Provozně ekonomická fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 568

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
obhájený Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006FRVŠD. KudováÚMA PEF
ukončený Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010JinýR. MaloÚI PEF
obhájený Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováÚI PEF
obhájený Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
ukončený Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)20042004IGAJ. DufekÚSO PEF
ukončený Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)20042004IGAP. SyrovátkaÚPE PEF
zamítnutý Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekÚMO PEF
řešený Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaÚI PEF
zamítnutý Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017GAČRT. FoltýnekÚI PEF
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováÚMO PEF
připravovaný Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováÚMO PEF
obhájený Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)20062006IGAF. DařenaPEF
řešený Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaÚI PEF
přijatý Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--IGAŠ. StojarováPEF
obhájený Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012IGAJ. HoloubekÚSO PEF
obhájený Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)20012003NAZVJ. StávkováPEF
obhájený Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
obhájený Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013IGAL. StřelecÚSO PEF
řešený Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkÚI PEF
řešený Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
řešený Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováÚÚD PEF
řešený Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýÚI PEF
ukončený Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.20122013IGAD. HampelÚSO PEF
podaný Aspekty evropské integrace v mezinárodním obchodě a marketingu2009--OPL. StejskalÚMO PEF
řešený Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováÚMO PEF
řešený Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGAR. MaloPEF
ukončený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclÚI PEF
zamítnutý Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováÚI PEF
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaÚI PEF
řešený Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)20122016RP EKP. RozmahelVYZC PEF
řešený Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRR. PtáčekÚF PEF
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynÚI PEF
řešený Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--IGAS. KapounekÚF PEF
řešený Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities20112013GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
řešený Corporate identity jako konkurenční výhoda2006--InterníJ. TurčínkováPEF
zamítnutý CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016JinýS. FormánkováÚMA PEF
řešený Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)20112012GAČRJ. PoměnkováVYZC PEF
obhájený Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
obhájený      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
obhájený      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)20052011TS VZP. ŽufanÚMA PEF
obhájený           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)20052011eTS VZE. SvobodaÚMA PEF
obhájený           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)20052011eTS VZR. KučerováÚMA PEF
obhájený           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. DudaÚMA PEF
obhájený           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZV. KašparovskáÚF PEF
obhájený           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011eTS VZP. SvobodaÚÚD PEF
obhájený      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
obhájený           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetÚMO PEF
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
obhájený           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormÚI PEF
obhájený                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
obhájený                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováÚI PEF
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaÚI PEF
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
obhájený           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováÚI PEF
obhájený                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
obhájený                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
obhájený                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
obhájený           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováÚMO PEF
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
obhájený           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůÚPHV PEF
obhájený      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaÚPE PEF
obhájený           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZL. GregaÚPE PEF
obhájený           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováÚPHV PEF
obhájený           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkÚPHV PEF
obhájený           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011eTS VZJ. DufekÚSO PEF
obhájený           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011eTS VZJ. JánskýÚPE PEF
obhájený Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015Zahr. vzd.S. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018JinýS. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Česko-slovenské přeshraniční mobility20152015MMRM. LörinczyÚMA PEF
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidÚÚD PEF
řešený Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAM. BurianÚÚD PEF
řešený Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. SemerádÚÚD PEF
řešený Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanÚE PEF
řešený Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014--IGAS. KapounekÚF PEF
řešený Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýÚI PEF
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
podaný Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010--NAZVL. StejskalÚMO PEF
řešený Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGAP. SvobodaÚÚD PEF
obhájený Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
řešený Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu (402/07/0547)20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
řešený Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. VeverkováÚÚD PEF
zamítnutý Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. DavidÚÚD PEF
řešený Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekÚI PEF
řešený DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanÚE PEF
obhájený Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize20112011IGAS. KapounekÚF PEF
obhájený Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)20012003NAZVI. ŽivělováPEF
ukončený Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)20042004IGAS. MiškolciÚPE PEF
ukončený Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. JánskýÚPE PEF
řešený Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?20122015JinýL. LacinaÚF PEF
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
obhájený E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
obhájený E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
ukončený E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)20072008OPP. ŽufanPEF
řešený eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠA. MotyčkaPEF
řešený Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele20092012JinýJ. TurčínkováÚMO PEF
připravovaný Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce20192019IGAL. LacinaÚF PEF
řešený Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofÚI PEF
řešený Evropská unie po Lisabonské smlouvě2010--Zahr. vzd.J. OstřížekÚF PEF
podaný Evropské sdružení pro akademickou etiku2015--JinýD. DlabolováÚI PEF
obhájený Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)20102011AKTIONL. StřelecÚSO PEF
řešený Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
přijatý FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
přijatý FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
řešený Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováÚÚD PEF
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováÚMO PEF
řešený Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováÚMO PEF
řešený Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAJ. LaštůvkováÚF PEF
řešený Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)2006--IGAM. DoréeÚF PEF
obhájený Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002InterníM. ŠormÚI PEF
obhájený Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)20062006IGAL. StřelecÚSO PEF
řešený Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy (GA14-28848S)20142016GAČRS. KapounekÚF PEF
obhájený FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice20142016GAČRS. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V420152016JinýS. FormánkováÚMA PEF
ukončený Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)20062006JinýP. TomšíkÚMA PEF
obhájený Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)20032003FRVŠH. NetrefováÚI PEF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
zamítnutý Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide20142015RP EKJ. HřebíčekÚI PEF
podaný G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
řešený Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017JinýM. RašticováÚPHV PEF
obhájený Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)20152015IGAJ. DudaÚMA PEF
podaný Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011--GAČRV. KašparovskáÚF PEF
obhájený Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)20042004FRVŠJ. JanováÚSO PEF
ukončený Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)20022002JinýP. TomšíkÚMA PEF
řešený Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011--IGAJ. PoměnkováÚF PEF
zamítnutý Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006GAČRR. KučerováÚMA PEF
řešený Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)2015--GAČRK. RyglováÚMO PEF
připravovaný Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách20182018IGAL. LacinaÚPHV PEF
řešený Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
řešený Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. HazuchováÚMO PEF
řešený Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--IGAP. SemerádÚÚD PEF
řešený Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. NajmanÚE PEF
řešený HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace20152016JinýM. RašticováÚPHV PEF
řešený Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013--IGAM. VyklickýÚPHV PEF
vyřazený Chování spotřebitele v EU20082009RP EKO. DufekÚMO PEF
řešený Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekÚMO PEF
obhájený ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. MotyčkaÚI PEF
řešený ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
řešený Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--IGAS. RiederováÚPE PEF
řešený Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAZ. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManÚPHV PEF
řešený Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--IGAJ. HubenýÚMO PEF
řešený Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
řešený Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
řešený Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011L. ProcházkováÚMO PEF
ukončený Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaÚI PEF
obhájený Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InterníR. MaloÚI PEF
obhájený Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGAP. HaluzaÚI PEF
řešený Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--IGAJ. FejfarÚI PEF
obhájený Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaÚI PEF
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
řešený Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
obhájený iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)20062006RPJ. KomináckáPEF
obhájený Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
přijatý Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)2020--InterníS. FormánkováÚMA PEF
řešený Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)20152015Smluvní výzkumI. RábováÚI PEF
obhájený Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce20102010FRVŠS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)20012001FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
obhájený Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007FRVŠM. PokornýÚI PEF
řešený Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
ukončený Inovace předmětu cestovní ruch o modul Destinační management (FR150081)20052005FRVŠK. RyglováÚMO PEF
řešený Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011FRVŠF. DařenaÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu20032003FRVŠJ. DudaÚMA PEF
zamítnutý Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠM. ForetÚMO PEF
podaný Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
obhájený Inovace předmětu Marketingový výzkum (1156/2007)20072007FRVŠM. SoučekPEF
řešený Inovace předmětu Obchodní operace I o modul "Retailing" (1732/2009)20092009FRVŠM. ZábojÚMO PEF
ukončený Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. ZábojÚMO PEF
podaný Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010--FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
ukončený Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)20132013FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
zamítnutý Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)20062007FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
obhájený Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)19991999FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
podaný Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010FRVŠJ. DudaÚMA PEF
obhájený Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠO. TrenzÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)20092009FRVŠO. TrenzÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Zpracování textů na počítači (FR160131/1638/2006)20062006FRVŠJ. PřichystalPEF
řešený Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)20112013OPL. BrestičováÚI PEF
řešený Inovace studijního programu Ekonomika a management (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006--JinýK. RyglováÚMO PEF
ukončený Inovace studijního programu na PEF MZLU v Brně o předmět reklama a komunikace (4FR 190)2004--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
podaný Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Mediální strategie (2759/2010)2010--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
zamítnutý Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Public relations (2039/2008/F5/b)20082008FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
řešený Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)20082008FRVŠK. RyglováÚMO PEF
řešený Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)20152015FRVŠI. RábováÚI PEF
ukončený Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)20142014FRVŠI. RábováÚI PEF
obhájený Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)20002000FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
obhájený Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)19991999FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
zrušený Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi20092012OPI. RašovskáÚMO PEF
řešený Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OPI. RašovskáÚMO PEF
obhájený Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
řešený Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený Inovativní výuka s Open Source v informatickém kurikulu20192021JinýJ. RybičkaÚI PEF
zamítnutý Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OPM. SoučekÚMO PEF
obhájený Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání20162016JinýS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v Brně20062006FRVŠD. ProcházkaPEF
podaný Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)2010--FRVŠJ. WeinlichováÚI PEF
obhájený Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU (G5/1986/2007)20072007FRVŠD. ProcházkaPEF
obhájený Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
obhájený      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS20022002RPJ. DedíkováPEF
obhájený Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)20042005RPJ. KomináckáÚI PEF
ukončený Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)2004--RPJ. KomináckáÚI PEF
obhájený Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability20122012IGAS. KapounekÚF PEF
obhájený Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II20042004FRVŠP. SvobodaÚÚD PEF
ukončený IPPHEAE (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)20102013SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
řešený Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)2004--JinýP. VolekPEF
řešený Kancelář IGA2013--IGAP. ŽufanÚMA PEF
zamítnutý Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)20172018JinýS. FormánkováÚMA PEF
řešený Komplementarita turistických služeb v rámci produkce vína a cestovního ruchu (PEF_DP_2020009)20202020IGAK. RyglováÚMO PEF
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
řešený Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGAI. RašovskáÚMO PEF
obhájený Konkurenceschopnost malých a středních podniků20112012IGAH. ChládkováÚMA PEF
podaný Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech2009--GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
řešený Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
řešený Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAK. OndráškováÚMO PEF
řešený Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)20112013GAČRH. BohušováÚÚD PEF
zamítnutý Konvergence teorie a praxe v personalizovaném získávání informací (COST EU 2012-2-13211)20132016SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
řešený Korporátní sociální zodpovědnost (ERA-IP-2011-07)2011--Zahr. vzd.E. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
řešený Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)20132015GAČRD. NerudováÚÚD PEF
ukončený Kvantifikace hodnoty krajinotvorné funkce zemědělství v oblasti Bílé Karpaty s využitím metody kontingentního hodnocení (402/01/D091)2001--GAČRS. MiškolciÚPE PEF
řešený Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice2013--IGAM. BeranováÚPE PEF
obhájený Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP20062006IGAJ. OstřížekÚF PEF
zamítnutý Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)20112011FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
řešený Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech2013--IGAM. JankůÚPHV PEF
řešený Malé a střední podniky v globální konkurenci: Vývoj specifické metodiky převodních cen odrážející jejich specifičnost (15-24867S)2015--GAČRV. SolilováÚÚD PEF
zamítnutý Management potravního řetězce - evropské zkušenosti a místní řešení20082011JinýJ. TurčínkováPEF
řešený Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)2006--JinýM. PřibylÚMO PEF
řešený Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011--IGAP. TurčínekÚI PEF
zamítnutý Mapa počítačového inženýrství20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017TAČRT. FoltýnekÚI PEF
řešený Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012--IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
zamítnutý MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH20142015OPO. TrenzÚI PEF
podaný Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic2008--InterníO. ŠobaÚF PEF
obhájený Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvích (GA14-23079S)20142016GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP20082008IGAJ. OstřížekÚF PEF
řešený Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava20102010IGAP. TomšíkÚMA PEF
vyřazený Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.20092009IGAB. AndrlíkÚÚD PEF
řešený Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)20082008IGAJ. ŠirokýÚF PEF
řešený Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015--TAČRM. RašticováÚPHV PEF
řešený Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP2006--JinýJ. TurčínkováPEF
obhájený Metodika tvorby informačních systémů pro podporu marketingových aktivit podniku (G5 3398/2005)20052005FRVŠF. DařenaPEF
řešený Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích2012--IGAR. GottwaldÚF PEF
zamítnutý Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)20152015CERGE-EIT. FoltýnekÚI PEF
ukončený Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)20042004JinýP. TomšíkÚMA PEF
řešený Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
řešený MobEx 2011--2012. Voda a město20112012JinýJ. KomináckáVYZC PEF
zamítnutý Model integrace společenské odpovědnosti v rámci třetí role vysokých škol (18-07920S)20182019GAČRS. FormánkováÚMA PEF
řešený Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky2011--IGAA. VálováÚMA PEF
řešený Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování (17-23448S)20172019GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Modelování hodnoty zákazníka20082008IGAM. SoučekÚMO PEF
obhájený Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)19971998NAZVP. TomšíkÚMA PEF
řešený Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010--IGAM. ŠtenclÚI PEF
podaný Moderní přístup ke zpracování spotřebitelských výdajů založený na metodách umělé inteligence a statistiky2010--GAČRJ. ŽižkaÚI PEF
řešený Modul elektronický marketing2012--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
obhájený Moebius20082013JinýD. ProcházkaÚI PEF
vyřazený Mosty mezi terciárním vzděláváním a praxí20122014OPM. SoučekÚMO PEF
řešený Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
obhájený Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR20112011IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
zamítnutý Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie20162017JinýS. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie20152017JinýS. FormánkováÚMA PEF
zamítnutý Možnosti rozvoje společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů20152015IGAR. KučerováÚMA PEF
řešený Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony20072012I. ŽivělováÚPE PEF
řešený Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014--IGAJ. RybičkaÚI PEF
zrušený Možnosti vyjádření vlivu tržní síly na symetrii cenového přenosu v komoditních vertikálách agrobyznysu (GP402/07/P150)20072008GAČRI. LechanováÚPE PEF
ukončený Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)2002--FRVŠB. MinaříkÚSO PEF
ukončený Multimediální podpora výuky drobného podnikání2006--FRVŠJ. ZichováÚPE PEF
obhájený Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance20072008IGAR. RedlichováPEF
řešený Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
podaný Multimediální studijní materiály komerční komunikace2013--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
ukončený Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I20122012FRVŠP. ČačkováÚI PEF
řešený Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU2014--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
ukončený Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)20122013JinýJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015IGAM. VytečkaÚI PEF
obhájený Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
obhájený Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
obhájený Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012IGAT. FoltýnekÚI PEF
řešený Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. OstřížekÚI PEF
ukončený Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
řešený Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit2011--IGAJ. StehlíkováÚMA PEF
zamítnutý Návrh metodiky pro zpracování komplexního systému vedoucího k odhalování a prevenci falšování vín20152018NAZVS. FormánkováÚMA PEF
řešený Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice2012--IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
řešený Neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických ekonomických systémů v zemědělství a přírodních zdrojích (GA13-25897S)20132015GAČRJ. JanováÚSO PEF
řešený Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize2013--IGAP. KorábÚF PEF
řešený Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011--IGAR. MaloÚI PEF
obhájený Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)20082008IGAP. ČačkováÚI PEF
obhájený Nové přístupy v rozhodování podnikatelských subjektů s agrárním předmětem činnosti (EP7260)19971999NAZVE. SvobodaPEF
řešený Nový předmět Informační systémy pro rozhodování20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
připravovaný Nový předmět Softwarové aplikace2011--FRVŠJ. TřináctýÚI PEF
obhájený Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti jejího ovlivňování (QF 3278)20032006NAZVI. ŽivělováÚPE PEF
podaný Obsahová a metodická inovace cvičení a seminářů předmětu Integrovaný management20102010FRVŠR. ŠperkováÚMA PEF
řešený Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS2013--IGAL. BartůňkováÚÚD PEF
zamítnutý OCW4STEM20132016JinýT. FoltýnekÚI PEF
řešený Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
řešený Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se evropského, sociálního a právního prostředí (GACR 402/02/1388)2002--GAČRV. VybíhalÚÚD PEF
řešený Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod2006--IGAM. PřibylÚMO PEF
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)20162016IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)20172017IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)20182018IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě20122014OPS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu (QF 3276)20032006NAZVP. TomšíkÚMA PEF
řešený Pilotní projekt CENTROPE: Zpráva o regionálním rozvoji20102012JinýP. RozmahelVYZC PEF
obhájený Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)20062006FRVŠM. PokornýÚI PEF
řešený Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)20112012FRVŠP. SerafinovičÚI PEF
zamítnutý Podnikový management a lobbying20152015V4M. LörinczyÚMA PEF
přijatý Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem20182018InterníS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)20062006IGAM. PokornýÚI PEF
řešený Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092)20192022TAČRL. KubíčkováÚMO PEF
podaný Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II2010--FRVŠJ. OstřížekÚF PEF
obhájený Podpora výuky předmětu Zpracování textů na počítači (FR150141/3161/G5)20052005FRVŠJ. PřichystalPEF
obhájený Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)20052005JinýJ. KomináckáÚI PEF
řešený Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)20182018IGAV. KrálíkováÚPHV PEF
řešený Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)20092009IGAJ. KryštofÚI PEF
řešený Pokročilé modelování uživatelských rozhraní2009--IGAJ. KryštofÚI PEF
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)20092009IGAN. ChalupováÚI PEF
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009--IGAN. ChalupováÚI PEF
obhájený Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)20052005FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
ukončený Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)20022002FRVŠE. SmělíkováPEF
obhájený Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných kandidátských ekonomik k eurozóně (GP402/08/P494)20082010GAČRP. RozmahelVYZC PEF
zrušený Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDPEF PEF
zamítnutý Postkeynesovská teorie spotřebitele a její praktická aplikace (P402/10/P189)20092009GAČRA. MelicharováÚE PEF
podaný Potenciál a rizika plynoucí z dopadů globalizačních procesů pro české obchodní a spotřebitelské subjekty.2010--GAČRL. StejskalÚMO PEF
ukončený Pozice a vliv jednotlivých článků výrobkové vertikály výroby piva na cenovou tvorbu v podmínkách České republiky (28/2004)20042004IGAE. SmělíkováÚPE PEF
řešený Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb2010--IGAH. KelblováÚPHV PEF
ukončený Právní pomoc v podnikání (1785)20062007FRVŠM. ŠtenclPEF
ukončený Prezentace výsledků kvantifikace environmentálních přínosů zemědělství ČR (26/2004)2004--IGAS. MiškolciÚPE PEF
zamítnutý PRIDE (Horizon 2020)20142017RP EKT. FoltýnekÚI PEF
řešený Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
zrušený Problémy implementace knowledge managementu do českých podniků20102010IGAE. SvobodaÚMA PEF
obhájený Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)20032004JinýH. ChládkováÚMA PEF
řešený Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 1122014--InterníI. VyskočilÚMA PEF
řešený      Ústav 1182010--InterníM. TyllichÚF PEF
řešený           JeanMonet2019--InterníP. NovákÚF PEF
řešený      Ústav 1912010--InterníM. TyllichDPEF PEF
řešený           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání20112013InterníM. TyllichÚIT CP
podaný Předsednictví Rady Evropské unie2009--Zahr. vzd.J. OstřížekÚF PEF
řešený Příjmové podmínky obyvatelstva ČR2010--IGAJ. PřikrylováÚMO PEF
řešený Příjmové podmínky seniorů v ČR2012--IGAV. AntošováÚMO PEF
řešený Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia2009--OPM. ŠevelaDPEF PEF
řešený Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně20092012OPM. ŠevelaPEF
ukončený Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)20052006FRVŠI. LechanováÚPE PEF
řešený Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)20092009IGAM. ŠtenclÚI PEF
obhájený Referenční model adaptivních webových systémů20082008IGAR. MaloÚI PEF
řešený Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům2013--IGAT. NetopilÚMO PEF
obhájený Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize20122012IGAK. BurešováÚF PEF
řešený ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat2010--IGAŠ. StojarováÚMO PEF
řešený Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--IGAM. MorávkováÚMO PEF
ukončený Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech (GA16-07089S)20162018GAČRL. StřelecÚSO PEF
obhájený Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)20082009AKTIONL. StřelecÚSO PEF
obhájený Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II - pokračování projektu AKTION Česká republika - Rakousko 51p7 (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)20092010AKTIONL. StřelecÚSO PEF
zrušený Role vzdělávacích e-technologií v manažerském rozhodování v podnikovém managementu20102010IGAE. SvobodaÚMA PEF
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekÚMO PEF
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekÚMO PEF
podaný Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)2010--FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
řešený Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace2010--IGAJ. WeinlichováÚI PEF
obhájený Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)20122012FRVŠJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)20082008IGAJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně20022005InterníM. ŠormÚI PEF
řešený Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU20152015RPD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab)20082008FRVŠD. ProcházkaPEF
řešený ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ2011--OPD. NerudováVYZC PEF
řešený Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu ne PEF (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)20112014OPD. NerudováVYZC PEF
ukončený Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)2005--FRVŠD. LinhartováÚHV PEF
zamítnutý Rozvoj poradenství pro rodinné farmy zaměřené na šíření mezinárodního vzdělávání (1412206)20172020Zahr. vzd.S. FormánkováÚMA PEF
řešený Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)2017--IGAR. KučerováÚMA PEF
zamítnutý Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl20122012RPT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)20022002FRVŠL. KunderováÚI PEF
řešený Řízení daňové politiky-měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR (GACR 402/02/1271)2002--GAČRV. VybíhalÚÚD PEF
obhájený Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství20112012IGAP. TomšíkÚMA PEF
obhájený Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství20112012IGAH. EklováÚMA PEF
řešený Řízení nákladové efektivity preventivních programů2014--IGAM. HomolkaÚMA PEF
přijatý Řízení rizik v zemědělství20182018IGAS. FormánkováÚMA PEF
řešený Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"2013--IGAP. KolmanÚSO PEF
řešený Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)2007--IGAR. RedlichováPEF
zamítnutý Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)20062006GAČRJ. KomináckáÚI PEF
řešený Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji (CZ.Q1.07/2.4.00/12.0017)20092012OPJ. KomináckáPEF
zamítnutý Síť pro tréning albánských neuniverzitních učitelů v používání ICT20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
podaný Skóringové modely a míry jejich kvality20102013GAČRM. ŘezáčÚSO PEF
řešený Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009--IGAO. DufekÚMO PEF
podaný Socioekonomické evaluace v prostředí veřejného sektoru2009--JinýL. LacinaÚF PEF
řešený Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebÚPHV PEF
řešený Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebÚPHV PEF
řešený Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)20122013TAČRP. DavidÚÚD PEF
obhájený Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116)20092009FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
řešený Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii2009--IGAV. VítkováÚÚD PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
řešený Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012--IGAL. KoubaÚE PEF
řešený Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II2013--IGAL. KoubaÚE PEF
řešený Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III2014--IGAL. KoubaÚE PEF
řešený Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy 2014--IGAM. TuzováÚMO PEF
zamítnutý Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009IGAJ. UrbánekÚMO PEF
připravovaný Spotřebitelé v EU2009--RP EKO. DufekÚMO PEF
řešený Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami2012--IGAM. SoučekÚMO PEF
zamítnutý Spotřební daň uvalená na cigarety v zemích EU (16367)20092009JinýP. DavidÚÚD PEF
řešený Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura2010--IGAM. PisarskáÚMO PEF
řešený Stabilita bankovního systému ve střední a východní Evropě po reformě evropské finanční architektury20122014JinýS. KapounekÚF PEF
obhájený Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky20102010IGAS. KapounekÚF PEF
obhájený Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)20102010FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
podaný Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences20162019Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
řešený Strategické aliance v sektorech nezávislého obchodu a služeb jako nástroj konkurenceschopnosti malých a středních podniků (402/09/1513)20092011GAČRM. ZábojÚMO PEF
podaný strategicky managementu a firmy performance20172017IGAC. Esogwa NwachukwuÚMA PEF
řešený Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů2011--IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
řešený Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2010--IGAT. KotrbaÚMA PEF
řešený Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2011--IGAT. KotrbaÚMA PEF
řešený Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny2011--IGAD. SkálováÚMO PEF
obhájený Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku20102010IGAL. ŠpačkováÚMA PEF
obhájený Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR20072009P. RozmahelVYZC PEF
zamítnutý Studium a cestování20152016SpecifickýS. FormánkováÚMA PEF
ukončený Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR (TD-0128)20122013TAČRJ. JanováÚSO PEF
řešený Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)20142016TAČRJ. JanováÚSO PEF
řešený Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)2015--TAČRD. HampelÚSO PEF
obhájený Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora20122013IGAA. MotyčkaÚI PEF
zamítnutý Šestá Mezinárodní konference managementu (ICoM 2016)20162016V4S. FormánkováÚMA PEF
obhájený Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený Teorie měnové integrace a podmínky členství v Eurozóně (European Module - Ref. 04/0074)2004--JinýL. LacinaÚF PEF
řešený Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek2014--IGAP. KorábÚF PEF
ukončený Terénní výzkum dat pro potřeby návrhu optimalizace nákladového hospodářství dopravních společností (DP)20052006IGAJ. VlčekPEF
řešený The Effects of Labels on Consumer Behaviour2014--IGAM. SoučekÚMO PEF
řešený The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries2014--IGAD. NchorÚSO PEF
obhájený Transfer pricing20102010IGAV. DvořákováÚÚD PEF
řešený Trendy podnikové etiky a společenské zodpovědnosti v zemích střední Evropy (IVF)20132014JinýM. LörinczyÚMA PEF
řešený TT Point - Transfer technologií na Mendelu v Brně (SF1100021)20102012OPJ. PřenosilPEF
ukončený Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)2003--FRVŠP. TomanÚF PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)20092009FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
ukončený Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠP. ČačkováÚI PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)20082008FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)20062006FRVŠT. FoltýnekPEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)20112011FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači (FR 2049/2009)20092010FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
podaný Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty20112011FRVŠK. RyglováÚMO PEF
podaný Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
obhájený Tvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictví (2256/2006/F5/d)20062006FRVŠE. VávrováÚF PEF
obhájený Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)20062007FRVŠB. AndrlíkÚÚD PEF
ukončený Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)2006--FRVŠP. DavidPEF
obhájený Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky20062006FRVŠO. ŠobaPEF
podaný Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)20102010FRVŠJ. FejfarÚI PEF
řešený Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)20092009FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
připravovaný Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. (TD03000366 )20162017TAČRL. KubíčkováÚMO PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)20052005FRVŠH. NetrefováÚI PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠH. NetrefováÚI PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
obhájený Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)20042004FRVŠH. ChládkováÚMA PEF
obhájený Tvorba nového předmětu Brand a account management20092009FRVŠM. SoučekÚMO PEF
podaný Tvorba nového předmětu Marketingové strategie a plánování2010--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
podaný Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"2009--FRVŠM. OtavováÚÚD PEF
obhájený Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)20092009FRVŠO. PopelkaÚI PEF
řešený Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)2009--FRVŠM. CeplÚI PEF
vyřazený Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu20102010FRVŠB. AndrlíkÚÚD PEF
ukončený Úloha podniků nákupu, zásobování a odbytu v souvislosti se vstupem ČR do EU (FRVŠ č. 1297/2003)20032003FRVŠI. LechanováÚPE PEF
zamítnutý Uspořádání konference Enometrix XXII20152015JinýS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí20082008RPJ. KomináckáDPEF PEF
obhájený Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20112011IGAJ. JanováÚSO PEF
zamítnutý Vazby postkeynesovské makroekonomie a mikroekonomie (P402/11/P180)20102010GAČRA. MelicharováÚE PEF
řešený Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012--IGAM. BeranováÚPE PEF
zamítnutý Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem20112011IGAK. MrkosováÚMO PEF
ukončený Veřejná správa - Jean Monnet Short European Module2001--JinýP. VolekPEF
přijatý Veřejné zakázky a PPP - nástroje dosažení lisabonské strategie? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007--JinýJ. OstřížekÚF PEF
obhájený Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
řešený Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku2011--IGAM. BeranováÚPE PEF
řešený Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR2014--IGAZ. MotlíčekÚPE PEF
řešený Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012--IGAP. KorábÚF PEF
řešený Vliv finalizujících článků na formování agrobyznysu v nové ekonomice (GP402/06/P294)20062007GAČRE. SmělíkováÚPE PEF
podaný Vliv globalizace na hospodářskou politiku2010--GAČRP. BreinekÚE PEF
řešený Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013--IGAO. DufekÚMO PEF
řešený Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku2014--IGAE. VávrováÚF PEF
řešený Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice2012--IGAV. AdamecÚSO PEF
zamítnutý Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)20142014JinýS. FormánkováÚMA PEF
obhájený Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)20092009FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
podaný Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)20102010FRVŠJ. StávkováÚI PEF
ukončený Vybrané aspekty postavení české ekonomiky v mezinárodním obchodu (402/03/P130)20032004GAČRM. ŠevelaÚE PEF
ukončený Vybrané aspekty výkonnosti české ekonomiky z perspektivy vstupu do Evropské unie (402/03/1105)20032005GAČRM. SojkaÚE PEF
přijatý Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu20112011FRVŠA. WahlaÚMO PEF
obhájený Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení20172017IGAP. NetolickýÚI PEF
řešený Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
řešený Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013--IGAM. BasovníkováÚPE PEF
řešený Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010--IGAS. RiederováÚPE PEF
řešený Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR2014--IGAS. RiederováÚPE PEF
obhájený Vypracování obecné metodiky pro analýzu odvětví zemědělského a potravinářského průmyslu (402/02/P059)20022004GAČRP. ŽufanÚMA PEF
obhájený Výstava z IPP v Turecku: Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí20112011Akt VCE. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
ukončený Výstava z konference20112011Akt VCE. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
řešený Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014--IGAA. DobešováÚSO PEF
podaný Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)2010--FRVŠT. KotrbaÚMA PEF
zamítnutý Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)20102010FRVŠP. DavidÚÚD PEF
ukončený Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)2006--FRVŠP. DavidPEF
obhájený Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)20102011FRVŠO. PopelkaÚI PEF
ukončený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)2002--FRVŠP. DavidPEF
obhájený Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)20022002FRVŠP. SvobodaÚÚD PEF
obhájený Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)20042004FRVŠR. KučerováÚMA PEF
podaný Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín2013--FRVŠJ. StávkováÚMO PEF
zamítnutý Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)20112014GAČRD. ProcházkaÚI PEF
řešený Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování2013--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Využití metody PEM (Policy evaluation matrix) pro vyhodnocování variant agrární politiky ČR (QC1401)20012003NAZVL. GregaPEF
obhájený Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu20112011IGAD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012IGAD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)20072007IGAL. StřelecÚSO PEF
řešený Vývoj autonomních mobilních robotů2014--IGAJ. LýsekÚI PEF
přijatý Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsÚE PEF
přijatý Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsÚE PEF
řešený Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAJ. StaňováÚE PEF
řešený Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR20062006GS LČRP. Ptáčková MísařováÚÚD PEF
ukončený Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android20132015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR2013--IGAV. AntošováÚMO PEF
ukončený Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů20142015IGAV. KlepáčÚSO PEF
obhájený Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20102010IGAJ. JanováÚSO PEF
řešený Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KomináckáÚI PEF
řešený Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010--IGAM. JankůÚPHV PEF
ukončený Výzkum hematologických a biochemických papametrů krve a erytrocytů pstruha duhového (525/00/0241)20002002GAČRB. MinaříkÚSO PEF
ukončený Výzkum chování podnikatelských subjektů v distribučním procesu v zemědělství a potravinářském průmyslu (402/02/D030)20022004GAČRM. ZábojÚMO PEF
zamítnutý Výzkum chování spotřebitele20102010JinýM. SoučekÚMO PEF
podaný Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů2010--GAČRI. RábováÚI PEF
ukončený Výzkum spotřebitelského chování na potravinových trzích v České republice (402/02/P056)2002--GAČRP. SyrovátkaÚPE PEF
řešený Výzkum spotřebitelského chování v oblasti volného času (IG150451)20052005IGAJ. StávkováPEF
řešený Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--GAČRR. MaloÚI PEF
obhájený Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb20132014IGAP. ZachÚI PEF
obhájený Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace (GA402/00/0499)20002002GAČRP. SyrovátkaPEF
obhájený Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace20052005IGAO. ŠobaÚF PEF
řešený Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách2011--IGAL. KoubaVYZC PEF
ukončený Vzdělávání manažerů/vlastníků malých a středních podniků ve strategickém managementu (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)20122015Zahr. vzd.P. ŽufanÚMA PEF
obhájený Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)20062006FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
obhájený Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie20082008FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
obhájený Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)20042004FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
obhájený Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"20092009FRVŠP. HaluzaÚI PEF
řešený Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
obhájený Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)20092009IGAO. PopelkaÚI PEF
řešený Zadávání veřejných zakázek a PPP projekty (FRVŠ č. 228/2007)2007--FRVŠR. JurčíkPEF
obhájený Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)20012001FRVŠE. VávrováÚF PEF
ukončený Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)2003--FRVŠJ. TuzaÚPHV PEF
řešený Zisk Shifting nadnárodní společnosti v kontextu mezinárodní plánování daňového: Případ České republiky.20172017IGAD. AnarfiÚÚD PEF
podaný Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
obhájený Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)20092011OPM. SoučekÚMO PEF
obhájený Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí20102011Zahr. vzd.E. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
řešený Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004--GAČRJ. StávkováÚMO PEF
zamítnutý Změny v chování spotřebitele na trhu s potravinami, se zaměřením na pekárenské výrobky20042004IGAJ. TurčínkováPEF
řešený Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--IGAJ. UrbánekÚMO PEF
řešený Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014--IGAP. SvobodaÚÚD PEF
zamítnutý Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)20092009IGAJ. FejfarÚI PEF
obhájený Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený Zřízení laboratoře procesního modelování a informačních systémů (1364/2013)20132013FRVŠI. RábováÚI PEF
podaný Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014IGAD. ProcházkaÚI PEF
zamítnutý Zvýšení kvality, atraktivity a konkurenceschopnosti studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod20122014OPT. FoltýnekPEF
řešený Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)20152016TAČRM. RašticováÚPHV PEF
zamítnutý Zvyšování povědomí o prevenci plagiátorství ve Visegrádských zemích skrze mezinárodní konferenci (Visegrad)20152015V4T. FoltýnekÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený