Faculty of Business and Economics - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 569

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
zamítnutý A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania
2014
2015
Foreign edu.
T. FoltýnekDI FBE
obhájený
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy
2007
2009P. RozmahelRC FBE
zamítnutý Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
obhájený Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
DMA FBE
obhájený Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
2005
2005IGAJ. Dannhoferová
DI FBE
ukončený
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004
IGA
P. Syrovátka
DBE FBE
obhájený
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)20062006
IGA
F. Dařena
FBE
ukončený
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
20092010
Other
DI FBE
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008
IGA
N. Chalupová
DI FBE
ukončený
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
20042004
IGA
DSOA FBE
zamítnutý
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGA
J. Urbánek
DMT FBE
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGA
F. Dařena
DI FBE
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
2009
IGA
DMT FBE
připravovaný
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGAJ. StávkováDMT FBE
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--
IGA
Z. ToufarováDMT FBE
řešený
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGA
F. Dařena
DI FBE
přijatý
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--IGAŠ. StojarováFBE
obhájený
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
2011
2012
IGA
DSOA FBE
obhájený
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)
2001
2003
NAZV
J. StávkováFBE
obhájený
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGA
DAT FBE
obhájený
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGA
DSOA FBE
řešený
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGA
DI FBE
řešený
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012--
IGA
DI FBE
řešený Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012
--
IGAV. SolilováDAT FBE
řešený
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014--
IGA
O. Veselý
DI FBE
ukončený
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013
IGA
DSOA FBE
podaný2009
--
OP
DMT FBE
připravovaný
Assesment of evaluation criteria in public works contracts
20192019
IGA
DF FBE
obhájený
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)20082010
GAČR
RC FBE
řešený
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováDMT FBE
ukončený
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
20082008IGAJ. Šťastný
DI FBE
řešený
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--
IGA
FBE
obhájený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGA
M. ŠtenclDI FBE
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGA
DI FBE
řešený
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014
--
IGAF. Dařena
DI FBE
vyřazený Bridges between practice and tertiary education
2012
2014OPM. SoučekDMT FBE
řešený
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRR. PtáčekDF FBE
obhájený
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)
20012003
NAZV
I. Živělová
FBE
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. Rukavitsyn
DI FBE
řešený
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
OtherS. Kapounek
DF FBE
řešený CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report20102012OtherP. Rozmahel
RC FBE
řešený
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013
--
IGA
S. KapounekDF FBE
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
řešený Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)20202020
IGA
DMT FBE
zamítnutý Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)
2010
2010
GAČR
A. MelicharováDE FBE
řešený20132013FRVŠI. Rábová
DI FBE
podaný
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009--GAČR
DI FBE
řešený20092012
Other
J. TurčínkováDMT FBE
vyřazený
Consumer behaviour in EU
2008
2009
RP EK
O. Dufek
DMT FBE
připravovaný
Consumers in EU
2009
--
RP EK
DMT FBE
zamítnutý
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016
Specifický
DI FBE
řešený
Corporate identity as a competitive advantage
2006
--
InternalFBE
zamítnutý Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic20142016GAČR
DMA FBE
zamítnutý
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries
2015
2016
Other
S. FormánkováDMA FBE
řešený
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--
Foreign edu.
RC FBE
obhájený
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
2004
2004FRVŠJ. Coufalová
DI FBE
obhájený Creation of course Digital Photography2008
2008
FRVŠ
J. Dannhoferová
DI FBE
připravovaný Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )2016
2017
TAČR
DMT FBE
obhájený
2007
2007
FRVŠDI FBE
obhájený Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)2006
2006
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Creation of the new subject Brand and account management
2009
2009FRVŠ
DMT FBE
podaný
Creation of the new subject Marketing strategy and planning
2010--
FRVŠ
M. Souček
DMT FBE
zamítnutý CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016OtherDMA FBE
obhájený Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
2014
2015
Foreign edu.
DMA FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
FBE
obhájený
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
2005
2011
TS VZ
DE FBE
obhájený
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011
eTS VZ
M. SojkaDE FBE
obhájený
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
M. SojkaDE FBE
obhájený
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
obhájený
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
obhájený
2005
2011TS VZDMA FBE
obhájený
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011eTS VZE. Svoboda
DMA FBE
obhájený
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
20052011
eTS VZ
R. KučerováDMA FBE
obhájený           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZ
J. DudaDMA FBE
obhájený
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
20052011eTS VZ
DF FBE
obhájený
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)2005
2011
eTS VZ
DAT FBE
obhájený
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
20052011TS VZDMT FBE
obhájený
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZ
DMT FBE
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováDMT FBE
obhájený           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaDI FBE
obhájený
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011Akt eTS VZDI FBE
obhájený
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011Akt eTS VZI. Rábová
DI FBE
obhájený
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011Akt eTS VZF. DařenaDI FBE
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZDI FBE
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
M. MišovičDI FBE
obhájený
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
2005
2011
Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
obhájený
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
J. DannhoferováDI FBE
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)2005
2011
Akt eTS VZ
M. MišovičDI FBE
obhájený
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011
Akt eTS VZ
R. MaloDI FBE
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýDI FBE
obhájený
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
20052011
eTS VZ
DMT FBE
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. Bečvářová
DRBE FRDIS
obhájený
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011eTS VZ
DL FBE
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
L. GregaDBE FBE
obhájený
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)
2005
2011
eTS VZ
L. GregaDBE FBE
obhájený
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZDL FBE
obhájený
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
obhájený           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011
eTS VZ
J. Dufek
DSOA FBE
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)
2005
2011eTS VZJ. Jánský
DBE FBE
zamítnutý
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018OtherS. FormánkováDMA FBE
zamítnutý Česko-slovenské přeshraniční mobility20152015MMR
DMA FBE
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGA
DAT FBE
řešený
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGA
DAT FBE
řešený
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot
2014
--
IGA
P. SemerádDAT FBE
řešený
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010
--
IGA
N. NajmanDE FBE
řešený
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2014
2016
TAČR
DSOA FBE
řešený
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2015--
TAČR
DSOA FBE
ukončený
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)
2012
2013
TAČR
J. Janová
DSOA FBE
řešený
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGA
DF FBE
obhájený Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. Ostřížek
DI FBE
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016IGAF. OstřížekDI FBE
řešený
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)
2017
2017
IGADI FBE
zamítnutý
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)20172020Foreign edu.DMA FBE
ukončený Development of commercial geographical information system for Android platform2013
2015
Smluvní výzkum
D. ProcházkaDI FBE
obhájený
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)
2003
2006
NAZV
DMA FBE
řešený
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
20182018
IGA
DI FBE
řešený
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--
IGA
DI FBE
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009
--
IGA
DI FBE
řešený Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGA
DAT FBE
obhájený
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009
GAČRD. NerudováDAT FBE
řešený Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--
IGA
DAT FBE
zamítnutý Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. David
DAT FBE
řešený
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGA
V. Ondroušek
DI FBE
řešený
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011
--
IGA
N. NajmanDE FBE
řešený
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
2012
2015
Other
DF FBE
zrušený
Education in tourism management
2009
2012OPI. RašovskáDMT FBE
obhájený
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize2011
2011
IGA
S. KapounekDF FBE
řešený
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--IGAM. Dorée
DF FBE
ukončený Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
2004
2004
IGADBE FBE
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGAJ. JánskýDBE FBE
obhájený Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)2002
2004
GAČRDMA FBE
ukončený E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)2007
2008
OPP. Žufan
FBE
obhájený
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006
FRVŠ
DF FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)
2012
2012
FRVŠ
J. Holoubek
DSOA FBE
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠ
DSOA FBE
obhájený
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠ
DSOA FBE
řešený eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006
--
FRVŠ
A. MotyčkaFBE
obhájený
2002
2005
Internal
M. ŠormDI FBE
podaný EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009
--
Foreign edu.
J. OstřížekDF FBE
podaný
European Network for Academic Integrity2015--OtherD. Henek Dlabolová
DI FBE
řešený European Union after Lisbon treaty
2010
--
Foreign edu.J. OstřížekDF FBE
řešený Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy
2010
--
IGA
J. KryštofDI FBE
připravovaný
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGADL FBE
podaný
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background2009
--
Other
DF FBE
obhájený
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
20102011AKTIONDSOA FBE
zamítnutý
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)
2009
2009Other
DAT FBE
řešený
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkumD. Martinovičová
DBE FBE
obhájený Faculty information system FBE MUAF in Brno
1998
2002
InternalM. Šorm
DI FBE
přijatý
FairTax
2017--OtherD. NerudováDAT FBE
přijatý
FairTax
2017--Other
DAT FBE
řešený
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě
2013
--
IGADAT FBE
řešený
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
N. Hazuchová
DMT FBE
řešený
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--IGAM. Bédiová
DMT FBE
řešený Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--
IGA
J. LaštůvkováDF FBE
řešený
Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECs (GA14-28848S)
2014
2016
GAČR
DF FBE
obhájený
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)2006
2006
IGA
DSOA FBE
obhájený
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
20122013OP
DI FBE
ukončený
Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
Other
DMA FBE
řešený Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR20182020TAČRDAT FBE
zamítnutý
Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions20082011OtherJ. TurčínkováFBE
obhájený
2003
2003
FRVŠ
DI FBE
řešený
Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)
2018
2018
IGA
DL FBE
ukončený Fulbright Specialist project #689020162016
Other
I. OndrášekDFG FH
zamítnutý
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide2014
2015
RP EKDI FBE
podaný
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010
FRVŠ
DAT FBE
řešený
2015
2017
Other
M. RašticováDL FBE
obhájený
Generator of economic and organizational behavior in the frame of pedagogic activities for research of management theories and persona development of students (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGAJ. Duda
DMA FBE
podaný
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--
GAČR
V. KašparovskáDF FBE
obhájený
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004
FRVŠJ. JanováDSOA FBE
ukončený
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
2002
2002
Other
DMA FBE
řešený
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace
2011
--
IGA
DF FBE
zamítnutý
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu
2006
2006
GAČR
DMA FBE
řešený
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZV
L. Grega
DBE FBE
řešený
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--
IGAN. Hazuchová
DMT FBE
řešený
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013
--IGAP. Semerád
DAT FBE
řešený
Hospodářské cykly a jejich predikce2012--
IGA
DE FBE
řešený HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON2015
2016
Other
DL FBE
obhájený
Human resource management in the wine sector
2011
2012
IGADMA FBE
zamítnutý Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery products
2004
2004
IGAFBE
řešený
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013
--
IGAM. VyklickýDL FBE
řešený
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013--
IGA
M. Souček
DMT FBE
obhájený
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGAA. MotyčkaDI FBE
řešený
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2010
--
IGAA. Motyčka
DI FBE
řešený
2011
2011
DMT FBE
řešený
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--
IGAS. RiederováDBE FBE
řešený
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011--
IGA
J. VavřinaDBE FBE
řešený
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--
IGADMT FBE
řešený Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--IGAP. Man
DL FBE
řešený
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011
--
IGA
DMT FBE
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010--
IGA
L. Procházková
DMT FBE
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--IGAL. ProcházkováDMT FBE
řešený
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR
2011
--
IGA
D. Martinovičová
DBE FBE
podaný
Impact of Globalization on Macroeconomic Policy
2010
--
GAČR
DE FBE
ukončený
Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education aross Europe (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
2010
2013
Specifický
T. Foltýnek
DI FBE
ukončený
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
20042005
RP
DI FBE
obhájený
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005InternalDI FBE
obhájený20082008IGAP. HaluzaDI FBE
řešený
2011
--
IGA
DI FBE
obhájený
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠ
DI FBE
ukončený
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)2003--
FRVŠ
J. TuzaDL FBE
obhájený
Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2010
2011Foreign edu.
RC FBE
řešený
Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
2015
2016
TAČR
DL FBE
řešený
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáDMT FBE
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--
IGA
DMT FBE
obhájený
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006
RPFBE
zamítnutý
Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)
2006
2007
FRVŠ
DMT FBE
ukončený
2004--FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
zamítnutý Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)2008
2008
FRVŠDMT FBE
ukončený Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)
2006
2006FRVŠDMT FBE
řešený Innovation of subject Trade Operations by modul "Retailing" (1732/2009)
2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
ukončený
Innovation of the Subject Tourism by the module Destination Management (FR150081)20052005FRVŠ
DMT FBE
řešený
Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)2011
2013
OPDI FBE
řešený
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum20192021
Other
DI FBE
obhájený Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)
2011
2011FRVŠ
DI FBE
přijatý
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020
--
InternalS. FormánkováDMA FBE
obhájený Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce
2010
2010
FRVŠS. Formánková
DMA FBE
obhájený
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠ
DMA FBE
obhájený
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
2007
2007
FRVŠ
M. Pokorný
DI FBE
řešený
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumDI FBE
řešený
Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů
2010
--FRVŠ
DI FBE
obhájený Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011FRVŠF. Dařena
DI FBE
obhájený Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu2003
2003
FRVŠ
DMA FBE
zamítnutý
Inovace předmětu Marketing I
2009
2009FRVŠM. Foret
DMT FBE
podaný
2009
--FRVŠDMT FBE
podaný
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010
--
FRVŠ
DI FBE
ukončený
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
2013
2013
FRVŠDI FBE
obhájený
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)
1999
1999
FRVŠ
P. Tomšík
DMA FBE
podaný
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.
2010
2010
FRVŠ
DMA FBE
obhájený
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠDI FBE
obhájený Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)2009
2009
FRVŠ
DI FBE
řešený
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)
2008
2008FRVŠK. Ryglová
DMT FBE
obhájený
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)
2012
2012
FRVŠJ. PřichystalDI FBE
obhájený
20132014FRVŠDI FBE
obhájený Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)2000
2000
FRVŠ
DMA FBE
obhájený
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠDMA FBE
řešený
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)
2009
2012
OP
I. Rašovská
DMT FBE
obhájený
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
20142014
IGA
J. Přichystal
DI FBE
obhájený Inovation of Marketing research (1156/2007)
2007
2007FRVŠ
FBE
řešený
2015
2015
Smluvní výzkum
I. Rábová
DI FBE
podaný
Inovation of study program at FBE MUAF in Brno with course Media Strategy (2759/2010)2010--
FRVŠ
DMT FBE
obhájený
Inovation of subject Computer typesetting (FR160131/1638/2006)
2006
2006
FRVŠ
FBE
řešený
Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)
2015
2015
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Inovation of web interface for document creation (7/2014)
20142014IGAJ. PřichystalDI FBE
řešený
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014
--
IGA
DBE FBE
zamítnutý
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne2008
2009
OPDMT FBE
obhájený
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education
2016
2016
Other
S. FormánkováDMA FBE
podaný
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--
FRVŠ
DI FBE
ukončený Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)
2004
--
RP
DI FBE
obhájený
Integration of geodata for education on FBE, MZLU in Brno20062006FRVŠD. ProcházkaFBE
obhájený
2007
2007
FRVŠ
FBE
obhájený
Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)2004
2005
RP
DI FBE
obhájený
2002
2002RPM. ŠormAIS REC
obhájený
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
2002
2002RPFBE
obhájený
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability2012
2012
IGADF FBE
obhájený Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II
2004
2004FRVŠ
DAT FBE
podaný
International Agrobusiness Tendencies
2010
--
NAZV
DMT FBE
řešený
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)
2004
--
Other
P. Volek
FBE
řešený
Kancelář IGA
2013
--
IGAP. ŽufanDMA FBE
zamítnutý
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
2017
2018
OtherS. Formánková
DMA FBE
řešený
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGA
J. Turčínek
DI FBE
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách
2009
--
IGAJ. Turčínek
DI FBE
řešený
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích
2010--
IGA
I. Rašovská
DMT FBE
obhájený
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2011
2012
IGAH. Chládková
DMA FBE
obhájený
2011
2013
GAČR
DI FBE
řešený
2009
--
IGA
J. Stávková
DMT FBE
řešený
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)
2011
2013
GAČR
DAT FBE
řešený
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)
2013
2015
GAČR
D. NerudováDAT FBE
řešený Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice2013
--
IGA
DBE FBE
obhájený
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP20062006
IGA
J. OstřížekDF FBE
řešený
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGAM. Janků
DL FBE
řešený
Management of the Tax Policy - Measurement of the Administrative and the Compliance Costs of Taxation in the Czech Republic (GACR 402/02/1271)
2002
--
GAČR
DAT FBE
řešený
Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)
2006
--
Other
M. PřibylDMT FBE
řešený Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011--IGAP. Turčínek
DI FBE
zamítnutý
Map of Computer Engineering
2014
2015
Foreign edu.
DI FBE
zamítnutý
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)
2016
2017
TAČRDI FBE
řešený
Marketing research of consumer behaviour in free time sector (IG150451)
2005
2005
IGA
FBE
řešený Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012
--
IGADMT FBE
obhájený Measuring corporate sustainability performance in selected sectors (GA14-23079S)20142016GAČRJ. Hřebíček
DI FBE
zamítnutý2014
2015
OPDI FBE
podaný
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--
Internal
DF FBE
obhájený
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP2008
2008
IGA
DF FBE
řešený
Methodology of creation and implementation of communication action plan for operation programs2006--OtherJ. Turčínková
FBE
řešený Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava2010
2010
IGAP. TomšíkDMA FBE
vyřazený
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.
20092009IGA
DAT FBE
řešený Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)2008
2008
IGA
DF FBE
řešený
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015--
TAČR
DL FBE
řešený
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--
IGADF FBE
zamítnutý Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)2015
2015
CERGE-EIT. Foltýnek
DI FBE
ukončený
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)20042004
Other
P. Tomšík
DMA FBE
řešený
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--
NAZV
L. Grega
DBE FBE
řešený
MobEx 2011--2012. Water and City
2011
2012OtherJ. CoufalováRC FBE
zamítnutý Model of Social Responsibility Integration in the Third Role of Higher Education Institutions (18-07920S)2018
2019
GAČRS. Formánková
DMA FBE
řešený
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky
2011--
IGA
DMA FBE
obhájený Modeling of Lifetime Value20082008
IGA
DMT FBE
řešený Modelling and simulation of sustainable investment decision-making (17-23448S)2017
2019
GAČRJ. HřebíčekDI FBE
obhájený
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
1997
1998
NAZV
P. TomšíkDMA FBE
podaný
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods
2010
--GAČRJ. Žižka
DI FBE
řešený
2010
--
IGADI FBE
řešený Modul elektronický marketing
2012
--
FRVŠ
M. SoučekDMT FBE
obhájený
Moebius2008
2013
Other
DI FBE
řešený
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 2020
2013--
IGA
DBE FBE
obhájený
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR
20112011IGAJ. VrtalováDAT FBE
zamítnutý
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
20162017OtherS. Formánková
DMA FBE
zamítnutý
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2015
2017
Other
DMA FBE
řešený
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012I. Živělová
DBE FBE
řešený Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014
--
IGADI FBE
ukončený Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)
2002
--FRVŠB. MinaříkDSOA FBE
ukončený
Multimedia study materials for courses Informatika pro ekonomy I and Informatics for economists I20122012FRVŠ
DI FBE
ukončený
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--
FRVŠJ. ZichováDBE FBE
obhájený Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008IGA
FBE
řešený Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace
2010
--
FRVŠ
R. MaloDI FBE
podaný
Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013
--
FRVŠM. Souček
DMT FBE
řešený Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014
--IGAZ. Špendel
DI FBE
ukončený
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)
2012
2013
Other
DI FBE
obhájený
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
20142015
IGA
DI FBE
obhájený
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů
20122012IGAT. FoltýnekDI FBE
ukončený
20152015
Smluvní výzkum
D. ProcházkaDI FBE
obhájený
Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008
IGA
DI FBE
řešený
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit2011--IGAJ. Stehlíková
DMA FBE
řešený
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice
2012
--
IGA
DAT FBE
řešený
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013
--
IGA
DF FBE
řešený
Network Supporting Co-operation among Technical and Managerial Oriented (CZ.Q1.07/2.4.00/12.0017)
2009
2012OPJ. Coufalová
FBE
řešený
non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)
2013
2015
GAČR
J. Janová
DSOA FBE
řešený Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011
--
IGA
DI FBE
obhájený
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
2008
2008
IGA
DI FBE
řešený
2010
2010
FRVŠ
J. Žižka
DI FBE
připravovaný
Nový předmět Softwarové aplikace
2011
--
FRVŠ
J. Třináctý
DI FBE
obhájený
Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)
2003
2006
NAZV
I. ŽivělováDBE FBE
podaný2010
2010
FRVŠDMA FBE
řešený Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS
2013
--
IGA
DAT FBE
zamítnutý
OCW4STEM
2013
2016
Other
DI FBE
řešený Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--
IGA
D. MartinovičováDBE FBE
řešený Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod
2006
--
IGA
M. Přibyl
DMT FBE
řešený
Optimization of the Tax Systém in the Czech Republic in the Context of the European Region and Dynamic Economic, Social and Legal Environment (GACR 402/02/1388)
2002
--
GAČR
V. Vybíhal
DAT FBE
zamítnutý Organization of theEnometrix XXII conference2015
2015
Other
DMA FBE
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě
2013
2017
NAZV
DI FBE
obhájený
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)
2017
2017
IGA
DI FBE
obhájený
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)
2018
2018
IGA
J. ŠťastnýDI FBE
obhájený Parallel image processing (PEF_DP_2016013)20162016IGADI FBE
obhájený
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014OP
DMA FBE
obhájený
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006
FRVŠDI FBE
řešený
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
20112012FRVŠP. Serafinovič
DI FBE
přijatý
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem
2018
2018
InternalDMA FBE
obhájený
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGA
DI FBE
podaný Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II2010
--
FRVŠ
DF FBE
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
2009
2009
IGA
DI FBE
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009
--
IGA
DI FBE
řešený
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
2009
2009
IGADI FBE
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009
--
IGA
DI FBE
obhájený
Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)
2005
2005
FRVŠ
J. Dannhoferová
DI FBE
ukončený
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)
20022002FRVŠE. Smělíková
FBE
zamítnutý
Possibilities of development of corporate social responsibility among university students of economically oriented programs2015
2015
IGA
R. KučerováDMA FBE
zrušený Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)20072008
GAČR
DBE FBE
zrušený
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPDOFE FBE
podaný
2010
--
GAČR
DMT FBE
řešený
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010--
IGA
H. Kelblová
DL FBE
ukončený
20062007FRVŠM. Štencl
FBE
řešený
Preparation of Study Matherials for Graduate Students of Faculty of Business and Economics MUAF Brno
20092012
OP
FBE
ukončený
Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)2004--
IGA
S. MiškolciDBE FBE
zamítnutý
PRIDE (Horizon 2020)2014
2017
RP EK
DI FBE
řešený
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie
2013
--
IGA
Z. ŠpendelDI FBE
řešený
Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)
20192022TAČRL. Kubíčková
DMT FBE
řešený
Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.
2017
2017
IGA
DAT FBE
obhájený
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)20032004
Other
H. Chládková
DMA FBE
řešený
Projektové webové stránky
2009
--InternalDIT CUD
řešený
      Ústav 112
2014--
Internal
I. VyskočilDMA FBE
řešený
      Ústav 118
2010--Internal
DF FBE
řešený           JeanMonet2019--
Internal
P. Novák
DF FBE
řešený
      Ústav 1912010
--
Internal
M. TyllichDOFE FBE
řešený
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání
2011
2013
Internal
DIT CUD
zamítnutý
Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)
2015
2015
V4
DI FBE
zamítnutý
Proposal of methodology to detect adulteration of wine
20152018NAZVDMA FBE
řešený
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR
2010
--
IGAJ. PřikrylováDMT FBE
řešený
Příjmové podmínky seniorů v ČR2012--
IGA
DMT FBE
řešený
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.01752009--OPM. Ševela
DOFE FBE
ukončený Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)2005
2006
FRVŠI. Lechanová
DBE FBE
ukončený
Public Administration - Jean Monnet Short European Module
2001
--
Other
FBE
řešený
Public procurement and PPPs (FRVŠ č. 228/2007)
2007
--
FRVŠR. JurčíkFBE
přijatý Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)
2007
--
OtherDF FBE
ukončený
Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)2001
--
GAČR
S. MiškolciDBE FBE
řešený
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
2009
2009
IGA
DI FBE
obhájený
Referenční model adaptivních webových systémů
2008
2008
IGA
R. MaloDI FBE
řešený
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013
--IGAT. Netopil
DMT FBE
obhájený
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
2012
2012
IGA
DF FBE
řešený
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat
2010
--
IGAŠ. StojarováDMT FBE
ukončený
Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)
2002
2004
GAČR
DMT FBE
ukončený
Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)
2002
--
GAČR
P. Syrovátka
DBE FBE
obhájený
Research of the basic characteristics of the microeconomics environment in the Czech Republic with help of non-traditional methods of computer simulation (GA402/00/0499)
2000
2002
GAČR
FBE
ukončený Research on haematological and biochamical parameters of the blood and erytrocytes of the rainbow trout (525/00/0241)20002002
GAČR
B. MinaříkDSOA FBE
přijatý Risk management in agriculture
2018
2018
IGA
S. Formánková
DMA FBE
řešený
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy
2014
--
IGA
DMT FBE
ukončený Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models (GA16-07089S)
2016
2018
GAČR
DSOA FBE
obhájený
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)
2008
2009
AKTION
L. Střelec
DSOA FBE
obhájený Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
2009
2010
AKTIONDSOA FBE
obhájený
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGA
M. SoučekDMT FBE
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol2009
2009
IGA
DMT FBE
podaný
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠ
DI FBE
řešený
Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace
2010
--IGA
DI FBE
obhájený
20122012
FRVŠ
J. Šťastný
DI FBE
obhájený
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008
IGAJ. Přichystal
DI FBE
řešený
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU
2015
2015
RP
D. ProcházkaDI FBE
řešený ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ2011--
OP
D. NerudováRC FBE
ukončený Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)2005--
FRVŠ
DSS FBE
řešený
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)
2017
--
IGA
R. KučerováDMA FBE
zamítnutý
Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl
2012
2012
RPDI FBE
obhájený
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)
2002
2002
FRVŠ
DI FBE
obhájený Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012
IGA
DMA FBE
řešený
Řízení nákladové efektivity preventivních programů
2014
--
IGA
DMA FBE
řešený
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"
2013
--
IGAP. Kolman
DSOA FBE
podaný
Scoring models and measures of their quality
20102013
GAČR
M. ŘezáčDSOA FBE
ukončený
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)
2003
2005
GAČR
DE FBE
ukončený
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)
2003
2004
GAČR
DE FBE
zamítnutý Semantic similarity analysis for plagiarism detection2015
2017
GAČR
T. Foltýnek
DI FBE
řešený
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007--IGAR. RedlichováFBE
zamítnutý
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006
GAČRJ. CoufalováDI FBE
řešený Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.
2009
--
IGAO. DufekDMT FBE
řešený
Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)
2015
--GAČRDAT FBE
řešený
Socioekonomické problémy současné společnosti
20132013
FRVŠ
D. EttalebDL FBE
řešený
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
DL FBE
obhájený Software equipment for laboratories specialized on graphics and GIS (FR190061/1102/116)
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
řešený Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)
2012
2013
TAČRP. DavidDAT FBE
podaný
Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems
2010
--
GAČR
I. RábováDI FBE
řešený Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii2009--
IGA
DAT FBE
obhájený
2010
2010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
J. Žižka
DI FBE
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU
2012
--
IGA
DE FBE
řešený
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013
--
IGA
L. Kouba
DE FBE
řešený Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014
--
IGA
DE FBE
řešený Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014
--
IGADMT FBE
zamítnutý
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou2009
2009
IGAJ. UrbánekDMT FBE
řešený
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami
2012--
IGA
DMT FBE
řešený Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura
2010
--IGAM. PisarskáDMT FBE
obhájený
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky20102010IGADF FBE
obhájený
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
podaný
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences20162019Foreign edu.
DI FBE
řešený2009
2011
GAČR
DMT FBE
podaný Strategic management and firm performance
2017
2017
IGAC. Esogwa Nwachukwu
DMA FBE
řešený Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011
--
IGAJ. ŠtenclováDMT FBE
řešený Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2011--
IGA
DMA FBE
řešený
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--
IGA
D. SkálováDMT FBE
obhájený
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku2010
2010
IGA
L. ŠpačkováDMA FBE
zamítnutý
Study and Travel
2015
2016
Specifický
S. FormánkováDMA FBE
řešený
STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)
2006--
Other
DMT FBE
obhájený
Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)
2005
2005Other
DI FBE
obhájený
Support of subject Computer typesetting (FR150141/3161/G5)
20052005
FRVŠ
FBE
obhájený
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora
2012
2013
IGA
A. MotyčkaDI FBE
obhájený Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense2015
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
řešený Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--
IGA
DF FBE
ukončený
Terrain research for the needs of optimalization of transport companies operations cost (DP)2005
2006
IGA
FBE
řešený The Development of Human Resources on FBE (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)2011
2014
OP
RC FBE
řešený
The Effects of Labels on Consumer Behaviour
2014
--
IGA
DMT FBE
řešený
The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)
2006
2007
GAČRDBE FBE
řešený
20072009GAČRDAT FBE
zamítnutý The importance of lobbing in enterprise management
2015
2015
V4
DMA FBE
ukončený
The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)
2014
2014
FRVŠDI FBE
obhájený
The methodology for information systems for marketing strategies support creation (G5 3398/2005)
2005
2005
FRVŠF. DařenaFBE
obhájený THE NEW TRENDS IN THE DECISION MAKING FOR THE BUSINESS SUBJECTS INVOLING IN THE AGRARIAN ACTIVITIES (EP7260)19971999
NAZV
E. Svoboda
FBE
ukončený
The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)20042004IGAE. SmělíkováDBE FBE
zamítnutý
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)
2009
2009GAČRA. MelicharováDE FBE
zrušený
The problems with implementing knowledge management to czech companies
2010
2010
IGA
DMA FBE
řešený
The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)
2015
--
GAČR
K. RyglováDMT FBE
zrušený
The role of educational e-technologies in managerial decision making in business management2010
2010
IGA
DMA FBE
ukončený
The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBE FBE
řešený
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014--
IGA
D. Nchor
DSOA FBE
řešený The structure of working tasks academic workers at the BEF Mendelu in Brno2010--
IGA
DMA FBE
řešený
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)
2004
--OtherL. LacinaDF FBE
řešený
Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČR
RC FBE
ukončený
Training of managers/owners of SMEs in strategic management (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)
2012
2015
Foreign edu.
DMA FBE
obhájený
Transfer pricing
2010
2010
IGA
V. Dvořáková
DAT FBE
řešený Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE (IVF)
2013
2014
OtherDMA FBE
řešený
TT Point - Technology Transfer at Mendelu in Brno (SF1100021)
2010
2012OPJ. PřenosilFBE
ukončený
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003
--
FRVŠ
DF FBE
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
2009
2009
FRVŠDI FBE
ukončený2010
2010
FRVŠ
P. Čačková
DI FBE
obhájený2008
2008
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)
2006
2006
FRVŠ
FBE
obhájený
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010FRVŠ
DI FBE
obhájený
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
obhájený20092010FRVŠJ. PřichystalDI FBE
podaný
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty
2011
2011
FRVŠ
DMT FBE
podaný
2009
--
FRVŠ
O. Dufek
DMT FBE
obhájený
20062007
FRVŠ
DAT FBE
ukončený
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
--
FRVŠ
FBE
obhájený Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky20062006
FRVŠ
O. ŠobaFBE
podaný
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)2010
2010
FRVŠDI FBE
řešený
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)2009
2009
FRVŠ
DI FBE
obhájený
2005
2005
FRVŠDI FBE
obhájený
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
2004
2004
FRVŠ
H. ChládkováDMA FBE
podaný Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"
2009
--
FRVŠ
M. OtavováDAT FBE
obhájený
2009
2009
FRVŠ
O. Popelka
DI FBE
řešený
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009
--
FRVŠM. CeplDI FBE
vyřazený Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu
2010
2010FRVŠ
DAT FBE
obhájený Upgrade of laboratories for education of GIT courses (2273/2008/Ab)20082008FRVŠD. Procházka
FBE
zamítnutý
Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)
2011
2014GAČRDI FBE
obhájený
Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variants (QC1401)
2001
2003
NAZVL. GregaFBE
obhájený Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí2008
2008
RP
DOFE FBE
obhájený
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2011
2011
IGADSOA FBE
řešený
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR
2012
--
IGAM. BeranováDBE FBE
zamítnutý
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
2011
2011
IGAK. MrkosováDMT FBE
obhájený Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)2006
2006
FRVŠ
DI FBE
obhájený Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace
2010
2010
IGA
D. Procházka
DI FBE
obhájený20102010IGA
DI FBE
řešený
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011--IGAM. BeranováDBE FBE
řešený
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014--IGADBE FBE
řešený
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market
2012
--
IGA
DF FBE
řešený
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele
2013--
IGA
O. Dufek
DMT FBE
řešený Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku2014
--
IGAE. Vávrová
DF FBE
řešený
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice2012
--
IGAV. AdamecDSOA FBE
zamítnutý
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)
20142014
Other
DMA FBE
obhájený
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009
FRVŠA. Motyčka
DI FBE
podaný
2010
2010
FRVŠJ. StávkováDI FBE
přijatý
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu20112011FRVŠ
DMT FBE
obhájený
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017IGADI FBE
řešený Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů
2012
--
IGA
DBE FBE
řešený Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013--IGAM. BasovníkováDBE FBE
řešený Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu
2010
--
IGA
DBE FBE
řešený Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR2014--
IGA
S. RiederováDBE FBE
obhájený
Výstava z IPP v Turecku: Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
2011
2011
Akt VC
RC FBE
ukončený
Výstava z konference: Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future
2011
2011
Akt VC
E. Abramuszkinová Pavlíková
RC FBE
řešený
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014
--
IGA
DSOA FBE
podaný
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)
2010--
FRVŠ
DMA FBE
zamítnutý
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)
2010
2010
FRVŠP. DavidDAT FBE
ukončený Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)2006--
FRVŠ
FBE
obhájený
Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)20102011FRVŠDI FBE
ukončený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)2002--
FRVŠ
P. DavidFBE
obhájený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)
2002
2002
FRVŠ
DAT FBE
obhájený
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)
2004
2004FRVŠ
DMA FBE
podaný
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013
--
FRVŠ
J. StávkováDMT FBE
řešený
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013
--
IGADI FBE
obhájený Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu20112011IGAD. Procházka
DI FBE
obhájený
Využití rozšířené reality pro marketingové účely
2012
2012
IGAD. ProcházkaDI FBE
obhájený
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)
20072007IGADSOA FBE
řešený
Vývoj autonomních mobilních robotů
2014
--
IGA
DI FBE
přijatý2010
--
IGA
DE FBE
přijatý
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
DE FBE
řešený Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
J. StaňováDE FBE
řešený Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR
2006
2006
GS LČR
P. Ptáčková MísařováDAT FBE
řešený
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013
--
IGAV. AntošováDMT FBE
ukončený
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů
2014
2015
IGAV. Klepáč
DSOA FBE
obhájený Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010
IGAJ. Janová
DSOA FBE
řešený
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005
--
Akt eTS VZ
DI FBE
řešený Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010--
IGA
DL FBE
zamítnutý Výzkum chování spotřebitele
2010
2010OtherM. SoučekDMT FBE
řešený
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009
--
GAČRR. Malo
DI FBE
obhájený
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb
20132014IGAP. Zach
DI FBE
obhájený Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace20052005IGAO. ŠobaDF FBE
řešený
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách
2011
--
IGA
L. KoubaRC FBE
obhájený
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
2009
2009
FRVŠP. HaluzaDI FBE
řešený Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku
2010
--IGA
DI FBE
obhájený
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)
2009
2009
IGA
DI FBE
řešený
Welfare, Wealth and Work fo Europe (290647)
20122016RP EK
RC FBE
obhájený
2001
2001
FRVŠ
E. VávrováDF FBE
podaný
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
2010
2010FRVŠD. NerudováDAT FBE
obhájený
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)
2009
2011OPDMT FBE
řešený
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)
2004
--
GAČR
J. Stávková
DMT FBE
řešený
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--IGADMT FBE
řešený Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014
--
IGA
P. SvobodaDAT FBE
zamítnutý
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
20092009
IGA
J. Fejfar
DI FBE
obhájený
2015
2015Smluvní výzkum
DI FBE
podaný
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství
2015
--
NAZVJ. HřebíčekDI FBE
obhájený
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014IGAD. Procházka
DI FBE
zamítnutý20122014
OP
T. Foltýnek
FBE
zamítnutý
6th International Conference on Management (ICoM 2016)
2016
2016
V4
S. Formánková
DMA FBEKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podanýsubmitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazenýexcluded
neobhájený
not defendedzamítnutý
rejected