Faculty of Regional Development and International Studies - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 159

StateName
From
Until
TypeSupervisor
Department
obhájený
A Virtual Collaboration Between American University in Washington and Mendel University in Brno Students
20152015Foreign edu.DSS FRDIS
obhájený
Activities of NGO's in Cusco Region, Peru (FRRMS-IGA-2016/005)20162017
IGA
DENR FRDIS
obhájený
Agricultural Production, Trade and Economic Growth in the Sub-Saharan African (SSA) Countries (FRMMS - IGA - 2016/012)20162017
IGA
DL FRDIS
obhájený
Agroekologické podmínky jako determinanta úspěšnosti zapojení podniků do komoditních vertikál v agrobyznysu (2016/022)20162016IGADRBE FRDIS
obhájený
Aktuální trendy v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemí rozvojového světa a EU (17/2015)20152016IGAE. Taterová
DTS FRDIS
řešený
Analysis of ethics efficiency on czech universities in context of regional development (SP3171231)
20172017
IGA
J. NesibaDSS FRDIS
obhájený
Analýza souladu hospodářského profilu regionu s výsledky vzdělávání na úrovni základních škol
2016
2017
Smluvní výzkum
DRD FRDIS
řešený
Analýzy viditelnosti plánovaných výškových staveb jako nástroj pro územní a krajinné plánování
2017
2017IGAJ. CahaDRD FRDIS
řešený
Aspekty sociálního, kulturního, lidského a zdravotního kapitálu v regionálním kontextu (13/2015)
2015
2016
IGA
DSS FRDIS
obhájený Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
řešený Assessing the potential of informal sector recycling as a tool for plastic waste management and possible integration with formal MSW systems in Ghana (FRRMS - IGA - 2016/025)
2016
--
IGA
DRBE FRDIS
řešený
Conditions and Specifics of Commodity Chains Functioning in Czech Agrobusines (GP402/08/P445)
2008
2009
GAČR
DRBE FRDIS
řešený
Contract research: Evaluation of the effectiveness of non-governmental non-profit organizations in drawing support from the SMR budget
2019
2019Smluvní výzkumJ. RajchlováDRBE FRDIS
řešený
Countering Extremism and Jihadism in South East Europe: Western Balkans Counter-Terrorism Initiative
2017
--
IGA
DTS FRDIS
připravovaný
Creating a platform to address the techniques used in agriculture and economic groundwater mngmt
2018--
V4
DPM FRDIS
obhájený
20142015
OP
DL FRDIS
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
FBE
obhájený
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)2005
2011
TS VZV. Bečvářová
DRBE FRDIS
obhájený
           01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost zemědělských výrobců; vývoj ve vybraných komoditních vertikálách v regionálních, národních, evropských a světových souvislostech; testování ekonomických projevů tržní síly finalizujících článků a analýzy účinnosti nástrojů hospodářské a společné zemědělské politiky (VZ MSM 6215648904/04/01)20052011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený
           03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů a funkčních závislostí segmentovaných trhů v rámci rozhodujících komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/03)2005
2011
eTS VZ
DRBE FRDIS
obhájený           04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradičního a přesného zemědělství, možnosti realizace příjmového potenciálu podniků ze zemědělské činnosti v prostředí narůstající konsolidace agrobyznysu, vymezení předpokladů konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů (VZ MSM 6215648904/04/04)20052011eTS VZK. VinohradskýDRBE FRDIS
obhájený
           05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efektivnosti využití výrobních faktorů v zemědělství a urychlení strukturálních změn podmiňujících zlepšení konkurenční pozice podniků s rozdílným výrobním zaměřením a v diferencovaných agroekologických podmínkách v rámci rostoucího vlivu navazujících fází agrobyznysu včetně očekávaných přínosů dalších reformních kroků SZP (VZ MSM 6215648904/04/05)2005
2011
eTS VZDRBE FRDIS
obhájený           06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi prvovýrobci, zpracovateli a spotřebiteli bioproduktů, možnosti zvyšování spotřeby biopotravin cestou motivace spotřebitelů (VZ MSM 6215648904/04/06)20062011
eTS VZ
DRBE FRDIS
řešený
2018
2019
IGA
E. TaterováDTS FRDIS
obhájený
Československá zahraniční politika vůči vybraným rozvojovým zemím20172018IGAE. Taterová
DTS FRDIS
obhájený
Demografické a prostorové aspekty zdraví a zdravotního stavu studentů VŠ (2016/008)
20162017IGA
DASD FRDIS
zamítnutý
Dynamics of post-calamity development of fucntional abilities and effects of mountain forest ecosystems on example of Tatras (14-09914S)
2014
2014
GAČR
J. Schneider
DENR FRDIS
ukončený Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests (SP-2d3-56-07)2007
2011
OtherI. Vyskot
FFWT
obhájený
2015
2015IGADL FRDIS
ukončený
Efficiency Factors of the European Microfinance Institutions - Inspiration for the Czech Republic (IZK0Z-173643 - Swiss National Science Foundation )
2017
2017SpecifickýG. ChmelíkováDRBE FRDIS
řešený Enotourism as a sustainable adaptation strategy for small farmers In the Czech Republic and Chile (FRRMS_IGA_2017/011)2017
2018
IGAE. A. von Bennewitz ÁlvarezDTS FRDIS
řešený
Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov
2014
--
IGADL FRDIS
ukončený
Estetická hodnota krajiny a rekreace
2015
2015
IGA
DENR FRDIS
řešený EU as an Actor of Human Security in Kosovo20192019
IGA
V. ĐorđevićDTS FRDIS
obhájený
20172018MPOI. Blažková
DRBE FRDIS
řešený Evropská politika vůči čínské rozvojové iniciativě „Nové hedvábné stezku
2017
--IGAR. TurcsányiDTS FRDIS
obhájený2018
2018
IGA
M. HorákDL FRDIS
obhájený
Faktory a rizika asymetrie cenového přenosu v rámci komoditních vertikál agrobyznysu (1/2015)
2015
2015
IGAB. DaňkováDRBE FRDIS
řešený
Faktory výkonnosti mikrofinančních institucí v Evropě
2019--IGADRBE FRDIS
obhájený
2014
2014
IGA
DRBE FRDIS
ukončený
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
DFG FH
ukončený
Geocaching a nové formy turismu v ČR a zahraničí
20162017
IGA
H. LorencováDENR FRDIS
ukončený Global Survey of Ayahuasca drinking: practices, beliefs and reported effects on health and wellbeing (1545143.3)
2018
2019
OtherM. Horák
DL FRDIS
obhájený2016
2016
IGAM. HorákDL FRDIS
přijatý
Health Inequalities in the Czech Republic: Importance and Relationship of Health Determinants of Population in Territorial Disparities
2020
2021
TAČR
DSS FRDIS
přijatý
Health status index as a way of promoting equality and reducing regional disparities in the Czech Republic
2019
2019IGAD. Hübelová
DSS FRDIS
zamítnutý Hodnocení vlivu lesních porostů na mikroklimatické charakteristiky krajiny Chřibů za období 2008-201220112011
IGA
DLM FFWT
ukončený
Hodnocení vodních toků ve vztahu k rozvoji rekreace v regionu
2016
2016
IGA
DENR FRDIS
obhájený
Hodnocení výkonnosti malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje
20192019
IGA
V. Svatošová
DRBE FRDIS
podaný
Identification and prognosis of forest fire risk and their prevention by forestry measures (VG3VS/188)
2013
--
OtherI. Vyskot
DENR FRDIS
řešený Impact Evaluation of Public Support on Business Performance and Development
2018
2018
IGA
I. BlažkováDRBE FRDIS
obhájený
20142015
IGA
I. BlažkováDRBE FRDIS
řešený
Implementace terénního cvičení v bakalářském a magisterském studijním programu Regionální rozvoj (8.1.31)2018
2018
Internal
H. LorencováDENR FRDIS
obhájený20152015
RP
DL FRDIS
řešený
Improvement of professional competences of students of bachelor study program International Development Studies through the system of practical internships in developing countries (CZ.1.07/2.2.00/28.0257)
2012
2014
OPL. GregaDRBE FRDIS
připravovaný
Infrastruktura jako faktor potravinové bezpečnosti (IGA FRRMS MENDELU)
2015
2015
IGA
S. A. DarkwahDTS FRDIS
obhájený
2014
2014
RPM. HorákDL FRDIS
řešený
2020
2020
Internal
DL FRDIS
řešený
Innovative companies in South Moravia and their role in regional development
2018
2018IGA
DSS FRDIS
řešený Intelligence services in Czech republic and Slovakia in the context of global terrorism
2018
--
IGA
DSS FRDIS
řešený
Joint work between Chile and the Czech Republic on Technologies for the Bioenergy Use of Residues in the Agricultural sector
2017
2017
Other
DTS FRDIS
obhájený
Koheze politických skupin v Evropském parlamentu v otázkách regionálního rozvoje (FRRMS_IGA_2016/023)
2016
2016
IGAO. MocekDTS FRDIS
ukončený
Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou2014
2014
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
ukončený
2014
2014
Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
ukončený
Land and the marginalization of family agriculture (6/2014)
2014
2015
IGA
DTS FRDIS
ukončený
Le fleuve dans l'image de la ville contemporaine
2012
2012
Other
DTS FRDIS
obhájený Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí (FRRMS IGA 2017/020)
2017
2017IGAO. Konečný
DRD FRDIS
řešený Mapování společenské poptávky po ekosystémových službách řek ve městech
2017
--
IGAI. Karberová
DENR FRDIS
řešený
Market Dynamics in the Supply Chains: Efficiency and Sustainability Implications
2020
2020
IGAI. Blažková
DRBE FRDIS
řešený
Methodological approach to economic analysis of businesses (402/09/1365)
2009
2011
GAČRI. Živělová
DRBE FRDIS
podaný Metodika stanovení migračních potenciálů a multikriteriální analýza účelnosti opatření omezujících fragmentaci populací živočichů liniovými stavbami (TA03021504)2013
--
TAČR
A. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený
Microfinance as an effective tool for job creation in EU
2017--IGA
DRBE FRDIS
obhájený
Místní akční skupiny jako významný aktér rozvoje venkova České republiky v období 2014-2020 (2016/14)
2016
2017
IGA
DRD FRDIS
obhájený
20152016
IGA
I. ZdráhalDRBE FRDIS
obhájený
Možnosti využití kvantitativních metod pro hodnocení relevantnosti faktorů investiční atraktivnosti regionu20162017
IGA
M. Damborský
DRD FRDIS
obhájený
Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru (5/2014)20142015IGAO. Konečný
DRD FRDIS
řešený
Multimediální učební text "Geostatistika". (FRVŠ 1458/2011)20112011
FRVŠ
K. Somerlíková
DASD FRDIS
podaný
Nerovnosti v dopadu pandemie COVID-19 – kvalita života, práce a vzdělání: regionální a skupinové disparity
2020--TAČRB.-E. Chromková Manea
DSS FRDIS
řešený
Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů
2014
2014
Internal
L. HavelDENR FRDIS
ukončený
Odborná studie lesních porostů PHO prameniště (315/9510/SV3120111)
2012
2012
Smluvní výzkum
I. VyskotDENR FRDIS
řešený
Odborné praxe v zahraničí jako součást studia20152015
Internal
DSS FRDIS
ukončený Odborné výukové exkurze pro environmentální disciplíny bakalářského a magisterského studia FRRMS pro letní a zimní semestr v roce 2014
2014
2014
Internal
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
obhájený
Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky (FFRMS-IGA-2016/016)
2016
2017
IGA
DRBE FRDIS
řešený
2018
2019
IGA
DSS FRDIS
přijatý2020
2020
Other
M. HorákDL FRDIS
řešený
Podpora governance na regionální úrovni2019
2019
IGA
DRD FRDIS
ukončený Podpora mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia (8.3)
2014
2014
InternalN. Pomazalová
DSS FRDIS
ukončený
Podpora mobilit hostujících akademických pracovníků (8.2)
20142014InternalN. Pomazalová
DSS FRDIS
řešený
Podpora prezentace výstupů vědecko-výzkumné činnosti v zahraničí
2015
2015
Internal
N. PomazalováDSS FRDIS
obhájený
Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu (13/2014)
20142015
IGA
E. Taterová
DTS FRDIS
řešený Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách20182019
Smluvní výzkum
I. Vyskot
DENR FRDIS
obhájený
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
2018
2019
Smluvní výzkum
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
řešený
Possibilities of disparity solutions between the chosen regions (WD-57-07-01)
2007
2011
MMR
DRBE FRDIS
ukončený
Praktická cvičení - Problematika rozvoje regionu - ŠZP Žabčice
2014
2014
Internal
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
obhájený Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR (FRRMS-IGA-2016/017)
2016
2017
IGA
DENR FRDIS
řešený
Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu (SP3151291)
2015
--
IGA
K. Kedron
DL FRDIS
přijatý
Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky
2017
--IGAD. Hübelová
DASD FRDIS
obhájený Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu (8/2014 )
2014
2014IGAN. PomazalováDSS FRDIS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
2013
Internal
DENR FRDIS
řešený
Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů
2013
--
InternalI. VyskotDENR FRDIS
obhájený Provozní verifikace metody Kvantifikace funkcí strukturně diferencovaných typů lesních porostů - synergie společenských požadavků na lesní porosty a metoda SAPFO2014
2014
Internal
DENR FRDIS
obhájený Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování (12/2014)20142014
IGA
DRBE FRDIS
ukončený
Raising awareness and publicity of the importance of forest functions in the landscape and near-natural watercourses in urban areas as a part of basin ecosystem services (EHP-CZ02-OV-1-032-2015)2015
2016
OtherFRDIS
ukončený
Research of possibilities and limits of EVA ratio in financial management of businesses from food-processing sector.
2006
2008
GAČR
DRBE FRDIS
obhájený2014
2014
IGA
DL FRDIS
obhájený
Role Evropské unie v mezinárodním prostředí se zaměřením na vztahy s rozvojovými zeměmi a řešení problémů související s jejich rozvojem (3/2014)
2014
2015
IGA
M. HrabálekDTS FRDIS
řešený Role mikrofinančního sektoru v rozvoji rurálních oblastí2018--IGAG. Chmelíková
DRBE FRDIS
obhájený
2014
2015
IGA
G. Chmelíková
DRBE FRDIS
řešený
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd (QJ1530171)
2015
2018
NAZV
T. LošákDENR FRDIS
řešený
Rozvoj mobilit akademických pracovníků
2015
2015
Internal
DSS FRDIS
řešený
Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit20152015InternalN. Pomazalová
DSS FRDIS
obhájený
Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií (06/2015)
2015
2016
IGA
DRD FRDIS
řešený
Sdílená ekonomika v dopravě
2017
2017
TAČRM. DamborskýDRD FRDIS
řešený
Skripta - Příklady z praxe
2015
--
Other
DPM FRDIS
obhájený
Sociocultural Aspects of Drug Addiction Treatment (FRRMS_IGA_2017/002)
2017
2017IGA
DL FRDIS
řešený
Sociodemografické a environmentální faktory rozvoje a výskytu neinfekčních onemocnění v České republice
2018
--
IGA
DASD FRDIS
obhájený
Spolupráce podnikatelské a akademické sféry na podpoře a hodnocení realizovatelnosti studentských podnikatelských plánů v praxi
2018
2018
Internal
V. SvatošováDRBE FRDIS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech (315/9510/SV3130191)
2013
2013Smluvní výzkumDENR FRDIS
ukončený
Stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesních ekosystémech. Lokalita Špindlerův Mlýn
2013
2013
I. VyskotDENR FRDIS
obhájený
Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území (11/2014)
2014
2014
IGA
DENR FRDIS
obhájený Studie proveditelnosti projektu Singltrek Písecké hory20152016Smluvní výzkumA. KozumplíkováDENR FRDIS
řešený
Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření (7/2015)
20152016
IGA
DENR FRDIS
řešený
Sustainability of Small and Family Farms (ERASMUS + KA2 )20162019Foreign edu.
DRBE FRDIS
obhájený
Sustainable agriculture and economic growth in developing countries (IGA FRRMS MENDELU 18/2015 )
2015
2016
IGA
DL FRDIS
řešený
TAČR TA04020087 Vývoj a výroba variabilního vyvážecího traktoru se zaměřením na ekologickou čistotu prací a efektivní zpracování biomasy v lesním hospodářství
2015
--
TAČR
R. Ulrich
DRBE FRDIS
řešený2015--TAČR
DRBE FRDIS
obhájený
2016
2016
IGAI. ZdráhalDRBE FRDIS
ukončený
THE EXTREME PRECIPITATION SCENARIOS FOR THE RISK ANALYSIS OF ASSESING THE ECONOM, SUSTAINABLE AND ENVIROMENTALLY FRIENDLY SEWERAGE SYSTEM DESIGNS (GA103/07/0676 )
2007
2010
GAČR
DASD FRDIS
řešený
The Impact of Structural Changes on the Performance of Agribusiness Firms (2017/009)
2017
--
IGAI. Blažková
DRBE FRDIS
řešený
The importance of SME strategy in regional development
2020
2020
IGAV. SvatošováDRBE FRDIS
obhájený20172018IGAV. Svatošová
DRBE FRDIS
obhájený The Importance of Strategy and Strategic management of Small and Medium-Sized Enterprises Primarily Focused on E-commerce20182019
IGA
V. Svatošová
DRBE FRDIS
řešený
The influence of sugar overconsumption on the cognitive functions of univesity students
2016
2016
IGA
DL FRDIS
řešený The positions of Czech political subjects towards migration in the context of the European migration crisis2018
--
IGA
DTS FRDIS
řešený
The Socioeconomic Implications of Cattle Farming in Nigeria: Progress, Challenges and Opportunities (2019-1-CZ01-KA107-060994 )
2019
2022
Foreign edu.
N. Verter
DRBE FRDIS
řešený
Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz (12/2015)
20152016
IGA
DTS FRDIS
zamítnutý
Tvorba multimediálního studijního materiálu pro předmět Lesnictví
2010
2010FRVŠH. LorencováDTS FRDIS
řešený
Újma na rekreačních funkcích v lesích města Dačice v důsledku sucha2018
2019
Smluvní výzkum
I. Vyskot
DENR FRDIS
řešený
United for the Development of the Amazon (2019-1-CZ01-KA108-060643)
2019
2020OtherDL FRDIS
řešený
Úprava environmentálních podmínek při pěstování sóje z pohledu potravinové bezpečnosti a nadějné funkční potraviny (FRRMS_IGA_2017/004)
2017
2018
IGA
DENR FRDIS
ukončený
Utilizing legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder and maintain soil quality on organic farms in the Czech Republic (A/ CZ0046/1/0024/3 )
20082010SpecifickýDRBE FRDIS
řešený Valuation of Dot-Com Businesses
2013
--GAČRM. Sabolovič
DRBE FRDIS
řešený Valuation of Dot-Com Companies (GPP403/12/P731)2012--GAČRDRBE FRDIS
obhájený Vize obyvatel o krajině vybraných obcí mikroregionu Slezská Harta (7/2014)
2014
2015
IGA
A. Kozumplíková
DENR FRDIS
obhájený
Vliv národního a ideologického pozadí na hlasování poslanců Evropského parlamentu v oblasti zemědělství (FRRMS_IGA_2017/014)
2017
2017
IGA
O. MocekDTS FRDIS
řešený
2015
2016IGADRBE FRDIS
obhájený Vliv regionální a sektorové politiky na místní (neo)endogenní rozvoj iniciovaný metodou LEADER (FRRMS_IGA_2018/011)2018
2018
IGA
O. KonečnýDRD FRDIS
řešený
Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii" (16-13231S)
2016
2018
GAČR
DENR FRDIS
obhájený
Vybrané aspekty finančního řízení podniků (9/2014)
2014
2014
IGA
J. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje (16/2015)
2015
2015
IGA
DENR FRDIS
obhájený
Využití digestátů z bioplynových stanic pro rozvoj venkova (10/2015)
20152016IGAT. LošákDENR FRDIS
řešený
Vývoj změn v krajině
2017
2018
IGA
DENR FRDIS
obhájený
Výzkum konsolidujících subjektů v podmínkách ČR (14/2015)
2015
2015
IGA
J. RajchlováDRBE FRDIS
obhájený
Výzkum úrovně znalostí a zkušeností projektového manažera při řešení problémů regionálního rozvoje na území Jihomoravského kraje20162017
IGA
DPM FRDIS
přijatý
Vztah revitalizací vodních toků a rekreace v krajině (8/2015)
2015
2015IGADENR FRDIS
obhájený
2014
2015
IGA
DRBE FRDIS
řešený
Zapojení stakeholderů do implementace soustavy Natura 2000 v České republice20172017
Specifický
DLM FFWT
podaný Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika (1052/2012)2013
--
FRVŠ
DENR FRDIS
obhájený Zvyšování kvality výuky organizováním workshopů a seminářů vedených podnikatelskými subjekty a dalšími odborníky z praxe
2019
2019
InternalV. Svatošová
DRBE FRDISKey:
Active states:přijatýaccepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparationřešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelledobhájenýdefended
vyřazený
excludedneobhájenýnot defended
zamítnutý
rejected