Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 32

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)20162020InýJ. SochorÚVV ZF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováÚVV ZF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)20092011GAČRM. KumštaÚVV ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky20102010IGAM. NěničkaÚVV ZF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství20142014InternýM. BaroňÚVV ZF
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--FRVŠP. MateiciucováÚVV ZF
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)2002--InýP. PavloušekÚVV ZF
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004NAZVP. PavloušekÚVV ZF
Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)20052007Akt eTS VZR. SotolářÚVV ZF
Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )20182018IGAJ. SochorÚVV ZF
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--InýT. NečasÚO ZF
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--InýP. PavloušekÚVV ZF
Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem20092013NAZVJ. BalíkÚVV ZF
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD20102010IGAP. MateiciucováÚVV ZF
POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH20142014Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)20142017TAČRP. PavloušekÚVV ZF
Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)20082009Zahr. vzd.P. PavloušekÚVV ZF
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)20152016IGAJ. SochorÚVV ZF
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)20142014IGAJ. SochorÚVV ZF
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)20182018IGAJ. SochorÚVV ZF
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)20162017IGAJ. SochorÚVV ZF
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)2016--InýJ. SochorÚVV ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)20112012IGAP. PavloušekÚVV ZF
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011--IGAP. PavloušekÚVV ZF
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné20072007IGAP. KremerÚVV ZF
Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné20092012GAČRR. SotolářÚVV ZF
Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)20182020InýJ. SochorÚVV ZF
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)20142017TAČRP. PavloušekÚVV ZF
Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)20132014Smluvní výzkumP. PavloušekÚVV ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)20082008IGAP. MateiciucováÚVV ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně20072007IGAP. MateiciucováÚVV ZFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený