Ústav chemie a biochemie (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 105

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
ukončený
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--
FRVŠ
ÚCB AF
řešený
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)2009
2011
GAČR
M. MasaříkÚCB AF
řešený
2012
--
Jiný
ÚCB AF
přijatý
2012
--
Jiný
ÚCB AF
připravovaný Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--
Jiný
ÚCB AF
řešený
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
2009
2013
OPR. Kizek
ÚCB AF
řešený
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)
2006
2010
R. Kizek
ÚCB AF
řešený Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků20142019
TAČR
R. CerkalÚPŠRR AF
řešený
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010--VCR. KizekÚCB AF
řešený
2012
--
JinýÚCB AF
řešený
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)
20112015OPR. Kizek
ÚCB AF
přijatý
Efekt iontů těžkých kovů na biologické vlastnosti, rezistenci a virulenci (PGS11_2012)2012
--
JinýR. Kizek
ÚCB AF
řešený Elektrochemické a spektrofotometrické metody pro detekci proteinu a nukleových kyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty (PGS01_2012)2012--
Jiný
R. KizekÚCB AF
ukončený
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)2003
2005
GAČRÚCB AF
řešený
Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
2019
2021GAČRÚCB AF
řešený
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)
2011
2015OPÚCB AF
ukončený
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)
2005
--
GAČRÚCB AF
ukončený
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997
FRVŠ
V. Kubáň
ÚCB AF
řešený Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)20102012GAČRH. Dočekalová
ÚCB AF
ukončený
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
R. KizekÚCB AF
ukončený
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005
--
GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
ukončený
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001
--
GAČR
ÚCB AF
řešený
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010
IGA
ÚCB AF
řešený Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)2009--
GAČR
ÚCB AF
ukončený
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)
2001
2002
FRVŠ
I. Jančářová
ÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)
2011
2012
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)
2005
2006
FRVŠI. JančářováÚCB AF
ukončený
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)
2003
2004FRVŠ
ÚCB AF
obhájený
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)
2005
2005
FRVŠ
J. Zehnálek
ÚCB AF
řešený
Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
2009
2012
GAČR
R. KizekÚCB AF
ukončený
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)
1994
--
GAČR
ÚCB AF
ukončený
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)
2003
2005
GAČR
ÚCB AF
ukončený
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)
2005
--FRVŠV. Kubáň
ÚCB AF
řešený
2012
--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
řešený
Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti
20182020
GAČR
ÚCB AF
ukončený
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)
1993--
GAČR
V. KubáňÚCB AF
obhájený
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)
2005
2005
Jiný
J. ZehnálekÚCB AF
řešený Mobilní nanosenzorické systémy (7H10021)
2010
--
Jiný
ÚCB AF
ukončený
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)
1993
--
FRVŠ
V. Kubáň
ÚCB AF
ukončený Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
2013
2013
IGA
V. AdamÚCB AF
řešený
Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)
2011
2011
FRVŠR. KizekÚCB AF
řešený
2012
--
JinýR. KizekÚCB AF
řešený
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami
2011
--
IGA
ÚCB AF
řešený
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)2011--IGAÚCB AF
přijatý
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)
2011
2011
IGA
T. Vyhnánek
ÚBFR AF
řešený
Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin
2011
2011
IGA
ÚCB AF
přijatý2012
--
JinýR. KizekÚCB AF
připravovaný Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)2011
--
IGA
R. KizekÚCB AF
řešený Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)2009
2011
IGA
ÚCB AF
řešený
Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)
2011
2016
GAČR
ÚCB AF
řešený
Nanoelektroniky pro mobilní systémy asistovaného žití (AAL) (7H10021)
2010
2013
OP
ÚCB AF
přijatý
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGAV. Adam
ÚCB AF
řešený
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGA
ÚCB AF
řešený Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)20112011
IGA
R. Kizek
ÚCB AF
řešený
Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )
2008
2012Jiný
ÚCB AF
řešený
Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)
2005
2011
JinýÚCB AF
ukončený On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)
2008
2010GAČRÚCB AF
řešený Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007--GAČRR. Kizek
ÚCB AF
řešený OPVK Akademie2012
2015
OPÚHÚL LDF
řešený
Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu
2012
2014
JinýV. AdamÚCB AF
ukončený Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)
2005
--
FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)
2005--FRVŠ
ÚCB AF
ukončený
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)
2004--RP
ÚCB AF
řešený
2012
--JinýR. KizekÚCB AF
řešený
2012
--JinýR. KizekÚCB AF
řešený
Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)
2010
2012
GAČRÚCB AF
obhájený
Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin (TP 6/2015)2015
2016
IGA
V. KumbárÚTAD AF
řešený
Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)20112011IGA
ÚCB AF
řešený Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích
2010
2011
Jiný
V. Adam
ÚCB AF
ukončený
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)
1994
--
GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
řešený
2012
--
Jiný
ÚCB AF
ukončený
Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)
2003
2005
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
ukončený Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)2003
2005
GAČR
V. KubáňÚCB AF
řešený
Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)
2005
--
GAČRJ. Fojtová
ÚCB AF
řešený
Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)
2010
2013GAČR
ÚCB AF
řešený
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)
2010
--GAČR
ÚCB AF
řešený
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)
2013
--
JinýO. Zítka
ÚCB AF
obhájený
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
2005
2005
IGA
ÚCB AF
obhájený Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)20042005IGAÚCB AF
řešený
Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)
2012
--
Jiný
ÚCB AF
obhájený
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)
2005
2005
IGA
ÚCB AF
ukončený
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)
2004
2006
GAČRJ. Zehnálek
ÚCB AF
řešený
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)20072011GAČRJ. ZehnálekÚCB AF
řešený
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)
2007
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
řešený
2012
--
JinýR. KizekÚCB AF
řešený
Studium zinek vázajících bakteriálních proteinů (PGS12_2012)
2012
--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
řešený
Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)
2010
--GAČR
ÚCB AF
ukončený Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu20082010GAČRÚCB AF
řešený
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
2010
2014
GAČR
ÚCB AF
ukončený
Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)
2001--
GAČR
ÚCB AF
připravovaný
The development of biochemical and bioanalytical methods for analysis of nucleic acids for the practical exercises students MENDELU (FRVŠ )
20112011FRVŠ
ÚCB AF
obhájený
2017
2018
IGAV. Kumbár
ÚTAD AF
řešený
2012
--
JinýR. Kizek
ÚCB AF
řešený Vysoce selektivní nanostrukturované imprinty pro stanovení endokrinních disruptorů v životním prostředí (GAP503/10/0975)
2010
--
GAČRÚCB AF
přijatý
Využití kvantových teček v in vivo zobrazování (PGS09_2012)2012--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
přijatý
2012
--Jiný
ÚCB AF
řešený
Využití rozšířených elektrochemických metod ke studiu elektrochemických a bioelektrochemických procesů na mezifázi elektroda/elektrolyt (OC 174)
20072009
R. KizekÚCB AF
ukončený Využití WEDD pro monitorování nemethanových uhlovodíků v lesních ekosystémech (GA ČR 203/98/0943)1998--GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
řešený Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad (TA01010088)
2011
--
TAČR
R. Kizek
ÚCB AF
připravovaný
Vývoj nanočástic obsahujících cytostatika a enzymy pro zlepšení chemoterapie lidských neuroblastomů a studium mechanismu jejich působení (GA14-18344S)
2014
2016
GAČRV. AdamÚCB AF
řešený
2001
2005
VZ
ÚCB AF
připravovaný Význam zinku v nádorových onemocněních. Studium distribuce zinku v proteomu nádorových buněčných linií a krevního séra.2011
2012
Jiný
R. KizekÚCB AF
ukončený Zavedení imunologických metod do laboratorních cvičení z biochemie (699/F4a)20062006FRVŠJ. Zehnálek
ÚCB AF
obhájený
Zavedení moderních elektrochemických metod do biochemické laboratoře (164/2004)
20042004FRVŠ
ÚCB AF
řešený
Zdravotnická problematika ZHN
2005
2011
Jiný
R. Kizek
ÚCB AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podanýpřijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený