Provozně ekonomická fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 568

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania20142015Zahr. vzd.ÚI PEF
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
D. Kudová
ÚMA PEF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010
Iný
ÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováÚI PEF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGA
J. Dannhoferová
ÚI PEF
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004
IGA
ÚSO PEF
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)
2004
2004
IGA
P. SyrovátkaÚPE PEF
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGAÚMO PEF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012--
IGA
F. DařenaÚI PEF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů
2015
2017
GAČRT. FoltýnekÚI PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
2009
IGA
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
--
IGA
ÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009--
IGA
Z. Toufarová
ÚMO PEF
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)
20062006IGAPEF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGA
ÚI PEF
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--
IGA
PEF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012
IGA
J. HoloubekÚSO PEF
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)
2001
2003
NAZVJ. Stávková
PEF
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009IGAJ. Vrtalová
ÚÚD PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGAÚSO PEF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. Kolomazník
ÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012
--
IGA
ÚI PEF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--
IGA
V. Solilová
ÚÚD PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGAÚI PEF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGA
D. Hampel
ÚSO PEF
2009
--
OP
ÚMO PEF
2006--
GAČR
K. Ryglová
ÚMO PEF
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGAR. MaloPEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGAM. ŠtenclÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009
IGA
J. Weinlichová
ÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--
IGA
ÚI PEF
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--GAČRR. PtáčekÚF PEF
2010
--IGAÚI PEF
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
InýÚF PEF
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
2010
2012InýP. Rozmahel
VYZC PEF
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGA
ÚF PEF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkumJ. Přichystal
ÚI PEF
COnsumer BEhaviouR Erasmus Network
2009
2012
Iný
J. Turčínková
ÚMO PEF
Consumer behaviour in EU2008
2009
RP EK
ÚMO PEF
2009--
RP EK
O. DufekÚMO PEF
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016SpecifickýT. Foltýnek
ÚI PEF
Corporate identity jako konkurenční výhoda
2006
--
Interný
J. TurčínkováPEF
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries
2015
2016
Iný
S. Formánková
ÚMA PEF
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Zahr. vzd.
E. Abramuszkinová Pavlíková
VYZC PEF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016
Iný
S. FormánkováÚMA PEF
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015
Zahr. vzd.
ÚMA PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
B. MinaříkPEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)20052011
TS VZ
M. Sojka
ÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
20052011eTS VZM. Sojka
ÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
2005
2011
TS VZ
ÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
E. SvobodaÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011
eTS VZ
R. Kučerová
ÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. Duda
ÚMA PEF
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZV. Kašparovská
ÚF PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZ
P. Svoboda
ÚÚD PEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)2005
2011
TS VZ
J. Stávková
ÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZ
ÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)2005
2011
eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZÚI PEF
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011
Akt eTS VZ
M. Mišovič
ÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)2005
2011
Akt eTS VZÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011eTS VZÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
M. Mišovič
ÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)2005
2011
Akt eTS VZ
V. KonečnýÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)2005
2011
Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011
eTS VZK. RyglováÚMO PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZ
ÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
ÚPE PEF
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. GregaÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011
eTS VZ
H. Pavlíčková
ÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZÚPHV PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
20052011
eTS VZ
ÚSO PEF
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
20052011
eTS VZ
J. Jánský
ÚPE PEF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
Iný
S. FormánkováÚMA PEF
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015
MMR
ÚMA PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
2012
2012
IGA
P. David
ÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGAÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--
IGA
ÚÚD PEF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010--
IGA
N. Najman
ÚE PEF
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGA
S. Kapounek
ÚF PEF
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)20172020
Zahr. vzd.
S. FormánkováÚMA PEF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem2018
2018
IGA
ÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)
2009
--
IGAÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009
--
IGAÚI PEF
Dominancy of Agrarian Chambers of Northern Moravia Region
2010
--
NAZV
L. Stejskal
ÚMO PEF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--
IGA
P. SvobodaÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009GAČRD. Nerudová
ÚÚD PEF
2007
2009
GAČRÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014
--
IGAÚÚD PEF
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)
2010
2010
GAČR
ÚÚD PEF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013--IGAÚI PEF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011
--
IGAN. Najman
ÚE PEF
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize2011
2011
IGAS. KapounekÚF PEF
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)
2001
2003
NAZVPEF
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)
2004
2004
IGA
S. Miškolci
ÚPE PEF
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
20042004IGAÚPE PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
2008
2008FRVŠ
ÚSO PEF
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)2007
2008
OPP. Žufan
PEF
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006--FRVŠ
PEF
Ernst Mach grant - Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)
2009
2009
Iný
ÚÚD PEF
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009--
Zahr. vzd.
ÚF PEF
European Network for Academic Integrity2015
--
Iný
ÚI PEF
European Union after Lisbon treaty
2010--Zahr. vzd.
ÚF PEF
Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce
2019
2019
IGAL. LacinaÚF PEF
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy
2010
--
IGA
J. KryštofÚI PEF
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009
--
Iný
ÚF PEF
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)20102011AKTIONL. StřelecÚSO PEF
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. Martinovičová
ÚPE PEF
FairTax2017--
Iný
D. Nerudová
ÚÚD PEF
FairTax
2017
--InýD. Nerudová
ÚÚD PEF
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě
2013--
IGA
J. Gláserová
ÚÚD PEF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013
--
IGA
ÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGAM. BédiováÚMO PEF
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGA
J. Laštůvková
ÚF PEF
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)
2006--IGAM. Dorée
ÚF PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně1998
2002
Interný
M. ŠormÚI PEF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
20062006IGA
ÚSO PEF
Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy (GA14-28848S)2014
2016
GAČRS. KapounekÚF PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OP
ÚI PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice
2014
2016
GAČRS. FormánkováÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
InýP. TomšíkÚMA PEF
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)
2003
2003
FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016InýÚO ZF
2014
2015
RP EK
ÚI PEF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. Nerudová
ÚÚD PEF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)
2015
2017Iný
ÚPHV PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
ÚMA PEF
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
ÚF PEF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)2004
2004
FRVŠ
J. Janová
ÚSO PEF
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
2002
2002InýP. TomšíkÚMA PEF
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGAÚF PEF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006GAČRÚMA PEF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)
2015
--
GAČR
ÚMO PEF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2018
2018
IGA
ÚPHV PEF
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--
NAZV
L. GregaÚPE PEF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--
IGAÚMO PEF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013
--
IGA
ÚÚD PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce
2012
--IGAN. NajmanÚE PEF
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
2015
2016InýÚPHV PEF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGA
M. VyklickýÚPHV PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013
--
IGAM. Souček
ÚMO PEF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012IGAA. Motyčka
ÚI PEF
2010
--IGA
ÚI PEF
2011
2011
ÚMO PEF
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--IGAS. RiederováÚPE PEF
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--
IGA
ÚPE PEF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--
IGA
ÚMO PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--IGAP. ManÚPHV PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--
IGA
J. Hubený
ÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--IGAL. Procházková
ÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--
IGA
L. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--
IGA
ÚPE PEF
20102013SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
2004
2005
RP
ÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005
Interný
ÚI PEF
20082008
IGA
ÚI PEF
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému
2011
--
IGAJ. Fejfar
ÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
20122012
FRVŠ
P. HaluzaÚI PEF
Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2010
2011
Zahr. vzd.VYZC PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--
IGA
ÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. Rašovská
ÚMO PEF
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006
RPJ. KomináckáPEF
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
2019
2021InýJ. Rybička
ÚI PEF
Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020
--
Interný
ÚMA PEF
20152015Smluvní výzkum
ÚI PEF
Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce20102010
FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)2001
2001
FRVŠ
P. TomšíkÚMA PEF
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)2007
2007
FRVŠÚI PEF
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI2015
2016
Smluvní výzkumD. Procházka
ÚI PEF
Inovace předmětu cestovní ruch o modul Destinační management (FR150081)
2005
2005
FRVŠ
K. Ryglová
ÚMO PEF
Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠ
ÚI PEF
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu
20032003FRVŠÚMA PEF
Inovace předmětu Marketing I
2009
2009FRVŠ
ÚMO PEF
2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
Inovace předmětu Marketingový výzkum (1156/2007)
2007
2007
FRVŠ
PEF
Inovace předmětu Obchodní operace I o modul "Retailing" (1732/2009)2009
2009
FRVŠ
ÚMO PEF
Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)
2006
2006
FRVŠ
M. ZábojÚMO PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--FRVŠÚI PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
2013
2013
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)
2006
2007
FRVŠ
J. TurčínkováÚMO PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)
1999
1999FRVŠÚMA PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010FRVŠJ. DudaÚMA PEF
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1
20112011
FRVŠ
O. Trenz
ÚI PEF
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
2009
2009
FRVŠ
O. Trenz
ÚI PEF
Inovace předmětu Zpracování textů na počítači (FR160131/1638/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. Přichystal
PEF
Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
20112013OP
ÚI PEF
Inovace studijního programu Ekonomika a management (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006
--
Iný
ÚMO PEF
2004--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
2010--FRVŠ
ÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Public relations (2039/2008/F5/b)
2008
2008
FRVŠ
ÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)
2008
2008
FRVŠ
ÚMO PEF
Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)
20152015FRVŠI. RábováÚI PEF
Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)2014
2014
FRVŠ
I. RábováÚI PEF
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)
2012
2012
FRVŠJ. Přichystal
ÚI PEF
2013
2014
FRVŠ
ÚI PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)
2000
2000FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠ
ÚMA PEF
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi
20092012OPI. Rašovská
ÚMO PEF
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)
2009
2012
OP
ÚMO PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)20142014IGAÚI PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů20142014IGAÚI PEF
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR
2014
--
IGA
ÚPE PEF
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne
20082009OPÚMO PEF
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education
20162016
Iný
ÚMA PEF
20062006FRVŠPEF
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--
FRVŠ
J. WeinlichováÚI PEF
Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU (G5/1986/2007)
2007
2007FRVŠPEF
2002
2002RPM. Šorm
AIS REK
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS20022002RPJ. DedíkováPEF
Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)2004
2005
RP
ÚI PEF
Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)
2004
--
RP
J. KomináckáÚI PEF
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012
IGAÚF PEF
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II
20042004
FRVŠ
P. Svoboda
ÚÚD PEF
JEAN MONNET Centres of Excellence: Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
2012
2015
Iný
L. LacinaÚF PEF
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)
2004--
Iný
P. Volek
PEF
Kancelář IGA
2013
--
IGA
P. Žufan
ÚMA PEF
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)2017
2018
Iný
ÚMA PEF
Komplementarita turistických služeb v rámci produkce vína a cestovního ruchu (PEF_DP_2020009)
20202020IGAÚMO PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009--IGA
ÚI PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích
2010
--
IGA
ÚMO PEF
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2011
2012
IGA
ÚMA PEF
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2009
--
GAČR
ÚI PEF
2011
2013
GAČR
ÚI PEF
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--IGAJ. StávkováÚMO PEF
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009
--
IGA
K. OndráškováÚMO PEF
Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)
2011
2013
GAČR
ÚÚD PEF
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)
2013
2015
GAČRD. Nerudová
ÚÚD PEF
Kvantifikace hodnoty krajinotvorné funkce zemědělství v oblasti Bílé Karpaty s využitím metody kontingentního hodnocení (402/01/D091)2001--GAČRÚPE PEF
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice2013--IGAÚPE PEF
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP20062006IGAÚF PEF
Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)
20062006
FRVŠ
M. ŠormÚI PEF
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech2013--IGAÚPHV PEF
Management potravního řetězce - evropské zkušenosti a místní řešení20082011
Iný
PEF
Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)
2006
--
Iný
ÚMO PEF
2011
--
IGA
ÚI PEF
2014
2015
Zahr. vzd.
ÚI PEF
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)
2016
2017TAČR
ÚI PEF
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012
--
IGA
ÚMO PEF
2014
2015
OP
ÚI PEF
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--
InternýO. Šoba
ÚF PEF
2014
2016
GAČRJ. Hřebíček
ÚI PEF
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
20082008IGAJ. Ostřížek
ÚF PEF
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava
2010
2010IGA
ÚMA PEF
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.
2009
2009
IGA
ÚÚD PEF
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008
IGA
J. Široký
ÚF PEF
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015
--
TAČRÚPHV PEF
Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP2006
--
Iný
PEF
Metodika tvorby informačních systémů pro podporu marketingových aktivit podniku (G5 3398/2005)
20052005FRVŠPEF
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--
IGA
R. Gottwald
ÚF PEF
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)2015
2015
CERGE-EI
ÚI PEF
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)
2004
2004
Iný
P. Tomšík
ÚMA PEF
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--
NAZVL. GregaÚPE PEF
MobEx 2011--2012. Water and City
2011
2012
Iný
J. Kominácká
VYZC PEF
Model integrace společenské odpovědnosti v rámci třetí role vysokých škol (18-07920S)
2018
2019
GAČR
ÚMA PEF
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011
--IGAA. VálováÚMA PEF
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování (17-23448S)2017
2019
GAČRÚI PEF
Modelování hodnoty zákazníka2008
2008
IGA
M. Souček
ÚMO PEF
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)1997
1998
NAZV
P. Tomšík
ÚMA PEF
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods
2010
--
GAČRJ. Žižka
ÚI PEF
2010
--
IGA
ÚI PEF
Modul elektronický marketing2012
--
FRVŠ
ÚMO PEF
2008
2013
Iný
ÚI PEF
Mosty mezi terciárním vzděláváním a praxí
20122014
OP
ÚMO PEF
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013
--
IGAÚPE PEF
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR
20112011
IGA
J. Vrtalová
ÚÚD PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2016
2017
InýÚMA PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2015
2017
Iný
S. FormánkováÚMA PEF
Možnosti rozvoje společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů
20152015
IGA
R. KučerováÚMA PEF
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012
ÚPE PEF
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014
--
IGA
ÚI PEF
Možnosti vyjádření vlivu tržní síly na symetrii cenového přenosu v komoditních vertikálách agrobyznysu (GP402/07/P150)
2007
2008
GAČR
ÚPE PEF
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)
2002
--FRVŠÚSO PEF
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--FRVŠÚPE PEF
Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008
IGA
R. Redlichová
PEF
2010--FRVŠÚI PEF
Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013
--
FRVŠ
ÚMO PEF
Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I20122012
FRVŠ
P. ČačkováÚI PEF
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014
--IGAÚI PEF
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)2012
2013
InýJ. Přichystal
ÚI PEF
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
2014
2015
IGAM. VytečkaÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)
20162016IGAÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)
20162016
IGA
F. OstřížekÚI PEF
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012
IGA
T. FoltýnekÚI PEF
Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)
20172017IGAÚI PEF
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat20152015Smluvní výzkumD. Procházka
ÚI PEF
Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit
2011
--
IGA
J. StehlíkováÚMA PEF
Návrh metodiky pro zpracování komplexního systému vedoucího k odhalování a prevenci falšování vín
2015
2018
NAZV
ÚMA PEF
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice
2012
--
IGA
J. VrtalováÚÚD PEF
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013
--
IGA
ÚF PEF
non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)
2013
2015GAČRJ. JanováÚSO PEF
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011--
IGA
R. Malo
ÚI PEF
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
2008
2008
IGA
P. ČačkováÚI PEF
Nové přístupy v rozhodování podnikatelských subjektů s agrárním předmětem činnosti (EP7260)
1997
1999
NAZV
PEF
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
Nový předmět Softwarové aplikace
2011
--
FRVŠ
ÚI PEF
Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti jejího ovlivňování (QF 3278)20032006NAZVÚPE PEF
2010
2010
FRVŠ
ÚMA PEF
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS2013--IGAL. BartůňkováÚÚD PEF
OCW4STEM
2013
2016
Iný
ÚI PEF
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010
--
IGA
D. Martinovičová
ÚPE PEF
Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se evropského, sociálního a právního prostředí (GACR 402/02/1388)
2002
--
GAČR
V. VybíhalÚÚD PEF
2006--
IGA
M. Přibyl
ÚMO PEF
2013
2017NAZVJ. Hřebíček
ÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)2016
2016
IGA
J. Šťastný
ÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)20172017IGAJ. Šťastný
ÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)
20182018IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014
OP
S. Formánková
ÚMA PEF
Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu (QF 3276)
2003
2006
NAZV
P. Tomšík
ÚMA PEF
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006
FRVŠÚI PEF
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012
FRVŠ
ÚI PEF
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem
20182018InternýS. Formánková
ÚMA PEF
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGAM. Pokorný
ÚI PEF
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092)
2019
2022
TAČRÚMO PEF
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II2010
--
FRVŠ
ÚF PEF
Podpora výuky předmětu Zpracování textů na počítači (FR150141/3161/G5)
2005
2005
FRVŠ
J. PřichystalPEF
Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)
2005
2005
Iný
J. KomináckáÚI PEF
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)
2018
2018IGAÚPHV PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
20092009
IGA
J. Kryštof
ÚI PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009
--
IGA
J. Kryštof
ÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
2009
2009
IGA
N. ChalupováÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry
2009
--
IGA
ÚI PEF
Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)20052005FRVŠJ. Dannhoferová
ÚI PEF
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)
2002
2002
FRVŠE. Smělíková
PEF
Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných kandidátských ekonomik k eurozóně (GP402/08/P494)
2008
2010
GAČR
P. RozmahelVYZC PEF
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)2012
2015
OPJ. BalíkDPEF PEF
Postkeynesovská teorie spotřebitele a její praktická aplikace (P402/10/P189)
2009
2009
GAČR
ÚE PEF
Potential benefits and risks resulting from globalization processes for Czech business sphere and consumers.
2010
--
GAČRL. Stejskal
ÚMO PEF
Pozice a vliv jednotlivých článků výrobkové vertikály výroby piva na cenovou tvorbu v podmínkách České republiky (28/2004)
2004
2004
IGAÚPE PEF
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010
--IGAÚPHV PEF
2006
2007
FRVŠ
M. ŠtenclPEF
Prezentace výsledků kvantifikace environmentálních přínosů zemědělství ČR (26/2004)2004
--
IGA
ÚPE PEF
PRIDE (Horizon 2020)
2014
2017
RP EK
T. Foltýnek
ÚI PEF
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013
--
IGA
Z. ŠpendelÚI PEF
Problémy implementace knowledge managementu do českých podniků2010
2010
IGAÚMA PEF
Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.
2017
2017
IGA
ÚÚD PEF
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)20032004InýH. ChládkováÚMA PEF
Projektové webové stránky
2009
--
Interný
ÚIT CP
      Ústav 112
2014--
Interný
ÚMA PEF
      Ústav 1182010
--
InternýM. TyllichÚF PEF
           JeanMonet
2019
--
Interný
P. NovákÚF PEF
      Ústav 191
2010
--
InternýDPEF PEF
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání
2011
2013InternýM. Tyllich
ÚIT CP
Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)
20152015
V4
ÚI PEF
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR
2010
--
IGA
J. Přikrylová
ÚMO PEF
Příjmové podmínky seniorů v ČR
2012
--
IGA
ÚMO PEF
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně
2009
2012
OPM. ŠevelaPEF
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.0175
2009
--
OP
M. Ševela
DPEF PEF
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)
2005
2006
FRVŠ
ÚPE PEF
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
2009
2009
IGAM. ŠtenclÚI PEF
Referenční model adaptivních webových systémů20082008IGAR. MaloÚI PEF
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013
--IGAT. NetopilÚMO PEF
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
2012
2012
IGAK. Burešová
ÚF PEF
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat
2010
--
IGA
Š. StojarováÚMO PEF
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy
2014--IGAM. Morávková
ÚMO PEF
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)
2008
2009
AKTIONL. Střelec
ÚSO PEF
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
20092010AKTION
ÚSO PEF
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech (GA16-07089S)
2016
2018GAČR
ÚSO PEF
Role vzdělávacích e-technologií v manažerském rozhodování v podnikovém managementu2010
2010
IGA
ÚMA PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGAM. Souček
ÚMO PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009IGAM. Souček
ÚMO PEF
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace
2010
--
IGA
ÚI PEF
2012
2012
FRVŠ
ÚI PEF
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008
IGA
J. PřichystalÚI PEF
Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně2002
2005
Interný
ÚI PEF
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU20152015
RP
ÚI PEF
Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab)
2008
2008
FRVŠ
PEF
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ2011--
OP
D. NerudováVYZC PEF
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu ne PEF (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)2011
2014
OP
VYZC PEF
Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)
2005
--
FRVŠ
D. Linhartová
ÚHV PEF
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)2017
--
IGAR. KučerováÚMA PEF
2012
2012
RPT. Foltýnek
ÚI PEF
2002
2002
FRVŠ
L. Kunderová
ÚI PEF
Řízení daňové politiky-měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR (GACR 402/02/1271)
2002
--
GAČR
V. VybíhalÚÚD PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012
IGA
P. TomšíkÚMA PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství20112012IGAÚMA PEF
Řízení nákladové efektivity preventivních programů2014--IGAÚMA PEF
Řízení rizik v zemědělství
2018
2018IGA
ÚMA PEF
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"
2013
--
IGA
ÚSO PEF
Scoring models and measures of their quality
2010
2013
GAČRÚSO PEF
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007
--
IGA
PEF
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)2006
2006
GAČRÚI PEF
Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji (CZ.Q1.07/2.4.00/12.0017)2009
2012
OPJ. Kominácká
PEF
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.
2009
--
IGA
O. Dufek
ÚMO PEF
Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)
2015--GAČRÚÚD PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
D. Ettaleb
ÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
ÚPHV PEF
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)2012
2013
TAČRÚÚD PEF
Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116)2009
2009
FRVŠ
ÚI PEF
Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii
2009
--
IGAV. VítkováÚÚD PEF
2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠJ. Žižka
ÚI PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012--IGAÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II2013
--
IGA
ÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III2014
--
IGA
ÚE PEF
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014
--IGAÚMO PEF
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009
IGA
J. UrbánekÚMO PEF
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami2012--
IGA
ÚMO PEF
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura
2010
--
IGA
M. Pisarská
ÚMO PEF
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
2010
2010
IGA
ÚF PEF
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences
2016
2019Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
Strategic management and firm performance2017
2017
IGA
C. Esogwa Nwachukwu
ÚMA PEF
2009
2011
GAČR
M. ZábojÚMO PEF
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů2011
--
IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně
2010
--
IGA
T. Kotrba
ÚMA PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně
2011
--
IGAÚMA PEF
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--
IGA
D. Skálová
ÚMO PEF
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku2010
2010
IGAL. ŠpačkováÚMA PEF
Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR
20072009
VYZC PEF
Study and Travel2015
2016
Specifický
ÚMA PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR (TD-0128)
2012
2013
TAČR
ÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)
2014
2016
TAČR
J. Janová
ÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)
2015
--
TAČR
ÚSO PEF
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora
2012
2013
IGA
ÚI PEF
2015
2015Smluvní výzkumD. Procházka
ÚI PEF
Teorie měnové integrace a podmínky členství v Eurozóně (European Module - Ref. 04/0074)
2004--Iný
ÚF PEF
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014--IGAP. KorábÚF PEF
Terénní výzkum dat pro potřeby návrhu optimalizace nákladového hospodářství dopravních společností (DP)
2005
2006IGAJ. VlčekPEF
The Effects of Labels on Consumer Behaviour
2014
--
IGA
ÚMO PEF
The importance of lobbing in enterprise management
20152015V4ÚMA PEF
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries2014--
IGA
D. Nchor
ÚSO PEF
Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČRVYZC PEF
Training of managers/owners of SMEs in strategic management (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)
2012
2015
Zahr. vzd.
ÚMA PEF
Transfer pricing2010
2010
IGA
ÚÚD PEF
Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE (IVF)
2013
2014InýM. LörinczyÚMA PEF
TT Point - Transfer technologií na Mendelu v Brně (SF1100021)
2010
2012
OP
PEF
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003
--
FRVŠ
ÚF PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
2009
2009
FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)
2010
2010FRVŠÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)
2008
2008FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)2006
2006
FRVŠ
PEF
2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠJ. Přichystal
ÚI PEF
20092010
FRVŠ
J. Přichystal
ÚI PEF
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty
2011
2011
FRVŠ
K. RyglováÚMO PEF
Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy
2009
--
FRVŠO. Dufek
ÚMO PEF
Tvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictví (2256/2006/F5/d)2006
2006
FRVŠ
E. VávrováÚF PEF
2006
2007
FRVŠB. AndrlíkÚÚD PEF
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
--
FRVŠ
P. DavidPEF
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky
2006
2006
FRVŠ
O. Šoba
PEF
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. FejfarÚI PEF
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009
FRVŠÚI PEF
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. (TD03000366 )
2016
2017
TAČR
L. Kubíčková
ÚMO PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)
2005
2005
FRVŠ
ÚI PEF
2007
2007FRVŠH. NetrefováÚI PEF
20062006
FRVŠ
ÚI PEF
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚMA PEF
Tvorba nového předmětu Brand a account management
2009
2009FRVŠ
ÚMO PEF
Tvorba nového předmětu Marketingové strategie a plánování
2010
--
FRVŠ
M. SoučekÚMO PEF
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"
2009
--
FRVŠ
M. OtavováÚÚD PEF
2009
2009
FRVŠÚI PEF
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009
--
FRVŠ
M. CeplÚI PEF
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu
2010
2010
FRVŠ
B. AndrlíkÚÚD PEF
Úloha podniků nákupu, zásobování a odbytu v souvislosti se vstupem ČR do EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚPE PEF
Uspořádání konference Enometrix XXII
2015
2015
Iný
ÚMA PEF
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí
2008
2008
RP
DPEF PEF
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20112011
IGA
ÚSO PEF
Vazby postkeynesovské makroekonomie a mikroekonomie (P402/11/P180)
2010
2010
GAČR
ÚE PEF
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR
2012
--
IGA
ÚPE PEF
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
20112011
IGA
ÚMO PEF
Veřejná správa - Jean Monnet Short European Module2001
--
InýPEF
Veřejné zakázky a PPP - nástroje dosažení lisabonské strategie? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)
2007
--
Iný
J. OstřížekÚF PEF
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace20102010IGAD. Procházka
ÚI PEF
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu
2010
2010
IGA
ÚI PEF
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011
--
IGAM. Beranová
ÚPE PEF
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--
IGA
ÚPE PEF
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012
--
IGA
P. Koráb
ÚF PEF
Vliv finalizujících článků na formování agrobyznysu v nové ekonomice (GP402/06/P294)
2006
2007
GAČR
E. SmělíkováÚPE PEF
Vliv globalizace na hospodářskou politiku
2010
--
GAČRÚE PEF
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele
2013
--
IGA
ÚMO PEF
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku
2014
--IGAE. VávrováÚF PEF
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012
--
IGAV. AdamecÚSO PEF
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)
2014
2014
Iný
ÚMA PEF
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009FRVŠA. Motyčka
ÚI PEF
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)20102010
FRVŠ
J. StávkováÚI PEF
Vybrané aspekty postavení české ekonomiky v mezinárodním obchodu (402/03/P130)
2003
2004
GAČR
ÚE PEF
Vybrané aspekty výkonnosti české ekonomiky z perspektivy vstupu do Evropské unie (402/03/1105)
2003
2005
GAČR
ÚE PEF
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu2011
2011
FRVŠA. WahlaÚMO PEF
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení20172017IGAÚI PEF
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů
2012
--
IGAJ. Vavřina
ÚPE PEF
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013--IGAM. BasovníkováÚPE PEF
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010
--
IGA
S. RiederováÚPE PEF
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014--
IGA
S. RiederováÚPE PEF
Vypracování obecné metodiky pro analýzu odvětví zemědělského a potravinářského průmyslu (402/02/P059)
2002
2004
GAČR
ÚMA PEF
Výstava z IPP v Turecku: Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2011
2011Akt VCE. Abramuszkinová Pavlíková
VYZC PEF
Výstava z konference: Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future
2011
2011
Akt VC
E. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014
--
IGAÚSO PEF
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)
2010
--
FRVŠ
ÚMA PEF
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)20102010FRVŠ
ÚÚD PEF
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)2006--
FRVŠ
PEF
2010
2011
FRVŠ
O. Popelka
ÚI PEF
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)
2002
--
FRVŠ
PEF
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)
2002
2002FRVŠÚÚD PEF
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)
2004
2004
FRVŠ
R. KučerováÚMA PEF
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013
--
FRVŠ
ÚMO PEF
Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)2011
2014
GAČR
D. Procházka
ÚI PEF
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování2013--
IGA
J. ŠťastnýÚI PEF
Využití metody PEM (Policy evaluation matrix) pro vyhodnocování variant agrární politiky ČR (QC1401)20012003
NAZV
PEF
2011
2011
IGA
ÚI PEF
2012
2012
IGAD. ProcházkaÚI PEF
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
2007
2007
IGA
L. StřelecÚSO PEF
Vývoj autonomních mobilních robotů2014--
IGA
ÚI PEF
2010--IGA
ÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010
--
IGA
K. Fuchs
ÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
J. Staňová
ÚE PEF
2006
2006GS LČR
ÚÚD PEF
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android
2013
2015
Smluvní výzkum
ÚI PEF
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013
--IGA
ÚMO PEF
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015
IGAV. Klepáč
ÚSO PEF
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
20102010
IGA
J. Janová
ÚSO PEF
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005--Akt eTS VZÚI PEF
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGAM. Janků
ÚPHV PEF
Výzkum hematologických a biochemických papametrů krve a erytrocytů pstruha duhového (525/00/0241)
2000
2002
GAČR
B. MinaříkÚSO PEF
Výzkum chování podnikatelských subjektů v distribučním procesu v zemědělství a potravinářském průmyslu (402/02/D030)
2002
2004GAČRM. ZábojÚMO PEF
Výzkum chování spotřebitele2010
2010
InýM. SoučekÚMO PEF
Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů2010--
GAČR
ÚI PEF
Výzkum spotřebitelského chování na potravinových trzích v České republice (402/02/P056)
2002
--
GAČRP. Syrovátka
ÚPE PEF
Výzkum spotřebitelského chování v oblasti volného času (IG150451)
2005
2005IGA
PEF
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009
--
GAČRR. MaloÚI PEF
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb2013
2014
IGA
ÚI PEF
Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace (GA402/00/0499)2000
2002
GAČR
P. Syrovátka
PEF
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
20052005
IGA
O. ŠobaÚF PEF
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách2011--IGAL. KoubaVYZC PEF
Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)
2006
2006
FRVŠJ. Kominácká
ÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie
2008
2008
FRVŠ
ÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚI PEF
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
2009
2009
FRVŠ
P. HaluzaÚI PEF
2010--IGAÚI PEF
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)2009
2009
IGA
ÚI PEF
Welfare, Wealth and Work fo Europe (290647)
2012
2016
RP EK
P. Rozmahel
VYZC PEF
Zadávání veřejných zakázek a PPP projekty (FRVŠ č. 228/2007)
2007--
FRVŠ
PEF
Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)
2001
2001
FRVŠ
ÚF PEF
Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)2003
--
FRVŠÚPHV PEF
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)2010
2010
FRVŠ
D. Nerudová
ÚÚD PEF
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)2009
2011
OP
ÚMO PEF
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004--
GAČR
J. StávkováÚMO PEF
Změny v chování spotřebitele na trhu s potravinami, se zaměřením na pekárenské výrobky
2004
2004
IGA
J. TurčínkováPEF
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR
2010
--
IGA
J. Urbánek
ÚMO PEF
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014
--
IGA
ÚÚD PEF
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
2009
2009
IGA
ÚI PEF
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi2015
2015
Smluvní výzkum
D. ProcházkaÚI PEF
20132013
FRVŠ
I. Rábová
ÚI PEF
2015
--
NAZV
J. HřebíčekÚI PEF
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2013
2014
IGA
ÚI PEF
Zvýšení kvality, atraktivity a konkurenceschopnosti studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod
2012
2014
OP
PEF
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)20152016TAČRM. RašticováÚPHV PEF
6th International Conference on Management (ICoM 2016)
2016
2016
V4
S. Formánková
ÚMA PEFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený