Faculty of Business and Economics - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 568

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
zamítnutý A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania20142015Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
obhájený A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy20072009P. RozmahelRC FBE
zamítnutý Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)20112011FRVŠD. ProcházkaDI FBE
obhájený Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006FRVŠD. KudováDMA FBE
obhájený Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováDI FBE
ukončený Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)20042004IGAP. SyrovátkaDBE FBE
obhájený Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)20062006IGAF. DařenaFBE
ukončený Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010OtherR. MaloDI FBE
obhájený Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováDI FBE
ukončený Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)20042004IGAJ. DufekDSOA FBE
zamítnutý Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekDMT FBE
řešený Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaDI FBE
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováDMT FBE
připravovaný Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováDMT FBE
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováDMT FBE
řešený Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaDI FBE
přijatý Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--IGAŠ. StojarováFBE
obhájený Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012IGAJ. HoloubekDSOA FBE
obhájený Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)20012003NAZVJ. StávkováFBE
obhájený Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. VrtalováDAT FBE
obhájený Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013IGAL. StřelecDSOA FBE
řešený Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkDI FBE
řešený Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýDI FBE
řešený Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováDAT FBE
řešený Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýDI FBE
ukončený Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.20122013IGAD. HampelDSOA FBE
podaný Aspects of European Integration in International Trade and Marketing2009--OPL. StejskalDMT FBE
připravovaný Assesment of evaluation criteria in public works contracts20192019IGAL. LacinaDF FBE
obhájený Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)20082010GAČRP. RozmahelRC FBE
řešený Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováDMT FBE
ukončený Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýDI FBE
řešený Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGAR. MaloFBE
obhájený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclDI FBE
zamítnutý Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováDI FBE
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaDI FBE
vyřazený Bridges between practice and tertiary education20122014OPM. SoučekDMT FBE
řešený Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRR. PtáčekDF FBE
obhájený Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)20012003NAZVI. ŽivělováFBE
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynDI FBE
řešený CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture20122014OtherS. KapounekDF FBE
řešený CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report20102012OtherP. RozmahelRC FBE
řešený Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--IGAS. KapounekDF FBE
řešený Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalDI FBE
podaný Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)20202020IGAK. RyglováDMT FBE
zamítnutý Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)20102010GAČRA. MelicharováDE FBE
řešený Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)20132013FRVŠI. RábováDI FBE
podaný Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities2009--GAČRJ. HřebíčekDI FBE
řešený COnsumer BEhaviouR Erasmus Network20092012OtherJ. TurčínkováDMT FBE
vyřazený Consumer behaviour in EU20082009RP EKO. DufekDMT FBE
připravovaný Consumers in EU2009--RP EKO. DufekDMT FBE
zamítnutý Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)20132016SpecifickýT. FoltýnekDI FBE
řešený Corporate identity as a competitive advantage2006--InternalJ. TurčínkováFBE
zamítnutý Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic20142016GAČRS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries20152016OtherS. FormánkováDMA FBE
řešený Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)2011--Foreign edu.E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
obhájený Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)20042004FRVŠJ. KomináckáDI FBE
obhájený Creation of course Digital Photography20082008FRVŠJ. DannhoferováDI FBE
připravovaný Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )20162017TAČRL. KubíčkováDMT FBE
obhájený Creation of multimedial study guide for the course Programming language C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠH. NetrefováDI FBE
obhájený Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)20062006FRVŠJ. KomináckáDI FBE
obhájený Creation of the new subject Brand and account management20092009FRVŠM. SoučekDMT FBE
podaný Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010--FRVŠM. SoučekDMT FBE
zamítnutý CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016OtherS. FormánkováDMA FBE
obhájený Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015Foreign edu.S. FormánkováDMA FBE
obhájený Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
obhájený      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaDE FBE
obhájený      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)20052011TS VZP. ŽufanDMA FBE
obhájený           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)20052011eTS VZE. SvobodaDMA FBE
obhájený           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)20052011eTS VZR. KučerováDMA FBE
obhájený           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. DudaDMA FBE
obhájený           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZV. KašparovskáDF FBE
obhájený           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011eTS VZP. SvobodaDAT FBE
obhájený      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováDMT FBE
obhájený           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetDMT FBE
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováDMT FBE
obhájený           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaDI FBE
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormDI FBE
obhájený                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaDI FBE
obhájený                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováDI FBE
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaDI FBE
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloDI FBE
obhájený           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováDI FBE
obhájený                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloDI FBE
obhájený                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýDI FBE
obhájený                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýDI FBE
obhájený           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováDMT FBE
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
obhájený           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůDL FBE
obhájený      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaDBE FBE
obhájený           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZL. GregaDBE FBE
obhájený           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováDL FBE
obhájený           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkDL FBE
obhájený           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011eTS VZJ. DufekDSOA FBE
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011eTS VZJ. JánskýDBE FBE
zamítnutý Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018OtherS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Česko-slovenské přeshraniční mobility20152015MMRM. LörinczyDMA FBE
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidDAT FBE
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAM. BurianDAT FBE
řešený Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. SemerádDAT FBE
řešený Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanDE FBE
řešený Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)20142016TAČRJ. JanováDSOA FBE
řešený Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)2015--TAČRD. HampelDSOA FBE
ukončený Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)20122013TAČRJ. JanováDSOA FBE
řešený Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014--IGAS. KapounekDF FBE
obhájený Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekDI FBE
obhájený Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekDI FBE
řešený Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. OstřížekDI FBE
zamítnutý Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)20172020Foreign edu.S. FormánkováDMA FBE
ukončený Development of commercial geographical information system for Android platform20132015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
obhájený Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)20032006NAZVP. TomšíkDMA FBE
řešený Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýDI FBE
řešený Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)2009--IGAM. RaszkováDI FBE
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováDI FBE
řešený Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGAP. SvobodaDAT FBE
obhájený Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRD. NerudováDAT FBE
řešený Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. VeverkováDAT FBE
zamítnutý Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. DavidDAT FBE
řešený Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekDI FBE
řešený DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanDE FBE
řešený Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?20122015OtherL. LacinaDF FBE
zrušený Education in tourism management20092012OPI. RašovskáDMT FBE
obhájený Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize20112011IGAS. KapounekDF FBE
řešený Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)2006--IGAM. DoréeDF FBE
ukončený Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)20042004IGAS. MiškolciDBE FBE
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. JánskýDBE FBE
obhájený Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)20022004GAČRP. ŽufanDMA FBE
ukončený E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)20072008OPP. ŽufanFBE
obhájený E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)20062006FRVŠE. VávrováDF FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)20122012FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
obhájený E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
řešený eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠA. MotyčkaFBE
obhájený Enhancing distance education on MUAF in Brno20022005InternalM. ŠormDI FBE
podaný EU Council presidency - real political task or theatrical business2009--Foreign edu.J. OstřížekDF FBE
podaný European Network for Academic Integrity2015--OtherD. DlabolováDI FBE
řešený European Union after Lisbon treaty2010--Foreign edu.J. OstřížekDF FBE
řešený Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofDI FBE
připravovaný Evaluation of bids in public procurement20182018IGAL. LacinaDL FBE
podaný Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background2009--OtherL. LacinaDF FBE
obhájený Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)20102011AKTIONL. StřelecDSOA FBE
zamítnutý Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)20092009OtherP. DavidDAT FBE
řešený Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. MartinovičováDBE FBE
obhájený Faculty information system FBE MUAF in Brno19982002InternalM. ŠormDI FBE
přijatý FairTax2017--OtherD. NerudováDAT FBE
přijatý FairTax2017--OtherD. NerudováDAT FBE
řešený Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováDAT FBE
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováDMT FBE
řešený Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováDMT FBE
řešený Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAJ. LaštůvkováDF FBE
řešený Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECs (GA14-28848S)20142016GAČRS. KapounekDF FBE
obhájený Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)20062006IGAL. StřelecDSOA FBE
obhájený FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekDI FBE
ukončený Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI)20062006OtherP. TomšíkDMA FBE
zamítnutý Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions20082011OtherJ. TurčínkováFBE
obhájený Formalization of web information system and its component realization (1294/2003 - G5a)20032003FRVŠH. NetrefováDI FBE
řešený Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)20182018IGAV. KrálíkováDL FBE
ukončený Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
zamítnutý Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide20142015RP EKJ. HřebíčekDI FBE
podaný G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováDAT FBE
řešený Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)20152017OtherM. RašticováDL FBE
obhájený Generator of economic and organizational behavior in the frame of pedagogic activities for research of management theories and persona development of students (PEF_TP_2015_010)20152015IGAJ. DudaDMA FBE
podaný Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011--GAČRV. KašparovskáDF FBE
obhájený Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)20042004FRVŠJ. JanováDSOA FBE
ukončený Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)20022002OtherP. TomšíkDMA FBE
řešený Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011--IGAJ. PoměnkováDF FBE
zamítnutý Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006GAČRR. KučerováDMA FBE
řešený Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. GregaDBE FBE
řešený Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. HazuchováDMT FBE
řešený Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--IGAP. SemerádDAT FBE
řešený Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. NajmanDE FBE
řešený HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON20152016OtherM. RašticováDL FBE
obhájený Human resource management in the wine sector20112012IGAP. TomšíkDMA FBE
zamítnutý Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery products20042004IGAJ. TurčínkováFBE
řešený Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013--IGAM. VyklickýDL FBE
řešený Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekDMT FBE
obhájený ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. MotyčkaDI FBE
řešený ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaDI FBE
řešený Identification of potential business partners in the Czech Republic for Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011L. ProcházkováDMT FBE
řešený Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--IGAS. RiederováDBE FBE
řešený Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--IGAJ. VavřinaDBE FBE
řešený Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAZ. ProcházkováDMT FBE
řešený Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManDL FBE
řešený Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--IGAJ. HubenýDMT FBE
řešený Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--IGAL. ProcházkováDMT FBE
řešený Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGAL. ProcházkováDMT FBE
řešený Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGAD. MartinovičováDBE FBE
podaný Impact of Globalization on Macroeconomic Policy2010--GAČRP. BreinekDE FBE
ukončený Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education aross Europe (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)20102013SpecifickýT. FoltýnekDI FBE
ukončený Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaDI FBE
obhájený Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InternalR. MaloDI FBE
obhájený Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGAP. HaluzaDI FBE
řešený Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--IGAJ. FejfarDI FBE
obhájený Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaDI FBE
ukončený Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)2003--FRVŠJ. TuzaDL FBE
obhájený Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment20102011Foreign edu.E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
řešený Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)20152016TAČRM. RašticováDL FBE
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáDMT FBE
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. RašovskáDMT FBE
obhájený iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)20062006RPJ. KomináckáFBE
zamítnutý Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)20062007FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
ukončený Innovation of study program at FBE MUAF in Brno with a course Advertising and communication (4FR 190)2004--FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
zamítnutý Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)20082008FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
ukončený Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. ZábojDMT FBE
řešený Innovation of subject Trade Operations by modul "Retailing" (1732/2009)20092009FRVŠM. ZábojDMT FBE
ukončený Innovation of the Subject Tourism by the module Destination Management (FR150081)20052005FRVŠK. RyglováDMT FBE
řešený Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)20112013OPL. BrestičováDI FBE
řešený Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum20192021OtherJ. RybičkaDI FBE
obhájený Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
přijatý Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)2020--InternalS. FormánkováDMA FBE
obhájený Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce20102010FRVŠS. FormánkováDMA FBE
obhájený Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)20012001FRVŠP. TomšíkDMA FBE
obhájený Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007FRVŠM. PokornýDI FBE
řešený Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
řešený Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠR. MaloDI FBE
obhájený Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011FRVŠF. DařenaDI FBE
obhájený Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu20032003FRVŠJ. DudaDMA FBE
zamítnutý Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠM. ForetDMT FBE
podaný Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. DufekDMT FBE
podaný Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010--FRVŠJ. PřichystalDI FBE
ukončený Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)20132013FRVŠJ. PřichystalDI FBE
obhájený Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)19991999FRVŠP. TomšíkDMA FBE
podaný Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010FRVŠJ. DudaDMA FBE
obhájený Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠO. TrenzDI FBE
obhájený Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)20092009FRVŠO. TrenzDI FBE
řešený Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)20082008FRVŠK. RyglováDMT FBE
obhájený Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠJ. PřichystalDI FBE
obhájený Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. ProcházkaDI FBE
obhájený Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)20002000FRVŠP. TomšíkDMA FBE
obhájený Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)19991999FRVŠP. TomšíkDMA FBE
řešený Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OPI. RašovskáDMT FBE
obhájený Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů20142014IGAJ. PřichystalDI FBE
obhájený Inovation of Marketing research (1156/2007)20072007FRVŠM. SoučekFBE
řešený Inovation of modeling software Processnaut Modeler with cloud computing technology. (SV 1150051)20152015Smluvní výzkumI. RábováDI FBE
podaný Inovation of study program at FBE MUAF in Brno with course Media Strategy (2759/2010)2010--FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
obhájený Inovation of subject Computer typesetting (FR160131/1638/2006)20062006FRVŠJ. PřichystalFBE
řešený Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)20152015FRVŠI. RábováDI FBE
obhájený Inovation of web interface for document creation (7/2014)20142014IGAJ. PřichystalDI FBE
řešený Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014--IGAJ. VavřinaDBE FBE
zamítnutý Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OPM. SoučekDMT FBE
obhájený Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education20162016OtherS. FormánkováDMA FBE
podaný Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)2010--FRVŠJ. WeinlichováDI FBE
ukončený Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)2004--RPJ. KomináckáDI FBE
obhájený Integration of geodata for education on FBE, MZLU in Brno20062006FRVŠD. ProcházkaFBE
obhájený Integration of mobile GIT in education on FBE MZLU in Brno (G5/1986/2007)20072007FRVŠD. ProcházkaFBE
obhájený Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)20042005RPJ. KomináckáDI FBE
obhájený Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS20022002RPJ. DedíkováFBE
obhájený Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability20122012IGAS. KapounekDF FBE
obhájený Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II20042004FRVŠP. SvobodaDAT FBE
podaný International Agrobusiness Tendencies2010--NAZVL. StejskalDMT FBE
řešený Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)2004--OtherP. VolekFBE
řešený Kancelář IGA2013--IGAP. ŽufanDMA FBE
zamítnutý Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)20172018OtherS. FormánkováDMA FBE
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)2009--IGAJ. TurčínekDI FBE
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009--IGAJ. TurčínekDI FBE
řešený Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGAI. RašovskáDMT FBE
obhájený Konkurenceschopnost malých a středních podniků20112012IGAH. ChládkováDMA FBE
obhájený Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech20112013GAČRJ. HřebíčekDI FBE
řešený Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAJ. StávkováDMT FBE
řešený Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAK. OndráškováDMT FBE
řešený Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)20112013GAČRH. BohušováDAT FBE
řešený Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)20132015GAČRD. NerudováDAT FBE
řešený Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice2013--IGAM. BeranováDBE FBE
obhájený Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP20062006IGAJ. OstřížekDF FBE
řešený Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech2013--IGAM. JankůDL FBE
řešený Management of the Tax Policy - Measurement of the Administrative and the Compliance Costs of Taxation in the Czech Republic (GACR 402/02/1271)2002--GAČRV. VybíhalDAT FBE
řešený Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)2006--OtherM. PřibylDMT FBE
řešený Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011--IGAP. TurčínekDI FBE
zamítnutý Map of Computer Engineering20142015Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
zamítnutý Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017TAČRT. FoltýnekDI FBE
řešený Marketing research of consumer behaviour in free time sector (IG150451)20052005IGAJ. StávkováFBE
řešený Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012--IGAJ. ŠtenclováDMT FBE
obhájený Measuring corporate sustainability performance in selected sectors (GA14-23079S)20142016GAČRJ. HřebíčekDI FBE
zamítnutý MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH20142015OPO. TrenzDI FBE
podaný Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic2008--InternalO. ŠobaDF FBE
obhájený Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP20082008IGAJ. OstřížekDF FBE
řešený Methodology of creation and implementation of communication action plan for operation programs2006--OtherJ. TurčínkováFBE
řešený Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava20102010IGAP. TomšíkDMA FBE
vyřazený Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.20092009IGAB. AndrlíkDAT FBE
řešený Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)20082008IGAJ. ŠirokýDF FBE
řešený Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015--TAČRM. RašticováDL FBE
řešený Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích2012--IGAR. GottwaldDF FBE
zamítnutý Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)20152015CERGE-EIT. FoltýnekDI FBE
ukončený Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)20042004OtherP. TomšíkDMA FBE
řešený Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)2003--NAZVL. GregaDBE FBE
řešený MobEx 2011--2012. Water and City20112012OtherJ. KomináckáRC FBE
zamítnutý Model of Social Responsibility Integration in the Third Role of Higher Education Institutions (18-07920S)20182019GAČRS. FormánkováDMA FBE
řešený Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky2011--IGAA. VálováDMA FBE
obhájený Modeling of Lifetime Value20082008IGAM. SoučekDMT FBE
řešený Modelling and simulation of sustainable investment decision-making (17-23448S)20172019GAČRJ. HřebíčekDI FBE
obhájený Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)19971998NAZVP. TomšíkDMA FBE
podaný Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods2010--GAČRJ. ŽižkaDI FBE
řešený Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010--IGAM. ŠtenclDI FBE
řešený Modul elektronický marketing2012--FRVŠM. SoučekDMT FBE
obhájený Moebius20082013OtherD. ProcházkaDI FBE
řešený Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013--IGAJ. VavřinaDBE FBE
obhájený Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR20112011IGAJ. VrtalováDAT FBE
zamítnutý Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie20162017OtherS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie20152017OtherS. FormánkováDMA FBE
řešený Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony20072012I. ŽivělováDBE FBE
řešený Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014--IGAJ. RybičkaDI FBE
ukončený Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)2002--FRVŠB. MinaříkDSOA FBE
ukončený Multimedia study materials for courses Informatika pro ekonomy I and Informatics for economists I20122012FRVŠP. ČačkováDI FBE
ukončený Multimediální podpora výuky drobného podnikání2006--FRVŠJ. ZichováDBE FBE
obhájený Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance20072008IGAR. RedlichováFBE
řešený Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--FRVŠR. MaloDI FBE
podaný Multimediální studijní materiály komerční komunikace2013--FRVŠM. SoučekDMT FBE
řešený Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU2014--IGAZ. ŠpendelDI FBE
ukončený Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)20122013OtherJ. PřichystalDI FBE
obhájený Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015IGAM. VytečkaDI FBE
obhájený Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012IGAT. FoltýnekDI FBE
ukončený Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
obhájený Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008IGAJ. ŠťastnýDI FBE
řešený Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit2011--IGAJ. StehlíkováDMA FBE
řešený Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice2012--IGAJ. VrtalováDAT FBE
řešený Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize2013--IGAP. KorábDF FBE
řešený Network Supporting Co-operation among Technical and Managerial Oriented (CZ.Q1.07/2.4.00/12.0017)20092012OPJ. KomináckáFBE
řešený non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)20132015GAČRJ. JanováDSOA FBE
řešený Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011--IGAR. MaloDI FBE
obhájený Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)20082008IGAP. ČačkováDI FBE
řešený Nový předmět Informační systémy pro rozhodování20102010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
připravovaný Nový předmět Softwarové aplikace2011--FRVŠJ. TřináctýDI FBE
obhájený Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)20032006NAZVI. ŽivělováDBE FBE
podaný Obsahová a metodická inovace cvičení a seminářů předmětu Integrovaný management20102010FRVŠR. ŠperkováDMA FBE
řešený Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS2013--IGAL. BartůňkováDAT FBE
zamítnutý OCW4STEM20132016OtherT. FoltýnekDI FBE
řešený Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--IGAD. MartinovičováDBE FBE
řešený Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod2006--IGAM. PřibylDMT FBE
řešený Optimization of the Tax Systém in the Czech Republic in the Context of the European Region and Dynamic Economic, Social and Legal Environment (GACR 402/02/1388)2002--GAČRV. VybíhalDAT FBE
zamítnutý Organization of theEnometrix XXII conference20152015OtherS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekDI FBE
obhájený Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)20172017IGAJ. ŠťastnýDI FBE
obhájený Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)20182018IGAJ. ŠťastnýDI FBE
obhájený Parallel image processing (PEF_DP_2016013)20162016IGAJ. ŠťastnýDI FBE
obhájený Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě20122014OPS. FormánkováDMA FBE
obhájený Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)20062006FRVŠM. PokornýDI FBE
řešený Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)20112012FRVŠP. SerafinovičDI FBE
přijatý Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem20182018InternalS. FormánkováDMA FBE
obhájený Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)20062006IGAM. PokornýDI FBE
podaný Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II2010--FRVŠJ. OstřížekDF FBE
řešený Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)20092009IGAJ. KryštofDI FBE
řešený Pokročilé modelování uživatelských rozhraní2009--IGAJ. KryštofDI FBE
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)20092009IGAN. ChalupováDI FBE
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009--IGAN. ChalupováDI FBE
obhájený Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)20052005FRVŠJ. DannhoferováDI FBE
ukončený Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)20022002FRVŠE. SmělíkováFBE
zamítnutý Possibilities of development of corporate social responsibility among university students of economically oriented programs20152015IGAR. KučerováDMA FBE
zrušený Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)20072008GAČRI. LechanováDBE FBE
zrušený Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDOFE FBE
podaný Potential benefits and risks resulting from globalization processes for Czech business sphere and consumers.2010--GAČRL. StejskalDMT FBE
řešený Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb2010--IGAH. KelblováDL FBE
ukončený Právní pomoc v podnikání (1785)20062007FRVŠM. ŠtenclFBE
řešený Preparation of Study Matherials for Graduate Students of Faculty of Business and Economics MUAF Brno20092012OPM. ŠevelaFBE
ukončený Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)2004--IGAS. MiškolciDBE FBE
zamítnutý PRIDE (Horizon 2020)20142017RP EKT. FoltýnekDI FBE
řešený Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGAZ. ŠpendelDI FBE
řešený Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)20192022TAČRL. KubíčkováDMT FBE
řešený Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.20172017IGAD. AnarfiDAT FBE
obhájený Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)20032004OtherH. ChládkováDMA FBE
řešený Projektové webové stránky2009--InternalI. VyskočilDIT CUD
řešený      Ústav 1122014--InternalI. VyskočilDMA FBE
řešený      Ústav 1182010--InternalM. TyllichDF FBE
řešený           JeanMonet2019--InternalP. NovákDF FBE
řešený      Ústav 1912010--InternalM. TyllichDOFE FBE
řešený           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání20112013InternalM. TyllichDIT CUD
zamítnutý Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)20152015V4T. FoltýnekDI FBE
zamítnutý Proposal of methodology to detect adulteration of wine20152018NAZVS. FormánkováDMA FBE
řešený Příjmové podmínky obyvatelstva ČR2010--IGAJ. PřikrylováDMT FBE
řešený Příjmové podmínky seniorů v ČR2012--IGAV. AntošováDMT FBE
řešený Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.01752009--OPM. ŠevelaDOFE FBE
ukončený Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)20052006FRVŠI. LechanováDBE FBE
ukončený Public Administration - Jean Monnet Short European Module2001--OtherP. VolekFBE
řešený Public procurement and PPPs (FRVŠ č. 228/2007)2007--FRVŠR. JurčíkFBE
přijatý Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007--OtherJ. OstřížekDF FBE
ukončený Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)2001--GAČRS. MiškolciDBE FBE
řešený Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)20092009IGAM. ŠtenclDI FBE
obhájený Referenční model adaptivních webových systémů20082008IGAR. MaloDI FBE
řešený Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům2013--IGAT. NetopilDMT FBE
obhájený Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize20122012IGAK. BurešováDF FBE
řešený ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat2010--IGAŠ. StojarováDMT FBE
ukončený Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)20022004GAČRM. ZábojDMT FBE
ukončený Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)2002--GAČRP. SyrovátkaDBE FBE
obhájený Research of the basic characteristics of the microeconomics environment in the Czech Republic with help of non-traditional methods of computer simulation (GA402/00/0499)20002002GAČRP. SyrovátkaFBE
ukončený Research on haematological and biochamical parameters of the blood and erytrocytes of the rainbow trout (525/00/0241)20002002GAČRB. MinaříkDSOA FBE
přijatý Risk management in agriculture20182018IGAS. FormánkováDMA FBE
řešený Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--IGAM. MorávkováDMT FBE
ukončený Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models (GA16-07089S)20162018GAČRL. StřelecDSOA FBE
obhájený Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)20082009AKTIONL. StřelecDSOA FBE
obhájený Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)20092010AKTIONL. StřelecDSOA FBE
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekDMT FBE
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekDMT FBE
podaný Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)2010--FRVŠM. ŠtenclDI FBE
řešený Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace2010--IGAJ. WeinlichováDI FBE
obhájený Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)20122012FRVŠJ. ŠťastnýDI FBE
obhájený Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)20082008IGAJ. PřichystalDI FBE
řešený Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU20152015RPD. ProcházkaDI FBE
řešený ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ2011--OPD. NerudováRC FBE
ukončený Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)2005--FRVŠD. LinhartováDSS FBE
řešený Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)2017--IGAR. KučerováDMA FBE
zamítnutý Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl20122012RPT. FoltýnekDI FBE
obhájený Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)20022002FRVŠL. KunderováDI FBE
obhájený Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství20112012IGAH. EklováDMA FBE
řešený Řízení nákladové efektivity preventivních programů2014--IGAM. HomolkaDMA FBE
řešený Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"2013--IGAP. KolmanDSOA FBE
podaný Scoring models and measures of their quality20102013GAČRM. ŘezáčDSOA FBE
ukončený Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)20032005GAČRM. SojkaDE FBE
ukončený Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)20032004GAČRM. ŠevelaDE FBE
zamítnutý Semantic similarity analysis for plagiarism detection20152017GAČRT. FoltýnekDI FBE
řešený Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)2007--IGAR. RedlichováFBE
zamítnutý Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)20062006GAČRJ. KomináckáDI FBE
řešený Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009--IGAO. DufekDMT FBE
řešený Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)2015--GAČRV. SolilováDAT FBE
řešený Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebDL FBE
řešený Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebDL FBE
obhájený Software equipment for laboratories specialized on graphics and GIS (FR190061/1102/116)20092009FRVŠD. ProcházkaDI FBE
řešený Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)20122013TAČRP. DavidDAT FBE
podaný Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems2010--GAČRI. RábováDI FBE
řešený Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii2009--IGAV. VítkováDAT FBE
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)20102010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
řešený Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012--IGAL. KoubaDE FBE
řešený Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II2013--IGAL. KoubaDE FBE
řešený Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III2014--IGAL. KoubaDE FBE
řešený Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy 2014--IGAM. TuzováDMT FBE
zamítnutý Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009IGAJ. UrbánekDMT FBE
řešený Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami2012--IGAM. SoučekDMT FBE
řešený Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura2010--IGAM. PisarskáDMT FBE
obhájený Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky20102010IGAS. KapounekDF FBE
obhájený Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)20102010FRVŠA. MotyčkaDI FBE
podaný Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences20162019Foreign edu.T. FoltýnekDI FBE
řešený Strategic Alliances in the Independent Trade and Services Sectors as a Competitive Instrument of Small and Medium-Sized Enterprises (402/09/1513)20092011GAČRM. ZábojDMT FBE
podaný Strategic management and firm performance20172017IGAC. Esogwa NwachukwuDMA FBE
řešený Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů2011--IGAJ. ŠtenclováDMT FBE
řešený Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2011--IGAT. KotrbaDMA FBE
řešený Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny2011--IGAD. SkálováDMT FBE
obhájený Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku20102010IGAL. ŠpačkováDMA FBE
zamítnutý Study and Travel20152016SpecifickýS. FormánkováDMA FBE
řešený STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006--OtherK. RyglováDMT FBE
obhájený Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)20052005OtherJ. KomináckáDI FBE
obhájený Support of subject Computer typesetting (FR150141/3161/G5)20052005FRVŠJ. PřichystalFBE
obhájený Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora20122013IGAA. MotyčkaDI FBE
obhájený Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
řešený Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek2014--IGAP. KorábDF FBE
ukončený Terrain research for the needs of optimalization of transport companies operations cost (DP)20052006IGAJ. VlčekFBE
řešený The Development of Human Resources on FBE (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)20112014OPD. NerudováRC FBE
řešený The Effects of Labels on Consumer Behaviour2014--IGAM. SoučekDMT FBE
řešený The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)20062007GAČRE. SmělíkováDBE FBE
řešený The Impact of Financial Reporting Harmonization for Small and Medium-sized Enterprises in Relation to the Income Tax Base Construction (402/07/0547)20072009GAČRD. NerudováDAT FBE
zamítnutý The importance of lobbing in enterprise management20152015V4M. LörinczyDMA FBE
ukončený The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)20142014FRVŠI. RábováDI FBE
obhájený The methodology for information systems for marketing strategies support creation (G5 3398/2005)20052005FRVŠF. DařenaFBE
obhájený THE NEW TRENDS IN THE DECISION MAKING FOR THE BUSINESS SUBJECTS INVOLING IN THE AGRARIAN ACTIVITIES (EP7260)19971999NAZVE. SvobodaFBE
ukončený The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)20042004IGAE. SmělíkováDBE FBE
zamítnutý The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)20092009GAČRA. MelicharováDE FBE
zrušený The problems with implementing knowledge management to czech companies20102010IGAE. SvobodaDMA FBE
řešený The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)2015--GAČRK. RyglováDMT FBE
zrušený The role of educational e-technologies in managerial decision making in business management20102010IGAE. SvobodaDMA FBE
ukončený The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)20032003FRVŠI. LechanováDBE FBE
řešený The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries2014--IGAD. NchorDSOA FBE
řešený The structure of working tasks academic workers at the BEF Mendelu in Brno2010--IGAT. KotrbaDMA FBE
řešený Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)2004--OtherL. LacinaDF FBE
řešený Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating (GAP402/11/0570)20112012GAČRJ. PoměnkováRC FBE
ukončený Training of managers/owners of SMEs in strategic management (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)20122015Foreign edu.P. ŽufanDMA FBE
obhájený Transfer pricing20102010IGAV. DvořákováDAT FBE
řešený Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE (IVF)20132014OtherM. LörinczyDMA FBE
řešený TT Point - Technology Transfer at Mendelu in Brno (SF1100021)20102012OPJ. PřenosilFBE
ukončený Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)2003--FRVŠP. TomanDF FBE
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)20092009FRVŠT. FoltýnekDI FBE
ukončený Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠP. ČačkováDI FBE
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)20082008FRVŠT. FoltýnekDI FBE
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)20062006FRVŠT. FoltýnekFBE
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010FRVŠT. FoltýnekDI FBE
obhájený Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)20112011FRVŠJ. PřichystalDI FBE
obhájený Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači (FR 2049/2009)20092010FRVŠJ. PřichystalDI FBE
podaný Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty20112011FRVŠK. RyglováDMT FBE
podaný Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy2009--FRVŠO. DufekDMT FBE
obhájený Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)20062007FRVŠB. AndrlíkDAT FBE
ukončený Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)2006--FRVŠP. DavidFBE
obhájený Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky20062006FRVŠO. ŠobaFBE
podaný Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)20102010FRVŠJ. FejfarDI FBE
řešený Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)20092009FRVŠM. ŠtenclDI FBE
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)20052005FRVŠH. NetrefováDI FBE
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)20062006FRVŠM. ŠormDI FBE
obhájený Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)20042004FRVŠH. ChládkováDMA FBE
podaný Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"2009--FRVŠM. OtavováDAT FBE
obhájený Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)20092009FRVŠO. PopelkaDI FBE
řešený Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)2009--FRVŠM. CeplDI FBE
vyřazený Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu20102010FRVŠB. AndrlíkDAT FBE
obhájený Upgrade of laboratories for education of GIT courses (2273/2008/Ab)20082008FRVŠD. ProcházkaFBE
zamítnutý Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)20112014GAČRD. ProcházkaDI FBE
obhájený Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variants (QC1401)20012003NAZVL. GregaFBE
obhájený Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí20082008RPJ. KomináckáDOFE FBE
obhájený Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20112011IGAJ. JanováDSOA FBE
řešený Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012--IGAM. BeranováDBE FBE
zamítnutý Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem20112011IGAK. MrkosováDMT FBE
obhájený Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)20062006FRVŠM. ŠormDI FBE
obhájený Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace20102010IGAD. ProcházkaDI FBE
obhájený Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu20102010IGAD. ProcházkaDI FBE
řešený Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku2011--IGAM. BeranováDBE FBE
řešený Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR2014--IGAZ. MotlíčekDBE FBE
řešený Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012--IGAP. KorábDF FBE
řešený Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013--IGAO. DufekDMT FBE
řešený Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku2014--IGAE. VávrováDF FBE
řešený Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice2012--IGAV. AdamecDSOA FBE
zamítnutý Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)20142014OtherS. FormánkováDMA FBE
obhájený Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)20092009FRVŠA. MotyčkaDI FBE
podaný Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)20102010FRVŠJ. StávkováDI FBE
přijatý Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu20112011FRVŠA. WahlaDMT FBE
obhájený Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení20172017IGAP. NetolickýDI FBE
řešený Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012--IGAJ. VavřinaDBE FBE
řešený Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013--IGAM. BasovníkováDBE FBE
řešený Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010--IGAS. RiederováDBE FBE
řešený Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR2014--IGAS. RiederováDBE FBE
obhájený Výstava z IPP v Turecku: Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment20112011Akt VCE. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
ukončený Výstava z konference: Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future20112011Akt VCE. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
řešený Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014--IGAA. DobešováDSOA FBE
podaný Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)2010--FRVŠT. KotrbaDMA FBE
zamítnutý Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)20102010FRVŠP. DavidDAT FBE
ukončený Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)2006--FRVŠP. DavidFBE
obhájený Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)20102011FRVŠO. PopelkaDI FBE
ukončený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)2002--FRVŠP. DavidFBE
obhájený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)20022002FRVŠP. SvobodaDAT FBE
obhájený Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)20042004FRVŠR. KučerováDMA FBE
podaný Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín2013--FRVŠJ. StávkováDMT FBE
řešený Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování2013--IGAJ. ŠťastnýDI FBE
obhájený Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu20112011IGAD. ProcházkaDI FBE
obhájený Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012IGAD. ProcházkaDI FBE
obhájený Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)20072007IGAL. StřelecDSOA FBE
řešený Vývoj autonomních mobilních robotů2014--IGAJ. LýsekDI FBE
přijatý Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsDE FBE
přijatý Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsDE FBE
řešený Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAJ. StaňováDE FBE
řešený Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR20062006GS LČRP. Ptáčková MísařováDAT FBE
řešený Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR2013--IGAV. AntošováDMT FBE
ukončený Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů20142015IGAV. KlepáčDSOA FBE
obhájený Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20102010IGAJ. JanováDSOA FBE
řešený Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KomináckáDI FBE
řešený Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010--IGAM. JankůDL FBE
zamítnutý Výzkum chování spotřebitele20102010OtherM. SoučekDMT FBE
řešený Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--GAČRR. MaloDI FBE
obhájený Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb20132014IGAP. ZachDI FBE
obhájený Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace20052005IGAO. ŠobaDF FBE
řešený Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách2011--IGAL. KoubaRC FBE
obhájený Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"20092009FRVŠP. HaluzaDI FBE
řešený Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010--IGAA. MotyčkaDI FBE
obhájený Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)20092009IGAO. PopelkaDI FBE
řešený Welfare, Wealth and Work fo Europe (290647)20122016RP EKP. RozmahelRC FBE
obhájený Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)20012001FRVŠE. VávrováDF FBE
podaný Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováDAT FBE
obhájený Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)20092011OPM. SoučekDMT FBE
řešený Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004--GAČRJ. StávkováDMT FBE
řešený Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--IGAJ. UrbánekDMT FBE
řešený Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014--IGAP. SvobodaDAT FBE
zamítnutý Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)20092009IGAJ. FejfarDI FBE
obhájený Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaDI FBE
podaný Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--NAZVJ. HřebíčekDI FBE
obhájený Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014IGAD. ProcházkaDI FBE
zamítnutý Zvýšení kvality, atraktivity a konkurenceschopnosti studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod20122014OPT. FoltýnekFBE
zamítnutý 6th International Conference on Management (ICoM 2016)20162016V4S. FormánkováDMA FBEKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected