Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 32

Stav
Název
Od
DoDruhGarant
Pracoviště
řešený
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)
2016
2020
Jiný
ÚVV ZF
zamítnutý
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVÚVV ZF
zamítnutý
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)
20092011
GAČR
ÚVV ZF
podaný Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky
2010
2010IGAM. Něnička
ÚVV ZF
ukončený
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012
Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
ukončený
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
20142014InterníÚVV ZF
přijatý
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010
--
FRVŠ
ÚVV ZF
ukončený
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)
2002--
Jiný
ÚVV ZF
ukončený
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004
NAZV
ÚVV ZF
obhájený
Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)
2005
2007
Akt eTS VZ
R. SotolářÚVV ZF
řešený
Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )
20182018IGAÚVV ZF
řešený
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994
--
Jiný
ÚO ZF
řešený2004--
Jiný
P. Pavloušek
ÚVV ZF
obhájený
Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem20092013NAZVJ. BalíkÚVV ZF
zamítnutý
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD
2010
2010
IGAÚVV ZF
obhájený
POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH
20142014Smluvní výzkumM. Baroň
ÚVV ZF
řešený Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)20142017
TAČR
ÚVV ZF
přijatý Slovenská vinařská akademie Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)20082009Zahr. vzd.P. PavloušekÚVV ZF
obhájený
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
2015
2016
IGA
J. SochorÚVV ZF
obhájený
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)2014
2014
IGAJ. Sochor
ÚVV ZF
řešený
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)
2018
2018
IGA
J. Sochor
ÚVV ZF
řešený
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)
2016
2017
IGA
J. Sochor
ÚVV ZF
přijatý
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)
2016
--
JinýJ. Sochor
ÚVV ZF
řešený
2011
2012
IGAÚVV ZF
řešený      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)
2011
--IGAÚVV ZF
ukončený Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné2007
2007
IGAÚVV ZF
řešený
2009
2012
GAČR
ÚVV ZF
řešený
Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
2018
2020
Jiný
ÚVV ZF
řešený
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)
20142017TAČR
ÚVV ZF
ukončený
Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)2013
2014
Smluvní výzkumP. Pavloušek
ÚVV ZF
obhájený
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)
2008
2008
IGA
ÚVV ZF
zamítnutý
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
2007
2007
IGA
ÚVV ZFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený