Faculty of Business and Economics - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 569

State
Name
FromUntilType
Supervisor
Department
zamítnutý A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania
2014
2015Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
obhájený
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy20072009
RC FBE
zamítnutý
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠDI FBE
obhájený
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
D. Kudová
DMA FBE
obhájený Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGA
J. Dannhoferová
DI FBE
ukončený
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004IGADBE FBE
obhájený
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)
2006
2006IGAF. DařenaFBE
ukončený
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
Other
DI FBE
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
20082008
IGA
DI FBE
ukončený
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
20042004
IGA
J. Dufek
DSOA FBE
zamítnutý
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007IGAJ. Urbánek
DMT FBE
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGAF. Dařena
DI FBE
řešený20092009IGAJ. StávkováDMT FBE
připravovaný
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGA
DI FBE
přijatý Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
FBE
obhájený
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
DSOA FBE
obhájený
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)
2001
2003
NAZVFBE
obhájený
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
DAT FBE
obhájený
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.2013
2013
IGA
L. StřelecDSOA FBE
řešený Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014
--
IGA
DI FBE
řešený
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012
--
IGAJ. Šťastný
DI FBE
řešený
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--
IGADAT FBE
řešený
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
O. VeselýDI FBE
ukončený
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013IGAD. Hampel
DSOA FBE
podaný
Aspects of European Integration in International Trade and Marketing
2009
--
OPL. Stejskal
DMT FBE
připravovaný Assesment of evaluation criteria in public works contracts2019
2019
IGAL. LacinaDF FBE
obhájený
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)
2008
2010
GAČR
RC FBE
řešený
2006--GAČR
DMT FBE
ukončený
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
2008
2008
IGA
J. ŠťastnýDI FBE
řešený Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGAFBE
obhájený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGA
DI FBE
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
20092009
IGA
DI FBE
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--IGADI FBE
vyřazený
Bridges between practice and tertiary education2012
2014
OP
DMT FBE
řešený
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005--GAČR
DF FBE
obhájený
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)
2001
2003
NAZV
FBE
řešený
2010--IGA
DI FBE
řešený
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
20122014
Other
DF FBE
řešený
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
20102012
Other
RC FBE
řešený
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--IGA
DF FBE
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkum
J. Přichystal
DI FBE
řešený
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)
2020
2020
IGA
DMT FBE
zamítnutý
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
2010
2010
GAČR
DE FBE
řešený Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)
2013
2013
FRVŠ
I. RábováDI FBE
podaný
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009
--
GAČR
DI FBE
řešený
20092012OtherJ. TurčínkováDMT FBE
vyřazený
2008
2009
RP EK
DMT FBE
připravovaný
Consumers in EU
2009
--
RP EK
O. Dufek
DMT FBE
zamítnutý Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)20132016SpecifickýT. FoltýnekDI FBE
řešený Corporate identity as a competitive advantage2006--
Internal
FBE
zamítnutý
Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic
2014
2016
GAČR
S. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries20152016OtherS. FormánkováDMA FBE
řešený
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Foreign edu.
RC FBE
obhájený Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)2004
2004
FRVŠ
J. Kominácká
DI FBE
obhájený
Creation of course Digital Photography20082008
FRVŠ
J. Dannhoferová
DI FBE
připravovaný
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )
20162017
TAČR
L. Kubíčková
DMT FBE
obhájený
Creation of multimedial study guide for the course Programming language C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠ
DI FBE
obhájený
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)
2006
2006
FRVŠJ. Kominácká
DI FBE
obhájený
Creation of the new subject Brand and account management
2009
2009
FRVŠ
M. SoučekDMT FBE
podaný
Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010--
FRVŠ
DMT FBE
zamítnutý
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016OtherS. Formánková
DMA FBE
obhájený
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
2014
2015
Foreign edu.DMA FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011
VZ
B. MinaříkFBE
obhájený
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
M. Sojka
DE FBE
obhájený           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)2005
2011
eTS VZDE FBE
obhájený
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
20052011eTS VZ
DE FBE
obhájený           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZ
M. Sojka
DE FBE
obhájený
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZ
DE FBE
obhájený      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)20052011
TS VZ
P. ŽufanDMA FBE
obhájený
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
DMA FBE
obhájený
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
DMA FBE
obhájený           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)2005
2011
eTS VZJ. DudaDMA FBE
obhájený
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
20052011eTS VZ
DF FBE
obhájený
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011eTS VZ
DAT FBE
obhájený      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)2005
2011
TS VZ
DMT FBE
obhájený
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZDMT FBE
obhájený
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
20052011
eTS VZ
DMT FBE
obhájený
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZ
A. MotyčkaDI FBE
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)
2005
2011
Akt eTS VZM. Šorm
DI FBE
obhájený
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011Akt eTS VZDI FBE
obhájený
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)2005
2011
Akt eTS VZI. Rábová
DI FBE
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZJ. DannhoferováDI FBE
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
20052011Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011
Akt eTS VZ
R. Malo
DI FBE
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZV. Konečný
DI FBE
obhájený                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)2005
2011
Akt eTS VZM. Pokorný
DI FBE
obhájený
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)2005
2011
eTS VZK. RyglováDMT FBE
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
V. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)2005
2011
TS VZDBE FBE
obhájený           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZDBE FBE
obhájený
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZH. Pavlíčková
DL FBE
obhájený
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
obhájený           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011eTS VZJ. Dufek
DSOA FBE
obhájený
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011
eTS VZJ. Jánský
DBE FBE
zamítnutý Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
OtherS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015
MMR
M. Lörinczy
DMA FBE
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)2012
2012
IGA
DAT FBE
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012--IGA
DAT FBE
řešený Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--
IGA
P. Semerád
DAT FBE
řešený
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010
--
IGA
DE FBE
řešený Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2014
2016TAČRJ. Janová
DSOA FBE
řešený
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2015
--
TAČRD. Hampel
DSOA FBE
ukončený
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)
2012
2013
TAČR
DSOA FBE
řešený Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014--IGA
DF FBE
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
DI FBE
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)2016
2016
IGA
F. OstřížekDI FBE
řešený
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)
20172017
IGA
F. OstřížekDI FBE
zamítnutý
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)
2017
2020
Foreign edu.
S. FormánkováDMA FBE
ukončený
Development of commercial geographical information system for Android platform20132015
Smluvní výzkum
DI FBE
obhájený
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)
20032006NAZVDMA FBE
řešený
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
2018
2018
IGA
P. NetolickýDI FBE
řešený
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--
IGA
DI FBE
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009
--
IGA
DI FBE
řešený
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGA
P. Svoboda
DAT FBE
obhájený
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009
GAČRD. Nerudová
DAT FBE
řešený
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy
2014--
IGA
A. Veverková
DAT FBE
zamítnutý
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
20102010
GAČR
DAT FBE
řešený Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--
IGA
DI FBE
řešený
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--
IGA
N. Najman
DE FBE
řešený
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?20122015OtherL. Lacina
DF FBE
zrušený
Education in tourism management
2009
2012
OP
DMT FBE
obhájený Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize2011
2011
IGA
DF FBE
řešený
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006--
IGA
M. Dorée
DF FBE
ukončený
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
20042004IGA
DBE FBE
ukončený
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGA
J. Jánský
DBE FBE
obhájený
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)
2002
2004
GAČRP. ŽufanDMA FBE
ukončený
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008
OP
FBE
obhájený
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006FRVŠ
DF FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekDSOA FBE
obhájený
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠDSOA FBE
obhájený
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008
FRVŠ
DSOA FBE
řešený
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006
--
FRVŠ
A. Motyčka
FBE
obhájený
20022005Internal
DI FBE
podaný
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--Foreign edu.J. OstřížekDF FBE
podaný European Network for Academic Integrity
2015
--OtherD. Henek Dlabolová
DI FBE
řešený
European Union after Lisbon treaty2010--Foreign edu.
DF FBE
řešený
2010
--
IGA
DI FBE
připravovaný Evaluation of bids in public procurement20182018
IGA
L. LacinaDL FBE
podaný
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009
--
Other
L. LacinaDF FBE
obhájený
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
DSOA FBE
zamítnutý
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)
2009
2009
Other
DAT FBE
řešený
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--Smluvní výzkumD. Martinovičová
DBE FBE
obhájený
1998
2002
Internal
M. Šorm
DI FBE
přijatý
FairTax2017--
Other
DAT FBE
přijatý
FairTax
2017--Other
DAT FBE
řešený Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. Gláserová
DAT FBE
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
N. HazuchováDMT FBE
řešený
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGA
M. BédiováDMT FBE
řešený
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014--IGADF FBE
řešený
2014
2016
GAČR
DF FBE
obhájený
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
20062006IGADSOA FBE
obhájený
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
20122013
OP
T. FoltýnekDI FBE
ukončený
Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006OtherP. Tomšík
DMA FBE
řešený
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR
2018
2020
TAČR
DAT FBE
zamítnutý
Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions
2008
2011
OtherFBE
obhájený
2003
2003
FRVŠ
DI FBE
řešený
Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)
2018
2018
IGA
DL FBE
ukončený
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
I. Ondrášek
DFG FH
zamítnutý20142015RP EKJ. HřebíčekDI FBE
podaný
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠD. Nerudová
DAT FBE
řešený Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)
2015
2017OtherM. Rašticová
DL FBE
obhájený
Generator of economic and organizational behavior in the frame of pedagogic activities for research of management theories and persona development of students (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
DMA FBE
podaný
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
V. KašparovskáDF FBE
obhájený
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)2004
2004
FRVŠJ. JanováDSOA FBE
ukončený
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
2002
2002
OtherDMA FBE
řešený
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011
--
IGA
DF FBE
zamítnutý
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006
GAČR
R. KučerováDMA FBE
řešený
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003--
NAZV
L. Grega
DBE FBE
řešený
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--
IGAN. HazuchováDMT FBE
řešený
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013--
IGA
DAT FBE
řešený
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--
IGAN. NajmanDE FBE
řešený
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
2015
2016
Other
DL FBE
obhájený Human resource management in the wine sector
2011
2012IGA
DMA FBE
zamítnutý
Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery products20042004IGAJ. TurčínkováFBE
řešený
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013--IGAM. VyklickýDL FBE
řešený
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013
--
IGA
DMT FBE
obhájený ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. Motyčka
DI FBE
řešený
2010--IGADI FBE
řešený
Identification of potential business partners in the Czech Republic for Hungarian Dairy Research Institute Ltd.
2011
2011
DMT FBE
řešený
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--
IGA
S. Riederová
DBE FBE
řešený
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011--IGADBE FBE
řešený Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--
IGA
DMT FBE
řešený
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManDL FBE
řešený
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011--
IGA
DMT FBE
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010
--
IGADMT FBE
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011--
IGA
L. Procházková
DMT FBE
řešený Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011
--
IGA
DBE FBE
podaný Impact of Globalization on Macroeconomic Policy
2010
--GAČRP. Breinek
DE FBE
ukončený
2010
2013
Specifický
DI FBE
ukončený
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005
RP
DI FBE
obhájený
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005
Internal
DI FBE
obhájený
2008
2008
IGAP. HaluzaDI FBE
řešený
2011
--
IGA
DI FBE
obhájený
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠP. Haluza
DI FBE
ukončený
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)2003
--
FRVŠJ. Tuza
DL FBE
obhájený
Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2010
2011Foreign edu.E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
řešený Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
2015
2016
TAČR
DL FBE
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)
2009
--
IGAI. RašovskáDMT FBE
řešený
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009
--
IGAI. RašovskáDMT FBE
obhájený
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
20062006
RP
J. KomináckáFBE
zamítnutý
Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)
2006
2007
FRVŠ
DMT FBE
ukončený
2004
--
FRVŠ
DMT FBE
zamítnutý
Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)
2008
2008
FRVŠ
DMT FBE
ukončený
Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)
2006
2006FRVŠDMT FBE
řešený2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
ukončený
Innovation of the Subject Tourism by the module Destination Management (FR150081)
2005
2005
FRVŠ
K. RyglováDMT FBE
řešený
Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
2011
2013OPL. BrestičováDI FBE
řešený
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
20192021OtherJ. Rybička
DI FBE
obhájený
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
přijatý
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020--Internal
DMA FBE
obhájený
2010
2010
FRVŠDMA FBE
obhájený Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠP. TomšíkDMA FBE
obhájený
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
20072007FRVŠDI FBE
řešený Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI
2015
2016
Smluvní výzkumDI FBE
řešený
2010
--
FRVŠ
R. MaloDI FBE
obhájený
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠ
F. Dařena
DI FBE
obhájený
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu
2003
2003FRVŠJ. DudaDMA FBE
zamítnutý
Inovace předmětu Marketing I
2009
2009
FRVŠM. Foret
DMT FBE
podaný
Inovace předmětu Marketing I2009
--
FRVŠO. DufekDMT FBE
podaný Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--
FRVŠ
DI FBE
ukončený
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)2013
2013
FRVŠJ. Přichystal
DI FBE
obhájený
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)
19991999
FRVŠ
P. Tomšík
DMA FBE
podaný
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010FRVŠDMA FBE
obhájený Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1
2011
2011FRVŠ
DI FBE
obhájený
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
řešený Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)2008
2008
FRVŠDMT FBE
obhájený
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)
2012
2012FRVŠDI FBE
obhájený
2013
2014
FRVŠ
D. Procházka
DI FBE
obhájený
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)
2000
2000FRVŠDMA FBE
obhájený
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠDMA FBE
řešený Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OPI. RašovskáDMT FBE
obhájený
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
2014
2014
IGADI FBE
obhájený
Inovation of Marketing research (1156/2007)
2007
2007
FRVŠM. Souček
FBE
řešený
2015
2015
Smluvní výzkumI. RábováDI FBE
podaný
2010
--
FRVŠ
DMT FBE
obhájený Inovation of subject Computer typesetting (FR160131/1638/2006)20062006
FRVŠ
J. PřichystalFBE
řešený Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)2015
2015
FRVŠDI FBE
obhájený
Inovation of web interface for document creation (7/2014)
2014
2014
IGA
J. Přichystal
DI FBE
řešený
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR
2014
--
IGADBE FBE
zamítnutý
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne
2008
2009
OP
DMT FBE
obhájený
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education
20162016
Other
S. Formánková
DMA FBE
podaný
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--
FRVŠ
J. WeinlichováDI FBE
ukončený
Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)
2004
--
RP
DI FBE
obhájený Integration of geodata for education on FBE, MZLU in Brno
2006
2006
FRVŠ
FBE
obhájený20072007
FRVŠ
FBE
obhájený
Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)
2004
2005
RP
DI FBE
obhájený2002
2002
RP
M. ŠormAIS REC
obhájený
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
20022002RPJ. DedíkováFBE
obhájený
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012
IGA
DF FBE
obhájený
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II
2004
2004
FRVŠ
DAT FBE
podaný
International Agrobusiness Tendencies
2010
--
NAZVDMT FBE
řešený Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)
2004
--
Other
FBE
řešený
Kancelář IGA
2013
--
IGADMA FBE
zamítnutý
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
2017
2018
Other
S. Formánková
DMA FBE
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--IGADI FBE
řešený
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách
2009--IGAJ. TurčínekDI FBE
řešený
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích
2010--IGAI. Rašovská
DMT FBE
obhájený Konkurenceschopnost malých a středních podniků2011
2012
IGA
DMA FBE
obhájený Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2011
2013
GAČR
J. Hřebíček
DI FBE
řešený
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--IGAK. OndráškováDMT FBE
řešený20112013
GAČR
DAT FBE
řešený
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)
2013
2015
GAČR
DAT FBE
řešený Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013
--IGADBE FBE
obhájený
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP
2006
2006IGAJ. OstřížekDF FBE
řešený
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGAM. JankůDL FBE
řešený Management of the Tax Policy - Measurement of the Administrative and the Compliance Costs of Taxation in the Czech Republic (GACR 402/02/1271)
2002
--
GAČR
DAT FBE
řešený
Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)
2006
--
Other
DMT FBE
řešený Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů
2011
--IGAP. TurčínekDI FBE
zamítnutý
Map of Computer Engineering
2014
2015
Foreign edu.
DI FBE
zamítnutý
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)
2016
2017
TAČR
DI FBE
řešený
Marketing research of consumer behaviour in free time sector (IG150451)
2005
2005
IGA
FBE
řešený Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům
2012
--
IGA
DMT FBE
obhájený
2014
2016
GAČR
DI FBE
zamítnutý
2014
2015
OP
O. Trenz
DI FBE
podaný
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--
Internal
O. ŠobaDF FBE
obhájený
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
2008
2008
IGA
DF FBE
řešený
Methodology of creation and implementation of communication action plan for operation programs
2006
--
Other
FBE
řešený
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava
20102010
IGA
P. TomšíkDMA FBE
vyřazený
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.2009
2009
IGA
DAT FBE
řešený Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008
IGAJ. ŠirokýDF FBE
řešený
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)
2015--
TAČR
DL FBE
řešený
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--
IGAR. Gottwald
DF FBE
zamítnutý
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)
20152015
CERGE-EI
DI FBE
ukončený
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)
2004
2004
Other
DMA FBE
řešený
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--
NAZVL. GregaDBE FBE
řešený
MobEx 2011--2012. Water and City
2011
2012
Other
RC FBE
zamítnutý
Model of Social Responsibility Integration in the Third Role of Higher Education Institutions (18-07920S)
2018
2019GAČRS. Formánková
DMA FBE
řešený
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011--
IGA
DMA FBE
obhájený
Modeling of Lifetime Value
2008
2008
IGAM. SoučekDMT FBE
řešený
2017
2019GAČR
DI FBE
obhájený
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
19971998
NAZV
P. Tomšík
DMA FBE
podaný
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods
2010
--
GAČR
DI FBE
řešený Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010
--
IGADI FBE
řešený Modul elektronický marketing2012
--
FRVŠDMT FBE
obhájený Moebius20082013
Other
D. ProcházkaDI FBE
řešený
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 2020
2013
--
IGAJ. Vavřina
DBE FBE
obhájený
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR
2011
2011IGAJ. Vrtalová
DAT FBE
zamítnutý
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie20162017
Other
S. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie2015
2017
Other
DMA FBE
řešený
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
20072012
I. ŽivělováDBE FBE
řešený
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014
--
IGA
DI FBE
ukončený
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)
2002
--FRVŠB. Minařík
DSOA FBE
ukončený
20122012FRVŠDI FBE
ukončený Multimediální podpora výuky drobného podnikání2006--FRVŠ
DBE FBE
obhájený Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008
IGAR. Redlichová
FBE
řešený Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010
--
FRVŠDI FBE
podaný
Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013
--
FRVŠ
M. Souček
DMT FBE
řešený
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014
--IGAZ. Špendel
DI FBE
ukončený
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)
2012
2013
Other
DI FBE
obhájený
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů2014
2015
IGADI FBE
obhájený
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů2012
2012
IGAT. Foltýnek
DI FBE
ukončený
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat
2015
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
obhájený2008
2008
IGAJ. Šťastný
DI FBE
řešený
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit2011
--
IGA
J. Stehlíková
DMA FBE
řešený Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice
2012
--
IGA
DAT FBE
řešený Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013
--IGAP. Koráb
DF FBE
řešený
Network Supporting Co-operation among Technical and Managerial Oriented (CZ.Q1.07/2.4.00/12.0017)2009
2012
OP
FBE
řešený
non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)
2013
2015
GAČR
J. Janová
DSOA FBE
řešený Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011
--
IGA
R. MaloDI FBE
obhájený
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
20082008IGA
DI FBE
řešený
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
připravovaný
Nový předmět Softwarové aplikace
2011
--
FRVŠ
J. TřináctýDI FBE
obhájený
Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)
2003
2006
NAZVDBE FBE
podaný2010
2010
FRVŠDMA FBE
řešený
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS
2013
--
IGAL. Bartůňková
DAT FBE
zamítnutý
OCW4STEM
20132016OtherT. Foltýnek
DI FBE
řešený
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích
2010--IGAD. MartinovičováDBE FBE
řešený Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod
2006
--
IGA
M. PřibylDMT FBE
řešený Optimization of the Tax Systém in the Czech Republic in the Context of the European Region and Dynamic Economic, Social and Legal Environment (GACR 402/02/1388)2002
--
GAČR
DAT FBE
zamítnutý
Organization of theEnometrix XXII conference
2015
2015
OtherS. Formánková
DMA FBE
zamítnutý
2013
2017
NAZV
J. HřebíčekDI FBE
obhájený
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)
2017
2017
IGAJ. Šťastný
DI FBE
obhájený
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)
2018
2018
IGA
DI FBE
obhájený
Parallel image processing (PEF_DP_2016013)
2016
2016IGA
DI FBE
obhájený
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014
OPS. FormánkováDMA FBE
obhájený
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
20062006FRVŠM. PokornýDI FBE
řešený
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012
FRVŠ
P. SerafinovičDI FBE
přijatý Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem
2018
2018Internal
DMA FBE
obhájený Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGA
M. PokornýDI FBE
podaný
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II
2010
--
FRVŠ
DF FBE
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
2009
2009
IGA
DI FBE
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009
--
IGA
J. KryštofDI FBE
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)2009
2009
IGA
DI FBE
řešený
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry
2009
--
IGA
DI FBE
obhájený
Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)
20052005FRVŠDI FBE
ukončený
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)
2002
2002
FRVŠFBE
zamítnutý
Possibilities of development of corporate social responsibility among university students of economically oriented programs
20152015
IGA
DMA FBE
zrušený
Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)
20072008
GAČR
I. Lechanová
DBE FBE
zrušený
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
DOFE FBE
podaný
2010
--
GAČRL. Stejskal
DMT FBE
řešený
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010
--IGADL FBE
ukončený
2006
2007
FRVŠ
FBE
řešený
Preparation of Study Matherials for Graduate Students of Faculty of Business and Economics MUAF Brno
2009
2012
OPFBE
ukončený Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)
2004
--IGADBE FBE
zamítnutý
PRIDE (Horizon 2020)2014
2017
RP EK
DI FBE
řešený
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie
2013
--
IGA
Z. Špendel
DI FBE
řešený
Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)
2019
2022
TAČR
L. KubíčkováDMT FBE
řešený
Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.
2017
2017
IGA
D. AnarfiDAT FBE
obhájený
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)
20032004
Other
H. Chládková
DMA FBE
řešený
Projektové webové stránky
2009
--InternalI. VyskočilDIT CUD
řešený
      Ústav 112
2014--Internal
DMA FBE
řešený
      Ústav 118
2010
--
Internal
DF FBE
řešený
           JeanMonet
2019
--Internal
DF FBE
řešený
      Ústav 191
2010--Internal
DOFE FBE
řešený
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání
2011
2013
InternalDIT CUD
zamítnutý Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)
2015
2015
V4
DI FBE
zamítnutý
Proposal of methodology to detect adulteration of wine
2015
2018
NAZVS. FormánkováDMA FBE
řešený
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR
2010
--
IGA
DMT FBE
řešený
Příjmové podmínky seniorů v ČR
2012
--
IGA
DMT FBE
řešený Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.0175
2009
--
OP
DOFE FBE
ukončený
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)
2005
2006
FRVŠI. LechanováDBE FBE
ukončený
Public Administration - Jean Monnet Short European Module
2001
--
Other
P. VolekFBE
řešený Public procurement and PPPs (FRVŠ č. 228/2007)
2007
--FRVŠ
FBE
přijatý
Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)
2007
--
OtherJ. Ostřížek
DF FBE
ukončený
Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)
2001
--
GAČRDBE FBE
řešený
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)2009
2009
IGA
DI FBE
obhájený
Referenční model adaptivních webových systémů
2008
2008
IGA
R. Malo
DI FBE
řešený
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013
--
IGA
DMT FBE
obhájený
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
20122012IGA
DF FBE
řešený
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat
2010--
IGA
DMT FBE
ukončený
Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)
2002
2004
GAČR
DMT FBE
ukončený
Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)
2002--
GAČR
P. Syrovátka
DBE FBE
obhájený Research of the basic characteristics of the microeconomics environment in the Czech Republic with help of non-traditional methods of computer simulation (GA402/00/0499)20002002GAČRP. SyrovátkaFBE
ukončený Research on haematological and biochamical parameters of the blood and erytrocytes of the rainbow trout (525/00/0241)20002002GAČRB. MinaříkDSOA FBE
přijatý
Risk management in agriculture
2018
2018IGA
DMA FBE
řešený Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--
IGA
DMT FBE
ukončený Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models (GA16-07089S)
2016
2018
GAČR
L. StřelecDSOA FBE
obhájený
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)
20082009AKTIONL. Střelec
DSOA FBE
obhájený Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)20092010AKTIONL. StřelecDSOA FBE
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGA
DMT FBE
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009IGA
DMT FBE
podaný Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠDI FBE
řešený
2010
--
IGA
DI FBE
obhájený
2012
2012FRVŠJ. Šťastný
DI FBE
obhájený
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008
IGA
DI FBE
řešený
2015
2015
RP
DI FBE
řešený
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ2011--OP
RC FBE
ukončený
Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)
2005
--FRVŠD. LinhartováDSS FBE
řešený
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)2017--
IGA
DMA FBE
zamítnutý
2012
2012
RPDI FBE
obhájený
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)
2002
2002
FRVŠ
L. KunderováDI FBE
obhájený
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012
IGA
H. Eklová
DMA FBE
řešený
Řízení nákladové efektivity preventivních programů
2014
--
IGA
M. HomolkaDMA FBE
řešený
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"
2013
--
IGA
DSOA FBE
podaný
Scoring models and measures of their quality20102013
GAČR
DSOA FBE
ukončený
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)20032005GAČRM. SojkaDE FBE
ukončený
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)
2003
2004
GAČR
DE FBE
zamítnutý
Semantic similarity analysis for plagiarism detection
2015
2017
GAČR
DI FBE
řešený
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007
--IGAR. Redlichová
FBE
zamítnutý
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006
GAČR
DI FBE
řešený
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.
2009
--IGA
DMT FBE
řešený Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)2015--GAČR
DAT FBE
řešený
Socioekonomické problémy současné společnosti2013
2013
FRVŠ
DL FBE
řešený
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
D. Ettaleb
DL FBE
obhájený2009
2009
FRVŠ
D. ProcházkaDI FBE
řešený
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)
2012
2013
TAČR
DAT FBE
podaný
Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems2010
--
GAČR
I. Rábová
DI FBE
řešený Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii
2009
--
IGA
V. VítkováDAT FBE
obhájený
2010
2010FRVŠ
DI FBE
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠDI FBE
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)2010
2010
FRVŠDI FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012--IGAL. Kouba
DE FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013
--
IGA
DE FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014
--
IGADE FBE
řešený Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy 2014
--
IGA
M. Kormaňáková
DMT FBE
zamítnutý Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009
IGA
DMT FBE
řešený
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami
2012--IGA
DMT FBE
řešený
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura
2010
--
IGA
DMT FBE
obhájený
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
2010
2010IGAS. KapounekDF FBE
obhájený Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)20102010
FRVŠ
DI FBE
podaný
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences
2016
2019
Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
řešený
2009
2011
GAČRM. ZábojDMT FBE
podaný
2017
2017
IGADMA FBE
řešený
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011--IGAJ. Štenclová
DMT FBE
řešený
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2011--
IGA
DMA FBE
řešený
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--
IGA
D. SkálováDMT FBE
obhájený
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku
2010
2010IGADMA FBE
zamítnutý
Study and Travel20152016
Specifický
S. Formánková
DMA FBE
řešený
STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006--
Other
DMT FBE
obhájený
Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)
2005
2005
Other
J. Kominácká
DI FBE
obhájený
Support of subject Computer typesetting (FR150141/3161/G5)
2005
2005
FRVŠ
J. Přichystal
FBE
obhájený Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora
2012
2013IGAA. MotyčkaDI FBE
obhájený Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense2015
2015
Smluvní výzkum
D. Procházka
DI FBE
řešený Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek2014
--
IGADF FBE
ukončený
Terrain research for the needs of optimalization of transport companies operations cost (DP)20052006
IGA
J. VlčekFBE
řešený The Development of Human Resources on FBE (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)2011
2014
OPRC FBE
řešený
The Effects of Labels on Consumer Behaviour
2014
--
IGA
DMT FBE
řešený
The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)
2006
2007
GAČRE. SmělíkováDBE FBE
řešený The Impact of Financial Reporting Harmonization for Small and Medium-sized Enterprises in Relation to the Income Tax Base Construction (402/07/0547)20072009
GAČR
D. NerudováDAT FBE
zamítnutý
The importance of lobbing in enterprise management
2015
2015
V4DMA FBE
ukončený The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)
2014
2014
FRVŠDI FBE
obhájený
The methodology for information systems for marketing strategies support creation (G5 3398/2005)
2005
2005FRVŠF. Dařena
FBE
obhájený THE NEW TRENDS IN THE DECISION MAKING FOR THE BUSINESS SUBJECTS INVOLING IN THE AGRARIAN ACTIVITIES (EP7260)
1997
1999
NAZV
E. SvobodaFBE
ukončený
The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)
2004
2004
IGADBE FBE
zamítnutý
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)
2009
2009
GAČR
A. MelicharováDE FBE
zrušený
The problems with implementing knowledge management to czech companies
20102010IGAE. Svoboda
DMA FBE
řešený The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)
2015
--
GAČR
K. RyglováDMT FBE
zrušený
The role of educational e-technologies in managerial decision making in business management
2010
2010IGA
DMA FBE
ukončený
The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠDBE FBE
řešený
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014
--
IGADSOA FBE
řešený The structure of working tasks academic workers at the BEF Mendelu in Brno2010--IGA
DMA FBE
řešený
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)
2004
--
Other
DF FBE
řešený
Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČR
J. Poměnková
RC FBE
ukončený
Training of managers/owners of SMEs in strategic management (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)
2012
2015Foreign edu.
DMA FBE
obhájený
Transfer pricing
2010
2010
IGADAT FBE
řešený
Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE (IVF)
2013
2014OtherDMA FBE
řešený
TT Point - Technology Transfer at Mendelu in Brno (SF1100021)
2010
2012
OPJ. Přenosil
FBE
ukončený
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003
--
FRVŠ
P. Toman
DF FBE
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
20092009
FRVŠ
T. Foltýnek
DI FBE
ukončený Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)
2010
2010
FRVŠDI FBE
obhájený
2008
2008
FRVŠ
T. FoltýnekDI FBE
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)20062006FRVŠT. Foltýnek
FBE
obhájený
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠ
J. PřichystalDI FBE
obhájený
2009
2010
FRVŠJ. Přichystal
DI FBE
podaný Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty20112011FRVŠK. Ryglová
DMT FBE
podaný
2009
--FRVŠ
DMT FBE
obhájený
2006
2007FRVŠB. AndrlíkDAT FBE
ukončený Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
--FRVŠP. David
FBE
obhájený
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky
2006
2006
FRVŠ
FBE
podaný Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
řešený
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
20092009FRVŠ
DI FBE
obhájený
2005
2005
FRVŠ
DI FBE
obhájený
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
2004
2004
FRVŠ
DMA FBE
podaný
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"
2009
--
FRVŠM. Otavová
DAT FBE
obhájený20092009FRVŠO. Popelka
DI FBE
řešený
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009
--
FRVŠ
M. CeplDI FBE
vyřazený
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu
2010
2010
FRVŠ
DAT FBE
obhájený
Upgrade of laboratories for education of GIT courses (2273/2008/Ab)
20082008
FRVŠ
FBE
zamítnutý
Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)
2011
2014
GAČR
DI FBE
obhájený
Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variants (QC1401)
2001
2003
NAZVFBE
obhájený
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí
20082008RPJ. Kominácká
DOFE FBE
obhájený Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství2011
2011
IGAJ. JanováDSOA FBE
řešený
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012--
IGA
DBE FBE
zamítnutý
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
2011
2011
IGA
DMT FBE
obhájený
Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)
20062006
FRVŠ
M. Šorm
DI FBE
obhájený
2010
2010IGA
DI FBE
obhájený
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu20102010IGADI FBE
řešený
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011--
IGA
M. BeranováDBE FBE
řešený
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR2014--IGAZ. Motlíček
DBE FBE
řešený Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012--IGAP. Koráb
DF FBE
řešený
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele
2013--IGAO. Dufek
DMT FBE
řešený
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku2014
--
IGAE. Vávrová
DF FBE
řešený
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012
--
IGAV. Adamec
DSOA FBE
zamítnutý
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)
2014
2014
Other
S. FormánkováDMA FBE
obhájený
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009
FRVŠDI FBE
podaný
2010
2010
FRVŠ
J. StávkováDI FBE
přijatý
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu
2011
2011
FRVŠ
A. Wahla
DMT FBE
obhájený
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017
IGA
P. NetolickýDI FBE
řešený
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012
--
IGA
DBE FBE
řešený
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 2013
2013--
IGA
M. BasovníkováDBE FBE
řešený Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010--
IGA
S. RiederováDBE FBE
řešený Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014
--
IGAS. RiederováDBE FBE
obhájený
Výstava z IPP v Turecku: Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
20112011Akt VCRC FBE
ukončený
Výstava z konference: Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future
20112011Akt VCE. Abramuszkinová Pavlíková
RC FBE
řešený
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu
2014--IGA
DSOA FBE
podaný
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)
2010
--
FRVŠ
DMA FBE
zamítnutý
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)
2010
2010
FRVŠ
P. David
DAT FBE
ukončený
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)
2006--FRVŠ
FBE
obhájený
2010
2011
FRVŠ
O. Popelka
DI FBE
ukončený
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)
2002
--
FRVŠFBE
obhájený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)
2002
2002
FRVŠ
DAT FBE
obhájený
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)
20042004FRVŠ
DMA FBE
podaný
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013--FRVŠDMT FBE
řešený
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013--
IGA
DI FBE
obhájený Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu
2011
2011IGAD. Procházka
DI FBE
obhájený
2012
2012
IGA
D. Procházka
DI FBE
obhájený
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
2007
2007IGA
DSOA FBE
řešený
Vývoj autonomních mobilních robotů
2014
--
IGA
J. Lýsek
DI FBE
přijatý
2010
--
IGAK. FuchsDE FBE
přijatý
2010--
IGA
DE FBE
řešený
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010
--
IGA
J. Staňová
DE FBE
řešený
20062006GS LČR
DAT FBE
řešený
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013--IGA
DMT FBE
ukončený
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015IGAV. Klepáč
DSOA FBE
obhájený
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGADSOA FBE
řešený
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005
--
Akt eTS VZ
DI FBE
řešený Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGA
M. Janků
DL FBE
zamítnutý
2010
2010
Other
DMT FBE
řešený
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009
--
GAČR
R. Malo
DI FBE
obhájený
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb
2013
2014
IGAP. Zach
DI FBE
obhájený Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
2005
2005IGAO. Šoba
DF FBE
řešený
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách
2011--
IGA
L. KoubaRC FBE
obhájený
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
řešený Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010--
IGA
DI FBE
obhájený
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)
2009
2009
IGA
O. Popelka
DI FBE
řešený
Welfare, Wealth and Work fo Europe (290647)
20122016RP EK
RC FBE
obhájený Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)2001
2001
FRVŠE. VávrováDF FBE
podaný
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
20102010FRVŠDAT FBE
obhájený
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)
2009
2011OP
DMT FBE
řešený
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)
2004
--
GAČR
DMT FBE
řešený
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR
2010--
IGA
DMT FBE
řešený Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014--
IGA
P. SvobodaDAT FBE
zamítnutý
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
20092009IGADI FBE
obhájený
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi20152015
Smluvní výzkum
DI FBE
podaný
2015
--
NAZV
J. Hřebíček
DI FBE
obhájený
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2013
2014IGAD. ProcházkaDI FBE
zamítnutý
2012
2014OPT. Foltýnek
FBE
zamítnutý 6th International Conference on Management (ICoM 2016)
2016
2016
V4
DMA FBEKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparationřešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:zrušený
cancelled
obhájený
defendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defended
zamítnutý
rejected