Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 125

State
Name
FromUntilTypeSupervisor
Department
Advanced technology for anaerobic treatment and stabilization of catering waste (TA02020989)2012
2012
TAČR
T. Vítěz
DAFEE FA
Agro environmental business focused on the development of non-production functions of agricultural landscapes (07/001/13200/562/000598)20072012OP
DAFEE FA
2018
2018
Smluvní výzkumM. Geršl
DAFEE FA
Analýza procesu anaerobní fermentace a využití fermentačního zbytku pro hnojení rostlin (TP 9/2011)
2011
2011
IGA
J. Fryč
DAFEE FA
Analýza výskytu odpadu z EEZ v rámci komunálního odpadu ve městě Brně
2009
2009OtherT. VítězDAFEE FA
Analýzy pro optimalizaci výroby biologicky dosoušené biomasy (227/9510/SV2140431)
2014
2015
Smluvní výzkum
M. Geršl
DAFEE FA
Assessing the suitability of a field analyzer for X-ray fluorescence analysis (RFA) of plant origin selected material (227/9510/SV 2170061)
2017
2017
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Backgrounds for the Czech branch standard "The final drying of forage and hay storing", sorption and calorific properties of fibre materials
1997
--
NAZV
J. Štencl
DAFEE FA
Bioenergetic transformation (IGA TP 7/2012)
2012
2012
IGA
DAFEE FA
Bioenergetické transformace a jejich řízení (TP 8/2014)
2014
--IGA
DAFEE FA
Biomasa a bioenergetické transformace (TP 11/2013)
2013
--
IGAJ. FryčDAFEE FA
Bioplynové transformace tekutých substrátů (G1 3042/2011)20112012
FRVŠ
M. Haitl
DAFEE FA
2016
2016Smluvní výzkumDAFEE FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ
2007
2007
Other
B. GrodaDAFEE FA
Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací II. etapa
2009
2009
Other
DAFEE FA
CELOREPUBLIKOVÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ BIOPLYNOVÝCH TRANSFORMACÍ II. ETAPA2008
2008
OtherB. Groda
DAFEE FA
Control of the Drying Process of Forage in a Deep Layer (PG98311)1998
--
Other
DAFEE FA
Control parameters research in the bionic systems for the safe energy production from biomass and waste (7AMB14SK033)2014
--
Other
T. KoutnýDAFEE FA
Creating a platform to address the techniques used in creation and protection of environment and in economic management of water in the soil. (21730049)2018
2018
V4P. MáchalDAFEE FA
Determination the gross calorific value of poplar wood samples (227/9510/SV2140361)
20142014Smluvní výzkumDAFEE FA
Development of BRO-maximizing equipment for biogas conversion using a CO2 conversion catalyst and subsequent thermochemical treatment of waste material (FW01010461)
2020
2023
TAČRT. Koutný
DAFEE FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
2017
2017IGAT. VítězDAFEE FA
Effects of disinfectants used in chemical toilets on anaerobic stabilization of sewage sludge and biogas production (IP 13/2017)
2017
2017
IGADAFEE FA
Effects of toxic compounds on anaerobic fermentation of sewage sludge and biogas production (IP 17/2016)
2016
2016
IGADAFEE FA
Establishment of biocorridors in area "Dlouhé čtvrtě" in cadastre Šardice (CZ. 1.02/6.3.00/08.034)
2009
2011
OP
P. Marada
DAFEE FA
Formation and maintenance of the pond dam with regard to their use (QJ 122 0029)2012
2016
NAZV
DAFEE FA
Heat pumps - heating of 21 century (920/2005)
2005
2005FRVŠT. Vítěz
DAFEE FA
Identifikace hlavních zdrojů odpadů, jejich toků, jakož i toků odpadů z obalů (MZe 08/8003/02-NP)
2002
2002
Other
J. MarečekDAFEE FA
Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství (1MZ1220)2001
2002
NAZV
J. Mareček
DAFEE FA
Indikátory obalů a obalových materiálů, toky obalů a obalového odpadu a ekonomická náročnost implementace (MZe 06/8010-2003)
20032003
Other
DAFEE FA
Informační a komunikační technologie ve vybraných prostupných programech a v programech CŽV AF MZLU (MŠMT 3HL201)
2003
2003RP
DAFEE FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod (06052010/1 )
2010
2010
NAZV
DAFEE FA
Inovace aerobních a anaerobních způsobů čištění odpadních vod a minimalizace vlivu vypouštění na kvalitu podzemních a povrchových vod. (06052010/1)
2011
2011NAZV
DAFEE FA
Inovace předmětu Expertní inženýrství (1287/2005)2005
2005
FRVŠ
DAFEE FA
Inovace předmětu legislativa odpadového hospodářství (3FR 1175)
20032003FRVŠJ. Mareček
DAFEE FA
Inovace předmětů vyučovaných v oborech TO, ZS, ARI systém pro řízení poloprovozních bioplynových stanic (IN2140331)2014
--
InternalT. KoutnýDAFEE FA
Inovace výuky předmětu ELEKTROTECHNIKA (49/2002)
20022002FRVŠR. KuklaDAFEE FA
Inovační voucher - poskytnutí znalostí.
2010
--
OtherR. KuklaDAFEE FA
Kompostování podestýlky chovů prasat v kotci za pomoci enzymatických aktivátorů (MZe 3134)
1996
1999
Other
J. MarečekDAFEE FA
Kvantifikace a modelování posunu půdních částic zpracováním půdy a výmolnou erozí v rámci hodnocení celkové ztráty půdy na intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích
2015
2018
NAZV
P. Marada
DAFEE FA
Laboratorní testování vlivu přípravku BioCat+TM na kvalitu a kvantitu vznikajícího bioplynu. (227/9510/SV2130091)
2013
2013
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Laboratoř pro výuku technologií používaných precisním zemědělstvím (FRVŠ 1104/2001)
2001
2001
FRVŠJ. Pospíšil
DAFEE FA
Mathematical modelling and prediction of dehydration of agricultural products and wastes (GA510/95/1214)
1995
--GAČRDAFEE FA
Mechanizované a automatizované systémy výrobních zemědělských technologií (HÚ VI-4-20)
1981
1985OtherJ. MarečekDAFEE FA
      Studium agrofyzikálních vlastností zemědělských produktů při tepelných procesech zpracování a skladování (DÚ VI-4-20.13)
1981
1985
Other
J. Mareček
DAFEE FA
Metrologie emisí u stacionárních spalovacích zdrojů
2010
2010
FRVŠ
DAFEE FA
Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd (227/9510/SV2140311)
20142014
Smluvní výzkum
M. GeršlDAFEE FA
Monitorování procesů na modelu čistírny odpadních vod (11/2006)
2006
2006
IGA
B. GrodaDAFEE FA
Možnosti využití rostlin z fytosanačních postupů pro produkci bioplynu v bioplynových stanicích (227/9510/SV2150311)20152015
Smluvní výzkum
M. Geršl
DAFEE FA
MULTIFERM - Development of technological line for treatment of biodegradable waste for fuel use using low-potential heat of fermentation (TA04021239)
2015
--
TAČR
DAFEE FA
Multimediální, interaktivní učební materiály pro více předmětů z oblasti zařízení a strojů pro živočišnou výrobu
2012--FRVŠJ. KudělkaDAFEE FA
Multimediální učební texty z legislativy odpadového hospodářství
20062006
FRVŠ
DAFEE FA
Návrh procesu monitoringu dat v extrémních prostředích a následné automatizované zpracování náměřených dat
20162016
IGA
M. Geršl
DAFEE FA
Nestandardní vstupní suroviny pro bioplynové stanice, jejich vliv na produkci a kvalitu bioplynu
2015
2015
IGA
DAFEE FA
Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách
20162018
NAZV
P. MaradaDAFEE FA
Oil substances liquidation after solid surfaces contamination by means of foams (FT-TA3/157 )
2006
--
MPODAFEE FA
Optimalizace procesu čištění a desinfekce dojicího zařízení při teplotách do 40°C
1996
1996
Other
J. Mareček
DAFEE FA
Optimalizace využití biologického potenciálu zvířat ve vztahu ke kvalitě živočišné produkce (DVZ 05)
1999
2004
Internal
DAFEE FA
Ověření účinnosti zásahů se sníženým dávkováním při použití postřikovačů na ochranu rostlin s regulací velikosti kapek. (IGA 41/2005)20052005IGA
DAFEE FA
Ověření účinnosti zásahů v ochraně rostlin s elektrostatickým nabíjením kapek (IGA 34/2006)2006
2006
IGAK. TrunečkaDAFEE FA
Ověření vlivu objednatelem dodaných vzorků enzymatických přípravků na tvorby bioplynu v laboratorních podmínkách. (227/9510/SV2130201)2013
2013
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Ověření zbytkové produkce bioplynu z fermentačního zbytku (227/9510/SV2140031)
2014
2014Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Poloprovozní ověření objednatelem vyráběných reaktorů pro testování výroby bioplynu ze standardizovaných vzorků biologicky rozložitelných materiálů (227/9510/SV2140151)
2014
2014Smluvní výzkum
DAFEE FA
Posklizňová finalizace produktů hlavních polních plodin -- DE 15, VE 05 Systémy setrvalé rostlinné produkce a jejich regulace (DVZ 04)
19992003InternalJ. Mareček
DAFEE FA
Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015
2018
NAZVDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti obilnin (227/9510/SV2140900)
20142014
Smluvní výzkum
T. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobní fermentací silážované drti Tritikale (227/9510/SV2140901)
2014
2014
Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/SV2140899 )
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Produkce a kvalita bioplynu vyrobeného anaerobním rozkladem kukuřičné siláže (227/9510/ SV2140661)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
DAFEE FA
Produkce bioplynu z kukuřičných siláží ošetřených různými silážními přípravky (227/9510/SV2140451)
2014
2014
Smluvní výzkum
T. Vítěz
DAFEE FA
Projektové webové stránky
2009
--
Internal
DIT CUD
      Ústav 227
2012
--
Internal
DAFEE FA
           Diskový prostor
2012
--
Internal
DAFEE FA
Reduction of Grenhouse Gases and Ammonia Emission from Agricultural Activities (QF3140)
2003
--
NAZV
J. MarečekDAFEE FA
Regulace biologických a technologických procesů v konkurenceschopném zemědělství (MSM432100001)2004--FRVŠDAFEE FA
Removal of selected hazardous substances and elements from sewage sludge (TJ02000304)
2019
2021
TAČR
T. Koutný
DAFEE FA
Rozšíření akreditace studijnído programu "Biotechnologie odpadů" o kombinovanou formu studia (TR260071-1105)
2006
2006
RPJ. Mareček
DAFEE FA
Sledování biotechnických parametrů anaerobní fermentace (TP 5/2010)2010
2010
IGAJ. FryčDAFEE FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území (227/9510/SV2150321)
20152015Smluvní výzkumDAFEE FA
Stabilizace rizikových prvků v kontaminovaných půdách vojenských území - sekvenční extrakce a loužicí testy (227/9510/SV2140251)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Stanovení spalných tepel směsného komunálního odpadu (227/9510/SV2140211)
2014
2014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Strojní získávání mléka výběrové jakosti (MZe 3132-23-95/96/97)
1995
1997Other
DAFEE FA
Studie makroekonomických důsledků zavádění BAT v ČR (MZe 11/8003/02-NP)
2002
2002
Other
DAFEE FA
Technická a odborná pomoc při návrhu, vývoji a testování řešení modernizace řízení stacionární dojící zemědělské technologie. (227/9510/SV2130281)
2013
2013Smluvní výzkum
DAFEE FA
Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství (NAZV-1G46038)
20042008NAZV
DAFEE FA
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
      Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství (MSM4321000001)
2004
--
NAZVK. TrunečkaDAFEE FA
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (06052010/2 )20102010
Other
T. VítězDAFEE FA
Technologická linka pro zpracování odpadní biomasy s následným energetickým využitím, v obcích do 2000 obyvatel (TA01021257)
2011
2011
TAČR
T. Vítěz
DAFEE FA
Technology for the disintegration of sewage sludge and reduce of their volume (TA02021134)
2011
2012
TAČR
T. VítězDAFEE FA
Testing the efficacy of metallic iron nanoparticles and their carbon matrix composites in biological processes (227/9510/SV2170011)2017
2017
Smluvní výzkum
DAFEE FA
testování anaerobní fermentace odpadu z papíren a surového čistírenského kalu
2012
2012
T. Vítěz
DAFEE FA
Testování enzymatických přípravků na podporu tvorby bioplynu
2010
2010T. VítězDAFEE FA
Testování hygienizace a energetického využití kalu z čistíren odpadních vod podpořené za použití nanočástic železa (227/9510/SV2140811)20142014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku
2011
2011
T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů čiroku
2012
2012
T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z hybridů kukuřice
2011
2012
DAFEE FA
Testování produkce bioplynu z lecitinu
2012
2012
T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu z odpadní vody škrobárenského průmyslu
2011
2011
DAFEE FA
Testování produkce bioplynu ze škrobárenských odpadů
2011
2011
T. VítězDAFEE FA
Testování produkce bioplynu ze tří hybridů čiroku. (227/9510/SV2130051)
2013
2013
Smluvní výzkumT. VítězDAFEE FA
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách2012
--
T. VítězDAFEE FA
Testování rozkladu biologicky rozložitelných (kompostovatelných) plastů v aerobních i anaerobních podmínkách (227/9510/SV2120201)
2012
2012
Smluvní výzkum
T. Vítěz
DAFEE FA
Testování technologie (metodiky) na měření proudění geogenního oxidu uhličitého pro prospekci proplyněných minerálních vod. (227/9510/SV2130241)
20132014Smluvní výzkumDAFEE FA
Testování vlastností vybraných materiálů při anaerobní fermentaci (227/9510/SV2140011)
2014
2014
Smluvní výzkumT. Vítěz
DAFEE FA
The functional tasks of the Ministry of Agriculture of contract work no 2/IPPC/2006 (č.j.: 1233/2006-981)2006
2006
DAFEE FA
Tools for better use of composting equipment with subsequent increase of compost production applied on agricultural land (QK1920177)
2019
2021
NAZV
J. PospíšilDAFEE FA
Transport and territory (2298/2006)
2006
2006FRVŠJ. PospíšilDAFEE FA
Tvorba obsahové náplně předmětu Mikropočítačová technika (2816/2010)
2010
2010
FRVŠ
DAFEE FA
Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Zařízení budov2010
2010
FRVŠ
DAFEE FA
Using of heat from waste water to improve eco-energy balance of municipal wastewater treatment plant. (TA02020979)
2012
2012
TAČR
DAFEE FA
20142014
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Vliv enzymatických přípravků na produkci bioplynu ze siláží zavadlé píce (227/9510/ SV2150021)
2015
2015Smluvní výzkum
DAFEE FA
Výroba a využití ethanolu (EP0960006666)
1996
1999NAZV
DAFEE FA
Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady (TJ02000346)2019--
TAČR
DAFEE FA
Výzkum suché anaerobní fermentace různých druhů biomasy za účelem výroby bioplynu (2A-3TP1/010)
2008
2010
OP
DAFEE FA
Výzkum výroby bioplynu z netradičních biologicky rozložitelných materiálů (7AMB12SK076)
2012
2013
Other
DAFEE FA
Zabezpečení činnosti a jednání technické pracovní skupiny za rok 2013. Mineralogicko-chemická charakteristika fermentačních zbytků při výrobě bioplynu a možnosti jejich využití pro zlepšení vlastnosti půd. Vlastnosti sirných korozivních produktů z různých technologií produkce bioplynu. (227/9510/SV2130361)
2013
2013
Smluvní výzkumDAFEE FA
Základní procesy v technologických zemědělských systémech (HÚ VII-3-8)
1986
1990
Other
DAFEE FA
      Agrotermodynamika biomechanizmů procesů zpracování zemědělských produktů (VE VII-3-8.9.1)
1986
1990OtherJ. Mareček
DAFEE FA
Zařazení experimentálních cvičení do předmětu MECHANIKA TEKUTIN (1129/2001)2001
2001
FRVŠ
DAFEE FA
Zbytková produkce bioplynu z fermentačních zbytků bioplynových stanic (227/9510/SV2150311)
2015
2015Smluvní výzkumM. Geršl
DAFEE FA
2019--
Smluvní výzkum
DAFEE FA
Zhotovení metodických pokynů k žádosti o integrované povolení (MZe 05/8003/02-NP)20022002
Other
DAFEE FA
Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu2010
2010
Other
DAFEE FAKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected