Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 38

StavNázev
Od
DoDruhGarantPracoviště
Aktivita trávicích enzymů in vivo u kuřat masnéto typu
2011
--
IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
Analýza užitkovosti a chování hospodářských zvířat v závislosti na variabilitě teploty prostředí a možnosti eliminace jejího dopadu2017
2018
IGA
ÚCHHZ AF
Analýza vybraných ukazatelů životní pohody (welfare) hospodářských a volně žijících zvířat v zajetí (IGA TP 2/2013)2013
2013
IGA
ÚCHHZ AF
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (QI111A166)
20112014
NAZV
ÚCHHZ AF
Detekce genotypů dvou genů a jejich asociace s parametry kvality telecího masa (FRVŠ MŠMT 2453/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR2010
--
NAZVÚCHHZ AF
Ekologický výkrm kuřat v ČR
2009
2009NAZV
ÚCHHZ AF
Hodnocení chování a welfare dojnic českého strakatého plemene skotu s využitím kamerového systému2009
2009
IGAÚCHHZ AF
Hodnocení tělesné stavby starokladrubského koně
2005
2006FRVŠ
ÚCHHZ AF
Identifikace a řešení vybraných problémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
2013
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Inovace na mléčné farmě Lípa (SV2180381)
2018
2018
Smluvní výzkumD. Falta
ÚCHHZ AF
2018
2019
Smluvní výzkum
D. Falta
ÚCHHZ AF
INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU (NAZV)
2000
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Modernizace výuky hipologických disciplín (3089/2011)2011
2012
FRVŠ
T. Petlachová
ÚCHHZ AF
Možnosti konzervace ejakulátu u psů (IP 15/2011)
2011
2012
IGA
ÚCHHZ AF
Optimalizace odhadu podílu svaloviny při zkouškách vlastní užitkovosti v rámci stanovení plemenné hodnoty výchozích populací prasat. (QC 1041)2001
--
NAZV
ÚCHHZ AF
Optimalizace šlechtitelského programu v chovu Českého strakatého skotu v podhorských a horských oblastech se zaměřením na maximální spotřebu objemných krmiv z TTP a zdravodní parametry zvířat (QF 4005)
2004
2007
NAZVJ. ŠubrtÚCHHZ AF
pokus ve výkrmu drůbeže (235/9510/SV2120301)
2012
2013Smluvní výzkumM. LichovníkováÚCHHZ AF
Pokus ve výkrmu kuřat. (235/9510/SV2130291)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚCHHZ AF
Porovnání mikrobiální kvality vajec z klecového a alternativního chovu slepic2006
2006
IGA
ÚCHHZ AF
Projektové webové stránky
2009
--
Interní
I. Vyskočil
ÚIT CP
      Ústav 235
2010
--
Interní
ÚCHHZ AF
2013
--InterníP. NovákÚCHHZ AF
Standardizace hodnocení jatečných těl skotu aparativními metodami v systému SEUROP (2B06107)2006
2011
Jiný
J. Šubrt
ÚCHHZ AF
Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí (QI91A055)
20092013
NAZV
R. Filipčík
ÚCHHZ AF
Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (QH71284)
2007
2011
NAZVÚCHHZ AF
Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen. (QH91271)
2009
2011
NAZVJ. KuchtíkÚCHHZ AF
Vliv klimatických a biologických faktorů na reprodukční a užitkové vlastnosti zvířat (TP 8/2011)2011
2012
IGA
ÚCHHZ AF
Vliv kvality podestýlky na vybrané ukazatele welfare skotu, prasat a drůbeže (TP 05/2014)
2014
2014
IGA
ÚCHHZ AF
Vliv pre-, pro- a antibiotik na vývoj střevní mikroflóry drůbeže a pohodu zvířat.
2011
--
NAZV
M. Lichovníková
ÚCHHZ AF
Vliv suplementačního aditiva (selen, Se) na složení a vlastnosti mléka dojnic (DA280011)
2008
2008
JinýM. SkýpalaÚCHHZ AF
Vliv vybraných biologických faktorů na kvalitu reprodukce, produkce a etologické projevy hospodářských zvířat (IGA TP 1/2012)
2012
2013
IGA
ÚCHHZ AF
Vliv vybraných faktorů na kvalitu spermatu psů
2010
2010
IGAL. MáchalÚCHHZ AF
Vliv vybraných vlivů chovatelského prostředí na reprodukční a produkční ukazatele v chovu zvířat (TP 2/2010)20102011
IGA
ÚCHHZ AF
2009
2011
NAZV
M. LichovníkováÚCHHZ AF
Využitelnost živin zelené píce u pomalu rostoucích hybridů kura masného typu
2015
--
IGAM. LichovníkováÚCHHZ AF
Využití pastvy přežvýkavců v oblastech LFA k trvalému zlepšování podmínek životního prostředí. (2B06108)
2006
2011JinýÚCHHZ AF
Vývoj bezstresového omračování drůbeže (FI-IM/153)
20052005MPOM. LichovníkováÚCHHZ AFLegenda:
Aktivní stavy:
podanýpřijatýpřipravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazenýzamítnutý
zrušený