Faculty of Business and Economics - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 569

State
Name
FromUntilType
Supervisor
Department
2014
2015
Foreign edu.
DI FBE
A Study on the Influence of the Euro Adoption upon the Czech Economy
2007
2009RC FBE
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)
2006
2006
FRVŠ
DMA FBE
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)2005
2005
IGA
DI FBE
Analysis of demand elasticity within commodity chain of grains under transformation of the Czech agrarian sector (29/2004)
2004
2004
IGA
DBE FBE
Analysis of using CRM systems in the Czech Republic (IG160091)
2006
2006IGA
FBE
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
OtherR. Malo
DI FBE
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
N. ChalupováDI FBE
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)
2004
2004IGAJ. Dufek
DSOA FBE
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGADMT FBE
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--IGAF. Dařena
DI FBE
2009
2009
IGA
DMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
DMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--IGADMT FBE
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--
IGA
F. Dařena
DI FBE
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie
2007
--
IGA
Š. Stojarová
FBE
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací
20112012IGA
DSOA FBE
Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange (QC1415)
2001
2003
NAZV
FBE
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků
2009
2009
IGADAT FBE
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.
2013
2013
IGA
L. Střelec
DSOA FBE
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--IGAJ. Kolomazník
DI FBE
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012--IGAJ. ŠťastnýDI FBE
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů
2012
--
IGADAT FBE
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--IGAO. VeselýDI FBE
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.
2012
2013IGAD. Hampel
DSOA FBE
2009
--
OP
DMT FBE
Assesment of evaluation criteria in public works contracts
2019
2019
IGA
DF FBE
Assessment of the Convergence Process in the Czech Republic and Selected Candidate Countries towards the Eurozone (GP402/08/P494)
2008
2010
GAČRRC FBE
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)
2006
--
GAČRK. Ryglová
DMT FBE
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
2008
2008
IGA
DI FBE
Automatizace tvorby eLearningového obsahu
2006
--IGAR. Malo
FBE
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)2008
2008
IGADI FBE
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009
IGAJ. Weinlichová
DI FBE
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014
--
IGA
DI FBE
Bridges between practice and tertiary education
2012
2014
OPM. SoučekDMT FBE
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)
2005
--
GAČRR. PtáčekDF FBE
Business efficiency of firms farming in ecological systems and possibilities of increase in their competitiveness (QC1140)
20012003NAZVI. Živělová
FBE
Business Intelligence metodami strojového učení
2010
--
IGAV. RukavitsynDI FBE
CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
2012
2014
Other
DF FBE
CENTROPE Capacity -- Pilot Activity: CENTROPE Regional Development Report
2010
2012
Other
P. Rozmahel
RC FBE
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
2013--IGAS. Kapounek
DF FBE
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)
20202020IGAK. Ryglová
DMT FBE
Connections between post Keynesian macroeconomics and microeconomics (P402/11/P180)20102010
GAČR
DE FBE
Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)
2013
2013
FRVŠ
I. RábováDI FBE
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009
--
GAČRJ. HřebíčekDI FBE
COnsumer BEhaviouR Erasmus Network20092012OtherJ. TurčínkováDMT FBE
2008
2009
RP EK
O. Dufek
DMT FBE
Consumers in EU2009--
RP EK
O. Dufek
DMT FBE
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
20132016
Specifický
DI FBE
Corporate identity as a competitive advantage
2006
--
InternalFBE
Corporate philanthropy in small and medium enterprises in the Czech Republic
2014
2016
GAČR
S. Formánková
DMA FBE
Corporate Philanthropy in Small and Medium Sized Enterprises in V4 Countries2015
2016
Other
DMA FBE
Corporate Social Responsibility (ERA-IP-2011-07)
2011
--Foreign edu.
RC FBE
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)2004
2004
FRVŠ
DI FBE
Creation of course Digital Photography20082008
FRVŠ
J. Dannhoferová
DI FBE
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )
2016
2017
TAČRL. KubíčkováDMT FBE
Creation of multimedial study guide for the course Programming language C++ (293/2007 - F5d)
2007
2007
FRVŠ
DI FBE
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)2006
2006
FRVŠ
DI FBE
Creation of the new subject Brand and account management
2009
2009
FRVŠDMT FBE
Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010--FRVŠM. SoučekDMT FBE
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů
2013
2016OtherS. Formánková
DMA FBE
Czech - Norwegian Mobility Partnership (NF-CZ07-MOP-1-0262014)
20142015Foreign edu.S. Formánková
DMA FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)2005
2011
VZB. MinaříkFBE
      01 Macroeconomic and microeconomic performance of the Czech economy, and the Czech government's econo-political measures in the context of the integrated European market (VZ MSM 6215648904/01)
20052011
TS VZ
M. Sojka
DE FBE
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)
2005
2011eTS VZM. Sojka
DE FBE
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)
2005
2011
eTS VZ
DE FBE
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)2005
2011
eTS VZDE FBE
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)
2005
2011
eTS VZ
M. SojkaDE FBE
      02 Main tendencies in the development of a competitive environment within the integration and globalisation processes, and the adaptation of business entities to the new conditions of the integrated market (VZ MSM 6215648904/02)
2005
2011
TS VZ
DMA FBE
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)
2005
2011
eTS VZ
E. Svoboda
DMA FBE
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)
2005
2011eTS VZ
DMA FBE
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)
2005
2011
eTS VZ
J. Duda
DMA FBE
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)
20052011eTS VZ
DF FBE
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)
2005
2011
eTS VZ
P. SvobodaDAT FBE
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011TS VZJ. Stávková
DMT FBE
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011eTS VZM. Foret
DMT FBE
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)2005
2011
eTS VZ
DMT FBE
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZ
DI FBE
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)
2005
2011
Akt eTS VZ
M. Šorm
DI FBE
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011Akt eTS VZ
DI FBE
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)2005
2011
Akt eTS VZF. Dařena
DI FBE
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZDI FBE
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)2005
2011
eTS VZM. MišovičDI FBE
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
20052011
Akt eTS VZ
DI FBE
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
J. Dannhoferová
DI FBE
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)2005
2011
Akt eTS VZM. PokornýDI FBE
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
20052011eTS VZDMT FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011TS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
M. Janků
DL FBE
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaDBE FBE
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)2005
2011
eTS VZL. GregaDBE FBE
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZDL FBE
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)2005
2011
eTS VZ
S. HubíkDL FBE
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)
2005
2011
eTS VZ
J. Dufek
DSOA FBE
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)2005
2011
eTS VZ
J. Jánský
DBE FBE
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)
2018
2018
Other
S. Formánková
DMA FBE
Česko-slovenské přeshraniční mobility
2015
2015
MMR
M. Lörinczy
DMA FBE
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)
2012
2012
IGA
DAT FBE
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky
2012
--
IGA
DAT FBE
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--
IGA
P. SemerádDAT FBE
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu
2010--IGAN. NajmanDE FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2014
2016
TAČR
J. Janová
DSOA FBE
Decision making support system for the plant varieties agricultural policy in Czech Republic II (TD020346)
2015--
TAČR
DSOA FBE
Decision making system for Czech agriculture policy makers (TD-0128)
20122013TAČR
DSOA FBE
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
2014
--
IGAS. KapounekDF FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)2016
2016
IGA
DI FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
20162016IGADI FBE
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)
2017
2017
IGA
DI FBE
Developing Advises for Family Farms Oriented for Disseminating International Learning (1412206)
2017
2020
Foreign edu.DMA FBE
Development of commercial geographical information system for Android platform2013
2015
Smluvní výzkum
D. ProcházkaDI FBE
Development perspectives and suggestions of winegrowing and wine-producing industries policy and rural development in South-Moravian region (QF 3276)
2003
2006
NAZV
DMA FBE
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018
IGA
P. NetolickýDI FBE
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--
IGA
M. RaszkováDI FBE
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009
--
IGADI FBE
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy
2012
--
IGA
P. SvobodaDAT FBE
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
2007
2009
GAČR
D. Nerudová
DAT FBE
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGADAT FBE
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010
GAČR
P. DavidDAT FBE
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGADI FBE
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--
IGA
DE FBE
Economic logic or political logic? Is Fiscal Union Feasible for EU?
2012
2015
OtherDF FBE
Education in tourism management2009
2012
OP
I. Rašovská
DMT FBE
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize2011
2011
IGA
DF FBE
Efficiency's Elements of the qualitative evaluation procedures in the people-to-people projects (74/2006)
2006
--
IGAM. Dorée
DF FBE
Ekonomic analysis of the rural tourism support benefits for the development of the rural regions (21/2004)
2004
2004
IGA
DBE FBE
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)
2004
2004
IGA
J. JánskýDBE FBE
Elaboration of a general methodology for analysis of agricultural and food industry (402/02/P059)2002
2004
GAČR
DMA FBE
E-learning education for development of cooperation of scientific and research workers with industrial companies (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)
2007
2008
OPP. Žufan
FBE
E-learning for Insurance (2256/2006/F5/d)
2006
2006
FRVŠ
DF FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)2012
2012
FRVŠ
J. HoloubekDSOA FBE
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh
2012
2012
FRVŠ
DSOA FBE
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)
20082008FRVŠJ. HoloubekDSOA FBE
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně
2006
--
FRVŠA. MotyčkaFBE
2002
2005
InternalM. ŠormDI FBE
EU Council presidency - real political task or theatrical business
2009--Foreign edu.J. Ostřížek
DF FBE
European Network for Academic Integrity2015--
Other
D. Henek Dlabolová
DI FBE
European Union after Lisbon treaty
2010
--
Foreign edu.
DF FBE
2010--
IGA
DI FBE
Evaluation of bids in public procurement2018
2018
IGAL. Lacina
DL FBE
Evaluation of Socio-economic development in the public sector's background
2009--
Other
L. LacinaDF FBE
Exact testing and estimation for mixtures with applications in finance, insurance and reliability (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)
2010
2011
AKTION
DSOA FBE
Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)
2009
2009
OtherDAT FBE
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI
2014
--
Smluvní výzkumDBE FBE
Faculty information system FBE MUAF in Brno
1998
2002
InternalM. ŠormDI FBE
FairTax
2017
--Other
DAT FBE
FairTax
2017
--
OtherD. Nerudová
DAT FBE
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě
2013
--
IGADAT FBE
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
DMT FBE
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov
2014
--
IGAM. BédiováDMT FBE
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy
2014
--IGAJ. LaštůvkováDF FBE
Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECs (GA14-28848S)20142016GAČRS. KapounekDF FBE
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)
2006
2006
IGADSOA FBE
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )2012
2013
OPT. Foltýnek
DI FBE
Firm and competitive environment 2006 (Nadace CERGE - EI)
2006
2006
Other
DMA FBE
Fiskální kvantifikace environmentálních nákladů provozu nákladních motorových vozidel v ČR2018
2020
TAČRDAT FBE
Food Chain Management - European Experiences and Local Solutions2008
2011
Other
FBE
2003
2003
FRVŠ
H. NetrefováDI FBE
Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)20182018
IGA
V. KrálíkováDL FBE
Fulbright Specialist project #6890
20162016OtherDFG FH
20142015RP EK
DI FBE
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠDAT FBE
Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)2015
2017
OtherM. Rašticová
DL FBE
Generator of economic and organizational behavior in the frame of pedagogic activities for research of management theories and persona development of students (PEF_TP_2015_010)
2015
2015
IGA
J. Duda
DMA FBE
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE
2011
--GAČR
DF FBE
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)
2004
2004
FRVŠJ. JanováDSOA FBE
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)
20022002
Other
DMA FBE
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011
--
IGA
DF FBE
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu2006
2006
GAČR
R. KučerováDMA FBE
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)
2003
--
NAZV
DBE FBE
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--
IGADMT FBE
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní
2013
--IGA
DAT FBE
Hospodářské cykly a jejich predikce2012--
IGA
N. Najman
DE FBE
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
2015
2016
Other
M. RašticováDL FBE
Human resource management in the wine sector
2011
2012IGAP. Tomšík
DMA FBE
Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery products
20042004
IGA
FBE
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013
--
IGA
M. VyklickýDL FBE
Chování spotřebitele v místě prodeje
2013--
IGA
M. SoučekDMT FBE
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGA
DI FBE
2010
--
IGA
DI FBE
2011
2011
L. Procházková
DMT FBE
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji
2012
--
IGA
DBE FBE
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR
2011
--
IGA
J. Vavřina
DBE FBE
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--IGAZ. ProcházkováDMT FBE
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGA
P. Man
DL FBE
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011
--
IGA
J. HubenýDMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích
2010
--
IGA
L. ProcházkováDMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGA
DMT FBE
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011
--
IGA
DBE FBE
Impact of Globalization on Macroeconomic Policy
2010--
GAČR
DE FBE
20102013
Specifický
DI FBE
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
2004
2005
RP
A. Motyčka
DI FBE
Implementace eLearningu v universitním prostředí2004
2005
InternalR. MaloDI FBE
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)2008
2008
IGAP. Haluza
DI FBE
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--
IGA
J. Fejfar
DI FBE
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
20122012FRVŠDI FBE
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)
2003
--
FRVŠ
DL FBE
Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment2010
2011
Foreign edu.E. Abramuszkinová PavlíkováRC FBE
Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
2015
2016
TAČR
DL FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)
2009
--
IGA
I. Rašovská
DMT FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009--
IGA
DMT FBE
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)
2006
2006RP
FBE
Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)20062007
FRVŠ
DMT FBE
2004
--
FRVŠDMT FBE
Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)2008
2008
FRVŠDMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)2006
2006
FRVŠ
M. ZábojDMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Retailing" (1732/2009)2009
2009
FRVŠ
DMT FBE
Innovation of the Subject Tourism by the module Destination Management (FR150081)2005
2005
FRVŠDMT FBE
Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
2011
2013OPL. BrestičováDI FBE
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
2019
2021
Other
J. RybičkaDI FBE
Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)
2011
2011FRVŠJ. Žižka
DI FBE
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)
2020
--
Internal
DMA FBE
2010
2010
FRVŠS. Formánková
DMA FBE
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)
2001
2001
FRVŠDMA FBE
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
2007
2007
FRVŠ
M. PokornýDI FBE
2015
2016
Smluvní výzkumD. Procházka
DI FBE
Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--
FRVŠ
R. Malo
DI FBE
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠF. DařenaDI FBE
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu
20032003FRVŠJ. DudaDMA FBE
Inovace předmětu Marketing I
20092009FRVŠDMT FBE
Inovace předmětu Marketing I2009--
FRVŠ
DMT FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--FRVŠDI FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
2013
2013
FRVŠJ. Přichystal
DI FBE
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)
1999
1999
FRVŠ
DMA FBE
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.
2010
2010FRVŠJ. Duda
DMA FBE
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
2009
2009
FRVŠ
O. Trenz
DI FBE
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)20082008
FRVŠ
DMT FBE
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)
2012
2012
FRVŠDI FBE
2013
2014
FRVŠ
D. ProcházkaDI FBE
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)
2000
2000
FRVŠ
P. Tomšík
DMA FBE
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)
1999
1999
FRVŠ
P. Tomšík
DMA FBE
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OP
DMT FBE
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
20142014
IGA
J. PřichystalDI FBE
Inovation of Marketing research (1156/2007)
2007
2007
FRVŠ
FBE
Inovation of modeling software Processnaut Modeler with cloud computing technology. (SV 1150051)2015
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
Inovation of study program at FBE MUAF in Brno with course Media Strategy (2759/2010)2010--
FRVŠ
J. TurčínkováDMT FBE
Inovation of subject Computer typesetting (FR160131/1638/2006)20062006FRVŠFBE
Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)20152015FRVŠDI FBE
Inovation of web interface for document creation (7/2014)
20142014IGA
DI FBE
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR
2014
--
IGAJ. VavřinaDBE FBE
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OP
DMT FBE
Institutional Cooperation in Responsible and Sustainable Education20162016OtherDMA FBE
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--
FRVŠDI FBE
Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)2004--RPDI FBE
Integration of geodata for education on FBE, MZLU in Brno
2006
2006
FRVŠ
FBE
Integration of mobile GIT in education on FBE MZLU in Brno (G5/1986/2007)2007
2007
FRVŠFBE
Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)2004
2005
RP
DI FBE
2002
2002RPM. ŠormAIS REC
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
20022002RP
FBE
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
2012
2012IGAS. Kapounek
DF FBE
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II20042004
FRVŠ
DAT FBE
International Agrobusiness Tendencies
2010
--
NAZV
L. Stejskal
DMT FBE
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)2004--
Other
FBE
Kancelář IGA
2013
--IGAP. Žufan
DMA FBE
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)
2017
2018OtherS. Formánková
DMA FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGADI FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009
--
IGA
DI FBE
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích
2010--IGAI. RašovskáDMT FBE
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2011
2012
IGA
DMA FBE
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech20112013
GAČR
J. HřebíčekDI FBE
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--
IGA
DMT FBE
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--
IGAK. OndráškováDMT FBE
Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)
2011
2013GAČRDAT FBE
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)
2013
2015GAČR
DAT FBE
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice
2013--
IGA
DBE FBE
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP20062006
IGA
J. Ostřížek
DF FBE
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGA
M. Janků
DL FBE
Management of the Tax Policy - Measurement of the Administrative and the Compliance Costs of Taxation in the Czech Republic (GACR 402/02/1271)2002--GAČR
DAT FBE
Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)2006--
Other
M. Přibyl
DMT FBE
Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů
2011
--
IGA
DI FBE
2014
2015
Foreign edu.
T. Foltýnek
DI FBE
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017
TAČR
DI FBE
Marketing research of consumer behaviour in free time sector (IG150451)
2005
2005
IGAJ. StávkováFBE
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům
2012--IGADMT FBE
Measuring corporate sustainability performance in selected sectors (GA14-23079S)
2014
2016
GAČRDI FBE
MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH
2014
2015OP
DI FBE
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic
2008
--
Internal
DF FBE
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP
2008
2008
IGA
DF FBE
Methodology of creation and implementation of communication action plan for operation programs
2006
--
OtherJ. Turčínková
FBE
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava2010
2010
IGA
DMA FBE
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.
20092009
IGA
DAT FBE
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)
2008
2008
IGA
DF FBE
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015--TAČRDL FBE
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích
2012
--
IGA
DF FBE
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)
2015
2015CERGE-EIT. FoltýnekDI FBE
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)
2004
2004
OtherP. TomšíkDMA FBE
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)
2003
--NAZVL. Grega
DBE FBE
MobEx 2011--2012. Water and City
2011
2012
Other
RC FBE
Model of Social Responsibility Integration in the Third Role of Higher Education Institutions (18-07920S)20182019GAČRS. FormánkováDMA FBE
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky2011--IGAA. VálováDMA FBE
Modeling of Lifetime Value
2008
2008
IGA
M. Souček
DMT FBE
20172019
GAČR
DI FBE
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)
1997
1998NAZVDMA FBE
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods2010
--
GAČR
J. ŽižkaDI FBE
Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence
2010
--
IGA
DI FBE
Modul elektronický marketing
2012
--
FRVŠ
M. Souček
DMT FBE
Moebius
2008
2013
Other
D. Procházka
DI FBE
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 2020
2013
--
IGADBE FBE
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR2011
2011
IGA
J. Vrtalová
DAT FBE
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2016
2017OtherS. FormánkováDMA FBE
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie
2015
2017Other
DMA FBE
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony
2007
2012
I. ŽivělováDBE FBE
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014
--
IGA
J. Rybička
DI FBE
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)
2002
--
FRVŠ
DSOA FBE
2012
2012
FRVŠ
P. ČačkováDI FBE
Multimediální podpora výuky drobného podnikání
2006
--
FRVŠJ. Zichová
DBE FBE
Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance
2007
2008
IGA
FBE
Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--
FRVŠ
DI FBE
Multimediální studijní materiály komerční komunikace
2013--FRVŠM. SoučekDMT FBE
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014
--
IGAZ. ŠpendelDI FBE
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)
2012
2013
Other
DI FBE
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015
IGA
M. VytečkaDI FBE
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů
20122012IGA
DI FBE
20152015
Smluvní výzkum
DI FBE
2008
2008
IGAJ. Šťastný
DI FBE
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit2011--IGAJ. StehlíkováDMA FBE
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice
2012
--
IGADAT FBE
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize
2013--
IGA
DF FBE
2009
2012
OP
J. Coufalová
FBE
non-holonomic constraints in optimal managing of dynamic economic systems in agriculture and natural resources (GA13-25897S)
2013
2015
GAČR
DSOA FBE
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011
--
IGA
DI FBE
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
2008
2008
IGA
DI FBE
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování
2010
2010
FRVŠ
J. Žižka
DI FBE
Nový předmět Softwarové aplikace2011--
FRVŠ
J. TřináctýDI FBE
Objectification of organic products supply and demand development and possibilities of their influence (QF 3278)
2003
2006
NAZV
DBE FBE
2010
2010
FRVŠDMA FBE
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS
2013
--
IGA
DAT FBE
OCW4STEM
2013
2016
Other
DI FBE
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--IGAD. MartinovičováDBE FBE
2006
--IGAM. PřibylDMT FBE
Optimization of the Tax Systém in the Czech Republic in the Context of the European Region and Dynamic Economic, Social and Legal Environment (GACR 402/02/1388)
2002
--
GAČR
V. VybíhalDAT FBE
Organization of theEnometrix XXII conference
20152015
Other
S. FormánkováDMA FBE
2013
2017
NAZV
DI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)
2017
2017IGAJ. ŠťastnýDI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)2018
2018
IGA
DI FBE
Parallel image processing (PEF_DP_2016013)
2016
2016
IGA
DI FBE
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
2012
2014
OP
DMA FBE
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006FRVŠM. Pokorný
DI FBE
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)20112012FRVŠDI FBE
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem
2018
2018
Internal
DMA FBE
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006IGAM. Pokorný
DI FBE
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II
2010
--
FRVŠ
J. OstřížekDF FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)20092009
IGA
J. Kryštof
DI FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009
--
IGA
J. KryštofDI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
2009
2009
IGA
DI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry
2009
--
IGAN. ChalupováDI FBE
Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)
2005
2005
FRVŠJ. DannhoferováDI FBE
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)2002
2002
FRVŠ
FBE
Possibilities of development of corporate social responsibility among university students of economically oriented programs
2015
2015
IGA
DMA FBE
Possibilities of the assessment of the effects of market power on price transmission symmetry in commodity chains of agribusiness (GP402/07/P150)20072008GAČRI. LechanováDBE FBE
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015OP
DOFE FBE
2010
--
GAČR
L. Stejskal
DMT FBE
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010
--
IGADL FBE
20062007FRVŠ
FBE
Preparation of Study Matherials for Graduate Students of Faculty of Business and Economics MUAF Brno
2009
2012
OP
FBE
Presentation of the quantification results of the environmental benefits of agricluture in the CR (26/2004)
2004
--
IGA
DBE FBE
PRIDE (Horizon 2020)
2014
2017
RP EK
DI FBE
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie
2013
--
IGAZ. ŠpendelDI FBE
Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)
2019
2022TAČR
DMT FBE
Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.
2017
2017
IGAD. Anarfi
DAT FBE
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)
2003
2004OtherH. Chládková
DMA FBE
Projektové webové stránky2009--InternalDIT CUD
      Ústav 112
2014
--Internal
DMA FBE
      Ústav 118
2010
--
Internal
M. Tyllich
DF FBE
           JeanMonet
2019
--InternalP. NovákDF FBE
      Ústav 191
2010--
Internal
M. TyllichDOFE FBE
2011
2013
Internal
DIT CUD
Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)
2015
2015V4T. FoltýnekDI FBE
Proposal of methodology to detect adulteration of wine20152018NAZVDMA FBE
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR
2010
--IGA
DMT FBE
Příjmové podmínky seniorů v ČR
2012--IGA
DMT FBE
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, CZ.1.07/2.2.00/07.0175
2009--
OP
M. ŠevelaDOFE FBE
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)20052006FRVŠI. Lechanová
DBE FBE
Public Administration - Jean Monnet Short European Module2001--
Other
FBE
Public procurement and PPPs (FRVŠ č. 228/2007)2007
--
FRVŠR. Jurčík
FBE
Public Procurements and PPP's - instruments of achieve of the Lisbon strategy? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007
--
Other
DF FBE
Quantification of the amenity function of agriculture in the region White Carpathians using the Contingent Valuation Method (402/01/D091)
2001--GAČRS. Miškolci
DBE FBE
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
2009
2009IGAM. ŠtenclDI FBE
Referenční model adaptivních webových systémů
2008
2008
IGA
DI FBE
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013
--IGAT. Netopil
DMT FBE
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize
20122012
IGA
DF FBE
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat
2010
--
IGADMT FBE
Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)2002
2004
GAČRM. Záboj
DMT FBE
Research of Consumer Behaviour on Food Market in Czech Republic (402/02/P056)
2002--GAČRP. SyrovátkaDBE FBE
Research of the basic characteristics of the microeconomics environment in the Czech Republic with help of non-traditional methods of computer simulation (GA402/00/0499)
2000
2002
GAČR
P. SyrovátkaFBE
Research on haematological and biochamical parameters of the blood and erytrocytes of the rainbow trout (525/00/0241)20002002GAČRB. Minařík
DSOA FBE
Risk management in agriculture
2018
2018IGAS. FormánkováDMA FBE
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy
2014
--
IGA
M. MorávkováDMT FBE
Robust approach to testing for normality of error terms in econometric models (GA16-07089S)
2016
2018
GAČR
L. StřelecDSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)20082009
AKTION
L. Střelec
DSOA FBE
Robust testing for the normality and its applications for the economy, sports and Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)
2009
2010
AKTIONL. StřelecDSOA FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009IGAM. Souček
DMT FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009IGAM. SoučekDMT FBE
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠ
DI FBE
Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace
2010
--
IGA
DI FBE
2012
2012
FRVŠJ. Šťastný
DI FBE
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008
IGA
DI FBE
20152015RPDI FBE
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ
2011
--
OPD. NerudováRC FBE
Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)
2005
--
FRVŠ
D. Linhartová
DSS FBE
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)
2017
--
IGAR. KučerováDMA FBE
2012
2012
RPDI FBE
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)
2002
2002FRVŠ
DI FBE
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství
2011
2012
IGA
DMA FBE
Řízení nákladové efektivity preventivních programů
2014
--
IGA
DMA FBE
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"2013--
IGA
P. Kolman
DSOA FBE
Scoring models and measures of their quality
2010
2013
GAČRM. ŘezáčDSOA FBE
Selected Aspects of Performance of the Czech Economy and its Effects on the Process of Integration into the EU (402/03/1105)20032005
GAČR
DE FBE
Selected Aspects of the Position of the Czech Economy in International Trade (402/03/P130)
2003
2004GAČR
DE FBE
Semantic similarity analysis for plagiarism detection
2015
2017GAČR
DI FBE
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)
2007
--
IGA
R. RedlichováFBE
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006GAČRJ. Coufalová
DI FBE
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.
2009
--
IGA
DMT FBE
Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)
2015
--
GAČR
V. SolilováDAT FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
DL FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
DL FBE
Software equipment for laboratories specialized on graphics and GIS (FR190061/1102/116)2009
2009
FRVŠD. ProcházkaDI FBE
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)
2012
2013
TAČR
DAT FBE
Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems
2010
--
GAČRI. RábováDI FBE
Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii
2009--
IGA
V. VítkováDAT FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)
2010
2010FRVŠDI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
20102010
FRVŠ
DI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)2010
2010
FRVŠJ. Žižka
DI FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU
2012
--
IGA
L. Kouba
DE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II
2013
--IGA
DE FBE
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III
2014--
IGA
L. KoubaDE FBE
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014
--
IGA
M. Kormaňáková
DMT FBE
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009IGADMT FBE
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami
2012
--
IGA
M. SoučekDMT FBE
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura2010--
IGA
M. Pisarská
DMT FBE
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
2010
2010IGA
DF FBE
2010
2010
FRVŠ
A. Motyčka
DI FBE
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences
2016
2019Foreign edu.T. Foltýnek
DI FBE
2009
2011
GAČRM. Záboj
DMT FBE
20172017
IGA
DMA FBE
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011
--
IGA
J. ŠtenclováDMT FBE
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně
2011
--
IGAT. KotrbaDMA FBE
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--IGADMT FBE
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku20102010
IGA
L. ŠpačkováDMA FBE
Study and Travel
2015
2016SpecifickýS. Formánková
DMA FBE
STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)
2006
--
Other
DMT FBE
Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)
2005
2005
OtherDI FBE
Support of subject Computer typesetting (FR150141/3161/G5)20052005FRVŠJ. PřichystalFBE
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora20122013IGAA. MotyčkaDI FBE
Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense20152015Smluvní výzkumD. Procházka
DI FBE
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek
2014
--
IGAP. Koráb
DF FBE
Terrain research for the needs of optimalization of transport companies operations cost (DP)
2005
2006
IGAJ. VlčekFBE
The Development of Human Resources on FBE (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)2011
2014
OP
RC FBE
The Effects of Labels on Consumer Behaviour2014--
IGA
M. Souček
DMT FBE
The impact of finalizing links on formation of agribusiness in the new knowledge economy (GP402/06/P294)
2006
2007
GAČRDBE FBE
2007
2009
GAČRD. NerudováDAT FBE
The importance of lobbing in enterprise management20152015V4M. LörinczyDMA FBE
The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)
2014
2014FRVŠI. RábováDI FBE
The methodology for information systems for marketing strategies support creation (G5 3398/2005)
20052005
FRVŠ
FBE
THE NEW TRENDS IN THE DECISION MAKING FOR THE BUSINESS SUBJECTS INVOLING IN THE AGRARIAN ACTIVITIES (EP7260)
1997
1999
NAZV
FBE
The position of individual links within beer commodity chain and their impact on price determination under the conditions of Czech Republic (28/2004)
2004
2004
IGA
DBE FBE
The Post Keynesian Theory of Choice in Practice (P402/10/P189)
2009
2009
GAČR
DE FBE
The problems with implementing knowledge management to czech companies
2010
2010
IGA
E. Svoboda
DMA FBE
The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)
2015
--
GAČR
DMT FBE
The role of educational e-technologies in managerial decision making in business management2010
2010
IGA
DMA FBE
The role of purchase, supply and sales companies in connection with the accesion of CR to EU (FRVŠ č. 1297/2003)2003
2003
FRVŠI. LechanováDBE FBE
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries
2014
--
IGAD. Nchor
DSOA FBE
The structure of working tasks academic workers at the BEF Mendelu in Brno
2010
--
IGA
T. KotrbaDMA FBE
Theory of Monetary Integration and Membership Conditions in Eurozone (European Module - Ref. 04/0074)
2004
--
OtherL. LacinaDF FBE
Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating (GAP402/11/0570)
2011
2012
GAČR
J. Poměnková
RC FBE
Training of managers/owners of SMEs in strategic management (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)
2012
2015
Foreign edu.
DMA FBE
Transfer pricing
2010
2010
IGA
V. DvořákováDAT FBE
Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in CEE (IVF)
2013
2014OtherM. Lörinczy
DMA FBE
TT Point - Technology Transfer at Mendelu in Brno (SF1100021)
2010
2012
OPFBE
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)
2003
--
FRVŠ
P. Toman
DF FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
2009
2009FRVŠ
DI FBE
Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)2010
2010
FRVŠDI FBE
20082008
FRVŠ
T. FoltýnekDI FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)
2006
2006
FRVŠT. FoltýnekFBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)
2010
2010
FRVŠDI FBE
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači (FR 2049/2009)2009
2010
FRVŠ
J. PřichystalDI FBE
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty
2011
2011
FRVŠ
DMT FBE
2009--
FRVŠ
O. DufekDMT FBE
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
2007
FRVŠ
DAT FBE
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)
2006
--
FRVŠ
P. David
FBE
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky
2006
2006
FRVŠO. Šoba
FBE
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. FejfarDI FBE
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009FRVŠ
DI FBE
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)
2005
2005
FRVŠ
H. Netrefová
DI FBE
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)20062006
FRVŠ
DI FBE
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)
2004
2004FRVŠ
DMA FBE
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"
2009
--
FRVŠDAT FBE
Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)
2009
2009
FRVŠ
O. PopelkaDI FBE
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009
--FRVŠ
DI FBE
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu
2010
2010
FRVŠ
B. AndrlíkDAT FBE
Upgrade of laboratories for education of GIT courses (2273/2008/Ab)20082008FRVŠD. Procházka
FBE
Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)20112014GAČRD. ProcházkaDI FBE
Using of PEM method (Policy Evaluation Matrix) for evaluation of Czech agrarian policy variants (QC1401)2001
2003
NAZV
L. GregaFBE
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí20082008
RP
J. Coufalová
DOFE FBE
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2011
2011
IGAJ. Janová
DSOA FBE
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR
2012--
IGA
M. Beranová
DBE FBE
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem20112011
IGA
DMT FBE
Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)
2006
2006
FRVŠ
M. ŠormDI FBE
2010
2010IGAD. ProcházkaDI FBE
2010
2010
IGADI FBE
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku
2011--IGA
DBE FBE
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR
2014
--
IGA
Z. MotlíčekDBE FBE
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012
--
IGA
DF FBE
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele
2013
--
IGAO. DufekDMT FBE
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku
2014
--
IGA
DF FBE
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice
2012--IGAV. AdamecDSOA FBE
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)
20142014
Other
S. FormánkováDMA FBE
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)2009
2009
FRVŠ
DI FBE
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu
2011
2011
FRVŠ
A. WahlaDMT FBE
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení2017
2017
IGA
DI FBE
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů
2012
--
IGA
DBE FBE
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 2013
2013
--
IGA
DBE FBE
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu
2010
--
IGA
DBE FBE
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR
2014
--
IGA
S. Riederová
DBE FBE
Výstava z IPP v Turecku: Improvement of Entrepreneurial Skills in a Multicultural Environment
20112011
Akt VC
E. Abramuszkinová Pavlíková
RC FBE
Výstava z konference: Financial and Economic Crisis: Causes, Consequences and the Future2011
2011
Akt VC
E. Abramuszkinová Pavlíková
RC FBE
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014
--
IGA
DSOA FBE
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)
2010
--
FRVŠ
DMA FBE
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)20102010
FRVŠ
DAT FBE
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)
2006
--
FRVŠ
P. DavidFBE
2010
2011
FRVŠ
DI FBE
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)2002--FRVŠ
FBE
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)
2002
2002
FRVŠ
DAT FBE
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)2004
2004
FRVŠ
R. KučerováDMA FBE
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013
--
FRVŠJ. StávkováDMT FBE
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013--
IGA
DI FBE
2011
2011IGA
DI FBE
2012
2012
IGAD. Procházka
DI FBE
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)20072007IGA
DSOA FBE
Vývoj autonomních mobilních robotů
2014
--
IGA
DI FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGA
DE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGADE FBE
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR
2010
--
IGAJ. Staňová
DE FBE
Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR20062006
GS LČR
P. Ptáčková Mísařová
DAT FBE
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013
--
IGA
DMT FBE
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů20142015IGADSOA FBE
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství
2010
2010IGA
DSOA FBE
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005
--
Akt eTS VZDI FBE
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGA
DL FBE
2010
2010
Other
DMT FBE
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009
--GAČRDI FBE
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb
20132014IGAP. ZachDI FBE
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace
2005
2005
IGA
DF FBE
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách2011--
IGA
L. Kouba
RC FBE
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010
--
IGA
DI FBE
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)20092009IGAO. Popelka
DI FBE
Welfare, Wealth and Work fo Europe (290647)
2012
2016RP EKP. RozmahelRC FBE
20012001FRVŠDF FBE
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)
20102010
FRVŠ
DAT FBE
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)
2009
2011
OP
DMT FBE
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004--
GAČR
J. Stávková
DMT FBE
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--
IGA
J. UrbánekDMT FBE
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
2014
--
IGA
P. Svoboda
DAT FBE
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
2009
2009
IGA
DI FBE
2015
2015
Smluvní výzkum
D. Procházka
DI FBE
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství
2015
--
NAZV
DI FBE
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2013
2014
IGA
D. ProcházkaDI FBE
Zvýšení kvality, atraktivity a konkurenceschopnosti studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod
2012
2014
OPT. FoltýnekFBE
6th International Conference on Management (ICoM 2016)2016
2016
V4
S. Formánková
DMA FBEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected