Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 114

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
řešený Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)20112011IGAJ. FryčÚZPET AF
zamítnutý Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně20092009JinýT. VítězÚZPET AF
ukončený Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)20142015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
řešený Bioenergetické transformace (IGA TP 7/2012)20122012IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)2014--IGAJ. FryčÚZPET AF
řešený Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)2013--IGAJ. FryčÚZPET AF
obhájený Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012FRVŠM. HaitlÚZPET AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ20072007JinýB. GrodaÚZPET AF
obhájený Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa20092009JinýT. VítězÚZPET AF
obhájený CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA20082008JinýB. GrodaÚZPET AF
obhájený Doprava a území (2298/2006)20062006FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
řešený Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (07/001/13200/562/000598)20072012OPP. MaradaÚZPET AF
obhájený Funkční úkoly Ministerstva zemědělství podle smlouvy o dílo č. 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)20062006P. MaradaÚZPET AF
obhájený Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)20022002JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)20012002NAZVJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)20032003JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)20032003RPJ. MarečekÚZPET AF
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )20102010NAZVT. VítězÚZPET AF
zamítnutý Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)20112011NAZVT. VítězÚZPET AF
obhájený Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)20052005FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)20032003FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
přijatý Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014--InterníT. KoutnýÚZPET AF
obhájený Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)20022002FRVŠR. KuklaÚZPET AF
přijatý Inovační voucher - poskytnutí znalostí.2010--JinýR. KuklaÚZPET AF
obhájený Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)19961999JinýJ. MarečekÚZPET AF
připravovaný Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
ukončený Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
obhájený Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)20012001FRVŠJ. PospíšilÚZPET AF
řešený Likvidace ropných látek po kontaminaci tuhých povrchů pomocí pěn. (FT-TA3/157 )2006--MPOJ. MarečekÚZPET AF
ukončený Matematické modelování a predikce dehydratace zemědělských produktů a odpadů (GA510/95/1214)1995--GAČRJ. ŠtenclÚZPET AF
obhájený Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)19811985JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)19811985JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů20102010FRVŠP. TrávníčekÚZPET AF
ukončený Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
obhájený Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)20062006IGAB. GrodaÚZPET AF
ukončený Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
přijatý MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla (TA04021239)2015--TAČRJ. JohnÚZPET AF
řešený Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu2012--FRVŠJ. KudělkaÚZPET AF
ukončený Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství20062006FRVŠJ. MarečekÚZPET AF
ukončený Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu20152015IGAM. ŠotnarÚZPET AF
řešený Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách20162018NAZVP. MaradaÚZPET AF
řešený Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělských činností (QF3140)2003--NAZVJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C19961996JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)19992004InterníJ. MarečekÚZPET AF
řešený Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGAK. TrunečkaÚZPET AF
řešený Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)20062006IGAK. TrunečkaÚZPET AF
ukončený Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin1997--NAZVJ. ŠtenclÚZPET AF
zamítnutý Pokročilá technologie pro anaerobní zpracování a stabilizaci gastroodpadu (TA02020989)20122012TAČRT. VítězÚZPET AF
ukončený Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
obhájený Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)19992003InterníJ. MarečekÚZPET AF
řešený Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení20152018NAZVP. MaradaÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
řešený Projektové webové stránky2009--InterníI. VyskočilÚIT CP
řešený      Ústav 2272012--InterníP. NovákÚZPET AF
řešený           Diskový prostor2012--InterníP. NovákÚZPET AF
ukončený Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠK. TrunečkaÚZPET AF
ukončený Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)20062006RPJ. MarečekÚZPET AF
ukončený Řízení procesu dosoušení píce ve vysoké vrstvě (PG98311)1998--JinýJ. ŠtenclÚZPET AF
obhájený Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)20102010IGAJ. FryčÚZPET AF
ukončený Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)20142014Smluvní výzkumG. MachůÚZPET AF
ukončený Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Stanovení spalných tepel vzorků topolů (227/9510/SV2140361)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
obhájený Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)19951997JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)20022002JinýJ. MarečekÚZPET AF
ukončený Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)20132013Smluvní výzkumR. KuklaÚZPET AF
obhájený Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)20042008NAZVJ. ČervinkaÚZPET AF
ukončený      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
ukončený      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)2004--NAZVK. TrunečkaÚZPET AF
zamítnutý Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010JinýT. VítězÚZPET AF
zamítnutý Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)20112011TAČRT. VítězÚZPET AF
zamítnutý Technologie pro dezintegraci čistírenských kalů a snížení jejich objemu (TA02021134)20112012TAČRT. VítězÚZPET AF
obhájený Tepelná čerpadla - vytápění 21. století (920/2005)20052005FRVŠT. VítězÚZPET AF
ukončený testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu20122012T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu20102010T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20112011T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku20122012T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice20112012T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z lecitinu20122012T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu20112011T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů20112011T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)20132013Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
řešený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012--T. VítězÚZPET AF
ukončený Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)20122012Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)20132014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)20142014Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
zamítnutý Tvorba obsahové náplě předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)20102010FRVŠR. KuklaÚZPET AF
zamítnutý Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov20102010FRVŠT. VítězÚZPET AF
ukončený Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu20142014Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
ukončený Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. VítězÚZPET AF
ukončený Vliv dezinfekčních prostředků používaných v chemických toaletách na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 13/2017)20172017IGAT. DokulilováÚZPET AF
ukončený Vliv přídavku enzymů na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/SV2150021)20152015Smluvní výzkumT. VítězÚZPET AF
ukončený Vliv toxických látek na proces anaerobní stabilizace čistírenských kalů a produkci bioplynu (IP 17/2016)20162016IGAT. DokulilováÚZPET AF
obhájený Výroba a využití ethanolu (EP0960006666)19961999NAZVJ. MarečekÚZPET AF
připravovaný Vytvoření platformy k řešení techniky využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí a úsporného hospodaření s vodou v půdě . (21730049)20182018V4P. MáchalÚZPET AF
zamítnutý Využití tepla odpadní vody pro zlepšení ekoenergetické bilance komunální čistírny odpadních vod. (TA02020979)20122012TAČRT. VítězÚZPET AF
řešený Výzkum řídicích veličin v bionických systémech bezpečné energetické transformace biomasy a odpadů (7AMB14SK033)2014--JinýT. KoutnýÚZPET AF
obhájený Výzkum suché anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu (2A-3TP1/010)20082010OPT. VítězÚZPET AF
řešený Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (7AMB12SK076)20122013JinýT. VítězÚZPET AF
ukončený Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu. (227/9510/SV2130361)20132013Smluvní výzkumJ. MarečekÚZPET AF
řešený Zakládání a údržba hrází rybníků s ohledem na jejich využití (QJ 122 0029)20122016NAZVJ. ČervinkaÚZPET AF
obhájený Základní procesy v technologických zemědělských systémech (HÚ VII-3-8)19861990JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů (VE VII-3-8.9.1)19861990JinýJ. MarečekÚZPET AF
obhájený Založení biokoridoru v trati Dlouhé čtvrtě v Šardicích (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)20092011OPP. MaradaÚZPET AF
obhájený Zařazení experimentálních cvičení do předmětu MECHANIKA TEKUTIN (1129/2001)20012001FRVŠR. KuklaÚZPET AF
ukončený Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic (227/9510/SV2150311)20152015Smluvní výzkumM. GeršlÚZPET AF
obhájený Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení (MZe 05/8003/02-NP)20022002JinýJ. MarečekÚZPET AF
ukončený Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu20102010JinýT. VítězÚZPET AFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený