Ústav chemie a biochemie (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 105

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
ukončený Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
řešený Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)20092011GAČRM. MasaříkÚCB AF
řešený Biofyzikální studium malých RNA (PGS04_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
přijatý Biosenzory na bázi kovem značených ODN (PGS13_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
připravovaný Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)20092013OPR. KizekÚCB AF
řešený Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)20062010R. KizekÚCB AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019TAČRR. CerkalÚPŠRR AF
řešený Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)2010--VCR. KizekÚCB AF
řešený Diagnostické biosenzory pro encefalopatie zpusobené priony (DOC CEITEC.01/2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)20112015OPR. KizekÚCB AF
přijatý Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému20192021GAČRZ. HegerÚCB AF
řešený Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)20112015OPR. KizekÚCB AF
ukončený Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Flow Analysis (PG97110)19971997FRVŠV. KubáňÚCB AF
řešený Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)20102012GAČRH. DočekalováÚCB AF
ukončený Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)20092010GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)2005--GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)20102010IGAR. KizekÚCB AF
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)20012002FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)20112012FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)20052006FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)20032004FRVŠI. JančářováÚCB AF
obhájený Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)20052005FRVŠJ. ZehnálekÚCB AF
řešený Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií20092012GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)1994--GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
řešený Kapilární elektroforéza pro studium interakcí cytostatik (PGS16_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti20182020GAČRZ. HegerÚCB AF
ukončený Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993--GAČRV. KubáňÚCB AF
obhájený Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)20052005JinýJ. ZehnálekÚCB AF
řešený Mobilní nanosenzorické systémy (7H10021)2010--JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993--FRVŠV. KubáňÚCB AF
ukončený Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)20132013IGAV. AdamÚCB AF
řešený Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)20112011FRVŠR. KizekÚCB AF
řešený Modifikace uhlíkových pastových elektrod pro nanotechnologie (PGS06_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami2011--IGAR. KizekÚCB AF
řešený Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)2011--IGAR. KizekÚCB AF
přijatý Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)20112011IGAT. VyhnánekÚBFR AF
řešený Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin20112011IGAR. KizekÚCB AF
přijatý Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
připravovaný Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)2011--IGAR. KizekÚCB AF
řešený Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)20092011IGAM. MasaříkÚCB AF
řešený Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)20112016GAČRR. KizekÚCB AF
řešený Nanoelektroniky pro mobilní systémy asistovaného žití (AAL) (7H10021)20102013OPR. KizekÚCB AF
přijatý Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAV. AdamÚCB AF
přijatý Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)20192019IGAI. RankićÚCB AF
řešený Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)20112011IGAR. KizekÚCB AF
řešený Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )20082012JinýR. KizekÚCB AF
řešený Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)20052011JinýR. KizekÚCB AF
ukončený On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)20082010GAČRL. LojkováÚCB AF
řešený Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007--GAČRR. KizekÚCB AF
řešený OPVK Akademie20122015OPK. DrápelaÚHÚL LDF
řešený Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu20122014JinýV. AdamÚCB AF
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)2005--FRVŠV. KubáňÚCB AF
ukončený Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)2004--RPV. KubáňÚCB AF
řešený Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami (PGS15_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)20102012GAČRJ. PospíchalÚCB AF
obhájený Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin (TP 6/2015)20152016IGAV. KumbárÚTAD AF
řešený Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)20112011IGAR. KizekÚCB AF
řešený Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích20102011JinýV. AdamÚCB AF
ukončený Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)1994--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Senzory pro ptačí chřipku (PGS03_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
ukončený Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)20032005GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)2005--GAČRJ. FojtováÚCB AF
řešený Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)20102013GAČRR. KizekÚCB AF
řešený Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)2010--GAČRR. KizekÚCB AF
řešený Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)2013--JinýO. ZítkaÚCB AF
obhájený Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)20052005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
obhájený Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
řešený Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
obhájený Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)20052005IGAJ. ZehnálekÚCB AF
ukončený Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)20042006GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
řešený Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)20072011GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
řešený Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)2007--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)2010--GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu20082010GAČRR. KizekÚCB AF
řešený Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)20102014GAČRR. KizekÚCB AF
ukončený Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)2001--GAČRV. KubáňÚCB AF
připravovaný The development of biochemical and bioanalytical methods for analysis of nucleic acids for the practical exercises students MENDELU (FRVŠ )20112011FRVŠR. KizekÚCB AF
obhájený Vliv aditiv na reologické vlastnosti potravin a surovin určených k jejich výrobě (TP 2/2017)20172018IGAV. KumbárÚTAD AF
řešený Výroba polymerních mikrofluidních systémů pro miniaturizované separační techniky (PGS17_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Vysoce selektivní nanostrukturované imprinty pro stanovení endokrinních disruptorů v životním prostředí (GAP503/10/0975)2010--GAČRR. KizekÚCB AF
přijatý Využití kvantových teček v in vivo zobrazování (PGS09_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
přijatý Využití paramagnetických částic v bio-senzorice (PGS08_2012)2012--JinýR. KizekÚCB AF
řešený Využití rozšířených elektrochemických metod ke studiu elektrochemických a bioelektrochemických procesů na mezifázi elektroda/elektrolyt (OC 174)20072009R. KizekÚCB AF
ukončený Využití WEDD pro monitorování nemethanových uhlovodíků v lesních ekosystémech (GA ČR 203/98/0943)1998--GAČRV. KubáňÚCB AF
řešený Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad (TA01010088)2011--TAČRR. KizekÚCB AF
připravovaný Vývoj nanočástic obsahujících cytostatika a enzymy pro zlepšení chemoterapie lidských neuroblastomů a studium mechanismu jejich působení (GA14-18344S)20142016GAČRV. AdamÚCB AF
řešený Význam a struktura půdní a korunové fauny lesních ekosystémů v aspektu měnících se imisních podmínek (QC1144)20012005VZP. HrdličkaÚCB AF
připravovaný Význam zinku v nádorových onemocněních. Studium distribuce zinku v proteomu nádorových buněčných linií a krevního séra.20112012JinýR. KizekÚCB AF
ukončený Zavedení imunologických metod do laboratorních cvičení z biochemie (699/F4a)20062006FRVŠJ. ZehnálekÚCB AF
obhájený Zavedení moderních elektrochemických metod do biochemické laboratoře (164/2004)20042004FRVŠJ. ZehnálekÚCB AF
řešený Zdravotnická problematika ZHN20052011JinýR. KizekÚCB AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený