Faculty of Forestry and Wood Technology - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1299

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
- - - (9502/KS470161)20072007J. PejzlDWPT FFWT
A comprehensive methodology for designing and building paths of natural sustainable trails in the Czech Republic..20092010IGAA. KozumplíkováDLM FFWT
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015IGAR. PokornýDFES FFWT
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application20092009P. FormánekDGP FFWT
Action plan for Geodiversity protection20192020OtherA. BajerDGP FFWT
Added velue education in water management20142014Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest20132013IGAM. KneiflIFM FFWT
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)20012004NAZVO. MauerDFES FFWT
Aktivní protiabrazní konstrukce20152015IGAP. PelikánDLM FFWT
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017OtherR. MatulaDFBDG FFWT
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"2009--OtherŠ. SchneiderIF FFWT
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)20122014TAČRI. MarkováIFE FFWT
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)20152017RP EKI. MarkováIFE FFWT
Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny20132013InternalP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny20142014IGAJ. FialováDLM FFWT
An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)2004--NAZVE. KulaDFPGM FFWT
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES20122013OtherL. ŠevelováDLM FFWT
Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade20192021IGAL. HláskováDWPT FFWT
Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)20172018IGAP. MaděraÚHÚLAG FFWT
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)20172018IGAA. DejmalDWS FFWT
Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)20062007FRVŠL. MerklováFFWT
Analysis of reproductive potential of wild boar piglets (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)20162017IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekDWS FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)20102010IGAP. HoráčekDWS FFWT
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákDFPGM FFWT
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)20172018IGAJ. DvořákDFPGM FFWT
Analysis of socio-economic impacts on business entities in the timber products segment in the context of interest in assessing the benefits and negatives of certified wood raw material.20182019IGAA. SujováDFFPP FFWT
Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )20152015IGAR. LongauerFFWT
Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny2019--IGAP. HrůzaDLM FFWT
Analysys of CAD system and his outputs in furniture production (10/2005)20052005IGAM. JičínskýFFWT
Analytická studie hospodaření s využitím auditorských postupů na lesním majetku města Mohelnice ve správě společnosti Lesy města Mohelnice, s.r.o. (4130221)20132013D. ŠafaříkDFFPP FFWT
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice20182019Smluvní výzkumD. ŠafaříkDFFPP FFWT
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008--OtherP. KupecDLM FFWT
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR20182018Smluvní výzkumV. KupčákDFFPP FFWT
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)19981998FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )20062006OtherV. KupčákDFFPP FFWT
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací2005--OtherV. KupčákDFFPP FFWT
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--OtherV. KupčákDFFPP FFWT
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory20082008IGAJ. NerudaFFWT
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem (LDF_VP_2017028)20172018IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)2010--IGAZ. KopeckýDWPT FFWT
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012IGAR. DudíkDFFPP FFWT
Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)20142014IGAM. KneiflIFM FFWT
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)2013--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)20102011IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAP. HoráčekFFWT
Analýza postupů modifikace propustnosti dřeva a jejich vliv na impregnovatelnost dřeva (50/2010)2010--IGAA. DejmalDWS FFWT
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS20112011IGAJ. SuchomelIFE FFWT
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.20132014MMRJ. SuchomelIFE FFWT
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--IGAJ. KamlerFFWT
Analýza softwarových prostředků v nábytkářském průmyslu (47/14)20142015IGAK. KrontorádFFWT
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků2015--GS LČRP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)20092009IGAV. GrycDWS FFWT
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce20162016InternalP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGAJ. TippnerDWS FFWT
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)20132014IGAV. ValaDFFPP FFWT
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162018SpecifickýJ. KadlecDE FFWT
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování20162019IGAJ. KadlecDE FFWT
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)2013--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení20162017IGAO. KošuličDFPGM FFWT
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů20172019IGAO. KošuličDFPGM FFWT
Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)20132016MKP. MaděraDFBDG FFWT
Animated Models of mechanism forest and wood technology (F1 d 94/2006)20062006FRVŠZ. KopeckýDE FFWT
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019RPE. TroppováDWS FFWT
Antropometrie u tělesně postižených dětí ve vztahu na nábytek (32/2010)2010--IGAP. BruneckýIF FFWT
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014--IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)20072008FRVŠV. DánielFFWT
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb2006--IGAM. KloiberFFWT
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě2013--IGAA. JanzováDGP FFWT
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGAT. MikitaÚHÚLAG FFWT
Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)20052005FRVŠD. SmítkaFFWT
Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining20162019IGAL. HláskováDWPT FFWT
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003--GS LČRE. KulaFFWT
Arboristické standardy2011--InternalJ. KolaříkDWS FFWT
Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)2005--GAČRL. JankovskýDFPGM FFWT
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství20082010GAČRT. LibosvárDLM FFWT
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties2009--V. VranováDGP FFWT
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases20092009IGAP. FormánekDGP FFWT
Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)2019--IGAO. MikulkaDFPGM FFWT
Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)20182019IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)20082008IGAP. FormánekFFWT
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries20122013Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar20142014IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice20012001FRVŠP. KupecDLM FFWT
Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)2003--OtherJ. KolejkaDGT FFWT
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus20172018IGAD. PalovčíkováDFPGM FFWT
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)20172018IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)20102012RP EKI. MarkováIFE FFWT
BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)2012--OtherL. PurchartIFE FFWT
BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)20002002OtherE. KulaDFPGM FFWT
Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006OtherJ. PacovskýIF FFWT
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)20032005MPOP. BruneckýIF FFWT
Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)20032006GAČRP. FormánekDGP FFWT
Biodiversity and target mamangement of endangered and protected organisms in coppices and coppice-with-standards under system of Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )20072012OtherL. JankovskýFFWT
Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.20102010IGAP. MaděraDFBDG FFWT
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)20152018NAZVJ. MarkováDLM FFWT
Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)20122016OtherL. JankovskýDFPGM FFWT
Biomass - present and future energetic bases20062006J. PejzlDWPT FFWT
Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)20142014IGAM. ŠlezingrDLM FFWT
Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků20082008IGAP. HoráčekFFWT
Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)2005--IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )20072007P. HrůzaDLM FFWT
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník20082012GS LČRD. VavříčekDGP FFWT
Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)20022003OtherJ. KolejkaDGT FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá20152015Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II20152015Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II20142014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )20162017IGAP. HoráčekDWS FFWT
Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors20142014Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
carbonatites of metamorohic complexis2012--SpecifickýJ. KynickýDGP FFWT
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)20092015VCJ. KynickýDGP FFWT
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)20132016MKA. BajerDGP FFWT
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)2005--NAZVE. KlimoIFE FFWT
Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.2012--OtherJ. SuchomelIFE FFWT
Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park20042005Akt eTS VZV. ŽidekDGT FFWT
Claster CREA Hydro&Energy2008--OtherJ. KynickýDGP FFWT
Climate and air pollution effects on forest productivity20182020GAČRJ. HruškaDWS FFWT
Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)20062009OtherP. BruneckýTRF FFWT
Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)20182019IGAP. ČechIF FFWT
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)20182019InternalP. ČechIF FFWT
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )20182019IGAP. ČechIF FFWT
      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)20122012SpecifickýP. ČechIF FFWT
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)20132015IGAP. RademacherDWS FFWT
Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR20072008OtherJ. KulhavýIFE FFWT
Comparison of Amur Corktree (Phellodendron amurense Rupr.) production and grow with Cork Oak (Quercus suber L.) (14/2010)20102011IGAL. ÚradníčekDFBDG FFWT
Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)20182019IGAP. MaděraDFBDG FFWT
Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand20122016GAČRI. MarkováIFE FFWT
Comparison of Electronic and Hand Method of Round-wood Measuring. Proposal of Electronic Measuring and Inspection of Round-wood in Czech Republic (GS LČR - 16)2005--GS LČRK. JanákFFWT
Comparison of modern non-contact methods for forest inventory20182018IGAT. MikitaÚHÚLAG FFWT
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation2016--IGAP. MaděraDFBDG FFWT
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)20092010OtherM. UrbanováDFFPP FFWT
Comparison of the stand structure and diversity of the herb layer of active coppice forest in Eastern and Western Europe (LDF_VT_2016014)20162017IGAL. ÚradníčekDFBDG FFWT
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)20142014IGAR. PokornýDFES FFWT
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)20082010GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Composition and structure taxocenoses of groups psocids (Psocoptera) in forest geobiocenoses Western Carpathians (19/2013)20132014IGAO. HolušaDFPGM FFWT
Computer lab for teaching of mathematical modelling the physical and biomechanical processes (FRVŠ 398/2008)20082008FRVŠP. KoňasFFWT
Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)20112011IGAP. KoňasDWS FFWT
Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)20002000GAČRJ. KoblížekFFWT
Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought20112011GAČRJ. ČermákDFBDG FFWT
Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)20062006IGAJ. ČepickýDGT FFWT
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)20062006OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
Construction of 3D voxel model of forest2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG FFWT
Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)2016--IGAM. CibulkaÚHÚLAG FFWT
Contactless monitoring and spatio-temporally modelling variability of selected differing soil characteristics (TA04020888)2017--TAČRK. RejšekDGP FFWT
Coppice and coppice with standards - a useful alternative of small and middle scale forest management (NAZV QH71161)20072011NAZVM. KneiflFFWT
Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)20162017RPR. PokornýDFES FFWT
Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)20122015OPT. VrškaDFES FFWT
Creating a genetic database of selected species of mammals in Czech Republic to be used for sustainable transport development (TA02031259)20122015TAČRM. ErnstDFPGM FFWT
Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects20102010FRVŠF. VránaIF FFWT
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)2011--OPP. MaděraDFBDG FFWT
Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems2017--IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)20192021TAČRM. ŠrámekDFBDG FFWT
Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)20152016OtherP. MaděraDFBDG FFWT
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)20152017OtherZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
Creation of multimedia learning applications for Forest Protection. (FRVŠ 223/2004)20042004FRVŠP. ČermákDFPGM FFWT
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area20082008InternalA. BajerDGP FFWT
CSN 94 0412 Storage Furniture - Technical Requirements (UNMZ č. 91/0011/10 )20102011OtherP. BruneckýIF FFWT
Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)20032007GAČRP. MaděraDFBDG FFWT
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)20172020RP EKI. MarkováDFES FFWT
Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )2007--OtherP. ČermákFFWT
Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)20072011OtherJ. KulhavýIFE FFWT
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)20032007OtherP. FormánekDGP FFWT
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK20102011OtherP. BruneckýIF FFWT
ČSN EN 716-1 - Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use -Part 1: Safety requirements2008--OtherJ. PacovskýIF FFWT
ČSN EN 716-2Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods2008--OtherJ. PacovskýIF FFWT
ČSN 91 3001 - Garden furniture20072008OtherJ. PacovskýIF FFWT
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu20192021IGAZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
Decomposition in the mountain forest2007--IGAS. TruparováFFWT
Decomposition rate in floodplain forest20072009IGAH. LorencováIFE FFWT
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.20062006IGAJ. HouškaDGP FFWT
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda20142016OtherP. NěmecDFBDG FFWT
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training20092009InternalA. BajerDGP FFWT
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006IGAR. MatulaDFBDG FFWT
design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)2018--TAČRK. KrontorádDWPT FFWT
Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements20182018IGAM. ŠimekIF FFWT
Detecting physical fields' movement of inbuilt timber in wooden houses of non-permanent use (41/2007)2007--IGAL. WondráčekDWS FFWT
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR20152017OtherM. DvořákDFPGM FFWT
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR20192019IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood2019--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood20192019IGAJ. TippnerDWS FFWT
Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)20002001OtherJ. SimonFFWT
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments2012--IGAM. KravkaDLM FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)20192019IGAR. PokornýDFES FFWT
Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood2008--IGAT. KolářDWS FFWT
Development and manufacture of forestry machinery for logging and woodtransport of small class focused on the ecology20122014MPOJ. NerudaDE FFWT
Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)20142017TAČRJ. NerudaDE FFWT
Development of innovated particle board with imprinted density20142014IGAR. WimmerDWS FFWT
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)20152016IGAP. KrálDWS FFWT
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes2017--IGAJ. KynickýDGP FFWT
Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments20162016Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG2016--OtherJ. FialováDLM FFWT
Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)20052005GAČRR. KnottIFE FFWT
Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' II (GA201/07/0145)20072009GAČRR. MaříkDM FFWT
Difference equations and dynamic equations on time scales (GA201/04/0580)20042006GAČRR. MaříkDM FFWT
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)20192020IGAJ. UrbanDFBDG FFWT
Differential and difference equations on time scales III (GAP201/10/1032)20102014GAČRR. MaříkDM FFWT
Diffusional limitation of proteolysis in soil20132013OtherP. FormánekDGP FFWT
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)20082008FRVŠA. BučekDFBDG FFWT
Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)20032003FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
Dissemination PhD disertation work about ESR, FSHB, PRLR and HFABP genes by the distances differences identification of wild and domestical boar population (2FR185/2002)20022002FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýIFE FFWT
DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)20082010GAČRM. ErnstDFPGM FFWT
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny20012001OtherP. KupecDLM FFWT
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)20032003FRVŠJ. SuchomelIFE FFWT
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠJ. DvořákDFPGM FFWT
Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )20062009NAZVP. KantorFFWT
Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)20092009IGAM. ŠimekIF FFWT
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky20122014IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015--IGAR. GebauerDFBDG FFWT
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)20162016IGAR. GebauerDFBDG FFWT
Dynamic sitting solution developement within aplication of furniture proceeding technologies - The chair for administrative workplace (IG470441/2102/442)20072008IGAP. BruneckýIF FFWT
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny2013--IGAR. PokornýDFES FFWT
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd20162018IGAR. MatulaDFBDG FFWT
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)20072011OtherI. VyskotFFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)1999--GAČRP. KantorDFES FFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)20002002GAČRP. JelínekFFWT
Ecological Surface Finishing (FI-IM4/220)20072009MPOD. TesařováFFWT
Ecophysiological response of teak on thinnings20142014IGAP. MaděraDFBDG FFWT
Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)20092009FRVŠP. Pancová ŠimkováDGP FFWT
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)20162016OtherR. GebauerDFBDG FFWT
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )2014--IGAL. DobrovolnýDFES FFWT
Effect of active management intensity on biodiversity of araneofauna in protected areas of lowland forests20192019IGAO. KošuličDFPGM FFWT
Effect of coppice management on biomass production and carbon storage (LDF_VT_2017003)20172018IGAL. ÚradníčekDFBDG FFWT
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.20082011GS LČRP. MaděraDFBDG FFWT
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)20142017RPV. HurtDFES FFWT
Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)20132015OtherJ. UrbanDFBDG FFWT
Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)20132014IGAP. ČermákDFPGM FFWT
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)2014--IGAB. ĐorđevićDFPGM FFWT
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)20162017IGAV. VranováDGP FFWT
Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.2007--IGAR. ValováFFWT
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)2013--IGAR. GebauerDFBDG FFWT
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--NAZVP. KantorDFES FFWT
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)20162019IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek20012001F. KalousekDFFPP FFWT
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb20052005IGAJ. LenochDFFPP FFWT
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření2008--IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)20112012FRVŠD. ŠafaříkDFFPP FFWT
Elasto-plastic material model of wood based composite20142014IGAJ. TippnerDWS FFWT
Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)20052005IGAV. ŽidekDGT FFWT
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi20172019TAČRI. MarkováDFES FFWT
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020GS LČRK. HouškováDFES FFWT
Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)20132015IGAI. MarkováIFE FFWT
Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)2013--IGAJ. KlepárníkDWPT FFWT
ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)20012005OtherJ. KulhavýIFE FFWT
Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa20102011OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.20102010Foreign edu.P. NěmecDFBDG FFWT
Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)20002000GAČRM. FloraFFWT
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)20082011GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)20202021IGAZ. PaschováDWS FFWT
Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)20052005FRVŠD. TesařováIF FFWT
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019OtherT. ŽidDFPGM FFWT
Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)20182019IGAA. BajerDGP FFWT
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)20182019IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)20182019IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
European Forestry Education Network Strenghtening20142016Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
European network of knowledge for Internet supported distance education in sustainable forestry (SE06//B/F/PP-161030)20072009OtherA. SkoupýFFWT
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--OtherL. JankovskýFFWT
Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)20072007GAČRJ. SchneiderFFWT
Evaluation of all-society forest functions in the selected part of nature park Český les (2807/2005)20052005FRVŠJ. FialováDLM FFWT
Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)20012004OtherL. AdamčíkIFE FFWT
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)20052005FRVŠR. MarešDFBDG FFWT
Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)2012--R. UlrichDE FFWT
Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)2010--IGAT. MikitaDGT FFWT
Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy20052005OtherI. VyskotDLM FFWT
Evaluation of heath of wild boar and presence o zoonotic pathogens20162017IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Evaluation of SLP ML Křtiny forest road network in the point of view accessibility for disabled (23/2009)20092009IGAA. KozumplíkováDLM FFWT
Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)20182019IGAP. MaděraDFBDG FFWT
Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)20122012GAČRL. MenšíkIFE FFWT
Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)20192020IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest2021--IGAD. JuřičkaDGP FFWT
Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)20072009OtherJ. KulhavýIFE FFWT
Evaluation of vegetation changes within the 5th, 6th and 7th vegetation tiers of Moravskoslezské Beskydy Mts.20132014IGAO. HolušaDFPGM FFWT
ew generation of the storage furniture (63/14)20142014IGAD. TesařováIF FFWT
Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)2017--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)20122012IGAK. KrontorádIF FFWT
Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)20062006IGAJ. TippnerFFWT
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev2011--IGAV. GrycDWS FFWT
Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)20102010IGAE. KulaDFPGM FFWT
Extending of multimedia support of data analysis courses - practical examples (FRVŠ 928/2006)2006--FRVŠK. DrápelaIFM FFWT
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots20102012IGAK. RejšekDGP FFWT
Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)20182020GAČRM. RybníčekDWS FFWT
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)20072007OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia20082010OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
Factors Affecting the Occurrence and Distribution of Beetles Bound to Fungi of the Polyporales Order in the Area of Central European Mixed Forests.20102010GAČRL. PurchartIFE FFWT
Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.20112011GAČRL. PurchartIFE FFWT
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016--IGAD. PalovčíkováDFPGM FFWT
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie20152015IGAJ. NerudaFFWT
Fauna earthworms (Lumbricidae) forest ecosystems anthropogenically disturbed areas Krušné hory Mts. (11/2009)20092009IGAE. KulaDFPGM FFWT
Feeding ecology of Eurasian lynx in the Western Carpathians20132013IGAM. KutalIFE FFWT
Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)20172018IGAI. MarkováDFES FFWT
Finite element models of wood drying processes (2838)20052006FRVŠP. KoňasDWS FFWT
Floods and droughts impact mitigation in condition of Czech republic, aim at water retention landscape and effective utilization of current and newly designed flood protection measures20152018NAZVJ. MarkováDLM FFWT
Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors (45/2011)20112011IGAP. KupecDLM FFWT
Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw material (VZ LDF 2005-2010)20052011VZJ. KulhavýIFE FFWT
      Research plan 05: Optimization of processing the wood and wood-based composite material (DZ 05)2005--TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 1. Mathematical-physical model of the behaviour of wood and wood-based materials. The motion of physical fields in wood and composite materials (05/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/01 Materiálový model dřeva s ohledem na homogenizaci vybraných parametrů (05/01/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/02 Databáze materiálových vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva (05/01/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu. (05/01/05)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)2009--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 2. Biomechanics of a tree. Physical and mechanical properties of wood (05/02)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva (05/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub (05/02/02 (05/01/07))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/03 Biomechanika stromu (05/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/05 Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na jeho vlastnosti (05/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)2010--Akt eTS VZV. GrycIFE FFWT
           Subject 3. Properties of wood-based composite materials (05/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 4. Surface treatment of wood and composite materials. Potential ecological risks of composite materials (05/04)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel (05/04/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu2011--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 5. Acceptance of wood. Economic evaluation of wood processing (05/05)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 6. Cutting and machining (high-speed) of wood and composite materials (05/06)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/06/01 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - frézování (05/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojů (05/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem (05/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/06/05 Mobilní pásová pila2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 7. Wood elements and structures. Energetic diagnostics of wooden constructions (05/07)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/07/02 Energetická diagnostika budov (05/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 8. Constructional joinery products (05/08)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development (DZ 01)2005--TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 1. Function potential of floodplain forests (01/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/01/01 Determinace a hodnocení funkčních potenciálů lužních lesů jižní Moravy jako východisko optimalizace jejich celospolečenského polyfunkčního obhospodařování (01/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/01/02 Účinnost hydrické a vodohospodářské funkce lužních lesů (01/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/01/03 Lesní cestní sítě lužních lesů a jejich rekreační utilizace (01/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 2. Evaluation of the effectiveness of revitalization measures and risks of forest decline under conditions of decreased vitality of trees (01/02)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/02/01 Zhodnocení vodního provozu stromů při normálních a stressových podmínkách jako podklad pro cílenou regulaci zavodňování, resp.modifikaci pěstebních opatření (01/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
           Subject 3. Development of soil conditions and processes in managed forests and reserves (01/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/03/01 Půda (variabilita, dekompoziční procesy, vlhkost půdy, vliv zvěře) (01/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/03/04 Monitoring vybraných parametrů porostního mikroklimatu a mezoklimatu údolní nivy Moravy a Dyje (01/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/03/06 Hodnocení obnovy přirozené dynamiky vlhkostního režimu půd lužního lesa nivy řeky Dyje (01/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 4. Assessing the present methods of forest regeneration and possibilities of alternative procedures (01/04)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/04/01 Přirozená obnova dubu letního v inundačních a vodou neovlivněných stanovištích lužního lesa (01/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/04/03 Možnosti uplatnění maloplošných obnovních prvků při obnově dubu letního v lužních lesích (01/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/04/04 Přirozená obnova dubu letního slavonského v oblasti lužního lesa (01/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
           Subject 5. Protection of the diversity of a special interest region and biodiversity on the level of communities and species (01/05)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/05/01 Výzkum biodiverzity lesních geobiocenóz v různých typech lužních lesů (01/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/05/02 Charakteristika stavu a vývoje nivních geobiocenóz moravských luhů (01/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/05/05 Výzkum dřevin ekotonových společenstev vázaných na vodní toky a nádrže (01/05/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/05/06 Ochrana rozmanitosti zájmového území a biodiverzity na úrovni společenstev i druhů (01/05/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
           Subject 6. Protection of the gene pool of wildlife and game animal management (01/06)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/06/06 Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa (01/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 7. Production and quality of wood under changed conditions (01/07)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy (01/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 8. Use of geoinformation technologies in landscape planning (01/08)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/08/02 Digitální model terénu a jeho využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině (01/08/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
                01/08/05 Vytvoření volně šiřitelné distribuce geodatabáze zájmového území (01/08/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )20072007Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
           Subject 9. Multicriterial optimization of technology management choosing (01/09)2006--eTS VZJ. KulhavýDE FFWT
                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýDE FFWT
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
      Research plan 02: Principles of management and optimization of the species composition of forests under anthropicly changing conditions of uplands and highlands (DZ 02)2005--TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 1. Production potential and stability of mixed stands of the 3rd and 4th forest vegetation (02/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/01/01 Stabilita a produkční potenciál smíšených jehličnatolistnatých porostů pahorkatin (02/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 2. Transformation of spruce monocultures and its economic impacts (02/02)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby (02/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 3. Ecological consequences of growing spruce monocultures (02/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/01 Vliv výchovných zásahů na porostní prostředí opakované smrkové tyčoviny na nepůvodním stanovišti (02/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/03 Monitoring porostního mikroklimatu smrkové monokultury a místního klimatu (02/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina (02/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/05 Vývoj půdních vlastností v průběhu hospodářských opatření po holé seči (02/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/07 Odraz významných změn prostředí a struktury lesního porostu ve vodním provozu smrku (02/03/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
           Subject 4. Risks of disintegration of spruce stands in the region of uplands and highlands (02/04)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin (02/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/04/02 Ekofyziologické aspekty stresové zátěže a následné růstové a histologické změny orgánů dřevin (02/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/04/03 Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 5. Optimization of production technologies in forest management of uplands (02/05)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/05/01 Analýza parametrů a souvisejících faktorů provozu výrobních technologií (02/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostech (05/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 6. Function limits of forests in the landscape (02/06)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/06/01 Determinace a diferenciace funkčních limitů lesů ve strategii hospodaření (02/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesa (02/06/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
      Research plan 03: Restoration of mountain forest ecosystems damaged by air pollution (DZ 03)2005--TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 1. Situation and forecast of the development of climatic and air-pollution conditions (03/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 2. Effectivization of forest management in air-polluted areas by purposeful soil restoration (03/02)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 3. Biotic agents in relation to the changing site conditions (03/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů (03/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže (03/03/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/03/04 Sledování vývoje poškozování asimilačního aparátu metodou hodnocení změn u epikutikulárních vosků smrku ztepilého a břízy bělokoré v Krušných horách (03/03/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 4. Forest dynamics and methods of its cultivation and regeneration (03/04)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/04/01 Vývin a zdravotní stav kořenového systému smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) (03/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/04/02 Metodické postupy rekonstrukcí porostů náhradních dřevin (03/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/04/03 Metodické postupy obnovy lesa na valech a imisních holinách (03/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 5. Hydrological efficiency of mountain forests in the view of possible cushioning of high waters and floods (03/05)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/05/01 Vodní režim smrkových a bukových porostů (03/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodích (03/05/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest (03/06)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízký (03/06/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/04 Vývoj humusových poměrů ve fázích a stádiích přirozeného lesa a v transformaci kulturních porostů (03/06/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/06 Depoziční toky, stav půdy a minerální výživy v ekosystému horského lesa při různém způsobu obhospodařování (03/06/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/08 Hodnocení změn v obraze lesa na základě opakovaného leteckého snímkování (03/06/08)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
      Research plan 04: Management strategy of a region with the special statute of protection (DZ 04)2005--TS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 1. Evaluation of the condition of a forest ecosystem as a basis for the formulation of objectives of area protection in the context of integration into the landscape (04/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/01/02 Struktura a dynamika lesních společenstev v geobiocenologických typologických rámcích (04/01/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)2007--Akt eTS VZJ. KulhavýFFWT
                04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajině (04/01/06)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)20052005Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 2. Management strategy of an area with a special statute of protection (04/02)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu (04/02/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny (04/02/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plochách (04/02/05)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/06)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 3. Multiple criteria optimization of the choice of management technology (04/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/03/01 Multikriteriální optimalizace volby technologie managementu (04/03/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/03/02 Energetický audit lesnických technologií (04/03/02)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýDE FFWT
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)2008--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 4. Aspects of forest protection and wildlife management (04/04)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHU (04/04/02)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa (04/04/03)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006--Akt eTS VZJ. KulhavýDFPGM FFWT
           Subject 5. Effects of all-society functions of forests (04/05)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/05/01 Synergické efekty funkcí lesů v systému zvláště chráněných území (04/05/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/05/02 Renaturalizace celospolečenských funkcí lesů antropicky impaktovaných lokalit NP (04/05/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 6. Use of wood in relation to the application of management strategy (04/06)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06/01)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/06/02 Význam produkce dřeva v managementu ekosystému (04/06/02)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 7. Economic evaluation of management strategy variants (04/07)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
Forest Ecosystem Classification in the Intermountain West (100184)20102012OtherA. KusbachDFBDG FFWT
Forest geobiocenosis changes evaluation on prof.A.Zlatnik permanent plot after 75 years (Pop Ivan Maramuresh massive- Transcarpathia UKRAINE) (IGA 31/2009)20092009IGAZ. HrubýIFM FFWT
Forest inventory and sustainable forest management in the protected areas in Tusheti20152018OtherO. HolušaDFPGM FFWT
Forest management Jizerské hory Mts (02/2002)20032004GS LČRJ. KulhavýIFE FFWT
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)2017--TAČRJ. NerudaDE FFWT
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)2017--TAČRJ. NerudaDE FFWT
Forestry-landscape course in Mongolia20192019Foreign edu.J. ŠebestaDFBDG FFWT
Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change (EHP-CZ02-OV-1-019-2014)20152016OtherT. ŽidDFPGM FFWT
      Continuation of bilateral cooperation in research of Norway spruce stands in Mid-Norway (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)20162016OtherT. ŽidDFPGM FFWT
      Expanding of knowledge of the team FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)20152015OtherT. ŽidFFWT
FR-TAF-3072: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. Study of type and non-type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)20132013OtherL. PurchartIFE FFWT
Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
Functional UV protective coating systems (2A-2TP1/070)20072010MPOD. TesařováFFWT
Funkční integrace struktur lesních porostů19992004eTS VZP. KupecDLM FFWT
Furniture and Language innovative integrated learning for sector Atractiveness and Mobility Enhancement (2018-1-PLO1-KA202-050703)20182021OtherD. TesařováIF FFWT
Furniture bonded joints in the exterior (LDF_VP_2018003)2018--IGAJ. StádníkIF FFWT
Furniture design with principles of sustainable design by using paper pulp (LDF_VP_2019009)20192019IGAM. ŠimekIF FFWT
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)20072007OtherM. ŠimekIF FFWT
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)20002004GAČRJ. KulhavýIFE FFWT
Fyzikálně - chemické analýzy půdy2016--Smluvní výzkumP. FormánekDGP FFWT
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)2005--OtherJ. ČermákIFE FFWT
GB-TAF-2039: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)2012--OtherL. PurchartIFE FFWT
Genetic databank creation of selected mammal species of the Czech Republic for sustainable transport development20132015TAČRM. ErnstDFPGM FFWT
Genetical and physiological characterization of wood-rotting fungi of genus Ceriporiopsis (GP526/06/P017)2006--GAČRM. TomšovskýFFWT
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR20092009OtherM. ErnstDFPGM FFWT
Genome size and karyotype evolution in Cyperaceae (GA206/09/1405)2009--GAČRR. ŘepkaDFBDG FFWT
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod20132013IGAT. MikitaÚHÚLAG FFWT
Geodiversity in the city: perception, function, potential (TL02000219)20192021TAČRA. BajerDGP FFWT
Geodiversity perception and evaluation within the context of geoconservation20182019IGAA. BajerDGP FFWT
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)20092009IGAM. KlimánekDGT FFWT
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)20152015IGAK. DrápelaFFWT
Geological information of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny - Easy access for students. (1023/4FR228 F6d)20042004FRVŠJ. HouškaDGP FFWT
Geometria stromu (kmeňa, konárov), - stanovenie matematickej závislosti pri vetvení stromu20132014IGAP. HoráčekFFWT
GPS base station for postprocessing corrections (511 F1 a)20052006FRVŠM. KlimánekDGT FFWT
Green Roofs and Facades as a Tool for Improvement of Thermal and Water Balance in Industrial Space (TH03030230)20182021TAČRP. MaděraDFBDG FFWT
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests20152017GAČRI. MarkováIFE FFWT
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests20162018GAČRI. MarkováIFE FFWT
Growth response of Quercus robur L. and Fraxinus angustifolia Vahl. to changed conditions of the water regime in the Dyje-Morava floodplain forest (GA526/00/P058)20002002GAČRP. MaděraFFWT
Growth response of trees on climate factors in a beech/fir stand. (GA526/00/D082)20002003GAČRR. KnottIFE FFWT
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)20162019IGAP. ČermákDWS FFWT
Harmonisation of lowland floodplain forest management as o tool for maitenance of the vascular plant species diversity (QI92A031)20092013NAZVR. ŘepkaDFBDG FFWT
Harvester prototype with multi-function traction and hybrid drive (TH 03010007)20182021TAČRT. ZemánekDE FFWT
Harvesting and transport systems and energetics in forestry - the harmonization of relations with environment (19/2010)20102012IGAJ. NerudaDE FFWT
Heat transfer in wooden construction including an air cavity (19/2014)20142014IGAJ. TippnerDWS FFWT
Historical Forests as Cultural Heritage20162018OtherJ. FialováDLM FFWT
Historical Wood Utilization - data collection (24/2012)20122012IGAM. RybníčekDWS FFWT
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M0262016--MKJ. TippnerDWS FFWT
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)2004--OtherL. AdamčíkIFE FFWT
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )2015--IGAV. GrycDWS FFWT
Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchoviny (RP LDF Mendelu 2013)20132013OtherL. MenšíkIFE FFWT
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)2016--IGAP. KupecDLM FFWT
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20122012MKJ. FialováDLM FFWT
Hodnocení rekreačního využívání modelového území20132014OtherJ. FialováDLM FFWT
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích20072007GS LČRJ. FialováFFWT
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích20092009IGAJ. SchneiderDLM FFWT
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)20092009IGAR. KlvačDE FFWT
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)20132013IGAM. KlimánekDGPP FA
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006FRVŠI. ČernekFFWT
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011IGAJ. SchneiderDLM FFWT
Homogenization of material properties of wood for tasks from mechanics and termodynamics (P526563605)20062008GAČRP. KoňasDWS FFWT
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZVP. KantorDFES FFWT
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010--OPP. MaděraDFBDG FFWT
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)20132017GAČRM. TomšovskýDFPGM FFWT
http://forest4mongolia-cz.net/ (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)20152018AKTIONA. KusbachDFBDG FFWT
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR20092009IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
Changes in chemical and physical soil properties, its impact on root systems and reflections in aboveground systems (9093/3 OS 137/471)20032003GS LČRL. AdamčíkIFE FFWT
Changes of above and bellow parts of trees20082008IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)20192020IGAZ. PaschováDWS FFWT
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti2019--IGAD. HessDWS FFWT
Children's beds for hospitals and take caring (FI - IM/229)20052006MPOP. BruneckýIF FFWT
Chunker optimalization (LDF_VP_2017036)20172018IGAO. WassermandlFFWT
Impact of Accelerated Aging and Ethylene Oxidation on the Physical and Mechanical Vultures of Solid Oak, Beech and Elm Wood20172017Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
Impact of different types forest management on condition and quality of soils in coppice forests20172017IGAJ. KadavýÚHÚLAG FFWT
Impact of drought effect on hydraulic and mesophyll conductances of coppice and high forest (LDF_VP_2018027)20182019IGAJ. UrbanDFBDG FFWT
Impact of logging and ecological restoration on biodiversity and functions in tropical forests of southeast Asia20202022IGAO. KošuličDFPGM FFWT
Implementation of holistic management and climate smart agriculture in Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Ethiopia.20162018OtherP. NěmecDFBDG FFWT
Implementation of science and research in education20122015OPM. SvátekDFBDG FFWT
Importance of horizontal precipitation for regeneration of Dracaena cinnabari cloud forest of arid tropical zone, Socotra. (LDF_VP_2016019)20162017IGAP. MaděraDFBDG FFWT
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)20072007OtherJ. PavlišFFWT
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island20072007OtherP. NěmecDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042 )20192019IGAJ. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019AKTIONJ. ČermákDFBDG FFWT
Improving of height-diameter model based on geographically weighted regression (GWR) on the case of Spanish national forest inventory data (LDF_VP_2016012)20162017IGAK. DrápelaÚHÚLAG FFWT
Increase ergonomic and user quality of the seating furniture (LF11004)20112013RPH. MaňákIF FFWT
Increase in the profitability of forestry of the Czech Republik through the increase of competitive ability of wood products in foreign and home markets (GA402/98/0538)19982000GAČRJ. BartuněkFFWT
Increasing economic efectiveness of forestry economy by the means of economic realization of chosen non-wood products, uses and functions of forest by the forest properties in the Czech Republic20092009NAZVJ. LenochDFFPP FFWT
Indicators of trees vitality (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)20122015OPL. JankovskýDFPGM FFWT
Infection biology of Chalara fraxinea and factors influencing fructification of teleomorph Hymenoscyphus pseudoalbidus, originator of Ash dieback (LD13020)20132016OtherL. JankovskýDFPGM FFWT
Influence of diatom microfossils on the shear parameters of clayey soil2014--IGAL. ŠevelováDLM FFWT
Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrology (QK1810415)20182022NAZVR. PokornýDFES FFWT
Influence of historical acid load on podzolization intensity in mountain spruce forest ecosystems (526/09/1702)2008--GAČRJ. HouškaDGP FFWT
Influence of hydrolysis of wood polysaccharides on permanent fixation of compressive deformation of wood20162017IGAP. HoráčekDWS FFWT
Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)20112011IGAP. HoráčekFFWT
Influence of wood surface sanding with fine sandpapers on adhesive bond properties join with pMDI/UF adhesive2019--IGAP. KrálDWS FFWT
Information system for support research, innovation, product development and furniture quality (MPO ČR FR-TI1/050)20092013MPOP. BruneckýIF FFWT
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)20152017OtherJ. FialováDLM FFWT
Innovation of geological education at the MUAF Brno. (FRVŠ)20032004FRVŠS. JelínekDGP FFWT
Innovation of practical teaching of subjects dealing with the quality of indoor living and working environment20192019InternalP. ČechIF FFWT
Innovation of practical teaching of subjects dealing with the quality of indoor living and working environment20192019InternalP. ČechIF FFWT
Innovation of study programs of the subjects of Geology and Soil Science. (243/2000)20002000FRVŠJ. JandákDGP FFWT
Innovation vouchers in Zlin region (17)20122012OtherD. TesařováIF FFWT
Innovative methods of determining parameters of forest roadways design.20092010OtherL. ŠevelováDLM FFWT
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)20122015OPJ. DvořákFFWT
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)20172020TAČRP. MaděraDFBDG FFWT
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa20072008IGAJ. KulhavýIFE FFWT
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny20092009FRVŠP. KupecDLM FFWT
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. DvořákDFPGM FFWT
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství20112011FRVŠJ. LenochDFFPP FFWT
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20092009FRVŠJ. LenochDFFPP FFWT
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru20102010FRVŠJ. LenochDFFPP FFWT
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)20102011FRVŠD. ŠafaříkDFFPP FFWT
Inovace předmětu Informační technologie20092011FRVŠR. ŠtorkDFFPP FFWT
Inovace předmětu Landscape recreology20122012FRVŠJ. FialováDLM FFWT
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠJ. LenochDFFPP FFWT
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)20062006FRVŠJ. SuchomelFFWT
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)2006--FRVŠP. KotáskováFFWT
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení20112011FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
Inovation of upholstered furniture (OS 470811)20082008P. BruneckýIF FFWT
Inovation of exercises for the subject Forest Pedology (2009 2517 F6 a)20092009FRVŠA. BajerDGP FFWT
Inovation of laboratory practical about molecular genetic metods (3fr1319/2003)20032003FRVŠM. ErnstDFPGM FFWT
Inovation of the technical and timber processing for foghter competetivenes2012--OPK. KrontorádIF FFWT
Instructional materials for 1. and 2. vintage instructional enclosure joiner.20062008OtherZ. HoloušFFWT
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)20192021OtherM. DanzerDFBDG FFWT
Integration of construction in Landscape20092010Foreign edu.M. ŠlezingrDLM FFWT
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REC
      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS20022002RPJ. ChladilIF FFWT
Interiéry ICV Brno20082008OtherM. KovaříkIF FFWT
Introduction of broadleaf species for sustainable forest management (QLK5-CT-2002-00851)20022005OtherL. AdamčíkIFE FFWT
Invention of measuring system for PAR measurements in the surface level of forest stand (1516)20072007FRVŠJ. UrbanFFWT
IV Interantional Chestnut Symposium20082008IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)2020--Foreign edu.S. LvončíkDFBDG FFWT
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)20092011RP EKI. MarkováIFE FFWT
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)20102012IGAV. HurtDFES FFWT
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu20052008GS LČRJ. DvořákDFPGM FFWT
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )20072007NAZVJ. FialováFFWT
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)20052005FRVŠJ. ZejdaFFWT
Konference Krajinné inženýrství 200920092009OtherJ. FialováDLM FFWT
Konference Rekreace a ochrana přírody20102010OtherJ. FialováDLM FFWT
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)20112011IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu20112011IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování1996--OtherP. KupecDLM FFWT
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 200420052005OtherP. KupecDLM FFWT
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu20162016IGAD. BřezinaDFFPP FFWT
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)20132013FRVŠM. CibulkaDGT FFWT
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.20102010RPM. ErnstDFPGM FFWT
Large carnivore conservation in long term2011--OtherM. KutalIFE FFWT
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)20032006OtherA. SkoupýDE FFWT
Lecanosticta acicola - genetika populací20112011IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
Leonardo da Vinci2011--OtherP. KindlIF FFWT
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách20182019IGAP. KrálDWS FFWT
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)20062006FRVŠK. KamlerováIFE FFWT
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)2014--RPL. DobrovolnýDFES FFWT
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách2016--IGAP. HrůzaDLM FFWT
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)20112014NAZVP. KantorDFES FFWT
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.20122012D. ŠafaříkDFFPP FFWT
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)20122012Smluvní výzkumD. ŠafaříkDFFPP FFWT
Lexicon of chosen tropical woods - multimedial tutorial texts (FRVŠ 1328/2003/F4d)20032003FRVŠH. VavrčíkDWS FFWT
Management of natural resources in tropic and subtropic - study programmes innovation at FFWT MUAF in Brno (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)20092012OPP. MaděraDFBDG FFWT
Management optimization of big game management in the Czech Republic. (IBS6093003)20002004OtherJ. FeuereiselDFPGM FFWT
Management options of harvested browned lumber and standing contacted trees with electric current2019--GS LČRR. UlrichDE FFWT
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005--Akt eTS VZJ. DvořákDFPGM FFWT
Mangan as influencing factor of food quality of phytophagous insect (LDF_VP_2015023)20152015IGAE. KulaDFPGM FFWT
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)20082008OtherR. DudíkDFFPP FFWT
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)20122013OtherJ. TippnerDWS FFWT
Material damping of wood (55/2008)20082008IGAP. KoňasDWS FFWT
MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)20122012IGAP. ČechIF FFWT
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".19992008OtherP. KupecFFWT
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů20122012IGAL. PrausDWS FFWT
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS2018--OtherJ. TippnerDWS FFWT
method of age estimation of giant trees on the example of pedunculate oak in dyje and Morava rivers alluvium and Odra river alluvium (FRVS 1368 G4)2007--FRVŠJ. VítámvásováFFWT
Methodology for assessing the economic efficiency of forest property management20082008NAZVR. DudíkDFFPP FFWT
Methodology of the special financial analysis of the forest estates (QH81036)20082009NAZVJ. LenochDFFPP FFWT
Methodology of the special financial analysis of the forest estates20072007GAČRJ. LenochDFFPP FFWT
Methods of early identification, biology, genetic structure, control and distribution of Dothistroma needle blight and other diseases of pines in the Czech Republic (QH81039)20082012L. JankovskýDFPGM FFWT
Metodical bases of functionally integrated forest management (SE/620/2/01)20012003OtherI. VyskotFFWT
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice2004--FRVŠP. MaděraFFWT
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků20102013NAZVJ. LenochDFFPP FFWT
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS20122012IGAJ. SuchomelIFE FFWT
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"2009--OtherŠ. SchneiderIF FFWT
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory20032004Akt eTS VZR. GebauerDFBDG FFWT
Mezinárodní konference - Současné dřevostavby a nové materiály na bázi dřeva2008--VZZ. HavířováDWPT FFWT
Mezinárodní spolupráce při posouzení vodohospodářské účinnosti retenčních opatření v malých povodích na území České republiky a Velké Británie. (63/2010)20102010IGAD. VeselýFFWT
Microbial and enzymatic activity of soil in carbon forestry (LDF_VP_2017018)20172018IGAJ. VolánekDGP FFWT
Microclimate of spruce stand of second generation on originally mixed stand site. (526/01/D079)20012004GAČRK. KamlerováIFE FFWT
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)20072007IGAJ. ŠrajerDWPT FFWT
Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva2015--IGAA. DejmalFFWT
Mineralization non-proteogenic amino acids in soil (10/2011)20112011IGAK. RejšekDGP FFWT
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží2012--NAZVP. KotáskováDLM FFWT
Minimizing losses forest and agricultural land due to erosion and abrasion processes in the landscape20162018IGAM. ŠlezingrDLM FFWT
Modelling of resonance piano board and analysis of its behaviour by finite element method (3350)20052006FRVŠP. KoňasDWS FFWT
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS2007--IGAM. KoželuhFFWT
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování2018--IGAJ. ŠtykarDFBDG FFWT
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)2005--FRVŠR. KnottIFE FFWT
Modified properties of plantation grown hybrid poplar (LDF_VP_2017015)20172018IGAP. KrálDWS FFWT
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)20122012IGAJ. TippnerDWS FFWT
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů2005--GAČRJ. ČermákIFE FFWT
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)20052011Akt eTS VZJ. SuchomelIFE FFWT
Monitoring of visitors to the Singletrail Moravian Karst on special purpose roads Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny20182019IGAP. HrůzaFFWT
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)20092010OtherR. GebauerDFBDG FFWT
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)20092010OtherR. GebauerDFBDG FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress20142014IGAV. GrycDWS FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress (IGA 42/2014)20142014IGAV. GrycDWS FFWT
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR20092009IGAM. FloraDFFPP FFWT
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu2013--IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)20122013OtherM. TomšovskýDFPGM FFWT
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření20082009IGAT. MájekDFPGM FFWT
Morphologic and genetic variation of several putative Carex hybrids (LDF_VP_2015024 )2015--IGAJ. MráčekDFBDG FFWT
Morphological and Anatomical Study of Dragon Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)20122012IGAJ. PavlišDFBDG FFWT
Mountain forest ecosystems and their management with the aim to reduce floods (GA526/02/0851)20022004GAČRP. KantorDFES FFWT
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)20102012IGAJ. KulhavýIFE FFWT
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd20112011NAZVE. KulaDFPGM FFWT
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012IGAR. GebauerDFBDG FFWT
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin2013--IGAP. ČermákDFPGM FFWT
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)20082008IGAJ. SchneiderDLM FFWT
Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny (TJ02000265)20192021TAČRM. BalkováDGP FFWT
Multimedia Innovation teaching Valuation of forest20092009FRVŠJ. SeberaDFFPP FFWT
Multimedia support of data analysis teaching ( FRVŠ 227/2004)2004--FRVŠK. DrápelaIFM FFWT
Multimedia support of Dendrometry od Yield Scinece (FRVŠ 1308/2003)2003--FRVŠK. DrápelaIFM FFWT
Multimedial presentation and a manual of study materials on teaching geological-pedological route. (2006 1593 F6 d)20062006FRVŠV. HyblerDGP FFWT
Multimediální atlas základních hornin Českého masívu (2418/2006/F6/d)20062006FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu2010--FRVŠP. Pancová ŠimkováDGP FFWT
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)20082008FRVŠD. VavříčekFFWT
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)20082008FRVŠS. TicháDFBDG FFWT
Multimediální podpora výuky konstruktivní geometrie na LDF MZLU v Brně (FRVŠ 1530/2009 )20092009FRVŠM. TkadlecováDM FFWT
Multimediální podpora výuky matematiky na MZLU v Brně (FRVŠ 99/2008)20082008FRVŠR. MaříkDM FFWT
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)2006--IGAL. KanickáIF FFWT
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)20082008FRVŠA. BajerDGP FFWT
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"20092009FRVŠJ. FialováDLM FFWT
Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)20092009FRVŠD. PalovčíkováDFPGM FFWT
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)20072007FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)20092009FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)20052005FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multiphysical computer simulations in selected tasks of wood engineering (IGA 59/2010)20102010IGAP. KoňasDWS FFWT
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat2016--OtherJ. KamlerDFPGM FFWT
Multi-purpose modular system of logging of stumps and other commodities (TRIO 4 č. : FV 40031 )20192022MPOR. UlrichDE FFWT
Náplavy na řece Melhavě20112011OtherM. ŠlezingrDLM FFWT
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)20132015IGAR. PokornýDFES FFWT
Natural regeneration of Nothofagus antarctica after fire in Torres del Paine National Park, Chile. (LDF_VP_2016003)20162017IGAP. MaděraDFBDG FFWT
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015OtherJ. TippnerDWS FFWT
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien20162017IGAP. KrálDWS FFWT
Návrh lesnických opatření jako nástroj pro snížení škod bobrem evropským (Castor fiber) v hospodářských porostech (LDF_VT_2018007)2018--IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů20082008IGAL. ČernušákováDFBDG FFWT
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)20092009IGAP. KupecDLM FFWT
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko20072007OtherJ. SchneiderFFWT
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)20122012TAČRJ. KulhavýIFE FFWT
Návrh technických parametrů nového penetračního přístroje pro zjišťování vlastností dřeva "in situ"20082008IGAP. HoráčekFFWT
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS2005--FRVŠJ. ČepickýDGT FFWT
Negative Ions in dwelling environment -- research about impacts of the ions on the human organism and creating of the ions abundant environment for healthy sleeping and relaxation (IG470421/2102/442)20072008IGAJ. SvobodaIF FFWT
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)20142017TAČRJ. TippnerDWS FFWT
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)20162016IGAJ. TippnerDWS FFWT
Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPL. ZejdováDGT FFWT
Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)20112014OPM. KlimánekDGT FFWT
New compounds of water-soluble root exudates of Ambrosia artemisiifolia cultivated under different conditions20142016OtherP. FormánekDGP FFWT
New generation of the storage furniture (63/13)20132015IGAD. TesařováIF FFWT
New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites20152019OPJ. KynickýDGP FFWT
New hardware and software equipment for computer laboratory for selected courses in informatics, statistics and mathematic (772/2006)20062006FRVŠR. ŠtorkFFWT
New methods in teaching mathematics on Faculty of Economics MZLU - multimedia in English speaking classes (FRVŠ18/2006)20062006FRVŠR. MaříkDM FFWT
New product development, testing, measurement (FV01614.0015)20162018OPM. ZapletalJPTI FFWT
nnovative Qualifications Framework for Development of ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)20132015OtherD. TesařováIF FFWT
Non-linear material model of mechanical behaviour of wood under different moisture and temperature conditions (LDF_TP_2019015)20192022IGAM. BrabecDWS FFWT
Non-wood forest products in the Czech Republic20142016SpecifickýJ. FialováDLM FFWT
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory20162017IGAT. ZemánekDE FFWT
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)20132013IGAZ. KopeckýDWPT FFWT
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )20152015IGAR. WimmerDWS FFWT
Numerical analysis of the full trusses with the embedded construction joint used in reconstruction of historic building2014--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Numerical simulation of continual pressing20082008IGAP. KoňasDWS FFWT
Numerical simulation of physical fields distribution in piano soundboard (5/2005)20052006IGAP. KoňasDWS FFWT
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)2015--IGAJ. TippnerDWS FFWT
Oak standard chronology (2803/2005/G4)20052005FRVŠM. RybníčekDWS FFWT
Objectives and ways of the reconstruction of a monocultural spruce forest: evaluation of exemplary areas of "close-to-nature" forest management in the Czech Republic (QD1130)20012004NAZVV. TesařDFES FFWT
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně2007--IGAP. MaňasFFWT
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)2007--FRVŠT. KolářDFBDG FFWT
Observations phenological and growing phases in the forest tree species on the influence of climate conditions. (IG460451)20062007IGAL. MerklováFFWT
Occurrance and spreading of forest fires in relation to the quantities of wood residue in the stands after the harvest (7/2014)20142014IGAR. KlvačDE FFWT
Occurrence of possible mycoviruses infecting Heterobasidion annosum s.l. in the Czech Republic (LDF_VP_2019034)20192020IGAL. Botella SánchezDFPGM FFWT
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů2011--Foreign edu.P. HrůzaDLM FFWT
Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech20042005Akt eTS VZP. KupecDLM FFWT
Ochrana nádrží před zanášením2011--Foreign edu.M. ŠlezingrDLM FFWT
Olfactometrické posouzení emisí čalounických materiálů v závislosti na množství emitovaných emisí (43/2011)20112011IGAD. TesařováIF FFWT
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)2013--IGAJ. MráčekDFBDG FFWT
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)20122012IGAM. KlimánekDGT FFWT
Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)20082010GS LČRR. UlrichDE FFWT
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině20102013IGAM. ŠlezingrDLM FFWT
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)1999--GAČRJ. DvořákDFPGM FFWT
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek20162019GS LČRM. ErnstDFPGM FFWT
Optimalizace mechanických a tepelně-technických vlastností materiálu z konopí a minerálních pojiv pro využití ve stavebnictví (60/2010)20102010IGAP. KrálFFWT
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)2010--NAZVV. HurtDFES FFWT
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)20122012IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)2010--IGAP. KrálDWPT FFWT
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch20082008IGAT. MikitaDGT FFWT
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)20122015NAZVJ. KulhavýIFE FFWT
Optimalizace výroby nanočástic oxidů kovů pro využití na moření a UV stabilizaci dřeva. (TG02010074)2018--TAČRP. PařilDWS FFWT
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)20042004FRVŠV. HurtDFES FFWT
Optimalization of artificial forest regeneration in the Czech republic (QJ1520080)20152018NAZVO. MauerDFES FFWT
Optimalization of digital terrain model in forestry disciplines (IGA 54/2006)20062006IGAM. KlimánekDGT FFWT
Optimalization of game management in relation to protection programme. (04/04/01)2005--Akt eTS VZP. ČermákDFPGM FFWT
Optimising the use of ameliorative and stabilizing tree species in the forests (QJ1530298)20152017NAZVO. MauerDFES FFWT
Optimization of microwave plasticisation for wood densification purposes20142014IGAA. DejmalDWS FFWT
Optimization of the design and realization of low volume roads pavements (TA01020326)20112014TAČRL. ŠevelováDLM FFWT
OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaIFM FFWT
Organization of the international scientific conference "Main tasks of silviculture at the beginning of the 21st century" (IGA č. 18/2004)20042004IGAP. KantorDFES FFWT
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin20132013IGAL. PrausDWS FFWT
Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)2007--FRVŠJ. PubalFFWT
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě20082008IGAA. PešlováDFPGM FFWT
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)19981998FRVŠK. KamlerováIFE FFWT
Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)2004--FRVŠA. BártováFFWT
Participace ČR v globální síti GEM20192023OtherM. SvátekDFBDG FFWT
Participation of Czech scientists in the SBE experiment20172021OtherM. SvátekDFBDG FFWT
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko20172019GS LČRJ. KadavýÚHÚLAG FFWT
Path to experience (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPP. KrálDWS FFWT
PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement field (401/2009/A/b)2008--FRVŠP. KupecDLM FFWT
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín20112013OPJ. FialováDLM FFWT
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011--OPM. ŠlezingrDLM FFWT
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)20112014NAZVO. MauerDFES FFWT
Physical testing - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)20172018OPM. ZapletalJPTI FFWT
Platform for intercultural management (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)20112014OPM. HamanováDOFFW FFWT
Platform for Research and Inventory of Forest Ecosystems20122014OPO. HolušaDFPGM FFWT
Platform for systems biology and ecology of woody plants (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)2011--OPP. ČermákDFPGM FFWT
Platforma pro kulturní krajinu2009--OPP. KupecDLM FFWT
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014OPA. BajerDGP FFWT
Počítačová podpora výuky matematiky pomocí volně šiřitelného software (FRVŠ 131/2010)20102010FRVŠR. MaříkDM FFWT
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku20002001OtherP. KupecDLM FFWT
Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní20122012OtherM. ErnstDFPGM FFWT
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)20152016Foreign edu.H. HabrováDFBDG FFWT
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)2011--OPP. KupecDLM FFWT
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)20142014InternalM. KlimánekDFPGM FFWT
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii20132013OtherI. ZdráhalDFFPP FFWT
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink20122014OPI. OstřížkováDGT FFWT
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru20142015OPK. HolušováDFPGM FFWT
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku2009--IGAM. ŠenfeldrDFBDG FFWT
Population analysis of Frankinscence tree (Boswellia sacra, Burseraceae) (SP4181111)20182019IGAH. HabrováDFBDG FFWT
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody20102010InternalJ. FialováDLM FFWT
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--NAZVL. KoutnýDLM FFWT
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)20042006OtherP. KupecDLM FFWT
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)20112011OtherM. ŠlezingrDLM FFWT
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)20122012R. UlrichDE FFWT
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava20042004OtherP. KupecDLM FFWT
Posouzení zatopení hotelu Jana20112011OtherM. ŠlezingrDLM FFWT
Possibilities of decontamination of extracted bark beetle wood and standing infested trees by electric shock2019--GS LČRR. UlrichDE FFWT
Possibilities of decontamination of harvested bark beetle wood and standing infected trees by electric current (2/219)20192020GS LČRR. UlrichDE FFWT
Possibility of the biotechnical measures in the landscape20142015Foreign edu.J. FialováDLM FFWT
Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb2015--IGAK. KrontorádDWPT FFWT
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)20182020NAZVV. KupčákDFFPP FFWT
Potential of allometric methods for tree vitality assesment20162016IGAP. HoráčekDWS FFWT
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)20082008IGAP. ČermákDFPGM FFWT
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)2006--IGAJ. PubalFFWT
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)20182019IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.20122012IGAR. PlhalDFPGM FFWT
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.20172018IGAL. JankovskýDFPGM FFWT
Precaution of Mycosphaerella pini E. Rostrup and observing of bionomy of this species. (3184/2005)2005--FRVŠM. BednářováDFPGM FFWT
Precipitation-runoff conditions of mountain forests and their possibilities in mitigating ex-treme situations – floods and drought (NAZV 1G57016/2004)20052008NAZVP. KantorDFES FFWT
Predatory mites (Acari, Phytoseiidae) influencing the populations of gall mites of birch in Ore Mountains (235/2004)2004--FRVŠE. KulaDFPGM FFWT
Predikce vlivu záměru realizace navrhovaného golfového areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Klánovický les20072007OtherJ. SchneiderFFWT
preklad normy en 527-220052005OtherJ. PacovskýIF FFWT
      Překlad normy EN 527-320052005OtherJ. PacovskýIF FFWT
Preparation of test samples for Matici Slovak20172017Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
Prezentace nejnovějších výsledků a publikace metodiky průzkumů dřevěných konstrukcí zabudovaných v historických objektech2007--OtherM. KloiberFFWT
Problematic of anti-erosion and anti-abrasion protection of significantly threatened localities2019--IGAJ. DeutscherDLM FFWT
Problematika kvality vnitřního prostředí dřevostaveb (14/2012)20122012IGAD. TesařováIF FFWT
Problematika lesního hospodářství a vodohospodářských funkcí v zátopových územích LZ Židlochovice20072007GS LČRJ. FialováFFWT
Problematika péče o lesy v okolí hl.m.Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání (VaV-SL/640/7/03)20042005OtherP. KupecDLM FFWT
Processing of hemispherical photos for objectivized estimation of crown cover ( 5/2011)20112011IGAK. KrálDGT FFWT
Production and ecological stability of mixed forest stands under conditions of hilly lands, changing due to anthropogenic activities as a basic for the proposal (GA526/96/0649)19961998GAČRP. KantorFFWT
Production potential and stability of mixed forest stands in forest altitudinal vegetation zones 2, 3 and 4 as a basis for optimation of target tree species composition (GA526/03/1485)20032005GAČRP. KantorDFES FFWT
Produkční a ekonomické možnosti přípravných porostů (LDF_VT_2015004 )2015--IGAA. MartiníkDFES FFWT
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottDFES FFWT
Produkční potenciál borovice vejmutovky20112011IGAR. KnottDFES FFWT
Prognosis of Forestry in the Czech Republic till 20302015--NAZVV. ValaDFFPP FFWT
Program rozvoje lesního hospodářství Středočeského kraje do roku 203020062006OtherF. KalousekDFFPP FFWT
progressive construction and management of drying kilns for hardly dryable woods includung exotic20182019TAČRK. KrontorádDWS FFWT
Project how to evaluate the influence of vegetetive growth to the increase of stability of dam lakes banks (GA103/01/0063)20012003GAČRL. ÚradníčekFFWT
Project of Stabilization of Banks Using an Armoured Earth Structure20102010GAČRJ. FialováDLM FFWT
Projekt Morava III20002002OtherP. KupecDLM FFWT
Projekt Morava IV - Hodnocení stavu vodních ekosystémů říční nivy (VaV-SA/650/3/03)20032006OtherP. KupecDLM FFWT
Projekt reforestarizace pouštních oblastí provincie Ningxia, severní Čína2006--OtherP. KupecDLM FFWT
Projekt stabilizace břehů nádrží20102010NAZVM. ŠlezingrDLM FFWT
Projektové webové stránky2009--InternalI. VyskočilDIT CUD
      Ústav 4112012--InternalP. NovákDGT FFWT
           Diskové úložiště pro výměnu dat s jinými univerzitami2012--InternalP. BaloghDGT FFWT
      Ústav 4142013--InternalP. NovákDFBDG FFWT
      Ústav 4912012--InternalP. NovákDOFFW FFWT
           Akademie2013--InternalP. NovákDOFFW FFWT
           Design nábytku2013--InternalP. NovákDOFFW FFWT
           Inobio2012--InternalP. NovákDOFFW FFWT
           Inovace studijních programu LDF2013--InternalP. NovákDOFFW FFWT
           OIT web2013--InternalP. NovákDOFFW FFWT
Proměnlivost hustoty tlejícího dřeva smrku a buku v průběhu dekompozice20152015IGAT. VrškaFFWT
Promoting student involvement in the FFWT MENDELU Brno in research activities of the Department of Landscape Management in the field of the Opening-up of Forests and Soil Mechanics.2010--InternalL. ŠevelováDLM FFWT
Proposal of Measures to Increase Employment of the Rural Population in the Forest-Wood Sector2015--NAZVV. ValaDFFPP FFWT
Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historií (39/2011)2011--IGAP. ŠamonilDFBDG FFWT
Prostorové vztahy v dřevinném patře a bylinném podrostu jedlového porostu s příměsí buku vzniklého na dřívější pastvině (IGA21/2009LDF)2009--IGAD. VolaříkDFBDG FFWT
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplain forests)2009--OtherP. KupecDLM FFWT
Protection and management and of unique river banks forest ecosystems (floodplainf orests) -- preparation of project proposal (B/CZ0046/1/0013)20082008OtherP. KupecDLM FFWT
Protection of Hawassa Lake through Sustainable Management of Surrounding Area20192022OtherH. HabrováDFBDG FFWT
Proto-eneolithic enclosures in Bohemia. Interpretation of their purpose and social meaning (15-02453S)20152017GAČRK. RejšekDGP FFWT
Prototyp mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iPhone20092009IGAS. ŠumberaDGT FFWT
Průzkum mezi uchazeči o studium (TR480061/1105/491)20082008RPM. ČermákDOFFW FFWT
Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu20122016NAZVJ. SuchomelIFE FFWT
Příprava a zavedení předmětu "Forest Management and Marketing"20092009FRVŠR. DudíkDFFPP FFWT
Příprava a zavedení předmětu "Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky" (3187/2011/F5/b)20112011FRVŠD. ŠafaříkDFFPP FFWT
Příprava a zavedení předmětu "Public relations" (FR480271)20082008FRVŠR. DudíkFFWT
Příprava akreditace nového studijního oboru Interiér (685 MŠMT)20052006RPP. BruneckýIF FFWT
Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin (TR 460101)20062006RPP. MaděraDFBDG FFWT
Příprava nového studijního programu/oboru Stavby na bázi dřeva (TR460251)20062006RPZ. HavířováDWPT FFWT
Působení sucha na produkci a vitalitu smrkových porostů20182020NAZVI. MarkováDFES FFWT
Qualitative theory of difference equations (201/01/0079)20012004GAČRR. MaříkDM FFWT
Quality assessment of the surface treatment of the floor surface of the wooden floor of the sports hall20172017Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
Quality assessment of the surface treatment of the floor surface of the wooden floor of the sports hall2018--Smluvní výzkumD. TesařováIF FFWT
Quantification and evaluation of multistructural forest functions (526/07/P462)20072007GAČRJ. SchneiderFFWT
Quantification of economic impacts of recreational use of forest ecosystems on selected forest property20182019IGAD. BřezinaDFFPP FFWT
Quantification of mechanical destruction of root systems in spruce by heavy machinery (GA526/02/0792)20022004GAČRL. AdamčíkDE FFWT
Reactions of phytophagous insect on differentiated intake of manganese in the food (16/2013)20132013IGAE. KulaDFPGM FFWT
Reconstruction of Norway spruce stands break up (effect of Ips typographus). (FRVŠ 239/2004 )20042004FRVŠP. ČermákDFPGM FFWT
Reduction of Precipitation - its Influence on Forest Health, Water Balance and Runoff Quality and Quantity20102010NAZVJ. KulhavýIFE FFWT
Regeneration and reconstruction of forest ecosystems in large protected areas (ZZ/620/2/97)19972000OtherV. TesařFFWT
Regeneration and reconstruktion of forest ecosystems in large protected areas (SE/620/2/97)19972000OtherV. TesařFFWT
Regionální lesnický program pro území Moravskoslezského kraje20072007OtherV. KupčákDFFPP FFWT
Rekonstrukce klimatu na základě letokruhové chronologie dubu pro Slovensko2015--IGAM. RybníčekDWS FFWT
Rekreace a ochrana přírody - finanční náročnost a přínos rekreačních aktivit20152015OtherJ. FialováDLM FFWT
Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce?20142014OtherJ. FialováDLM FFWT
Remotely accessed decision support system for transnational environmental risk management (INTERREG IIIB CADSES 5D008)20062008OtherM. KlimánekFFWT
Research and Development of Advanced Machines and Equipment for Wood Tooling (FT-TA/062)2004--MPOM. RousekDE FFWT
Research and development of new types interior mortised and saddle staircases (IMPULS)20072008J. ChladilDWPT FFWT
Research into causes of origin of regional flood situations in relation to phenomena of infiltration, precipitation and runoff on arable land (GA526/00/D066)20002003GAČRJ. StrakaFFWT
Research of feeding and population ecology of shrews (Soricidae), with consideration to genus Crocidura, in selected biotopes of the Czech Republic20092009GAČRL. PurchartIFE FFWT
Research of mechanical properties of knock-down furniture joints20062007IGAM. ŠimekIF FFWT
Response of radial increment on drought in oak coppice2015--IGAJ. KadavýÚHÚLAG FFWT
Response of standards of the main tree species to climatic characteristics and different thinning intensities in the early stage of conversion into coppice-with-standards (LDF_VP_2017011)20172018IGAJ. KadavýÚHÚLAG FFWT
Restoration of coppicing management: a way to diversification of the societal, economic and ecological use of the forest potential in Central Europe (TL02000314)20192022TAČRM. ŠrámekDFBDG FFWT
Revision of Standard ČSN 91 000020052005OtherJ. PacovskýIF FFWT
Revision of Standard ČSN 91 000120072007OtherJ. PacovskýIF FFWT
Revision of Standard ČSN 91 010220062006OtherJ. PacovskýIF FFWT
Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu (ZE 460011)20062007OtherP. MaděraDFBDG FFWT
Revitalizace půdního prostředí valů v 7.LV Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa (1/2003)20062010GS LČRD. VavříčekFFWT
Revitalization of the ecosystem units with the use of ecological principles on the sites with strong antropic influence in the past and extreme sites (QJ1320040)20132017NAZVD. VavříčekDGP FFWT
Revize normy ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu20082008OtherJ. PacovskýIF FFWT
Rezistence evropské populace rostlinného patogenu Phytophthora cactorum vůči fungicidním látkám a antibiotikům2014--IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
Rodents as an important factor influencing forest regeneration (QH72075)20072011NAZVJ. SuchomelIFE FFWT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilDFBDG FFWT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilDFBDG FFWT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAP. ŠamonilDFBDG FFWT
Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů2019--IGAJ. JarošDFBDG FFWT
Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výroby (LDF_VT_2016006)20162016IGAJ. NerudaDE FFWT
Rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum sensu lato na území České republiky20112014IGAM. TomšovskýDFPGM FFWT
Rozšíření aplikace holistického managementu krajiny a „Climate Smart Agriculture“ v Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Etiopie.20192021OtherP. NěmecDFBDG FFWT
Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR2011--OtherM. TomšovskýDFPGM FFWT
Rozšíření praktické části výuky předmětu Myslivost vzučovaného na Ústavu ochrany lesa a myslivosti (2427)20062006FRVŠJ. DvořákDFPGM FFWT
Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy (TR 970 063)2007--RPP. MaděraFFWT
Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy - Interiér (90/4 - 442 Interiér)20072007FRVŠP. BruneckýIF FFWT
Rozvoj a stabilizace komunit farmářů v zóně Kembata Tembaro20182018Other