v US Intermountain West (100184)20102012JinýA. KusbachÚLBDG LDF
Klastr CREA Hydro&Energy2008--JinýJ. KynickýÚGP LDF
Klastr českých nábytkářů (OPPP IČO 27695077)20062009JinýP. BruneckýZN LDF
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)20092011RP EKI. MarkováÚEL LDF
Kombinované postupy modifikace bukového dřeva pro výrobu podlah - vliv na vlastnosti, trvanlivost a zdravotní hledisko (79/2013)20132015IGAP. RademacherÚND LDF
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)20102012IGAV. HurtÚZPL LDF
Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR20072008JinýJ. KulhavýÚEL LDF
Komplexní metodika návrhu a tvorby tras přírodních trvale udržitelných stezek v ČR.20092010IGAA. KozumplíkováÚTOK LDF
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu20052008GS LČRJ. DvořákÚOLM LDF
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )20072007NAZVJ. FialováLDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (2838)20052006FRVŠP. KoňasÚND LDF
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)20052005FRVŠJ. ZejdaLDF
Konference Krajinné inženýrství 200920092009JinýJ. FialováÚTOK LDF
Konference Rekreace a ochrana přírody20102010JinýJ. FialováÚTOK LDF
konstrukce a vývoj unikátních plošných kompozitních prvků na bázi dřeva pro podlahy sportovní a divadel (TH02020984)2018--TAČRK. KrontorádÚDT LDF
Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (QG60060)20062009NAZVO. MauerLDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu20112011IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic (201/01/0079)20012004GAČRR. MaříkÚM LDF
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996--JinýP. KupecÚTOK LDF
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 200420052005JinýP. KupecÚTOK LDF
Kvantifikace a hodnocení celospolečenských funkcí multistrukturálních lesů (526/07/P462)20072007GAČRJ. SchneiderLDF
Kvantifikace ekonomických vlivů plynoucích z rekreačního využívání lesních ekosystémů na vybraném lesním majetku20182019IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu20162016IGAD. BřezinaÚLDEP LDF
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)20132013FRVŠM. CibulkaÚGT LDF
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.20102010RPM. ErnstÚOLM LDF
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)20032006JinýA. SkoupýÚT LDF
Lecanosticta acicola - genetika populací20112011IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Leonardo da Vinci2011--JinýP. KindlÚN LDF
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách20182019IGAP. KrálÚND LDF
Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvoje (DZ 01)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 1. Funkční potenciál lužních lesů (01/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (01/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů (01/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 2. Hodnocení účinnosti revitalizačních opatření a rizik chřadnutí lesa při snížené vitalitě stromů (01/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatření (01/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
           Etapa 3. Vývoj půdních vlastností a procesů v obhospodařovaných lesích a v rezervacích (01/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře) (01/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 4. Posouzení současných způsobů obnovy lesa a možností alternativních postupů (01/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
           Etapa 5. Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádrže (01/05/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
           Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře (01/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 7. Zachování produkce a kvality dřeva ve změněných podmínkách (01/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy (01/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 8. Využití geoinformačních technologií v krajinném plánování (01/08)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině (01/08/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )20072007Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
           Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (01/09)2006--eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočin (DZ 02)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 1. Produkční potenciál a stabilita smíšených porostů 3. a 4. lesního vegetačního stupně (02/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 2. Přestavba smrkových monokultur a její ekonomické dopady (02/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby (02/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur (02/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti (02/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu (02/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina (02/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
           Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 5. Optimalizace výrobních technologií v lesním hospodářství pahorkatin (02/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostech (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 6. Funkční limity lesů v krajině (02/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesa (02/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemi (DZ 03)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 1. Stav a prognóza vývoje klimatických a imisních poměrů (03/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy (03/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami (03/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže (03/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 4. Dynamika lesa a postupy jeho pěstování a obnovy (03/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (03/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holinách (03/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 5. Vodohospodářská účinnost horských lesů z pohledu možností tlumení velkých vod a povodní (03/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostů (03/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodích (03/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (03/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký (03/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů (03/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařování (03/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 04: Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (DZ 04)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 1. Hodnocení stavu lesního ekosystému jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcích (04/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)2007--Akt eTS VZJ. KulhavýLDF
                04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajině (04/01/06)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)20052005Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plochách (04/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 3. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/03/02 Energetický audit lesnických technologií (04/03/02)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚT LDF
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (04/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (04/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýÚOLM LDF
           Etapa 5. Efekty celospolečenských funkcí lesa (04/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území (04/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP (04/05/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 6. Využitelnost dřevní hmoty v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystému (04/06/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 7. Ekonomická zhodnocení variant strategií managementu (04/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
      Dílčí záměr 05: Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva (DZ 05)2005--TS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech (05/01)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)2009--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (05/02)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/03 Biomechanika stromu (05/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti (05/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)2010--Akt eTS VZV. GrycÚEL LDF
           Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/03)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (05/04)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu2011--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 5. Přejímka dříví. Ekonomické hodnocení procesu zpracování (05/05)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů (05/06)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojů (05/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem (05/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/06/05 Mobilní pásová pila2008--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (05/07)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/07/02 Energetická diagnostika budov (05/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
           Etapa 8. Stavebně-truhlářské výrobky (05/08)2005--eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýÚEL LDF
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)20062006FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)2014--RPL. DobrovolnýÚZPL LDF
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016--IGAP. HrůzaÚTOK LDF
Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti20152018JinýO. HolušaÚOLM LDF
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)20112014NAZVP. KantorÚZPL LDF
Lesnické hospodaření v Jizerských horách (02/2002)20032004GS LČRJ. KulhavýÚEL LDF
Lesnicko-krajinný vzdělávací kurz v Mongolsku20192019Zahr. vzd.J. ŠebestaÚLBDG LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.20122012D. ŠafaříkÚLDEP LDF
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)20122012Smluvní výzkumD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Lexikon vybraných tropických dřev - multimediální výukové texty (FRVŠ 1328/2003/F4d)20032003FRVŠH. VavrčíkÚND LDF
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. DvořákÚOLM LDF
Mangan jako ovlivnující činitel kvality potravy fytofágního hmyzu (LDF_VP_2015023)20152015IGAE. KulaÚOLM LDF
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)20082008JinýR. DudíkÚLDEP LDF
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)20122013JinýJ. TippnerÚND LDF
Materiálový útlum dřeva (55/2008)20082008IGAP. KoňasÚND LDF
Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)20122012IGAP. ČechÚN LDF
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".19992008JinýP. KupecLDF
Mechanická dezintegrace tvrdých dřev2018--JinýJ. TippnerÚND LDF
MECHANICKÁ ODEZVA VĚTVE STROMU NA ZATÍŽENÍ (LDF_VP_2016036 )20162017IGAP. HoráčekÚND LDF
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů20122012IGAL. PrausÚND LDF
Měření přenosu mykovirů uvnitř spór houbového patogena Hymenoscyphus fraxineus s využitím lapačů spór a qPCR (LDF_VP_2010030 /2015)20152015IGAL. Botella SánchezÚOLM LDF
Metoda určení věku mohutných stromů na příkladu dubu letního v Dyjsko-moravské a Oderské nivě (FRVS 1368 G4)2007--FRVŠJ. VítámvásováLDF
Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích (SE/620/2/01)20012003JinýI. VyskotLDF
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice2004--FRVŠP. MaděraLDF
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti obhospodařování lesního majetku20082008NAZVR. DudíkÚLDEP LDF
Metodika jednotného ekonomického informačního systému lesního hospodářství České republiky20112014NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků20102013NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika pro stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací vlivem liniových staveb (TA01030412)20112011TAČRA. KozumplíkováÚTOK LDF
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS20122012IGAJ. SuchomelÚEL LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků (QH81036)20082009NAZVJ. LenochÚLDEP LDF
Metodika speciální finanční analýzy lesních majetků20072007GAČRJ. LenochÚLDEP LDF
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"2009--JinýŠ. SchneiderÚN LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory20032004Akt eTS VZR. GebauerÚLBDG LDF
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory (GA526/02/0792)20022004GAČRL. AdamčíkÚT LDF
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (QH81039)20082012L. JankovskýÚOLM LDF
Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva2008--VZZ. HavířováÚDT LDF
Mezinárodní spolupráce při posouzení vodohospodářské účinnosti retenčních opatření v malých povodích na území České republiky a Velké Británie. (63/2010)20102010IGAD. VeselýLDF
Mikrobiální a enzymatická aktivita půd v uhlíkovém lesnictví (LDF_VP_2017018)20172018IGAJ. VolánekÚGP LDF
Mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů. (526/01/D079)20012004GAČRK. KamlerováÚEL LDF
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)20072007IGAJ. ŠrajerÚDT LDF
Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva2015--IGAA. DejmalLDF
Mineralizace neproteogenních aminokyselin v půdě (10/2011)20112011IGAK. RejšekÚGP LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováÚTOK LDF
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy vlivem erozních a abrazních procesů v krajině20162018IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Míra degradace přirozených lesních půd v průběhu posledních 70-ti letech, mimo dosah lokálních zdrojů znečištění20062006IGAJ. HouškaÚGP LDF
Model multikriteriálního hodnocení šetrných přibližovacích technologií (QH71159)20072011NAZVA. SkoupýLDF
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS2007--IGAM. KoželuhLDF
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování2018--IGAJ. ŠtykarÚLBDG LDF
Modelování rezonanční desky piana a analýza jejího chování metodou konečných prvků (3350)20052006FRVŠP. KoňasÚND LDF
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)2005--FRVŠR. KnottÚEL LDF
Modifikace listnatého dřeva pro venkovní použití: vliv abiotických a biotických faktoru na stárnutí (LDF_PSV_2016015)20162019IGAP. ČermákÚND LDF
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)20122012IGAJ. TippnerÚND LDF
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů2005--GAČRJ. ČermákÚEL LDF
Modifikované vlastnosti dřeva plantážově pěstovaného hybridu topolu (LDF_VP_2017015)20172018IGAP. KrálÚND LDF
Mokré sklady kulatiny Hluboká nad Vltavou a Ždírec nad Doubravou. Vyhodnocení provozu a návrh zásad skladování. (projekt č. 27/2007 GS LČR )2007--GS LČRK. JanákLDF
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
Monitoring návštěvníků Single Trailu Moravský kras na účelových komunikacích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny20182019IGAP. HrůzaLDF
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR20092009IGAM. FloraÚLDEP LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres20142014IGAV. GrycÚND LDF
Monitoring tvorby floému borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na buněčné úrovni v reakci na uměle vyvolaný stres (IGA 42/2014)20142014IGAV. GrycÚND LDF
Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010JinýR. GebauerÚLBDG LDF
Monitoring vitality lesních ekosystémů vystavených vodnímu stresu k zajištění trvale udržitelného hospodářství v procesu klimatických změn (A/CZ0046/2/0009)20092010JinýR. GebauerÚLBDG LDF
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu2013--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Morfologická a genetická variabilita několika domnělých hybridů ostřic (LDF_VP_2015024 )2015--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)20122013JinýM. TomšovskýÚOLM LDF
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření20082009IGAT. MájekÚOLM LDF
Morfologicko-anatomická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)20122012IGAJ. PavlišÚLBDG LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--GS LČRR. UlrichÚT LDF
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)20102012IGAJ. KulhavýÚEL LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem (2/219)20192020GS LČRR. UlrichÚT LDF
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem2019--GS LČRR. UlrichÚT LDF
Možnosti řešení biotechnických úprav v krajině20142015Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd20112011NAZVE. KulaÚOLM LDF
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012IGAR. GebauerÚLBDG LDF
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin2013--IGAP. ČermákÚOLM LDF
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)20082008IGAJ. SchneiderÚTOK LDF
Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)20192021TAČRM. BalkováÚGP LDF
Multifyzikální počítačové simulace ve vybraných úlohách dřevařského inženýrství (IGA 59/2010)20102010IGAP. KoňasÚND LDF
Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)20062006FRVŠV. VranováÚGP LDF
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu2010--FRVŠP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (1247/2005/F6/d)20052005FRVŠD. VavříčekLDF
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)20082008FRVŠD. VavříčekLDF
Multimediální inovace výuky Oceňování lesa20092009FRVŠJ. SeberaÚLDEP LDF
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)20082008FRVŠS. TicháÚLBDG LDF
Multimediální podpora výuky analýzy dat ( FRVŠ 227/2004)2004--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
Multimediální podpora výuky konstruktivní geometrie na LDF MZLU v Brně (FRVŠ 1530/2009 )20092009FRVŠM. TkadlecováÚM LDF
Multimediální podpora výuky matematiky na MZLU v Brně (FRVŠ 99/2008)20082008FRVŠR. MaříkÚM LDF
Multimediální podpora výuky předmětů Dendrometrie II. a Nauka o produkci (FRVŠ 1308/2003)2003--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)2006--IGAL. KanickáÚN LDF
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)20082008FRVŠA. BajerÚGP LDF
Multimediální prezentace a manuál studijních materiálů ke geologicko-pedologickým výukovým trasám. (2006 1593 F6 d)20062006FRVŠV. HyblerÚGP LDF
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"20092009FRVŠJ. FialováÚTOK LDF
Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)20092009FRVŠD. PalovčíkováÚOLM LDF
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)20072007FRVŠV. VranováÚGP LDF
Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)20092009FRVŠV. VranováÚGP LDF
Multimediální výukový materiál pro předmět "Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů " (1137/2009/F6/d)20092009FRVŠP. Pancová ŠimkováÚGP LDF
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)20052005FRVŠV. VranováÚGP LDF
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat2016--JinýJ. KamlerÚOLM LDF
Nábytek a jazyk inovativního a integrovaného učení pro zvýšení atraktivity a mobility v nábytkářském sektoru. (2018-1-PLO1-KA202-050703)20182021JinýD. TesařováÚN LDF
Nábytkové lepené spoje v exteriéru (LDF_VP_2018003)2018--IGAJ. StádníkÚN LDF
nalýza vybraných vlastností a stavby dřeva modifikovaného působením vysokofrekvenční elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekÚND LDF
Náplavy na řece Melhavě20112011JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Navázání bilaterální spolupráce s Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019JinýT. ŽidÚOLM LDF
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015JinýJ. TippnerÚND LDF
Návrh exteriérových nábytkových prvků za použití kompaktního laminátu a dřeva s omezeným užitím konstrukčních kovových spojovacích prvků20182018IGAM. ŠimekÚN LDF
Návrh konstrukce překližovaných desek lepených laminátem z čedičových vláken20162017IGAP. KrálÚND LDF
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)2018--IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Návrh nábytkového prvku s principy trvale udržitelného rozvoje za použití papírové buničiny (LDF_VP_2019009)20192019IGAM. ŠimekÚN LDF
Návrh opatření na zvýšení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva v rámci lesnickodřevařského sektoru2015--NAZVV. ValaÚLDEP LDF
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)20092009IGAP. KupecÚTOK LDF
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko20072007JinýJ. SchneiderLDF
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)20122012TAČRJ. KulhavýÚEL LDF
Návrh technických parametrů nového penetračního přístroje pro zjišťování vlastností dřeva "in situ"20082008IGAP. HoráčekLDF
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS2005--FRVŠJ. ČepickýÚGT LDF
Nedřevní lesní produkty v České republice20142016SpecifickýJ. FialováÚTOK LDF
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)20142017TAČRJ. TippnerÚND LDF
Nelineární materiálový model mechanického chování dřeva za různých vlhkostních a teplotních podmínek (LDF_TP_2019015)20192022IGAM. BrabecÚND LDF
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)20162016IGAJ. TippnerÚND LDF
Nemocniční a pečovatelská dětská lůžka (FI - IM/229)20052006MPOP. BruneckýÚN LDF
Nízký a střední les - plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa (NAZV QH71161)20072011NAZVM. KneiflLDF
Nízký les jako biologická a produkční alternativa budoucnosti v České republice (LD15117)20162017RPR. PokornýÚZPL LDF
Nová generace úložného nábytku (63/13)20132015IGAD. TesařováÚN LDF
Nová generace úložného nábytku (63/14)20142014IGAD. TesařováÚN LDF
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory20162017IGAT. ZemánekÚT LDF
Nové geomodely pro prozkoumání a porozumnění větších hloubek jako zdroje pro high-tech kritické suroviny v alkalických horninách a karbonatitech20152019OPJ. KynickýÚGP LDF
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)20132013IGAZ. KopeckýÚDT LDF
Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek20142016JinýP. FormánekÚGP LDF
Nový typ vylehčeného sandwichového panelu s iso-mřížovým jádrem a vylepšenou odolností spoje středové a povrchové vrstvy panelu (LDF_VP_2015007 )20152015IGAR. WimmerÚND LDF
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015--IGAJ. TippnerÚND LDF
Numerická analýza plné vazby krovu s vloženým plátovým konstrukčním spojem využívaným při sanacích historických objektů2014--IGAJ. TippnerÚND LDF
Numerická simulace pohybu fyzikálních polí v rezonanční desce klavíru (5/2005)20052006IGAP. KoňasÚND LDF
Numerické simulace pohybu vody a tepla ve dřevě během sušení (LDF_VP_2018004)20182019IGAM. TrcalaÚND LDF
Numerický model kontinuálního lisování20082008IGAP. KoňasÚND LDF
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (SE/620/2/97)19972000JinýV. TesařLDF
Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích (ZZ/620/2/97)19972000JinýV. TesařLDF
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně2007--IGAP. MaňasLDF
Obnova výmladkového hospodařenı́: cesta k diverzifikaci využitı́ společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů (TL02000314)20192022TAČRM. ŠrámekÚLBDG LDF
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)2007--FRVŠT. KolářÚLBDG LDF
Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelÚEL LDF
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů2011--Zahr. vzd.P. HrůzaÚTOK LDF
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005Akt eTS VZP. KupecÚTOK LDF
Ochrana a management unikátních lesních příbřežních ekosystémů2009--JinýP. KupecÚTOK LDF
Ochrana awasského jezera prostřednictvím udržitelného managementu okolní krajiny20192022JinýH. HabrováÚLBDG LDF
Ochrana nádrží před zanášením2011--Zahr. vzd.M. ŠlezingrÚTOK LDF
Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: propustná krajina, trvalá udržitelnost2011--JinýM. KutalÚEL LDF
Ochranná opatření proti Mycosphaerella pini E. Rostrup včetně sledování bionomie tohoto druhu. (3184/2005)2005--FRVŠM. BednářováÚOLM LDF
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--IGAJ. MráčekÚLBDG LDF
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)20122012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)20082010GS LČRR. UlrichÚT LDF
Optimalizace digitálního modelu terénu pro potřeby lesnických disciplín (IGA 54/2006)20062006IGAM. KlimánekÚGT LDF
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině20102013IGAM. ŠlezingrÚTOK LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR. (IBS6093003)20002004JinýJ. FeuereiselÚOLM LDF
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)1999--GAČRJ. DvořákÚOLM LDF
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek20162019GS LČRM. ErnstÚOLM LDF
Optimalizace konstrukce a CNC technologie výroby ozubového spoje (IG490411)20092009IGAM. ŠimekÚN LDF
Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany. (04/04/01)2005--Akt eTS VZP. ČermákÚOLM LDF
Optimalizace mechanických a tepelně-technických vlastností materiálu z konopí a minerálních pojiv pro využití ve stavebnictví (60/2010)20102010IGAP. KrálLDF
Optimalizace mikrovlnné plastifikace v rámci procesu zhušťování dřeva20142014IGAA. DejmalÚND LDF
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)2010--NAZVV. HurtÚZPL LDF
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)20122012IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek lesních cest.20102013NAZVL. ŠevelováÚTOK LDF
Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací (TA01020326)20112014TAČRL. ŠevelováÚTOK LDF
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)2010--IGAP. KrálÚDT LDF
Optimalizace spotřeby energie staveb na bázi dřeva se zřetelem na stavebně -- truhlářské výrobky (IGA 56/2013)2013--IGAJ. KlepárníkÚDT LDF
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch20082008IGAT. MikitaÚGT LDF
Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice (QJ1520080)20152018NAZVO. MauerÚZPL LDF
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)20122015NAZVJ. KulhavýÚEL LDF
Optimalizace výroby krátkého kusového dříví (LDF_VP_2017036)20172018IGAO. WassermandlLDF
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)2018--TAČRP. PařilÚND LDF
Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (QJ1530298)20152017NAZVO. MauerÚZPL LDF
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)20042004FRVŠV. HurtÚZPL LDF
OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
Organizace mezinárodní vědecké konference "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století" (IGA č. 18/2004)20042004IGAP. KantorÚZPL LDF
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin20132013IGAL. PrausÚND LDF
Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)2007--FRVŠJ. PubalLDF
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě20082008IGAA. PešlováÚOLM LDF
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)19981998FRVŠK. KamlerováÚEL LDF
Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)2004--FRVŠA. BártováLDF
Participace ČR v globální síti GEM20192023JinýM. SvátekÚLBDG LDF
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko20172019GS LČRJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Percepce a hodnocení geodiverzity v kontextu ochrany neživé přírody20182019IGAA. BajerÚGP LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín20112013OPJ. FialováÚTOK LDF
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011--OPM. ŠlezingrÚTOK LDF
Pěstební možnosti zmírnění dopadů chřadnutí jasanů způsobeného houbou Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea)20152018Smluvní výzkumR. LongauerÚZPL LDF
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)20112014NAZVO. MauerÚZPL LDF
Pěstění pionýrských dřevin – bříza na živném stanovišti po alochtonních smrčinách (SP418121)20182020IGAA. MartiníkÚZPL LDF
Pěstování potravinových plodin a obnova porostů vlajkových druhů Socotry20072007JinýP. NěmecÚLBDG LDF
Phenocamera: modern method for phenological observation of Norway spruce (LDF_VP_2017048)20172018IGAI. MarkováÚZPL LDF
Platforma pro kulturní krajinu2009--OPP. KupecÚTOK LDF
Platforma pro posílení interkulturního managementu (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)20112014OPM. HamanováDLDF LDF
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014OPA. BajerÚGP LDF
Platforma pro studium a inventarizaci lesních ekosystémů20122014OPO. HolušaÚOLM LDF
Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011--OPP. ČermákÚOLM LDF
Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)20102010FRVŠR. MaříkÚM LDF
Počítačová učebna pro výuku matematického modelování fyzikálních jevů a biomechanických procesů (FRVŠ 398/2008)20082008FRVŠP. KoňasLDF
Počítačové simulace vázaného teplotního, vlhkostního a deformačního pole ve dřevě (7/2011)20112011IGAP. KoňasÚND LDF
Podíl makromycetů na dekompozici dřevní hmoty v podmínkách přirozených lesních ekosystémů (GA526/99/P046)19992001GAČRL. JankovskýLDF
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku20002001JinýP. KupecÚTOK LDF
Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra20122014Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní20122012JinýM. ErnstÚOLM LDF
Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra (UNEP-GEF #5347)20172018Smluvní výzkumP. MaděraÚLBDG LDF
Podpora interaktivní výuky předmětů vyučovaných na Ústavu ochrany lesů a myslivosti. (FRVŠ 1331/2003)20032003FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)20152016Zahr. vzd.H. HabrováÚLBDG LDF
Podpora lesnického vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie20172018JinýO. HolušaÚOLM LDF
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)2011--OPP. KupecÚTOK LDF
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)20142014InterníM. KlimánekÚOLM LDF
Podpora prostorového rozhodování v lesích ohrožených abiotickými faktory (IGA 22/2010)20102012IGAM. KlimánekÚGT LDF
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii20132013JinýI. ZdráhalÚLDEP LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie (CZ 0001-06)20072007JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
Podpora strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí východní Afriky a Arábie20082010JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
Podpora terénního výzkumu a zpracování závěrečných studentských prací na Lesnické fakultě, Royal University of Agriculture, Kambodža20192019Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink20122014OPI. OstřížkováÚGT LDF
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováÚOLM LDF
Podpora zapojení studentů LDF MZLU v Brně do výzkumné činnosti ústavu tvorby a ochrany krajiny v oblasti zpřístupnění lesa a mechaniky zemin.2010--InterníL. ŠevelováÚTOK LDF
Pohraniční obec - Grenzdorf (Čes.-něm. fond budoucn.)20022003JinýJ. KolejkaÚGT LDF
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009--IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
Populační analýza kadidlovníku Boswellia sacra v oblastech jižního Ománu (SP4181111)20182019IGAH. HabrováÚLBDG LDF
Porovnání produkce a růstu korkovníku amurského (Phellodendron amurense Rupr.) s dubem korkovým (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou2016--IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody20102010InterníJ. FialováÚTOK LDF
Posílení vzdělávací sítě pro evropskou krajinu a hospodaření v lesích20152018Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Posilování sítě evropského lesnického vzdělávání20142016Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--NAZVL. KoutnýÚTOK LDF
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly20172017Smluvní výzkumD. TesařováÚN LDF
Posouzení kvality povrchové úpravy nášlapné plochy dřevěné podlahy sportovní haly2018--Smluvní výzkumD. TesařováÚN LDF
Posouzení kvality životního prostředí v zemích V420122013Zahr. vzd.J. FialováÚTOK LDF
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)20042006JinýP. KupecÚTOK LDF
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)20112011JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)20122012R. UlrichÚT LDF
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava20042004JinýP. KupecÚTOK LDF
Posouzení zatopení hotelu Jana20112011JinýM. ŠlezingrÚTOK LDF
Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb2015--IGAK. KrontorádÚDT LDF
Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002)20182019IGAP. ČechÚN LDF
      Materiály používané k výrobě čalouněného nábytku jako zdroj pachových látek a emisí těkavých organických sloučenin (VOC) v interiéru (IGA 9/2012)20122012SpecifickýP. ČechÚN LDF
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (IGA_VT_2018)20182019InterníP. ČechÚN LDF
      Potahové materiály používané pro výrobu čalouněného nábytku jako zdroj emisí VOC a pachových látek v interiéru (LDF_VT_2018002 )20182019IGAP. ČechÚN LDF
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)20182020NAZVV. KupčákÚLDEP LDF
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAP. ČermákÚOLM LDF
Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013IGAM. KutalÚEL LDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)2006--IGAJ. PubalLDF
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)20182019IGAJ. KamlerÚOLM LDF
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.20122012IGAR. PlhalÚOLM LDF
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.20172018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les20072007JinýJ. SchneiderLDF
preklad normy en 527-220052005JinýJ. PacovskýÚN LDF
      Překlad normy EN 527-320052005JinýJ. PacovskýÚN LDF
Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech2007--JinýM. KloiberLDF
Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice20072007GS LČRJ. FialováLDF
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)20042005JinýP. KupecÚTOK LDF
Problematika protierozní a protiabrazní ochrany významně ohrožených lokalit2019--IGAJ. DeutscherÚTOK LDF
Prodloužení české tisícileté dubové letokruhové chronologie (GA18-11004S)20182020GAČRM. RybníčekÚND LDF
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin (GA526/00/P059)20002002GAČRP. JelínekLDF
Produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (GA526/96/0649)19961998GAČRP. KantorLDF
Produkce dřevní hmoty smrkového porostu s různými variantami pěstební výchovy (66/2013)20132013IGAR. PokornýÚZPL LDF
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )2015--IGAA. MartiníkÚZPL LDF
Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů ve 2., 3. a 4. lesním vegetačním stupni jako podklad pro optimalizaci cílové skladby dřevin (GA526/03/1485)20032005GAČRP. KantorÚZPL LDF
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottÚZPL LDF
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottÚZPL LDF
Prognóza vývoje lesního hospodářství České republiky do roku 20302015--NAZVV. ValaÚLDEP LDF
Program rozvoje lesního hospodářství Středočeského kraje do roku 203020062006JinýF. KalousekÚLDEP LDF
progresivní konstrukce a řízení sušáren pro těžko sušitelné dřeviny včetně exotických20182019TAČRK. KrontorádÚND LDF
Projekt Morava III20002002JinýP. KupecÚTOK LDF
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)20032006JinýP. KupecÚTOK LDF
Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvětšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze (GA103/01/0063)20012003GAČRL. ÚradníčekLDF
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína2006--JinýP. KupecÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů nádrží20102010NAZVM. ŠlezingrÚTOK LDF
Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukce20102010GAČRJ. FialováÚTOK LDF
Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 4112012--InterníP. NovákÚGT LDF
           Diskové úložiště pro výměnu dat s jinými univerzitami2012--InterníP. BaloghÚGT LDF
      Ústav 4142013--InterníP. NovákÚLBDG LDF
      Ústav 4912012--InterníP. NovákDLDF LDF
           Akademie2013--InterníP. NovákDLDF LDF
           Design nábytku2013--InterníP. NovákDLDF LDF
           Inobio2012--InterníP. NovákDLDF LDF
           Inovace studijních programu LDF2013--InterníP. NovákDLDF LDF
           OIT web2013--InterníP. NovákDLDF LDF
Proměnlivost hustoty tlejícího dřeva smrku a buku v průběhu dekompozice20152015IGAT. VrškaLDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPL. ZejdováÚGT LDF
Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPM. KlimánekÚGT LDF
Propojení mapového serveru ŠLP "Masarykův les" Křtiny se svobodným GIS GRASS umožňující on-line analýzu (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýÚGT LDF
Prostorová a věková struktura pařezin v NP Podyjí: pokus o datování skutečného stáří pařezin (11/2010)20102010IGAT. VrškaLDF
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)2011--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Prostorové vztahy dřevin tropického deštného lesa (LDF_VP_2015038)20152015IGAJ. KvasnicaÚLBDG LDF
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)2009--IGAD. VolaříkÚLBDG LDF
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)20082008JinýP. KupecÚTOK LDF
Prototyp harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem (TH 03010007)20182021TAČRT. ZemánekÚT LDF
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone20092009IGAS. ŠumberaÚGT LDF
Průběh sekundární sukcese v tropických lesích západní Amazonie se zřetelem na dynamiku kořenových systémů stromů (GA526/99/P044)19992001GAČRJ. PavlišLDF
Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)20082008RPM. ČermákDLDF LDF
Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu20122016NAZVJ. SuchomelÚEL LDF
Překlad normy CSN EN 581-120062006JinýJ. PacovskýÚN LDF
Překlad normy ČSN EN 716-1 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky2008--JinýJ. PacovskýÚN LDF
Překlad normy ČSN EN 716-2 - Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 2: Zkušební metody2008--JinýJ. PacovskýÚN LDF
Přenos tepla v dřevěné konstrukci se vzduchovou kavitou (19/2014)20142014IGAJ. TippnerÚND LDF
Příklady aplikace funkčně integrovaného hospodaření v principech pěstění lesů vybraných hospodářských souborů ČR (10234FR323)20052005FRVŠD. SmítkaLDF
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"20092009FRVŠR. DudíkÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)20112011FRVŠD. ŠafaříkÚLDEP LDF
Příprava a zavedení předmětu "Public relations" (FR480271)20082008FRVŠR. DudíkLDF
Příprava akreditace nového studijního oboru Interiér (685 MŠMT)20052006RPP. BruneckýÚN LDF
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)20062006RPP. MaděraÚLBDG LDF
Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)20062006RPZ. HavířováÚDT LDF
Příprava zkušebních vzorků pro Matici slovenskou20172017Smluvní výzkumD. TesařováÚN LDF
Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile. (LDF_VP_2016003)20162017IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (2356/2012)20122012FRVŠA. BajerÚGP LDF
Působení českých vědců v experimentu SBE20172021JinýM. SvátekÚLBDG LDF
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů20182020NAZVI. MarkováÚZPL LDF
Rakovina kůry kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR (FRVS 237/04)2005--FRVŠL. JankovskýÚOLM LDF
Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016JinýT. ŽidÚOLM LDF
      Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)20162016JinýT. ŽidÚOLM LDF
      Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)20152015JinýT. ŽidLDF
Reakce hlavních výstavkových dřevin na klimatické charakteristiky a různé intenzity těžebních zásahů v rané fázi převodu na les střední (LDF_VP_2017011)20172018IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Reakce hmyzích fytofágů na diferencovaný příjem manganu v potravě (16/2013)20132013IGAE. KulaÚOLM LDF
Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (40/2012)20122012IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Reakce tloušťkového přírůstu dubové pařeziny na sucho2015--IGAJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Referenční stanice postprocessingových korekcí GPS (511 F1 a)20052006FRVŠM. KlimánekÚGT LDF
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje20072007JinýV. KupčákÚLDEP LDF
Rehabilitace a restaurování vily Tugendhat (442/950/OS460151)20062006JinýZ. HoloušLDF
Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě dubové standardní chronologie (13-04291S)20132017GAČRM. RybníčekÚND LDF
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015--IGAM. RybníčekÚND LDF
Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového. (FRVŠ 239/2004 )20042004FRVŠP. ČermákÚOLM LDF
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit20152015JinýJ. FialováÚTOK LDF
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?20142014JinýJ. FialováÚTOK LDF
Remotely accessed decision support system for transnational environmental risk management (INTERREG IIIB CADSES 5D008)20062008JinýM. KlimánekLDF
Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti (QJ1320040)20132017NAZVD. VavříčekÚGP LDF
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)20062007JinýP. MaděraÚLBDG LDF
Revitalizace půdního prostředí valů v 7.LV Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa (1/2003)20062010GS LČRD. VavříčekLDF
Revize normy CSN 91 000020052005JinýJ. PacovskýÚN LDF
Revize normy ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu20082008JinýJ. PacovskýÚN LDF
Revize normy ČSN 91 000120072007JinýJ. PacovskýÚN LDF
Revize normy ČSN 91 010220062006JinýJ. PacovskýÚN LDF
Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům2014--IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAJ. JarošÚLBDG LDF
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)20162016IGAJ. NerudaÚT LDF
Rozdíly v anatomických elementech nízkého a vysokého lesa (LDF_VP_2019031)20192020IGAJ. UrbanÚLBDG LDF
Rozšírení současných poznatků o biologicky přístupných aminokyselinách v půde a jejich utilizaci půdními mikroorganismy či kořeny rostlin20102012IGAK. RejšekÚGP LDF
Rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum sensu lato na území České republiky20112014IGAM. TomšovskýÚOLM LDF
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20192021JinýP. NěmecÚLBDG LDF
Rozšíření diplomové práce o gen leptinu (LEP) u populací Sus scrofa na území České republiky (3FR1349/2003)20032003FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Rozšíření multimediální podpory výuky analýzy dat na FLD MZLU v Brně - praktické návody a příklady (FRVŠ 928/2006)2006--FRVŠK. DrápelaÚHÚL LDF
Rozšíření odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semiaridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102010Zahr. vzd.P. NěmecÚLBDG LDF
Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Rozšíření odolných jedinců vůči nekróze jasanů Hymenoscyphus fraxineus v KRNAP (LDF_VP_2019008)20192019IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat (2FR185/2002)20022002FRVŠM. ErnstÚOLM LDF
Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR2011--JinýM. TomšovskýÚOLM LDF
Rozšíření praktické části výuky předmětu Myslivost vzučovaného na Ústavu ochrany lesa a myslivosti (2427)20062006FRVŠJ. DvořákÚOLM LDF
Rozšiřování odborných kapacit a strategické spolupráce v rozvoji trvale udržitelného hospodaření s přírodními zdroji aridních a semi-aridních oblastí Východní Afriky a Arábie20102011JinýJ. PavlišÚLBDG LDF
Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy (TR 970 063)2007--RPP. MaděraLDF
Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy - Interiér (90/4 - 442 Interiér)20072007FRVŠP. BruneckýÚN LDF
Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro20182018JinýH. HabrováÚLBDG LDF
Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015-2017 (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)20152018AKTIONA. KusbachÚLBDG LDF
Rozvoj nových studijních oborů " Interiér - nábytek, design" (TR460121)20062006P. BruneckýÚN LDF
Rozvoj přístrojového vybavení pro výuku předmětů v oblasti mechanických vlastností biologických materiálů (FRVŠ 1829/2012)20122013FRVŠP. HoráčekLDF
Rozvoj technologií těžby a dopravy dříví (71/2013)20132015IGAJ. NerudaÚT LDF
Rudický potok - problematika dnové a břehové eroze2011--InterníM. ŠlezingrÚTOK LDF
Růst a odezva výmladkových lesů k působení vybraných abiotických stresových faktorů20192021IGAM. ŠenfeldrÚLBDG LDF
Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí20132013IGAP. ŠamonilÚLBDG LDF
Růstová odezva dřevin v bukojedlovém porostu na klimatické faktory. (GA526/00/D082)20002003GAČRR. KnottÚEL LDF
Růstová odezva dubu (Quercus robur L.) a jasanu (Fraxinus angustifolia Vahl.) na změněné podmínky vodního režimu v Dyjskomoravském luhu (GA526/00/P058)20002002GAČRP. MaděraLDF
Rychlost dekompozice v lužním lese20072009IGAH. LorencováÚEL LDF
Řešení dílčího úkolu projektu ev. č. FI-IM3/098 Výzkum a aplikace biotechnologie protierozní stabilizace při rekultivaci svahů vzniklých průmyslovou činností - fáze I. (FI-IM3/098 )20072007P. HrůzaÚTOK LDF
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda20142016JinýP. NěmecÚLBDG LDF
Sekvestrace uhlíku dospělou smrčinou (SPRUSEQ)20122012IGAJ. KulhavýÚEL LDF
Sestavení národního dubového standardu (2803/2005/G4)20052005FRVŠM. RybníčekÚND LDF
Sestavení recentní dubové letokruhové standardní chronologie pro oblast Slovenska20142014IGAM. RybníčekÚND LDF
Sestavení standardní dubové chronologie subfosilních kmenů pro datování prehistorických dřev (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekÚND LDF
Sezónní dynamika absorpčního povrchu kořenového systému dospělých stromů měřená nedestruktivní metodou modifikované elektrické impedance20082011IGAJ. UrbanÚZPL LDF
Sezónní dynamika respirace nadzemních částí biomasy smrkové monokultury (IGA 7/2013)20132013IGAI. MarkováÚEL LDF
Sezonní využití prostředí jelenem lesním jako základ managementu populace ve vztahu k prevenci vzniku škod na lesních porostech a jejich ekonomickému vyhodnocení (12/2014)20142014IGAJ. DvořákÚOLM LDF
Skladování dříví pod folií2010--GS LČRK. JanákÚDT LDF
Sledování fenofází vrchovinného a horského smrku ztepilého (VP_2016007)20162017IGAI. MarkováÚZPL LDF
Sledování fenologických a růstových fází u lesních dřevin v návaznosti na měnící se klimatické podmínky. (IG460451)20062007IGAL. MerklováLDF
Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012AKTIONE. BednářováÚLBDG LDF
Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí20122012IGAE. BednářováÚEL LDF
Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)2011--IGAE. BednářováÚEL LDF
Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou (6/2011)20112011IGAE. BednářováÚEL LDF
Sledování sezónní dynamiky vitality a zdravotního stavu smrku ztepilého (Picea abies) (30/2014)2014--IGAP. HumplíkÚOLM LDF
Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů.2006--E. BednářováLDF
Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů pomocí změn u epikutikulárních vosků.2007--E. BednářováLDF
Sledování změn morfologie koryta toku v rámci předmětu "Malé vodní toky" (452/2005/F4/a)2005--FRVŠJ. MarkováLDF
Sledování změn morfologie revitalizovaného toku a dřevěných částí objektů v korytě s využitím pro environmentální vzdělávání20132014InterníJ. FialováÚTOK LDF
Složení a struktura taxocenóz modelové skupiny pisivek (Psocoptera) v lesních geobiocenózách v západních Karpatech (19/2013)20132014IGAO. HolušaÚOLM LDF
Složitý stav napjatosti při testování mechanických vlastností dřeva v tlaku podél vláken20132013IGAJ. TippnerÚND LDF
Smyková pevnost 3D profilovaného nosníku zpevněného uhlíkovými vlákny2018--IGAP. KrálÚND LDF
Sociální aspekty celospolečenského využívání lesů1999--eTS VZP. KupecÚTOK LDF
Současné možnosti a perspektiva odbourávání nutrientů a využití v ochraně přírody a krajiny20042004JinýP. KupecÚTOK LDF
Současné možnosti vzdělání a možnosti uplatnění práce handicapovaných v oblasti zpracování dřeva na dřevoobráběcích strojích2015--IGAK. KrontorádÚDT LDF
Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině (526/03/H036)20032007GAČRP. MaděraÚLBDG LDF
Specifické vlastnosti produkční fyziologie u jehličnatých a listnatých dřevin20102014GAČRM. V. MarekÚEL LDF
Specifický výzkum1999--SpecifickýM. ŠplíchalováÚHÚL LDF
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
      Reakce přírůstu výstavkových stromů dubu zimního (Quercus petraea Matt. Liebl.) na uvolnění ve fázi jejich převodu na střední les. (IGA LDF MENDELU 2012 40 / 2012)20122012SpecifickýJ. KadavýÚHÚLAG LDF
Specifický výzkum1999--SpecifickýM. KutalÚEL LDF
      Potravní ekologie rysa ostrovida v Západních Karpatech20132013SpecifickýM. KutalÚEL LDF
Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha (NAZV 1G57016/2004)20052008NAZVP. KantorÚZPL LDF
Srovnání českého a německého Národního lesnického programu z pohledu účastníků procesu (DBU)20092010JinýM. UrbanováÚLDEP LDF
Srovnání metod ručního a elektronického měření dříví. Návrh pravidel elektronického měření dříví a přejímky dříví v ČR (GS LČR - 16)2005--GS LČRK. JanákLDF
Srovnání moderních bezkontaktních metod pro inventarizaci lesa20182018IGAT. MikitaÚHÚLAG LDF
Srovnání odolnosti přirozených jasanových společenstev a uměle založených lesních porostů vůči nekróze jasanů20182018IGAL. JankovskýÚOLM LDF
Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě (LDF_VP_2018022)20182019IGAP. MaděraÚLBDG LDF
Srovnání rozdílů v produkční strategii smrkového a bukového porostu20122016GAČRI. MarkováÚEL LDF
Srovnání struktury porostů a diverzity bylinného patra aktivních pařezin východní a západní Evropy (LDF_VT_2016014)20162017IGAL. ÚradníčekÚLBDG LDF
Srovnání tloušťkového přír ůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS. (LDF_VP_2016045)2017--IGAR. KnottÚZPL LDF
Srovnání vodního vztahu u Dubu zimního v lese nízkém, středním a vysokém ( 55/2014)20142014IGAR. PokornýÚZPL LDF
Stabilita svahu- ověření laboratorních výsledků in situ20122013IGAL. ŠevelováÚTOK LDF
Stabilizace a výzkumné práce na vzorních plochách prof. A. Zlatníka v pralesních rezervacích Východních Karpat (IG 460 351)20062006IGAT. KolářLDF