Ústav technologie potravin (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 47

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
řešený
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)
2016--IGAL. Kalhotka
ÚAPMV AF
řešený
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
2014
2019
TAČRR. Cerkal
ÚPŠRR AF
řešený
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech
2014
2014IGAA. JarošováÚTP AF
zamítnutý
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013
IGA
ÚTP AF
obhájený Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010IGA
ÚTP AF
ukončený
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
2004
2004
FRVŠ
ÚTP AF
ukončený Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)
2009
2012
OPÚTP AF
řešený
Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin za účelem jejího dalšího využití
20132013
IGA
ÚTP AF
připravovaný
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.
2015
--
IGA
ÚTP AF
řešený
2020
2021IGAV. KumbárÚTAD AF
řešený
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin
2013
2013
IGA
ÚTP AF
řešený
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování
2014
2014
IGA
ÚTP AF
zamítnutý Ověření možností získání zdraví prospěšných potravin založených na bázi surovin z lupiny s velmi nízkým obsahem alkaloidů. (MZLU/AGT-1 )2006
2011
NPV II
J. Kučerová
ÚTP AF
obhájený
Ověření přípravku Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim na výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice.2014
2014
Smluvní výzkum
L. HřivnaÚTP AF
ukončený
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)
2004
2004
IGA
ÚTP AF
ukončený
PROBLEMATIKA STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ POMOCÍ METODY HPLC (TG0001)
2005
2005
Interní
T. Gregor
ÚTP AF
zamítnutý
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře
2013
2013
IGA
K. Šustová
ÚTP AF
obhájený
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚTP AF
obhájený
2015
2016
IGA
ÚTAD AF
přijatý
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
2015
2015IGAÚTP AF
zamítnutý Rozvoj laboratorní analýzy jakosti potravin rostlinného i živočišného původu (202/2007 A)20072007FRVŠ
ÚTP AF
zamítnutý Rozvoj laboratoře pro hodnocení reologických vlastností v praktických cvičeních cereální technologie (812/2009)20092009
FRVŠ
J. KučerováÚTP AF
ukončený
Senzorická analýza kuřecího masa
2014
2014
ÚTP AF
ukončený Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech (234/2102/IG250241)20052005
Jiný
ÚTP AF
obhájený
Standardizace technologické jakosti vepřového a kuřecího masa (IG č.31/2005)
20052006IGAM. JůzlÚTP AF
zamítnutý
Stanovení fyzikálně-chemických vlastností mléka a mléčných produktů
2016
2016
JinýK. Šustová
ÚTP AF
zamítnutý
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
JinýÚTP AF
řešený Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz (QJ1230044)
2012
2018
NAZV
ÚTP AF
zamítnutý
2016
2016JinýÚTP AF
řešený
Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)
2012
2018
NAZVK. ŠustováÚTP AF
obhájený
Viskoelasticita bramborových hlíz20112011IGAÚTP AF
obhájený
Vliv aditiv na reologické vlastnosti potravin a surovin určených k jejich výrobě (TP 2/2017)
2017
2018
IGAÚTAD AF
řešený
Vliv kyseliny dokosahexaénové na markery zánětu u modelového organizmu
2014
2014
IGA
T. Gregor
ÚTP AF
ukončený
Vliv polynenasycenýcm mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat (TP8/2013)
2013
2013
IGA
T. Gregor
ÚTP AF
řešený Vliv polynenasycených mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat
2013
--IGAÚTP AF
řešený
Vliv probiotik na složení střevní mikroflóry prasat a jejich identifikace pomocí molekulárně biologických metod
2012
--
IGAÚTP AF
řešený
Vliv trhlin ve vaječných skořápkách na jejich vibrační schopnosti20132013
IGA
Š. Nedomová
ÚTP AF
řešený
Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat (AF-IGA2020-TP012)
20202021IGAO. Šťastník
ÚVZP AF
zamítnutý
Vliv zkrmování lněného semene a lněného oleje na složení mastných kyselin ve žloutku, kvalitu vajec a užitkovost slepic20092011NAZVM. Lichovníková
ÚCHHZ AF
obhájený
Využití blízké infračervené reflektační spektrometrie (FT-NIR) k hodnocení jakosti syřidel a sýřeniny v průběhu skladování
2011
2011
IGA
M. KozelkováÚTP AF
připravovaný
Využití bakterie Zymomonas mobilis při výrobě bioethanolu z obilných zápar (postdoktorský)
2006
--
GAČR
ÚTP AF
přijatý
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)20152016IGAT. VyhnánekÚBFR AF
obhájený
Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení průběhu zrání a změny senzorických vlastností přírodních polotvrdých sýrů s nízkodohřívanou sýřeninou. (FRVŠ MŠMT ČR č. 397/2006/G1)20062006FRVŠK. Šustová
ÚTP AF
obhájený
Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních amínů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti sýrů na spotřebitelském trhu. (2B08069)2008
2011
NPV IIK. Šustová
ÚTP AF
ukončený
Zavedení hodnocení rostlinných produktů do předmětu "Senzorická analýza" (1112/2001, F4)
2001
2001
FRVŠ
J. KučerováÚTP AF
ukončený
Zavedení zkušebního lisování a hodnocení těstovin do výuky (2FR127/2002, F4)
20022002FRVŠ
ÚTP AF
obhájený
Zpracování syrovátky do potravin a produktů za pomocí konzervačních metod využívající účinné látky z rostlin (TP 10/2014)
20142014IGA
ÚTP AFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatýpřipravovanýpřipravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájenývyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušený
zrušený