Provozně ekonomická fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 568

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Aktualizace případové studie do předmětu Management (669/2006)20062006FRVŠD. KudováÚMA PEF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010JinýR. MaloÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováÚI PEF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
Analýza celostátní a regionální nezaměstnanosti v České republice v intencích opatření přijatých EU a vládou ČR (19/2004)20042004IGAJ. DufekÚSO PEF
Analýza elasticity poptávkových vztahů ve výrobkové vertikále obilí v podmínkách transformace českého agrárního sektoru (29/2004)20042004IGAP. SyrovátkaÚPE PEF
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekÚMO PEF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017GAČRT. FoltýnekÚI PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováÚMO PEF
Analýza úrovně používání systémů CRM v ČR (IG160091)20062006IGAF. DařenaPEF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza vybavenosti českého zemědělství mechanizačními prostředky a trendy obchodování se zemědělskou technikou v rámci Evropské unie2007--IGAŠ. StojarováPEF
Analýza vybraných výrobních procesů ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o. v souvislosti s jejich optimalizací20112012IGAJ. HoloubekÚSO PEF
Analýza významu odbytových organizací, jejich funkcí a právního postavení na trhu s agrárními produkty a identifikace vztahů center a komoditních burz (QC1415)20012003NAZVJ. StávkováPEF
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
Aplikace kvantitativních metod ve firmě Honeywell Brno o.z., spol. s r.o.20132013IGAL. StřelecÚSO PEF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováÚÚD PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýÚI PEF
Aplikace teorie reálných opcí na vybrané projekty společnosti Královopolská a.s.20122013IGAD. HampelÚSO PEF
Aspekty evropské integrace v mezinárodním obchodě a marketingu2009--OPL. StejskalÚMO PEF
Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováÚMO PEF
Automatizace tvorby eLearningového obsahu2006--IGAR. MaloPEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaÚI PEF
Blahobyt, Bohatství a Práce pro Evropu (290647)20122016RP EKP. RozmahelVYZC PEF
Budoucnost kolektivního investování v ČR po vstupu do EU (402/05/P205)2005--GAČRR. PtáčekÚF PEF
Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynÚI PEF
Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi2013--IGAS. KapounekÚF PEF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities20112013GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Corporate identity jako konkurenční výhoda2006--InterníJ. TurčínkováPEF
CSR a systém hodnot vysokoškolských studentů20132016JinýS. FormánkováÚMA PEF
Časově-frekvenční přístup k datování hospodářského cyklu České republiky (GAP402/11/0570)20112012GAČRJ. PoměnkováVYZC PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/01)20052011TS VZM. SojkaÚE PEF
           01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a nominální konvergence české ekonomiky k průměru zemí EU ( VZ MSM 6215648904/01/01)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s nerovnoměrnou modernizací a relativně pomalou reakcí na výzvu společnosti založené na znalostech v kontextu procesů integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/01/02)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod a analýza vývoje konkurenceschopnosti českých odvětví a firem na domácím, evropském a světovém trhu (VZ MSM 6215648904/01/03)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
           04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy veřejných financí, sociálního a důchodového zabezpečení (VZ MSM 6215648904/01/04)20052011eTS VZM. SojkaÚE PEF
      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)20052011TS VZP. ŽufanÚMA PEF
           02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelských subjektů v počáteční fázi začlenění ČR do evropských struktur (VZ MSM 6215648904/02/01)20052011eTS VZE. SvobodaÚMA PEF
           02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU (VZ MSM 6215648904/02/02)20052011eTS VZR. KučerováÚMA PEF
           02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí (VZ MSM 6215648904/02/03)20052011eTS VZJ. DudaÚMA PEF
           02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vztahů s klienty a finančního řízení institucí (VZ MSM 6215648904/02/04)20052011eTS VZV. KašparovskáÚF PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011eTS VZP. SvobodaÚÚD PEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováÚMO PEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůÚPHV PEF
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaÚPE PEF
           01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění produkčního, environmentálního, sociálně-environmentálního a sociálního potenciálu daného území (VZ MSM 6215648904/05/01)20052011eTS VZL. GregaÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkÚPHV PEF
           04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u základních demografických charakteristik obecně a podle konkrétních specifických podmínek regionů ČR (VZ MSM 6215648904/05/04)20052011eTS VZJ. DufekÚSO PEF
           05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v zemědělství z hlediska uplatnění produkčních i environmentálních kriterií a přínosů v regionálních souvislostech, komparace podmínek, ekonomických výsledků a produkčně-nákladových vztahů tradičního a ekologického zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/05)20052011eTS VZJ. JánskýÚPE PEF
Česko-Norské partnerství v rámci mobilit (NF-CZ07-MOP-1-0262014)20142015Zahr. vzd.S. FormánkováÚMA PEF
Česko-polská spolupráce v oblasti výzkumu společenské odpovědnosti a kvality vzdělávání na vysokých školách v České republice a Polsku (Česko-Polské fórum MZV)20182018JinýS. FormánkováÚMA PEF
Česko-slovenské přeshraniční mobility20152015MMRM. LörinczyÚMA PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAM. BurianÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. SemerádÚÚD PEF
Datování hospodářských cyklů jako východisko pro další analýzu2010--IGAN. NajmanÚE PEF
Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy2014--IGAS. KapounekÚF PEF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010--NAZVL. StejskalÚMO PEF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGAP. SvobodaÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu (402/07/0547)20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. VeverkováÚÚD PEF
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. DavidÚÚD PEF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekÚI PEF
DSGE: Dokážeme předpovědět vynález kola?2011--IGAN. NajmanÚE PEF
Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize20112011IGAS. KapounekÚF PEF
Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a možnosti zvyšování jejich konkurenceschopnosti (QC1140)20012003NAZVI. ŽivělováPEF
Ekonomická analýza přínosů podpory venkovského cestovního ruchu pro rozvoj venkovských regionů (21/2004)20042004IGAS. MiškolciÚPE PEF
Ekonomická efektivnost zemědělské výroby v podmínkách ekologického a konvenčního zemědělství (IG 24)20042004IGAJ. JánskýÚPE PEF
Ekonomický nebo politický přístup? Je reálný vznik fiskální unie v rámci EU?20122015JinýL. LacinaÚF PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh (2646/2012)20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
E-learningová podpora pro řešení vybraných grafových úloh20122012FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
E-learningová pomůcka pro řešení úloh lineárního programování (788/2008)20082008FRVŠJ. HoloubekÚSO PEF
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436)20072008OPP. ŽufanPEF
eLearningový systém a jeho moduly pro podporu kombinované a dinstanční formy výuky na MZLU v Brně2006--FRVŠA. MotyčkaPEF
Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele20092012JinýJ. TurčínkováÚMO PEF
Evaluace hodnotících kritérií ve veřejných zakázkách na stavební práce20192019IGAL. LacinaÚF PEF
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofÚI PEF
Evropská unie po Lisabonské smlouvě2010--Zahr. vzd.J. OstřížekÚF PEF
Evropské sdružení pro akademickou etiku2015--JinýD. DlabolováÚI PEF
Exaktní testování a odhady pro směsi rozdělení s aplikacemi ve financích, pojišťovnictví a spolehlivosti (AKTION Česká republika - Rakousko 59p2)20102011AKTIONL. StřelecÚSO PEF
Expertní studie na implementaci modulu finanční analýza s využitím architektury AABI2014--Smluvní výzkumD. MartinovičováÚPE PEF
FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
FairTax2017--JinýD. NerudováÚÚD PEF
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováÚÚD PEF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováÚMO PEF
Faktory vývoje likvidity ve vybraných bankovních systémech států střední Evropy2014--IGAJ. LaštůvkováÚF PEF
Faktory zefektivnění kvalitativních evaluačních procesů projektů typu people to people (74/2006) (74/2006)2006--IGAM. DoréeÚF PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002InterníM. ŠormÚI PEF
Finanční datové řady - specifika, vlastnosti a zdroje dat (67/2006)20062006IGAL. StřelecÚSO PEF
Finanční krize, depreciace a credit crunch v zemích střední a východní Evropy (GA14-28848S)20142016GAČRS. KapounekÚF PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekÚI PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v České republice20142016GAČRS. FormánkováÚMA PEF
Firemní filantropie malých a středních podniků v zemích V420152016JinýS. FormánkováÚMA PEF
Firma a konkurenční prostředí 2006 (Nadace CERGE - EI)20062006JinýP. TomšíkÚMA PEF
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)20032003FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide20142015RP EKJ. HřebíčekÚI PEF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017JinýM. RašticováÚPHV PEF
Generátor ekonomického a organizacního chování v rámci pedagogických aktivit na testovaní a tvorbu manažerských teorií (PEF_TP_2015_010)20152015IGAJ. DudaÚMA PEF
Geneze a perspektivy finančních trhů z hlediska podnikového financování v regionu CEE2011--GAČRV. KašparovskáÚF PEF
Geometrický popis mechanických systémů jako alternativa klasického přístupu (FRVŠ 2566)20042004FRVŠJ. JanováÚSO PEF
Globalizace a změny konkurenčního prostředí před vstupem do Evropské unie (Nadace CERGE - EI)20022002JinýP. TomšíkÚMA PEF
Globální a regionální šoky v procesu evropské integrace2011--IGAJ. PoměnkováÚF PEF
Hlavní faktory konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů českého vinohradnictví a vinařství na jednotném evropském trhu20062006GAČRR. KučerováÚMA PEF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)2015--GAČRK. RyglováÚMO PEF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách20182018IGAL. LacinaÚPHV PEF
Hodnocení regionální agrární politiky pomocí metody PEM (QF 3156)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. HazuchováÚMO PEF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--IGAP. SemerádÚÚD PEF
Hospodářské cykly a jejich predikce2012--IGAN. NajmanÚE PEF
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace20152016JinýM. RašticováÚPHV PEF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013--IGAM. VyklickýÚPHV PEF
Chování spotřebitele v EU20082009RP EKO. DufekÚMO PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekÚMO PEF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. MotyčkaÚI PEF
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
Identifikace aspektů strategického finančního řízení v procesu zajištění volatility měnových kurzů pro průmyslové podniky v Jihomoravském kraji2012--IGAS. RiederováÚPE PEF
Identifikace bariér zvyšování inovačního potenciálu malých a středních podniků v ČR2011--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAZ. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManÚPHV PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--IGAJ. HubenýÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace kritických faktorů pro efektivní činnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby v souvislosti s jejich aktuálním postavením v ČR2011--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011L. ProcházkováÚMO PEF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InterníR. MaloÚI PEF
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGAP. HaluzaÚI PEF
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--IGAJ. FejfarÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaÚI PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z oborů molekulární genetiky a modelování dopadů využívání obnovitelných zdrojů na životní prostředí (TR160281)20062006RPJ. KomináckáPEF
Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Inovace manažerských předmětů se zaměřením na multikulturní prostředí (EKCA - Mezinárodní podniková kultura a komunikace v AJ; DES – Destinační management; PER Personalistika)2020--InterníS. FormánkováÚMA PEF
Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)20152015Smluvní výzkumI. RábováÚI PEF
Inovace obsahové a metodické náplně seminářů předmětu Management v anglickém jazyce20102010FRVŠS. FormánkováÚMA PEF
Inovace obsahu předmětu Ekonomika podnikání (FRVŠ 1143/2001)20012001FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007FRVŠM. PokornýÚI PEF
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Inovace předmětu cestovní ruch o modul Destinační management (FR150081)20052005FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011FRVŠF. DařenaÚI PEF
Inovace předmětu Management zařazením výuky ŘLZ na semináře předmětu20032003FRVŠJ. DudaÚMA PEF
Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠM. ForetÚMO PEF
Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
Inovace předmětu Marketingový výzkum (1156/2007)20072007FRVŠM. SoučekPEF
Inovace předmětu Obchodní operace I o modul "Retailing" (1732/2009)20092009FRVŠM. ZábojÚMO PEF
Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. ZábojÚMO PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010--FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)20132013FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)20062007FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů (FRVŠ F 36/1999)19991999FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů vyučovaného na PEF MZLU v Brně.20102010FRVŠJ. DudaÚMA PEF
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠO. TrenzÚI PEF
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)20092009FRVŠO. TrenzÚI PEF
Inovace předmětu Zpracování textů na počítači (FR160131/1638/2006)20062006FRVŠJ. PřichystalPEF
Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)20112013OPL. BrestičováÚI PEF
Inovace studijního programu Ekonomika a management (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006--JinýK. RyglováÚMO PEF
Inovace studijního programu na PEF MZLU v Brně o předmět reklama a komunikace (4FR 190)2004--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Mediální strategie (2759/2010)2010--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Public relations (2039/2008/F5/b)20082008FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)20082008FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)20152015FRVŠI. RábováÚI PEF
Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)20142014FRVŠI. RábováÚI PEF
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F5 - 232)20002000FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
Inovace výuky managementu na studijních oborech Zahradnické fakulty (F 73/1999)19991999FRVŠP. TomšíkÚMA PEF
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi20092012OPI. RašovskáÚMO PEF
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OPI. RašovskáÚMO PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
Inovativní nástroje Společné zemědělské politiky EU 2014 - 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků zemědělské prvovýroby v ČR2014--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
Inovativní výuka s Open Source v informatickém kurikulu20192021JinýJ. RybičkaÚI PEF
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OPM. SoučekÚMO PEF
Institucionální spolupráce v oblasti odpovědného a udržitelného vzdělávání20162016JinýS. FormánkováÚMA PEF
Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v Brně20062006FRVŠD. ProcházkaPEF
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)2010--FRVŠJ. WeinlichováÚI PEF
Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU (G5/1986/2007)20072007FRVŠD. ProcházkaPEF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
      2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS20022002RPJ. DedíkováPEF
Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)20042005RPJ. KomináckáÚI PEF
Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)2004--RPJ. KomináckáÚI PEF
Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability20122012IGAS. KapounekÚF PEF
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II20042004FRVŠP. SvobodaÚÚD PEF
IPPHEAE (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)20102013SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
Jean Monnet European Module - Regional Development Support (Jean Monnet EM - RDS)2004--JinýP. VolekPEF
Kancelář IGA2013--IGAP. ŽufanÚMA PEF
Klíčové oblasti modelu společenské odpovědnosti vysokých škol (Application ID: 863)20172018JinýS. FormánkováÚMA PEF
Komplementarita turistických služeb v rámci produkce vína a cestovního ruchu (PEF_DP_2020009)20202020IGAK. RyglováÚMO PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGAI. RašovskáÚMO PEF
Konkurenceschopnost malých a středních podniků20112012IGAH. ChládkováÚMA PEF
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech2009--GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAK. OndráškováÚMO PEF
Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)20112013GAČRH. BohušováÚÚD PEF
Konvergence teorie a praxe v personalizovaném získávání informací (COST EU 2012-2-13211)20132016SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
Korporátní sociální zodpovědnost (ERA-IP-2011-07)2011--Zahr. vzd.E. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)20132015GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Kvantifikace hodnoty krajinotvorné funkce zemědělství v oblasti Bílé Karpaty s využitím metody kontingentního hodnocení (402/01/D091)2001--GAČRS. MiškolciÚPE PEF
Kvantifikace vlivu produktových inovací na výkonnost malých a středních podniků v České republice2013--IGAM. BeranováÚPE PEF
Kvantitativní a kvalitativní metody stanovení hranice rizik v projektech typu PPP20062006IGAJ. OstřížekÚF PEF
Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)20112011FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech2013--IGAM. JankůÚPHV PEF
Malé a střední podniky v globální konkurenci: Vývoj specifické metodiky převodních cen odrážející jejich specifičnost (15-24867S)2015--GAČRV. SolilováÚÚD PEF
Management potravního řetězce - evropské zkušenosti a místní řešení20082011JinýJ. TurčínkováPEF
Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)2006--JinýM. PřibylÚMO PEF
Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011--IGAP. TurčínekÚI PEF
Mapa počítačového inženýrství20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017TAČRT. FoltýnekÚI PEF
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012--IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH20142015OPO. TrenzÚI PEF
Měnové riziko v kontextu cizoměnových porftofiových investic2008--InterníO. ŠobaÚF PEF
Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvích (GA14-23079S)20142016GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Metdické přístupy k tvorbě hodnotícího ukazatele Value for Money v projektech typu PPP20082008IGAJ. OstřížekÚF PEF
Metodické aspekty analýzy konkurenčního prostředí podniků vinohradnicko-vinařského odvětví ve vinařské oblasti Morava20102010IGAP. TomšíkÚMA PEF
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.20092009IGAB. AndrlíkÚÚD PEF
Metodika evaluace veřejných projektů financovaných prostředky SF EU (23/2008)20082008IGAJ. ŠirokýÚF PEF
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015--TAČRM. RašticováÚPHV PEF
Metodika tvorby a realizace Komunikačního akčního plánu pro OP2006--JinýJ. TurčínkováPEF
Metodika tvorby informačních systémů pro podporu marketingových aktivit podniku (G5 3398/2005)20052005FRVŠF. DařenaPEF
Metody fundamentální analýzy v průběhu nestability na kapitálových trzích2012--IGAR. GottwaldÚF PEF
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)20152015CERGE-EIT. FoltýnekÚI PEF
Mezinárodní vědecká konference (Nadace CERGE- EI)20042004JinýP. TomšíkÚMA PEF
Mimoprodukční přínos trvale udržitelného multifunkčního zemědělství (QF 3275)2003--NAZVL. GregaÚPE PEF
MobEx 2011--2012. Voda a město20112012JinýJ. KomináckáVYZC PEF
Model integrace společenské odpovědnosti v rámci třetí role vysokých škol (18-07920S)20182019GAČRS. FormánkováÚMA PEF
Model společenské odpovědnosti firem určený pro malé a střední podniky2011--IGAA. VálováÚMA PEF
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování (17-23448S)20172019GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Modelování hodnoty zákazníka20082008IGAM. SoučekÚMO PEF
Modelové řešení organizačních a řídících struktur podnikatelských subjektů (EP 7259)19971998NAZVP. TomšíkÚMA PEF
Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010--IGAM. ŠtenclÚI PEF
Moderní přístup ke zpracování spotřebitelských výdajů založený na metodách umělé inteligence a statistiky2010--GAČRJ. ŽižkaÚI PEF
Modul elektronický marketing2012--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Moebius20082013JinýD. ProcházkaÚI PEF
Mosty mezi terciárním vzděláváním a praxí20122014OPM. SoučekÚMO PEF
Možnosti a perspektivy ekonomické integrace podniků zemědělské prvovýroby v kontextu scénářů vývoje Společné zemědělské politiky EU v programovém období 2014 - 20202013--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR20112011IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie20162017JinýS. FormánkováÚMA PEF
Možnosti efektivní spolupráce ziskových a neziskových organizací pomocí firemní filantropie20152017JinýS. FormánkováÚMA PEF
Možnosti rozvoje společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů20152015IGAR. KučerováÚMA PEF
Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony20072012I. ŽivělováÚPE PEF
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014--IGAJ. RybičkaÚI PEF
Možnosti vyjádření vlivu tržní síly na symetrii cenového přenosu v komoditních vertikálách agrobyznysu (GP402/07/P150)20072008GAČRI. LechanováÚPE PEF
Multifunkční studijní opora pro distanční studium statistiky (101/2002)2002--FRVŠB. MinaříkÚSO PEF
Multimediální podpora výuky drobného podnikání2006--FRVŠJ. ZichováÚPE PEF
Multimediální podpora výuky ve cvičeních z předmětu Podnikové finance20072008IGAR. RedlichováPEF
Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
Multimediální studijní materiály komerční komunikace2013--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I20122012FRVŠP. ČačkováÚI PEF
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU2014--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)20122013JinýJ. PřichystalÚI PEF
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015IGAM. VytečkaÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012IGAT. FoltýnekÚI PEF
Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Návrh metodiky hodnocení firemních vzdělávacích aktivit2011--IGAJ. StehlíkováÚMA PEF
Návrh metodiky pro zpracování komplexního systému vedoucího k odhalování a prevenci falšování vín20152018NAZVS. FormánkováÚMA PEF
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice2012--IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
Neholonomní vazby v optimálním řízení dynamických ekonomických systémů v zemědělství a přírodních zdrojích (GA13-25897S)20132015GAČRJ. JanováÚSO PEF
Nestabilita peněžního trhu v Eurozóně jako důsledek finanční krize2013--IGAP. KorábÚF PEF
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011--IGAR. MaloÚI PEF
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)20082008IGAP. ČačkováÚI PEF
Nové přístupy v rozhodování podnikatelských subjektů s agrárním předmětem činnosti (EP7260)19971999NAZVE. SvobodaPEF
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Nový předmět Softwarové aplikace2011--FRVŠJ. TřináctýÚI PEF
Objektivizace vývoje nabídky a poptávky po ekologických produktech a možnosti jejího ovlivňování (QF 3278)20032006NAZVI. ŽivělováÚPE PEF
Obsahová a metodická inovace cvičení a seminářů předmětu Integrovaný management20102010FRVŠR. ŠperkováÚMA PEF
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS2013--IGAL. BartůňkováÚÚD PEF
OCW4STEM20132016JinýT. FoltýnekÚI PEF
Odvození nákladových funkcí v malých a středních podnicích2010--IGAD. MartinovičováÚPE PEF
Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se evropského, sociálního a právního prostředí (GACR 402/02/1388)2002--GAČRV. VybíhalÚÚD PEF
Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod2006--IGAM. PřibylÚMO PEF
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)20162016IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)20172017IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)20182018IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě20122014OPS. FormánkováÚMA PEF
Perspektivy vývoje a návrhy opatření politiky vinohradnictví a vinařství a rozvoje venkova v jihomoravském regionu (QF 3276)20032006NAZVP. TomšíkÚMA PEF
Pilotní projekt CENTROPE: Zpráva o regionálním rozvoji20102012JinýP. RozmahelVYZC PEF
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)20062006FRVŠM. PokornýÚI PEF
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)20112012FRVŠP. SerafinovičÚI PEF
Podnikový management a lobbying20152015V4M. LörinczyÚMA PEF
Podpora a rozvoj prakticky orientované výuky předmětu Společenská odpovědnost firem20182018InterníS. FormánkováÚMA PEF
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)20062006IGAM. PokornýÚI PEF
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092)20192022TAČRL. KubíčkováÚMO PEF
Podpora výuky a aktivizace v předmětu Veřejné finance II2010--FRVŠJ. OstřížekÚF PEF
Podpora výuky předmětu Zpracování textů na počítači (FR150141/3161/G5)20052005FRVŠJ. PřichystalPEF
Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)20052005JinýJ. KomináckáÚI PEF
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)20182018IGAV. KrálíkováÚPHV PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)20092009IGAJ. KryštofÚI PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní2009--IGAJ. KryštofÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)20092009IGAN. ChalupováÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009--IGAN. ChalupováÚI PEF
Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)20052005FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
Posouzení a prognóza konkurenceschopnosti sektoru obilnářství v ČR (FRVŠ)20022002FRVŠE. SmělíkováPEF
Posouzení procesu konvergence České republiky a vybraných kandidátských ekonomik k eurozóně (GP402/08/P494)20082010GAČRP. RozmahelVYZC PEF
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDPEF PEF
Postkeynesovská teorie spotřebitele a její praktická aplikace (P402/10/P189)20092009GAČRA. MelicharováÚE PEF
Potenciál a rizika plynoucí z dopadů globalizačních procesů pro české obchodní a spotřebitelské subjekty.2010--GAČRL. StejskalÚMO PEF
Pozice a vliv jednotlivých článků výrobkové vertikály výroby piva na cenovou tvorbu v podmínkách České republiky (28/2004)20042004IGAE. SmělíkováÚPE PEF
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb2010--IGAH. KelblováÚPHV PEF
Právní pomoc v podnikání (1785)20062007FRVŠM. ŠtenclPEF
Prezentace výsledků kvantifikace environmentálních přínosů zemědělství ČR (26/2004)2004--IGAS. MiškolciÚPE PEF
PRIDE (Horizon 2020)20142017RP EKT. FoltýnekÚI PEF
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
Problémy implementace knowledge managementu do českých podniků20102010IGAE. SvobodaÚMA PEF
Projekt na podporu propagace odbytu vín (RP/3/03)20032004JinýH. ChládkováÚMA PEF
Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
      Ústav 1122014--InterníI. VyskočilÚMA PEF
      Ústav 1182010--InterníM. TyllichÚF PEF
           JeanMonet2019--InterníP. NovákÚF PEF
      Ústav 1912010--InterníM. TyllichDPEF PEF
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání20112013InterníM. TyllichÚIT CP
Předsednictví Rady Evropské unie2009--Zahr. vzd.J. OstřížekÚF PEF
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR2010--IGAJ. PřikrylováÚMO PEF
Příjmové podmínky seniorů v ČR2012--IGAV. AntošováÚMO PEF
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia2009--OPM. ŠevelaDPEF PEF
Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně20092012OPM. ŠevelaPEF
Příprava výuky předmětu Agrární politika v anglickém jazyce (FRVS č. 3227/2005)20052006FRVŠI. LechanováÚPE PEF
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)20092009IGAM. ŠtenclÚI PEF
Referenční model adaptivních webových systémů20082008IGAR. MaloÚI PEF
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům2013--IGAT. NetopilÚMO PEF
Regulatorní opatření Basel III v kontextu současné ekonomické krize20122012IGAK. BurešováÚF PEF
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat2010--IGAŠ. StojarováÚMO PEF
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--IGAM. MorávkováÚMO PEF
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech (GA16-07089S)20162018GAČRL. StřelecÚSO PEF
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II (AKTION Česká republika - Rakousko 51p7)20082009AKTIONL. StřelecÚSO PEF
Robustní testy normality a jejich aplikace v ekonomii, sportu a Basel II - pokračování projektu AKTION Česká republika - Rakousko 51p7 (AKTION Česká republika - Rakousko 54p21)20092010AKTIONL. StřelecÚSO PEF
Role vzdělávacích e-technologií v manažerském rozhodování v podnikovém managementu20102010IGAE. SvobodaÚMA PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekÚMO PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekÚMO PEF
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)2010--FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace2010--IGAJ. WeinlichováÚI PEF
Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)20122012FRVŠJ. ŠťastnýÚI PEF
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)20082008IGAJ. PřichystalÚI PEF
Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně20022005InterníM. ŠormÚI PEF
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU20152015RPD. ProcházkaÚI PEF
Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab)20082008FRVŠD. ProcházkaPEF
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ2011--OPD. NerudováVYZC PEF
Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu ne PEF (CZ.1.07/2.3.00/20.0006)20112014OPD. NerudováVYZC PEF
Rozvoj pedagogické kompetence akademických pracovníků (Bf 1867/2005)2005--FRVŠD. LinhartováÚHV PEF
Rozvoj poradenství pro rodinné farmy zaměřené na šíření mezinárodního vzdělávání (1412206)20172020Zahr. vzd.S. FormánkováÚMA PEF
Rozvoj společenské odpovědnosti u VŠ studentů ekonomicky zaměřených oborů (RSOUVSEZO)2017--IGAR. KučerováÚMA PEF
Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl20122012RPT. FoltýnekÚI PEF
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)20022002FRVŠL. KunderováÚI PEF
Řízení daňové politiky-měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR (GACR 402/02/1271)2002--GAČRV. VybíhalÚÚD PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství20112012IGAP. TomšíkÚMA PEF
Řízení lidských zdrojů v odvětví vinařství20112012IGAH. EklováÚMA PEF
Řízení nákladové efektivity preventivních programů2014--IGAM. HomolkaÚMA PEF
Řízení rizik v zemědělství20182018IGAS. FormánkováÚMA PEF
Sběr dat pro řešení diplomové práce "Optimalizace sestavovaných roznáškových tras České pošty s. p. v Moravskobudějovickém regionu"2013--IGAP. KolmanÚSO PEF
Sestavení metodiky ekonomické analýzy na úrovni podniků (DP h)2007--IGAR. RedlichováPEF
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)20062006GAČRJ. KomináckáÚI PEF
Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji (CZ.Q1.07/2.4.00/12.0017)20092012OPJ. KomináckáPEF
Síť pro tréning albánských neuniverzitních učitelů v používání ICT20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
Skóringové modely a míry jejich kvality20102013GAČRM. ŘezáčÚSO PEF
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009--IGAO. DufekÚMO PEF
Socioekonomické evaluace v prostředí veřejného sektoru2009--JinýL. LacinaÚF PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebÚPHV PEF
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)20122013TAČRP. DavidÚÚD PEF
Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116)20092009FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii2009--IGAV. VítkováÚÚD PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU2012--IGAL. KoubaÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU II2013--IGAL. KoubaÚE PEF
Specifika institucionálního rámce nových členských států EU III2014--IGAL. KoubaÚE PEF
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy 2014--IGAM. TuzováÚMO PEF
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009IGAJ. UrbánekÚMO PEF
Spotřebitelé v EU2009--RP EKO. DufekÚMO PEF
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami2012--IGAM. SoučekÚMO PEF
Spotřební daň uvalená na cigarety v zemích EU (16367)20092009JinýP. DavidÚÚD PEF
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura2010--IGAM. PisarskáÚMO PEF
Stabilita bankovního systému ve střední a východní Evropě po reformě evropské finanční architektury20122014JinýS. KapounekÚF PEF
Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky20102010IGAS. KapounekÚF PEF
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)20102010FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences20162019Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
Strategické aliance v sektorech nezávislého obchodu a služeb jako nástroj konkurenceschopnosti malých a středních podniků (402/09/1513)20092011GAČRM. ZábojÚMO PEF
strategicky managementu a firmy performance20172017IGAC. Esogwa NwachukwuÚMA PEF
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů2011--IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2010--IGAT. KotrbaÚMA PEF
Struktura pracovních činností akademických pracovníků na PEF MZLU v Brně2011--IGAT. KotrbaÚMA PEF
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny2011--IGAD. SkálováÚMO PEF
Studie proveditelnosti analýzy odvětví výroby nábytku20102010IGAL. ŠpačkováÚMA PEF
Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR20072009P. RozmahelVYZC PEF
Studium a cestování20152016SpecifickýS. FormánkováÚMA PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR (TD-0128)20122013TAČRJ. JanováÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)20142016TAČRJ. JanováÚSO PEF
Systém na podporu rozhodování při tvorbě odrůdové zemědělské politiky v ČR II (TD020346)2015--TAČRD. HampelÚSO PEF
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora20122013IGAA. MotyčkaÚI PEF
Šestá Mezinárodní konference managementu (ICoM 2016)20162016V4S. FormánkováÚMA PEF
Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Teorie měnové integrace a podmínky členství v Eurozóně (European Module - Ref. 04/0074)2004--JinýL. LacinaÚF PEF
Teorie měnové substituce a její aplikace na problém měnových válek2014--IGAP. KorábÚF PEF
Terénní výzkum dat pro potřeby návrhu optimalizace nákladového hospodářství dopravních společností (DP)20052006IGAJ. VlčekPEF
The Effects of Labels on Consumer Behaviour2014--IGAM. SoučekÚMO PEF
The Size and Development of the Shadow Economy in Ghana in Comparison with European Countries2014--IGAD. NchorÚSO PEF
Transfer pricing20102010IGAV. DvořákováÚÚD PEF
Trendy podnikové etiky a společenské zodpovědnosti v zemích střední Evropy (IVF)20132014JinýM. LörinczyÚMA PEF
TT Point - Transfer technologií na Mendelu v Brně (SF1100021)20102012OPJ. PřenosilPEF
Tvorba eLearningové aplikace pro inovaci predmetu Mezinárodní finance (1255/2003)2003--FRVŠP. TomanÚF PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)20092009FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠP. ČačkováÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)20082008FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretické základy informatiky (FRVŠ 1845/2006)20062006FRVŠT. FoltýnekPEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)20112011FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači (FR 2049/2009)20092010FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty20112011FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
Tvorba elektronické podpory pro studium Pojišťovnictví (2256/2006/F5/d)20062006FRVŠE. VávrováÚF PEF
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)20062007FRVŠB. AndrlíkÚÚD PEF
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)2006--FRVŠP. DavidPEF
Tvorba elektronických podpor pro studium a výuku Finanční matematiky20062006FRVŠO. ŠobaPEF
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)20102010FRVŠJ. FejfarÚI PEF
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)20092009FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. (TD03000366 )20162017TAČRL. KubíčkováÚMO PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)20052005FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
Tvorba nové případové studie do předmětu Management (193/2004)20042004FRVŠH. ChládkováÚMA PEF
Tvorba nového předmětu Brand a account management20092009FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Tvorba nového předmětu Marketingové strategie a plánování2010--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"2009--FRVŠM. OtavováÚÚD PEF
Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)20092009FRVŠO. PopelkaÚI PEF
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)2009--FRVŠM. CeplÚI PEF
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu20102010FRVŠB. AndrlíkÚÚD PEF
Úloha podniků nákupu, zásobování a odbytu v souvislosti se vstupem ČR do EU (FRVŠ č. 1297/2003)20032003FRVŠI. LechanováÚPE PEF
Uspořádání konference Enometrix XXII20152015JinýS. FormánkováÚMA PEF
Ustavení Klubu absolventů MZLU v Brně s primárním cílem zkvalitnit propojení s praxí20082008RPJ. KomináckáDPEF PEF
Validace optimalizačních modelů pro podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20112011IGAJ. JanováÚSO PEF
Vazby postkeynesovské makroekonomie a mikroekonomie (P402/11/P180)20102010GAČRA. MelicharováÚE PEF
Verifikace modelu hodnocení ekonomického efektu inovací v kontextu výkonnosti malých a středních podniků v ČR2012--IGAM. BeranováÚPE PEF
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem20112011IGAK. MrkosováÚMO PEF
Veřejná správa - Jean Monnet Short European Module2001--JinýP. VolekPEF
Veřejné zakázky a PPP - nástroje dosažení lisabonské strategie? (1506/001 – 001 JEA-JECHA)2007--JinýJ. OstřížekÚF PEF
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
Vliv aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na hodnocení výkonnosti podniku2011--IGAM. BeranováÚPE PEF
Vliv čistého pracovního kapiálu na výkonnost malých a středních výrobních podniků sídlících v ČR2014--IGAZ. MotlíčekÚPE PEF
Vliv duální měny na ekonomiku zemí v režimu parallel currency market2012--IGAP. KorábÚF PEF
Vliv finalizujících článků na formování agrobyznysu v nové ekonomice (GP402/06/P294)20062007GAČRE. SmělíkováÚPE PEF
Vliv globalizace na hospodářskou politiku2010--GAČRP. BreinekÚE PEF
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013--IGAO. DufekÚMO PEF
Vliv Sharpe ratia na apreciaci úspor určených pro dlouhodobé financování životní úrovně v postproduktivním věku2014--IGAE. VávrováÚF PEF
Vliv terciálního vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na ekonomický vývoj v České republice2012--IGAV. AdamecÚSO PEF
Vnímání společenské odpovědnosti a systém hodnot českých a zahraničních VŠ studentů (Neuron)20142014JinýS. FormánkováÚMA PEF
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)20092009FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)20102010FRVŠJ. StávkováÚI PEF
Vybrané aspekty postavení české ekonomiky v mezinárodním obchodu (402/03/P130)20032004GAČRM. ŠevelaÚE PEF
Vybrané aspekty výkonnosti české ekonomiky z perspektivy vstupu do Evropské unie (402/03/1105)20032005GAČRM. SojkaÚE PEF
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu20112011FRVŠA. WahlaÚMO PEF
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení20172017IGAP. NetolickýÚI PEF
Výkonnost odbytových organizací zemědělské prvovýroby jako ekonomický aspekt zvyšování efektivnosti horizontální integrace podnikatelských subjektů2012--IGAJ. VavřinaÚPE PEF
Výkonnost zemědělský podniků živočišné výroby v souvislosti s reformami SZP po roce 20132013--IGAM. BasovníkováÚPE PEF
Vymezení determinantů optimalizace financování podniku v jednotlivých fázích jeho životního cyklu2010--IGAS. RiederováÚPE PEF
Vymezení determinantů volby kapitálové struktury MSP v podmínkách ČR2014--IGAS. RiederováÚPE PEF
Vypracování obecné metodiky pro analýzu odvětví zemědělského a potravinářského průmyslu (402/02/P059)20022004GAČRP. ŽufanÚMA PEF
Výstava z IPP v Turecku: Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí20112011Akt VCE. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
Výstava z konference20112011Akt VCE. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
Vysvětlení asymetrií v měnovém transmisním mechanismu během hospodářské krize za pomocí nelineárních metod odhadu2014--IGAA. DobešováÚSO PEF
Vytvoření a zavedení nových distančních e-learningových podpor studijního předmětu Manažerské dovednosti (599 /2010)2010--FRVŠT. KotrbaÚMA PEF
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)20102010FRVŠP. DavidÚÚD PEF
Vytvoření multimediálních studijních materiálů do předmětu Daňová propedeutika (735/2005)2006--FRVŠP. DavidPEF
Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)20102011FRVŠO. PopelkaÚI PEF
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (98/2002)2002--FRVŠP. DavidPEF
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)20022002FRVŠP. SvobodaÚÚD PEF
Vytvoření výukových materiálů pro modul B předmětu Strategický management (194/2004)20042004FRVŠR. KučerováÚMA PEF
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín2013--FRVŠJ. StávkováÚMO PEF
Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)20112014GAČRD. ProcházkaÚI PEF
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování2013--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Využití metody PEM (Policy evaluation matrix) pro vyhodnocování variant agrární politiky ČR (QC1401)20012003NAZVL. GregaPEF
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu20112011IGAD. ProcházkaÚI PEF
Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012IGAD. ProcházkaÚI PEF
Využití teorie chaosu na finančních trzích (50/2007)20072007IGAL. StřelecÚSO PEF
Vývoj autonomních mobilních robotů2014--IGAJ. LýsekÚI PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAK. FuchsÚE PEF
Vývoj disparit a strukturální konkurenceschopnosti regionů v ČR2010--IGAJ. StaňováÚE PEF
Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR20062006GS LČRP. Ptáčková MísařováÚÚD PEF
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android20132015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR2013--IGAV. AntošováÚMO PEF
Vývoj stochastických metod pro diagnostiku korporátních bankrotů20142015IGAV. KlepáčÚSO PEF
Vývoj systémů na podporu manažerského rozhodování v lesnictví a zemědělství20102010IGAJ. JanováÚSO PEF
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KomináckáÚI PEF
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010--IGAM. JankůÚPHV PEF
Výzkum hematologických a biochemických papametrů krve a erytrocytů pstruha duhového (525/00/0241)20002002GAČRB. MinaříkÚSO PEF
Výzkum chování podnikatelských subjektů v distribučním procesu v zemědělství a potravinářském průmyslu (402/02/D030)20022004GAČRM. ZábojÚMO PEF
Výzkum chování spotřebitele20102010JinýM. SoučekÚMO PEF
Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů2010--GAČRI. RábováÚI PEF
Výzkum spotřebitelského chování na potravinových trzích v České republice (402/02/P056)2002--GAČRP. SyrovátkaÚPE PEF
Výzkum spotřebitelského chování v oblasti volného času (IG150451)20052005IGAJ. StávkováPEF
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--GAČRR. MaloÚI PEF
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb20132014IGAP. ZachÚI PEF
Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace (GA402/00/0499)20002002GAČRP. SyrovátkaPEF
Význam devizového kurzu při mezinárodním investičním rozhodování na světovém finančním trhu za současných podmínek jeho globalizace20052005IGAO. ŠobaÚF PEF
Význam institucionálního prostředí v tranzitivních ekonomikách2011--IGAL. KoubaVYZC PEF
Vzdělávání manažerů/vlastníků malých a středních podniků ve strategickém managementu (CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004)20122015Zahr. vzd.P. ŽufanÚMA PEF
Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)20062006FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie20082008FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)20042004FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"20092009FRVŠP. HaluzaÚI PEF
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)20092009IGAO. PopelkaÚI PEF
Zadávání veřejných zakázek a PPP projekty (FRVŠ č. 228/2007)2007--FRVŠR. JurčíkPEF
Zavedení předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ II do inovovaných studijních programů (1176/2001)20012001FRVŠE. VávrováÚF PEF
Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)2003--FRVŠJ. TuzaÚPHV PEF
Zisk Shifting nadnárodní společnosti v kontextu mezinárodní plánování daňového: Případ České republiky.20172017IGAD. AnarfiÚÚD PEF
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)20092011OPM. SoučekÚMO PEF
Zlepšení podnikatelských dovedností v multikulturním prostředí20102011Zahr. vzd.E. Abramuszkinová PavlíkováVYZC PEF
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004--GAČRJ. StávkováÚMO PEF
Změny v chování spotřebitele na trhu s potravinami, se zaměřením na pekárenské výrobky20042004IGAJ. TurčínkováPEF
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--IGAJ. UrbánekÚMO PEF
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014--IGAP. SvobodaÚÚD PEF
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)20092009IGAJ. FejfarÚI PEF
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Zřízení laboratoře procesního modelování a informačních systémů (1364/2013)20132013FRVŠI. RábováÚI PEF
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014IGAD. ProcházkaÚI PEF
Zvýšení kvality, atraktivity a konkurenceschopnosti studijních programů prostřednictvím modernizace didaktických metod20122014OPT. FoltýnekPEF
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)20152016TAČRM. RašticováÚPHV PEF
Zvyšování povědomí o prevenci plagiátorství ve Visegrádských zemích skrze mezinárodní konferenci (Visegrad)20152015V4T. FoltýnekÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený