Ústav chemie a biochemie (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 106

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Allelopatie přírodních látek, Podpora výzkumu na VŠ (VS97014)
2005
--
FRVŠ
ÚCB AF
Analýza metalothioneinu u karcinomu prostaty na úrovni DNA, RNA a proteinu. (GP301/09/P436)2009
2011
GAČR
M. MasaříkÚCB AF
2012
--JinýR. KizekÚCB AF
2012--Jiný
ÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)2009--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM) (EE2.3.09.0224)
20092013
OP
R. KizekÚCB AF
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035)20062010ÚCB AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČR
ÚPŠRR AF
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) (ED2.1.00/03.0072)
2010
--VCÚCB AF
2012
--
Jiný
ÚCB AF
ED1.1.00/02.0068 - CEITEC - Středoevropský technologický institut (2011-2015, MSM / ED) (ED1.1.00/02.0068)
2011
2015
OP
R. Kizek
ÚCB AF
2012--JinýR. KizekÚCB AF
2012
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
Emissions of biogenic compounds from Picea abies [L.] Karst under the long term-influence of increased carbon dioxide levels (GA CR 526/03/1182)
20032005
GAČR
ÚCB AF
Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
2019
2021
GAČRÚCB AF
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA - ICRC) (ED1.100/02/0123)2011
2015
OPR. KizekÚCB AF
Fenolické látky jako chemický marker nižších taxonomických jednotek (GA ČR 521/02/1367)
2005
--
GAČR
ÚCB AF
Flow Analysis (PG97110)
1997
1997
FRVŠ
V. Kubáň
ÚCB AF
Gelové techniky pro charakterizaci přírodních systémů (P503/10/2002)
2010
2012GAČRH. DočekalováÚCB AF
Charakterizace uhlíkových nanotrubic pro elektrody elektrochemických senzorů (GP102/09/P640)
2009
2010
GAČR
ÚCB AF
Chemická charakteristika a biologická aktivita fenolických sloučenin v lučních rostlinách (GA ČR 521/99/0863)
2005
--
GAČR
ÚCB AF
Identifikace tkání živočišných druhů v masokostních moučkách pomocí molekulárně biologických metod (GA ČR 525/01/0823)
2001
--
GAČR
ÚCB AF
IGA MENDELU IP 7/2010 (7/2010)
2010
2010
IGA
R. KizekÚCB AF
Informační technologie v biomedicínském inženýrství (GD102/09/H083)
2009
--
GAČRR. KizekÚCB AF
Inovace cvičení Analytické metody v potravinářství (1118)
2001
2002
FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení předmětu Chemie anorganická a analytická (FRVŠ 2962)2011
2012
FRVŠI. JančářováÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z analytické chemie (FRVŠ 3265)
2005
2006
FRVŠ
ÚCB AF
Inovace laboratorního cvičení z anorganické a analytické chemie (FRVŠ 1183)2003
2004
FRVŠ
ÚCB AF
Inovace laboratorních cvičení z biochemie (2348/F4a)
2005
2005
FRVŠ
ÚCB AF
Inteligentní mikro a nano struktury pro mikrosenzory realizované s využitím nanotechnologií
20092012
GAČR
R. KizekÚCB AF
Interakce iontů v kapilárních průtokových systémech a jejich použití ve stopové analýze (GA ČR 203/94/0997)
1994--
GAČR
V. Kubáň
ÚCB AF
Isoflavonoids in the Myrtaceae and the Rutaceae families (GA CR 525/03/0352)
2003
2005
GAČR
ÚCB AF
Kapilární elektroforeza, Instrument 1995 (RS95 SI028)2005--
FRVŠ
ÚCB AF
Kapilární elektroforéza pro studium interakcí cytostatik (PGS16_2012)
2012
--
Jiný
ÚCB AF
Komplexní pohled na mechanismus působení a metabolismus inhibitorů tyrosinkinas a studium přístupů k potenciaci jejich protinádorové účinnosti
20182020
GAČR
Z. HegerÚCB AF
Membránové separační techniky - Teorie a praxe (GA ČR 203/93/2110)1993
--
GAČR
V. KubáňÚCB AF
Metalothioneiny jako marker úspěšnosti primární léčby nádorových onemocnění (RASO 8/2005)
2005
2005JinýJ. ZehnálekÚCB AF
Mobilní nanosenzorické systémy (7H10021)2010
--
Jiný
ÚCB AF
Moderní postupy v analytické chemii životního prostředí (FRVŠ G324 1993)1993
--
FRVŠ
ÚCB AF
Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkáním (IGA TP1/2013)
20132013
IGA
V. Adam
ÚCB AF
Modernizace praktických cvičení z botaniky- zavedení metod fluorescenční mikroskopie do výuky na VFU ( FRVŠ 2506/F4/2011/VFU)
20112011
FRVŠ
R. Kizek
ÚCB AF
2012
--
Jiný
R. Kizek
ÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami
2011
--
IGA
ÚCB AF
Modifikované peptidy ve spojení s kvantovými tečkami (13/2011)
2011--IGA
ÚCB AF
Molekulárně biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin (TP 7/2011)2011
2011
IGA
T. VyhnánekÚBFR AF
Molekulárně-biologické a biochemické markery environmentálních adaptací rostlin20112011IGAR. Kizek
ÚCB AF
Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty (DOC CEITEC.02/2012)2012--Jiný
ÚCB AF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
V. AdamMEND ZF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (NS10200)
2011--
IGA
R. Kizek
ÚCB AF
Nádorové markery, jejich stanovení a korelace s karcinomem prostaty (MZ 10200-3)
20092011IGAM. MasaříkÚCB AF
Nano-elektro-bio-nástroje pro biochemické a molekulárně-biologické studie eukaryotických buněk (NanoBioTECell) (GAP102/11/1068)
20112016GAČR
ÚCB AF
Nanoelektroniky pro mobilní systémy asistovaného žití (AAL) (7H10021)
20102013OPR. Kizek
ÚCB AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019IGAV. Adam
ÚCB AF
Nanotechnologie v ochraně rajčat (Solanum lycopersicum L.) před molicemi Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum (AF-IGA2019-IP036)
2019
2019
IGA
I. Rankić
ÚCB AF
Navržení metody pro hodnocení rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů (2/2011)
2011
2011
IGA
R. Kizek
ÚCB AF
Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosnzorů v medicině (KAN208130801 )
2008
2012
Jiný
ÚCB AF
Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)20052011JinýR. KizekÚCB AF
On-line spojení superkritické fluidní extrakce s extrakcí tuhou fází (SPE-SFE): optimalizace metody pro extrakci isoflavonů z biologické matrice (525/08/P540)
2008
2010
GAČR
ÚCB AF
Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)2007
--
GAČR
ÚCB AF
OPVK Akademie
2012
2015
OP
K. Drápela
ÚHÚL LDF
Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu
2012
2014
Jiný
ÚCB AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/93)
2005--
FRVŠ
ÚCB AF
Pikochromatografie a sequenční FIA (VS305/94)
2005
--FRVŠÚCB AF
Podpora zavedení studijního oboru "Zemědělská chemie" v anglickém jazyce (4H231)
2004--RPÚCB AF
Pokročilé matematické postupy pro vyhodnocování bioanalytických dat (PGS14_2012)2012--
Jiný
ÚCB AF
2012
--
Jiný
ÚCB AF
Progresivní metody úpravy vzorků, prekoncentrace, separace a detekce pro analýzy v biochemii a klinické a environmentální chemii. (SG2100041)2010
2012
GAČRJ. PospíchalÚCB AF
20152016
IGA
V. KumbárÚTAD AF
Sarcosin jako potenciální nádorový marker-analytická studie (1/2011)20112011
IGA
ÚCB AF
Sarkosin, a-metylacyl-CoA racemáza, prostatický specifický antigen a metalothionein jako nádorové markery u karcinomu prostaty , studie na nádorových buněčných liniích20102011
Jiný
V. Adam
ÚCB AF
Selen v potravních řetězcích a jeho vliv na lidské zdraví (GA ČR 511/94/1279)
1994
--
GAČRV. Kubáň
ÚCB AF
2012
--
JinýR. Kizek
ÚCB AF
Speciace rtuti ve vodních ekosystémech a její vstup do potravních řetězců (GA ČR 525/03/1367)
2003
2005GAČRÚCB AF
Stanovení fenolických látek v rostlinnéím materiálu metodou kapilární elektroforézy (GA ČR 521/03/P174)
2003
2005
GAČRÚCB AF
Stanovení terpenů v jehličnatých a listnatých porostech (GP526/05/P087)
2005
--
GAČR
ÚCB AF
Struktura a dynamika bioinorganických komplexů (GAP205/10/0228)2010
2013
GAČR
R. Kizek
ÚCB AF
Studie participace specifických mechanismů poškození DNA na cytoxicitě cytostatik vůči lidským chemosensitivním a chemorestentním neuroblastomům (GAP301/10/0356)
2010--GAČRR. Kizek
ÚCB AF
Studium a charakterizace primárních nádorových buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku a jejich maligní potenciál (NT14337)2013
--
JinýO. Zítka
ÚCB AF
Studium a analýza naftochinonů pomocí elektrochemických a chromatografických technik u rostlin potenciálně využitelných v medicíně (IGA VFU 1/2005)
20052005IGA
ÚCB AF
Studium biologické aktivity naftochinonů (IG 342012)
2004
2005
IGA
ÚCB AF
Studium interakce kvantových teček s biomolekulami (PGS07_2012)
2012
--JinýR. KizekÚCB AF
Studium kyseliny salicylové jako signální molekuly (250061/2005)
20052005IGAÚCB AF
Studium obranných mechanismů rostlin při stresu způsobeném těžkými kovy (525/04/P132)
20042006GAČRJ. Zehnálek
ÚCB AF
Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích (522/07/0692)
2007
2011
GAČR
J. Zehnálek
ÚCB AF
Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu (IAA401990701)
2007
--
JinýR. KizekÚCB AF
Studium vlivu nanomateriálů na buněčné kultury (PGS05_2012)
2012
--
JinýR. KizekÚCB AF
2012
--
Jiný
ÚCB AF
Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA (GPP102/10/P618)
2010
--
GAČR
R. Kizek
ÚCB AF
Syntéza magnetických nanočástic na bázi Fe v nízkoteplotním mikrovlnném plazmatu20082010GAČR
ÚCB AF
Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností (GAP205/10/1374)
2010
2014GAČR
ÚCB AF
Thallium v potravních řetězcích (GA ČR 525/01/0908)2001
--
GAČR
ÚCB AF
The development of biochemical and bioanalytical methods for analysis of nucleic acids for the practical exercises students MENDELU (FRVŠ )
2011
2011
FRVŠ
ÚCB AF
Vliv aditiv na reologické vlastnosti potravin a surovin určených k jejich výrobě (TP 2/2017)20172018
IGA
ÚTAD AF
Výroba polymerních mikrofluidních systémů pro miniaturizované separační techniky (PGS17_2012)2012--JinýÚCB AF
Vysoce selektivní nanostrukturované imprinty pro stanovení endokrinních disruptorů v životním prostředí (GAP503/10/0975)
2010
--
GAČR
R. KizekÚCB AF
Využití kvantových teček v in vivo zobrazování (PGS09_2012)
2012
--
Jiný
R. KizekÚCB AF
Využití paramagnetických částic v bio-senzorice (PGS08_2012)2012
--
JinýR. Kizek
ÚCB AF
Využití rozšířených elektrochemických metod ke studiu elektrochemických a bioelektrochemických procesů na mezifázi elektroda/elektrolyt (OC 174)
20072009R. KizekÚCB AF
Využití WEDD pro monitorování nemethanových uhlovodíků v lesních ekosystémech (GA ČR 203/98/0943)1998
--
GAČR
ÚCB AF
Vývoj a inovace nových nanomateriálů pro cílenou modifikaci cévních náhrad (TA01010088)
2011
--
TAČRR. KizekÚCB AF
Vývoj nanočástic obsahujících cytostatika a enzymy pro zlepšení chemoterapie lidských neuroblastomů a studium mechanismu jejich působení (GA14-18344S)
2014
2016
GAČR
V. AdamÚCB AF
2001
2005
VZ
P. HrdličkaÚCB AF
Význam zinku v nádorových onemocněních. Studium distribuce zinku v proteomu nádorových buněčných linií a krevního séra.
2011
2012
JinýÚCB AF
Zavedení imunologických metod do laboratorních cvičení z biochemie (699/F4a)
2006
2006FRVŠJ. Zehnálek
ÚCB AF
Zavedení moderních elektrochemických metod do biochemické laboratoře (164/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚCB AF
Zdravotnická problematika ZHN
20052011JinýR. Kizek
ÚCB AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený