Ústav technologie potravin (AF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 47

Stav
Název
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Aplikace obalových materiálů s protektivním účinkem při balení potravin a předmětů denního užívání (IGA IP_13/2016)2016--IGAL. Kalhotka
ÚAPMV AF
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
20142019
TAČR
ÚPŠRR AF
Ftaláty v masných výrobcích v závislosti na době skladování a použitých obalech20142014IGA
ÚTP AF
Hodnocení vlivu teploty a způsobu přípravy vzorku na přesnost měření obsahových složek pomocí FT-NIR spektroskopie
2013
2013
IGA
K. ŠustováÚTP AF
Hodnocení změn kvality cukrovky během vegetace a jejích ovlivnění mimokořenovou výživou
2010
2010
IGAÚTP AF
Inovace cvičení z Technologie cereálií (152/2004 Tématický okruh: F 4, Spec.a)
2004
2004FRVŠJ. KučerováÚTP AF
Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081)20092012
OP
ÚTP AF
Konzervace syrovátky pomocí účinných látek z rostlin za účelem jejího dalšího využití2013
2013
IGA
K. ŠustováÚTP AF
Kyselina eikosapentańová a dokosahexaénová jako nutraceutika modulující zánětlivou reakci a homeostázu cholesterolu, samostatně provádí zejména.
2015
--
IGA
ÚTP AF
2020
2021
IGA
ÚTAD AF
Možnosti využití spektroskopických metod při kontrole falšování potravin
2013
2013IGAK. ŠustováÚTP AF
Nedestruktivní hodnocení kvality slepičích a křepelčích vajec v průběhu skladování
2014
2014
IGAÚTP AF
Ověření možností získání zdraví prospěšných potravin založených na bázi surovin z lupiny s velmi nízkým obsahem alkaloidů. (MZLU/AGT-1 )
2006
2011
NPV II
ÚTP AF
Ověření přípravku Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim na výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice.
2014
2014
Smluvní výzkum
L. HřivnaÚTP AF
Pevnostní charakteristiky vajec s ohledem na jejich třídění, skladování a zpracování (4IG11/1050/234)
2004
2004
IGAŠ. Nedomová
ÚTP AF
PROBLEMATIKA STANOVENÍ KYSELINY L-ASKORBOVÉ POMOCÍ METODY HPLC (TG0001)2005
2005
Interní
T. Gregor
ÚTP AF
Prodloužení trvanlivosti čerstvých sýrů skladováním v modifikované atmosféře
2013
2013
IGAÚTP AF
2014
2014Smluvní výzkumL. HřivnaÚTP AF
2015
2016
IGA
ÚTAD AF
Regulace technologické kvality cukrovky při uplatnění pomocných látek
20152015
IGA
ÚTP AF
Rozvoj laboratorní analýzy jakosti potravin rostlinného i živočišného původu (202/2007 A)
2007
2007
FRVŠ
ÚTP AF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení reologických vlastností v praktických cvičeních cereální technologie (812/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚTP AF
Senzorická analýza kuřecího masa
2014
2014
A. Jarošová
ÚTP AF
20052005
Jiný
A. Jarošová
ÚTP AF
Standardizace technologické jakosti vepřového a kuřecího masa (IG č.31/2005)
20052006IGAÚTP AF
2016
2016
Jiný
ÚTP AF
Stanovení chemických analýz pomocí přesné titrace
2016
2016
JinýÚTP AF
2012
2018
NAZVK. Šustová
ÚTP AF
Stanovení srážení mléka při různých teplotních režimech a následný vliv na kvalitu sýřeniny2016
2016
Jiný
ÚTP AF
Technologické postupy a složení mléčných výrobků umožňující prodloužení údržnosti, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení nutričních a zdravotních benefitů prostřednictvím bioaktivnich látek přirozeně se vyskytujících v potravinách (QJ1210302)
2012
2018
NAZV
K. ŠustováÚTP AF
Viskoelasticita bramborových hlíz
2011
2011
IGA
ÚTP AF
2017
2018
IGAV. Kumbár
ÚTAD AF
Vliv kyseliny dokosahexaénové na markery zánětu u modelového organizmu
2014
2014IGAT. GregorÚTP AF
Vliv polynenasycenýcm mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat (TP8/2013)2013
2013
IGAÚTP AF
Vliv polynenasycených mastných kyselin na hladinu plazmatického cholesterolu prasat2013--IGAÚTP AF
Vliv probiotik na složení střevní mikroflóry prasat a jejich identifikace pomocí molekulárně biologických metod
2012
--IGAG. Franke
ÚTP AF
20132013
IGA
Š. Nedomová
ÚTP AF
Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat (AF-IGA2020-TP012)
20202021
IGA
O. ŠťastníkÚVZP AF
2009
2011
NAZV
ÚCHHZ AF
Využití blízké infračervené reflektační spektrometrie (FT-NIR) k hodnocení jakosti syřidel a sýřeniny v průběhu skladování
2011
2011
IGA
ÚTP AF
Využití bakterie Zymomonas mobilis při výrobě bioethanolu z obilných zápar (postdoktorský)
2006
--
GAČRÚTP AF
Využití barevných pšenic a konopí jako funkční potraviny (TP 4/2015)
2015
2016IGAT. VyhnánekÚBFR AF
Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti pro hodnocení průběhu zrání a změny senzorických vlastností přírodních polotvrdých sýrů s nízkodohřívanou sýřeninou. (FRVŠ MŠMT ČR č. 397/2006/G1)
2006
2006
FRVŠ
ÚTP AF
Výzkum vztahů mezi vlastnostmi kontaminující mikroflóry a tvorbou biogenních amínů jako rizikových toxikantů v systému hodnocení zdravotní nezávadnosti sýrů na spotřebitelském trhu. (2B08069)
2008
2011NPV IIK. ŠustováÚTP AF
Zavedení hodnocení rostlinných produktů do předmětu "Senzorická analýza" (1112/2001, F4)
20012001FRVŠ
ÚTP AF
Zavedení zkušebního lisování a hodnocení těstovin do výuky (2FR127/2002, F4)
2002
2002
FRVŠJ. KučerováÚTP AF
Zpracování syrovátky do potravin a produktů za pomocí konzervačních metod využívající účinné látky z rostlin (TP 10/2014)
2014
2014IGAM. JůzlÚTP AFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený