Department of Chemistry and Biochemistry (FA) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 105

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkDCB FA
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
připravovaný Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--OtherR. KizekDCB FA
řešený Building research teams and development of university education research experts for micro-and nanotechnologies (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekDCB FA
řešený Capillary electrophoresis for study of cytostatic drugs interactions (PGS16_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products20142019TAČRR. CerkalUPSRR FA
řešený Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine (LC06035)20062010R. KizekDCB FA
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekDCB FA
řešený Comprehensive insight into mechanisms of action and metabolism of tyrosine kinase inhibitors and a study of ways increasing their antitumor efficiency20182020GAČRZ. HegerDCB FA
řešený Design methods for evaluation of herbal hyperakumulátorů heavy metals (2/2011)20112011IGAR. KizekDCB FA
ukončený Determination of phenolics in plant materials using capillary electrophoresis (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
připravovaný Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action (GA14-18344S)20142016GAČRV. AdamDCB FA
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekDCB FA
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
obhájený Effect of aditives on the rheological behaviour on foodstuffs and raw materials for their production (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárDATPT FA
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
ukončený Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Encapsulation of cholinesterase reactivators using apoferritin for enhanced bioavailability in central nervous system20192021GAČRZ. HegerDCB FA
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňDCB FA
ukončený Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňDCB FA
řešený Gel techniques for characterization of environmental systems (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováDCB FA
řešený Highly selective nanostructured imprint for the determination of endocrine disruptors in the environment (GAP503/10/0975)2010--GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Characterization of carbon nanotube electrodes for electrochemical sensors (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňDCB FA
ukončený Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňDCB FA
řešený IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekDCB FA
obhájený Impact Loading of Agricultural Products and Foodstuffs (TP 6/2015)20152016IGAV. KumbárDATPT FA
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováDCB FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováDCB FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováDCB FA
ukončený Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováDCB FA
obhájený Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekDCB FA
řešený Intelligent micro-and nano-structures for microsensors realized by using nanotechnology20092012GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. KubáňDCB FA
ukončený Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
ukončený Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
řešený Medical problems ZHN20052011OtherR. KizekDCB FA
ukončený Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993--GAČRV. KubáňDCB FA
ukončený Mercury speciation in aquatic ecosystems and their intake into food chains (GA ČR 525/03/1367)20032005GAČRV. KubáňDCB FA
obhájený Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)20052005OtherJ. ZehnálekDCB FA
ukončený Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993--FRVŠV. KubáňDCB FA
ukončený Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)20132013IGAV. AdamDCB FA
řešený Modernization of practical exercises in botany-introduction of fluorescence microscopy techniques to teaching the Veterinary University ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)20112011FRVŠR. KizekDCB FA
řešený Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
přijatý Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptation in plants (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekDBPP FA
řešený Molecular biological and biochemical markers of environmental adaptations of plants20112011IGAR. KizekDCB FA
přijatý Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
připravovaný Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)2011--IGAR. KizekDCB FA
řešený Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)20092011IGAM. MasaříkDCB FA
řešený Nano-electro-bio-tools for biochemical and molecular biological studies of eukaryotic cells (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)20112016GAČRR. KizekDCB FA
řešený Nanoelectronics for Mobile Ambient Assisted Living (AAL) Systems (7H10021)20102013OPR. KizekDCB FA
řešený Nanoelectronics for Mobile Ambient Assistend Living (AAL) Systems (7H10021)2010--OtherR. KizekDCB FA
přijatý Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAV. AdamDCB FA
přijatý Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAI. RankićDCB FA
řešený New design and exploiting nanobiosensors and nanosensors to target medicine (NANOSEMED) (KAN208130801 )20082012OtherR. KizekDCB FA
řešený New Trends in Microelectronic Systems and Nanotechnologies (MIKROSYN)20052011OtherR. KizekDCB FA
ukončený On-line solid phase extraction - supercritical fluid extraction (SPE-SFE): method optimisation for the extraction of isoflavones for real matrix (525/08/P540)20082010GAČRL. LojkováDCB FA
řešený Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007--GAČRR. KizekDCB FA
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaIFM FFWT
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005--FRVŠV. KubáňDCB FA
ukončený Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)2004--RPV. KubáňDCB FA
řešený Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Progressive methods for the preconcentration preseparation , separation and detection samples in biochemistry, clinical and evironmental chemistry. (SG2100041)20102012GAČRJ. PospíchalDCB FA
řešený Sarcosin as a potential tumor marker-analytical study (1/2011)20112011IGAR. KizekDCB FA
řešený Sarkosin and metylacyl-CoA racemáza, prostatic specific antigen and metallothionein as tumor markers for prostate cancer, studies in tumor cell lines20102011OtherV. AdamDCB FA
ukončený Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)1994--GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Structure and dynamics of complexes bioinorganických (GAP205/10/0228)20102013GAČRR. KizekDCB FA
řešený Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)2010--GAČRR. KizekDCB FA
obhájený Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)20052005IGAJ. ZehnálekDCB FA
obhájený Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005IGAJ. ZehnálekDCB FA
řešený Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
obhájený Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005IGAJ. ZehnálekDCB FA
ukončený Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006GAČRJ. ZehnálekDCB FA
řešený Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)20072011GAČRJ. ZehnálekDCB FA
řešený Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)2007--OtherR. KizekDCB FA
řešený Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
řešený Study and characterization of tumour cell lines of primary squamous cell carcinoma of the head and neck and their malignant potential (SpinCancer) (NT14337)2013--OtherO. ZítkaDCB FA
řešený Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)2010--GAČRR. KizekDCB FA
řešený Synthesis of carbon nanotubes by plasma-and study their functional properties (GAP205/10/1374)20102014GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Synthesis of magnetic nanoparticles of Fe-based low-temperature microwave plasma20082010GAČRR. KizekDCB FA
ukončený Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)2001--GAČRV. KubáňDCB FA
řešený The determination of terpenes in needle and foliage verts (GP526/05/P087)2005--GAČRJ. FojtováDCB FA
připravovaný The development of biochemical and bioanalytical methods for analysis of nucleic acids for the practical exercises students MENDELU (FRVŠ )20112011FRVŠR. KizekDCB FA
připravovaný The importance of zinc in malignant diseases. Study of distribution of zinc in the proteome of tumor cell lines and blood serum.20112012OtherR. KizekDCB FA
řešený The modified peptides in conjunction with quantum dots2011--IGAR. KizekDCB FA
řešený The modified peptides in conjunction with quantum dots (13/2011)2011--IGAR. KizekDCB FA
řešený The partner network is an excellent bionanotechnological Center research20122014OtherV. AdamDCB FA
řešený University Hospital St. Anna in Brno - International Clinical Research Centre (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015OPR. KizekDCB FA
řešený Utilization of hyphenated elektrochemical methods to study of elektrochemical and bio-elektrochemical processes at solid-electrolytes interfaces (OC 174)20072009R. KizekDCB FA
řešený Výroba polymerních mikrofluidních systémů pro miniaturizované separační techniky (PGS17_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
přijatý Využití kvantových teček v in vivo zobrazování (PGS09_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
přijatý Využití paramagnetických částic v bio-senzorice (PGS08_2012)2012--OtherR. KizekDCB FA
ukončený Využití WEDD pro monitorování nemethanových uhlovodíků v lesních ekosystémech (GA ČR 203/98/0943)1998--GAČRV. KubáňDCB FA
řešený Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad (TA01010088)2011--TAČRR. KizekDCB FA
řešený Význam a struktura půdní a korunové fauny lesních ekosystémů v aspektu měnících se imisních podmínek (QC1144)20012005VZP. HrdličkaDCB FA
ukončený Zavedení imunologických metod do laboratorních cvičení z biochemie (699/F4a)20062006FRVŠJ. ZehnálekDCB FA
obhájený Zavedení moderních elektrochemických metod do biochemické laboratoře (164/2004)20042004FRVŠJ. ZehnálekDCB FAKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin process of executionpodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected