Faculty of Forestry and Wood Technology - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 1330

<
State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
- - - (9502/KS470161)20072007
J. Pejzl
DWPT FFWT
2009
2010
IGA
DLM FFWT
A Dendroecological study in a different management systems of sessile oak forests (Quercus petraea (M.) Liebl.) (40/2015 )20152015
IGA
DFES FFWT
Acclimation of spruce and oak seedlings to stress conditions (LDF_VP_2020030 )
2020
2020
IGA
IFE FFWT
Acid phosphomonoesterase in soil of mountain ecosystems: elaboration of new methods and their application
2009
2009
DGP FFWT
Action plan for Geodiversity protection20192020
Other
A. Bajer
DGP FFWT
Added velue education in water management2014
2014
Foreign edu.
J. FialováDLM FFWT
Advanced construction elements based on wood and composites for civil engineering objects
20202020
TAČR
DWS FFWT
Advantages and limits of statistical field inventory utilization in a selection forest
2013
2013
IGAM. Kneifl
IFM FFWT
Air pollution impact on root system development in forest tree species (QC1129)
2001
2004
NAZV
DFES FFWT
Aktivní protiabrazní konstrukce
2015
2015
IGA
P. Pelikán
DLM FFWT
Aktivní zapojení českých vědců do mezinárodní výzkumné činnosti IALE - International Association for Landscape Ecology (LG15034)20152017OtherR. Matula
DFBDG FFWT
"Aktualizácia dizajnu, ako formy kultúrnej a ekonomickej prezentácie Slovenska EU"
2009
--
OtherŠ. SchneiderIF FFWT
ALAI-02DD nový přístroj pro lesnickou praxi (TA02010945)
2012
2014
TAČR
IFE FFWT
Alometrické vztahy pro smrk ztepilý rostoucí v různých nadmořských výškách (LD15022)
2015
2017
RP EK
I. MarkováIFE FFWT
Alternative approaches to assessing the recreation potential of the interest area MFTE at Křtiny
2013
2013InternalP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
Alternativní přístupy k hodnocení socioekonomických funkcí lesa ŠLP ML Křtiny
2014
2014
IGA
J. FialováDLM FFWT
An importance of birch for permanently development in eastern Krušné hory Mts. (1G46002)
2004
--
NAZV
E. KulaDFPGM FFWT
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS CAPAS DE CAMINOS RURALES
2012
2013OtherL. Ševelová
DLM FFWT
Analysis of cutting forces from point of view fracture mechanics in quasi-orthogonal CNC milling and cutting by circular saw-blade
2019
2021
IGA
DWPT FFWT
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGA
P. MocováDWS FFWT
Analysis of floors composition from the point of view of Acoustics requirement
2020
--
IGAP. Mocová
DWS FFWT
Analysis of habitat parameters and tree relations using photogrammetry and chemical profiles of resins - case study of the genus Dracaena (LDF_VT_2017009)
2017
2018
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Analysis of chemical factors that influence stabilisation of densified beechwood (LDF_VP_2017040)20172018
IGA
DWS FFWT
Analysis of phenological and growing phases in the Norway spruce and European larch on the influence of climate conditions. (FR4606621)
2006
2007FRVŠFFWT
Analysis of reproductive potential of wild boar piglets (Sus scrofa L.) (LDF_VP_2016023)2016
2017
IGA
DFPGM FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)20102010
IGA
P. HoráčekDWS FFWT
Analysis of selected properties and construction of wood modified by the action of electromagnetic energy of microwave frequency bands. (54/2010)2010
2010
IGA
DWS FFWT
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)
2017
2018
IGAJ. Dvořák
DFPGM FFWT
Analysis of selected quantitative characters as a basis for determining the significance and relevance of negative selection in populations of red deer and sika deer (LDF_VP_2017021)2017
2018
IGA
J. DvořákDFPGM FFWT
2018
2019
IGA
DFFPP FFWT
Analysis of the role of genetic factors in the ash dieback associated with Hymenoscyphus fraxini (anamorph Chalara fraxinea T. Kowalski) (LDF_VP_2015019 )
2015
2015
IGAR. Longauer
FFWT
Analysis of the visitor´s movement in the area of TFE Masaryk Forest in Křtiny
2019--
IGA
P. HrůzaDLM FFWT
2005
2005
IGA
FFWT
20132013
D. Šafařík
DFFPP FFWT
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
2018
2019
Smluvní výzkum
DFFPP FFWT
Analýza antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy a Dyje (SP/2e/7/73/08)2008
--
Other
DLM FFWT
Analýza cenového vývoje sortimentů surového dříví v ČR
2018
2018Smluvní výzkumV. KupčákDFFPP FFWT
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie (FRVŠ 0467/1998)
1998
1998
FRVŠ
DWS FFWT
Analýza ekonomických aspektů kategorizace lesů ( EKKAT 2006 )
2006
2006
Other
V. KupčákDFFPP FFWT
Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
2005--
Other
V. KupčákDFFPP FFWT
Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů na lesním majetku2007--OtherV. KupčákDFFPP FFWT
Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestory
2008
2008
IGA
FFWT
2017
2018
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
Analýza kmitů kotouče snímáním vibrací s fázovým posunem (187/2010-491/IGA)
2010
--
IGA
Z. Kopecký
DWPT FFWT
Analýza možností ocenění lesů bohatých struktur (65/2010)20102012
IGA
R. DudíkDFFPP FFWT
Analýza možnosti využití segmentace leteckých snímků lesa s bohatou strukturou pro zpřesnění statistické provozní inventarizace (20/2014)
2014
2014
IGAM. Kneifl
IFM FFWT
Analýza parametrů makrocév dubu letního (Quercus robur L.) z různých stanovišť a jejich porovnání. (60/2013)
2013
--IGAH. VavrčíkDWS FFWT
Analýza počtu buněk xylému a floému včetně stanovení množství bělového dřeva jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) s různou vitalitou (17/2010)
2010
2011
IGA
H. Vavrčík
DWS FFWT
Analýza pohybu tepelného a vlhkostního pole v roubené stěně opláštěné bedněním20092009IGAFFWT
2010
--
IGA
DWS FFWT
Analýza potravních zdrojů drobných zemních savců metodou NIRS
20112011
IGA
IFE FFWT
Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu.
20132014MMR
IFE FFWT
Analýza složení potravy prasete divokého v závislosti na roční době a nabídce prostředí (VP_11_2015)2015--
IGA
J. Kamler
FFWT
20142015IGA
FFWT
Analýza současného stavu zpracování dříví v ČR a návrh možností zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujících podniků
2015
--
GS LČR
DFFPP FFWT
Analýza účinnosti ochranné látky nano-silver proti dřevokazné houbě (Serpula lacrymans)
2009
2009
IGA
V. GrycDWS FFWT
Analýza uplatnitelnosti absolventů Lesnické a dřevařské fakulty na trhu práce
20162016
Internal
P. HlaváčkováDFFPP FFWT
Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti (39/2012)20122012IGA
DWS FFWT
Analýza vybraných ukazatelů ekonomického vývoje lesního hospodářství České republiky (17/2013)2013
2014
IGAV. ValaDFFPP FFWT
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2018
Specifický
J. Kadlec
DE FFWT
Analýza využitelnosti dendromasy jako obnovitelného zdroje energie a pro jiné způsoby zpracování
2016
2019
IGA
J. Kadlec
DE FFWT
Analýza xylogeneze a floémogeneze smrku ztepilého v rámci starého a mladého porostu během vegetační sezóny 2012 (43/2013)
2013
--IGA
DWS FFWT
Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení2016
2017
IGA
DFPGM FFWT
Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů
2017
2019
IGA
DFPGM FFWT
Ancient coppice forests, their significance and sustainability in the cultural landscape (DF13P01OVV015)
2013
2016MKDFBDG FFWT
2006
2006
FRVŠDE FFWT
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva (8J18AT028)20182019
RP
DWS FFWT
2010
--
IGA
IF FFWT
Aplikace lokálního multiplikátoru 3 (LM3) na příkladu Správy NP Podyjí2014
--
IGAP. Hlaváčková
DFFPP FFWT
Aplikace metody konečných prvků na konstrukcích z oboru dřevařského inženýrství (2304 /2007)2007
2008
FRVŠV. DánielFFWT
Aplikace přístrojové diagnostiky pro zjišťování poškození dřeva ,,in situ" u historických staveb
2006
--
IGA
FFWT
Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě
2013
--
IGA
DGP FFWT
Aplikace srážko-odtokového modelu HEC-HMS na malé povodí (IGA 45/2014)20142014IGA
ÚHÚLAG FFWT
Application of functionally integrated management in silviculture principles on chosen management sets of stand in the Czech Republic (10234FR323)
20052005
FRVŠ
D. Smítka
FFWT
Application of progressive technologies which deal with unconventional material machining2016
2019
IGA
DWPT FFWT
Arachnoentomofauna stanovišť ovlivněných vápněním a hnojením a její dynamika (LCR-OS-450291-4-2003)2003
--
GS LČRE. KulaFFWT
Arba Minch Fruit Value Chain
2020
2023
OtherP. NěmecDFBDG FFWT
Arboristické standardy
2011
--
InternalJ. KolaříkDWS FFWT
Armillaria spp.: species, population ecology, phytopathology, on the example of forest ecosystems of Moravia and Silesia (GA526/05/0086)
2005
--
GAČRL. Jankovský
DFPGM FFWT
Aspekty životního prostředí a udržitelného rozvoje v mostním a silničním stavitelství
20082010GAČRDLM FFWT
Assesment of elevated concentration of CO2 on soil properties
2009
--
DGP FFWT
Assesment of qualitative composition of root exudates of rhizodeposition of Miscanthus x Giganteus in different growth phases20092009IGAP. Formánek
DGP FFWT
Assessing of factors influencing wild boar distribution in the forest environment ( LDF_VP_2019005)
2019
--
IGA
DFPGM FFWT
Assessing the importance of the quality of the diet for reproduction of wild boar (LDF_VP_2018025)
20182019
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
Assessment of qualitative composition of root exudates for phytoremediations (13/2008)2008
2008
IGA
FFWT
Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries
2012
2013
Foreign edu.
DLM FFWT
Assessment the significance of acorns in the diet of wild boar
20142014IGA
DFPGM FFWT
Ateliér zaměřený na využití výkonné grafiky pro problematiku KI , 2001, 753 tis. Kč, z toho investice
2001
2001
FRVŠ
P. Kupec
DLM FFWT
Atlas of Czech Landscape (VaV MŽP ČR)
2003
--
Other
J. KolejkaDGT FFWT
Autochtonní biotické agens jakožto faktory mortality jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) stresovaného infekcí Hymenoscyphus fraxineus
2017
2018
IGA
D. Palovčíková
DFPGM FFWT
Barriers to entrepreneurship in the forestry sector in the Czech Republic (LDF_VP_2017027)
2017
2018
IGAP. HlaváčkováDFFPP FFWT
Beams skeleton wooden constructions using hardwood.
2019
2021
TAČR
DWS FFWT
Belowground carbon allocation in Norway spruce stands (OC10040)
2010
2012
RP EK
I. MarkováIFE FFWT
BE-TAF-1910: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS BE-TAF-1910)
2012--Other
IFE FFWT
BETULA - Integrated research into birch (Betula pendula) as a substitute species in the Ore Mts. (SE/830/3/00)20002002OtherE. KulaDFPGM FFWT
Bezpecny nabytek CSN 91 010020052006OtherJ. PacovskýIF FFWT
Bezpečné lůžko pro juniory (MPO FD-K3/035)
2003
2005
MPO
IF FFWT
Bio-available amino acids in soil under meadow communities of Moravian-Silesian Beskids Mts. (GP526/03/D058)2003
2006
GAČR
P. Formánek
DGP FFWT
Biodiversity and target mamangement of endangered and protected organisms in coppices and coppice-with-standards under system of Natura 2000 (SP/2d4/59/07 )2007
2012
OtherL. Jankovský
FFWT
Biodiversity of vascular plants of south-moravian floodplain forests in relationship on age and species composition of woody stand.
2010
2010IGAP. Maděra
DFBDG FFWT
Biochar (Increase on the water retention capacity of soil in polders, by biochar application)2015
2018
NAZVJ. Marková
DLM FFWT
Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (LD 12031)
2012
2016
Other
DFPGM FFWT
Biomass - present and future energetic bases2006
2006
J. Pejzl
DWPT FFWT
Biomonitoring of heavy metals in flodplain forest soil (IGA 21/2014)20142014IGADLM FFWT
Bionický průzkum kreativního využití bambusu. Aplikace bionického potenciálu do desgnu kompozitních materiálů - výrobků
2008
2008
IGA
P. HoráčekFFWT
Bionomy, phytopathology and distribution of Mycosphaerella pini E. Rostrup at the locality Březina (IGA 11/2005)
2005
--IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
Biotechnology of soil protection and stabilization for slope recultivation - stage I. (FI-IM3/098 )
2007
2007P. HrůzaDLM FFWT
Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník2008
2012
GS LČRD. Vavříček
DGP FFWT
Border Community (Čes.-něm. fond budoucn.)
2002
2003
Other
DGT FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá
2015
2015
Smluvní výzkum
DGP FFWT
Botanicko-pedologický průzkum spontánně regenerovaných a lesnicky rekultivovaných ploch lomu Mokrá II
2015
2015Smluvní výzkum
DGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá
2014
2014Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkumJ. KynickýDGP FFWT
Botnical-pedological survay along unexplored rock walls of quarry Mokrá II
2014
2014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
Branch mechanical response to loading (LDF_VP_2016036 )
2016
2017
IGADWS FFWT
Calibration of moisture sensors for specific soil conditions at site of installation of sensors2014
2014
Smluvní výzkum
DGP FFWT
carbonatites of metamorohic complexis
2012--
Specifický
DGP FFWT
Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068)2009
2015
VC
J. Kynický
DGP FFWT
Ceskomoravska Highlands - historical landscape management (prehistorical and medieval) (DF13P01OVV005)
20132016
MK
DGP FFWT
Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice (QD1130)
2005
--NAZVE. KlimoIFE FFWT
Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.
2012
--
Other
IFE FFWT
Classification of CIR aerial photographs at the Giant Mountains National Park
2004
2005
Akt eTS VZV. ŽidekDGT FFWT
Claster CREA Hydro&Energy
2008
--
OtherJ. KynickýDGP FFWT
Climate and air pollution effects on forest productivity
2018
2020
GAČR
DWS FFWT
Cluster of Czech Furniture Manufacturers (OPPP IČO 27695077)
2006
2009
Other
TRF FFWT
Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002)
2018
2019
IGA
IF FFWT
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (IGA_VT_2018)
2018
2019
Internal
P. ČechIF FFWT
      Coating materials used for upholstery furniture like source of emission VOC and odour in interior (LDF_VT_2018002 )
2018
2019
IGA
P. Čech
IF FFWT
      MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)
2012
2012
SpecifickýIF FFWT
Combined Processes of Beech Wood Modification for Floorings -- Influence on Properties, Durability and Health Aspects (79/2013)20132015IGA
DWS FFWT
Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CR
2007
2008
Other
IFE FFWT
Comparison of Amur Corktree (Phellodendron amurense Rupr.) production and grow with Cork Oak (Quercus suber L.) (14/2010)20102011
IGA
L. ÚradníčekDFBDG FFWT
Comparison of assumed and actual occurrence of ancient coppice woodlands in South Moravia (LDF_VP_2018022)2018
2019
IGADFBDG FFWT
Comparison of differences in production strategy of spruce and beech stand
2012
2016
GAČR
I. MarkováIFE FFWT
2005
--
GS LČRK. JanákFFWT
Comparison of modern non-contact methods for forest inventory
2018
2018
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Comparison of research teak plantation with traditional central-american plantation
2016
--
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
Comparison of the Czech and German National Forest Programme in terms of Stakeholders' Participation (DBU)
2009
2010
Other
DFFPP FFWT
Comparison of the stand structure and diversity of the herb layer of active coppice forest in Eastern and Western Europe (LDF_VT_2016014)
2016
2017
IGA
DFBDG FFWT
Comparison of water relations in copice, coppice with standards and high forests of Sessile oak stands ( Quercus petraea ) ( 55/2014)
2014
2014
IGA
DFES FFWT
Compilation of recent oak tree-ring chronology for southwestern Ukraine2020
2021
IGADWS FFWT
Compilation of the standard oak chronology of subfossil trunks for the purposes of dating of prehistorical wood (404/08/P367)20082010GAČR
DWS FFWT
Composition and structure taxocenoses of groups psocids (Psocoptera) in forest geobiocenoses Western Carpathians (19/2013)20132014IGADFPGM FFWT
2008
2008
FRVŠP. Koňas
FFWT
Computer simulation of coupled thermal, moisture and deformation fields in wood (7/2011)
2011
2011
IGAP. KoňasDWS FFWT
Coniferous and broadleaved species cultivated in gardens and parks in the Czech Republic (GA526/00/0273)
2000
2000
GAČRJ. KoblížekFFWT
Coniferous species, water relations, soil, mineral nutrition, sap flow methods, drought
2011
2011
GAČRDFBDG FFWT
Connection of mapserver of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny with free GIS GRASS with on-line data analysis. (IGA 49/2006)
2006
2006
IGAJ. ČepickýDGT FFWT
Conserving Biodiversity of Sokotra Island via Improved Food Security through Plant Cultivation (OS 460351)
2006
2006
Other
DFBDG FFWT
Construction of 3D voxel model of forest
2016
--
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Construction of 3D voxel model of forest (LDF_VP_2016001)
2016
--
IGA
M. CibulkaÚHÚLAG FFWT
2017
--
TAČRDGP FFWT
Coppice and coppice with standards - a useful alternative of small and middle scale forest management (NAZV QH71161)
2007
2011NAZV
FFWT
Coppice as a biological and production alternative for future in the Czech Republic (LD15117)
2016
2017
RP
R. PokornýDFES FFWT
Coppice forests as the production and biological alternative for the future (CZ.1.07/2.3.00/20.0267)
2012
2015OP
DFES FFWT
Creating a genetic database of selected species of mammals in Czech Republic to be used for sustainable transport development (TA02031259)
2012
2015TAČRM. Ernst
DFPGM FFWT
Creating multimedia publications - to encourage innovation and creative development of artistically designed objects
2010
2010
FRVŠ
F. Vrána
IF FFWT
Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscape (EE2.3.20.0004)
2011
--
OP
DFBDG FFWT
Creation of a comprehensive methodology of evaluation of economic impacts arising from the recreational use of forest ecosystems
2017--IGADFFPP FFWT
Creation of a program tool for efficient data collection and automation of the detection of biomass in coppices (TJ02000202)20192021
TAČR
M. Šrámek
DFBDG FFWT
Creation of environmental education programs for the study of the response to climate change (EHP-CZ02-OV-1-030-01-2014)
2015
2016
Other
P. MaděraDFBDG FFWT
Creation of geoprocessing tool based on airborne laser scanning data for use in forestry (Brno PhD Talent)
2015
2017
OtherZ. PatočkaÚHÚLAG FFWT
Creation of multimedia learning applications for Forest Protection. (FRVŠ 223/2004)
2004
2004
FRVŠ
P. Čermák
DFPGM FFWT
Creation of presentation and educative board of Geology of TFE Křtiny area
2008
2008
Internal
A. BajerDGP FFWT
CSN 94 0412 Storage Furniture - Technical Requirements (UNMZ č. 91/0011/10 )
2010
2011
Other
IF FFWT
Current stage and trends of development of forests in cultural landscape (526/03/H036)
2003
2007GAČRP. Maděra
DFBDG FFWT
Czech Mountain Forests Climate-Smart Forestry- CZECLIMO (LTC17007)
2017
2020
RP EK
I. Marková
DFES FFWT
Czech Terra. (SP/2D1/93/07 )2007--
Other
FFWT
Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3) (SP/2d1/93/07)
2007
2011
OtherIFE FFWT
CzechCarbo - the study of carbon cycling in terrestrial ecosystems of the Czech Republic in relations to European project CARBOEUROPE (VaV 640/18/03)
2003
2007OtherP. FormánekDGP FFWT
20102011
Other
IF FFWT
2008
--
OtherIF FFWT
ČSN EN 716-2Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods2008--OtherJ. PacovskýIF FFWT
ČSN 91 3001 - Garden furniture
2007
2008
Other
J. Pacovský
IF FFWT
Dálkový průzkum Země pro podporu trvalosti produkce lesních porostů v podmínkách probíhajících změn klimatu2019
2021
IGAÚHÚLAG FFWT
Decomposition in the mountain forest
2007--
IGA
FFWT
Decomposition rate in floodplain forest
2007
2009IGAH. Lorencová
IFE FFWT
Degradation rate of natural forest soils during last 70 years, out of the influence of local pollution resources.
2006
2006
IGA
J. HouškaDGP FFWT
Degraded land rehabilitation as a base of sustainable management of natural resources in Awassa Zuriya Woreda
2014
2016
Other
DFBDG FFWT
Demonstration of Soil properties on selected sites of TFE within Pedology training
2009
2009InternalA. BajerDGP FFWT
Dendroecology of Mediterranean oak coppice woodland growing in Cyprus (LDF_VP_2020035)2020
2021
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
Dendrologicko ekologická analýza populací taxonů Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.dalechampii Ten. a Q.polycarpa Schur v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka20052006
IGA
DFBDG FFWT
design and development of unique planar composite elements of wood-based flooringfor sports and theatre space (TH02020984)
2018
--
TAČR
DWPT FFWT
Design of exterior furniture with use of HPL (high pressure laminate) and wood with eliminate of construction metal elements2018
2018
IGAM. Šimek
IF FFWT
2007
--
IGAL. WondráčekDWS FFWT
Detekce a biologie Gibberella circinata - základ ochranných a obranných opatření v ČR2015
2017
OtherM. DvořákDFPGM FFWT
Detekce patogenů z rodu Phytophthora v lesních školkách pomocí kvantitativní PCR
2019
2019IGA
DFPGM FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
--
IGA
DWS FFWT
Determination of acoustic properties of middle European wood species to replace rare tropical wood
2019
2019
IGA
DWS FFWT
Determination of limits and assessing the risks in using the wood-producing function of forests in specially protected regions according to categories of protection (SE/610/2/00)
2000
2001
OtherJ. SimonFFWT
Determination of main parameters of infiltration capacity of soils with contrasting physical properties with respect to the formation of runoff in small catchments
2012--IGAM. Kravka
DLM FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019
IGA
DFES FFWT
Determination of optimum irrigation for the growth of Paulownia (LDF_VP_2019011)
2019
2019
IGA
DFES FFWT
Detremination of physical and mechanical properties of subfossil oak wood
2008
--
IGA
DWS FFWT
Development and manufacture of forestry machinery for logging and woodtransport of small class focused on the ecology20122014MPO
DE FFWT
Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestry (TA04020087)
20142017
TAČR
DE FFWT
Development of innovated particle board with imprinted density
2014
2014IGA
DWS FFWT
Development of methodology for routine chromatographic determination of formaldehyde using "headspace" technique in adhesives and composite materials following the application of use for the manufacture of glued wood-based materials (LDF_VT_2015_018)
2015
2016
IGA
DWS FFWT
Development of new soil substrates based on sorbents of nutrients for forestry purposes
2017--IGAJ. KynickýDGP FFWT
Development of the methodology of temperature variation on surface finish quality including testing of pilot samples Development of methodology for determination of degree of cure of surface treatments2016
2016
Smluvní výzkumD. Tesařová
IF FFWT
Development strategies for future innovative LAGs DeStra-LAG
2016
--
OtherJ. FialováDLM FFWT
Diameter increment of Norway spruce in relation to photosynthetically active radiation absorbed by stand. (526/06/0033)
2005
2005
GAČR
IFE FFWT
2007
2009
GAČRR. MaříkDM FFWT
2004
2006
GAČR
R. Mařík
DM FFWT
Differences in anatomical elements of coppice and high forest stand (LDF_VP_2019031)
2019
2020
IGADFBDG FFWT
2010
2014
GAČR
R. Mařík
DM FFWT
Diffusional limitation of proteolysis in soil
2013
2013
Other
P. Formánek
DGP FFWT
Digitální model terénu jako podklad pro mapování vegetační stupňovitosti. (1130/2008/G4)2008
2008
FRVŠ
DFBDG FFWT
Dissemination dissertation about leptin gene (LEP) of Sus scrofa population on Czech republic (3FR1349/2003)
2003
2003
FRVŠDFPGM FFWT
Dissemination PhD disertation work about ESR, FSHB, PRLR and HFABP genes by the distances differences identification of wild and domestical boar population (2FR185/2002)
2002
2002
FRVŠ
M. Ernst
DFPGM FFWT
Dlouhodobé výzkumné objekty na úrovni ekosystémů v České republice - příspěvek do evropské sítě (OC E25.001)20012004NAZVJ. KulhavýIFE FFWT
DNA microsatellite analysis of genetic diversity in captive populations and breeding management of Elaphurus davidianus. (PostDoc)
2008
2010
GAČR
M. Ernst
DFPGM FFWT
Doplnění biologického průzkumu pro revizi zonace CHKO Český kras a zhodnocení dopadu plánovaného odlesnění na ŽP dotčeného segmentu krajiny
2001
2001
Other
P. Kupec
DLM FFWT
Doplňkový multimediální učební text předmětu Ekologie lesa (1333/F4/d)
2003
2003FRVŠJ. Suchomel
IFE FFWT
Doplňkový multimediální učební text předmětu Etologie živočichů (222/2004)20042004FRVŠ
DFPGM FFWT
Douglas fir – the most important introduced species in multifunctional and sustainable forest management (QG60063 )
2006
2009
NAZV
FFWT
Dovetail joint optimalization of Construction and CNC fabrication (IG490411)20092009IGAIF FFWT
Druhy kořenovníku Heterobasidion abietinum a Heterobasidion parviporum - rozšíření a hostitelské preference na území České republiky
2012
2014
IGADFPGM FFWT
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii buku lesního a smrku ztepilého (LDF_VP_2015034/2015 )2015
--
IGA
R. GebauerDFBDG FFWT
Důsledky nedostatku vody a následné závlahy na anatomii, morfologii a fyziologii smrku ztepilého (LDF_VP_2016029)
2016
2016
IGA
DFBDG FFWT
Dynamic sitting solution developement within aplication of furniture proceeding technologies - The chair for administrative workplace (IG470441/2102/442)20072008
IGA
P. BruneckýIF FFWT
Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny
2013--IGADFES FFWT
Dynamika růstu dřevin a vývoje bylinné vegetace v nízkém a středním lese v závislosti na porostní struktuře a vodním režimu půd
2016
2018
IGA
R. MatulaDFBDG FFWT
Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)
2007
2011OtherFFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands in anthropicly changed conditions of uplands as a background for the proposal of target species composition (GA526/99/1302)
1999
--GAČRP. Kantor
DFES FFWT
Ecological stability and production of mixed forest stands with spruce (Picea abies) in uplands - the competition analysis (GA526/00/P059)20002002
GAČR
FFWT
Ecological Surface Finishing (FI-IM4/220)20072009
MPO
D. Tesařová
FFWT
Ecophysiological response of teak on thinnings
20142014
IGA
P. Maděra
DFBDG FFWT
Educational Material "Peats - Utilization and Protection of Deposits" (1137/2009/F6/d)
2009
2009
FRVŠ
P. Pancová Šimková
DGP FFWT
Educational Sector Staff Placement (NF-CZ07-INP-4-175-2015)
2016
2016
OtherDFBDG FFWT
Efekt silné uvolňovací probírky -- syntézní ekologicko-produkční studie (33/2014 )
2014
--
IGA
L. DobrovolnýDFES FFWT
Effect of active management intensity on biodiversity of araneofauna in protected areas of lowland forests
2019
2019
IGA
O. KošuličDFPGM FFWT
Effect of coppice management on biomass production and carbon storage (LDF_VT_2017003)
2017
2018
IGAL. Úradníček
DFBDG FFWT
Effect of Dwarf Pine stands removing on bellow situated stands by upper timber line in Hrubý Jeseník Mts.20082011
GS LČR
DFBDG FFWT
Effect of mixture on the development of tree species composition, structure and biomass (LD14063)
2014
2017
RPV. HurtDFES FFWT
Effect of soil improvement treatment to the tree stability (LDF_VP_2020020)2020--IGAL. Praus
FFWT
Effect of stress on ecophysiology, xylem anatomy and xylogenesis of a Scots pine (COST LD13017)
2013
2015
Other
J. UrbanDFBDG FFWT
Effect of weed control on growth-rate and its efect on ungulate browsing (35/2013)20132014
IGA
DFPGM FFWT
Effects of Cadmium and Lead ions on somatic embryos of Norway spruce and Silver fir - studied by using electrochemical techniques (54/2013)
2014
--IGA
DFPGM FFWT
Effects of liming on soil biochemical properties under Norway spruce monocultures in the Rájec-Němčice ecosystem station (Drahanská vrchovina Highland)
2016
2017
IGAV. Vranová
DGP FFWT
Effects of liming on the soil and epigeic fauna in the pollution-damage zone of Krušné Mts.
2007
--IGA
FFWT
Ekofyziologické chování smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) v lesnicko-typologických a geobiocenologických jednotkách vrchovin (73/2013)
2013--
IGA
R. GebauerDFBDG FFWT
Ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin (EP9299)1999--
NAZV
P. Kantor
DFES FFWT
Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu (LDF_PSV_2016013)
2016
2019
IGA
DFPGM FFWT
Ekonomická studie hospodaření LHC Špaček - Fulnek2001
2001
F. Kalousek
DFFPP FFWT
Ekonomické aspekty podpory výroby a prodeje dřevostaveb
2005
2005
IGAJ. LenochDFFPP FFWT
Ekonomicko-environmentální optimalizace využití těžebních technologií v území se zvláštním režimem hospodaření
2008
--
IGA
DFFPP FFWT
Ekonomika pro závěrečné kvalifikační práce (1957/2012/F5/b)2011
2012
FRVŠ
DFFPP FFWT
Elasto-plastic material model of wood based composite
2014
2014
IGA
DWS FFWT
Electronic sharing of digital geospatial data of the University Forest (IGA 1/2005)
2005
2005
IGAV. Židek
DGT FFWT
Elektronický bezdotykový dendrometr pro lesnický výzkum i praxi
2017
2019
TAČRI. MarkováDFES FFWT
Eliminace neproduktivních semen z oddílů osiva metodou IDS20172020
GS LČR
K. HouškováDFES FFWT
Energy balance of spruce monoculture and its relationship to productional processes (IGA LDF 10/2013)
2013
2015
IGAIFE FFWT
Energy consumption optimalization of timber building with regard to joiner`s products (IGA 56/2013)
2013
--
IGA
J. KlepárníkDWPT FFWT
ENFORS:European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research (COST Action E25)
20012005Other
IFE FFWT
Enhancement of the expert capacities and strategic collaboration in sustainable development of natural resources in Arabia and East Africa
2010
2011
Other
DFBDG FFWT
Enlarging of technical capacities and strategic collaboration in sustainable management of wooden plant resources in drylands of eastern Africa and Arabia.
20102010
Foreign edu.
P. NěmecDFBDG FFWT
Ensuring of public interest in forest policy by means of different approach to laying down of rights and liabilities of particular groups of forest owners (GA402/00/P060)
20002000
GAČR
M. FloraFFWT
Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (205/08/0926)
2008
2011
GAČR
DWS FFWT
Enzymatic hydrolysis of tannin by Aspergillus niger to improve beech wood durability (LDF_VP_2020046)
20202021IGAZ. PaschováDWS FFWT
Equipment of teaching laboratory of paints , adhesives and plstics (SPP FR 450571)
20052005FRVŠIF FFWT
Establishing bilateral cooperation with Icelandic forest service (EHP-BF10-OVNKM-1-023-01-2018)20182019
Other
T. Žid
DFPGM FFWT
Estimation of cover-management factor for potential soil erosion loss calculation in forest enviroment (LDF_VP_2018012)20182019IGA
DGP FFWT
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_201843)
2018
2019
IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum (LDF_VP_2018043)2018
2019
IGA
L. JankovskýDFPGM FFWT
European Forestry Education Network Strenghtening
2014
2016
Foreign edu.
J. FialováDLM FFWT
European network of knowledge for Internet supported distance education in sustainable forestry (SE06//B/F/PP-161030)
2007
2009
Other
FFWT
European Network on emerging diseases and threats through invasive (044436)2007--
Other
L. Jankovský
FFWT
Evaluation of after-calamity development dynamics of mountains stands forest ecosystems by means of stand structure analysis (526/08/P398)20072007GAČRJ. SchneiderFFWT
2005
2005
FRVŠ
DLM FFWT
Evaluation of alternative techniques for determination of water budget component in water limited, heterogenous land-use systems (EVK1-CT-2000-00079)2001
2004
Other
L. Adamčík
IFE FFWT
Evaluation of current state of forest stands - a groundwork for new afforestation of agricultural land (2994/2005)2005
2005
FRVŠ
R. MarešDFBDG FFWT
Evaluation of ergonomic characteristics between rotating and fixed booths tested forwarders John Deere E (9510/SV 4120191)
2012
--
DE FFWT
Evaluation of factors with influence on spatial distribution of forest vegetation tiers using geoinformatic analysis (IGA 33/2010)
2010--IGAT. MikitaDGT FFWT
Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004)
2005
2005
Other
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase I - Tichá and Kôprová dolina valleys
2005
2005
Other
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase II - Recreational forests - Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Starý Smokovec
2005
2005
Other
DLM FFWT
      Evaluation of functions and environmental damage on TANAP’s forest ekosystems in consequence of wind calamity (2004). Phase III - Health-resorts foret - Vyšné Hágy
2005
2005
Other
DLM FFWT
Evaluation of heath of wild boar and presence o zoonotic pathogens
2016
2017
IGA
J. Kamler
DFPGM FFWT
2009
2009
IGAA. Kozumplíková
DLM FFWT
Evaluation of the Czech reforestation activities (2006-2010) and planing of forest protection measures in Torres del Paine NP (LDF_VP_2018015)2018
2019
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems (P504/12/P492)20122012
GAČR
IFE FFWT
Evaluation of the importance of game damage to the development and yields of sunflower crops and the factors that affect them (LDF_VP_2019014)
2019
2020IGAJ. Kamler
DFPGM FFWT
Evaluation of the Influence of Chronic Accumulation of High Mineralized Groundwater on Ecosystem Chemistry and Character of Herbal Vegetation of Floodplain Forest
2021
--
IGAD. JuřičkaDGP FFWT
Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protection (SP/2E3/172/07)
2007
2009
Other
J. Kulhavý
IFE FFWT
20132014IGAO. Holuša
DFPGM FFWT
2014
2014IGAD. Tesařová
IF FFWT
Experimental and numerical analysis of branch mechanical loading (2017037)
2017
--
IGA
DWS FFWT
Experimental determination of honeycomb joints strength in carcass furniture (16/2012)2012
2012
IGA
K. Krontorád
IF FFWT
Experimental methods in study of behaviour of musical instrument components (37/2006)
2006
2006IGAJ. Tippner
FFWT
Experimentální srovnání různých metod zjišťování modulu pružnosti tropických dřev
2011
--IGAV. Gryc
DWS FFWT
Exploitation millipede (Diplopoda), centipede (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscoidea) bioindication habitat conditions in the forest ecosystems Beskyds. (IGA 2/2010)
2010
2010IGA
DFPGM FFWT
Extending of multimedia support of data analysis courses - practical examples (FRVŠ 928/2006)
2006
--
FRVŠ
K. Drápela
IFM FFWT
Extension of current knowledge on bioavailable amino acids in soil and their utilization by soil microorganisms and plant roots20102012
IGA
DGP FFWT
Extension the Czech Millennia-long Oak Tree-ring width Chronology (GA18-11004S)
2018
2020
GAČRM. Rybníček
DWS FFWT
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia (CZ 0001-06)20072007OtherJ. PavlišDFBDG FFWT
Facilitation of strategy collaboration and enhancement of sustainable managment in drylands of East Africa and Arabia
2008
2010
Other
J. PavlišDFBDG FFWT
Factors Affecting the Occurrence and Distribution of Beetles Bound to Fungi of the Polyporales Order in the Area of Central European Mixed Forests.
2010
2010
GAČR
IFE FFWT
Factors Affecting the Occurrence, Species Diversity and Distribution of Beetles Associated with Polypore Fungi Along the Altitudinal Gradient.2011
2011
GAČR
L. PurchartIFE FFWT
Faktory ovlivňující mortalitu jasanů v podmínkách chřadnutí vlivem Hymenoscyphus fraxineus2016
--
IGA
DFPGM FFWT
Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
2015
2015
IGAFFWT
Fauna earthworms (Lumbricidae) forest ecosystems anthropogenically disturbed areas Krušné hory Mts. (11/2009)20092009IGAE. Kula
DFPGM FFWT
Feeding ecology of Eurasian lynx in the Western Carpathians
2013
2013
IGAM. KutalIFE FFWT
Fenokamery: moderní metoda sledování fenologických fází smrku ztepilého. (LDF_VP_2017048)
2017
2018
IGAI. MarkováDFES FFWT
Finite element models of wood drying processes (2838)
2005
2006FRVŠP. Koňas
DWS FFWT
Floods and droughts impact mitigation in condition of Czech republic, aim at water retention landscape and effective utilization of current and newly designed flood protection measures
2015
2018
NAZV
J. Marková
DLM FFWT
Flowrate estimation of small water streams in the area of FTE MF Křtiny from water-level values above a mobile Thomson spillway measured by pressure and ultrasound waterlevel sensors (45/2011)
2011
2011
IGA
DLM FFWT
Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw material (VZ LDF 2005-2010)
2005
2011
VZ
IFE FFWT
      Research plan 05: Optimization of processing the wood and wood-based composite material (DZ 05)2005
--
TS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
20052007Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                05/01/03 Vliv faktorů na akustické vlastnosti materiálů a konstrukcí (05/01/03)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                05/01/04 Modelování procesu modifikace vlastností dřeva (05/01/04)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
2007
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                05/01/06 Testovaní mechanických vlastností nabytkových spojů z kompozitních dřevěných materialů (05/01/06)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                05/01/09 Modifikace vlastností rostlého dřeva (05/01/09)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                05/01/10 Numerické modelování kompozitních materiálů na bázi dřeva (05/01/10)2009
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
           Subject 2. Biomechanics of a tree. Physical and mechanical properties of wood (05/02)
2005
--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                05/02/04 Biomechanická stabilita stromu – model statického a dynamického namáhání větrem (05/02/04)
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů (05/02/06 (05/01/08))
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                05/02/07 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (05/02/07)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                05/02/08 Xylogeneze - monitoring tvorby dřeva (05/02/08)2010--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
                05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty (05/03/01)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/03/02 Zušlechťování biomasy štěpkováním a briketováním (05/03/02)2008--Akt eTS VZ
IFE FFWT
           Subject 4. Surface treatment of wood and composite materials. Potential ecological risks of composite materials (05/04)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
                05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů (05/04/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
20052007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                05/04/03 Vliv materiálů na bázi dřeva na kvalitu vnitřního prostředí (05/04/03)
2008--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                05/04/04 Přední nábytkové plochy s vysokou estetickou hodnotou vyráběné 3D technologií bez použití membránového lisu
2011
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                05/05/01 Elektronická přejímka dříví (05/05/01)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                05/05/02 Ekonomické zhodnocení procesu využití dřevní suroviny v oblasti dřevostaveb (05/05/02)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                05/05/03 Energetické parametry dezintegrace dříví (05/05/03)
2008
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                05/06/02 Stanovení parametrů při vysokorychlostním obrábění dřeva - řezání (05/06/02)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                05/06/03 Rozbor funkce a analýza účinnosti odsávání obráběcích strojů (05/06/03)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                05/06/05 Mobilní pásová pila2008--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí. (05/07/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                05/07/02 Energetická diagnostika budov (05/07/02)2005--Akt eTS VZIFE FFWT
           Subject 8. Constructional joinery products (05/08)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                05/08/01 Analýza vlastností a technických parametrů stavebně truhlářských výrobků, dřevěných prvků a konstrukcí ze dřeva a materiálů na bázi dřeva zabudovaných do staveb. (05/08/01)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development (DZ 01)
2005
--
TS VZ
IFE FFWT
           Subject 1. Function potential of floodplain forests (01/01)2005--
eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
           Subject 2. Evaluation of the effectiveness of revitalization measures and risks of forest decline under conditions of decreased vitality of trees (01/02)
2005
--
eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005--Akt eTS VZIFE FFWT
                01/02/02 Změny půd. vlhkosti a fyz. poměrů půd po provedení revitalizačních opatření a jejich vliv na vodní provoz stromů v lužním lese (01/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
FFWT
           Subject 3. Development of soil conditions and processes in managed forests and reserves (01/03)2005
--
eTS VZIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                01/03/02 Kvalita vodních zdrojů (srážky, podzemní voda, voda v tocích) (01/03/02)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                01/03/03 Monografie „Lužní lesy mírného pásma Evropy“ (01/03/03)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                01/03/05 Analýza vlastností mikroklimatu lužních lesů z hlediska obnovy (01/03/05)2005--Akt eTS VZIFE FFWT
2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                01/03/07 Ekonomické hodnocení procesů a peněžní vyjádření vybraných funkcí lužních ekosystémů (01/03/07)2005--Akt eTS VZIFE FFWT
           Subject 4. Assessing the present methods of forest regeneration and possibilities of alternative procedures (01/04)2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
                01/04/02 Komplexní vyhodnocení uplatňovaných technologických postupů umělé obnovy dubu letního v lužních lesích (01/04/02)2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
                01/04/05 Radiační režim porostu a jeho vliv na obnovu lužního lesa (01/04/05)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
           Subject 5. Protection of the diversity of a special interest region and biodiversity on the level of communities and species (01/05)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                01/05/03 Produkční ekologie vybraných dřevin a jejich společenstev s ohledem na jejich možné energetické využití (01/05/03)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                01/05/04 Geobiocenologické podklady pro péči o břehové porosty v povodí Odry (01/05/04)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005--Akt eTS VZ
FFWT
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
                01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena (01/06/01)2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
           Subject 7. Production and quality of wood under changed conditions (01/07)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
                01/07/01 Sestavení národního dubového standardu - standardní chronologie recentních dubů jižní Moravy (01/07/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                01/07/02 Vliv věku a stanovištních podmínek na vlastnosti dřeva hlavních hospodářských dřevin lužního lesa (01/07/02)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                01/07/03 Vliv prostorového uspořádání lesa na stabilitu porostů (01/07/03)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
           Subject 8. Use of geoinformation technologies in landscape planning (01/08)
2005
--
eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                01/08/01 Digitální geodatabáze zájmového území na základě klasifikovaného družicového snímku (01/08/01)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                01/08/03 Sběr tématických dat, tvorba metadat a návrh postupů krajinného plánování s využitím GIS v lužní krajině (01/08/03)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                01/08/04 Terénní rekognoskace a mapování objektů podle hlavních zájmových kategorií (01/08/04)
2005
2007
Akt eTS VZ
FFWT
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
                01/08/06 Digitální mapa krajinného pokryvu a její využití v geoinformační podpoře krajinného plánování (01/08/06 )20072007Akt eTS VZFFWT
           Subject 9. Multicriterial optimization of technology management choosing (01/09)2006--eTS VZ
DE FFWT
                01/09/01 Energetický audit lesnických technologií (01/09/01)2006
--
Akt eTS VZ
DE FFWT
                01/09/02 Využití popele z biomasy (01/09/02)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
      Research plan 02: Principles of management and optimization of the species composition of forests under anthropicly changing conditions of uplands and highlands (DZ 02)2005--
TS VZ
IFE FFWT
           Subject 1. Production potential and stability of mixed stands of the 3rd and 4th forest vegetation (02/01)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                02/01/02 Stabilita a produkční potenciál smíšených listnatých porostů chlumních oblastí (02/01/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
           Subject 2. Transformation of spruce monocultures and its economic impacts (02/02)
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
                02/02/01 Změny textury lesa v průběhu přestavby (02/02/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
FFWT
                02/02/02 Metodické přístupy ekonomického hodnocení přestavby smrkových monokultur (02/02/02)
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
           Subject 3. Ecological consequences of growing spruce monocultures (02/03)2005--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
                02/03/02 Obnova smrkové monokultury směřující k přeměně druhové skladby (02/03/02)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa (02/03/06)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny. (02/03/08)
2006--Akt eTS VZFFWT
2005
--
eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
                02/04/04 Choroby asimilačního aparátu jehličnanů (02/04/04)2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
                02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěře (02/04/05)2005--Akt eTS VZJ. Kulhavý
FFWT
                02/04/06 Analýza spolehlivosti kritérií únosného stavu býložravců (02/04/06)
2008
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                02/04/07 Ověření možnosti využití stanovení průtoků drobných vodních toků ŠLP ML (02/04/07)
2008
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
           Subject 5. Optimization of production technologies in forest management of uplands (02/05)
2005
--eTS VZIFE FFWT
2005--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                02/05/02 Determinace vlivu provozu těžkých lesních strojů na půdu a stromy v lesních porostech (05/05/02)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                02/05/03 Provoz těžkých mechanizmů jako riziko funkcí kořenových systémů lesních dřevin
2008--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005--Akt eTS VZIFE FFWT
                02/06/02 Revitalizační opatření vodních toků, niv a pramenných vývěrů (02/06/02)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                02/06/03 Parametrizace lesní cestní sítě při respektování integrovaných funkcí lesa (02/06/03)
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005--
TS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
           Subject 1. Situation and forecast of the development of climatic and air-pollution conditions (03/01)
2005
--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory (03/01/01)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                03/02/01 Revitalizace půdy na stanovištích skarifikovaných ploch krušnohorského regionu (03/02/01)
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu (03/02/02)
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěže (03/03/02)2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                03/03/03 Účinnost dosavadních postupů revitalizace půdního prostředí vápněním na půdní a epigeickou faunu (03/03/03)2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                03/03/05 Management zvěře (03/03/05)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
2005--eTS VZIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
                03/04/04 Metodické postupy obnovy stávajících smrkových porostů v imisních oblastech (03/04/04)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 5. Hydrological efficiency of mountain forests in the view of possible cushioning of high waters and floods (03/05)
2005
--
eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                03/05/02 Vyhodnocení projevů eroze metodami DPZ (03/05/02)
2005
--Akt eTS VZ
IFE FFWT
                03/05/03 Ověření protipovodňové ochrany v lesnatých povodích (03/05/03)
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 6. Transformation of mountain forests into a naturalistic forest (03/06)
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn (03/06/01)
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
2005--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                03/06/03 Podpora prvků spontánních procesů v kulturním lese -- růst a vývoj lesa přípravného a přechodného (03/06/03)2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                03/06/05 Růst a vývoj mladých a středně starých smrkových a bukových porostů při různém pěstebním režimu (03/06/05)
2005
--
Akt eTS VZIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                03/06/07 Průběh přirozené (spontánní) obnovy zralých porostů a její cílená pěstební podpora (03/06/07)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                03/06/09 Kambioxylofágní fauna a její role ve stabilitě horského lesa (03/06/09)
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                03/06/10 Zpravodaj „Beskydy“ (03/06/10)2005--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005
--
TS VZ
IFE FFWT
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
                04/01/01 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/01/01)
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                04/01/03 Taxonomie, chorologie a ekologie klíčových a indikačních druhů geobiocenóz (04/01/03)
2005
--Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                04/01/04 Začlenění území se zvláštním statutem ochrany v kulturní krajině (04/01/04)2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                04/01/05 Ekofyziologické a molekulárně-biologické aspekty struktury populací a společenstev v územích se zvláštním statutem ochrany (04/01/05)2007
--
Akt eTS VZ
FFWT
                04/01/06 Metodika hodnocení stavu a ekologické stability lesních ekosystémů v krajině (04/01/06)2005
2007
Akt eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                04/01/07 Metodika hodnocení dynamiky lesních společenstev (04/01/07)20052005
Akt eTS VZ
IFE FFWT
           Subject 2. Management strategy of an area with a special statute of protection (04/02)
2005
--eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
2005--Akt eTS VZIFE FFWT
                04/02/02 Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (04/02/02)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
                04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky (04/02/04)
2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
2005--eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2006
--
Akt eTS VZ
DE FFWT
                04/03/03 Uvolňování živin z matečných hornin zvětrávacími procesy (04/03/03)2008--Akt eTS VZIFE FFWT
2005
--
eTS VZJ. Kulhavý
IFE FFWT
                04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany (04/04/01)2005
--
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
Akt eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
                04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub (04/04/04)2006
--
Akt eTS VZJ. KulhavýDFPGM FFWT
2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
2005
--Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
20052007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
                04/05/03 Odezvy antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů území se zvláštním statutem ochrany (04/05/03)20052007Akt eTS VZJ. KulhavýIFE FFWT
           Subject 6. Use of wood in relation to the application of management strategy (04/06)2005
--
eTS VZ
IFE FFWT
                04/06/01 Vlastnosti dřeva cílových dřevin v závislosti na uplatňované strategii managementu (04/06/01)
2005
2007
Akt eTS VZ
IFE FFWT
2005
2007
Akt eTS VZ
J. Kulhavý
IFE FFWT
2005
--
eTS VZ
J. KulhavýIFE FFWT
                04/07/01 Metodika hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu (04/07/01)
2005
--Akt eTS VZIFE FFWT
2010
2012
Other
A. Kusbach
DFBDG FFWT
20092009
IGA
Z. Hrubý
IFM FFWT
20152018
Other
O. HolušaDFPGM FFWT
Forest management Jizerské hory Mts (02/2002)
2003
2004
GS LČR
J. Kulhavý
IFE FFWT
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)
2017
--TAČR
DE FFWT
Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis. (TH 02010115)
2017--TAČRJ. NerudaDE FFWT
Forestry-landscape course in Mongolia
2019
2019Foreign edu.J. ŠebestaDFBDG FFWT
2015
2016
Other
DFPGM FFWT
      Continuation of bilateral cooperation in research of Norway spruce stands in Mid-Norway (COOP) (EHP-CZ02-BFB-1-062-2016)
2016
2016
Other
DFPGM FFWT
      Expanding of knowledge of the team FRAMEADAPT (EHP-CZ02-BFB-1-050-2015)
2015
2015
Other
T. Žid
FFWT
FR-TAF-3072: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. Study of type and non-type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle Paris. (SYNTHESYS FR-TAF-3072)
2013
2013OtherL. Purchart
IFE FFWT
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
I. OndrášekDFG FH
Full-scale experimental cell for testing components of modern wooden buildings (LDF_TP_2020009)2020
2022
IGA
DWS FFWT
Functional UV protective coating systems (2A-2TP1/070)20072010MPOD. TesařováFFWT
Functionality of the Territorial System of Ecological Stability and its Perspective in the Context of Global Climate Change (SS01010174)
2020
2023
TAČR
DFBDG FFWT
Functionality of the Territorial System of Ecological Stability and its Perspective in the Context of Global Climate Change (SS01010174)
2020
2023TAČRB. JelínekDFBDG FFWT
Funkční integrace struktur lesních porostů
1999
2004
eTS VZ
DLM FFWT
Furniture and Language innovative integrated learning for sector Atractiveness and Mobility Enhancement (2018-1-PLO1-KA202-050703)
2018
2021OtherD. TesařováIF FFWT
Furniture bonded joints designed for outdoor use (LDF_VP_2020058)
2020
--
IGA
J. Stádník
IF FFWT
Furniture bonded joints in the exterior (LDF_VP_2018003)2018--
IGA
IF FFWT
Furniture design with principles of sustainable design by using paper pulp (LDF_VP_2019009)
20192019
IGA
M. Šimek
IF FFWT
Furniture Strength Design - Furniture Joints and Construction (Fulbright-Masaryk)2007
2007
OtherM. Šimek
IF FFWT
Fytotechnika lesních porostů s ohledem na zvýšení jejich schopnosti poutat vzdušný uhlík - Kyotó porosty (IBS6087005)
2000
2004
GAČRJ. KulhavýIFE FFWT
Fyzikálně - chemické analýzy půdy
2016
--
Smluvní výzkum
P. Formánek
DGP FFWT
Fyziologické a ekologické procesy kořenových systémů dřevin (OC E38.001)
2005--
Other
IFE FFWT
GB-TAF-2039: Phylogenetic revision of the tribe Adelostomini Solier, 1834. (SYNTHESYS GB-TAF-2039)
2012
--
Other
IFE FFWT
Genetic databank creation of selected mammal species of the Czech Republic for sustainable transport development
20132015TAČRM. ErnstDFPGM FFWT
Genetical and physiological characterization of wood-rotting fungi of genus Ceriporiopsis (GP526/06/P017)
2006
--
GAČRM. Tomšovský
FFWT
Genetická charakteristika Mycosphaerella dearnessii (Ascomycota)20122012IGAL. Jankovský
DFPGM FFWT
Genetická variabilita a diverzita a určení věku zajíce polního (Lepus europaeus) ve vybraných lokalitách ČR
2009
2009OtherM. ErnstDFPGM FFWT
Genome size and karyotype evolution in Cyperaceae (GA206/09/1405)
2009
--
GAČR
DFBDG FFWT
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod
2013
2013IGAT. MikitaÚHÚLAG FFWT
Geodiversity in the city: perception, function, potential (TL02000219)
2019
2021
TAČRA. Bajer
DGP FFWT
Geodiversity perception and evaluation within the context of geoconservation2018
2019
IGAA. Bajer
DGP FFWT
Geografická analýza rizika vzniku lesního požáru (IGA 7/2009)
2009
2009
IGA
DGT FFWT
Geographically weighted regression applied to large scale forest inventory (VP_09_2015)2015
2015
IGA
FFWT
Geological information of Training Forest Enterprise Masaryk Forest Krtiny - Easy access for students. (1023/4FR228 F6d)
20042004FRVŠ
DGP FFWT
Geometria stromu (kmeňa, konárov), - stanovenie matematickej závislosti pri vetvení stromu
2013
2014IGAP. HoráčekFFWT
GPS base station for postprocessing corrections (511 F1 a)
2005
2006
FRVŠ
DGT FFWT
Green Roofs and Facades as a Tool for Improvement of Thermal and Water Balance in Industrial Space (TH03030230)
2018
2021
TAČR
DFBDG FFWT
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests2015
2017
GAČR
IFE FFWT
Greenhouse Gas Fluxes and Carbon Sequestration in Floodplain Forests2016
2018
GAČRI. MarkováIFE FFWT
Growth response of Quercus robur L. and Fraxinus angustifolia Vahl. to changed conditions of the water regime in the Dyje-Morava floodplain forest (GA526/00/P058)20002002
GAČR
FFWT
Growth response of trees on climate factors in a beech/fir stand. (GA526/00/D082)
2000
2003
GAČRIFE FFWT
Hardwood Modification for Exterior Use: Influence of Abiotic and Biotic Factors on Performance during Service Life (LDF_PSV_2016015)20162019
IGA
DWS FFWT
Harmonisation of lowland floodplain forest management as o tool for maitenance of the vascular plant species diversity (QI92A031)
2009
2013
NAZV
DFBDG FFWT
Harvester prototype with multi-function traction and hybrid drive (TH 03010007)
20182021
TAČR
T. ZemánekDE FFWT
Harvesting and transport systems and energetics in forestry - the harmonization of relations with environment (19/2010)2010
2012
IGA
DE FFWT
Heat transfer in wooden construction including an air cavity (19/2014)
2014
2014
IGA
DWS FFWT
Historical Forests as Cultural Heritage
20162018
Other
J. Fialová
DLM FFWT
Historical Wood Utilization - data collection (24/2012)
2012
2012
IGA
DWS FFWT
Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva DG16P02M026
2016
--
MKJ. TippnerDWS FFWT
Hlavní a podrostní druhy v heterogenních a mnohapatrových lesích: biometrie stromů, jejich architektura a vodní provoz. (2004-2005-04)
2004--
Other
L. AdamčíkIFE FFWT
Hodnocení antioxidacní aktivity extraktivních látek lokálních a tropických drevin ve vztahu k odolnosti dreva (LDF_VP_2015005 )
2015
--
IGA
DWS FFWT
2013
2013
Other
IFE FFWT
Hodnocení odtokových poměrů drobných lesních povodí (LDF_VP_2016005)
2016
--
IGA
DLM FFWT
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2012
2012
MK
DLM FFWT
Hodnocení rekreačního využívání modelového území
2013
2014
Other
DLM FFWT
Hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti rekreačních funkcí lesa na vybraných územích
2007
2007
GS LČR
J. Fialová
FFWT
Hodnocení stavu a návrh metodiky hospodaření v ochranných pásmech lesních maloplošných zvláště chráněných územích
2009
2009
IGA
DLM FFWT
Hodnocení technologie výroby a soustřeďování energetické dendromasy podle energetické bilance a emisního zatížení prostředí (IGA13/2009)2009
2009
IGA
DE FFWT
Hodnocení variability půdy vybraného území z dat Dálkového průzkumu Země (IGA 59/2013)
2013
2013
IGA
M. KlimánekDGPP FA
Hodnocení vlivu hydricko-vodohospodářské funkce lesa a technických vodohospodářských opatření v povodí na zdržení odtoku a transformaci povodňové vlny20062006
FRVŠ
I. Černek
FFWT
Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-2012
20112011
IGA
J. Schneider
DLM FFWT
Homogenization of material properties of wood for tasks from mechanics and termodynamics (P526563605)
20062008
GAČR
P. Koňas
DWS FFWT
Horské lesy - základní ekosystémy ovlivňující vodní bilanci, velké vody a suchá období v krajině (QH92073)2009--NAZV
DFES FFWT
Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF2010
--
OPP. Maděra
DFBDG FFWT
Houby v lesních půdách a opadu: biogeografie a ekologie v regionálním měřítku (13-06763S)
2013
2017GAČRM. TomšovskýDFPGM FFWT
http://forest4mongolia-cz.net/ (CzDA-RO-MN-2014-6-31210)
2015
2018
AKTION
DFBDG FFWT
Chalara fraxinea a chřadnutí jasanů v ČR
2009
2009
IGA
DFPGM FFWT
Changes in chemical and physical soil properties, its impact on root systems and reflections in aboveground systems (9093/3 OS 137/471)2003
2003
GS LČRL. AdamčíkIFE FFWT
Changes of above and bellow parts of trees20082008IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020IGADWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. PaschováDWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
20192020
IGA
Z. Paschová
DWS FFWT
Chemical modification of industrially extracted tannin (LDF_VP_2019035)
2019
2020
IGA
Z. PaschováDWS FFWT
Chemická analýza dřevěné šindelové krytiny ošetřené různými typy ochranných prostředků používaných v historii a v současnosti
2019
--IGA
DWS FFWT
20052006MPO
IF FFWT
Chunker optimalization (LDF_VP_2017036)
2017
2018
IGAO. WassermandlFFWT
Identification of acoustic parameters of wood for the construction of musical instruments (LDF_VP_2020013)
2020
2021
IGA
J. Tippner
DWS FFWT
Impact of Accelerated Aging and Ethylene Oxidation on the Physical and Mechanical Vultures of Solid Oak, Beech and Elm Wood
20172017
Smluvní výzkum
IF FFWT
Impact of different types forest management on condition and quality of soils in coppice forests
2017
2017
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Impact of drought effect on hydraulic and mesophyll conductances of coppice and high forest (LDF_VP_2018027)20182019IGAJ. UrbanDFBDG FFWT
Impact of logging and ecological restoration on biodiversity and functions in tropical forests of southeast Asia2020
2022
IGA
O. Košulič
DFPGM FFWT
Implementation of holistic management and climate smart agriculture in Arba Minch Zuria Woreda, SNNPR, Ethiopia.
2016
2018
OtherP. Němec
DFBDG FFWT
Implementation of science and research in education
2012
2015
OP
DFBDG FFWT
Importance of horizontal precipitation for regeneration of Dracaena cinnabari cloud forest of arid tropical zone, Socotra. (LDF_VP_2016019)
20162017
IGA
DFBDG FFWT
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island (OS 470481)2007
2007
OtherJ. PavlišFFWT
Improved Food Plant Cultivation and Restaration of Flagship Woodland on Socotra Island
20072007
Other
DFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
J. Čermák
DFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)20192019IGADFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
20192019
IGA
DFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019
IGA
DFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042 )
2019
2019
IGA
J. ČermákDFBDG FFWT
Improvement of the modified earth impedance method for better understanding of functional and electrical parameters of root-soil interface (LDF_VP_2019042)
2019
2019AKTIONJ. Čermák
DFBDG FFWT
Improving of height-diameter model based on geographically weighted regression (GWR) on the case of Spanish national forest inventory data (LDF_VP_2016012)
2016
2017
IGA
ÚHÚLAG FFWT
Increase ergonomic and user quality of the seating furniture (LF11004)
20112013RPH. MaňákIF FFWT
Increase in the profitability of forestry of the Czech Republik through the increase of competitive ability of wood products in foreign and home markets (GA402/98/0538)
1998
2000
GAČR
J. Bartuněk
FFWT
Increasing economic efectiveness of forestry economy by the means of economic realization of chosen non-wood products, uses and functions of forest by the forest properties in the Czech Republic
2009
2009
NAZV
DFFPP FFWT
Indicators of trees vitality (CZ.1.07/2.3.00/20.0265)
20122015OPL. Jankovský
DFPGM FFWT
Infection biology of Chalara fraxinea and factors influencing fructification of teleomorph Hymenoscyphus pseudoalbidus, originator of Ash dieback (LD13020)2013
2016
OtherL. Jankovský
DFPGM FFWT
Influence of diatom microfossils on the shear parameters of clayey soil
2014
--
IGA
DLM FFWT
Influence of forest stands species composition and structure on the microclimate and landscape hydrology (QK1810415)20182022NAZVDFES FFWT
Influence of historical acid load on podzolization intensity in mountain spruce forest ecosystems (526/09/1702)
2008
--
GAČR
DGP FFWT
Influence of hydrolysis of wood polysaccharides on permanent fixation of compressive deformation of wood
2016
2017
IGA
DWS FFWT
Influence of moisture content on ultrasonic velocity of scotch pine wood (37/2011)
2011
2011
IGA
P. Horáček
FFWT
Influence of wood surface sanding with fine sandpapers on adhesive bond properties join with pMDI/UF adhesive2019--IGADWS FFWT
Information system for support research, innovation, product development and furniture quality (MPO ČR FR-TI1/050)
2009
2013
MPO
P. BruneckýIF FFWT
Iniciácia interaktívnych vzdelávacích metód na novom edukačnom polygóne bez bariér (010TU Z-4/2015)2015
2017
Other
J. Fialová
DLM FFWT
Innovation of geological education at the MUAF Brno. (FRVŠ)
2003
2004
FRVŠDGP FFWT
2019
2019InternalP. ČechIF FFWT
2019
2019
Internal
IF FFWT
Innovation of study program and support for practical final theses at Faculty of Forestry at Royal University of Agriculture, Cambodia (07/2020/07)2020--Other
DFBDG FFWT
Innovation of study programs of the subjects of Geology and Soil Science. (243/2000)2000
2000
FRVŠJ. Jandák
DGP FFWT
Innovation vouchers in Zlin region (17)
2012
2012OtherIF FFWT
2009
2010
Other
L. ŠevelováDLM FFWT
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (INOBIO)
2012
2015
OP
J. Dvořák
FFWT
Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře (TH02010325)
2017
2020
TAČR
DFBDG FFWT
Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
2007
2008
IGA
IFE FFWT
Inovace počítačové učebny pro realizaci výuky CAD/GIS vizualizací v oblasti tvorby a ochrany krajiny20092009
FRVŠ
DLM FFWT
Inovace praktických cvičení předmětu Myslivost (2668)20102010FRVŠJ. Dvořák
DFPGM FFWT
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství
2011
2011FRVŠ
DFFPP FFWT
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
20092009FRVŠ
DFFPP FFWT
Inovace předmětu Dějiny lesního hospodářství formou tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru
2010
2010
FRVŠJ. LenochDFFPP FFWT
Inovace předmětů Finanční řízení, Ekonomika dřevařského podniku a Podniková ekonomika pro studijní obory magisterského studia (337/2011)
2010
2011
FRVŠ
DFFPP FFWT
Inovace předmětu Informační technologie2009
2011
FRVŠ
DFFPP FFWT
Inovace předmětu Landscape recreology20122012FRVŠJ. Fialová
DLM FFWT
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů a komunikace20082008FRVŠ
DFFPP FFWT
Inovace předmětu Základy ekologie pro obor Lesnictví. (1582/F4/a)
2006
2006
FRVŠ
J. SuchomelFFWT
Inovace přístrojového vybavení víceúčelové laboratoře (FRVŠ)
2006
--
FRVŠ
FFWT
Inovace studijního předmětu "Aplikovaná molekulární genetika" rozšířením praktických laboratorních cvičení
2011
2011
FRVŠ
DFPGM FFWT
Inovation of upholstered furniture (OS 470811)20082008
IF FFWT
Inovation of exercises for the subject Forest Pedology (2009 2517 F6 a)
2009
2009
FRVŠA. Bajer
DGP FFWT
Inovation of laboratory practical about molecular genetic metods (3fr1319/2003)
20032003FRVŠ
DFPGM FFWT
Inovation of the technical and timber processing for foghter competetivenes
2012
--
OPK. Krontorád
IF FFWT
Inquiry of presence of potential virus-like agents in genomes of Dothistroma spp. and Lecanosticta acicola
2020
2021
IGAL. Botella Sánchez
DFPGM FFWT
Instructional materials for 1. and 2. vintage instructional enclosure joiner.
2006
2008
Other
FFWT
Integrated Farming II (14-ČRA19-01_05)
20192021OtherM. Danzer
DFBDG FFWT
Integration of construction in Landscape
2009
2010
Foreign edu.M. Šlezingr
DLM FFWT
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)
2002
2002RPAIS REC
      2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
2002
2002
RP
IF FFWT
Interiéry ICV Brno
20082008OtherM. Kovařík
IF FFWT
Introduction of broadleaf species for sustainable forest management (QLK5-CT-2002-00851)
2002
2005
Other
L. Adamčík
IFE FFWT
Invention of measuring system for PAR measurements in the surface level of forest stand (1516)
2007
2007
FRVŠ
J. UrbanFFWT
2008
2008
IGA
L. JankovskýDFPGM FFWT
KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries (PZ9190036 - Erasmus plus)
2020
--
Foreign edu.
S. Lvončík
DFBDG FFWT
Koloběh uhlíku ve smrkovém porostu -- efekt lesnické fytotechniky jako nástroje k zmírnění účinku globální změny (OC09006)
20092011RP EKI. MarkováIFE FFWT
Komparace limitů produkčního potenciálu a stability smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v monokulturách a smíšených porostech při změně klimatických podmínek (IGA 13/2010)2010
2012
IGAV. HurtDFES FFWT
Komplexní řešení problematiky chovu jelena sika včetně škod působených touto zvěří v plzeňském regionu a navazující části karlovarského regionu2005
2008
GS LČR
J. DvořákDFPGM FFWT
Koncepční základy funkčně integrovaného lesního hospodaření (JS/2006/2 )
2007
2007NAZVJ. Fialová
FFWT
Konečně prvkové modely procesu sušení dřeva (G1)
2005
2005
FRVŠ
J. Zejda
FFWT
Konference Krajinné inženýrství 2009
20092009
Other
DLM FFWT
Konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010OtherDLM FFWT
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu (17/2011)
2011
2011
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
Kvalita potravních zdrojů velkých býložravců a možnosti jejího odhadu
2011
2011
IGA
DFPGM FFWT
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů ČR jako podklad pro jejich oceňování
1996
--
Other
DLM FFWT
      Kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 20042005
2005
OtherP. Kupec
DLM FFWT
Kvantifikace vlivu vybraného lesního podniku na lokální ekonomiku regionu
2016
2016
IGA
DFFPP FFWT
Laboratoř lasrerového skenování (1060/2013/A/a)
20132013
FRVŠ
DGT FFWT
Laboratoř výuky molekulární biologie v lesnických disciplínách.
2010
2010
RP
DFPGM FFWT
Large carnivore conservation in long term
2011
--
Other
M. KutalIFE FFWT
Laser diffraction analysis methodology and grain size curve analyzis of alluvial soil on the floodplain of the Svitava river
2020
2021
IGA
A. Bajer
DGP FFWT
Learn For Work (2003 B/03/B/F/PP 144.355)
2003
2006OtherA. Skoupý
DE FFWT
Lecanosticta acicola - genetika populací
2011
2011IGADFPGM FFWT
Leonardo da Vinci
2011
--
Other
P. Kindl
IF FFWT
Lepené materiály na bázi dřeva a stárnutí lepené spáry v závislosti na klimatických podmínkách2018
2019
IGA
DWS FFWT
Les jako ekosystém - multimediální prezentace (2701 /2006)
2006
2006
FRVŠK. KamlerováIFE FFWT
Les trvale tvořivý ve výuce na LDF (ÚZPL - HÚL - ÚLDEP - ÚLDT) (IRP-B)
2014
--RP
DFES FFWT
LESCESASPOL -- Zpřístupňování lesa v měnících se společenských požadavcích a podmínkách
2016
--
IGAP. Hrůza
DLM FFWT
Lesnické a zemědělské aspekty řízení vodní komponenty v krajině (QI112A174)
20112014NAZVDFES FFWT
2012
2012D. Šafařík
DFFPP FFWT
Lesnický a ekonomický audit na lesních majetcích města Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. (421/9510/SV4120041)
2012
2012Smluvní výzkum
DFFPP FFWT
Lexicon of chosen tropical woods - multimedial tutorial texts (FRVŠ 1328/2003/F4d)
2003
2003FRVŠDWS FFWT
Management of natural resources in tropic and subtropic - study programmes innovation at FFWT MUAF in Brno (CZ.1.07/2.2.00/07.0156)
2009
2012OP
DFBDG FFWT
Management optimization of big game management in the Czech Republic. (IBS6093003)
2000
2004
OtherJ. FeuereiselDFPGM FFWT
Management zvěře ve vztahu k optimalizaci lesního a mysliveckého hospodaření pahorkatin a vysočin (02/04/03)2005
--
Akt eTS VZ
DFPGM FFWT
Mangan as influencing factor of food quality of phytophagous insect (LDF_VP_2015023)
2015
2015
IGA
DFPGM FFWT
Marketingová studie pro společnost ENTRACON TRADE s. r. o. (9503/OS480051)
2008
2008
Other
R. Dudík
DFFPP FFWT
Matematicko-fyzikální popis pohybu vázaných polí ve dřevě (7AMB2SK077)2012
2013
OtherDWS FFWT
Material damping of wood (55/2008)
2008
2008
IGA
DWS FFWT
MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF UPHOLSTERED FURNITURE LIKE SOURCE OF ODORS IN INTERIOR (IGA 9/2012)
2012
2012
IGA
IF FFWT
Media Naturae - "Unser Europäisches Naturerbe - erleben, erläutern, erhalten".
1999
2008
Other
P. Kupec
FFWT
Mechanical and acoustic properties of standing beech trees (Fagus sylvatica L.) degraded wood by white rot wood fungi2020--IGA
DWS FFWT
Mechanická stabilita kořenových systémů stromů
20122012
IGA
L. Praus
DWS FFWT
Mechanischer Aufschluss von Laubholz / Mechanická dezintegrace tvrdých dřev" ATCZ21 - HARDIS
2018
--
OtherDWS FFWT
method of age estimation of giant trees on the example of pedunculate oak in dyje and Morava rivers alluvium and Odra river alluvium (FRVS 1368 G4)
2007
--
FRVŠ
FFWT
Methodology for assessing the economic efficiency of forest property management
2008
2008
NAZV
R. Dudík
DFFPP FFWT
2008
2009
NAZV
J. LenochDFFPP FFWT
Methodology of the special financial analysis of the forest estates20072007
GAČR
J. LenochDFFPP FFWT
Methods of early identification, biology, genetic structure, control and distribution of Dothistroma needle blight and other diseases of pines in the Czech Republic (QH81039)20082012
L. Jankovský
DFPGM FFWT
Metodical bases of functionally integrated forest management (SE/620/2/01)
2001
2003
Other
FFWT
Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
2004
--FRVŠFFWT
Metodika lesnicky objektivnější a spolehlivější finanční analýzy lesních majetků
20102013
NAZV
J. LenochDFFPP FFWT
Metodika přípravy vzorků obsahu žaludků drobných zemních savců pro zpracování analýzou NIRS
20122012
IGA
J. Suchomel
IFE FFWT
"Metodika výchovy priemyselného dizajnéra pre kontinuálne modelovanie a konštruovanie prototypov"
2009
--OtherŠ. SchneiderIF FFWT
Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory
2003
2004Akt eTS VZ
DFBDG FFWT
2008--
VZ
DWPT FFWT
2010
2010
IGAD. VeselýFFWT
Microbial and enzymatic activity of soil in carbon forestry (LDF_VP_2017018)2017
2018
IGAJ. Volánek
DGP FFWT
Microclimate of spruce stand of second generation on originally mixed stand site. (526/01/D079)
2001
2004
GAČR
K. Kamlerová
IFE FFWT
Mikroskopická stavba překližovaných materiálů na bázi dřeva a vliv technologie na jejich stavbu (38/2007)
2007
2007
IGAJ. ŠrajerDWPT FFWT
Mikrovlnná akcelerace chemických reakcí u látek vpravených do dřeva2015
--
IGA
FFWT
Mineralization non-proteogenic amino acids in soil (10/2011)
2011
2011IGAK. RejšekDGP FFWT
Minimalizace ztrát lesní a zemědělské půdy v břehové zóně vodních nádrží
2012
--
NAZV
DLM FFWT
Minimizing losses forest and agricultural land due to erosion and abrasion processes in the landscape
20162018
IGA
M. ŠlezingrDLM FFWT
Modelling of resonance piano board and analysis of its behaviour by finite element method (3350)
2005
2006
FRVŠ
P. Koňas
DWS FFWT
Modelování environmentálních rizik v prostředí GIS
2007
--
IGAM. KoželuhFFWT
Modelování prostorové struktury buku lesního a smrku ztepilého na bázi pozemního šetření a leteckého laserového skenování
2018
--
IGAJ. ŠtykarDFBDG FFWT
Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky (2005/312)
2005
--
FRVŠIFE FFWT
Modified properties of plantation grown hybrid poplar (LDF_VP_2017015)20172018IGA
DWS FFWT
Modifikace propustnosti (impregnovatelnosti) dřeva buku (Fagus Sylvatica L.) působením elektromagnetického pole mikrovlnného pásma (53/2012)
20122012IGAJ. TippnerDWS FFWT
Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů
2005--
GAČR
IFE FFWT
Monitoring bobra evropského (Castor fiber L.) jako podklad pro zpracování managementu populace v podmínkách lužního lesa (01/06/06)2005
2011
Akt eTS VZ
IFE FFWT
Monitoring of visitors to the Singletrail Moravian Karst on special purpose roads Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny20182019
IGA
P. HrůzaFFWT
Monitoring of vitality in forest ecosystem exposed to drought to assure sustainable forestry during climate change (A/CZ0046/2/0009)20092010OtherDFBDG FFWT
20092010
Other
R. Gebauer
DFBDG FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress
2014
2014
IGA
V. Gryc
DWS FFWT
Monitoring phloem formation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) at the cellular level in reaction to artificially induced stress (IGA 42/2014)
20142014IGAV. Gryc
DWS FFWT
Monitoring procesu Národního lesnického programu ČR20092009
IGA
DFFPP FFWT
Morfologická a genetická variabilita druhu Phytophthora cactorum včetně jeho hybridů v evropském kontextu2013--
IGA
DFPGM FFWT
Morfologická a molekulární analýza taxonomicky komplikovaného rodu Melanoleuca (Basidiomycota,Tricholomataceae)
2012
2013OtherM. TomšovskýDFPGM FFWT
Morfologická a molekulární studie chroše Inonotus andersonii (Ellis Everhart) Černý v rámci celosvětového rozšíření
2008
2009
IGA
DFPGM FFWT
Morphologic and genetic variation of several putative Carex hybrids (LDF_VP_2015024 )
2015--IGAJ. MráčekDFBDG FFWT
Morphological and Anatomical Study of Dragon Blood Tree (Dracaena cinnabari Balf.) (37/2012)
2012
2012
IGADFBDG FFWT
Mountain forest ecosystems and their management with the aim to reduce floods (GA526/02/0851)2002
2004
GAČR
DFES FFWT
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020GS LČRR. Ulrich
DE FFWT
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČR
R. UlrichDE FFWT
Možnosti asanace vytěženého kůrovcového dříví a stojících napadených stromů elektrickým proudem.
2019
2020
GS LČRR. UlrichDE FFWT
Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu (IGA 27/2010)
2010
2012
IGAJ. KulhavýIFE FFWT
Možnosti užití zoocenózy bezobratlých k bioindikaci relativně trvalých ekologických podmínek smrkových a bukových ekosystémů Moravskoslezských Beskyd2011
2011
NAZV
E. Kula
DFPGM FFWT
Možnosti využití anatomické studie pro stanovení potenciální transpirace stromů (12/2012)20122012
IGA
DFBDG FFWT
Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevin
2013
--
IGAP. Čermák
DFPGM FFWT
Možnosti využití syntézy ekosystémových charakteristik lesních porostů v tvorbě a ochraně krajiny (57/2008)
20082008
IGA
J. Schneider
DLM FFWT
20192021TAČRM. Balková
DGP FFWT
Multimedia Innovation teaching Valuation of forest
2009
2009
FRVŠ
DFFPP FFWT
Multimedia support of data analysis teaching ( FRVŠ 227/2004)
2004
--
FRVŠK. DrápelaIFM FFWT
Multimedia support of Dendrometry od Yield Scinece (FRVŠ 1308/2003)
2003--
FRVŠ
K. DrápelaIFM FFWT
Multimedial presentation and a manual of study materials on teaching geological-pedological route. (2006 1593 F6 d)
2006
2006
FRVŠ
DGP FFWT
2006
2006
FRVŠ
DGP FFWT
Multimediální atlas základních hornin Západních Karpat a doplnění multimediálního atlasu základních hornin Českého masívu2010
--
FRVŠ
DGP FFWT
Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) - rozšíření a doplnění (1600/2007/F6/d)
2008
2008
FRVŠD. Vavříček
FFWT
Multimediální obrazový atlas dřevin (2760/F4/d)2008
2008
FRVŠ
S. Tichá
DFBDG FFWT
20092009
FRVŠ
M. Tkadlecová
DM FFWT
2008
2008
FRVŠ
DM FFWT
Multimediální pomůcka pro pro propjení výuky předmětu obchod s nábytkem a výstavnictví s praxí. (51/2005)
2006
--
IGA
IF FFWT
Multimediální presentace vybraných studijních lokalit geologického charakteru na území ŠLP Křtiny (F6d 216 /2008)
2008
2008FRVŠA. Bajer
DGP FFWT
Multimediální studijní materiál "Technologické postupy a materiály uplatňované při úpravách toků"
2009
2009
FRVŠDLM FFWT
Multimediální studijní texty pro cvičení z Lesnické fytopatologie (173/2009)
2009
2009
FRVŠDFPGM FFWT
Multimediální učební pomůcka pro půdoznalecká terénní šetření a odběr půdních vzorků: přímé zaměření na specifické znaky zemědělských a lesních půd a specifika půd zastavěných oblastí (1481/2007/F6/d)
2007
2007
FRVŠV. Vranová
DGP FFWT
Multimediální výuková prezentace "Procesy v půdě" (909/2009/F6/d)
2009
2009FRVŠV. VranováDGP FFWT
Multimediální výukový průvodce naučnou pedologickou trasou na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (1336/2005/F6/d)
2005
2005
FRVŠ
DGP FFWT
Multiphysical computer simulations in selected tasks of wood engineering (IGA 59/2010)
20102010
IGA
P. KoňasDWS FFWT
2016
--
OtherJ. KamlerDFPGM FFWT
Multi-purpose branching machine (FW01010178)
2020
2023
TAČR
DE FFWT
Multi-purpose modular system of logging of stumps and other commodities (TRIO 4 č. : FV 40031 )
2019
2022
MPO
DE FFWT
Náplavy na řece Melhavě
2011
2011
OtherM. ŠlezingrDLM FFWT
Natural regeneration dynamic under ecological conditions of gaps on example of School Enterprise Krtiny (84/2013)
2013
2015
IGA
R. PokornýDFES FFWT
Natural regeneration of Nothofagus antarctica after fire in Torres del Paine National Park, Chile. (LDF_VP_2016003)
2016
2017
IGA
P. MaděraDFBDG FFWT
Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (č. 122 - DF12P01OVV004)20122015
Other
DWS FFWT
Návrh konštrukcie preglejovaných dosiek lepených laminátom z čadičových vlákien
2016
2017
IGADWS FFWT
2018
--
IGAJ. Kamler
DFPGM FFWT
Návrh metodiky hodnocení stavu a funkce skladebných prvků ekologické sítě s využitím historických topografických podkladů
2008
2008
IGA
DFBDG FFWT
Návrh parametru optimálního vegetačního doprovodu odstavených ramen v nivě řeky Labe z hlediska celospolečenských funkcí s důrazem zejména na snížení akcelerace jejich zazemnování, posílení jejich biodiverzity a hydricko-vodohospodářské funkce, koncepce péče o ně. (22_2009)2009
2009
IGADLM FFWT
Návrh postupu obnovy lesních ekosystémů v ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko20072007Other
FFWT
Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity (TA02020700)
2012
2012
TAČR
IFE FFWT
Návrh technických parametrů nového penetračního přístroje pro zjišťování vlastností dřeva "in situ"20082008IGAP. HoráčekFFWT
Návrh využití alternativního zpracování dat dálkového průzkumu Země prostřednictvím volně šiřitelného GIS GRASS
2005--
FRVŠ
DGT FFWT
Negative Ions in dwelling environment -- research about impacts of the ions on the human organism and creating of the ions abundant environment for healthy sleeping and relaxation (IG470421/2102/442)2007
2008
IGA
IF FFWT
Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti (TA04020652)2014
2017
TAČR
DWS FFWT
Nelineární numerická analýza šíření trhliny v lepeném spoji (LDF_VP_2016044)20162016
IGA
DWS FFWT
Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014
OP
L. ZejdováDGT FFWT
Networking and Cooperation among Subjects in Geoinformatics (CZ.1.07/2.4.00/17.0069)
2011
2014
OP
DGT FFWT
New compounds of water-soluble root exudates of Ambrosia artemisiifolia cultivated under different conditions
20142016
Other
P. Formánek
DGP FFWT
New generation of the storage furniture (63/13)20132015
IGA
IF FFWT
New geomodels to explore deeper for High-Technology critical raw materials in Alkaline rocks and Carbonatites
2015
2019
OPDGP FFWT
New hardware and software equipment for computer laboratory for selected courses in informatics, statistics and mathematic (772/2006)
2006
2006FRVŠR. ŠtorkFFWT
New methods in teaching mathematics on Faculty of Economics MZLU - multimedia in English speaking classes (FRVŠ18/2006)
2006
2006FRVŠR. Mařík
DM FFWT
New product development, testing, measurement (FV01614.0015)
2016
2018
OP
M. ZapletalJPTI FFWT
nnovative Qualifications Framework for Development of ECVET (CZ/13/LLP-LdV/TOI/134010)
2013
2015
Other
IF FFWT
Non-linear material model of mechanical behaviour of wood under different moisture and temperature conditions (LDF_TP_2019015)
20192022IGAM. Brabec
DWS FFWT
Non-wood forest products in the Czech Republic
2014
2016
Specifický
DLM FFWT
Nová metodika ověření přesnosti a spolehlivosti měření a kubírování dříví harvestory
2016
2017
IGA
T. ZemánekDE FFWT
Nové přístupy při určování řezných odporů (22/2013)
2013
2013
IGA
DWPT FFWT
Novel wood-based sandwich composite with interlocking iso-grid core and grooved face bonding (LDF_VP_2015007 )
2015
2015
IGA
R. Wimmer
DWS FFWT
Numerical analysis of the full trusses with the embedded construction joint used in reconstruction of historic building
2014
--
IGA
J. TippnerDWS FFWT
Numerical simulation of continual pressing20082008IGADWS FFWT
Numerical simulation of physical fields distribution in piano soundboard (5/2005)
2005
2006
IGA
P. Koňas
DWS FFWT
Numerická analýza chování elasto-plastického modelu lepené spáry (LDF_VP_2015042)
2015
--
IGADWS FFWT
Oak standard chronology (2803/2005/G4)2005
2005
FRVŠ
DWS FFWT
Objectives and ways of the reconstruction of a monocultural spruce forest: evaluation of exemplary areas of "close-to-nature" forest management in the Czech Republic (QD1130)
2001
2004
NAZV
DFES FFWT
Obnova imisních holin smrkem ztepilým (Picea abies [L.] Karst.) na horní hranici 7. lesního vegetačního stupně
2007--
IGA
FFWT
Obnova výzkumné plochy prof. A. Zlatníka v biosférické rezervaci Východní Karpaty (2518/G4)
2007--FRVŠDFBDG FFWT
Observations phenological and growing phases in the forest tree species on the influence of climate conditions. (IG460451)2006
2007
IGAFFWT
Occurrance and spreading of forest fires in relation to the quantities of wood residue in the stands after the harvest (7/2014)
2014
2014
IGA
R. Klvač
DE FFWT
Occurrence of possible mycoviruses infecting Heterobasidion annosum s.l. in the Czech Republic (LDF_VP_2019034)
2019
2020
IGA
L. Botella SánchezDFPGM FFWT
Odborná stáž lesnických a krajinných učitelů2011--Foreign edu.
DLM FFWT
2004
2005
Akt eTS VZ
DLM FFWT
Ochrana nádrží před zanášením
2011--
Foreign edu.
M. ŠlezingrDLM FFWT
Olfactometrické posouzení emisí čalounických materiálů v závislosti na množství emitovaných emisí (43/2011)20112011
IGA
D. TesařováIF FFWT
Operational sustainable forestry with satellite-based remote sensing
2017
2020RP EKÚHÚLAG FFWT
Optimalizace AFLP pro velké genomy nad 70 Gb (11/2013)
2013--
IGA
DFBDG FFWT
Optimalizace automatizovaných metod tvorby map krajinného pokryvu na základě kvalitativně odlišných vstupních dat (IGA 34/2012)
2012
2012
IGA
M. Klimánek
DGT FFWT
Optimalizace činnosti TDS pomocí technologie GPS s využitím geografických dat LHP a OPRL. (5/2008)
2008
2010GS LČR
DE FFWT
Optimalizace funkčního využití malého povodí v krajině
2010
2013
IGAM. ŠlezingrDLM FFWT
Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců (S6093003)
1999
--
GAČRJ. Dvořák
DFPGM FFWT
Optimalizace chovu extralimitní populace kozy bezoárové v oboře Vřísek
20162019
GS LČR
M. ErnstDFPGM FFWT
2010
2010
IGAP. Král
FFWT
Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích. (QI102A085)
2010
--
NAZV
DFES FFWT
Optimalizace postupů odhadu výţivné hodnoty potravy pro volně ţijící přeţvýkavce (52/2012)
2012
2012
IGA
J. KamlerDFPGM FFWT
Optimalizace procesů výroby dřevěných konstrukčních prvků (5/2010)
2010
--
IGAP. Král
DWPT FFWT
Optimalizace technologie GPS pro přesné zaměření výzkumných ploch
2008
2008
IGA
DGT FFWT
Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy (LUH12-15)
2012
2015NAZV
IFE FFWT
2018
--
TAČR
DWS FFWT
Optimalizace zastoupení modřínu ve smíšených porostech pahorkatin (FRVŠ 231G4)
20042004FRVŠV. HurtDFES FFWT
Optimalization of artificial forest regeneration in the Czech republic (QJ1520080)2015
2018
NAZVO. MauerDFES FFWT
Optimalization of digital terrain model in forestry disciplines (IGA 54/2006)
2006
2006IGAM. KlimánekDGT FFWT
Optimalization of game management in relation to protection programme. (04/04/01)2005--Akt eTS VZP. Čermák
DFPGM FFWT
Optimising the use of ameliorative and stabilizing tree species in the forests (QJ1530298)
20152017
NAZV
O. Mauer
DFES FFWT
Optimization of microwave plasticisation for wood densification purposes
20142014
IGA
DWS FFWT
Optimization of the design and realization of low volume roads pavements (TA01020326)
2011
2014TAČR
DLM FFWT
OPVK Akademie
2012
2015
OP
K. Drápela
IFM FFWT
Organization of the international scientific conference "Main tasks of silviculture at the beginning of the 21st century" (IGA č. 18/2004)
2004
2004IGAP. KantorDFES FFWT
Ověření možnosti využití metody DIC a MEI pro zjišťování rozsahu staticky významných kořenů a mechanické stability dřevin20132013IGA
DWS FFWT
Ověření možných metod preventivní ochrany dřevin před škodami působenými bobrem evropským (Castor fiber)
2007
--
FRVŠ
FFWT
Ovipoziční preference, výběr potravy a vývoj vybraných druhů fytofágního hmyzu při diferencovaném obsahu dusíku v potravě20082008IGAA. PešlováDFPGM FFWT
Ovlivnění mikroklimatu výsadby smrku ztepilého pokusnými minisférami (F 1001/1998)
1998
1998
FRVŠ
IFE FFWT
Ovlivnění tvorby kořenového sytému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.) exogenní aplikací auxinoidů (426/1023/4FR240)
2004
--
FRVŠ
FFWT
Participace ČR v globální síti GEM
20192023
Other
M. SvátekDFBDG FFWT
Participation of Czech scientists in the SBE experiment20172021
Other
M. Svátek
DFBDG FFWT
Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko
2017
2019
GS LČR
J. Kadavý
ÚHÚLAG FFWT
Path to experience (CZ.1.07/2.4.00/31.0239)20122014OPDWS FFWT
PC lecture-room inovation - supporting CAD/GIS visualization lecturing in landscape manegement field (401/2009/A/b)
2008
--
FRVŠ
P. Kupec
DLM FFWT
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín
20112013
OP
J. Fialová
DLM FFWT
Perspektivy krajinného managementu - inovace krajinářských disciplín2011
--
OPM. Šlezingr
DLM FFWT
Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (QI112A172)
20112014
NAZV
DFES FFWT
Physical testing - Kamil Reichel (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010608)
2017
2018
OP
M. Zapletal
JPTI FFWT
Platform for intercultural management (CZ.1.7./2.4.00/17.0025)
2011
2014
OPDOFFW FFWT
Platform for Research and Inventory of Forest Ecosystems
2012
2014
OP
DFPGM FFWT
Platform for systems biology and ecology of woody plants (CZ.1.07/2.4.00/17.0023)
2011
--
OPDFPGM FFWT
Platforma pro kulturní krajinu2009--OPP. Kupec
DLM FFWT
Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny (CZ.1.07/2.4.00/31.0032)20122014
OP
DGP FFWT
2010
2010
FRVŠR. Mařík
DM FFWT
Podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku
2000
2001
Other
P. Kupec
DLM FFWT
Podpora druhové rozmanitosti v katastru Němčice nad Hanou -- zvýšení početnosti a genetické variability místní populace koroptve polní
2012
2012OtherDFPGM FFWT
Podpora kvality vysokého školství v provincii Sokotra (22/2015/10)2015
2016
Foreign edu.H. HabrováDFBDG FFWT
Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji (CZ.1.07/2.2.00/28.0303)
2011
--
OPP. KupecDLM FFWT
Podpora prezentace výsledků tvůrčí práce studentů ve výuce předmětů ochrany lesa (IN4140471)
2014
2014
Internal
M. KlimánekDFPGM FFWT
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii20132013Other
DFFPP FFWT
Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace - NeoCartoLink
2012
2014
OP
I. OstřížkováDGT FFWT
Podpora vzdělávání v lesnickém, krajinářském a biotechnologickém sektoru2014
2015
OP
DFPGM FFWT
Populace vegetativně se šířícího smrku (Picea abies L. Karst.) na horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
2009
--
IGA
DFBDG FFWT
Population analysis of Frankinscence tree (Boswellia sacra, Burseraceae) (SP4181111)20182019IGAH. HabrováDFBDG FFWT
Pořádání konference Rekreace a ochrana přírody
2010
2010InternalDLM FFWT
Posouzení biotechnologických aspektů biouhlu jako sorbentu kontaminantů z minerálních hnojiv ve vodních systémech2016--NAZVL. KoutnýDLM FFWT
Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů; návrh revitalizačního managementu. (Řešení pro modelové povodí) (VaV-SM/2/25/04)2004
2006
Other
DLM FFWT
Posouzení náplavů řeky Ohře (1/2011 PO)
2011
2011
Other
M. ŠlezingrDLM FFWT
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)20122012R. UlrichDE FFWT
Posouzení vlivu variant č.1a č.2 navrhovaného lyžařského areálu na lesní ekosystémy v lokalitě Smrčina na území NP Šumava
2004
2004
Other
P. Kupec
DLM FFWT
Posouzení zatopení hotelu Jana
2011
2011
Other
M. ŠlezingrDLM FFWT
2019--GS LČRR. Ulrich
DE FFWT
20192020
GS LČR
R. Ulrich
DE FFWT
Possibility of the biotechnical measures in the landscape
20142015
Foreign edu.
DLM FFWT
Posuzování mikroklimatických podmínek a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí dřevostaveb
2015--
IGA
DWPT FFWT
Potenciál strukturálních změn udržitelného lesnictví a zpracování dříví (QK1820358)
2018
2020NAZVV. KupčákDFFPP FFWT
Potential of allometric methods for tree vitality assesment
20162016IGADWS FFWT
Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa. (21/2008)
2008
2008
IGA
P. ČermákDFPGM FFWT
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber, L.) a jeho závislost na charakteristice biotopu (40/2006)
2006
--
IGA
FFWT
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) v zemědělské krajině (LDF_VP_2018026)20182019IGAJ. KamlerDFPGM FFWT
Použití metody monitoringu trusu jako nástroje pro odhad početnosti a distribuce prasete divokého.
2012
2012
IGA
DFPGM FFWT
Použití technologie stromové injektáže v rámci obrany cenných dřevin vůči závažným patogenním agens.
2017
2018IGADFPGM FFWT
Precaution of Mycosphaerella pini E. Rostrup and observing of bionomy of this species. (3184/2005)
2005
--FRVŠDFPGM FFWT
Precipitation-runoff conditions of mountain forests and their possibilities in mitigating ex-treme situations – floods and drought (NAZV 1G57016/2004)
2005
2008